46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 14:21 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:21

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Aj mne je niekedy čudné, že ma treba osloviť minister, už nie poslanec.
Takže, vážený pán poslanec Blanár, musíte sa teraz zaobísť bez ministra Érseka z titulu, že iné pracovné záležitosti mu neumožnili zúčastniť sa na hodine otázok, tak vám odpovedám, ako som to dostal ja.
Vážený pán poslanec, ako som už viackrát informoval, rezort dopravy robí všetko pre to, aby sme tento úsek stihli dostavať čo najskôr. Veľa sa hovorí o čerpaní eurofondov do roku 2023, ale hlavným cieľom je samozrejme zlepšiť dopravu v regióne. Ako sme už informovali, po odchode konzorcia, ktoré výstavbu nezvládlo, je garantované vyplatenie subdodávateľov aj plynulé pokračovanie v súťaži. Pre tento krok bola potrebná inventarizácia stavby, ktorá už bola ukončená, a teraz budeme pokračovať vypísaním jednotlivých súťaží. Prvá etapa – dokončenie stavebných objektov, mostov PE205-00, 205-00, 203-00 v priestore križovatky Lietavská Lúčka. Predpokladané začatie verejného obstarávania bude v siedmom mesiaci 2019.
Druhá etapa – hlavný proces verejného obstarávania, súťažný dialóg, zmluvné podmienky, tzv. žltý FIDIC. Predpokladané začatie, verejné obstarávanie bude v auguste 2019.
Tretia etapa – stredisko Správy a údržby diaľnic plus operátorské pracovisko, reverzná súťaž, zmluvné podmienky, tzv. žltý FIDIC. Predpokladané začatie verejného obstarávania február 2020.
Štvrtá etapa – veľké odpočívadlo Turie, reverzná súťaž, zmluvné podmienky, červený FIDIC. Predpokladané začatie, verejné obstarávanie, jedenásty mesiac 2020.
A piata etapa – technológia tunela, reverzná súťaž, zmluvné podmienky, žltý FIDIC. Predpokladané začatie, verejné obstarávanie, deviaty mesiac 2020.
Ukončenie všetkých etáp sa stavebne predpokladá v dvanástom mesiaci v roku 2022. Následne bude skúšobná prevádzka v trvaní dvanástich mesiacov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 14:21 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Len pre informáciu, pán poslanec, aj odpoveď pre premiéra pripravilo ministerstvo dopravy, čiže neviem, do akej miery tieto dve odpovede sú zhodné. Ja prečítam to, čo mi pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby.
Vážený pán poslanec, súčasná vláda robí veľmi veľa pre zmierňovanie regionálnych rozdielov. Špeciálne pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Ako určite viete, za tejto vlády sa začala výstavba nielen pri Bratislave, ale aj na Kysuciach, pri Prešove, Košiciach. Spustili sa súťaže na výstavbu rýchlostných ciest medzi Detvou a Lučencom. NDS len včera ohlásila, že sa začne stavať rýchlostná cesta R4 smerom na poľskú hranicu, pripravuje sa súťaž na výstavbu úseku R2 s tunelom Soroška a samozrejme chceme stavať aj na Orave.
Úsek medzi Tvrdošínom a Nižnou patril medzi prvé, na ktoré bola za súčasnej vlády vypísaná súťaž, a som veľmi rád, že výstavba tohto úseku získala aj kladné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze. Štúdie totiž potvrdili, že pre výhľadové obdobie roku 2020 bola odporúčaná výstavba rýchlostnej cesty R3 v úsekoch R3 Tvrdošín – Nižná, prekročená kapacita úseku, R3 Nižná – Dlhá nad Oravou, dôvodom je vysoký podiel ťažkej nákladnej dopravy a nevyhovujúce smerové vedenie trasy. Vieme, že túto cestu treba postaviť a robíme všetko pre to, aby sa výstavba začala čo najskôr. Preto bolo dňa 8. 8. 2017 vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Takzvaná užšia súťaž. Dňa 4. 9. 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk v časti kritériá. Celý proces, ktorý má obstarávanie plne v kompetencii verejného obstarávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti. V súčasnosti podľa aktuálnych informácií prebieha vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona, pričom jednotlivé postupy komisie podliehajú mlčanlivosti. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, je tretí štvrťrok tohto roka. Po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná na Orave s termínom ukončenia do konca roka 2021.
Tu chcem znova upozorniť na fakt, že aj keď by sme chceli stavať už dávno, musíme sa riadiť pravidlami a zákonmi. Príprava tohto projektu aj vypísanie súťaže prebehlo v čase, kedy ste aj vy sám boli poslancom súčasnej vládnej koalície a kedy ste dokonca boli splnomocnencom pre výstavbu a rýchlostných ciest. Aj keď dnes vedia stavebné spoločnosti neúmerne naťahovať čas odvolaniami a rôznymi procesnými krokmi, takto je to výsledok aj vašej práce. Ale ja nechcem nikoho obviňovať, lebo si myslím, že v tomto smere máme rovnaký záujem, teda začať stavať a odovzdať túto cestu motoristom čo najskôr.
Aj preto si veľmi vážim formu protestu, ktorý starostovia na Orave zvolili. Vláda si uvedomuje potrebu jej výstavby a chcem aj z toho miesta všetkých ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby cesta bola hotová čo najskôr.
Pre nadväzujúce úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie analýz a posúdenia rizík. Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania vo štvrtom štvrťroku tohto roka.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj Národná diaľničná spoločnosť majú záujem čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska, o čom jasne svedčí nie len programové vyhlásenie vlády, ale aj kroky, ktoré táto vláda robí. Pri tejto činnosti je však potrebné zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny. Priority taktiež nie je možné zúžiť na jeden región, aj keď rozumiem tomu, pán poslanec, že vy ste z tohto región, a preto vás iné cesty až tak veľmi nezaujímajú. Aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje si rýchlejšie riešenie, vláda musí riešiť situáciu na celom Slovensku. Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkoprávneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a taktiež od dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na prípravu a realizáciu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 14:25 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Igor Janckulík

Vystúpenie v rozprave 14:34

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja môžem a musím vychádzať z vlastných poznatkov, že verejné obstarávania, aké sú ťažké a zdĺhavé. Chceli sme maximálne stransparentniť proces. To znamená, že vždy sa nájdu niektorí jednotlivci, ktorí majú iné záujmy ako rýchlo verejné obstarávanie vybaviť. Prihlásia sa do súťaže, idú pod cenu, idú do toho s nečestným úmyslom, ja ani nechcem povedať, že čo všetko môže byť za takým, za takou ponukou, ktorá nespĺňa inak tie kritériá. Obsahovo, formálne možno áno, ale ten súťažiteľ vyhrať nechce. Chce len buď niekomu spraviť problém, či to je iný súťažiteľ alebo samotný obstarávateľ, alebo chce sa dostať k nejakej inej zákazke. Proste toto je. Bohužiaľ, podobné skúsenosti nemá len naša krajina, ale je to, keď sa porozprávam s ministrami V4, podobné skúsenosti majú aj tam.
A čo sa týka finančných možností našej krajiny. Viete, tých problémov je strašne veľa. Ja vám môžem povedať vlastný rezort. Nespĺňame určité štandardy, ktoré od nás vyžaduje Európska únia, čo sa týka metrov štvorcových na jednu väznenú osobu, my nestíhame eskortovať uväznené osoby na súdy, lebo nám eskortné vozidlá odchádzajú. Že koľko zarába jedna asistentka na súde alebo v podateľni. Že v akom dezolátnom stave sú niektoré súdne budovy. Že s koľkými problémami sa dennodenne vysporiadame. A tiež si pýtam od ministra financií peniaze a minister financií povie, že, pán minister, takýto je príjem tejto krajiny, toľko tu mám problémov, neviem každému vyhovieť, musíte vy určiť, že teraz čo, potom čo. Čiže naetapované. A ako som sa dozvedel z tejto odpovede, je naetapovaná aj táto časť, čiže tie peniaze sa nájdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 14:34 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:34

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som vám sprostredkoval odpoveď pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.
GLOBSEC je medzinárodne rešpektovaná konferencia, ktorá je už pevnou súčasťou zahraničnopolitického kalendára nie len v strednej Európe, ale aj v širšej zahraničnopolitickej komunite. Predstavuje efektívny spôsob pozitívnej propagácie Slovenska vo svete, podujatie zvyšuje slovenské zahraničnopolitické renomé a prináša na Slovensko množstvo vysokopostavených hostí, štátnikov, expertov, politológov, novinárov. Čo je najdôležitejšie, ponúka široký priestor pre intenzívny a otvorený dialóg.
Tento rok sa napríklad na troch pódiách uskutočnilo v rámci piatich tematických okruhov vyše 40 panelových diskusií, počas ktorých pred 1 300 hosťami vystúpilo 140 panelistov zo 60 krajín. To sú údaje, ktoré hovoria samé za seba. Podujatie poskytuje priestor nielen pre rezort zahraničných vecí, ale aj pre iné rezorty či politické strany. GLOBSEC taktiež prispieva k tomu, že sa aj medzi našimi obyvateľmi zvyšuje povedomie o zahraničnej politike, ktoré je viac ako potrebné v čase šírenia dezinformácií a poloprávd zavádzajúcich verejnosť. Podobné podujatie navyše v našom regióne neexistuje. Bola by škoda, ak by Bratislava a Slovensko o túto exkluzivitu prišla alebo ju prenechala niekomu inému. Nevidím preto dôvod, aby sme v spolupráci s GLOBSEC-om nepokračovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 14:34 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prísne vzato nebude to doplňujúca otázka, ale poďakovanie pánu ministrovi aspoň takýmto sprostredkovaným spôsobom. Plne sa stotožňujem s jeho odpoveďou a úprimne ma mrzí, že si ju nevypočuli aj niektorí kolegovia v tejto sále Národnej rady Slovenskej republiky a podporujem akékoľvek ďalšie aktivity ministerstva smerom ku GLOBSEC-u.

Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2019 o 14:36 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:37

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, podľa nášho názoru mali na výsledky prieskumu veľký vplyv aj masívne vytvárané protipolicajné nálady spoločnosti po vražde novinára a jeho partnerky a po takejto vybičovanej atmosfére došlo k zmenám na významných postoch celého Policajného zboru. A dovolím si tvrdiť, aj v rámci úradu ministerstva vnútra bol vymenovaný nový policajný prezident, boli novoobsadené miesta obidvoch viceprezidentov, takisto došlo k výmene štyroch z ôsmich krajských riaditeľov, postupne sa menia aj štruktúry okresných riaditeľov alebo, respektíve nominanti, ktorí boli na post okresných riaditeľov nominovaní v minulých rokoch. A myslíme si, že nálady na Slovensku sme čiastočne vedeli upokojiť výsledkami, ktoré tento nový tím dosiahol, a naďalej pracujeme na tom, aby sme dôveryhodnosť polície zdvihli do vyšších čísiel.
My sa nebránime kritike, že možno spokojnosť alebo dôvera v políciu je nižšia ako v západoeurópskych krajinách, ale dovolím si tvrdiť, že sústavne pracujeme na tom, aby sme skutočne mali stúpajúcu tendenciu dôveryhodnosti v políciu. A je potrebné taktiež zdôrazniť, že napriek týmto všetkým výsledkom Slovensko je vnímaná ako jedna z najbezpečnejších krajín v rámci Európskej únie a príkladom toho je aj silný cestovný ruch. Hovoria v náš prospech aj štatistické ukazovatele zaznamenané v roku 2018.
Keď sa bavíme o počte trestných činov zistených na území Slovenskej republiky v roku 2018 a ich objasnenosti, možno v tomto prípade hovoriť aj o pozitívnom vývoji bezpečnostnej situácie v porovnaní s rokom 2018. Celkovo v roku 2018 bolo zistených 61 392 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 4 823 trestných činov menej. Objasnenosť trestných činov v roku 2018 s porovnaním predchádzajúcich rokov sa nám zvýšila o 1,2 %, 1,92 % na úroveň 60,59 percenta.
V oblasti bezpečnosti v cestnej premávke bolo za rok 2018 zaznamenaných 13 902 dopravných nehôd, čo je približne o 111 dopravných nehôd menej ako v roku 2017. Bol to najlepší druhý výsledok za posledných desať rokov, čo sa týka počtu dopravných nehôd a počtu usmrtených alebo minimálneho počtu usmrtených na cestách za posledných desať rokov.
Tak isto z pohľadu, vzhľadom na to, pardon, že vnímame ako jeden z dôvodov nedôvery verejnosti v políciu aj dezinformácie v médiách, zriadili sme pred rokom a pol policajný facebook, z ktorého verejnosť dostane informácie z prvej ruky. Tak isto všetky tieto informácie si čerpajú aj rôzne médiá. Policajná facebooková stránka založená na konci roku 2017 zabezpečuje kontakt s verejnosťou, s komunitami. Jej cieľom je prinášať širokej verejnosti aktuality a témy týkajúce sa činnosti všetkých policajných zložiek, informovanosť verejnosti o závažných dopravných nehodách, obmedzeniach, o policajných zásahoch, o pátraní po osobách, upozorňovať na páchanie trestnej činnosti, venovať sa témam zameraným na prevenciu a rôznym iným témam, ako je napríklad aj história polície. Dovolím si pripomenúť, že stránka od svojho vzniku do konca roku 2018 mala zhruba 285-tisíc followerov, dnes je to približne okolo 200-tisíc followerov. Pravidelne prispieva táto stránka k riešeniu trestnej činnosti. Fanúšikovia stránky odosielajú formou súkromných správ napríklad údaje o totožnostiach hľadaných osôb a informácie o nezvestných osobách. Polícia facebookovú stránku intenzívne využíva aj na informovanie verejnosti o možnostiach ochrany pred trestnou činnosťou, opakovane tu informuje o trestnej činnosti páchanej na senioroch, o preventívnych aktivitách, o projektoch realizovaných na regionálnej úrovni.. Upozorňujeme na hoaxy. Polícia tu tiež zverejňuje videá zamerané na bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky a upozornenia na primeraná ochranu osobných vecí pred krádežami.
Ďakujem veľmi pekne, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 14:37 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:41

Martin Klus
Skontrolovaný text
Ďakujem, len veľmi stručne. Takisto by som chcel pochváliť viacerých príslušníkov zboru, stretol som sa s veľmi korektným a priateľským prístupom, napríklad aj počas zmieňovanej konferencie GLOBSEC, kde musím pochváliť prácu polície. Ale akiste sa zhodneme, pani ministerka, že sú aj čierne ovce vo vašom zbore, takže verím tomu, že keď budem s týmito informáciami disponovať, tak sa na vás môžem kedykoľvek obrátiť.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.6.2019 o 14:41 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:41

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Určite, spoľahnite sa, my netvrdíme, že všetci sme dokonalí. A tak isto ako v Policajnom zbore a vo všetkých iných úradoch alebo aj v privátnej sfére sa vždy nájdu ľudia, ktorí nie úplne na 100 % si plnia svoje povinnosti, a sme pripravení to napraviť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.6.2019 o 14:41 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, druhýkrát budem odpovedať za pána ministra.
Vážený pán poslanec, ja osobne som bol privítať všetkých starostov, ktorí prišli pred ministerstvo, a vážim si ich, každého, kto sa o výstavbu ciest zaujíma a nesnaží sa na tom urobiť politiku. Pretože presne tak k tomu pristupujem aj ja. Chcel by som vám pripomenúť, že rezort pod mojím vedením vypísal súťaž na R3 Tvrdošín – Nižná, ktorá dlhé roky ležala niekde v zásuvke. A rovnako ako v čase, keď som súťaž vypísal, aj dnes robíme všetko pre to, aby sa stavalo čo najskôr.
Ako určite viete, dňa 8. 8. 2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na predmetné zákazky výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, tzv. užšia súťaž. Dňa 4. 9. 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk v časti kritéria. Celý proces verejného obstarávania je v plnej v kompetencii verejného obstarávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti, akciová spoločnosť. V súčasnosti podľa aktuálnych informácií prebieha vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona, pričom jednotlivé postupy v komisii podliehajú mlčanlivosti.
Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, je tretí štvrťrok tohto roka. Po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Južná na Orave s termínom ukončenia do konca roka 2021. Pre nadväzujúce úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie analýzy a posúdenia rizík. Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania v IV. štvrťroku tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, majú záujem na čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska. Pri tejto činnosti je však potrebné zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny. Priority taktiež nie je možné zúžiť na jede n región, aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje si rýchle riešenie.
Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie majetkovo-právneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení o ekonomickej efektívnosti investícií a taktiež o dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na ich prípravu a realizáciu. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky si je vedomé dopravnej situácie v oravskom regióne, preto hľadáme a využívame všetky dostupné možnosti, ktorými by sme aspoň sčasti zmiernili negatívne dopady dopravy na život obyvateľov Oravy.
Slovenská správa ciest, ktorá je správcom ciest prvej triedy, v súčasnosti uskutočňuje rekonštrukciu mostného objektu v obci Nižná. Taktiež boli, respektíve sú v rámci balíka projektov zrekonštruované mostné objekty na ceste 1 I/59. Tieto projekty sú financované z prostriedkov Európskeho fondu dopravy a ide celkovo o 7 mostných objektov na ceste I/59 vo vašom regióne. V minulom roku sa podarilo navýšiť rozpočet Slovenskej správy ciest v rámci výdavkov slúžiacich na zabezpečenie bežnej údržby opráv ciest I. triedy o 22,5 milióna eur, z ktorých bolo upravené, napríklad úseky ciest 1/78 Hruštín, Babín v celkovej dĺžke 1,22 km a I/78 Vadín celkove 1,14 km, taktiež boli v rámci bežnej údržby zabezpečená súvislá oprava ciest 1/59 Dolný Kubín, Kňažia, Oravský Podzámok, Široká a tak ďalej.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.6.2019 o 14:43 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video