Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.2.2018 o 12:07 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 12:07 - 12:07 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne. Pán kolega Simon, no, jediná vec, ktorá bola na tomto zákone populistická, bolo vaše vystúpenie. Je veľmi zaujímavé, že my sme rokovali o zákone o službách zamestnanosti takmer jeden celý deň. Druhý deň sme mali rokovanie o návrhu Zákonníka práce. Vy ste sa nezúčastnil ani jednej rozpravy a teraz vystúpite a tvárite sa, že idete spasiť zemeguľu. Jediné populistické na týchto návrhoch zákonov je toto vaše vystúpenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2018 9:45 - 9:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste sa opätovne dotkol rozdielneho pohľadu pravice a vládnej koalície na to, akým spôsobom zdvíhať mzdy.
My sme mali včera relatívne veľmi dlhú, niekoľkohodinovú diskusiu o tom, ako postupovať v tomto prípade, a ja som nezaznamenal ani z vašich úst, ani z úst vašich kolegov iný nástroj, aký predkladáme my, na to, aby sa zdvíhali mzdy pracovníkov. Všetci unisono tvrdíte, na Slovensku sú nízke mzdy, ľudia, ktorí sú zo Slovenska v zahraničí, pracujú tam, ich hlavnou motiváciou je vyššia mzda. Títo ľudia sú ochotní vrátiť sa na Slovensko, ak budú vyššie mzdy a zodpovedajúce pracovné podmienky. A vo chvíli, keď predkladáme súbor návrhov zákonov, ktorý hovorí o tom, že zdvíhame mzdy cez príplatky, že dvíhame minimálnu mzdu a tlačíme tým pádom na rast miezd, nedvíhame mzdy len súkromnej sfére, ale aj vo verejnej sfére, čím vytvárame predpoklady pre to, aby sa urobil, urobil a posilnil sektor služieb, tak máte s tým zásadný problém.
Jako toto sú veci, ktorým ja nijakým spôsobom nerozumiem, a bol by som rád, keby sme si tieto veci lepšie vysvetlili.
Skryt prepis
 

7.2.2018 18:43 - 18:44 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Bola to dlhá a, sa mi žiada povedať, možno aj vyčerpávajúca rozprava, a preto si myslím, že je potrebné na záver povedať niekoľko slov.
Nezaznamenal som počas týchto vystúpení žiadne faktické zmeny, ktoré by navrhovali úpravu tohto zákona, a dokonca som nezaznamenal ani žiaden procedurálny návrh, ktorý by hovoril, že aby sme stiahli tento návrh zákona. Takže v zásade som veľmi prekvapený, o čom boli tie niekoľkohodinové debaty, ktoré boli, ktoré boli v zásade len tribúnovými debatami o tom, aby sa niekto prezentoval.
Kolegovia z Ľudovej strany, no, chcem povedať jednu jedinú vec: To, čo som si ja z tohto odniesol, hlavným problémom Slovenska je potreba zavrieť pracovný trh a, lebo akýkoľvek prísun zahraničných pracovníkov na Slovensko znižuje mzdy na Slovensku. Toto absolútne, absolútne odmietam. Toto nemá žiaden racionálny podklad, nemá žiaden ekonomický podklad, nemá, nemá žiaden logický podklad. Toto je proste vaša rétorika, ktorú ste si zvolili podľa vlastného komunikačného manuálu, ktorý budete prezentovať svojim voličom, ktorý budete prezentovať občanom Slovenskej republiky a budete dehonestovať prácu, ktorú robíme v prospech Slovenska.
Ak budeme hovoriť o tom, že či vytvárame týmto priestor pre rozvoj Slovenska, alebo nevytvárame, moja odpoveď je jednoznačne áno. Všetky opatrenia, ktoré prijímame, znamenajú podporu mobility za prácou v tomto zákone. V druhom zákone, ktorým je Zákonník práce, sú to nástroje, ktoré sú vytvorené na to, aby sa zvyšovala hodnota pracovnej sily na Slovensku a to je to, po čom voláme naprieč politickým spektrom. Vy okrem dehonestovania ste neprišli so žiadnym racionálnym návrhom, ktorý by tlačil na rast miezd na Slovensku, na rozdiel od nás, ktorí to robíme cez príplatky, robíme to cez zvyšovanie minimálnej mzdy, robíme to mnohými inými nástrojmi. Toto je rozdiel, toto je rozdiel medzi nami a vami.
Za pozornosť stoja aj naše spory, ktoré sme tu viedli s pánom poslancom Krajniakom. No, pán poslanec, ak považujete 150- až 300-tisíc Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, za disponibilnú pracovnú silu, ktorá vyrieši problémy slovenských zamestnávateľov a aj zahraničných investorov, ktorí prichádzajú na Slovensko, tak ja neviem, kto nerozumie ekonomike, ale mám taký dojem, že ja to nebudem.
Ak hovoríte o tom, že jediným alebo jedným z riešení, ktoré vyrieši otázku nezamestnanosti a súčasne zabráni alebo zníži potrebu dovozu pracovnej sily zo zahraničia, je exekučná amnestia, je to jeden z možných pohľadov, ale znovu potom sa pýtam, akým spôsobom budeme ako pristupovať. Každý bude, si bude vytvárať dlhy akékoľvek, v neobmedzenej výške, niektorí budú mať 120 exekúcií a budeme to riešiť spôsobom, že vo chvíli, keď prejavíš nejakú vôľu dva týždne pracovať, tak ti odpustíme všetky dlhy?
Ja som za to, aby sme odpustili v niektorých prípadoch, opodstatnených prípadoch, ľuďom, ktorí sú schopní sa zapojiť do pracovného procesu, ľuďom, ktorí chcú žiť normálny život, ktorý považuje väčšina tejto spoločnosti za normálny, a nechcú byť v tých skupinách, ktoré nazývame my sociálne vylúčené skupiny, a nepracujú úplne účelovo na tom, aby boli členmi sociálne vylúčených skupín, aby sme im pomohli. Mnohí z nich sa tam nedostali vlastnou vinou, ale chcem povedať, že mnohí z nich sa tam dostali vlastnou vinou a účelovo opätovne pokračujú v takejto činnosti.
Ak hovoríte, pán kolega Krajniak, o tom, že akým zásadným spôsobom treba zvýšiť platy, no, ja som okrem kritiky toho, ako zaťažujeme podnikateľský sektor, z vašej politickej strany alebo vášho politického hnutia nezaznamenal žiadne opatrenia na to, aby sa zvyšovala cena práce na Slovensku. Absolútne žiadne opatrenia z vašej strany som nezaznamenal, absolútny, čistý, holý populizmus. A na druhej strane pravica, opozícia, ako chcete, tak si to vyložte, jednoznačne stále hovorí, že akékoľvek opatrenia na zvyšovanie mzdy na Slovensku, vy hovoríte o 4,5 % v tomto roku alebo v uplynulom roku, sú príliš rýchly rast miezd, ktorý znevýhodňuje podnikateľský sektor. Ak si pozriete iné štatistiky, tak rast 4,5 % na Slovensku znamená rast zhruba o 50 centov na hodinu, ak si pozriete štatistiku, že úplne primeraný rast mzdy v Nemecku je niekde na úrovni 2 %, ale v Nemecku to znamená 80 centov na hodinu. Pre nemeckého podnikateľa a pre slovenských podnikateľov je neprijateľný rast 4,5 %, ktorý v absolútnom vyjadrení 50 centov je nižší ako 80 centov, ktorý predstavuje rast mzdy 2 % v Nemecku. Tak potom ako ja nerozumiem nejakým spôsobom logike a skúste ma, skúste ma z tohto omylu vyviesť. Čiže my robíme všetky opatrenia pre to, aby sa na Slovensku žilo lepšie, aby ľudia viacej zarábali, aby za prácu, ktorú odvádzajú, mali aj adekvátne zaplatené.
Ak hovoríme, že jedným z predpokladov pre to, aby sme sa dopracovali k nejakým racionálnym výsledkom, je školstvo, myslím, že to bolo vystúpenie pána poslanca Beblavého, no tak ja vám poviem, aj v prípade duálneho vzdelávania, aká je reálna situácia v roku 2017. Podľa hodnotenia zamestnávateľov tri samosprávne kraje, ktoré dosiahli najväčšiu reflexiu potrieb trhu práce z hľadiska zamestnávateľov, sú Trenčín, Košice a Žilina. Ja sa vás pýtam, v období, v predchádzajúcom volebnom období, čí župani stáli na týchto postoch? Všetci boli za politickú stranu SMER. Ak sa idete pýtať a ktoré že boli tie najhoršie kraje? Paradoxne to nebol banskobystrický, ktorý by očakával, možno by očakávali mnohí z vás, ale bol to bratislavský. A ja sa idem spýtať: Aj za tieto výsledky sme zodpovední my z vládnej koalície alebo zo strany SMER, keď celé zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja tvorila opozícia okrem jedného poslanca, ktorého sme tam mali? Celé vedenie Bratislavského samosprávneho kraja tvorila opozícia, celé vedenie mestského zastupiteľstva, mestských častí je obsadené opozíciou a primátor a starostovia drvivej väčšiny, ak nie všetkých mestských častí sú za opozíciu? Prosím vás, ak chcete dávať dohromady niektoré fakty, tak ich skúste dávať absolútne korektne a nehľadajte vinu tam, kde ju my nemáme.
Myslím si, že je čas pokročilý na to, aby som ukončil svoje vystúpenie. Domnievam sa, že tento návrh zákona je dobrý, pomáha občanom Slovenskej republiky, a preto vás v mene predkladateľov aj politickej strany SMER poprosím o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 18:37 - 18:38 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem za vystúpenie, lebo opäť ste uviedli veci v širších kontextoch, ktoré možno niektorým robí problémy pochopiť, ale tak to v živote chodí. Absolútne správne hovoríte o tom, že druhé čítanie nie je o tribúnových rečiach, o koncepte zákona, ale je o tom, aby sme hľadali pozmeňujúce návrhy, ak máme pripomienky, že je niečo v tom zákone zle nastavené, aby sme to vylepšili. A v prípade, že ten zákon odmietame, tak pravdepodobne si musia kolegovia dočítať rokovací poriadok, lebo máme tam takisto inštitúty, ktoré hovoria o tom, že môžme vrátiť návrh zákona na dopracovanie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že kolegovia nemajú žiaden úprimný záujem riešiť vecné problémy. Nemajú žiaden úprimný záujem sa vysporiadať s týmto zákonom, ak ho považujú za zlý, aby bol stiahnutý z rokovania. Proste urobili si niekoľkohodinovú tribúnu z parlamentu Slovenskej republiky, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 18:21 - 18:22 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, vecne k návrhu zákona, niečo, čo by ho vyvracalo, som nezaznamenal vo vašom vystúpení. Áno, zahrali ste na emócie, povedali ste o tom, aká je z vášho pohľadu alebo pohľadu niektorých obyvateľov situácia v Nitre. Ja chcem povedať, že ak spôsobujú zahraniční pracovníci, neprispôsobiví zahraniční pracovníci problémy v Nitre a nikto neinterpeloval pána ministra Kaliňáka, tak ho zinterpelujem ja, lebo nemôžu byť žiadne z týchto krokov spojené so zhoršením životnej situácie našich obyvateľov. A toto je celá podstata, ale poďme riešiť vždy ten problém, ktorý treba riešiť, a nevyvolávajme duchov, nehľadajme zástupné problémy, cez ktoré budeme druhú stranu biť po hlave. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 18:02 - 18:04 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Dostál, no my sme politicky na absolútne iných brehoch jednej rieky a myslím si, že nikdy sa ani nejak nebudeme približovať, ale paradoxne musím povedať, že s mnohými vecami, ktoré ste povedali vo svojom vystúpení, musím súhlasiť. Ja by som bol veľmi rád, keby si vaše vystúpenie vypočul aj pán poslanec Krajniak, lebo ste úplne jasne povedali, že aj z pohľadu vás síce na jednej strane sa administratívne zjednodušuje zamestnávanie príslušníkov tretích krajín, ale na druhej strane sa sprísňujú podmienky, za akých sa to má vykonávať a zvyšuje sa cena pracovníkov z tretích krajín, to znamená, nie je to bezbrehé otváranie pracovného trhu pre príslušníkov z tretích krajín. Toto je odkaz, ktorý nie je len pre pána poslanca Krajniaka, ale aj pre kolegov z Ľudovej strany, lebo oni si takisto dokolečka rozprávajú iba svoju pravdu a nie sú ochotní vnímať. Že nie sú ochotní vnímať nás, lebo my sme pre nich smeráci a vládna koalícia, ktorá je a priori ich nepriateľom, to beriem, ale že majú absolútne negatívny pohľad aj na vystúpenia kolegov opozičných, ktorí by mali, s ktorými by mali mať akú-takú názorovú príbuznosť, tak to je pre mňa, to je pre mňa prekvapenie.
To podstatné, ktoré tu zaznelo od vás, je, je dôležité, ak sa otvára pracovný trh pre príslušníkov iných krajín a robili to aj iné európske krajiny v prípade prístupových rokovaní so Slovenskom, tak sa určuje, kde, kedy a za akých podmienok. A nič iné a žiadnym iným spôsobom nerobíme ani my.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 16:47 - 16:49 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, vážim si vecný tón vašej diskusie, ale musím na niektoré veci reagovať. Tvrdíte, že o takomto návrhu zákona treba dlhú diskusiu, rozšírenú diskusiu, minimálne pol roka. Z doterajších vystúpení vašich opozičných kolegov som sa dozvedel, že prichádzame aj s týmito opatreniami príliš neskoro. Čiže na jednej strane potrebujeme dlho debatovať, stále debatovať, na druhej strane potrebujeme prijať opatrenia, lebo všetko, čo urobíme, už malo byť dávno prijaté, prichádzame s tým neskoro. To sa nedá dať do súladu.
A chcem povedať na svoju, našu obranu, že na rozdiel od iných poslaneckých návrhov zákona nikdy nebola o poslaneckom návrhu zákona podľa mojich vedomostí taká diskusia, ako bola v tomto prípade. Bolo niekoľko rokovaní, myslím, že štyri rokovania tripartity, ktoré sa zaoberali týmito otázkami. Ja osobne som mal niekoľko desiatok rokovaní s profesnými zväzmi, so zamestnávateľmi, s odborármi, s ďalšími predstaviteľmi. To znamená, že tá debata bola fakt ako veľmi, veľmi rozsiahla.
Druhá otázka, ktorú ste povedali, je otázka, že prečo investície neprichádzajú na východ, prečo nie sú tam vyššie stimuly. Vláda dáva vyššie stimuly pri investíciách mimo západného Slovenska. Myslím si, že v tejto chvíli už nedáva žiadne investície na západnom Slovensku. Ale treba si jednoducho uvedomiť, že vláda neurčuje, kde bude umiestnená investícia. Vláda ponúkne niekoľko možností, z ktorých si investor buď vyberie, alebo nevyberie. A ten investor si nevyberá len, že či to bude v hornej, dolnej alebo strednej dedine na Slovensku, ale urobí si nejakú kružnicu, kde je tá investícia pre neho efektívna. A preňho je jedno, či je to na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách alebo v Poľsku. A tam, kde je to preňho najvýhodnejšie, tam to umiestni. A nie je v silách vlády to ovplyvniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 16:05 - 16:07 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
No, možnože to bolo pekné vystúpenie pána kolegu Beblavého, len trošku mimo reality. Takže ja skúsim povedať, keď ste hovorili o tom ako pchá vládna koalícia hlavu do piesku ako pštros a že nie je vidieť ani chvost, tak, pán kolega Beblavý, ak hovoríme o tom, akým spôsobom uľahčujeme zamestnávanie príslušníkov tretích krajín, tak si prečítajte a uvidíte, že v okresoch, kde je nižšia miera nezamestnanosti ako 5 %, bude pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretích krajín platiť zjednodušený proces, napr. nebude na tento účel potrebné nahlasovať voľné pracovné miesta, administratívny proces. Pri iných okresoch znižujeme počet dní z 30 na 20. Toto je podstata toho administratívneho uľahčenia.
Ale ak by ste čítali ďalej, tak sa s istotou dočítate, že cieľom tohto návrhu zákona, to je to antidampingové opatrenie, je predchádzať aj nelegálnemu zamestnávaniu príslušníkov tretích krajín a zabrániť podvodným praktikám zahraničných agentúr napríklad tým, že budú predkladať doklad o zabezpečení primeraného ubytovania vrátane všetkých následných vecí a že budeme požadovať sociálne poistenie štátneho príslušníka tretej krajiny v členskom štáte, z ktorého bol vyslaný. To znamená, že to nebude nábor nejakých pracovníkov, ktorí v materskej krajine nie sú poistení, cez tretie krajiny, o ktorom tu už bolo veľa hovorené, budú dovážaní na Slovensko a budú takýmto spôsobom podvodne zamestnávaní. Toto je podstata tohto návrhu.
A vo vašom prípade si nemyslím, že ide o neznalosť, vo vašom prípade si myslím, že ide o účelové tvrdenie. A vlajkovou loďou nie je príspevok na presťahovanie, ale príspevok na dochádzanie za prácou, ktorý sa týka 24-tisíc ľudí a zvyšujeme ho na 200 eur mesa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 15:41 - 15:43 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega Mazurek, ako som vás tak počúval, pomenovali ste, že jedným z najvážnejších problémov Slovenska je nízka mzda. Dva návrhy zákonov, o ktorých jeden je ten, o ktorom rokujeme teraz, vytvára lepšie podmienky pre zamestnávanie, druhý dáva príplatky a zvyšuje mzdu. Predpokladám, že váš poslanecký klub zahlasuje za tieto návrhy zákonov, lebo riešia problémy. Riešia problémy, ktoré považujete aj vy za vážne.
Hovoríte, že problémom je uľahčenie zamestnávania cudzincov. Opätovne to nie je pravda. Zopakujem to niekoľkýkrát. Vytvárajú sa podmienky, že musia mať zahraniční pracovníci z tretích krajín rovnaké podmienky ako domáci zamestnanci. Obmedzuje sa agentúrne zamestnávanie a zamestnávateľ musí zabezpečiť primerané ubytovanie, čo mu zvyšuje náklady a zahraničný zamestnanec z tretej krajiny sa pre zamestnávateľa stáva drahší ako domáci zamestnanec. Toto je fakt, ktorý nemôžte žiadnym spôsobom poprieť.
Ak hovoríte, že je tu problém zamestnávania zamestnancov z tretích krajín, pán kolega Tomáš vám povedal, jedná sa v tejto chvíli zhruba o 8-tisíc zamestnancov. O akej, o akom množstve hovoríte, čo ohrozuje zásadným spôsobom slovenskú ekonomiku? Nič z toho, čo ste povedali, nie je pravda. Rétorika, ktorú vy používate, je v rozpore s akýmikoľvek faktami. Pamätám si tlačové besedy ministra vnútra, prezidenta Policajného zboru dva-tri týždne, mesiac dozadu, kde hovorili štatistiku za predchádzajúci rok a pokles trestných činov. Vy máte svoju rétoriku, ktorú sa vám nedá ničím vyvrátiť, lebo vy ste o tom presvedčený, ste hluchý k akýmkoľvek faktom a myslím si, že v tomto smere je zbytočné debatovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 15:15 - 15:17 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, no, ako som vás počúval, tak v zásade celé hnutie SME RODINA je pripravené podporiť tento návrh zákona. Všetky veci, o ktorých ste tam hovorili, sú obsiahnuté v tomto návrhu zákona. Viete, v čom je jediná chyba alebo jedna z chýb? Základný problém pri vašom vystúpení bol ten, že tie klapky populizmu, ktoré ste mali doteraz, takto sa vám preplácli cez oči a ďalej od nosa si už nevidíte. Toto je váš základný problém a ja vám to poviem hneď aj na niektorých faktoch.
Argumentovali ste príspevkom na presťahovanie za prácou, že čo to je za návrh zákona, keď sa dotýka 350 ľudí. Základný problém je, že tie klapky populizmu vám nedovolili dočítať tú dôvodovú správu a tie dva riadky nad tým, ktoré hovoria, že tie ďalšie dve opatrenia, ktoré sú v dôvodovej správe pomenované, sa dotýkajú 27 688 osôb. Ako toto je jedno obyčajné populistické, účelové deformovanie faktov, ktoré vám, pokiaľ sa chcete pasovať do role seriózneho politika, do úst by nemalo patriť.
A chcem vám povedať, že vidím, že slovenské školstvo fakt má nielen teraz problémy, ale malo aj v minulosti. Máte problémy čítať s pochopením. Keď hovoríte o zamestnávaní zahraničných pracovníkov alebo osôb z tretích krajín, sú tu antidampingové opatrenia, ktoré hovoria, že musia byť rovnaké podmienky zamestnávania pre cudzích ako pre domácich. Sú tu ďalšie opatrenia, ktoré hovoria, že musíte im zabezpečiť ubytovanie, čo zvyšuje náklady zamestnávateľov. Ak zrátate tieto veci dohromady, tak výsledok, že zahraničný pracovník z tretej krajiny by mal byť pre zamestnávateľa drahší ako pracovník zo Slovenska. Len klapky populizmu vám to nedovolili dočítať. A čítanie s pochopením vám robí vážne, vážne problémy.
Skryt prepis