46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 16:49 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:49

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 16:49 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:50

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, predkladáte jeden zo svojich hitov svojho funkčného obdobia na ministerstve. Máte k nemu interaktívne video, ako ste za zálohovanie obalov z plastových, z plastových materiálov. Ja vám poviem tak, že ja som za čisté životné prostredie, som za čistú pitnú vodu a som za to, aby sme dosahovali konkrétne ciele v ochrane životného prostredia. Dôležité sú aj plnenia štatistík, ale to by nemal (pozn. red.: správne "nemalo") byť naším hlavným motorom a naším hlavným, hlavným cieľom pri takomto zákone.
Váš zákon je pomerne veľké zúfalstvo. Je to zúfalstvo, ktoré, keď si otvoríte doložku analýzou (pozn. red.: správne "analýzy") vplyvov, tak samotná komisia, ktorá hodnotila tieto vplyvy, neodporučila návrh zákona, aby bol predložený a aby bol schválený. Je tam množstvo dopadov na celé spektrum našej spoločnosti, ktoré nemáte preverené, nemáte zanalyzované, a deklarovaný cieľ, o ktorom ste aj vy hovorili, že má sa zvýšiť podiel získania zálohovaných, vyseparovaných obalov, aby sa zvýšil, tak vlastne tento cieľ sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi. Tie však vôbec ste neanalyzovali.
Vy ste si vybrali jednu cestu. Vy ste si povedali, áno, ideme zálohovať fľaše, pretože je to in, pretože sa o tom hovorí, že ľudia sa tešia z toho, ako to vidia v niektorých krajinách, ako to funguje, tak ste si povedali, bude to fungovať aj u nás. Povedali ste si, že nebudú, že cieľom je, aby sme mali estetické životné prostredie, pretože povaľované fľaše znečisťujú životné prostredie. Áno, je to pravda, že oveľa viac naše životné prostredie znečisťujú rôzne iné plasty, rôzne iné odpady, ktoré sa nám povaľujú po krajine, ktoré nám zapĺňajú naše skládky. Práve obaly, vy ste si vybrali jedno hrozienko s týchto obalov, z týchto odpadov, ktoré už dnes je pomerne dobre separované, ktoré je žiadanou komoditou ako surovinou pre ďalších spracovateľov.
Vaším návrhom nabúravate už dnes veľmi krehký systém, ktorý sa horko-ťažko rozbehol po prijatí zlého zákona o odpadoch, zákona, proti ktorému ste aj vy podávali ústavnú sťažnosť. Ale už nejakým spôsobom ten systém začal fungovať a dnes zásadným spôsobom zasahujete práve do takej citlivej komodity, ako sú plasty, pretože zavedením tohto systému odoberáte peniaze z celého systému zberu, zberu plastov, vytvárate nové administratívne zaťaženie pre výrobcov a dovozcov a pre výrobcov a distribútorov týchto obalov a vlastne systém, ktorý navrhujete, nemáte ani poriadne domyslený, čo sa týka systému odberu, jeho zálohovania a spätného dostania do obehu.
Hovoríte o tom, že evidujete v súčasnosti viac ako 1-tisíc výrobcov obalov, avšak v samotnej analýze hovoríte, že vlastne neviete, aké množstvo obalov sa dostáva na trh. Nebolo jednoduchšie osloviť týchto alebo dať aj možnosť zmenou zákona, legislatívy povinnosť týmto 15-tisíc výrobcom, aby v rámci svojej evidencie v jednej kolónke presne zaevidovali, aké množstvo uvádzajú na trh? Pretože vy ani to dnes neviete. Síce poviete, že vyberieme, vyseparujeme 60 %, ale nepoviete, či je to 60 % z obalov uvedených na trh, alebo je to 60 % z celkových plastov. Pretože dnes v tých žltých nádobách takzvaných, ktoré sú symbolom triedeného zberu pre plasty, máme aj obaly, ktoré nebude možné zálohovať, a to je ďalší nedostatok celého vášho systému, že vlastne do systému zálohovania vstupujú len fľaše, ktoré budú identifikovateľné špeciálnym kódom, znakom, ktoré si budú musieť výrobcovia na svoje náklady tieto zabezpečiť techniku, stroje, vstupy, ktoré sú na úrovni 60 mil. eur.
Celkový systém, o ktorom hovoríte, že prinesie vyššiu estetiku v životnom prostredí, úmyselne hovorím estetiku, nehovorím o tom, že prinesie vyššiu kvalitu životného prostredia, pretože o tom nie som presvedčená, tak bude stáť viac ako 80 mil. eur. Množstvo obyvateľov sa nebude môcť zapojiť do tohto systému, hoci bude platiť vyššiu cenu za balené nápoje, pretože zálohovaný systém bude povinný len pre predajne s výmerou viac ako 300 m2 predajnej plochy. To znamená, menší obchodníci na obciach, kde takéto veľké predajne sa nebudú nachádzať, nebudú musieť odoberať zálohované plastové fľaše, avšak zálohovať ich budú musieť, avšak obyvateľ spotrebiteľ zálohu bude musieť platiť.
A aby to ešte bolo veselšie, tak tie fľaše, ktoré budeme chcieť vrátiť do celého systému, budú musieť byť nepoškodené. Nebudú môcť byť, tak ako sme boli učení, minimalizovať ich objem, pretože by sme zbytočne nosili, prenášali vzduch, tak práve dnes tie fľaše budú musieť byť nepoškodené, tak aby pri tom zbere bol čitateľný a identifikovateľný kód, ktorý by mal prejsť cez automatické zariadenie, aby vedelo tento kód so zálohou zálohovanej fľaše prečítať.
Čiže malí obchodníci budú môcť sa zapojiť do takéhoto zberu, ale nebudú povinní, to znamená, štatisticky väčšie množstvo obcí do tohto systému zapojených nebude. Avšak toto nemáte zanalyzované, aký to bude mať v skutočnosti dopad, ako v skutočnosti bude vyzerať ten spôsob, kedy ľudia, ktorí sú odkázaní na balené nápoje alebo nielen odkázaní, ale sú, možno aj radi ich využívajú, akým spôsobom budú tieto obaly prenášať do zariadení, kde teda bude možné odoberať tieto zálohované fľaše.
Okrem priamych výdavkov, o ktorých som hovorila, že budú priame výdavky pre výrobcov na zavedenie techniky a zariadenia na označovanie, tak budú tu aj ďalšie nepriame náklady, ktoré v podstate predstavuje výpadok v príjmoch v systéme triedeného zberu. A tým pádom vlastne sa ohrozuje celý systém organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí práve z tejto najcennejšej komodity boli schopní hradiť aj triedený zber a jeho separáciu tých komodít, ktoré neboli také atraktívne pre ďalšie spracovanie, ale ktoré sú veľmi nebezpečné pre životné prostredie.
Ale toto vás nezaujíma, túto časť ste nechali bokom, pretože pre vás je dôležitá estetika plaviacich sa fliaš alebo pohodených fliaš v prírode.
Tak si povedzme o tých výdavkoch, ktoré by napríklad bolo potrebné vynaložiť na dočisťovanie našej prírody a týchto riek. V analýzach sa uvádza, nie vo vašich, ale v niektorých ďalších, že za ostatných päť rokov čistenie výdavkov na dočisťovanie našich riek, kde sa vlastne doplavili plastové nádoby, bolo za päť rokov asi 600-tisíc eur. Toľko stál náš, boli výdavky Slovenského vodohospodárskeho podniku za päť rokov na dočisťovanie znečistených priehrad a nádrží. (Ruch v sále, zaznenie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 16:50 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:20

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Len som chcela informovať členov hospodárskeho výboru, že dnes o devätnástej máme zasadnutie v miestnosti č. 149. Takže hospodársky výbor, 149, 19.00. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 17:20 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:35

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže, vážení kolegovia, kolegyne, hovoríme o zálohovaní plastových fliaš, skončila som v jednej pasáži a teraz by som sa teda chcela venovať ohľadom nákladovosti tohto celého systému, pretože v analýzach sa hovorí, že okrem tých priamych nákladov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie celého systému, sú tu aj ďalšie nepriame náklady, ktoré predstavujú aj výpadok z príjmov v systéme súčasného systému triedeného zberu. Na jednej strane sa síce systému znížia náklady, lebo ubudne surovina na zber a triedenie, ale na druhej strane zmizne zo systému cenná surovina, ktorá aj pre organizácie, ktoré zabezpečujú tento zber, bola najcennejšou komoditou. To znamená, organizácii zodpovednosti výrobcov sa znížia príjmy z predaja materiálu a poplatkov, ktoré dnes platia za tieto obaly výrobcovia.
Zavedenie povinného zálohovania nápojových plastových a kovových obalov bude viesť k výpadku ročného príjmu na úrovni štyroch až desiatich miliónov eur v dnešnom systéme triedeného zberu. Samozrejme, závisí to, do akej miery tieto organizácie zodpovednosti výrobkov znížia okrem príjmov aj náklady.
Hlavnou nevýhodou celého tohto systému zálohovania je teda nákladovosť, nákladnosť systému. Keďže sa počíta aj vysoký, vysoký príjem z nevybratých záloh a z predanej suroviny, ktoré nebudú postačovať pokryť náklady na celú túto prevádzku, aj preto tento systém implementovalo len osem krajín Európskej únie, no a teda my budeme medzi tými ďalšími prvými, pretože pán minister sa rozhodol, že chceme byť lídrom v zálohovaní plastových fliaš.
Ja by som chcela, aby sme boli lídrom v čistom životnom prostredí. Ja by som chcela, aby sme boli lídrom, tak ako som povedala, čistej podzemnej vody, aby sme boli lídrom krajiny, kde je, kde je prirodzene čisto, kde sa nám nepovaľujú aj iné odpady.
Podľa navrhovaného systému budú musieť na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky všetky obchody. Nie všetky ich však budú aj spätne vykupovať. Tak ako som povedala, povinný výkup fliaš bude len v maloobchodných predajniach s predajnou plochou väčšou než 300 m2 a zálohovaná cena bude za fľašu, PET fľašu 12 centov a za plechovku 10 centov.
Ak si urobíme prepočet, ktorý je tiež zverejnený, tak až 119 mil. kusov takýchto PET fliaš zostane nevyzbieraných; 119 mil. kusov, pán minister, budete môcť naháňať po tejto krajine, pretože s tým počítate, že príjem z nevybratých záloh bude 11 975-tisíc eur, čo predstavuje pri zálohe 10 centov 119 mil. kusov.
Samozrejme, tento príjem vám vstupuje do tohto systému, príjem potom z predanej suroviny, príjem z nevybraných záloh za plechovky je 3 281-tisíc, to znamená ďalších 32 mil. kusov plechoviek vám zostane behať v systéme, mimo systému, tak mi povedzte, aká efektivita je tohto vyzbieraného? A pýtam sa vás, koľko vlastne tých kusov fliaš sa uvedie na trh, keď vám 119 mil. kusov fliaš zostane mimo systému?
Je otázne, aj v analýze vplyvov sa hovorí o tom, že či vôbec tieto príjmy, ktoré by mali byť vrátane tých príjmov, ktoré sú nevybraté zálohy, celkove má byť 28 mil. eur, že je otázne, že či vôbec dokáže ten novovybudovaný správca, nezisková organizácia, financovať celý tento systém a či nebude potrebné dotovať zo štátneho rozpočtu ďalšími príjmami, napríklad z Environmentálneho fondu. Taktiež nie je jasné, akým spôsobom budú financované inšpekcie alebo orgány štátneho dozoru, ktoré sa tuná definujú, či ich náklady na svoju činnosť budú započítané v príjmoch tejto kalkulačky, alebo budú zvýšeným príjmom rezortných organizácií.
Keď som už pri tomto štátnom dozore, tak je tu veľmi jedna vtipná záležitosť, ktorú, neviem, pán minister, či si uvedomujete, čo ste, čo ste vlastne do tohto systému dali, a síce štátny dozor je osoba, ktorá je vykonávajúca štátny dozor v mene inšpekcie, je oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať do predajných, skladovacích a iných priestorov kontrolovanej osoby, ktoré slúžia na výkon jej podnikateľskej činnosti. To znamená, že ten, kto vyrába alebo predáva plastové nápoje, tak štátny dozor môže vstupovať do kedykoľvek a akýchkoľvek priestorov tejto podnikateľskej osoby.
Taktiež drakonické sú pokuty do tohto celého systému, kde sú pokuty od 500 do 120-tisíc eur. A pri opakovanom porušení môže byť až udelený dvojnásobok. A to je, prosím, len to, že ten výrobca, či by bol, alebo nebol zaregistrovaný napríklad do systému tohto, tejto novej organizácie tohto správcu. Tento, táto organizácia, tiež nie je jasné, z čoho bude, ako bude fungovať, nie je jasné, aké zmluvné podmienky bude, budú nastavené pre povinnosť uzavrieť vlastne výrobcu alebo toho distribútora, ktorý bude povinný uzavrieť zmluvu s touto neziskovou organizáciou, podmienky uzavretia tejto zmluvy nie sú, nie sú jasné, ani nie sú tuná vlastne jasné, do akej miery tento správca bude uplatňovať, hradiť tie výdavky za celý systém. Čo keď sa mu to niečo nebude páčiť? Čo keď sa nedohodnú? Toto váš návrh zákona nerieši, čiže aplikačná prax je veľmi zložitá.
Ani sa nečudujem, že vlastne odkladáte jeho účinnosť na rok 2022. Hádžete to na novú vládu s tým, že nech sa ona postará. A vy sa teraz postavíte hrdinsky do PR, ja som za zálohovanie fliaš.
Ja, ľudia, nie som za zálohovanie fliaš, ja som za čisté životné prostredie. Ja som za to, aby sa do systému vybralo maximálne množstvo separovaného zberu, maximálne množstvo plastov. Za to som ja, pán minister, a to sa dalo dosiahnuť aj inými spôsobmi.
Napríklad sa to dalo dosiahnuť aj posilnením súčasného systému zberu. Napríklad spôsobom, ktorý ste nezanalyzovali, a to je tá moja hlavná výtka. Že vy ste si povedali, idete takto, toto je najlepšie, takto ste to nastavili a toto je jediné správne. Ale tých riešení je oveľa viacej. Nehovorím, že tie iné sú lepšie alebo horšie, ale sú, a nepredložili ste ich, ani ste ich nezanalyzovali.
Vrátim sa k tomu návrhu, možnosť podpory súčasného systému, ktorý, môžme ho kritizovať, nejaký už je, už za tie 4 roky spoločnosť nejakým spôsobom sa s ním musela naučiť, naučiť žiť. Napríklad skúsiť posilniť systém zberu týchto plastových fliaš alebo celého plastového odpadu. Na základe dohôd medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov, zberovky a samosprávy. Umožniť im napríklad, aby v zberných dvoroch bolo možné napríklad vykupovať takýto plastový, plastový odpad s tým, že tie výdavky by boli súčasťou systému, systému organizácie zodpovednosti výrobcov.
Keď nám ide o riešenie hľadať čisté životné prostredie a maximalizovať množstvo vytriedenej suroviny, tak hľadajme tie cesty. Hovoríme o tom, že nechceme mať tzv. ten littering, to znamená pohodené fľaše v lesoch, krajine, popri železniciach, v tokoch, tak ich vyberme z tej krajiny, pretože tento spôsob, o ktorom my hovoríme, tie fľaše, ktoré sa tam nachádzajú, nám negarantujú, že to sú tie fľaše, ktoré budú v budúcnosti označené jedinečným kódom a uvedené na trh práve slovenským výrobcom. Môžu to byť fľaše, ktoré budú doplavené z Ukrajiny, z Poľska, ktoré môžu byť donesené turistami z iných krajín, ktoré vlastne zostanú mimo tohto zálohovaného systému.
Neposúdili ste to a to je tá moja veľká kritika celého tohto vášho zákonu. Pretože ten cieľ by nemal byť nastavený len na 60 % alebo 90 % získania niečoho, pričom nevieme, z akého množstva ideme to množstvo získavať, pretože to ste nepovedali, či to bude 90 % z fliaš uvedených našimi výrobcami na trh, alebo či to je 90 % zo všetkých fliaš, ktoré sa natrhajú, á, nachádzajú na Slovensku v spotrebiteľskom reťazci alebo v domácnostiach, alebo proste medzi, medzi ľuďmi. To, to nevieme. Vy ste nám toto číslo do dnešného dňa nepovedali. A sami tvrdíte vo vašich analýzach, že ho nepoznáte. Ale hovoríte o 90 %.
Čiže máme tuná nepresné, nepresné výpočty, hra s číslami, ale ideme prijímať zákon, ktorého účinnosť má byť v roku 2022.
Vám odporúčam, pán minister, aby ste zvážili, zvážili, či budete pokračovať v tomto legislatívnom procese. Či naozaj nejdeme spoločne hľadať iné riešenia, ktoré by sa dali zaviesť možno už v tomto roku. Možno aj tou formou, ako som, ako som povedala.
Takže to je moje odporúčanie pre vás a je mi ľúto, že zákon, ktorým vy deklarujete, že má za cieľ zlepšiť životné prostredie, nemôžme podporiť, pretože si nemyslím, že tento zákon zlepší a skvalitní životné prostredie, že prinesie menej odpadu. Práve naopak, v čase, keď sa zavedie, a možno aj na niekoľko rokov, prinesie zvýšené množstvo plastového odpadu na Slovensku, zvýšené množstvo plastového odpadu na skládkach, po našich lesoch a našich riekach.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 17:35 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:47

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zálohovanie nás bude skutočne obťažovať. Zálohovanie zvýši aj náklady reťazcov a ešte k tomu treba prirátať aj pokuty, možné pokuty, ktoré, všetky tieto náklady sa môžu do istej miery preniesť aj do cien.
Ale, a to je niečo, čo musím povedať aj ako opozičný poslanec, zálohovanie je krok smerom k čisteniu Slovenska od PET fliaš. Máme pochybnosť, že to v súčasnom systéme nejde, že sa nečistí? Máme takú pochybnosť? Takú pochybnosť nemôžeme mať. Súčasný systém nestačí, nečistí Slovensko od PET fliaš. Deväť PET fliaš teda bude, zhruba vyjde na euro, ak ich niekto vyzbiera, a to sa oplatí už zbierať aj ľuďom, ktorí sú v núdzi alebo bezdomovcom a tak ďalej.
Skôr čo by som vyčítal zákonu, je príliš dlhý odklad, treba, aby sme v dohľade videli, kedy Slovensko prestane prispievať k špineniu krajiny, špineniu Európy, špineniu morí. Tam všade odchádza plastový odpad. Slovensko treba nastaviť, pán minister, a pripraviť v strednodobom výhľade situáciu na nula PET fliaš, nie na spoplatnenie, to je medzikrok, nastaviť. A verím, že technológie budú veľmi rýchle pripravovať podmienky pre buď odľahčené sklo, alebo iné rozložiteľné napríklad obaly, pretože celosvetová mienka sa dvíha proti tým obrovským oceánom plastu, ktoré vidíme na moriach a oceánoch, dvíha sa proti tomu, že PET fľaše a zvyšky umelých hmôt vidíme v našich národných parkoch a v našom okolí, kde sa chceme, kde chceme zdravo žiť.
Preto by som vás vyzval ešte urýchliť celý proces aj zálohovania... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 17:47 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:49

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel k tomuto návrhu možno tri-štyri body.
Prvá vec je, že 110 mil. fliaš, kusov, rátame s tým, že nám teda stále ostane naďalej nevyzbieraných a 110 mil. kusov je naozaj strašne veľa, strašne veľa a tých 110 mil. kusov, keď nám ostane možno v prírode, tak to naozaj nie je asi to, že nám tá príroda bude omnoho čistejšia, 110 mil. je naozaj veľké množstvo.
Ďalšia vec je, pozrel by som sa na to, aj to, že v Českej republike tento systém odmietli a bolo na to viacero dôvodov a jedným z dôvodov bolo napríklad aj to, že ich odborníci dali dokopy analýzu, z ktorej vyšlo, že z 33 krajín sveta, kde je toto zálohovanie realizované v súčasnosti, len v 6 sa podarilo naplniť ambíciu 90-percentný podiel. Čiže mám aj obavu, že na koľko sa to u nás podarí, a teda či sa to vôbec podarí.
Ďalej skúsenosť z Nemecka hovorí o tom, že keď sa tam prešlo na zálohovanie, klesla im miera triedenia ostatných materiálov až o 11 %, a nie som si úplne istý, ale myslím, že to trvalo až 4 až 6 rokov, pokiaľ sa to zase dostalo naspäť a stálo to ďalšie náklady v tom, že sa museli robiť ďalšie mediálne kampane, aby sa ľudia opäť k tomu vrátili.
No a k tomu, že či nám to vyčistí naše rieky a či nám to vyčistí aj naše lesy, no, ja mám obavu, pretože väčšinou tie fľaše, ktoré sú tam, sú zničené, skrčené, možnože roztrhnuté a tak ďalej, a takéto fľaše sa nevrátia naspäť do systému podľa tohto zálohovania, takže ja mám obavu, či naozaj sa tento cieľ čistejšieho Slovenska vďaka tomuto zálohovaniu podarí naplniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 17:49 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:51

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za pripomienky.
No, pán kolega Budaj, treba povedať, že tento systém zálohovania neprispeje k čisteniu, alebo aby sme boli spravodliví, možno minimálnym spôsobom prispeje.
A možno úplne jednoduchým spôsobom, ak by sa posilnil súčasný systém, umožnilo sa, napríklad výkup plastových fliaš na zberných dvoroch, tak práve tie sociálne slabšie skupiny, o ktorých ste hovorili, že by možno mali záujem o to, tieto plastové fľaše bez ohľadu na to, či sú označené, alebo nie sú označené, tak by sa vlastne dostali do toho systému späť, do cirkulárnej ekonomiky na spätnú výrobu. O to by nám malo ísť, nie aby sa dostala len jedna komodita, len označená fľaša naspäť do systému. Čiže posilniť súčasný systém, umožniť výkup na zberných dvoroch.
Ďakujem, kolega Rado Pavelka, že si pripomenul tie okolnosti v Českej republike, pretože práve toto bol i tiež jeden z argumentov v prílohe k materiálu, kde ministerstvo poukazovalo, no však aj Česi idú zálohovať systémy, tento systém vykupovania fliaš, tak poďme aj my do toho.
Tak, pán minister, bolo by dobré, keby ste si zobrali príklad od našich českých susedov a prehodnotili tento zámer.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 17:51 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:53

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pán poslanec Fecko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 17:53 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:03

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý podvečer. Pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, myslím si, že plasty nás tu budú obmíňať ešte niekoľko desiatok a stoviek rokov, pokiaľ sa nevymyslí niečo iné, ale zatiaľ to je asi, vyzerá, že tá globálna hrozba, ktorú tu máme, a ja som za každý podnet, ktorý povie, že treba s tým nejako skoncovať, nejako to recyklovať, resp. nejako to vyčistiť. Takže tento zákon, ktorý hovorí o zálohovaní jednorazových obalov z plastov na nápoje, plastov teda a ešte aj z kovu, my sme takúto iniciatívu ako v hnutí Obyčajných ľudí a nezávislých osobností mali, keď ešte tu bol v minulom volebnom období pán kolega či už Huba, alebo Mičovský a tiež sme to dávali, samozrejme, že to neprešlo. Takže možnože aj našimi snahami sa inšpiroval pán minister a som rád, lebo vtedy bol s nami v opozícii, a ja mám teraz trošku problém, pretože my sme niekedy stáli na rovnakej bariére, a teraz proste pán minister je na druhej strane, ale to už je o osobnosti a o charaktere, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať.
Takže poďme na to! Ja si myslím, že to, čo aj tu spomínala kolegyňa Zemanová, že prakticky tento systém, ktorý tu teraz funguje, mal by sa nejakým spôsobom posilniť a ja som to videl hneď v ´89., keď sa ten zber aj železa a všeckého možného umožnil nejakým spôsobom, a ja som zistil, že z našich, ja tomu hovorím "debre", z našich kadejakých tých výmoľov sa postrácali, doslova boli vyčistené našimi spoluobčanmi, boli vyčistené tie rôzne smetiská, ktoré tam boli v železnej forme, by som povedal, a to boli celé vetriesky, celé tanky, celé pásové nejaké pásaky a všecko možné, proste oni boli v stave to rozobrať, odniesť do zberu, pretože cítili a videli, že sa to zbiera a chcú za to nejaké financie.
Takže som tiež za to, aby sa aj ten pôvodný zber, ktorý tu by mal byť v prvom rade, nie iba fliaš, ale aj ostatných plastových výrobkov, ktoré sa v mnohých prípadoch končia niekde v našich riekach, resp. keď sa tie rieky vylejú, tak nám to končí aj na poli. A ja musím povedať, že bývam v takom území, kde tá inundácia je taká, že nám to vybreží ten náš miestny potok, resp. riečka Sekčov, a keď ja vidím, čo tam ostane potom, jak sa voda stiahne, tak je to katastrofa, majú s tým problém aj poľnohospodári. Takže ja by som bol tiež za to, aby sme nejako zatraktívnili aj zber nie iba fliaš, ale aj ostatných plastových, nejakých tých odpadov, ktoré sa tam dostávajú, samozrejme, cez našich občanov či už do vodných tokov, do krajiny ako takej.
Chcem sa opýtať pána ministra, že definuje tu tzv. správcu, budem konkrétne ku zákonu, to znamená, myslíte si, že tých správcov na ten výber, lebo majú to byť neziskové organizácie, sa tam bude hrnúť neskutočné množstvo? Aký je váš takýto prvotný nástroj, ako si myslíte, že koľko tam asi bude v tom konaní, lebo nemám s tým skúsenosti. Takže bol by som rád, keby ste možno aj to nám povedali, že či očakávate nejaký veľký nával.
Chcem sa opýtať, výšku toho zálohu bude určovať správca? Vo vyhláške, ktorá je tiež súčasťou tohto predloženého návrhu, hovoríme o plastových fľašiach, aj teda fľašiach z kovu, teda plechovkách, s objemom od 0,1 litra až do 3 litrov. Dali ste tam tú minimálnu cenu, ktorá hovorí, už to aj bolo tu spomínané, tá cena 12 centov za obal z plastu a 10 centov z kovu. To je tá minimálna cena, ktorú dávate. Ten správca to bude môcť ako často meniť, to bude závisieť od čoho? Bude si to meniť podľa vlastnej úvahy alebo to bude nejaké z ministerstva alebo z nejakej vyhlášky definované, alebo to bude nejaký tlak zospodu? To prípadne keby ste nám vedeli doplniť, lebo aj toto je pre mňa zatiaľ neznáma logika.
Hovorilo sa tu aj o tom, že, samozrejme, tieto fľaše, hovoríme o budúcnosti, nehovoríme o fľašiach, ktoré sú už dneska v, by som povedal, predaji a v obehu. To znamená, že my hovoríme, že budeme niečo distribuovať v budúcnosti, kto už bude mať, musieť mať nejaké to označenie, a tí výrobcovia, resp. distribútori budú musieť, samozrejme, to zafinancovať a tie financie sú tam zdôvodnené, koľko miliónov ich to bude stáť a ako to budú kompenzovať. Hovorí sa, že bude to príjem, samozrejme, aj z tých pokút Environmentálneho fondu, myslím, že dobré. Dúfam, že to bude rozumne využité, pretože tento zákon, predpokladám, že nakoľko je vládny, tak asi uzrie svetlo sveta v nejakých tých možnože dvojmesačných intenciách.
Chcel by som sa opýtať, a to budem kritizovať stále, pokuty. Pri pokutách, ktoré v danom zákone sú definované v § 14, hovoríme o určitej výške pokút a ja stále budem kritizovať, ak je to v rozsahu. Máme tam rozsahy od 500 do 5-tisíc, od 2-tisíc do 80-tisíc, od 5-tisíc (pozn. red.: správne "80-tisíc") do 120-tisíc. Pýtam sa, malo by to závisieť od závažnosti, rozsahu a času trvania protiprávneho konania, ja sa pýtam, že ten referent z tej inšpekcie alebo z ministerstva na základe čoho bude rozhodovať? Myslíte si, že ten rozsah, ktorý je neskutočne veľký, hej, keď si zoberiem 5-tisíc a 120-tisíc, veď to je nebo a dudy, jak sa hovorí, tak, pán minister, ja takýto veľký rozsah vidím tu, že tu budú asi tie pokuty v tej najnižšej sadzbe v mnohých prípadoch. Bodaj by som sa mýlil, ale moje skúsenosti sú také, že stále ideme do tých nižších a tie pokuty, ktoré doslova že mohli by byť aj otrasiteľné pre ten subjekt, ktorý si to neplní, tak asi takéto pokuty veľké nebudú.
Neviem, ako uvažujete to vyhodnocovať, dosah tohto zákona, pretože nejako tu v parlamente spätne, keď aj nejaký novelizujeme ďalší zákon, toto je, samozrejme, že nový zákon, to znamená, že uvádzame ho na svetlo božie v tomto volebnom období, ktoré končí, tak neviem, či ešte vy stihnete, ale minimálne potom by dobré bolo urobiť aj z toho nejaký výstup, či tie všetky, ktoré ste tu mali nejaké tie úvahy, ako zasiahne, ako pomôže, či sa vôbec naplnili. Lebo to mi v mnohých zákonoch tu, čo prijímame v parlamente, chýba a myslím si, že takto by sa mali jednotlivé zákony akože ociachovať doslova, ale otestovať v teréne, ako to tam vyzerá.
Nebudem hovoriť, čo má byť o dva roky a o päť rokov, ale každopádne by to malo byť.
Takže ja by som bol za, keby ste aj ten rozsah tých pokút, ktoré musia byť, aby sa nejakým spôsobom ustálili do menšieho toho rozsahu, ktorý už nebude až taký veľký. Pretože nechcem vstupovať do svedomia našich štátnych úradníkov, ale pri platoch, ktoré majú, a to budem stále hovoriť, aj na, síce tu je, čo sa týka, inšpekcia, máme tam aj okresné úrady, ktoré riadite metodicky, životného prostredia, kde prakticky je to katastrofa, aké tam majú platy. Takže prakticky potom je veľký problém, aby dôsledne vymáhali pokutu, ktorú možnože by mali uložiť, a bojím sa, že mnohí z nich sa aj ohnú. A nehovorte mi, že sa tak nedeje, pretože máme aj podnety od občanov, kde hovoria, že hoci predložili rôzne veci, rôzne dôkazy, nakoniec tá pokuta vyzerala smiešne a ten, kto mal byť postihnutý, nakoniec sa vysmial im doslova že do tváre a povedal, že: He-he-he, ha-ha-ha, tak ste mi dali takúto pokutu, ja som kľudný a dovidenia.
Áno, ja som bol úradník, pán spravodajca, a musím povedať, že ja som síce pokuty nedával a som skôr rušil rozhodnutia, keď som bol v druhom stupni, a zrušil som ich niekoľko stoviek, keď boli v rozpore so zákonom, a nemám sa za čo hanbiť a každé rozhodnutie, ktoré som vydal počas svojej praxe ako štátneho úradníka, si viem obhájiť. A bolo ich vydaných asi 1 480, keď si dobre pamätám. Takže toto je moja prax, takže ja som pokuty nedával, ja som rušil rozhodnutia, keď som na druhom stupni, ale to je mimo veci.
Takže, pán minister, z mojej strany asi toľko, tiež sa prihováram za to, aby sme tento systém, ktorý tu funguje, aby sme ho posilnili, aby sme občanov naučili zberať tie odpady, aj plastové, aj iné, z terénu, resp. z našej krajiny tak, že vedia, že majú z toho nejaký osoh. Myslím, že máte dosť veľký aparát na ministerstve, ktorý môže mať kreatívne nápady a môže mnoho vecí posunúť dopredu. Takže budem rád, keď prídete možnože ešte vo vašom volebnom období s nejakou ďalšou úpravou zákona na to, aby sme Slovensko vyčistili, ako hovorila kolegyňa Zemanová, a chceme mať čisté Slovensko a nie Slovensko, ktoré bude sa doslova že utápať v odpadoch a špine.
Chcem sa ešte opýtať jednu vec, lebo to ma teraz tak napadlo, máme všetky koncovky dokončené? To znamená, chcem sa opýtať, teraz čo máme tých, tie organizácie zodpovednosti výrobcov, majú koncovku, že s tým odpadom vedia, ako ho majú recyklovať, čo s ním majú robiť? Lebo dostal som echo, že niektorí povedali, že by sme to brali, len my to zase iba budeme niekde skládkovať, lebo nemáme kapacity. Takže, pán minister, keby ste sa aj na to pozreli, lebo takýto podnet mňa akože irituje, keď niečo urobíme, veľkú slávu, a nakoniec zistíme, že nám to skončí ako doslova že na skládke. A to sa už deje teraz. To neni v tomto zákone, to sa už deje teraz a mnoho tých odberateľov, ktorí berú tie, separovaný zber, ktorý realizujú, nakoniec hovoria, že my to ani nechceme vziať, lebo my to nemáme kde dať. Tak sa pýtam, či tie koncovky, ktoré s veľkou pompou mali byť pri prijímaní minulého zákona, či sú zrealizované tak, že ten odpad nekončí znovu na tých skládkach, a či je to v takom duchu, ako to bolo spomínané.
Z mojej strany, nebudem to naťahovať ďalej, z mojej strany zatiaľ toľko. Takže odkaz našich predkov: Žime tak, aby bolo aj chleba aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 18:03 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:05

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Jedna faktická poznámka - pani poslankyňa Zemanová.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2019 o 18:05 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video