46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:27 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:27

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi veľmi v krátkosti povedať pár slov k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu.
Nie som fanúšikom skrátených legislatívnych konaní, pretože v tejto snemovni sa tento inštitút častokrát zneužíva. Sú totiž explicitne vymenované dôvody, pre ktoré je možné prijímať zákony, alebo teda zmeny v zákonoch v skrátenom konaní a častokrát tieto návrhy, tieto podmienky nespĺňajú. Častokrát sú skrátené konania prijímané vtedy, keď si vláda nesplní nejakú úlohu alebo na niečo pozabudne, alebo veľmi rýchlo chce niečo zmeniť. Toto má mnohé negatívne dopady, sú o tom rôzne diskusie, častokrát sa podnikatelia chytajú za hlavu, pretože nielen u nás je potrebné niečo prijať v skrátenom konaní, ale častokrát tam vonku sú potom či už podnikatelia, alebo ľudia, ktorí sa niečomu musia na poslednú chvíľu prispôsobovať.
Táto situácia je trochu iná. Táto situácia si naozaj vyžaduje skrátené konanie a vyžaduje si ho preto, pretože opäť koalícia nepočúvala. Keď sa prijímala táto legislatíva, my sme na mnohých fórach niekoľkokrát upozorňovali, že táto legislatíva nie je dobre pripravená, že procesy, ktoré sú za ňou, ktoré predpokladajú, aby ich mohli dotknuté osoby dodržiavať, nie sú pripravené. Tlačili sme na to, vyzývali sme, dokonca sme iniciovali stretnutie za účasti zástupcov z Finančnej správy, zástupcov z ministerstva financií, všetko bolo v najlepšom poriadku, všetci sa tvárili, že všetko je skvele pripravené. Neviem ako vy, ale ja mám desiatky, dovolím si povedať stovky mailov od podnikateľov, od používateľov elektronických kás, ktorí ich nedokážu používať, pretože nie sú na to pripravené ani Finančná správa, ani dodávatelia týchto systémov, upgrade nie sú pripravené, jednoducho všetko to zlyháva.
Mrzí ma, že to zašlo tak strašne ďaleko, že tu dnes v skrátenom legislatívnom konaní musíme opravovať niečo, o čom chybách sme pred mnohými mesiacmi vedeli. Napriek tomu toto skrátené konanie vítam, dokonca sme k nemu vyzývali vládu, aby v skrátenom legislatívnom konaní posunula účinnosť tohto zákona, dokonca sme podali aj s kolegami Jozefom Rajtárom a Eugenom Jurzycom návrh, ktorý je predmetom rokovania tejto schôdze, vláda si to spravila po svojom, budiž, ale chcem len na to upozorniť, aby ste nás viacej počúvali, pretože táto situácia je úplne zbytočná, úplne sme vystresovali malých a stredných podnikateľov, ktorí si nevedia rady, ktorým hrozia pokuty a ktorí objektívne nemajú možnosť dodržiavať tu prijatý zákon. A toto jednoducho nie je fér a takto by sme to robiť naozaj nemali. Na túto legislatívnu zmenu, dámy a páni, vôbec nemôžeme byť hrdí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:27 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:30

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pani Kiššovej za vystúpenie a ja by som k tomu chcel dodať, že, bohužiaľ, toto, čo pripravila vláda, nie je oddialenie účinnosti celého zákona, ale tzv. oddialenie dávania pokút. A tie podmienky, za ktorých sa to oddiaľuje, nie sú správne a dobre nadefinované, pretože sa tam vyžaduje, aby nielen bol subjekt a jeho kasa zaregistrovaná na Finančnej správe, ale aby mal objednané riešenie od tzv. certifikovaného dodávateľa. Pričom certifikovaní dodávatelia boli za veľmi pochybných okolností certifikovaní a ten výsledok je taký, že najväčší výrobcovia tieto certifikáty nemajú a, naopak, rôzne pochybné firmy takéto certifikáty dostali. To je výsledok postupu Finančnej správy, ktorý, si dovolím tvrdiť, že bol v rozpore so zákonom, celý ten proces, ako to, ako to vydávali. Čiže tá podmienka, na základe ktorej sa oddiaľuje tzv. pokutovanie, nie je správne nadefinovaná.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 13:30 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:32

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa stručne vyjadril k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
Tiež podobne ako kolegyňa predo mnou Janka Kiššová nie som priaznivcom skrátených legislatívnych konaní. Veľmi často sa stáva, že skrátené legislatívne konania sú zneužívané iba z dôvodu, že si obvykle teda vláda nesplnila nejakú povinnosť načas alebo má potrebu vyhnúť sa normálnemu prerokovaniu návrhu zákona a obchádza normálny legislatívny proces. Ale stane sa, že tie dôvody naozaj sú také, ako predpokladá zákon o rokovacom poriadku, a myslím si, že práve teraz sme v tej situácii, pretože naozaj množstvo podnikateľov sa nie vlastnou vinou ocitá v situácii, že nemôže splniť to, čo, to, čo od nich vyžaduje zákon, a hrozia im na základe toho pokuty.
Moji kolegovia z poslaneckého klubu SaS prišli s návrhom, ako to vyriešiť, s návrhom na oddialenie účinnosti zákona, dokonca vyzvali vládu na skrátené legislatívne konanie, lebo, lebo návrh vlády na skrátené legislatívne konanie sa môže týkať nielen vládneho, ale aj poslaneckého návrhu zákona, ako sme mali možnosť sa presvedčiť nedávno, keď v skrátenom legislatívnom konaní na návrh vlády bol prerokovaný poslanecký návrh zákona, ktorým sa menil zákon o štátnych symboloch, ten poslanecký návrh predložili poslanci za stranu MOST - HÍD.
Vláda sa rozhodla riešiť to, samozrejme, iným spôsobom a nenavrhli skrátené legislatívne konania o opozičnom poslaneckom návrhu, ale o svojom. Myslím si, že je to horšie riešenie, ale rozhodne je to lepšie riešenie, ako by sme mali ponechať v platnosti súčasný stav a neurobiť nič.
Preto si myslím, že sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie, len teda tajne dúfam, že to dopadne trochu lepšie, ako keď som spoza tohto pultu naposledy hovoril, že výnimočne súhlasím so skráteným legislatívnym konaním, lebo si myslím, že sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie, a potom parlament jednomyseľne alebo takmer jednomyseľne schválil novelu volebného zákona, v dôsledku ktorej teraz bude mať prácu Ústavný súd, pretože tá novela zákona bola nepodarená a vytvorila dosť, dosť divný právny stav, čo sa týka tzv. brexitového mandátu, teda 14. poslanca Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku.
Len by som teda chcel apelovať na to, aby sme skrátené legislatívne konanie nemenili na super skrátené legislatívne konanie a aby sme tomu dali aspoň deň, dva, kým o návrhu budú rokovať, budú rokovať výbory, lebo ak teraz niečo schválime, skrátené konanie potom hneď bude v prvom čítaní a večer alebo ráno hneď budú musieť byť výbory. Myslím si, že je to súrne, treba skrátené legislatívne konanie, ale zasa až tak strašne sa ponáhľať nemusíme, aby to ten deň, dva nepočkalo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:43

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:43 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:43

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu nedostatku pokrytia trhu registračnými pokladnicami, ktoré majú zabezpečiť online prepojenie so systémami Finančnej správy, sa navrhuje ustanoviť liberačný nástroj pre tých podnikateľov, ktorí vykonali všetky nevyhnutné kroky, avšak s ohľadom na objektívnu skutočnosť nedostatku technických riešení si svoju povinnosť evidovať tržbu nemôžu splniť.
Je to propodnikateľské opatrenie, cieľom je zabezpečenie dostatočného času a priestoru na implementáciu online registračných pokladníc a ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich vlastným pričinením.
Ostatné som už povedal pri skrátenom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 13:43 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:43

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 46. schôdze Národnej rady.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 13:43 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:46

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci a vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi najprv povedať, že do druhého čítania tento návrh podporíme, pretože musíme hlavne pamätať na tých finálnych užívateľov tých elektronických pokladníc, čo je obrovské množstvo podnikateľov a živnostníkov vrátane mnoho malých živnostníkov, ktorých sa to bytostne dotýka a ktorým musíme priniesť nejaké konkrétne riešenie, keď už tam bolo zlyhanie zo strany štátu a konkrétne Finančnej správy.
Čo sa týka tohto konkrétneho návrhu, budeme tam však podávať, keď to pôjde, keď to bude v druhom čítaní, pozmeňujúci návrh, pretože to nie je na základe dobrých podmienok a parametrov pripravené. Poviem konkrétne, je to oddialenie nie celého projektu zvádzania eKasy, ale je to oddialenie tzv. pokutovania, a to o tri mesiace. A je to oddialenie na základe dvoch podmienok, Jednak, že podnikatelia majú svoje kasy už zaregistrované na Finančnej správe, alebo si teda požiadali o tzv. inicializačný balíček, to je jedna podmienka. Ale druhá podmienka, tá problematická, je, že majú objednané konkrétne riešenie od tzv. certifikovaného dodávateľa. Nato, aby takéto riešenie mali objednané, nebol jednak dostatok času a svedčí o tom aj to, že tí reálni dodávatelia dlhodobo prítomní na trhu tieto certifikácie nemajú. Aj ten zďaleka najväčší dodávateľ má riešenia len na dve svoje elektronické, elektronické kasy.
Čiže tá reálna situácia, ktorá nastala na trhu, je taká, alebo nielen na trhu, ale čo sa týka prípravy eKasy, je taká, že paradoxne tí najväčší distribútori a najväčší odborníci na to nemajú certifikáciu a rôzne neznáme firmy túto certifikáciu dostali. A na základe čoho ju dostali, to je veľmi pochybné a určite dáme podnet na to, aby sa to veľmi podrobne skúmalo.
Pretože, opakujem, keď je výsledok taký, že reálni tradiční výrobcovia a dodávatelia nemajú pripravené riešenia certifikované Finančnou správou pre finálnych užívateľov elektronických pokladníc, ale, naopak, ho majú rôzne neznáme firmy, väčšina z nich na základe certifikovaného riešenia jednej úplne neznámej eseročky CHDÚ, s. r. o., kde konatelia a majitelia pribudli do tejto eseročky iba vo februári a o pár dní nato, ako tam pribudli, dostali certifikáciu na svoje zariadenie. Tak keď je takáto reálna situácia, tak dúfam, že každý uzná, že niečo sa tam stalo vo veľkom neporiadku a bolo tam veľké zlyhanie zo strany štátu a konkrétne Finančnej správy.
Čiže keby som to zhrnul, áno, to riešenie je potrebné, je potrebné oddialenie, ale treba tam pomeniť podmienky toho oddialenia, pretože toto súčasné riešenie si berie ako rukojemníkov, si berie ako rukojemníkov tých finálnych užívateľov, ktorí si od svojich normálnych tradičných dodávateľov jednoducho nemali šancu, aj keby neviem ako chceli, nemali šancu objednať seriózne riešenie.
Ešte na takú ilustráciu dám jeden príklad. Jedna firma, ktorá tú certifikáciu na svoje zariadenia dostala, tak poruchovosť tej jej kasy je 46 %. Poruchovosť je 46 %, čiže Finančná správa ocertifikovala technické riešenie, na ktorom je v praxi 46-percentná poruchovosť. To svedčí o procese certifikácie na samotnej Finančnej správe, akým spôsobom prebehol a kto takúto certifikáciu dostal a kto je nedostal.
Všeobecne, keď sa mám vyjadriť ešte k tomu, či súčasné riešenie, to znamená bez online zapojenia, alebo toto konkrétne riešenie, aké bolo nadizajnované Finančnou správou, že ktoré riešenie je bezpečnejšie, čo sa týka možností napadnutia toho systému, manipulácie s údajmi, tak, bohužiaľ, je treba konštatovať, že tak ako to bolo pripravené Finančnou správou, tak toto nové technické riešenie je ľahšie zneužiteľné, ako boli vôbec tie elektronické pokladnice bez online napojenia doteraz. A je to z viacerých dôvodov. Jednak tie externé tzv. chránené dátové úložiská, ktoré boli certifikované, postrádajú ochranu, síce sa to volá chránené dátové úložisko, ale tá ochrana, čo je šifrovanie, na ňom reálne nie je. A takisto je externé, nie integrované priamo v pokladnici, kedy je možnosť manipulácie neporovnateľné náročná, je neporovnateľne vyššia a je to oveľa, oveľa náročnejšie.
Čiže ak ten hlavný argument bol zo strany štátu, Finančnej správy, že ale sú s tým veľké problémy a výsledky v praxi sú zvláštne, ale napriek tomu to zaveďme, lebo je to dobré, lebo tým aspoň teda nedokonalým spôsobom zabránime obrovským únikom, tak opak je pravdou. Ja tvrdím, že nielenže sa tam neusporí oproti dnešku tých 40 mil. mesačne, ako bolo tvrdené zo strany Finančnej správy, ale naopak, že tie úniky budú oveľa vyššie vzhľadom na to, aké to technické riešenie je. A nechcem teraz zachádzať do technických detailov, do toho, ako ďalšie riešenie Finančnej správy, tá virtuálna registračná pokladnica pracuje a akým spôsobom umožňuje obrovské, obrovské daňové úniky a doslova podvody, nielen úniky na daniach, virtuálna registračná pokladnica. Ale aj to fyzické technické riešenie pre klasické elektronické kasy ponúka oveľa väčšie možnosti manipulácie, ako je tomu doteraz, preto sa nebudem určite diviť tomu, keď vyjde štatistika a zistíme, že nielenže sa nevybralo naviac daní vďaka tomuto opatreniu, ale že sa vybralo ešte menej, lebo možnosti únikov boli ešte väčšie.
Takže zopakujem. Podporíme, samozrejme, predĺženie a podporíme tento návrh, ale v druhom čítaní sa budeme snažiť o pozmeňujúci návrh, ktorý jednoducho tie podmienky oddialenia postaví na racionálnych požiadavkách.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:46 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:54

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán minister, dovoľte, aby som vám pogratuloval vo funkcii a aj v snahe prísť s riešením, ktoré pomáha podnikateľskému prostrediu a občanom ako takým, vysporiadať sa s tým, čo od nich štát chce. Preto vystupujem teraz, aby som vám vytvoril ten priestor, aby ste mohli v tomto vašom návrhu ešte upraviť ďalšie veci, ktoré tam nie sú upravené, a súhlasím s tým, čo povedal Ondrej Dostál, i keď tento materiál ide v zrýchlenom konaní, nikto nás nenúti alebo nie je taká nutná potreba, aby to bolo schválené dnes večer alebo zajtra večer, to znamená, že môže to počkať aj do budúceho týždňa a je ten priestor.
Ak to chcem, preto vás chcem upozorniť na jeden fakt, na ktorý ten zákon vôbec nepočítal, a začína byť s tým obrovský problém. Aktuálne znenie zákona neuvažuje o tom, že medzi výrobcom, dovozcom alebo distribútorom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii riešenia, a podnikateľom je ešte jeden, je ešte jeden ďalší článok a tým sú dodávatelia účtovného a skladového systému. A práve dodávateľ účtovného a skladového systému nie je držiteľom rozhodnutia o certifikácii, musí účtovný systém s certifikovaným riešením naučiť komunikovať a to on teraz nedokáže. Mnohí podnikatelia sa pýtajú svojich účtovných firiem a dodávateľov softvéru ako takého, akú eKasu si vybrať, aby to bolo kompatibilné s účtovníctvom. A keďže ministerstvo vybralo svojich dodávateľov tak, ako si ho vybralo, s veľkým otáznikom, pretože sú tam, tí, ktorí dlhodobo pôsobia na trhu, tí tam nie sú. Sú tam noví, jednoducho v praxi ten systém nevie byť funkčný. Oni to musia naučiť. Práve preto vás na to upozorňujem, že v podstate je treba oddialiť zavedenie eKasy aj z tohto dôvodu na dlhšie obdobie, pretože mnohí majú skladové hospodárstvo, kde predáte tovar cez eKasu a automaticky sa im objavilo v účtovníctve. Na toto vôbec ministerstvo a Finančná správa ako úplne pozabudla, to znamená, že tá certifikácia, ktorá bola vydaná a jednoducho tie firmy na to nie sú pripravené technicky. A aj keby bolo to samotné zariadenie, bude to kompaktné s účtovníctvom a na konci dňa Finančná správa zdedí väčší problém, než ten problém dnes reálne tam je.
A preto vás na to upozorňujem v dostatočnom predstihu teraz, keď sa to ide riešiť, že toto doniesol život a je treba sa s tým vysporiadať, lebo tieto firmy musia naučiť svoj softvér komunikovať s eKasou, ktorá tú registráciu má.
Takže snáď toľko z mojej strany, a preto som vystúpil v prvom čítaní, aby ste mali na to dostatočný priestor, aby ste to riešili a hľadali to riešenie. A je treba úprimne povedať, že aj keď nepristúpite na jeho akceptovanie alebo zavedenie, tak musíte si byť vedomý toho, že aj tí, ktorí si objednali tie eKasy, môžu mať problém z hľadiska účtovníctva, a za to nebudú môcť podnikatelia alebo dodávateľ softvéru, ale za to bude môcť vláda a ministerstvo financií, ktorá prijímala nezmyselné a nepremyslené zákony.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 13:54 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:57

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon, myslím, že nemáš pravdu, keď hovoríš, že upozorňuješ v dostatočnom predstihu. V dostatočnom predstihu by to bolo možné, pokiaľ by sme boli v normálnom legislatívnom konaní alebo ak by sme sa aspoň nehnali do toho super skráteného legislatívneho konania, že večer alebo ráno výbory a zajtra o deviatej druhé čítania, zajtra o jedenástej už ten návrh bude schválený v druhom alebo treťom čítaní a presne aj to, o čom si hovoril, je dôvod, prečo aj v situáciách, keď sa treba ponáhľať viac, ako hovoria bežné pravidlá, tak sa zasa netreba ponáhľať viac, ako je nevyhnutné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 13:57 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:58

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondrej, máš pravdu, dostatočný predstih. No ja nie som účtovník. Ja nie som odborník na financie v tomto zmysle slova. Mne, keď tie firmy upozorňujú na to, že to nefunguje, tak som to teraz povedal.
A súhlasím s tebou, čo si povedal na skrátené konanie, aby Národná rada ponáhľala sa trošku pomalšie, aby pán minister mal možnosť naozaj premyslieť si všetky dôsledky a možnože dneska uznal, aby to nebolo zajtra o jedenástej hlasované, aby premysleli možné dosahy aj z jednej, aj z druhej strany, že keď opraviť ten zákon, tak už poctivo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 13:58 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video