Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 10:36 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 10:36 - 10:38 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, asi si budem musieť zvyknúť, že akýkoľvek návrh zákona ktokoľvek z koalície - a hlavne z SNS - predloží, tak to bude súčasťou predvolebnej kampane, pretože už nič inšie nemôžte k tomuto návrhu zákona povedať, pretože aj sami ste za to, aby sa koncesionárske poplatky rušili. A keď už neviete, tak poviete čokoľvek.
Slovenská národná strana od samého začiatku vraví, že koncesionárske poplatky treba zrušiť plošne pre všetkých. Žiaľ, žijeme v nejakom čase, v nejakom priestore, s nejakou koalíciou a jednoducho podarilo sa nám pretlačiť aktuálne len to, že poplatky sa zrušia pre seniorov, čo, si myslím, že je dobrá správa, a ideme krok za krokom k tomu, aby sme koncesionárske poplatky zrušili en bloc a nahradili iný zdroj financovania verejnoprávnej televízie. S týmto asi sme za jedno.
Čiže prečo teraz? Pretože teraz sa našla vôľa na to, využili sme to, že to podporí parlamentná väčšina, a dúfam, že klub OĽANO aj vrátane vás sa k tomu pripojí a nebudete zbytočne kritizovať, že prečo nie. Vždy sa dá spraviť viac, ale, žiaľbohu, parlamentná väčšina sa dohodla na tom, že aktuálne sa zrušia poplatky pre dôchodcov.
Súhlasím s vami, že mohlo to prísť aj skôr. Nevravím, že nie, ale buďme radi za to, že to prišlo aspoň teraz, a vôbec by som to nedával do kontextu s nejakými blížiacimi sa voľbami, pretože každý rok Slovenská národná strana prináša rôzne druhy opatrení, a nielen rok pred voľbami, ale každý rok tu boli opatrenia a môžme sa o tom po tom v zákulisí porozprávať, čo všetko sme predložili, čo by ste vedeli pomenovať, že to je nejaký predvolebný balíček. Čiže ja by som toto odmietol, to vaše tvrdenie, že je to v rámci volieb.
A poďme sa naozaj baviť systémovo o tom, akým spôsobom do budúcna zabezpečiť financovanie verejnoprávnej televízii a rozhlasu.
Skryt prepis
 

19.6.2019 10:38 - 10:46 hod.

Radovan Baláž
Iba v krátkosti chcel by som stanoviť termín hlasovania o tomto bode dnes na 17.00 hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 10:27 - 10:28 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, trošku s takou menšou nadsázkou, ja viem a už mám o tom ďaleko inú predstavu, ako by sme mohli fungovať, ale viem, že máte v SaS mylnú predstavu, že jedine váš klub dokáže napísať zákon alebo pozmeňujúci návrh a my všetci ostatní len sa ticho prizeráme a od vás akože kopírujeme alebo odpisujeme. A nie je to tak. Škoda, že ste nepočúvali kolegu Bernaťáka, ktorý vám povedal, že tomuto problému sa už venujeme niekoľko dní a týždňov, pretože aj na nás sa obracajú podnikatelia, aj na nás majú otázky, a preto sme pristúpili k tomuto návrhu, pozmeňujúcemu, ako sme ho podali. To, že niekto dal prvý, nedal prvý, je to z toho dôvodu, pretože ja som pozmeňujúci návrh dával dneska ráno o 8,30 hod. na finančnom výbore. Keby sa opoziční poslanci zúčastňovali finančného výboru, tak možno ten pozmeňovák prejde tam. Ale, žiaľbohu, len kolega Rajtár bol z opozície prítomný a, žiaľbohu, nás prehlasovali. Preto som to dal ako pozmeňujúci návrh do pléna, aby sme si ujasnili, že kto bol prvý, kto nebol prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2019 9:06 - 9:09 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, kolegovia, aby som podal môj pozmeňujúci návrh. Krátke odôvodnenie. Chceme v tomto pozmeňujúcom návrhu dosiahnuť predĺženie lehoty na to, aby sa neukladali sankcie až do 31. 12. 2019 a zároveň týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujeme vypustiť podmienku objednania pokladnice bez neuloženej sankcie. Teraz prečítam znenie samotného pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 1552. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 navrhujem vykonať túto zmenu:
Bod 1. V § 18 cf) ods. 1 a 2 sa slová "30. septembra 2019" nahrádzajú slovami "31. decembra 2019".
Bod 2. V § 18 cf) ods. 1 sa za slovami "pokladnicu ak" vypúšťajú slová "preukáže, že si záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c a ak".
3. V § 18cf ods. 2 sa za slovami "od 1. apríla 2019, ak" vypúšťajú slová "preukáže, že si záväzne objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c".
To bol celý môj pozmeňujúci návrh. Zároveň navrhujem, aby sme hlasovali o prvom bode z pozmeňujúceho návrhu samostatne a o bodoch 2, 3 môžme spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2019 9:03 - 9:06 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som - ako určenému spravodajcovi - predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 1552. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1870 z 18. júna 2019 pridelila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, tlač 1552, týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský a určila lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu zákona v znení neskorších predpisov, tlač 1552a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 451 z 19. júna 2019 a týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení.
Pán predsedajúci, skončil som. Hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2019 16:30 - 16:33 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1432).
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Návrh, Národná rada uznesením č. 1763 z 10. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady nasledovné stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, nakoľko nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 448 zo dňa 18. júna 2019. Zároveň ma týmto uznesením poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení z rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 13:43 - 13:46 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 46. schôdze Národnej rady.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2019 13:43 - 13:45 hod.

Radovan Baláž
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2019 13:24 - 13:26 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1643 z 13. júna 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1551), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 71. schôdzi dňa 18. júna 2019 a prijal uznesenie č. 446, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1552), v skrátenom legislatívnom konaní na 46. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 9:33 - 9:33 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbore pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Zároveň za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis