49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:05 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:05

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Nebudem k tomuto návrhu zákona rozprávať dlho, len chcem poukázať na skutočnosti, ktoré sa v odpadovom hospodárstve, v odpadovom hospodárstve dejú. A, pán minister, možno vy by ste nám vedeli povedať, ktorá novela už zákona o odpadoch toto je, ďalšia rozsiahla novela a už naozaj tie, účinnosť a vymožiteľnosť a vykonateľnosť všetkých tých zmien a ustanovení je veľmi, veľmi komplikovaná. Viem, že sa schvaľujú aj na úrovni Európskej únie, množstvo smerníc a nariadení, ktoré je nevyhnutné implementovať do slovenského právneho poriadku. Avšak tie kroky, ktoré ministerstvo robí, je, že si vyberá v podstate hrozienka z týchto, z týchto smerníc a nariadení a namiesto toho, aby naozaj sa komplexne vyhodnotil zákon ako, ako taký a napravili sa nedostatky, ktoré ešte pretrvávajú z obdobia, kedy ste neboli súčasťou vlády SMER-u a podpísali ste aj podanie na Ústavný súd, ktoré do dnešného dňa vlastne nie je doriešené, tak bolo by lepšie, keď by sa podrobil zákon komplexnej, komplexnej analýze a nerobili sa len čiastkové úpravy, ktoré sú skôr také aj pí-ár aktivitami v odpadovom, odpadovom hospodárstve, tak ako sú to aj v ďalšom prípade ďalšie zákony, ktoré budeme prerokúvavať.
Argument, že chceme byť prví niekde na bariérach v odpadovom hospodárstve, že chceme dokazovať niečo druhým, akí sme my dobrí, keď vlastne celý náš zákon nie je dobrý, je nefunkčné a poškodzuje, poškodzuje životné prostredie. Ja by som radšej, radšej bola, keď by už zákon, ktorý je v platnosti štyri roky, nejakým spôsobom sme sa všetci museli naučiť s ním žiť, nielen my ako občania, ktorí pridávame odpad do komunálneho odpadu, ale aj tie zložky, ktoré boli nastavené ako organizácie zodpovednosti výrobcov, ako, ako obce a samosprávy vrátane ich zberných dvorov, ako aj podnikateľské prostredie, ktoré následne by malo odoberať a vytvárať priestor na zvýšený podiel recyklácie, tak týmito všetkými zmenami zákonov, ktoré vytvárajú nestabilné prostredie v odpadovom hospodárstve neustálymi, neustálymi zmenami, hoci vy deklarujete, že vašou snahou je zlepšiť životné prostredie, tak, tak ja spochybňujem to, že ten efekt zlepšenia životného prostredia tieto všetky zmeny, zmeny budú mať. A táto rozsiahla zmena o odpadovom hospodárstve, ktorá znovu prichádza, znovu len zamieša kartami, a obávam sa, že onedlho prídete s ďalšou novelou, ktorá bude naprávať nedostatky návrhov v odpadovom hospodárstve, ktoré pravidelne takmer na každej schôdzi nejakým spôsobom sa predkladajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:05 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:09

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, vy ste podrobili v podstate kritike ani nie samotnú novelu zákona, ktoré je v prvom čítaní, ale systém odpadového hospodárstva alebo zákon a jeho zmeny, ktoré, ktoré aj tento parlament prijímal. Viete, nemusí byť dokonalý, ani nie je ten zákon dokonalý, lebo je komplikovaný, ťažký, tak ako samotné odpadové hospodárstvo. Ja som to viackrát povedal, keďže vstupujú do toho všetky subjekty, ktoré vôbec pôsobia alebo existujú na Slovensku, od fyzických osôb, mestá, podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy, preto je ťažké, ťažký tento zákon. Avšak to, že tie, tie novely alebo tie právne predpisy, ktoré boli doteraz prijímané, že sú nie zlé, nenazvem ich úplne dokonalé, že nie sú zlé, hovorí samotná, samotné zvyšovanie miery separácie, výrazné zvyšovanie miery separácie, ale aj zhodnocovania.
Myslím si, že toto by mal byť ten hlavný argument na podporu aj tých ostatných noviel zákona o odpadoch, ktoré sme, sme tu prijímali. Myslím si, že to vnímajú občania pozitívne a že jednoducho sa približujeme ku krajinám, ktoré sú nám vzorom práve v nakladaní s odpadmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 9:09 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:10

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si zhodnotila, akým spôsobom sa tu tá legislatíva tvorí. Mne sa zdá tiež, že aj upozorňujeme tu na výboroch, že keď robíme, dostaneme nejaký infrigement, tak samozrejme, aby to bola úplná transformácie tej smernice, ktorá tam má byť, a stále nás presvedčujú, že áno, je to tak, bude to tak a proste, žiaľ, v mnohých prípadoch sa znovu dostávame k tomu, že musíme to opätovne a ešte raz a ešte trikrát a ešte päťkrát a ešte neviem koľkokrát. Takže ja by som apeloval na pána ministra, aby, keď už raz niečo robíme, možno za tento čas, keby sme to boli v tej prvej várke urobili, tak ako to má byť, neviem, aký tam máte manažment, nepoznám až tak tých vašich ľudí, ktorí to majú na starosti, lebo to by som bol asi fenomén, keby som všetkých ľudí poznal na ministerstve, ale myslím si, že práve ten prístup, ten prvotný, keď sa urobí dobre tá príprava a keď sa urobí dôsledne, tak myslím, že by sme sa vyvarovali potom ďalších pozmeňujúcich návrhov.
Veď koľkokrát už máme zákon o odpadoch za posledné dva roky v tomto parlamente? Veď to sú proste neskutočné veci, ktoré stále dokola a dokola a dokola. A chcel by som sa opýtať pána ministra jednu vec, že či máme tú koncovku zabezpečenú. Pretože aj mnohí starostovia mi hovoria, že, pán Fecko, my sme aj vyseparovali, vyzberali, nakoniec zistíme, že prakticky to skončí niekde iba, nieže na, nejaká recyklácia, ale skončí to niekde iba na skládke. To znamená, či dôsledne dosleduvávame, čo sa vlastne s tým vyzberaným materiálom odpadovým robí, lebo zdá sa mi, že v mnohých prípadoch to končí tak, ako by sme nechceli a ako sme zaviazaní, že nebudeme skládkovať a budeme to recyklovať, budeme to nejako ináč spracovávať.
Tak, pán minister, či aj táto koncovka je dotiahnutá, pretože zdá sa mi, že hlasy zdola tých, ktorých sa to priamo dotýka, hovoria o niečom inom. Takže prípadne keď by ste mi na to dali odpoveď, že či to sledujete ako sa to, to finále toho odpadu, ako končí to finále.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 9:10 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:12

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som poprosila vrátiť mi čas na dve minúty. Áno, ďakujem za pripomienky, môžem v podstate súhlasiť s obidvoma kolegami. Zvýšená miera separácie áno, je. Napriek tomu, že ten zákon je zlý, aký je alebo, no ja ho hodnotím ako zlý, tak tá miera separácia sa zvýšila, avšak tieto všetky zmeny, ktoré prichádzajú tú mieru separácie ohrozujú. Na jednej strane je separácia, na druhej strane je recyklácia.
Dnes naozaj nemáme dostatok kapacít, ani veda a výskum nedostatočne reaguje na požiadavky trhu na zvýšenie miery recyklácie. A nedôvera v rezort životného prostredia, nedôvera k štátnej správe bráni vytváraniu aj nových podnikov a priemyselných odvetí, ktoré by s nejakou recykláciou robili, lebo ľudia sa automaticky bránia, lebo nevedia, neveria štátnej správe.
To, že tento zákon bude, nie je, nie je dobrým spôsobom nastavený, svedčí aj o tom, že v rámci analýzy pre takzvanú plastovú daň sú grafy, kde napriek všetkým opatreniam nárast množstva plastov uvedených na trh narastá a miera recyklácie stagnuje. To znamená, že inštitút, ktorý robil vlastne prieskum, už pritom poznal zámer ministerstva v zálohovaní plastových fliaš, kde proste niekoľko desaťtisíc ton plastov by malo ísť do nejakého iného systému, napriek tomu nevidno, žeby, žeby dochádzalo k nárastu spotreby recyklácie a poklesu alebo aspoň ustáleniu sa miery plastov uvedených, uvedených na trh.
To, čo som povedala, že si vyberáte zo smerníc to, čo sa vám páči, to, čo je jednoduché a čo je ľúbivé, to je jednoducho pravda, pretože len tak povedať, že zakážem jednorazové obaly a budeme prví vo V4-ke, to je naozaj, by som povedala, hrdinské postavenie sa na barikády. Ale tie iné ďalšie časti, ktoré smernica ukladá a ktoré, ktoré by sme sa, ktorým by sme sa mali venovať, lebo ich nesp... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 9:12 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:15

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi krátko zareagujem. Takže táto, tento materiál, ktorý tu máte na stole, transponuje smernicu, rámcovú smernicu o odpade, smernicu o obaloch, smernicu o skládkach, smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov. To znamená päť veľkých smerníc. Takisto jak sa rieši ten odpadový zákon v tomto parlamente, takisto sa tá problematika, sa vyvíja a rieši sa to aj v Európskom parlamente a samozrejme, že my s tým chceme držať krok. A práve preto, keď sa to, sa logickým spôsobom rieši, lebo tá problematika nie je taká, že teraz to uzavrem a tak to bude fungovať roky rokúce, lebo jednoducho sa to mení a vždy musím na to zareagovať. Takisto ako Európska únia, takisto aj Slovenská republika musí na to zareagovať. My máme tiež svoje vlastné poznatky z aplikačnej praxe, keď sme zaviedli ten zákon a keď rozbehol úplne nový systém zberu triedeného odpadu, tak samozrejme, že aplikačná prax ukáže tie, tie problémy, ktoré, ktoré, na ktoré, povedzme, nebolo myslené na začiatku, a treba to upraviť. To znamená, to je logické, že sa to upravuje, ale myslím, že sa to prispôsobuje.
Čo je dôležité, to je to, čo povedal pán Antal, že miera recyklácie sa zvyšuje a miera separácie sa na Slovensku zvyšuje. To znamená, že ideme dopredu, to je veľmi dôležité. A každý jeden takýto zákon, ktorý tu predkladáme, je práve preto, aby sme, aby sme to opravovali, aby sme išli dopredu, aby sme to vylepšovali. Takže toto je jeden z tých krokov. Obsahuje to napríklad aj, aj materiál o informačnom systéme, ktorý nám presne to, čo si sa pýtal, pán poslanec, že ako sledujeme, že kam ide ten, že koľko sa kde, kde to končí, ten odpad, tak presne budeme vedieť, kde sa vytvára, koľko sa vytvára, kam to ide, ako to ide, že budeme mať o tom presné informácie a nie len presné informácie, ale budeme mať tie informácie v čase a v priestore, to znamená načas. Nie po polroku, keď sa to pozbiera nejakým spôsobom a sa to vyhodnotí, ale môžme to vidieť. To znamená, že tieto kroky sa robia a je to logické, že, že stále vylepšujeme to, čo funguje, aby to bolo stále lepšie a lepšie, lebo tie ciele sú ešte pred nami, ktoré musíme dosiahnuť, a k tomu tieto kroky sú nevyhnutné. Takže dúfam, že podporíte tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:15 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:17

Peter Antal
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, ešte opravujem informáciu a moje odporúčanie, aby sa predmetný návrh prerokoval vo výboroch do 30 dní. Vzhľadom na informáciu, že tam beží vnútrokomunitárne konanie, tak výbory budú až pred, pred schôdzou v novembri, čiže nebude to do 30 dní, tak ako som oznámil. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:17 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

László Sólymos

Vystúpenie v rozprave 9:20

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, Národná rada, uznesením č. 1878 z 19. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 683 z 10. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 452 z 5. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 297 zo 4. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 308 z 10. septembra 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:20 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:23

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Toto je ten jeden zo zákonov, ktorý je ten píár, ktorý bol zadaný aj Inštitútu pre environmentálnu politiku, environmentálnu politiku z dôvodu, že áno, ľudia to chcú, ľuďom sa to páči, ľudia chodia do Chorvátska, tam to funguje, tak prečo by to nemalo fungovať aj u nás. A rozhodli ste sa, že bude to pekné, keďže na základe prieskumov takýto návrh sa bude ľuďom, bude páčiť, tak ste išli do toho a zadali ste inštitútu urobiť analýzu o zálohovaní jednorazových plastových obalov a obalov z tých plechoviek. Nezadali ste úlohu, aby našli čo najlepšie riešenie, aby zanalyzovali naše právne prostredie v odpadovom hospodárstve, aby zanalyzovali spotrebiteľské správanie sa našich ľudí, aby zanalyzovali spôsob separácie, aby zanalyzovali možnosti recyklácie na Slovensku, ale jednoducho ste zadali úlohu, aby urobili analýzu, čo bude stáť a ako urobiť zálohovanie týchto obalov. Takto to je a vy ste to, v podstate na niektorých z výborov v diskusii to bolo potvrdené. Áno, tá analýza je dobre spravená, voči nej sa v podstate nedá veľmi vytknúť, poukazuje na obrovské, obrovské finančné náklady, vo výške najprv 80 miliónov, dnes už je to na úrovni možno 100 miliónov. Keď by sa priložila k tomu aj analýza toho nápadu, zaviesť plastovú daň, tak táto suma sa naozaj môže vyšplhať na viac ako 100 miliónov eur a k tomu aj jednorazové každoročné poplatky a každoročné výdavky. Tie budú na úrovni či už tej plastovej dane, ktorá sa môže zvýšiť oproti tomu ako vaše inštitúty predpokladajú, že to bude 11 alebo 15 miliónov. Však čo to je pre náš rozpočet? Táto plastová daň sa má práve odvíjať od výšky miery recyklácie na Slovensku ale nielen jednorazových obalov, má sa odvíjať od výšky miery recyklácie plastov ako takých.
A toto je aj jedna z mojich výtok, ktoré voči tomuto systému mám, že, pán minister, tento zákon nehovorí o tom ako zlepšiť životné prostredie, ako mať čistejšiu krajinu, ako znížiť množstvo pohodených plastov v krajine. Tento zákon hovorí o tom, aby ste vy stáli na barikádach a splnili si túžbu občanov, ktorí v podstate veľmi prirodzeným spôsobom si myslia, že takýmto spôsobom sa to naše životné prostredie zníži, že sa zníži napríklad aj ten litering, o ktorom vy hovoríte, že sú tu pohodené fľaše, fľaše v prírode. No treba si ale pravdu povedať, že tie pohodené fľaše v prírode, teraz keď sa rôzne aktivity a zbiera sa odpad v krajine, tak tieto sa do toho systému jednoducho nedostanú. Nedostanú sa do tohto systému ani fľaše, ktoré donesú turisti alebo si zakúpia v okolitých štátoch, v blízkom Maďarsku alebo v Poľsku, kde ľudia bežne chodia na nákupy, kde je pre nich, žiaľ, mnohokrát cena potravín výhodnejšia, ale nielen potravín, ale aj iného spotrebného tovaru. A nakúpia si tam, donesú si tieto, keď už hovorím o fľašiach, fľaše na Slovensko a tieto nebudú môcť byť zavedené do, vrátené ako oproti, oproti zálohu.
No a čo sa potom stane? No tak ten zodpovednejší, ktorý teda je nútený kupovať si nápoje v plastových obaloch, tak bude musieť, pribudne mu ďalšia smetná nádoba, ďalšie vrece, pretože tieto fľaše, ktoré vy zavádzate do systému, nesmú byť pokrčené, musia byť, čitateľný ten kód, nesmú byť, nebudú môcť byť pravdepodobne ani znečistené, ale o tom sa nehovorí, ale teda nesmú byť pokrčené. To znamená, že budeme, ľudia budú doma skladovať prázdny vzduch, hoci sme ich učili na to, aby fľašu poctivo pokrčili a čo najmenej zaberala tá fľaša priestor v tých nádobách na separovaný zber. Takže tieto návyky, ktoré si už oni, oni osvojili, o čom svedčí naozaj, že napriek tomu, že to prostredie v odpadovom hospodárstve u nás je, je veľmi komplikované, keď nechcem hovoriť zlé, je veľmi komplikované, tak napriek tomu tá miera separácie týchto plastových fliaš už dnes napĺňa limity, ktoré nám ukladá Európska únia. V štatistikách je to okolo 60, hovorí sa až, hovorí sa 63 percent. Tú mieru tej separácie, ktorú vy navrhujete, aby sme získali viacej, sme povinní získať až o 9, o 10 rokov, o 10 rokov neskôr, čiže naozaj je ešte čas na poctivú analýzu toho prostredia, na poctivé zavedenie, vyzvanie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, aby využili, že toto je naozaj surovina aby sa tá cirkulárna ekonomika u nás rozbehla. Toto nefunguje, nefunguje to ani na úrovni vedy a výskumu.
Pán minister, vy ste sa ani nesnažili vstúpiť do týchto projektov, aby napríklad veda a výskum sa vo väčšej miere zapodievala s možnosťami efektívnejšej, odberu vyseparovaného odpadu. Pretože čo sa teraz stane? Vy vyberáte to kvalitné hrozienko z celého systému, to, ktoré má zavedený nejaký systém recyklácie. A organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré, proste ich vznik bol sprevádzaný mnohými ťažkosťami, ale sú už na svete, nejakým spôsobom fungujú.
Funguje aj ten systém platieb, ktoré výrobcovia do tohto celého kolotoča vkladajú, tak vy teraz vlastne vyberáte ten, tieto obaly z tohto celého kolesa. Zavádzate zálohu, ktorá nepôjde, aby ju spravovali tieto organizácie zodpovednosti výrobcov, ale vlastne vy im odoberáte najcennejšiu surovinu, ktorou mohli oni potom ďalej nejakým spôsobom obchodovať, tak a dávate ju správcovi. Správcovi, ktorého chcete vyberať vy. Chcete ho vybrať do, za pár týždňov. Prvého decembra chcete, aby už správca bol na svete. Správca, o ktorom nevieme nič, ktorý ešte neexistuje, ešte tá organizácia nie je založená, nevieme, kto tam bude. No tak si len môžme myslieť. Môžte namietať, že to bude asi niekto, kto bude blízky, blízky vám, blízky tejto vládnej koalícii, pretože to nebude nezaujímavá činnosť. Pretože okrem toho, že teda má akože pracovať a nastaviť ten systém, systém celej, celého tohto zálohovania, tak on má spravovať aj tých zhruba 15 miliónov eur, ktoré sa dostanú do tohto systému zo zálohovania. A budú to tie peniaze, ktoré si ľudia nevyberú z toho zálohovacieho systému, pretože je zrejmé, že mnohí sa nezapoja do toho, aby nosili prázdne, ako Mikuláš na pleci prázdne vrecia s prázdnymi fľašami a za tých ozaj 12 centov, aby merali cestu, vláčili to v aut. Tak im to za to stáť nebude a budú pokračovať možno práve týmto systémom, ktorý dodnes mali, že tuná tú fľašu pokrčia, dajú v lepšom prípade do tej, do tej žltej nádoby.
Čiže vy odoberiete peniaze z relatívne nejakého ako-tak fungujúceho systému, to, aby vlastne tie ozetvéčky mohli naďalej fungovať, aby mohli s tým ostatným plastovým odpadom, ktorý sa dostane do toho systému separácie, mohli s ním a musia s ním nejakým spôsobom nakladať. Tak samozrejme to sa prejaví v cene tých výrobkov, pretože ten, jednoducho oni zdvihnú cenu pre tých výrobcov a tá cena porastie. Tá cena sa následne pretaví v cenách spotrebného, spotrebného tovaru. Toto napríklad vôbec vaše analýzy neobsahujú.
Ďalšie riziko, o ktorom, vás aj upozorňoval Zväz obchodu, že hrozí tu naozaj, že menšie prevádzky, ktoré nebudú môcť z akýchkoľvek dôvodov vykupovať, odoberať takto, odoberať naspäť tieto fľaše, jednoducho môžu prísť o svojich klientov, zákazníkov. Pretože vy nepriamo nútite mať nové spotrebiteľské návyky, ktoré budú v tom, že áno, tak si kúpiš tieto plastové, tieto nápoje v obaloch v malom obchodíku v malej obci, ale nebudete ich tam môcť vrátiť, pretože ten malý obchodník nebude mať možno z kapacitných dôvodov možnosť odoberať tieto obaly z nápojov vo svojich priestoroch. To sú rôzne dôvody, hygiena, pracovné miesto, priestorové možnosti. Vy hovoríte len o obchodoch, ktoré budú povinné, nad 300 metrov štvorcových. Áno, tvrdíte, môžu aj menšie a že dokonca im aj cez ten finančný systém ste ochotní prispieť na tie, na tie zariadenia. Avšak nehovoríte o ďalších výdavkoch pre toho malého, malého predajcu, priestor, stavebné povolenia, tieto všetko náležitosti. Toto nie je, nebolo predmetom analýzy. Tento zákon naozaj za obrovské peniaze ide zavádzať niečo, čo má slúžiť len pre vašu píár. Táto, toto zavádzanie neprináša hodnotu pre životné prostredie. Ten littering, o ktorom vyhovoríte, že je v prírode, že je v lesoch, že je na vodných plochách. No ako sa tam dostane? Dostane sa tam, áno, od nezodpovedných ľudí, dostane sa tam aj po rôznych povodniach alebo takýchto situáciách. Ale v iných materiáloch sa uvádza, kde Slovenský vodohospodársky podnik vyčíslil náklady na dozbieravanie týchto plastových nádob, plastových odpadov z hladín vodných nádrží, kde bolo vyčíslené, že 500-tisíc eur za tri roky ich stáli tieto výdavky. No tak 500-tisíc delené troma aj nejakých 120-tisíc ročne. Keď by sme im dali hoc 500-tisíc ročne, aby pravidelne dočisťovali rieky, nádrže, brehy, keď by sme vyčlenili a zaviazali tie lesy, aby sa, alebo správcovia lesov viacej starali o čistotu svojich priestorov, nestálo by to tých 100 miliónov eur, ktoré vy prinášate, a bol by ten efekt ďaleko vyšší. Pretože, pozor, v prírode nie sú len tieto plastové fľaše, ktoré ku podivu len teda sú viditeľné, ale svojím spôsobom nie sú až tak škodlivé pre životné prostredie ako iné plasty, ktoré sa v tej prírode nachádzajú. Ako sú to napríklad rôzne fólie, igelity alebo, ja neviem, proste znečistené, znečistené obaly, tak tie sú rizikom pre životné prostredie. Ale tie vás nezaujímajú pretože tie vám v prieskumoch verejnej mienky nevykázali, že ľudia, ľudia toto chcú.
Vy hovoríte, že Európska únia odporúča systém zálohovania. No, neodporúča. Ona hovorí o tom, že máme poctivo separovať a hlavne nielen separovať, ale poctivo recyklovať. Ale tá recyklácia u nás naráža taktiež na problémy, pretože nie sú dostatočné recyklačné kapacity, nie sú dostatočné triediace linky. Množstvo plastového odpadu sa nachádza stále v komunálom odpade a ide na skládky. Ste za systém, áno, zavedenia zvýšenia poplatku za uloženie na skládky. Istým spôsobom tlačí, bude tlačiť aj na samosprávy, keď nechcú platiť, tak teda budú musieť nejakým spôsobom skúšať motivovať občanov, aby viacej, viacej separovali. Avšak keď tie organizácie zodpovednosti výrobcov a následne tie zberovky nebudú mať kam, nebudú mať toho odberateľa, tak ten problém pre životné prostredie tuná zostáva. A vy tento kardinálny problém, o to by vám malo ísť, o zlepšenie životného prostredia, vy neriešite zodpovedne.
Na splnenie cieľa toho, separácie, máme ešte čas. Je to, hovorím, viac ako desať rokov. Nie je dôvod sa takýmto spôsobom, drahým spôsobom ponáhľať. Naozaj toto všetko chce zodpovednú analýzu. A ja na nej budem trvať, či ktokoľvek bude vo vláde, tak budem žiadať, aby tieto analýzy boli, boli dostatočne dorobené.
Problémom je nedostatočne vytriedený komunálny odpad. Prečo ste napríklad neurobili to, čo je v niektorých krajinách? Ľudia, teda chceme, aby separovali, nerobia to dôsledne. Je aj alternatívou, dobre, dávajte to všetko do jedného mechu, ale potom následne sú triediace linky, ktoré zodpovedne z toho komunálneho odpadu vytriedia. Alebo v našom prípade, keďže už sme naučili ľudí alebo učíme ich, aby separovali, tak aby sa ten komunálny odpad zodpovedne dotriedil. Toto sa nedeje. Tuto máte rezervy. Tu ste sa mali snažiť, aby vlastne z toho komunálneho odpadu sa dostali tie zložky, ktoré tam vlastne ľudia nevedia ako vytriediť alebo ich nesprávne vytriedia, ktoré nám potom následne zaťažujú skládky a životné prostredie.
Existujú alternatívy. Existujú alternatívy aj v spolupráci s obcami. Majú zavedené, prakticky každá obec má zavedený nejaký systém zberového dvoru. Prečo ste neskúmali možnosti prostredníctvom dohody so samosprávami, aby samosprávy boli schopné a mohli osobitne odoberať tieto plastové fľaše s tým, že cez tú organizáciu zodpovednosti výrobcov by im tie zvýšené náklady boli uhrádzané. Toto je napríklad cesta. Motivácia, motivácia občana, aby poctivo separoval a aby za svoju separáciu bol finančne odmenený. Záloha nie je finančná odmena za jeho poctivé separovanie. Pretože my sa musíme snažiť aj o separáciu aj ostatných odpadov, ktoré znečisťujú životné prostredie. Je známe, že tie krajiny, kde to zaviedli, im sa zvýšilo množstvo nevyseparovaného odpadu. Pretože, žiaľ, ľudská povaha je taká, že sa mu zdá, že tých 10 centov alebo 12 centov mu je cennejších ako, následne ako životné prostredie.
Česi odstúpili od tejto cesty. Usúdili, mali sme na výbore senátorov českého senátu, pripadá im to, blbosť, my do toho nejdeme. Ustúpili od toho. A pritom spotrebiteľské správania Čechov a Slovákov je veľmi podobné. Majú iný trochu zákon, ale proste tá mentalita ľudí, sme si veľmi blízki, stále. Čiže keď ich analýzy poukázali na to, že to nebude fungovať, mali ste sa týmto viacej zapodievať a nie ísť vytrvalo len svojím píár a postaviť sa na Bari, ja som zaviedol zálohovanie.
Pretože to nie je, občania, zálohovanie, ako sme boli kedysi zvyknutí, na sklenené fľaše, alebo ako sme stále zvyknutí, na niektoré sklenené fľaše, že vlastne sú to vratné obaly, že ich vrátime, tú nepokrčenú fľašu, ktorú budeme chrániť v tom vreci, a že do nej sa potom, tá sa umyje a vráti sa do nej ten nápoj. Nie. Tá, následne sa tá fľaša drví, tak ako sa drví dnes, keď ju vyberú tie spoločnosti, ktoré ten odpad od ozetvečiek zoberú, a od zberoviek, tak aj tu, to sa podrví. To nie je systém zálohy. To je len zneužitie istým spôsobom alebo šikovné využitie, aby som bola slušnejšia tohto pojmu a toho, čo sme boli v minulosti naučení, že aj mlieková fľaša sa vracala. Tá sa umyla a znovu sme do sklenenej fľaše dostali mlieko.
Je to len vaša túžba postaviť si pomník. A výsledkom bude, že vytiahnete obrovské peniaze z vreciek výrobcov, ale aj z vreciek nás, občanov, pretože tá cena sa, zvýšenie tej ceny a výdavkov na separáciu sa prejaví v cene výrobkov. Váš pomník bude aj slzami pokropený tých malých obchodníkov, ktorí budú nútení zavrieť svoje obchody, a to z toho dôvodu, že jednoducho vy nútite v malých obciach ľudí zavedením tohto krásneho pre vás systému, a vy namiesto toho, aby si išli nakúpiť do svojho obchodíka v obci s tým vrecom, s vidinou nejakých 5 - 10 eur išli nakúpiť do nejakého, veľko-, do veľkopredajne, kde odnesie tieto fľaše. A keď tam už je, tak, samozrejme, si tam aj nakúpi. A tie jeho návyky, ktoré mal v tej svojej obci, kde chodil na nákup, zmení na nákup vo veľkopredajniach. Vy, ktorí hovoríte, že ja obhajujem nejakých nadnárodných obchodníkov, ale vy to robíte. Týmto spôsobom vlastne naháňate klientov do týchto veľkých reťazcov, do týchto veľkopredajní a likvidujete, zlikvidujete malých predajcov. To budú slzy, ktorými budú pokropené, systém zálohovania fliaš, ktoré dnes máme na stole.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:23 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:43

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Určite každá zmena vyvoláva rôzne reakcie, ktoré vyplývajú z toho očakávania toho konečného výsledku. Myslím si, že každý návrh sa tu predkladá s cieľom skvalitnenia, zlepšenia situácie. Na druhej strane si myslím ale, že ten rad zmien, ktorý prichádza v oblasti odpadového hospodárstva, bol vo veľmi krátkom časovom období rýchly. Jednoducho pred časom sme zaviedli niektoré záležitosti dotýkajúce sa odpadu ako takého systému a ešte sme v podstate ani nerozbehli niektoré veci. Týka sa napríklad aj poplatku za zneškodňovanie odpadov na skládke a z toho vyplývajúc, ktoré vychádza zo vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a tým pádom aj triedenia tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa triediť dajú.
Zavádzame systém, ľudia si zvykajú, započítava sa nám to do toho vzorca. A teraz opäť sa budeme musieť v rýchlosti pripraviť na niečo iné a pritom máme plno ďalších veľmi výrazných problémov na miestnej úrovni, na miestnej samospráve, ktoré nevieme vyriešiť, najmä tie menšie obce. Nehovorím aj o veľkých mestách, pretože to je zakryté rúškom tajomstva. A osobne si myslím, že v mestách tá miera vytriedenia je oveľa nižšia ako na úrovni miestnej samosprávy s menším počtom obyvateľstva. Len sa skrývajú tieto záležitosti v rôznych zberniach, ktoré sú na úrovni miest prevádzkované. A možno aj v tom, že na úrovni miest nie je toľko zelene, ktorá sa tiež započítava ako biologicky rozložiteľný odpad do toho vzorca.
Takže je tu dosť problémov, ale vítam to. A uvidíme, ako to bude ďalej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 9:43 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video