40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:35 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:35

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za otázku. K lustrácii došlo, to všetci vieme a ako ste povedali, zatiaľ nevieme, ktoré tvrdenie je pravdivé. Neobhajujeme ani jedno, ani druhé tvrdenie. Ako som povedala, celú vec prešetrí inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá začala konať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:35 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:35

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Vážená pani poslankyňa, merania vykonala hasičská akadémia Bratislava, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Merania boli vykonané v auguste a v októbri v roku 2018. Vyhodnotenie meraní teplôt a vlhkosti bolo v prípustných hodnotách. Koncentrácia CO2 nepresiahla zdravotne akceptovateľnú hodnotu. Pri väčšej koncentrácii ľudí v priestoroch bola navrhnutá regulácia vzduchotechniky, na základe čoho boli vykonané úpravy systému vzduchotechniky, ktoré budú aj naďalej regulované. Na preverenie nadstavenia systému sa plánuje ďalšie meranie v období 25. februára až 8. marca a prevádzka klientskeho centra je funkčná a plne vyhovujúca.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 14:35 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:36

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, to, čo sa stalo v Klientskom centre v Žiline, bol cynizmus najhrubšieho zrna. Totižto povolili ste skúšobnú prevádzku, resp. teda váš predchodca, ministerstvo vnútra, povolili ste skúšobnú prevádzku na ľuďoch. To je nehumánne a absolútne neprípustné, aby sa v skúšobnej prevádzke overoval chod napríklad kuchyne, závodnej jedálne, škôlky, novej reštaurácie, teda ani v žiadnom prípade žiadneho klientskeho centra, teda miest, kde sa stretáva väčší počet ľudí. Bolo to nehumánne a cynické aj voči zamestnancom, ale aj voči všetkých tým ľuďom, ktorí denne klientske centrum navštívia, je ich cca 700 denne a zamestnancov skoro 300.
Povedali ste mi, že merania boli vykonané. Pýtam sa vás, či teda vyhovujú všetkým tým normám tieto priestory, či bolo skolaudované na nový účel, pretože bolo jasne stanovené, že skúšobná prevádzka trvá iba jeden rok a to bolo do 31. 10. 2018. Po skončení, bod 4 vášho dokladu, ktorý ste vydali, ministerstvo vnútra, bod 4 znel: "po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiada stavebný úrad ministerstva vnútra o vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie stavby". Pýtam sa teda, že či bola skúšobná prevádzka ukončená a či boli skolaudované tieto priestory Klientskeho centra v Žiline na nový účel a či je vydané rozhodnutie na trvalé užívanie stavby na tento účel.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

31.1.2019 o 14:36 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:38

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
K tej prvej časti otázky, tak ako ste sa pýtali, vyhodnotenie meraní teplôt, vlhkosti bolo v prípustných hodnotách, tak ako som povedala. A koncentrácia CO2 nepresiahla zdravotne akceptovateľnú hodnotu.
Čo sa týka kolaudácie budovy, nemám momentálne tuto pri sebe informácie, ja vám to viem operatívne zistiť a zaslať túto informáciu. Máme tých klientskych centier otvorených 55, takže neviem to momentálne vám povedať, či tá kolaudácia bola ukončená, alebo nie.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:38 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:39

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec, dovoľte, aby som vám sprostredkovane podal odpoveď na vašu otázku.
Útvar hodnoty za peniaze vo svojom hodnotení potvrdzuje, že výstavba strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch je potrebná na zabezpečenie adekvátneho čistenia a ľahkej údržby moderných železničných vozidiel. Železničná spoločnosť Slovensko na celom západnom Slovensku aktuálne nedisponuje takýmito vhodne vybavenými strediskami a činnosť THÚ, technicko-hygienickej údržby, sa dnes vykonáva v provizórnych a obmedzených podmienkach a sú rozptýlené do viacerých pracovísk. V záveroch odporúčajú prehodnotiť rozsah, realizáciu projektu, napríklad znížením počtu alebo dĺžky koľají.
Železničná spoločnosť a ministerstvo dopravy zastávajú názor, že rozsah projektu je opodstatnený a využitie navrhnutého počtu koľají a zariadení bude optimálne. Počíta sa totiž s presunom týchto činností z lokalít Leopoldov, Prievidza a sčasti Bratislava, čo sa týka regionálnej dopravy. Údržba vlakov z týchto lokalít sa pôvodne mala realizovať v plánovanom pracovisku THÚ Bratislava, avšak už teraz vieme, že k tejto výstavbe v najbližších rokoch nedôjde. Práve nákladovosť týchto úkonov bola započítaná aj v CBA analýze, čím výhodnosť výstavby v danom uzle samozrejme stúpne.
Tento model nákladovosti bol špeciálne komunikovaný i s technickými expertami Európskej únie JASPERS, tí na spomínanom modeli alokovania údržbových činností do Nových Zámkov trvali a železničná spoločnosť ho samozrejme akceptovala a zapracovala. Štúdia realizovateľnosti na vybudovanie THÚ bola konzultovaná aj s Európskou komisiou. V oblastiach, kde to bude možné i technicky opodstatnené, však železničná spoločnosť a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky odporúčaniami ÚHP sa zaoberali a v nadväznosti na to bola predpokladaná hodnota zákazky znížená o 1 milión eur.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:39 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie otázky 14:42

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nemám svetlo, mám. Ďakujem. Chcem sa ešte pána ministra dopravy opýtať a možno mi odpoveď dá neskôr písomne. Doplňujúcu otázku mám k tomu, že Európska komisia schválila na vytvorenie týchto servisných pracovísk spolu 99 miliónov na tri takéto strediská. My ideme teraz do Nových Zámkoch dať polovicu tejto sumy a otázka teda znie, ako potom pán minister si predstavuje financovanie servisných stredísk vo Zvolene a v Humennom, kde tiež boli schválené takéto strediská, lebo potom tuná dávame 47 alebo 48 miliónov a tam nám nezostane ani 24 na každé z nich. Toto by ešte zaujímalo.
Skryt prepis

Prednesenie otázky

31.1.2019 o 14:42 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:42

Ján Richter
Skontrolovaný text
Pán poslanec, iste vám neodpoviem, ale budem tlmočiť pánovi ministrovi, aby vám písomne odpovedal. Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:42 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem za položenú otázku. Medzinárodné multišportové podujatie Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021, čiže EYOF21, bude svojím rozsahom určite patriť medzi najvýznamnejšie športové podujatie, ktoré bude usporiadané na území Slovenska.
Začiatkom tohto roku bol ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu doručený list, ktorým mesto Košice a Košický samosprávny kraj žiadajú o poskytnutie písomnej záruky k zabezpečeniu nenávratných finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na zabezpečenie uvedeného podujatia. V tejto súvislosti vás chcem informovať, že spomínaný list bol vôbec oficiálnou komunikáciou medzi mestom Košice i Košickým samosprávnym krajom a ministerstvom školstva v predmetnej veci. Z listu sme sa dozvedeli, že predpokladané výdaje súvisiace s organizáciou EOF2021 vrátane výdavkov na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry medzinárodného významu predstavujú celkom 40 miliónov 850-tisíc eur. Vzhľadom na výšku finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na organizáciu tohto podujatia, budeme aktívne komunikovať s mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom. Do tejto komunikácie zapojíme aj Slovenský olympijský a športový výbor s cieľom bližšej špecifikácie predpokladaných výdajov.
Zároveň vás chcem informovať, že podľa § 75 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 o športe vláda Slovenskej republiky môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b) zákona o športe. Čiže ak, tak dá sa v rámci zákona o športe rozprávať o nejakom príspevku, ale je to celé ešte v štádiu úplného začiatku. Dostali sme iba prvý list, ktorým sa na nás Košice a Košický samosprávny kraj obrátili s tým, že by chceli teda nejako nejakú podporu a spolufinancovanie.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:43 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:45

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Viac-menej aj moja otázka smerovala k tomu, aby, jednak viem o tom podujatí a viem, že sa nachádza v programovom vyhlásení vlády a považujem za tak významné, aby, keďže ten čas sa blíži a vieme, že pokiaľ má ísť o dôstojné podujatie, je potrebné začať čím skôr v rámci súčinnosti spoluprácu jednak v jednotlivých subjektoch, ktoré tu boli spomenuté či už v samotnom meste alebo samosprávneho kraja. Som rád, že počujem, že tá súčinnosť tu nastáva, a budem veľmi rád, keď budem pravidelne informovaný o tom, akým spôsobom sa podarí spoločnými silami pripraviť čo najdôstojnejšie podujatie, ktoré bude prospešné pre reprezentáciu celého Slovenska.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

31.1.2019 o 14:45 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:45

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Samozrejme, súhlasím. Treba sa snažiť to spoločne dôstojne urobiť, aby sme teda mali dobrý medzinárodný obraz. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:45 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video