40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

7.2.2019 o 14:47 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:30

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem, pán minister, za odpoveď. Toto ste, žiaľ, citovali len zákon a tie podmienky, ako sú v zákone nastavené, áno, máte pravdu, nebola tam uvedená informácia, že napríklad aj v tomto prípade sa jedná o invalidný dôchodok z mladosti, a tam sa potom už ťažko zohľadňujú tie, tie odpracované roky postupne.
Moja otázka však bola, resp. to ani nie je moja otázka, týchto, naozaj, naozaj ste si dobre všimli, že tých otázok bolo niekoľko, pretože tých otázok sa, sa nám v poslednej dobe kopia a tieto štyri otázky som naozaj dostala len tento týždeň. A tá otázka bola, že tie invalidné dôchodky sú v takto nastavenom zákone strašne nízke, a vidíte tam tie dôsledky, že ten človek nedokáže z invalidného dôchodku samostatne fungovať. Že ako má postupovať v tomto prípade, a či už nestojí za zváženie, keď sa tu bavíme o obrovských investíciách, napríklad do ministerstva obrany, keď sa tu už bavíme o novom leteckom dopravcovi a podobných témach, či by nebolo dobré, keby ste aj vy otvorili za ľudí so zdravotným postihnutím tému podpory, a teda prekopania celého systému aj dôchodkového poistenia, tak aby zaručovala, zaručoval tento príjem dôstojný život, lebo spomínali ste aj percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bohužiaľ, aj v tomto prípade, viete, že ak toto už niekto má, tak je problém sa zamestnať.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

7.2.2019 o 14:30 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:32

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ťažko sa takto odpovedá, lebo to je všeobecná otázka. Ja si myslím, že je dôležité individuálne posúdiť každú jednu žiadosť, každú jednu individuálnu žiadosť, pretože každý jeden človek má svoje individuálne, ja neviem, schopnosti, možnosti, podmienky, ktoré je potrebné v tomto smere zohľadniť. Treba vidieť, že ten invalidný dôchodok, to nie je všetko. Ten sociálny systém poskytuje veľmi, veľmi veľa otázok, ktoré môžu doplniť a vylepšiť sociálno-ekonomickú situáciu.
Treba vidieť jednu vec, riešenia, ktoré ponúka vláda, resp. môj rezort, majú za cieľ riešiť sociálne skupiny rôzneho charakteru. Po prvé riešiť podmienky mladých rodín, riešiť podmienky aj seniorov a medzitým je veľmi veľký diapazón, ktorý súvisí s ťažkým zdravotným postihnutím.
Kompenzácie, ja aj tohto roku idem opätovne valorizovať kompenzácie a ideme zvyšovať príspevky opatrovateľom, pretože vždy som mal a budem mať záujem urobiť všetko preto, aby ľudia mohli ostať čo najdlhšie v svojom prirodzenom prostredí, a preto prostriedky pre opatrovateľky, pokiaľ sa dcéra stará o matku a podobne, sú veľmi dobre investovanými, sú výhodné aj pre štát, ale dôležité sú, že sú výhodné pre tú rodinu, pretože tvorí istý kompakt. Takže odporúčam ešte raz, pokiaľ takéto, takéto otázky na vás prídu, môžte sa obrátiť na ministerstvo, ja vás ubezpečujem aj vám dáme odpoveď a dáme odpoveď každému jednému žiadateľovi, ale v tomto prípade ešte raz zopakujem to, čo je v závere mojej odpovede. Úrady práce sú od toho, aby dávali komplexnú odpoveď. Veľakrát vedia upriamiť pozornosť toho žiadateľa aj na možnosti, ktoré systém poskytuje, o ktorých on nevedel, a na základe toho môže požiadať o ďalšie sociálne dávky, ktoré mu zákon umožňuje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:32 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:35

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci a vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec pokračuje podľa schváleného harmonogramu prác. Tento úsek je financovaný z Nástroja prepájanie Európy (CEF), z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Výstavba bola zahájená v decembri roku 2016, ukončenie výstavby je naplánované v decembri 2020.
Pripravovaný úsek diaľnice D3 Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto má aktuálne platné záverečné stanovisko EA, v novembri 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pri územné rozhodnutie. Dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentácia stavebného zámeru. Aktuálne prebieha kontrola predloženej ponúk na zhotoviteľa uvedenej dokumentácie. Predpokladaný dátum začatia výstavby úseku je na začiatku roku 2022.
Privádzač D3 Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto má právoplatné územné rozhodnutie, prebieha spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na ponuku. Predpokladaný termín začatia výstavby tohto privádzača je prvý kvartál roku 2020. Samozrejme, v prípade ak bude na výstavbu zabezpečený dostatok zdrojov a ak sa nevyskytnú, nevyskytnú nepredvídané okolnosti alebo prieťahy v procese verejného obstarávania.
Úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica má tiež právoplatné územné rozhodnutie, začiatok výstavby tohto úseku je plánovaný na začiatok roku 2020 a tu platí, že tento termín výstavby môže ovplyvniť dostupnosť zdrojov alebo v prípade prieťahy v procese verejného obstarávania ako pri každej diaľnice, ktorá je v štádiu výstavby.
Úsek D3 Oščadnica - Čadca - Bukov má aktuálne právoplatné územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie a tento projekt je v procese spracovania. Plánovaný termín začatia výstavby tohto úseku je december roku 2021.
Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:35 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:37

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za vašu odpoveď. Chcem vám aj poďakovať za všetko, čo robíte pre to, aby sa táto diaľnica dostavala. Viem, že to nie je jednoduché a že tých požiadaviek máte z celého Slovenska veľmi veľa. Faktom však je, že tento úsek je jeden z najkritickejších na Slovensku. Treba si uvedomiť, že ide o medzinárodný koridor, o lievik k Poľskej republike, k Českej republike, takže chcem vás poprosiť, aby ste naozaj svojou autoritou tlačili na to, aby všetky tie procesy bežali tak, ako bežať majú.
Zároveň však ste naznačili, že dva úseky by sa podľa plánu mali začať stavať v roku 2020, čo je teda za rok. Chcem sa vás preto spýtať, v akom stave máme majetkoprávne vysporiadanie týchto úsekov, pretože to je asi kľúčové, a to je vec, ktorá môže naplno bežať, ak sa na nej pracuje.
Ďakujem pekne za odpoveď.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

7.2.2019 o 14:37 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:38

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán poslanec, teraz vám neviem povedať presne, ale vydá sa vtedy len právoplatné stavebné povolenie, ak bude vysporiadané majetkoprávne tak, jako treba. Jednoducho na to vám neviem dať odpoveď, ale na najbližšiu schôdzu, ak položíte túto otázku, viem zistiť, poviem vám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:38 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda Národnej rady, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu koncom minulého roka vypracoval a predstavil z môjho pohľadu jedinečný model hybridného financovania na podporu malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom na Slovensku. Tento model spája verejné finančné zdroje so súkromnými a plus spája zdroje tuzemské a zahraničné a vytvára verejno-súkromné partnerstvo a vďaka týmto takto financovaným projektom chceme znižovať závislosť malých, stredných podnikov na podporách či dotáciách zo štátneho rozpočtu a snažíme sa im pomôcť sa ďalej rozvíjať a možno prekonať tú pomyselnú hranicu, keď sa bývalé startupy dostanú na nejaké pomedzia, chýba im ten posledný krok, aby neostali hráčmi lokálnymi, ale možno sa stali hráčmi globálnymi.
Možno poviem jeden príklad, vďaka tejto podpore, keď bolo kombinované financovanie zo strany štátu a zo strany súkromného sektora, sa firma, slovenská firma Damalis, bývalý startup, ktorý uspel v našej výzve, dostal do akcelerátora, do, v štáte Virgínia v Spojených štátoch, bola to firma, ktorá robí vizualizáciu developerských projektov, teda využíva virtuálne modely a umiestňuje ich priamo tam, kde majú v budúcnosti stáť. Vytvorila platformu pre digitalizáciu územnej samosprávy, volá sa Cviker, na, teda tou vizualizáciu budov v rozšírenej realite pomáha pri informovaní a presadzovaní a hlavne pri umiestňovaní budúcich projektov do reálneho prostredia. Aj vďaka pobytu v akcelerátore, vďaka podpore, ktorú táto firma dostala, získala jednu zákazku pravdepodobne v najväčšom developerskom projekte v Spojených štátoch amerických, ktorý robí firma Amazon v objeme niekoľkých miliárd dolárov, a práve táto naša firma bude robiť túto vizualizáciu budov v rozšírenej realite.
Preto sme sa po skúseno..., no a takýchto osvedčených firiem sme mali v tom prvom kole päť, a preto sme sa po cenných skúsenostiach rozhodli pokračovať v takýchto partnerstvách, teda po úspešnej spolupráci s Centrom pre inovačné technológie vo Virgínii sme využili ponuku, ktorú nám ponúkol akcelerátor v Izraeli, ktorý je nositeľom tréningového programu Innovation Leaders Open Gate, a uzavreli sme dohodu o partnerstve a takisto sa naše firmy, teraz je otvorená výzva, môžu zúčastniť, pokiaľ budú úspešné, vo výberovom konaní pred medzinárodnou komisiou a dostanú možnosť pobytu v tomto akcelerátore, na ktorý prispeje tento akcelerátor sumou takou istou ako náš štát.
Urobili sme teda tri výzvy pre celkovo šesť firiem v oblasti inovatívnych projektov, experimentálneho vývoja a inovácií Slovenskej republiky a bola to pre oblasť priemysel 4.0, kybernetická bezpečnosť a biotechnológie, teda spoločnosti, ktoré spadajú do kategórie mikropodnikov, startupov alebo malých podnikov, sa môžu prihlasovať do 19. februára. Samotný akceleračný program bude prebiehať od apríla 2019 v Tel Avive a predpokladaná dĺžka je 10 až 12 týždňov.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:43 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:43

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň vám prajem, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, ťažba dreva na lesných pozemkoch sa realizuje, ako iste viete, v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií a zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Tento účel zákona je premietnutý do jeho jednotlivých ustanovení, preto pre vykoná..., pri vykonávaní ťažby v súlade so zákonom o lesoch je podľa nášho ťažba dreva na lesných pozemkoch vykonávaná v súlade s dlhodobými záujmami Slovenska. Ak by sme do úvahy zobrali trend zvyšovania ťažobných možností a následne aj ťažby dreva, tieto sú ovplyvňované viacerými faktormi ako štruktúrou lesných porastov podľa vekových stupňov, zvyšovaním výmery lesov a zvyšovaní zásob dreva v lesných porastoch. Z vývoja týchto ukazovateľov je zrejmý postupný nárast objemu plánovanej ťažby dreva. Jedným z rozhodujúcich ukazovateľov, na základe ktorého je možné hodnotiť výšku ťažby dreva v lesných porastov, je únosnosť aj, aj celkový bežný prírastok, t. j. objem dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie. V podmienkach slovenských lesov je výška ťažby dreva nižšia ako celkový bežný prírastok, teda dosahuje úroveň, ktorá odpovedá požiadavkám trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
Za vážny problém z hľadiska schopnosti plnenia produkčných a mimoprodukčných funkcií lesov vrátane spoločenských, a teda aj ekologických funkcií, je však potrebné považovať nebezpečné zvyšovanie ťažby dreva súvisiacej s odstraňovaním stromov poškodených pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch. Za posledné roky sa objem takto poškodeného dreva vykazovaného v rámci lesnej hospodárskej evidencie ako náhodná ťažba alebo kalamitná ťažba zvyšuje v posledných rokoch a v posledných rokoch sa pohybuje na úrovni 50 - 55 % z ročného objemu ťažby dreva. Objem dreva z tzv. náhodnej ťažby sa započítava do celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu dreva Programom starostlivosti o lesy, pričom by som chcela podotknúť, že pre jednotlivé lesné celky a vlastnícke celky je takto stanovený celkový objem dreva predpísaný na ťažbu neprekročiteľný. Je potrebné si uvedomiť, že cieľom náhodnej ťažby je minimalizácia negatívneho pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch a vytváranie podmienok pre optimálne plnenie funkcií lesov, teda nie dosahovanie ekonomického profitu. V prípade náhodnej ťažby ekonomické hľadiská lesnej prevádzky nie sú prioritné, čo môže mať negatívny dopad na ekonomiku lesných podnikov, zo stredného a dlhodobého hľadiska je však takýto prístup obhospodarovaniu lesov nevyhnutný. Vysoký podiel poškodenia predovšetkým ihličnatých lesných porastov pôsobením abiotických faktorov ako vietor a sucho a biotických (hmyzí škodcovia) škodlivých činiteľov viedol ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k vydaniu rozhodnutia na ochranu smrekových lesov a borovicových lesov na viatych pieskoch Záhoria.
Pokiaľ ide o výrub drevín na nelesných pozemkoch, napríklad toľko kritizovaný výrub pozdĺž vodných tokov, ktorého povolávanie je v pôsobnosti obcí, táto otázka patrí do pôsobnosti rezortu životného prostredia a nie som príslušná na jej hodnotenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

7.2.2019 o 14:43 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:47

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, ste spomínali tým náhodnú ťažbu, že je vo veľkých objemoch. Moja otázka smeruje k tomu, že či nie je namieste, aby došlo v tomto duchu prehodnotenie programov starostlivosti o les, pretože je to nad rámec schválených týchto dokumentov. Čiže ak tie lesy sú poškodené, malo by sa to premietnuť do ich programu starostlivosti, aby nebola zadefinovaná táto ťažba ako náhodná, ale ako plánovaná, a tým pádom by sa vlastne vykorigovala s tými priestormi, kde sú zdravé lesy, aby sa tieto, tieto nerúbali.
Zároveň by ma zaujímalo, to ste nepovedali, že vlastne bol prijatý nový zákon o dreve, a že akým spôsobom nejako funguje aplikácia v praxi a možno aj, aj kontrola, aby sa tá náhodná ťažba nezneužívala na iné účely, ako sa povie, že je to náhodná ťažba, ale pritom môže ísť aj pre energetické účely, alebo na iné, iné využitie.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

7.2.2019 o 14:47 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:48

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
K tej vašej prvej otázke, ja si myslím, že nie je možné náhodnú ťažbu, práve preto je náhodná, zahrnúť do plánu starostlivosti o les preto, ako iste viete, pani kolegyňa, veterná kalamita sa nedá predvídať, že či bude v prvom, treťom alebo v piatom roku, ale ak by ste ma boli dobre počúvali, ja som hovorila, že kubatúra za náhodnú ťažbu sa započítava do kubatúry pri plánoch starostlivosti o les. Čiže ak je už v limite, tak normálna ťažba sa nevykonáva. Takže to je moja odpoveď a ja si myslím, že náhodnú ťažbu a plány starostlivosti o les prehodnotiť, samozrejme, tam, kde končí decéniom, decénium a skončí Plán starostlivosti o les, ktorý, mimochodom, bol schválený aj štátnou ochranou prírody a všetkými zúčastnenými, ktorí v tomto území hospodária, zbytočne krútite hlavou, Pri tých plánoch starostlivosti o les máme stanoviská aj Štátnej ochrany prírody. (Reakcie z pléna.) Máme stanoviská Štátnej ochrany prírody, ktoré sú akceptované plne v plánoch starostlivosti o les.
Takže hovorím, náhodná ťažba, asi, asi máme to pomýlené, náhodná ťažba nebola, nie je, ani nikdy nebude môcť byť zaradená do plánov starostlivosti o les, lebo predvídať počasie naozaj nevieme, že či sa to stane v prvom, druhom, treťom, piatom alebo v desiatom roku. Teraz zrejme myslíte Leso-drevársku inšpekciu (pozn. red.: správne „Lesnícko-drevársku inšpekciu“) a jej pôsobenie. Leso-drevárska inšpekcia naozaj v zmysle zákona, ktorý sme prijali minulý rok, pôsobí veľmi krátko, má svoje povinnosti, ktoré jej zo zákona vyplývajú, spolupracuje s Policajným zborom, majú špeciálne označenia. Naozaj každú podozrivú, každú, nedá sa povedať, že na cestách každú podozrivú zásielku vedia odhaliť, ale sú tam kontroly, ktoré sú vykonávané na základe nejakých analýz, ale potom aj na základe podnetov občanov.
Takže výsledky, určite o výsledkoch prvého roku existencie tejto Leso-drevárskej inšpekcie vás budeme informovať v krátkej blízkosti a, samozrejme, aj povieme, že koľko finančných, by som povedala, pokút sme vyrobili, vyrubili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:48 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:48

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec, ďakujem za otázku. Vaša otázka, pán poslanec, si vyžaduje trošku hlbšiu analýzu štatistiky vývoja nezamestnanosti na základe sociologických informácií ohľadom vývoja pôrodnosti, ktorú, samozrejmá vec, ak si budete želať môže rezort pripraviť, no ale to nie je možné tak v krátkom čase, aký som mal k dispozícii na, na odpovedanie vašej otázky. Každopádne máme k dispozícii analýzu, ktorá hovorí o demografii a jej vplyv na trh práce aj z hľadiska budúcnosti, pretože tá otázka je výsostne aktuálna.
Ale predsa len najzákladnejšie informácie, od roku 2012 do konca roku 2018 ubudlo z evidencií uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce 2 239 740 uchádzačov. Treba povedať, že niektorí sa ale viackrát otočili. Odišiel a v istom období sa vrátil a mohol sa aj 3-4-krát v evidencii otočiť. Z toho 15 593 bolo vyradených na základe priznania starobného dôchodku alebo dosiahnutia veku starobného dôchodku. V percentuálnom vyjadrení ide o 0,7 % spomedzi všetkých vyradení, teda aj napriek tomu, že momentálne nemáme k dispozícii tie hlbšie analýzy a prepočty, je zjavné, že odchod uchádzačov o zamestnanie do dôchodku má relatívne minimálny vplyv na vývoj evidovanej nezamestnanosti na úradoch práce.
Všetko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 14:48 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video