Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 16:01 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 16:01 - 16:03 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán poslanec, za tvoj príspevok. Ja sa stotožňujem s tvojimi pripomienkami, tak ako sa stotožňujem aj s pripomienkami predchádzajúceho rečníka Braňa Gröhlinga z nášho poslaneckého klubu.
Ja sama som veľmi znechutená prístupom ministerky Lubyovej a koaličných poslancov, ktorí nasilu pretláčajú takýto nekvalitný zákon. Ja bývam kritická k učiteľom, ktorí nechcú na sebe pracovať, ktorí sa nechcú učiť novým prístupom, ignorujú moderné trendy vo výučbe, ignorujú vzdelávacie potreby detí, aj takých učiteľov v systéme máme. A ja otvorene vždy takúto, takýto prístup učiteľov kritizujem a bola by som prvá, ktorá by podporila takýto návrh zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorí by práve týchto učiteľov motivoval k skvalitneniu ich práce.
To však tento návrh vôbec neponúka. Tento návrh nie je zárukou, že učitelia dostanú nielen peniaze za svoju aktivitu, ale aj potrebný servis v školách, potrebnú pomoc zameranú na uľahčenie čoraz ťažšej práce so zvyšujúcim sa počtom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami napríklad, že dostanú skutočne to, čo potrebujú. Ale naopak, oni upozorňujú na to, že ešte tento návrh zákona zhorší ich situáciu.
Citujem z ich otvoreného listu, ktorý sme dostali: "Každý rok výrazne narastá nedostatok učiteľov. Pomôžte, prosím, zastaviť proces odchodu tých najlepších. Pokúste sa presadiť dôkladnú prípravu komplexného a moderného zákona v úzkej spolupráci s pedagógmi. Žiadame vás, aby bol tento zákon vrátený vláde."
To je pre mňa dostatočné na to, aby som tento návrh nepodporila. Viac nemám ani k tomu čo dodať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:15 - 15:15 hod.

Zuzana Zimenová
Ja chcem poďakovať kolegovi Maroszovi za jeho faktickú poznámku a dovolím si využiť tieto vaše hlbšie znalosti v tejto danej téme a konzultovať v prospech vlastne riešení týchto občanov, ktorí sa aj na mňa obracajú. Ďakujem veľmi pekne za podporu a za hlbšie vysvetlenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2019 15:04 - 15:13 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, dovoľte mi využiť príležitosť a vystúpiť na tejto mimoriadnej schôdzi s dvomi kritickými pripomienkami k vašej práci, ktoré síce nie sú uvedené v zdôvodnení na zvolanie tejto mimoriadnej schôdze, ale pomenúvajú dva veľké problémy, s ktorými sa na mňa obracajú viacerí ľudia a ktoré dlhodobo neriešite, preto považujem za dôležité, aby dnes zazneli.
Prvá kritická poznámka sa týka problematickej prevádzky tzv. žltých vlakov na trati Bratislava – Komárno, ktoré prevádzkuje RegioJet. Problémy s plynulosťou vlakovej dopravy na tejto trati totiž nespôsobuje súkromný dopravca RegioJet, ako by mnohí chceli tvrdiť, ale príčinou rôznych meškaní a výluk sú zlyhania Železníc Slovenskej republiky, ktoré sú zodpovedné za údržbu koľají; a toto je plne vo vašej kompetencii, pán minister.
Pán minister, na hodinu otázok kladiem opakovane na vás nasledovnú otázku: Koľko bolo v roku 2017 takých dní, keď na akomkoľvek úseku trate Bratislava – Komárno neboli žiadne plánované alebo neplánované výluky z dôvodu údržby trate zo strany Železníc Slovenskej republiky? Povedané inak, koľko bolo takých dní, keď bola na tejto trati plynulá doprava na celom úseku z Bratislavy do Komárna? A na porovnanie, koľko bolo takých dní v roku 2018? Táto moja opakovane položená otázka zatiaľ nebola vyžrebovaná, ale ja ako Šamorínčanka a aj vy ako Šamorínčan zrejme poznáme aspoň približnú odpoveď, resp. obaja registrujeme negatívny trend, ktorý ukazuje, že vlaková doprava na tejto trati je čoraz nespoľahlivejšia. A obaja vieme, že to nie je zapríčinené tým, že by nebol RegioJet schopný dodržať harmonogram. Problémom je trať, ktorú spravujú Železnice Slovenskej republiky.
A vy by ste sa, pán minister, nemali nečinne prizerať, ako sú tieto komplikácie s tzv. žltými vlakmi, ktoré by mohli byť v porovnaní s katastrofálnou cestnou dopravou medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou, efektívnou, spoľahlivou, ekologickou a hojne využívanou spojnicou miest a obcí južného Slovenska s hlavným mestom. Nemali by ste sa prizerať, ako sú tieto komplikácie vodou na mlyn Andrejovi Dankovi, predsedovi Slovenskej národnej strany, ktorý keby mohol, tak by tie žlté vlaky už dávno zrušil. Potvrdzujú to jeho výroky štyri dni pred voľbami v roku 2016, keď v debate Hospodárskych novín povedal, citujem: "Neznášam tie žlté vlaky a autobusy, radšej mám tie naše. Žlté vlaky a autobusy musia ísť preč!" Koniec citátu.
Čo ste urobili, pán minister, pre to, aby ste nadobro zarazili toto blúznenie Andreja Danka? Čo ste urobili, pán minister, pre to, aby prevádzka týchto vlakov na trati Bratislava – Komárno nebola Železnicami Slovenskej republiky ako správcom železničných tratí na Slovensku ak nie sabotovaná, tak zbytočne komplikovaná? Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby železnice neignorovali problémy, ktoré komplikujú prevádzku týchto vlakov súkromnému prepravcovi, ale aby ich riešili. Čo ste urobili, pán minister, pre to, aby ohľadom trate Bratislava – Komárno padlo nejaké strategické rozhodnutie, ktorého by ste sa držali ako vy, tak aj vaši nasledovníci vo vašej funkcii?
Odpoveďou je, že nič, tejto zodpovednosti sa vyhýbate. Prečo? Z politických dôvodov? Nemáte dostatok politických žetónov na riešenie dopravy na juhu Slovenska? Dovoľte stručnú genézu, ktorá vysvetlí, čo vám konkrétne v tomto prípade vyčítam.
V novembri 2016 ste prisľúbili riešenie kolabujúcej vlakovej dopravy na trati Bratislava – Komárno v podobe dobudovania dvojkoľajnej trate. V novembri 2017 som vám tento prísľub pripomenula v interpelácii. V odpovedi na moju interpeláciu ste uviedli, že zdvojkoľajnenie kritických úsekov tejto trate nie je možné naštartovať, lebo je to veľmi komplikované. Ako riešenie ste vtedy ponúkli výstavbu nových výhybní. V roku 2018 nespokojnosť obyvateľov obcí a miest na juhu Slovenska, ktorí každodenne cestujú vlakom do práce a do škôl v Bratislave, kulminovala. Preto ste urobili gesto. Ponúkli ste zdieľanie svojho ministerského auta.
Skutočné riešenie problému ste však stále neponúkli. Ľuďom ste chceli zalepiť ústa tým, že ste znova vrátili do hry zámer zdvojkoľajniť túto trať na všetkých úsekoch. Citujem: "V budúcnosti sa preto uvažuje aj o možnosti prípadného zdvojkoľajnenia. K investičným zámerom zároveň patrí pridanie ďalších zastávok." Koncom roka 2018 ste však už druhýkrát popreli prísľub, ktorý ste ľuďom dali. V januári tohto roka ste sa nechali počuť, že dvojkoľajka určite nebude, ale že riešením môžu byť vysokokapacitné poschodové súpravy, ktoré by odviezli viac cestujúcich.
Táto genéza problému, ktorý dlhodobo trápi obyvateľov južného Slovenska, je dostatočným príkladom toho, ako nie ste schopný problémy nieže vyriešiť, ale nedokážete k nim v priebehu troch rokov ani len zaujať jednoznačné stanovisko. A dôvodom sú pravdepodobne, ako spomenuli aj viacerí moji predrečníci, politické tlaky vo vnútri koalície, ktoré z vlády vysávajú všetku energiu a paralyzujú ju pri hľadaní riešení problémov, ktoré skutočne trápia ľudí v tejto krajine.
Druhá kritická poznámka sa týka vášho ignorovania požiadaviek ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí vás dlhodobo pri každej možnej príležitosti žiadajú, aby ste upravili legislatívu v oblasti výstavby tak, aby bola konečne v súlade s platnými medzinárodnými dohovormi, ako aj s prísľubmi opatrení vo viacerých akčných plánoch na národnej úrovni, ktoré majú zlepšiť život osobám so zdravotným znevýhodnením. Poprosili ma, aby som vám pri tejto príležitosti tlmočila ich nespokojnosť s tým, ako vytrvalo ich oprávnené požiadavky ignorujete. Dovolím si zacitovať z listu pána Milana Měchuru, zástupcu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, ktorý som dostala mailovou poštou v súvislosti s mimoriadnou schôdzou a v ktorom vysvetľuje, prečo sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením tieto požiadavky dôležité.
Citujem: "Prístupnosť fyzického prostredia a bezbariérové užívanie stavieb je pre osoby so zdravotným postihnutím jednou z najdôležitejších zložiek ich života. Bohužiaľ, občania so zdravotným postihnutím sa naďalej stretávajú na Slovensku so stavbami, a to i novými, ktoré sú pre nich z hľadiska prístupnosti nevhodné, prípadne sú prístupné len s komplikáciami. Predstavujú pre nich fyzické bariéry, ktoré len s ťažkosťami prekonávajú. Občania so zdravotným postihnutím vkladali veľké nádeje do od roku 2016 pripravovaného zákona o výstavbe, ktorý by mohol výrazne napomôcť tomu, aby stavby s architektonickými bariérami, a teda pre niektoré skupiny občanov tým pádom neprístupné, už nemohli byť na Slovensku postavené a skolaudované. Jednou z podmienok – ale tou najdôležitejšou – je, aby projekty, proces výstavby a záverečnú kolaudáciu stavieb posudzovali aj odborníci na bezbariérové projektovanie. Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity je schopná takýchto odborníkov pripraviť.
Je mi ľúto, vážený pán minister, ale na vami riadenom Ministerstve dopravy a výstavy Slovenskej republiky táto opakovane predkladaná zásadná požiadavka zostáva dlhodobo bez odozvy. V návrhu zákona o výstavbe navrhované kontrolné mechanizmy považujeme my ako občania so zdravotným postihnutím za málo účinné. Vaše riešenie, že bariéry budú odhalené až po kolaudácii stavby, nepovažujeme za vyhovujúce, pretože v tom prípade už bude na nápravu neskoro." Koniec citátu.
Možno sa vám zdajú, vážení kolegovia a kolegyne, tieto dve poznámky v porovnaní s problémami neexistujúcich diaľnic či zbabraných tendrov ako podružné. Ale verte mi, že na tieto problémy narážajú konkrétne skupiny našich občanov rovnako a každý deň ako tí, ktorým chýbajú cesty do práce.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:21 - 14:23 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister, avšak som sa nedozvedela, že aké konkrétne kroky vlastne plánuje naša vláda urobiť v tejto veci. Dovoľte mi teda doplňujúcu otázku.
Ja by som zacitovala na úvod nález, arbitrárny nález Rady pre reklamu, ktorý vydala 24. januára 2019, v ktorom skonštatovala, že bilbord s názvom Imigranti, zadávateľa Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Etického kódexu reklamnej praxe. A na tomto príklade ukázala, čo nás čaká vlastne v tejto eurokampani, ak vláda nebude mať pripravený žiaden nástroj na vysvetľovanie rôznych hoaxov a nenávistných prejavov v tejto európskej kampani.
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu má za to, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý zneužíva predsudky, že koncepcia a spracovanie reklamy môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako skľučujúce až urážlivé, že komunikačné posolstvo reklamy, ako aj jej celkové spracovanie posilňuje pocit strachu cez prezentáciu posolstva ako imanentného nebezpečenstva, avšak bez toho, aby na takéto reklamné použitie existoval ospravedlniteľný dôvod. A najmä, že reklama samotná je koncipovaná tak, aby vyvolala výlučne negatívnu konotáciu, napríklad k imigrácii, a stavia spotrebiteľa do polohy zodpovednosti za stratu Európy, čo nemožno považovať za etické.
Tu nám naozaj hrozí v súčasnosti, že eurovolebná kampaň, teda kampaň do eurovolieb bude zneužívaná rôznymi extrémistickými skupinami.
Pýtam sa na konkrétne opatrenia vlády, akým spôsobom chce vysvetľovať takéto konanie bežnej verejnosti, aby nesadla na lep extrémistom a fašistom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 11:51 - 11:52 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Musím sa pridať ku svojim kolegom, ktorí kritizujú naozaj nedobre pripravený návrh zákona pani poslankyne Šimkovičovej, a súhlasím s tým, že ide o obmedzenie prostriedkov účastníkov konania týmto návrhom. A tak, ako si spomenul aj ty, pán poslanec Dostál, a ako spomenula aj pani poslankyňa Žitňanská, ja sa tiež domnievam, že tento návrh berie možnosť obrany rodičov, ak teda niektorý rodič nesúhlasí so znaleckým posudkom, tak ako bol vypracovaný a to je neprípustné.
Mne to veľmi pripomína rovnakú alebo podobnú situáciu aj vo vzdelávaní, kde sú často rodičia stavaní do pozície ľudí, ktorí sa nemajú ako brániť v súvislosti s posudkami ohľadom špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ich detí so zdravotným znevýhodnením. Táto situácia je veľmi podobná a snaha oklieštiť súkromných znalcov aj v tejto veci, aj v návrhu pani poslankyne Šimkovičovej sa mi zdá v demokratickej spoločnosti nemiestna.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 18:39 - 18:41 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti kolega, Andrej Dostál, za tvoje otázky, ktoré si, kládol vo svojom príspevku. Nuž ja by som tiež, veľmi rada počula odpoveď na otázku, že prečo vlastne tento návrh zákona, evidentne zbabraný, škodlivý, zlý, nie sú schopní teraz jeho pôvodní predkladatelia uznať ako chybu. A očakávam to aj ja. A zároveň ty si známy, Ondrej, tým, že veľmi zmierlivo vystupuješ, veľmi vecne sa vyjadruješ, kladieš otázky naozaj zmysluplne a k veci, ja sa však nerozpakujem povedať, že to, čo urobili poslanci vládnej koalície, ako odhlasovali posunutie opozičného návrhu v tejto istej veci až na koniec schôdze, bolo nehoráznosťou. Jednoducho znásilňovaním demokratických pravidiel. Vy si už robíte z tohto parlamentu trhací kalendár a je to skutočne veľmi zlý signál smerom k verejnosti, k ľuďom, ktorí strácajú dôveru vďaka vášmu správaniu, strácajú dôveru v parlament a v demokratické štruktúry. Takže toto vám vyčítam zase ja a očakávam aj ja odpoveď na túto moju výčitku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:47 - 10:49 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Kolegyňa Lucia Nicholsonová, ja ti ďakujem za tvoj príspevok, pretože si sa dotkla toho, čo v podstate tu ešte za ten včerajší celý deň ani dnes neodznelo, a to je to, akým hrubým slovníkom ľudia v tejto sále, ktorí teraz chcú hlasovať proti Istanbulskému dohovoru, znevažujú ženy počas celého tohto volebného obdobia. A ja o tom hovorím už veľmi dlho, píšem o tom blogy, hovorím o tom aj odborne, pretože som lingvistka, a ja tvrdím v súlade s rôznymi jazykovedcami, že slová, ktoré používame, metafory, ktoré používame, vtipy, ktoré hovoríme, spolu vytvárajú realitu. Vďaka tejto koaličnej vláde zhrublo Slovensko, pretože táto koaličná vláda vniesla do spoločnosti veľmi oplzlý a hrubý slovník.
Ak si pamätáte, pred dvoma rokmi na oslavách MDŽ strany SMER - SD pán podpredseda parlamentu Martin Glváč si uťahoval z feminizmu a z domáceho násilia týmto vtipom, citujem: "Na kongrese feministiek sa stretli Britka, Nemka a Slovenka. Kým prvé dve doma zahlásili, že nebudú variť a piecť a po troch týždňoch sa, tieto domáce práce prebral na seba muž, Slovenka mala inú skúsenosť. Doma som povedala, že nevarím, nepečiem, neupratujem, nenakupujem. Po treťom týždni začínam vidieť na ľavé oko." Na tomto sa smiali na MDŽ SMER-u - SD plné sály.
Pán poslanec Fico pred rokom na sneme českej sociálnodemokratickej strany povedal svoje obľúbené: "Ak nefunguje bordel, vymeňte..." (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, mali by ste reagovať na, na predrečníčku. (Reakcie z pléna.)

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
... ak nefunguje... Prosím si, prosím si, prosím si naspäť čas. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Nechám vám tri sekundy, ale už ste si, o ďalšie štyri ste prišla. Pustite tri sekundy. Dobre, tak dajte čas a po piatich sekundách ho vypnite, dobre?

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
78.
Pán Fico povedal: "Ak nefunguje bordel, vymeňte prostitútky." A tento rok pán... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:18 - 10:20 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, vy ste tu práve prezentovali svoj odpor k občianskej spoločnosti a boj proti mimovládkam. Nuž dovoľte mi ohradiť sa, pretože ak vy tvrdíte, že vy budete radšej zastupovať ženy, deti, konkrétnych občanov, tak dovoľte mi upozorniť vás, že práve aj tieto mimovládne organizácie zastupujú ženy, matky a deti. Dovolím si povedať ako jeden príklad, napríklad platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením podáva konkrétne návrhy na zabezpečenie základných podmienok na naplnenie ich základných potrieb, ktoré táto vláda stále a dokola nie je ochotná zabezpečiť a neustále ich ignoruje. Táto mimovládka nie je platená zo zahraničia, ale z darov ľudí, ktorí vedia, že spolupráca takýchto mimovládok s vládou je nevyhnutná, ak sa majú zmeniť pomery v spoločnosti v prospech ich detí.
V demokratickej spoločnosti sa táto spolupráca volá spoluúčasť občanov na verejných politikách, pani poslankyňa Šimkovičová. Volá sa to participácia. Ja rozumiem, že práve vám uplatňovanie demokratických princípov vadí, rovnako ako vám vadí celospoločenská diskusia. Ale ja ako zástanca celospoločenskej diskusie a participatívnej demokracie očakávam a podporujem spoluprácu vlády s mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú práve ženy a deti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:54 - 9:56 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Ondrej, za tvoj príspevok a dovolím si ho vo faktickej len trošku doplniť a rozvinúť, najmä to rodové hľadisko, ktorého si sa dotkol. Ja som už pred rokom napísala blog s názvom "Rod nie je sprosté slovo" a myslím to naozaj vážne aj dnes. Dovolím si z tohoto blogu zacitovať len krátko.
Rodové hľadisko je pre vedeckú komunitu bežný spôsob nazerania na príčiny a dopady viacerých spoločensky podmienených faktorov na životy mužov a žien. Vďaka rodovým analýzam dnes môžeme skúmať na pozadí tvrdých dát, či je na Slovensku skutočne slobodnou voľbou žien ostávať doma s deťmi v predškolskom veku, doživotne opatrovať členov rodiny so zdravotným postihnutím alebo nevládnych starých rodičov alebo či ide skôr o nevyhnutnosť, keďže na Slovensku nemáme vytvorenú potrebnú infraštruktúru služieb. Vďaka rodovým analýzam vieme, že ženy na Slovensku dostávajú, ktovie prečo, nižší plat v porovnaní s mužmi. Rodový mzdový rozdiel je problémom takmer v každom odvetví a vďaka analýzam vzájomného pôsobenia rodu s ďalšími sociálnymi faktormi vieme zas odhaliť hlbšie príčiny ekonomického znevýhodnenia žien a taktiež vieme, že zvýšené riziko chudoby hrozí najmä ženám so zdravotným postihnutím, starším ženám a matkám samoživiteľkám.
To všetko sú rodové analýzy, ktoré používame aj my v našej republike a ktoré sú v bežnej komunikácii aj vládnych dokumentov. Prosím vás pekne, naozaj rod nie je slovo od čerta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:32 - 18:34 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Edo, nedá mi nereagovať na tvoje vystúpenie naozaj veľmi, veľmi kultivované - nie kultúrne, pán poslanec Soboňa, ale teda asi kultivované. Ale ja si nemyslím, že polarizáciu spoločnosti spôsobuje Istanbulský dohovor a že preto ho treba dať zo stola. V tomto s tebou nesúhlasím.
Podľa mojej mienky je problém oveľa hlbší. Problém je, že na Slovensku sú u ľudí hlboko pod kožou zaryté deformujúce stereotypy, ktoré niektorí mylne interpretujú ako tradície, a iba pevnejšie ich týmto betónujú. Problémom je mizerná čitateľská gramotnosť podľa mojej mienky v našej krajine a neschopnosť politických elít kultivovanú spoločenskú diskusiu viesť k takýmto citlivým témam na základe vecných argumentov a problémom je, že vo verejnej diskusii začínajú prevládať dojmológie, hoaxy a konšpirácie.
Zdravý rozum a vedecké argumenty už nie sú v našej spoločnosti in, ja neviem, či si to všetci uvedomujeme. V takejto situácii a atmosfére môže byť rozbuškou čokoľvek a ver mi, Edo, že ak by sme aj odložili Istanbulský dohovor bokom, tak sa nájde niečo iné, na čom sa vášne živené touto atmosférou opäť rozhoria.
Takže ja sa domnievam, že musíme diskutovať o tomto dokumente, nechajme ho na stole a kultivujme naďalej tento náš priestor verejnej diskusie, pretože my tu zažívame naozaj veľké ohrozenie našich, našich demokratických základov a spoločenského poriadku, na ktorom naše, naše krásne Slovensko stojí.
Skryt prepis