Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2019 o 20:35 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 20:35 - 20:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán minister, nadviažem na vaše slová zo začiatku vášho vstúpenia o tom, že táto schôdza sa mení na nedôstojnú a pred tým, ako poviem to, čo chcem povedať, sa ospravedlním svojim voličom za to, lebo nie sú zvyknutí na takýto štýl môjho vystupovania.
Ja by som tie vaše slová povedal, že nemení sa táto schôdza na nedôstojnú, môžme ju úplne kľudne pomenovať Matovičov cirkus. A v každom dobrom cirkuse sa predstavenie končí tým, že klaun odchádza posledný. Takže buďme takí dobrí, nechajme ho to, nech to dokončí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 19:35 - 19:35 hod.

Ľubomír Petrák
 

13.9.2019 18:50 - 18:50 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, na vašom vystúpení najviac oceňujem ten záver, keď ste ho skrátili, takže, ale vrátim sa aj k nejakým vecným otázkam, ktoré zazneli.
Prvú tézu, ktorú ste použili vo svojom vystúpení, bola téza rovný a rovnejší. A ja sa pýtam, predstaviteľ akej strany hovorí o rovných a rovnejších? Nehovoríte náhodou o strane OĽANO, ktorá má štyroch členov a odchádzajú členovia poslaneckého klubu strany OĽANO z tohto poslaneckého klubu preto, lebo nemajú miesto v strane, v ktorej chceli byť? O čom vy hovoríte? Jako ja si osobne myslím, že ste trošku zblúdilý.
Ďalej ste hovorili o tom, o otázkach súkromných škôl a službách súkromných škôl, ktoré vraj využívajú predovšetkým možno podľa vašich slov predstavitelia SMER-u. A nie je to práve strana OĽANO a predstavitelia opozície, ktorí preferujú predovšetkým financovanie súkromných škôl na úkor verejných škôl, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pre väčšinu detí na Slovensku? Nie je to náhodou strana OĽANO, ktorá zaujíma takéto pozície?
A poslednú otázku, ktorú chcem otvoriť, je, je otázka, Slovensko je viac ako stranícke preferencie. Plne s vami súhlasím a bol by som veľmi rád, keby ste sa tohto výroku, tohto svojho výroku držali nielen vy, ale aj predseda vašej strany alebo hnutia Igor Matovič, lebo Slovensko nie sú len stranícke preferencie, ktoré musíte sanovať takýmito nezmyselnými obvineniami a takýmito nezmyselnými schôdzami. Prestaňte preto, prosím, láskavo s hádzaním špiny na všetkých naokolo, bez rozdielu, či sú to predstavitelia vládnej koalície, alebo opozície, lebo vám nie je sväté nič. Hovoríte o tom, že ľudia majú plné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 12.9.2019 14:43 - 14:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Samozrejme. Ďakujem za odpoveď, pán minister. Ale opäť ste ma neuspokojili, takže budeme v otázkach pokračovať aj na ďalších schôdzach. Chcem povedať, že ste sa zmýlili nielen v tom, že nepoložím doplňujúcu otázku, ale myslím si, že sa mýlite aj v odpovedi. Podobný problém sme riešili, pokiaľ ide o tri pruhy medzi Gagarinovou a Prístavným mostom, dva roky za ministrovania pána ministra Počiatka a po všetkých možných výhovorkách, tak ako je to v tomto prípade, ktoré nie sú ničím podložené, ale je to len tvrdenie, ktoré niekto vyslovil, niektorý z úradníkov, ktorý vám to napísal. V tom období to boli rovnaké tvrdenia a nakoniec po dvoch rokoch sme sa dopracovali k záveru, že pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti, poprípade niektorí z úradníkov ministerstva chceli mať komfortný výjazd na bratislavský obchvat od národnej diaľničnej.
Chcem vás ubezpečiť, že budem naďalej, teda naďalej ma nebude zaujímať komfort úradníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, prípadne vášho ministerstva, že nebudú musieť urobiť žiadne dopravné opatrenia, aby sa zlepšila situácia, a naďalej budem klásť tieto otázky. A pokiaľ bude potrebné, pán minister, tak vystúpim aj v interpeláciách, dám si vypracovať súdnoznalecký posudok na to, že či toto riešenie je možné alebo nie je možné, lebo sa mi zdá nelogické, aby tisíce motoristov denne takmer hodinu strávili na bratislavskom obchvate. Ak majú niektorí vaši úradníci s týmto problém, poprosím ich, aby sa oboznámili so skutkovým stavom, ktorý každé ráno vládne na obchvate. Pošlite ich v rámci plnenia pracovných povinností, ešte lepšie, predĺžte im pracovnú dobu o hodinu ráno a o hodinu poobede a možno potom budú hľadať aj iné odpovede, ako vám dnes napísali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:44 - 15:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán kolega, ja chcem len upozorniť, že my sme v zásade vo viacerých vystúpeniach boli bití za to, že sme predložili návrh, ktorý nesúvisí s materskými školami. Chcem upozorniť na to, že vy ako predstaviteľ opozície ste opätovne takisto predložili návrh, ktorý nesúvisí s materskými školami, ale týka sa domáceho vzdelávania na druhom stupni základných škôl. Prvá poznámka.
Druhá poznámka. Vo svojom návrhu ste v zásade opomenul účinnosť zákona, ktorú my navrhujeme od 1. januára 2021. Takže aj váš pozmeňujúci návrh by, ak by bol prijatý, platil od 1. januára 2021. A v tejto súvislosti dávam do pozornosti, že s predstaviteľmi domáceho vzdelávania sme niekoľkokrát sa o týchto otázkach rozprávali a dohodli sme sa, že k týmto témam sa vrátime, dôkladne posúdime jednotlivé aspekty, ktoré sa týkajú domáceho vzdelávania. Rozdiel medzi prvým stupňom a druhým stupňom je ten, že na prvom stupni je jeden učiteľ, ktorý vyučuje všetky predmety, na druhom stupni základných škôl majú učitelia aprobácie na jednotlivé predmety. A tým pádom v prípade, ak by bolo upravené domáce vzdelávanie, že aj na druhom stupni stačí iba stredné vzdelanie s maturitou, tak neviem si celkom dobre predstaviť, že by bola zabezpečená kvalita takéhoto vzdelávania. Čiže je tu rad aspektov, ktoré je takisto treba racionálne posúdiť, a preto hovorím, že v tomto prípade asi váš pozmeňujúci návrh nepodporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 12:58 - 13:00 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, nebudem sa vyjadrovať ku všetkému, lebo ja si osobne myslím, že v tejto chvíli to nie je politikárčenie vládnej koalície, ale vaše politikárčenie a snažíte sa získať politické body tam, kde sa získať nedajú. Musím povedať za nás predkladateľov, že my sme sa v tomto pripomienkovaní návrhu zákona a snahe vyjsť v ústrety jednotlivým záujmovým skupinám možno zišli s viacerými zástupcami rôznych združení, prevádzkovateľov, zriaďovateľov, ako ste ich možno vy v živote videli. Takže idem k veci.
Lucia Nicholsonová stiahla návrh zákona preto, lebo sme chceli predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý je v rozpore s vaším politickým programom, teda politickým programom strany Sloboda a Solidarita. Pani kolegyňa, my tu nie sme na to, aby sme napĺňali politický program strany Sloboda a Solidarita, ale aby sme sa snažili obhájiť a ochrániť obyvateľov Slovenskej republiky a predovšetkým malé deti, ktoré sú v nejakom ohrození. Môžme sa baviť o tom, kto mal predložiť a akým spôsobom mal predložiť tento návrh zákona, a môžeme sa baviť o jednotlivých ohrozeniach. Podľa môjho názoru rovnako ako sexuálnymi trestnými činmi sú rovnako deti ohrozené aj drogovými trestnými činmi. Dokonca si myslím, že spôsob postihnutých detí a vzhľadom na to, že z rôznych štatistík vyplýva veľký počet detí, ktoré dochádzajú do styku s drogami, je to ešte väčšie ohrozenie ako sexuálne delikty.
Ak budeme hovoriť o tom, že odpisy mohli zachrániť všetko, vážená pani kolegyňa, nemohli a ani tento pozmeňujúci návrh nezachráni všetkých, lebo tu budú vedomosti iba o tých, ktorí za takýto trestný čin boli odsúdení, ale nie, ktorí ho reálne vykonávajú a neboli ešte odhalení. Takže skúste sa pozrieť objek... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 10:47 - 10:53 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Takže ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, niekoľko krátkych slov k predmetnému návrhu zákona. Medzi prvým a druhým čítaním došlo v zásade k podstatným zmenám návrhu zákona.
Prvá sa týka toho, že presúvame povinnú školskú alebo meníme povinnú školskú dochádzku na povinné predprimárne vzdelávanie. Teda presúvame akoby prenesený výkon štátnej správy na originálne kompetencie.
Ďalšia zmena, ktorá tu je zásadná, je posun účinnosti návrhu zákona, aby platil od 1. januára 2021 a tým pádom zahŕňal aj obdobie prijímacieho, teda prihlasovania do materských škôl a mal by platiť od školského roku 2021/2022. Na prechodné obdobie jedného roka zostávajú zachované nulté ročníky a prípravné triedy.
Zachovávame kapacity domáceho vzdelávania tým, že znižujeme, znižujeme požiadavky na toho, kto bude uskutočňovať domáce vzdelávanie, z vysokoškolského vzdelania na stredoškolské s maturitou.
Odstraňujeme pokuty za to, že dieťa nebude navštevovať materskú školu alebo že vynechá viac, ako je zákonom povolený limit. Ale zase na druhej strane zavádzame inštitút osobitného príjemcu dávok, tak aby to bolo citlivé pre tých, ktorí najviac zanedbávajú vzdelávanie svojich detí a ktorí v niektorých prípadoch majú svoje deti ako nástroj obživy, obživy rodín.
Toto sú v zásade najzávažnejšie zmeny, ktoré boli urobené v návrhu zákona na výbore. Okrem toho boli podané niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré riešia možnosti zabezpečovania stravy a to formou, nielen varením vo verejných jedálňach, ale aj outsourcingom týchto služieb.
Bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka odpisov z registra trestov v prípade pedagogických pracovníkov, tým, aby sme zadefinovali trestné činy, za ktoré bude môcť byť človek, ktorý spáchal niektoré delikty počas svojho predchádzajúceho života, vylúčený z pôsobenia v pedagogickom zamestnaní. V zásade chcem povedať, že je to rovnaký návrh, ako podala pani kolegyňa Ďuriš Nicholsonová v predchádzajúcom období, asi dva roky dozadu, s tým, že sme tam doplnili niektoré ďalšie trestné činy. A je to trestný; prečítam ich všetky; trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby alebo zverenej osoby, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti a bezúhonného, teda trestný čin ohrozovania mravnosti.
To, čo je tu svojím spôsobom, to, čo bolo v minulosti kontroverzné, sú otázka nedovolenej výroby omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi, ktoré tak isto zavádzame do tohto návrhu zákona. My sa domnievame, že ten, ktorý je odsúdený za takýto trestný čin, nepatrí do spoločnosti, do spoločenstva, ktoré má vychovávať naše deti. A v tejto súvislosti verím, keďže sa v predchádzajúcom období stal nemilý prípad tu, myslím, v bratislavskej Dúbravke a boli sme vyzvaní, že my sme brzdou, aby sa také činy opakovali, takže verím, že tým, za tento návrh zákona v súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom zahlasuje aj pani kolegyňa Zimenová a celý klub SaS.
V tejto chvíli mi dovoľte podať pozmeňujúci návrh, ktorý rieši nároky na cestovné náklady žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v prvom stupni základnej školy alebo v druhom stupni základnej školy v školskom obvode podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, tak aby od 1. septembra neprišlo k problémom preplácania dopravného.
V tejto chvíli text pozmeňujúceho návrhu.
K čl. II
Čl. II sa dopĺňa bodom 21, ktorý znie:
"21. V § 39hc sa na konci pripája táto veta: "Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole.“.“
Bod 21 navrhujeme účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím o podporu tohto návrhu zákona, ktorý posúva slovenské školstvo a slovenskú spoločnosť výraznejším spôsobom vpred. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2019 9:52 - 9:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, ja by som chcel nadviazať na vystúpenie pána kolegu Žarnaya, ktorý vo svojom vystúpení hovoril o tom, že podstata problému spočíva v školských radách, ktoré sú v zásade výberovou komisiou pre voľbu riaditeľov a ktoré sú mnohokrát účelovo nakreované a ktoré sú schopné alebo pripravené, účelovo pripravené na to, aby zabetónovali niektoré osoby vo svojich funkciách.
No ale ak toto hovorí pán kolega Žarnay a ja túto myšlienku podporujem už niekoľko rokov, tak potom nerozumiem tomu, čo vyriešime tým, keď obmedzíme počet funkčných období a účelovo kreovaná školská rada bude účelovo vyberať iných uchádzačov a v zásade nemáme záruku, že to budú lepší uchádzači. Máme záruku len, že budú iní, pritom môžu byť aj horší.
Skúsme prejsť od tejto debaty, ktorá v zásade nerieši kvalitu slovenského školstva, k debate, ako ju vieme posunúť dopredu a poďme, konečne, si seriózne sadnúť naprieč politickým spektrom za rokovací stôl a povedať, akým spôsobom má prebiehať voľba riaditeľa, ako má byť vytvorená výberová komisia, či to majú byť iba učitelia, zamestnanci, alebo v prevažnej miere učitelia a zamestnanci školy, ktorá si vyberá riaditeľa, alebo či to majú byť v prevažnej miere odborníci, ktorí sú z daného územia, ktorí sú možno zo širšieho územia, ktorí majú nestranný pohľad na kvalitu práce, ktorá bola odvedená, a vyberú toho najlepšieho uchádzača. Vo chvíli, keď pôjdeme touto cestou, je úplne jedno, či ten riaditeľ bude jedno funkčné obdobie alebo bude desať funkčných období, lebo máme záruku, že ten riaditeľ má profesné, ľudské, etické a akékoľvek predpoklady pre to, aby dobre vykonával svoju prácu, a v prípade druhého alebo nasledujúceho funkčného obdobia máme záruku objektívneho zhodnotenia doterajšej práce vrátane negatívnych javov, ako je mobbing, bossing a všetky ostatné negatívne javy, ktoré chcete potlačiť. Poprosím, poďme debatovať týmto smerom.
A ja tento návrh zákona nepodporím.
Ďakujem pekne
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2019 11:09 - 11:09 hod.

Ľubomír Petrák
Takisto pripomínam členom výboru pre vzdelávanie, zasadnutie výboru o 12.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:51 - 12:52 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem. Škoda že nemôžem reagovať aj na predrečníkov, lebo v mnohom s nimi súhlasím paradoxne, aj keď v tejto chvíli stojíme na inej strane barikády.
Ale, pani kolegyňa, vy ste takisto upozorňovali na rozmer poslaneckých návrhov zákonov a a priori ste hovorili, že absenciou medzirezortného pripomienkového konania sa vytvárajú predpoklady pre ich nedokonalosť alebo, nazvime to, možno nižšiu kvalitu.
No ale ak by som chcel byť trošku ironický, tak poviem, tak pravdepodobne z toho dôvodu mnohí z vás majú predložených za volebné obdobie aj vyše stovky poslaneckých návrhov zákonov. Čiže vaša iniciatíva takéhoto rozsahu hovorí o snahe o kvalitu alebo kvantitu?
Ale poďme k vecnej stránke predmetného návrhu zákona, kde hovoríte, že je problematická povinnosť doby dochádzky. No, my v tomto návrhu zákona predlžujeme dobu povinnej školskej dochádzky z desať na jedenásť rokov. A poďme sa baviť úplne vecne o tom, kde dosiahneme väčšiu efektivitu predĺženia školskej dochádzky, lebo nikto nepochybuje aj z tých predchádzajúcich predrečníkov, vždy zaznievalo, že je potreba vzdelanejšej spoločnosti, potreba reagovať na výzvy doby a tak ďalej a tak ďalej, kde dosiahneme vyššiu efektivitu aj pre tých, aj pre tie deti, pre jednotlivcov a kde dosiahneme vyššiu efektivitu pre spoločnosť. Či predĺžením školskej dochádzky na šestnásty, sedemnásty, osemnásty, devätnásty rok života, kedy tá efektivita zjavne je veľmi malá, alebo aj na základe toho, čo povedala kolegyňa Zimenová, tým, že ju zavedieme do ranejších vývojových fáz dieťaťa, kde tá efektívnosť je omnoho väčšia. A my sme si zvolili túto cestu.
Ďakujem.
Skryt prepis