49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:16 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:16

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ak dovolíte, iba pár faktických poznámok k tomu, čo bolo povedané. Ja v podstate, pán Heger, pán poslanec Heger, pán poslanec Hrnko, ďakujem za podporu, pretože zopár faktov, ktoré poviem z hľadiska toho, ako bolo povedané.
Áno, máte pravdu, pán poslanec Heger, ten návrh Spojených štátov amerických, Cubic Applications, kde ste boli, skutočne sa neosvedčil, hej, z toho dôvodu, pretože pre americká armádu tento systém môže fungovať, ale nie pre takú malú, ako máme my Ozbrojené sily Slovenskej republiky. A skutočne sa ukázalo v nahote, že to takto nemôže fungovať, a preto cieľom, tak ako som spomínal, dnešnej tej novely, ktorú navrhujeme, zatraktívniť službu profesionálnych vojakov tak, aby vojenské povolanie sa stalo konkurencieschopným a skutočne na trhu práce sme stratili spôsobilosti a chýbajú nám vojaci. A je to realita.
A preto pokiaľ si myslíte, že týmto návrhom, keď ste si to prep..., prečítal..., prepočí..., prečítali ohľadom vplyvov, keď v roku 2020 bude investované do platov profesionálnych vojakov 79,5, v roku 2021: 103,6, v roku 2022: 118, tak som presvedčený o tom, že to ide vojakom. To nejde ministrovi obrany do vrecka. To je realita. Prepáčte, ale to je skutočne... A máte pravdu, moderné ozbrojené sily o tých F16, ktoré spomínate, alebo teda ďalšia bojová technika potrebujú výcvik. U nás 12,5-tisíc vojakov sa v roku 2018 vystriedalo v zahraničných misiách a vo výcviku. To je viac ako profesionálnych vojakov. Čiže každý vojak bol minimálne v zahraničí a na výcviku. Čiže toto je skutočne realita.
A pokiaľ sa týka, príklad poviem, platových tried, tak, samozrejme, vychádzali sme z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, čo je 10 050 eur, a tým sme vychádzali u vojaka druhého stupňa a u poručíka sme vychádzali z 1,2-násobku a to je 1 575. To znamená, že ja potom ešte vnútorným predpisom upravím tieto náležitosti podľa toho, na akej funkcie ten profesionálny vojak je, po tom, čo aj vy voláte. Takže v podstate ďakujem za podporu.
A čo sa týka vystrojenia vojakov, áno, absolútne s vami súhlasím, ale výsledkom motivácie vojakov, pokiaľ ste videli oslavy Slovenského národného povstania, 75. výročie, tak to bolo to nadšenie vojakov a vystrojenie a moderné ozbrojené sily. Ja neviem, čo viacej ešte sa dá. To bola investícia jednoznačná. A pokiaľ si myslíte, že za tri a pol roka na mojej funkcii 40 mil. eur a z toho, samozrejme, každý vojak má náležitosti, ktoré potrebuje, je málo, tak sa pýtam, treba prísť do skladov. Ja som pozval novinárov do skladov na piatok. Nech sa páči, spravte poslanecký prieskum. Poďte sa pozrieť. To je skutočne realita, ktorá, ktorá nepustí.
A čo sa týka tých informácií, ktorý tieňový minister alebo pán generál Macko dávajú, to sú skutočne niektorí profesionálni vojaci, ktorí chcú vidieť niečo zlého. Nevravím, že robíme všetko výborne, to v žiadnom prípade nie. Ale snažíme sa, aby každý vojak dostal to, čo mu prináleží. A pán generál Macko kritizuje to, čo spracoval, dlhodobý plán rozvoja a výstavby a modernizáciu, myslím si, že to je veľké, veľké pokrytectvo.
Ja obhajujem to, čo vláda Slovenskej republiky schválila, že od 1. 2. 2020 z toho dôvodu, že sa hľadali možnosti, aby sme nejakým spôsobom napravili alebo umožnili aj ostatným zborom, či je to policajtom, alebo väzenskej a justičnej stráže, v zmysle ich zákona č. 73, za ktorý ja nezodpovedám, ospravedlňujem sa, ale to musí byť nejaký iný konsenzus riešenia záležitostí. Ja im v každom prípade doprajem a riešim záležitosti profesionálnych vojakov.
Takže verím tomu, že aj s týmto zákonom, pokiaľ podporíte ho, budú profesionálni vojaci spokojní a zabezpečíme tie moderné ozbrojené sily, pretože F16-, UH 60 a ostatná bojová technika, ktorá k nám ide, vrátane radarov, pretože poviem otvorene, všetka bojová technika vrátane radarov je po životnosti. Pýtam sa, z hľadiska bezpečnosti práce je to reálne? Nie.
Ďakujem velice pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:16 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:16

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319 o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom predloženého návrhu zákona je skvalitniť a komplexne pripraviť riadenie obrany štátu, precizovať prípravu riadiacich prvkov systému obrany štátu a spresniť kompetencie ministerstva obrany a ďalších orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu, na ktorej sa aj oni spolupodieľajú, ako aj systém preverovania pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny alebo vojnového stavu.
Spresňujú sa obranné kapacity štátu a podpora obrany štátu, príprava obyvateľstva na obranu a dopĺňa sa Národný systém reakcie na krízové situácie, ako aj úprava informačného mobilizačného systému.
V súvislosti s údajmi, ktoré sa vedú v registroch informačných mobilizačných systémov, sa novelizuje aj zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, číslo, teda zákona č. 570 o brannej povinnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh bol schválený v ústavnoprávnom výbore, vo Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:16 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:16

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1887 z 19. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote, v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 682 z 9. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 240 z 5. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 203 z 3. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 11 hlasovať spoločne a tie schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1519), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 206 na svojej 78. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:16 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:23

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, ja len kratučko chcem zareagovať, pretože aj v dôvodovej správe sa píše, že tento dokument nadväzuje na, strategicky jednak na programové vyhlásenie vlády a na strategické dokumenty v oblasti obrany.
Chcem vás len informovať, isto to dobre viete, ale je dôležité, aby to tu zaznelo, lebo v tej dôvodovej správe hovorí na aktuálne dokumenty, že Národná rada ešte stále neprerokovala ani bezpečnostnú, ani obrannú stratégiu. Čiže my sa tu bavíme o nejakom dokumente, ktorý ide do väčšej hĺbky, ale Národná rada, by som si dovolil tvrdiť, že pozná len obrannú a bezpečnostnú stratégiu z roku 2005, čo je opäť veľkým, veľkým prehmatom vlády. Napriek tomu, že sme vyzývali aj vládu, aby predložila, ale sme aj chceli zaradiť, nebolo to možné. Takže toto len je dôležité, aby odznelo pri tomto zákone.
Samozrejme, podporíme tento zákon, ale to som chcel zdôrazniť, že Národná rada ešte nevidela a nerokovala o tak dôležitých dokumentoch, ktoré boli medzičasom aktualizované na vláde, ale vláda sa neunúvala ich priniesť pred parlament, čo je volený orgán ľuďmi, a to je národná..., teda, pardon, bezpečnostná a obranná stratégia.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:23 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:30

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám dobrý deň. V tomto prípade predkladám tento návrh zákona v prospech Úradu pre normalizáciu a metrológiu a skúšobníctvo. Dôvodom vypracovania tohto vládneho návrhu zákona je potreba úpravy znenia zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby odrážala aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax.
Vládny návrh zákona zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb v Slovenskej republike. Predmetom návrhu zákona je úprava ustanovení týkajúcich sa pojmu akreditačná služba v súlade s reálne ponúkanými službami Slovenskou národnou akreditačnou službou, úprava podávania žiadostí o akreditáciu a zároveň sa dopĺňajú jednotlivé dokumenty vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ďalej sa upravujú jej riadiace orgány, ktoré sú, ktorými sú riaditeľ, dozorná rada, ako aj jej zloženie. Nakoľko Slovenská národná akreditačná služba poskytuje akreditačné služby na základe štátom daných právomocí, bude štát znášať náklady spojené s účasťou Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách, kde je účasť Slovenskej republiky povinná.
Priamo z vládneho návrhu zákona bude... (Odmlčanie sa rečníka a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Rajtár, poprosím vás o kľud v sále. Ďakujem.

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Priamo z vládneho návrhu... Som nevedel, či mi chcete skočiť do reči, že som niečo zle povedal, tak som... (Povedané so smiechom.)
Priamo z vládneho zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iný účel ako ten, ktorý je ustanovený v návrhu. Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Prijatie vládneho návrhu zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom výdavky sú rozpočtovo kryté. Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie ani na služby verejnej správy pre občana.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.9.2019 o 18:30 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:32

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.9.2019 o 18:32 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:32

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento návrh vládneho zákona predkladám s cieľom transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31 EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27 o energetickej efektívnosti, do právneho poriadku Slovenskej republike v rozsahu pôsobnosti ministerstva hospodárstva.
Návrh zákona rozširuje pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov na systémy s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kilowattov, upravuje sa pravidelnosť, rozsah, obsah a postup kontroly, ako aj prípady, kedy kontrolu nebude potrebné vykonať. Taktiež sa upravujú definície vykurovacích a klimatizačných systémov, zrušuje sa požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov a zavádza sa ekonomicky a technicky podmienená povinnosť pre nebytové budovy s inštalovaným výkonom vykurovacích a klimatizačných systémov vyšším ako 290 kilowattov mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy. Návrhom zákona sa taktiež plnia požiadavky súvisiace s gold-platingom.
Predložený návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívne a negatívne sociálne vplyvy. Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:32 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:32

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona, a preto v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:32 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:35

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento vládny návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkov v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a absencie ucelenej právnej úpravy jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovujúce bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk, ako aj základné povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.
Návrh zákona ustanovuje povinnosti subjektov smerujúce k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk. Zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonania pravidelných odborných kontrol. Zároveň dochádza k unifikácii postupu pri výkone kontrol detských ihrísk a definuje sa okruh subjektov oprávnených tieto kontroly vykonávať. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.
Materiál má pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ktoré prebehlo v čase od 20. marca do 20. júna 2019 a v priebehu ktorého neboli voči jeho zneniu vznesené žiadne pripomienky.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Ďakujem.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, poslancovi Petrovi Pamulovi

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1599). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokoval do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Tým pádom pán navrhovateľ nemá čo zaujať, k čomu zaujať stanovisko, pán spravodajca už odišiel. Prerušujem rokovanie o tomto bode.
Budeme pokračovať druhým čítaním o vládnom návrhu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona je pod tlačou 1507, spoločná správa výborov má tlač 1507a.
Prosím ministra hospodárstva Petra Žigu, aby vládny návrh zákona odôvodnil, nech sa páči.


(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 1507.)

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
240.

Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, keďže sa jedná o druhé čítanie a ja som počas prvého čítania už aj diskutoval s poslancami aj som dosť podrobne vysvetlil problematiku, tak len skrátka poviem v tejto úvodnej reči, že predkladám tento návrh zákona s cieľom vytvoriť podmienky na realizáciu opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike rozšírením podpory o nový účel poskytovania dotácie, a to na podporu používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Tento návrh zákona je vypracovaný v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

10.9.2019 o 18:35 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:37

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1891 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 672 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 453 z 5. septembra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 382 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.9.2019 o 18:37 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video