Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

5.12.2019 o 16:42 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 5.12.2019 16:42 - 16:44 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto správu výboru:
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1939 zo 4. decembra 2019 pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie pre financie a rozpočet do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Určil zároveň, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a podal Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne a uznesením č. 543 z 5. decembra vyslovil súhlas s návrhom skupiny poslancov a odporúča Národnej rade, aby, po prvé, prizval na rokovanie Národnej rady o návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata guvernéra Národnej banky Slovenska alebo ním povereného zástupcu, po druhé, návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 544 z 5. decembra 2019 túto správu a zároveň týmto uznesením ma poveril za spravodajcu výboru a následne ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť postup pri jeho hlasovaní.
K tomu odporúčaniu výboru pre financie a rozpočet prizvať na rokovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej, dostali sme v priebehu dňa na finančný výbor list, v ktorom sa guvernér Národnej banky ospravedlňuje z účasti na dnešnej schôdzi, a to z dôvodu dlhodobej plánovej pracovnej cesty mimo Bratislavy, a preto nemôže sa dneska zúčastniť na rokovaní Národnej rady.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2019 14:11 - 14:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 1718.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov na prerokovanie vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 2166 z 22. októbra 2019 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký zákon pridelený, nepredložili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu.
K tomuto poslaneckému návrhu zákona zaujali tieto stanoviská, a to odporúčať schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet. A taktiež odporúčanie schváliť ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru, ktorý je uvedený v spoločnej správe hlasovať takto: O jedinom bode zo spoločnej správy hlasovať v súlade s návrhom gestorského výboru, a to schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 530 z 25. novembra 2019 a zároveň ma týmto uznesením výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 9:38 - 9:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, nedôvera Európskej komisie. Ja som to tam spomenul v mojom príspevku, že nás zaradila do tretej skupiny. Áno, Európska komisia povedala, že sú tam možné riziká z tohto štátneho rozpočtu, ale vy ste všetci vraveli, že je to katastrofa, že ten štátny rozpočet je, ako je postavený celý zlý. A moja otázka bola len, prečo potom Európska komisia mu dala zelenú. A na toto ste mi neodpovedali. Však odobrila štátny rozpočet. Nedôvera zahraničia. Pán kolega, vy si naozaj myslíte, že niekto vidí do hláv Donalda Trumpa a podobných svetových lídrov a na to sa dá naozaj pripraviť, pán kolega? To nemyslíte vážne, že Slovenská republika vie odhadnúť čo spraví dotyčný pán a nevravím x ďalších, ktorí sú svetoví lídri, ale žiaľbohu, doba je nejaká zvláštna a ja fakt nerozumiem, prečo sa vedú tieto žabomyšie vojny.
Pán kolega, dobre viete, že v tom štátnom rozpočte sú prijaté reštrikčné opatrenia zhruba na 475 mil. eur práve na základe hodnotiacej správy Útvaru hodnoty za peniaze a implementačné jednotky. Čiže tie reštrikčné opatrenia sú v tom štátnom rozpočte zahrnuté tak ako si prajete. O tom, že kde sú príjmy štátneho rozpočtu, to sme sa už ixkrát bavili na rôznych fórach. Sme sa zhodli na tom, že treba zvýšiť možno tú snahu na výbere DPH, o tom sa nebudem s vami sporiť. Taktiež aj iné dane na Slovensku je potrebné zaviesť, ktoré sú už bežné na západ od nás, napríklad digitálna daň a podobne.
Pán Sloboda, nesúhlasím s tým, že štátny rozpočet nezohľadňuje opatrenia, ktoré sa prijali. Aj návrhy Slovenskej národnej strany museli prejsť revíziou a museli sme sa dohodnúť najprv s ministerstvom financií ohľadom dopadu na štátny rozpočet. Preto niektoré opatrenia, ktoré sme najprv predkladali v pôvodnej výške, ako je zníženiu dani z príjmu na 15 %, museli sme okresať len na určitú skupinu podnikateľov preto, aby sme nespôsobili výpadok v štátnom rozpočte. A prenesené náklady na verejnú správu ako ste už spomínali, no, to je fiškálna decentralizácia. Jednoducho samosprávy sú financované z podielovaných daní.
===== ...na štátny rozpočet. Preto niektoré opatrenia, ktoré sme najprv predkladali v pôvodnej výške ako je zníženie dane z príjmu na 15 % museli sme okresať len na určitú skupinu podnikateľov preto, aby sme nespôsobili výpadok v štátnom rozpočte a prenesené náklady na verejnú správu, ako ste už spomínali, no, to je tá fiškálna decentralizácia. Jednoducho samosprávy sú financované z podielových daní a z dane z príjmu fyzických...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 9:38 - 9:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, nedôvera Európskej komisie. Ja som to tam spomenul v mojom príspevku, že nás zaradila do tretej skupiny. Áno, Európska komisia povedala, že sú tam možné riziká z tohto štátneho rozpočtu, ale vy ste všetci vraveli, že je to katastrofa, že ten štátny rozpočet je, ako je postavený celý zlý. A moja otázka bola len, prečo potom Európska komisia mu dala zelenú. A na toto ste mi neodpovedali. Však odobrila štátny rozpočet. Nedôvera zahraničia. Pán kolega, vy si naozaj myslíte, že niekto vidí do hláv Donalda Trumpa a podobných svetových lídrov a na to sa dá naozaj pripraviť, pán kolega? To nemyslíte vážne, že Slovenská republika vie odhadnúť čo spraví dotyčný pán a nevravím x ďalších, ktorí sú svetoví lídri, ale žiaľbohu, doba je nejaká zvláštna a ja fakt nerozumiem, prečo sa vedú tieto žabomyšie vojny.
Pán kolega, dobre viete, že v tom štátnom rozpočte sú prijaté reštrikčné opatrenia zhruba na 475 mil. eur práve na základe hodnotiacej správy Útvaru hodnoty za peniaze a implementačné jednotky. Čiže tie reštrikčné opatrenia sú v tom štátnom rozpočte zahrnuté tak ako si prajete. O tom, že kde sú príjmy štátneho rozpočtu, to sme sa už ixkrát bavili na rôznych fórach. Sme sa zhodli na tom, že treba zvýšiť možno tú snahu na výbere DPH, o tom sa nebudem s vami sporiť. Taktiež aj iné dane na Slovensku je potrebné zaviesť, ktoré sú už bežné na západ od nás, napríklad digitálna daň a podobne.
Pán Sloboda, nesúhlasím s tým, že štátny rozpočet nezohľadňuje opatrenia, ktoré sa prijali. Aj návrhy Slovenskej národnej strany museli prejsť revíziou a museli sme sa dohodnúť najprv s ministerstvom financií ohľadom dopadu na štátny rozpočet. Preto niektoré opatrenia, ktoré sme najprv predkladali v pôvodnej výške, ako je zníženiu dani z príjmu na 15 %, museli sme okresať len na určitú skupinu podnikateľov preto, aby sme nespôsobili výpadok v štátnom rozpočte. A prenesené náklady na verejnú správu ako ste už spomínali, no, to je fiškálna decentralizácia. Jednoducho samosprávy sú financované z podielovaných daní.
===== ...na štátny rozpočet. Preto niektoré opatrenia, ktoré sme najprv predkladali v pôvodnej výške ako je zníženie dane z príjmu na 15 % museli sme okresať len na určitú skupinu podnikateľov preto, aby sme nespôsobili výpadok v štátnom rozpočte a prenesené náklady na verejnú správu, ako ste už spomínali, no, to je tá fiškálna decentralizácia. Jednoducho samosprávy sú financované z podielových daní a z dane z príjmu fyzických...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 9:22 - 9:32 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dovoľte mi vystúpiť ako členovi finančného výboru a zároveň ako členovi Slovenskej národnej strany k štátnemu rozpočtu. Ja som rozmýšľal pred chvíľkou akým spôsobom začať, pretože tá debata o štátnom rozpočte vôbec sa nevedie v tej odbornej hladine, čo ma veľmi mrzí, ale dávajú sa tu rôzne politické odkazy, čomu ja osobne rozumiem, pretože je to zákon roka. Ale zaslúžil by si štátny rozpočet ďaleko odbornejšiu diskusiu a mali by sme sa baviť o tých veciach, ako vy pani kolegyňa Milanová, že kde tie peniaze, kde by sme mali viacej dať. Samozrejme peniaze chýbajú všade. Ja s vami súhlasím. Na strane druhej vystúpi váš kolega pán Heger a ten zase bude sekať, aby sa dávalo čím menej, a treba šetriť a šetriť, čiže to, a to je v rámci jedného poslaneckého klubu, že neviete si to dáko dohodnúť sa, že akým spôsobom by ten štátny rozpočet mal vyzerať, a teraz si to zoberte, že sa musia dohodnúť minimálne tri koaličné strany, pretože každá má inú predstavu, iné priority a zostaviť kompromisný štátny rozpočet, tak aby našiel podporu v Národnej rade. V piatok všetky médiá rozprávali len o tom, aké je nízka účasť na štátnom rozpočte. Tí, ktorí to tvrdili zažili tri sekundy slávy, ale zjavne dneska už tu sa nenachádzajú. Takže odkazujem, že splnili si svoju politickú úlohu, ale ich úprimný záujem k štátnemu rozpočtu nie je a išlo čisto len o divadlo z ich strany.
Štátny rozpočet, a to aj možno pánovi kolegovi Dostálovi, ktorý pred chvíľkou prišiel do sály, by som chcel povedať, že ako sa tvorí. Však ja viem, teraz ste prišli, len ste neboli, tak sa ospravedlňujem. Štátny rozpočet sa tvorí tak, že jednoducho koaličné strany si určia svoje priority a ľudia na ministerstve financií určia, koľko peňazí štátny rozpočet bude mať na základe, či už makroekonomickej, alebo na základe daňovej prognózy, a následne sa rokuje, akým spôsobom sa dosiahne ten požadovaný výsledok v podobne návrhu štátneho rozpočtu.
Mňa v piatok dosť mrzelo, keď sa tu niektorí poslanci vyjadrovali, že je to pripravené neodborne, dokonca sa tu trhali papiere a tým sa znevažovala práce 65 ľudí na ministerstve financií, ktorí viac ako pol roka pripravovali štátny rozpočet. Chcel by som vidieť tých frajerov, ako by oni sa vysporiadali s tým, s čím všetkým sa musia vysporiadať analytici a rozpočtári na ministerstve financií.
Opozícia mala zhľahčenú situáciu tým
===== a tým sa znevažovala práca 65 ľudí na ministerstve financií, ktorí viac ako pol roka pripravovali štátny rozpočet. Chcel by som vidieť tých frajerov ako by oni sa vysporiadali s tým, s čím všetkým sa musia vysporiadať analytici a rozpočtári na ministerstve financií.
Opozícia mala zľahčenú situáciu tým, že Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dali také stanoviská aké dali. Koniec-koncom tí, ktorí vystupovali sa odvolávali len na tieto dve inštitúcie a vybrali si to najhoršie pre vládnu koalíciu a pre štátny rozpočet, ktorý kritizovali. Tie kritiky zo strán týchto dvoch inštitúcií sú oprávnené a treba ich brať na vedomie. Ja osobne si ctím nielen prácu ľudí na ministerstve financií, ale taktiež aj na Národnej banke, aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože každý kto sa trošku venuje tejto problematike vie, že je to veľmi náročná práca. Odhadnúť, prognózovať niečo do budúcna a teraz sa môžme sporiť, že kto z tých prognostikov má viac pravdu, nemá pravdu viac. To sa jednoducho nedá.
V minulosti či už Rada pre rozpočtovú, aj Národná banka Slovenska mali horšie odhady ako v skutočnosti to dopadlo. Naopak, ministerstvo financií bolo ďaleko bližšie k tým cieľom, ktoré sa dosiahli. Ale viesť nejaký súboj medzi týmito inštitúciami nemá zmysel, pretože nikto nevie ako to dopadne. Dobre vieme, že žijeme v turbulentnej dobe, kedy globálny svet veľmi vplýva na slovenskú ekonomiku. A keďže sme malá ekonomika, tak sme pro exportne zameraná a sme výsostne závislí od toho, že čo sa deje v zahraničí a od toho závisí aj rast našej ekonomiky, pretože domáca spotreba jednoducho taký reálny rast neutiahne, aj keby sme veľmi chceli, ale domácu spotrebu jednoducho to dokázať sa nedá na Slovensku.
Mňa mrzí to, že ste vo svojich príspevkoch opomenuli aj iné informácie, ktoré k štátnemu rozpočtu prišli. Bola tu hodnotiaca správa z Európskej komisie, ktorá síce Slovensku vytkla určité riziká a možné riziká, ktoré plynú z prijatia štátneho rozpočtu a zaradili nás do tzv. tretej skupiny. Ale v tej skupine je napríklad aj Fínsko, napríklad aj Slovinsko. A ja nemám pocit, že by tieto dve krajiny boli dlžníci alebo boli by nejakí hriešnici, ktorí majú rozvrátené verejné financie. Európska komisia konštatovala, že náš dlh je bezpečne pod hranicou 60 %. A keby to bol taký zlý štátny rozpočet ako ste tu niektorí opoziční kolegovia povedali, tak ja pochybujem o tom, že by nám dali zelenú. Takže tým pádom spochybňujete aj prácu Európskej komisie, ktorá odobrila štátny rozpočet Slovenskej republiky.
Pred pár týždňami, týždeň alebo dva dozadu, to ste tiež zhodou okolností opomenuli, agentúra, ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Ďalší fakt, ktorý ste opomenuli vo svojej reči, pretože by vám to dajako nesedelo do tej vašej mozaiky, kde chcete vykresliť ako katastrofu, keby sme prijali tento štátny rozpočet a to je možná odpoveď vám z relevantných zahraničných inštitúcií, nie slovenských, zahraničných inštitúcií, že slovenský rozpočet je udržateľný a tie čísla, ktoré v ňom sú jednoducho akceptujú aj medzinárodné inštitúcie.
To, že sú tam riziká, to vieme všetci. Už to tu bolo spomenuté, štátny rozpočet sú konkrétne čísla, ale štátny rozpočet je živý organizmus a počas toho nasledujúceho roka, na ktorý bol prijatý treba reagovať na rôzne vplyvy hlavne z toho okolia, aby sme vedeli ten štátny rozpočet ukočírovať tak, aby na konci dňa sa čo najviac priblížil k tomu cieľu.
Mňa tiež osobne mrzí, že nie je vyrovnaný štátny rozpočet, ale beriem do úvahy fakt aj ten, že jednoducho sa mení okolie okolo Slovenska. Nikto z nás nevie, s akou náladou sa zajtra zobudí americký prezident a komu vyhlási v tom lepšom prípade len obchodnú vojnu, pretože vieme dobre, že do dnešného dňa neni uzavretý spor medzi Spojenými štátmi a Čínou a spor medzi Spojenými štátmi a Európou, to akože spojencom. Tiež bol posunutý len o pol roka ohľadom zavedenia rôznych cieľ.
Taktiež nevieme ako dopadnú voľby vo Veľkej Británii, akým spôsobom vyvinie brexit a toto sú všetko faktory, ktoré vplývajú na to aj príjmovú stránku štátneho rozpočtu a tieto všetky informácie musia zohľadniť všetci prognostici na tých spomenutých inštitúciách, ktoré som spomenul.
Preto mňa to veľmi mrzí, že vy narábate len s tým čo vám vyhovuje. A bral by som také férové, aby sme tú diskusiu možno posunuli na ďaleko vyšší level, keby niekto z vás prišiel s kompletným vypracovaným tieňovým štátnym rozpočtom, nazvime to tak. Máme tu tieňových ministrov financií, tímlídrov. Keby ste prišli vy s vašou predstavou, ale kompletne ..... rozpočtu nevybrať si len jednu kapitolu a tú kritizovať, ale s kompletným štátnym rozpočtom. A poďme sa rozprávať o tom ako si to predstavujete vy, na ktorej strane zobrať, na ktorej strane dať a mohli by sme viesť diskusiu, pretože my s pánom ministrom tú diskusiu máme dávno už vybavenú. Nielen jednotliví ministri, ale aj my ako vládni koaliční poslanci sme konzultovali a prechádzali sme si položku po položke a naše pripomienky do toho štátneho rozpočtu boli zakomponované.
Preto ja nevidím dôvod, prečo by som sa mal ja tu s pánom ministrom teraz hádať, keď my sme si už všetky otázky už pred samotným podaním návrhu štátneho rozpočtu vykonzultovali tak, aby boli zohľadnené priority jednotlivých ministerstiev, tak ako sa navyšujú platy pre učiteľov o 10 %, taktiež ako boli nájdené dodatočné zdroje do ministerstva pôdohospodárstva. Som rád, že prvýkrát Štátne lesy Slovenskej republiky nemusia robiť osobitný odvod vo výške 5 mil. euro, ale tie peniaze zostanú v podniku na zvýšenie zalesňovania.
Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať a odkázať v rámci aj poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Koniec-koncom to už pán Danko povedal, že Slovenská národná strana podporí návrh štátneho rozpočtu, pretože si myslíme, že je to dobrý kompromis v súčasnej situácii. Sú tam zohľadnené priority aj podľa programového vyhlásenia vlády, tak ako boli zadefinované. Som rád, že sa vyšlo niektorým našim pripomienkam v ústrety a boli zakomponované do štátneho rozpočtu tak, aby sme vedeli zvyšovať tú sociálnu úroveň ľudí. A ja si myslím, že tento štátny rozpočet zvyšuje sociálny štandard ľudí. Aj tie sociálne opatrenia, ktoré boli prijaté sú dobré a sú zahrnuté v tomto štátnom rozpočte.
Vašou jedinou motiváciou je, aby tento štátny rozpočet neprešiel, aby bolo provizórium, aby ste vy v predstave, že v nasledujúcich voľbách budete mať tú možnosť zostavovať vládu, aby ste vy mali možnosť prijať štátny rozpočet podľa seba, aby ste zrušili sociálne opatrenia, ktoré boli naplánované na rok 2020, aby ste vedeli vy v tom zakomponovať svoje predstavy, svoje priority. Podľa mňa to nie je fér, pretože vláda, aj parlament majú funkčné obdobie do 29. februára 2020. A ja si myslím a koniec-koncom to potvrdila aj Európska únia, má zelenú aj s niektorými rizikami, to treba bez obáv povedať, ale ten štátny rozpočet nie je taká katastrofa ako prezentuje opozícia. Preto ja tiež vyjadrujem podporu tomuto návrhu štátneho rozpočtu a klub Slovenskej národnej strany bude hlasovať za tento štátny rozpočet.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 9:22 - 9:32 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dovoľte mi vystúpiť ako členovi finančného výboru a zároveň ako členovi Slovenskej národnej strany k štátnemu rozpočtu. Ja som rozmýšľal pred chvíľkou akým spôsobom začať, pretože tá debata o štátnom rozpočte vôbec sa nevedie v tej odbornej hladine, čo ma veľmi mrzí, ale dávajú sa tu rôzne politické odkazy, čomu ja osobne rozumiem, pretože je to zákon roka. Ale zaslúžil by si štátny rozpočet ďaleko odbornejšiu diskusiu a mali by sme sa baviť o tých veciach, ako vy pani kolegyňa Milanová, že kde tie peniaze, kde by sme mali viacej dať. Samozrejme peniaze chýbajú všade. Ja s vami súhlasím. Na strane druhej vystúpi váš kolega pán Heger a ten zase bude sekať, aby sa dávalo čím menej, a treba šetriť a šetriť, čiže to, a to je v rámci jedného poslaneckého klubu, že neviete si to dáko dohodnúť sa, že akým spôsobom by ten štátny rozpočet mal vyzerať, a teraz si to zoberte, že sa musia dohodnúť minimálne tri koaličné strany, pretože každá má inú predstavu, iné priority a zostaviť kompromisný štátny rozpočet, tak aby našiel podporu v Národnej rade. V piatok všetky médiá rozprávali len o tom, aké je nízka účasť na štátnom rozpočte. Tí, ktorí to tvrdili zažili tri sekundy slávy, ale zjavne dneska už tu sa nenachádzajú. Takže odkazujem, že splnili si svoju politickú úlohu, ale ich úprimný záujem k štátnemu rozpočtu nie je a išlo čisto len o divadlo z ich strany.
Štátny rozpočet, a to aj možno pánovi kolegovi Dostálovi, ktorý pred chvíľkou prišiel do sály, by som chcel povedať, že ako sa tvorí. Však ja viem, teraz ste prišli, len ste neboli, tak sa ospravedlňujem. Štátny rozpočet sa tvorí tak, že jednoducho koaličné strany si určia svoje priority a ľudia na ministerstve financií určia, koľko peňazí štátny rozpočet bude mať na základe, či už makroekonomickej, alebo na základe daňovej prognózy, a následne sa rokuje, akým spôsobom sa dosiahne ten požadovaný výsledok v podobne návrhu štátneho rozpočtu.
Mňa v piatok dosť mrzelo, keď sa tu niektorí poslanci vyjadrovali, že je to pripravené neodborne, dokonca sa tu trhali papiere a tým sa znevažovala práce 65 ľudí na ministerstve financií, ktorí viac ako pol roka pripravovali štátny rozpočet. Chcel by som vidieť tých frajerov, ako by oni sa vysporiadali s tým, s čím všetkým sa musia vysporiadať analytici a rozpočtári na ministerstve financií.
Opozícia mala zhľahčenú situáciu tým
===== a tým sa znevažovala práca 65 ľudí na ministerstve financií, ktorí viac ako pol roka pripravovali štátny rozpočet. Chcel by som vidieť tých frajerov ako by oni sa vysporiadali s tým, s čím všetkým sa musia vysporiadať analytici a rozpočtári na ministerstve financií.
Opozícia mala zľahčenú situáciu tým, že Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dali také stanoviská aké dali. Koniec-koncom tí, ktorí vystupovali sa odvolávali len na tieto dve inštitúcie a vybrali si to najhoršie pre vládnu koalíciu a pre štátny rozpočet, ktorý kritizovali. Tie kritiky zo strán týchto dvoch inštitúcií sú oprávnené a treba ich brať na vedomie. Ja osobne si ctím nielen prácu ľudí na ministerstve financií, ale taktiež aj na Národnej banke, aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože každý kto sa trošku venuje tejto problematike vie, že je to veľmi náročná práca. Odhadnúť, prognózovať niečo do budúcna a teraz sa môžme sporiť, že kto z tých prognostikov má viac pravdu, nemá pravdu viac. To sa jednoducho nedá.
V minulosti či už Rada pre rozpočtovú, aj Národná banka Slovenska mali horšie odhady ako v skutočnosti to dopadlo. Naopak, ministerstvo financií bolo ďaleko bližšie k tým cieľom, ktoré sa dosiahli. Ale viesť nejaký súboj medzi týmito inštitúciami nemá zmysel, pretože nikto nevie ako to dopadne. Dobre vieme, že žijeme v turbulentnej dobe, kedy globálny svet veľmi vplýva na slovenskú ekonomiku. A keďže sme malá ekonomika, tak sme pro exportne zameraná a sme výsostne závislí od toho, že čo sa deje v zahraničí a od toho závisí aj rast našej ekonomiky, pretože domáca spotreba jednoducho taký reálny rast neutiahne, aj keby sme veľmi chceli, ale domácu spotrebu jednoducho to dokázať sa nedá na Slovensku.
Mňa mrzí to, že ste vo svojich príspevkoch opomenuli aj iné informácie, ktoré k štátnemu rozpočtu prišli. Bola tu hodnotiaca správa z Európskej komisie, ktorá síce Slovensku vytkla určité riziká a možné riziká, ktoré plynú z prijatia štátneho rozpočtu a zaradili nás do tzv. tretej skupiny. Ale v tej skupine je napríklad aj Fínsko, napríklad aj Slovinsko. A ja nemám pocit, že by tieto dve krajiny boli dlžníci alebo boli by nejakí hriešnici, ktorí majú rozvrátené verejné financie. Európska komisia konštatovala, že náš dlh je bezpečne pod hranicou 60 %. A keby to bol taký zlý štátny rozpočet ako ste tu niektorí opoziční kolegovia povedali, tak ja pochybujem o tom, že by nám dali zelenú. Takže tým pádom spochybňujete aj prácu Európskej komisie, ktorá odobrila štátny rozpočet Slovenskej republiky.
Pred pár týždňami, týždeň alebo dva dozadu, to ste tiež zhodou okolností opomenuli, agentúra, ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Ďalší fakt, ktorý ste opomenuli vo svojej reči, pretože by vám to dajako nesedelo do tej vašej mozaiky, kde chcete vykresliť ako katastrofu, keby sme prijali tento štátny rozpočet a to je možná odpoveď vám z relevantných zahraničných inštitúcií, nie slovenských, zahraničných inštitúcií, že slovenský rozpočet je udržateľný a tie čísla, ktoré v ňom sú jednoducho akceptujú aj medzinárodné inštitúcie.
To, že sú tam riziká, to vieme všetci. Už to tu bolo spomenuté, štátny rozpočet sú konkrétne čísla, ale štátny rozpočet je živý organizmus a počas toho nasledujúceho roka, na ktorý bol prijatý treba reagovať na rôzne vplyvy hlavne z toho okolia, aby sme vedeli ten štátny rozpočet ukočírovať tak, aby na konci dňa sa čo najviac priblížil k tomu cieľu.
Mňa tiež osobne mrzí, že nie je vyrovnaný štátny rozpočet, ale beriem do úvahy fakt aj ten, že jednoducho sa mení okolie okolo Slovenska. Nikto z nás nevie, s akou náladou sa zajtra zobudí americký prezident a komu vyhlási v tom lepšom prípade len obchodnú vojnu, pretože vieme dobre, že do dnešného dňa neni uzavretý spor medzi Spojenými štátmi a Čínou a spor medzi Spojenými štátmi a Európou, to akože spojencom. Tiež bol posunutý len o pol roka ohľadom zavedenia rôznych cieľ.
Taktiež nevieme ako dopadnú voľby vo Veľkej Británii, akým spôsobom vyvinie brexit a toto sú všetko faktory, ktoré vplývajú na to aj príjmovú stránku štátneho rozpočtu a tieto všetky informácie musia zohľadniť všetci prognostici na tých spomenutých inštitúciách, ktoré som spomenul.
Preto mňa to veľmi mrzí, že vy narábate len s tým čo vám vyhovuje. A bral by som také férové, aby sme tú diskusiu možno posunuli na ďaleko vyšší level, keby niekto z vás prišiel s kompletným vypracovaným tieňovým štátnym rozpočtom, nazvime to tak. Máme tu tieňových ministrov financií, tímlídrov. Keby ste prišli vy s vašou predstavou, ale kompletne ..... rozpočtu nevybrať si len jednu kapitolu a tú kritizovať, ale s kompletným štátnym rozpočtom. A poďme sa rozprávať o tom ako si to predstavujete vy, na ktorej strane zobrať, na ktorej strane dať a mohli by sme viesť diskusiu, pretože my s pánom ministrom tú diskusiu máme dávno už vybavenú. Nielen jednotliví ministri, ale aj my ako vládni koaliční poslanci sme konzultovali a prechádzali sme si položku po položke a naše pripomienky do toho štátneho rozpočtu boli zakomponované.
Preto ja nevidím dôvod, prečo by som sa mal ja tu s pánom ministrom teraz hádať, keď my sme si už všetky otázky už pred samotným podaním návrhu štátneho rozpočtu vykonzultovali tak, aby boli zohľadnené priority jednotlivých ministerstiev, tak ako sa navyšujú platy pre učiteľov o 10 %, taktiež ako boli nájdené dodatočné zdroje do ministerstva pôdohospodárstva. Som rád, že prvýkrát Štátne lesy Slovenskej republiky nemusia robiť osobitný odvod vo výške 5 mil. euro, ale tie peniaze zostanú v podniku na zvýšenie zalesňovania.
Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať a odkázať v rámci aj poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Koniec-koncom to už pán Danko povedal, že Slovenská národná strana podporí návrh štátneho rozpočtu, pretože si myslíme, že je to dobrý kompromis v súčasnej situácii. Sú tam zohľadnené priority aj podľa programového vyhlásenia vlády, tak ako boli zadefinované. Som rád, že sa vyšlo niektorým našim pripomienkam v ústrety a boli zakomponované do štátneho rozpočtu tak, aby sme vedeli zvyšovať tú sociálnu úroveň ľudí. A ja si myslím, že tento štátny rozpočet zvyšuje sociálny štandard ľudí. Aj tie sociálne opatrenia, ktoré boli prijaté sú dobré a sú zahrnuté v tomto štátnom rozpočte.
Vašou jedinou motiváciou je, aby tento štátny rozpočet neprešiel, aby bolo provizórium, aby ste vy v predstave, že v nasledujúcich voľbách budete mať tú možnosť zostavovať vládu, aby ste vy mali možnosť prijať štátny rozpočet podľa seba, aby ste zrušili sociálne opatrenia, ktoré boli naplánované na rok 2020, aby ste vedeli vy v tom zakomponovať svoje predstavy, svoje priority. Podľa mňa to nie je fér, pretože vláda, aj parlament majú funkčné obdobie do 29. februára 2020. A ja si myslím a koniec-koncom to potvrdila aj Európska únia, má zelenú aj s niektorými rizikami, to treba bez obáv povedať, ale ten štátny rozpočet nie je taká katastrofa ako prezentuje opozícia. Preto ja tiež vyjadrujem podporu tomuto návrhu štátneho rozpočtu a klub Slovenskej národnej strany bude hlasovať za tento štátny rozpočet.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 16:43 - 16:44 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Iba krátko k tomu, čo tu odznelo pred pár minútami. Som rád, že sme sa zhodli, pán kolega Dostál, na tom, že to bol prílepok a čiže došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, konkrétne § 94 ods. 3, ktorý znemožňuje dávať prílepky. A som rád, že ako človek, ktorý nás tu viac ako tri a pol roka cvičí o rokovacom poriadku, dokonca môžte alebo dokonca ste umožnili dať tomuto výnimku. Preto nechcem síce kaziť tú radosť pani Cigánikovej, ale chcem využiť § 94 ods. 2, ako navrhovateľ nesúhlasím s jej návrhom, ktorý odznel pri našom návrhu, pretože je zjavné, že to spoločne nesúvisí a bol porušený rokovací poriadok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.11.2019 16:14 - 16:15 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Veľmi krátko, milí kolegovia. Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, t. j. zo zdrojov podnikateľského prostredia. Zjednodušene povedané, jedná sa o tzv. podnikové byty. Takýto inštitút budú môcť využívať zamestnávatelia, ktorí zamestnajú viac ako 49 zamestnancov. Podmienka na tie bytové jednotky bude kladená taká, že nemôžu mať viac rozlohu obytnej jednotky ako 100 metrov štvorcových, výhoda bude v tom, že odpisovanie takýchto bytov bude skrátená na šesť rokov. A taktiež ďalšia podmienka bude to, že zamestnávateľ nebude môcť takýto byt odpredať po dobu desiatich rokov. Výhodou je to, že bude môcť byť regulované aj nájomné, čiže dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom ten rozdiel vo forme nepeňažnej odmeny bude taktiež oslobodený od daní. To je v krátkosti všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 15:10 - 15:12 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1761. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rade o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 2260 z 28. novembra 2019 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady, a to: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a určila taktiež lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho z výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k tomuto návrhu.
K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie schváliť a to výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 537 z 28. novembra 2019 a zároveň ma týmto uznesením poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 17:27 - 17:29 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 53. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis