51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

24.10.2019 o 14:24 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:17

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som teda pokračoval, aby tu nevznikali nejaké nejasnosti, aby som pokračoval v odpovedi miesto pána predsedu vlády, ale keby tu bol on, tak pokračuje v ňom on, v tomto obsahu sám. Takže odpoveď pána predsedu vlády.
Čiže v súčasnosti sú v prevádzke úseky diaľnice D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno a D3 Svrčinovec – Skalité, hranica Slovenskej republiky, Poľskej republiky. Čo sa týka úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec je aktuálne vo výstavbe. Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec by mal motoristom slúžiť od decembra budúceho roka.
Diaľničné úseky D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto privádzač a potom D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica sú v rôznych stupňoch prípravy. Termíny realizácie jednotlivých úsekov D3 budú stanovené na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovo-právneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdenie ekonomickej efektívnosti investície a taktiež po zohľadnení možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu. Predpoklad začiatku výstavby týchto úsekov je postupne v rokoch 2020 až 2022 v závislosti od ukončenia prípravy a zabezpečenia finančného krytia.
Ako prvý pôjde do súťaže úsek D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto privádzač, a to v druhej polovici roku 2020. Koniec výstavby týchto úsekov sa predpokladá v rokoch 2024 až 2026. Na príprave chýbajúcich úsekov diaľnice D3 cez Kysuce ministerstvo dopravy a výstavby a Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, intenzívne pracujú. Ide však o mimoriadne náročné stavby z technického aj finančného hľadiska. O aktuálnom stave pripravovaných úsekov diaľnice D3 sme vás už viackrát podrobne informovali.
Druhým kľúčový bodom pre výstavbu jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je ich financovanie. V tomto roku uzavrel minister dopravy s ministrom financií Memorandum o financovaní projektov diaľnic a rýchlostných ciest a jeho súčasťou sú aj všetky úseky diaľnice D3, ktoré sú v príprave a predpokladá sa ich spolufinancovanie z budúceho operačného programu. Príprava na týchto úsekoch akceleruje v maximálne možnej miere a jej priebeh je taký, aby tieto projekty spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného obdobia 2021 – 2027, resp. zo zdrojov Európskej investičnej banky. V záujme Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je zosúladiť plánové riešenia s finančnými možnosťami štátu a s dôrazom na potreby jednotlivých regiónov.
Rezort dopravy si kladie za cieľ dôkladne zanalyzovať priority a prípravu výstavby dopravnej infraštruktúry s dôrazom na optimalizáciu a etapizáciu riešení pri zohľadnení dostupných finančných zdrojov a dopravno-inžinierskych požiadaviek. Prioritou rezortu dopravy naďalej zostáva popri zabezpečení budovania plnohodnotného diaľničného prepojenia D1 medzi mestami Bratislava – Košice a úsekov diaľnice D3 aj výstavba nadväzujúcich úsekov rýchlostných ciest v trasách siete v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 a v súlade s príslušnou legislatívou a územno-plánovacími dokumentáciami.
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady, skončil som s odpoveďou na túto druhú otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 14:17 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:17

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Raši, keby ste sa nevenovali splnomocnencovi vlády vo vašej prvej odpovedi, tak určite by ste to stihli, ale vy ste sa venovali iným témam. Je mi ľúto, že pán premiér nevie rozdiel medzi rýchlostnou cestou a diaľnicou. To je veľký rozdiel. Pán premiér a vláda táto spravila iba pre sever Slovenska to, že zastavili výstavbu tunela Višňové, čo je veľmi smutné. Veľmi smutné, opakujem. Stále je tu posúvanie termínov. Investorský, už je doslova nahnevaný, že 15 rokov čakajú na výstavbu ciest. Vy chcete, aby Kia odišla zo Slovenska? Alebo čo chcete s tým robiť?
Pán Raši, ak si myslíte, že vy ma nejako urazíte, vy ma nemáte čím uraziť. Ale vy ste urazili obyvateľov Kysúc, baštu SMER-u. Tých urážate. Urážate vodičov, ktorí dennodenne stoja v kolónach, ktorí sa nemajú ako dostať ku doktorovi, nemajú sa ako dostať do škôl a kopu iných vecí. Tých urážate s týmto posúvaním stále termínov. A vy tu čítate pomaly nejaké litánie. Veď tam sú stále prieťahy. Prečo sú tie prieťahy? Prečo NDS-ka nekoná? Kto je za to zodpovedný? Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 14:17 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:18

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Určite by som rád. Čiže najprv by som teda zdôraznil, že s odpoveďou pána predsedu vlády sa plne stotožňujem.
Tie prieťahy ste asi sa spýtali dobre, lebo keby ste počúvali s porozumením odpoveď, ktorá bola pripravená, tak by ste počuli, že ľudia, ktorí spôsobujú prieťahy a ktorí využívajú možnosti rozličných námietok, ktoré sú v procese verejného obstarávania možné a ktoré v novom zákone, verím, že eliminuje, sú tí ľudia, mnohokrát ktorí s vami chodia na tlačové konferencie. Čiže kto je za to zodpovedný?
Po druhé, tunel, ktorého stavba sa musela zastaviť. Tak zrejme ju nezastavila vláda, ale neschopnosť realizátora stavby, ktorý ju mal robiť.
A po tretie, a tým už budem končiť, lebo chcem nechať priestor aj iným kolegom poslancom. Áno, možno raz, keď sa bude hodnotiť výstavba diaľnic, a neberte to osobne, berte to ako môj názor a verím, že aj názor mnohých ľudí z Kysúc, sa zistí, že naozaj to obdobie, keď ste boli splnomocnencom, bolo asi tým obdobím, keď sa naozaj nič neurobilo a možno to bude zhodnotené ako obdobie, ktoré najviac zbrzdilo celú výstavbu týchto diaľničných úsekov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

24.10.2019 o 14:18 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:21

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, tá otázka je identická, ktorú ste položili aj premiérovi, čiže ja mám identickú odpoveď, ktorú prečítal v mene pána premiéra pán podpredseda vlády. Dovoľte mi, aby som pokračoval tam, kde on prestal, aby ste dostal tú informáciu celú. Alebo ak nie, tak samozrejme, vám začnem čítať znovu tú odpoveď.
Ja sa vás pýtam, lebo vy ste zástupca obyvateľov tak jako ja, a preto sa vás pýtam, či mám pokračovať. Ďakujem pekne.
Tak začal by som tam, že diaľnica D3 od Žiliny po štátnu hranicu s Poľskou republikou sa skladá z celkom siedmich úsekov, ktoré sú v rôznom stupni prípravy a realizácie. Z vašej otázky nie je zrejmé, o ktorý jednoduchý úsek diaľnice D3 sa zaujímate. V súčasnosti sú v prevádzke úseky diaľnice D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno a D3 Svrčinovec – Skalité, hranica Slovenskej republiky s Poľskou republikou, úsek D3 Čadca Bukov – Svrčinovec je vo výstavbe. Na príprave chýbajúcich úsekov diaľnice D3 cez Kysuce Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Národná diaľničná spoločnosť sa intenzívne pracuje. Ide však o mimoriadne náročné stavby a technicky aj z finančného hľadiska. O aktuálnom stave jednotlivých prípravných úsekov diaľnice D3 sme vás už viackrát podrobne informovali.
Druhým kľúčovým bodom pre výstavbu jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je ich financovanie. V tomto roku uzavrel minister dopravy s ministrom financií Memorandum o financovaní projektov diaľnic a rýchlostných ciest a jeho súčasťou sú aj úseky diaľnice D3, ktoré sú v príprave, a predpokladá sa ich spolufinancovanie z budúceho operačného programu. V záujme Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je zosúladiť plánované riešenie finančných možností štátu a s dôrazom na potrebu jednotlivých regiónov. Rezort dopravy si kladie za cieľ dôkladne analyzovať priority a prípravy výstavby a dopravnej infraštruktúry a s dôrazom na optimalizáciu, etapizáciu a riešenie pri zohľadnení dostupných finančných zdrojov a dopravno-inžinierskych požiadaviek.
Prioritou rezortu dopravy naďalej zostáva popri zabezpečení budovania plnohodnotného diaľničného úseku D1 medzi mestami Bratislava – Košice a úsekov D3 je aj výstavba nadväzujúcich úsekov rýchlostných ciest a trás v sieti TNT v zmysle programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky ´16 až ´20 v súlade s príslušnou legislatívou a s územno-plánovacími dokumentáciami.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

24.10.2019 o 14:21 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:24

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister. Na vás nebudem určite tvrdo reagovať ako na podpredsedu vlády pána Rašiho, ktorý nemá ani šajnu, o čom rozpráva. Musím sa ale trošku vrátiť ku tej, ku splnomocnencovi vlády. Ja ako splnomocnenec vlády, pán minister, vieš najlepšie, čo som spravil, čo sa týka odborných komisií, ako sme sa často stretávali na ministerstve, na NDS-ky. Za môjho, keď som bol splnomocnenec vlády, sa spustilo verejné obstarávanie na rýchlostnú cestu R3. Toto verejné obstarávanie trvá už dva roky. Samozrejme, už proces by bol dávno ukončený, ale chobotnica, ktorá rozhoduje, kto to bude robiť a za koľko bude robiť, žiaľ, nechce pustiť tento úsek. To by som sa mohol spýtať pána Rašiho, že či náhodou, či náhodou to on neovplyvňuje.
A ja vás chcem, pán minister, ako už viackrát som vás poprosil, spravte poriadok na tej NDS-ke. Nech sa konečne tam preberú a nech začnú robiť pre ľudí. Na to sú tam. Sú platení z našich daní a nie je normálne, aby takto boli stále posúvané termíny. Lebo fakt tí investori odídu a tí ľudia do toho zamestnania, najhoršie, sa ani nemôžu dostať. Sú tam ľudia, ktorí robia na dve smeny. Tá rodina sa celý týždeň ani nestretne medzi sebou, lebo jeden čaká v kolónach, druhý čaká v kolónach z roboty do roboty. Veď to nie je normálne. Treba to spraviť ako prioritu. Ja viem, že to je sever Slovenska, ale aj sever Slovenska by mal byť prioritou. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

24.10.2019 o 14:24 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:30

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za možnosť odpovedať. Viete, pán poslanec, dneska ráno do dvanástej mohla byť napadnutá druhýkrát Kriváň – Mýtna. A čo myslíte, čo sa stalo? Napadli ju. Čiže ďalších tridsať dní aj eventuálne čas, ktorý tam plynie, pôjdeme do jesene. Neviem, či sa tam začne robiť. A tak isto je to na všetkých diaľničných úsekoch.
Sám dobre vieš, pán poslanec, všetko v tejto republike je napadnuté. A tá cholera ide aj medzi nás, pán poslanec. Nie nenávisťou by ste, sme mali riešiť situácie, jaká je, ale radou, pomocou, aby sme išli ďalej. Mne vyznieva fakt, sám dobre vieš, že tieto otázky sú nie, a sám dobre vieš, pán poslanec, že čo sa robí, že na NDS-ke, môžem povedať, že sa robí. Keď si čítal pred troma týždňami HN-ko, ktoré sú Hospodárske noviny, HN-ko píšu objektívne a napísali, že sa v posledných rokoch, posledných 15-tich rokoch sa v roku 2020 odovzdá päťdesiat kilometrov diaľnic v tejto republike. Nie ja som im to napísal, oni si to vypočítali.
Pán poslanec, a neni to, už to bude asi po voľbách, keď sa budú odovzdávať trasy, ale ide to dopredu. A vy hovoríte, že NDS-ka nepracuje. Kto robí, kto pracuje, robí aj chyby. A ja určite viem o nejakých chybách. Skúsim to riešiť, ale jednoducho napríklad azbest, napríklad zhutnenie materiálu a tak ďalej, to sú veci, ktoré treba riešiť. Dennodenne sa to rieši a ide sa postupne ďalej. Len nedá sa z jedného dňa na druhý.
Ty sám dobre vieš, koľko si vyžaduje jeden proces, keď nebol nakreslený, keď sa zmenili trasovania, keď neni dobrá geológia, sa musí všetko spraviť tak, aby sme mohli začať stavať. A keď už máme projekty a začneme súťažiť, potom je to ďalšia hra medzi dodávateľmi, medzi podvodníkmi, treba povedať, ktorí oni nič nerobia, len napadnú a čakajú, ako keď hodíte udicu. A podľa zákonov nemôžte spraviť nič, len čakať, zamietať a neustále tento proces opakovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

24.10.2019 o 14:30 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku. Očakával som ju, pán poslanec Marosz, lebo teraz ste mal tlačovku k tomu. Vy viete asi viac o železnici ako ja. Máte dobrého informátora, pána Kubáška, ktorý tam neustále má svojich ľudí. Asi sa dozvedel správu. A na základe toho ste vy reagovali, že čo má konať minister, keď sám dobre viete, že minister už dávno konal pred tým, jak vy tú správu teraz vydávate. Ale dovoľte mi zacitovať.
Rezort dopravy ani Železnice Slovenskej republiky neodmietli ani neignorujú odporúčanie úradu hodnoty za peniaze a Implementačnej jednotky, čoho dôkazom je aj predchádzajúca spolupráca týchto inštitúcií, vďaka ktorej sa dosiahli významné úspory, napríklad v nákupe trakčnej energie, elektriny. V súčasnosti a spoločne so ŽSR za účasti pána generálneho riaditeľa aktívne rokuje s Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou v implementačnom pláne a opatrenia zefektívnenia fungovania železníc, ktorý je kľúčový pre ich zavedenie do praxe. Železnice Slovenskej republiky dokonca niektoré zmeny zaviedli, čím sa navrhované opatrenia dostali do života ŽSR ešte pred zverejnením správy Útvaru hodnoty za peniaze, pričom niektoré opatrenia nad rámec uvedenej správy iniciovali samostatné železnice.
Čo sa týka akýchkoľvek personálnych opatrení v priamej pôsobnosti rezortu dopravy, vždy som konal, keď to bolo potrebné, a vaše rady rovnako ako v minulosti, aj teraz prichádzajú neskoro. V tejto oblasti som už totiž minulý týždeň urobil nejaké opatrenia, ktoré sa naplno prejavia v piatok, kedy ich budeme verejnosti informovať. Aby ste vedel, podľa zákona Správna rada Železníc Slovenskej republiky dáva ministrovi návrh na odvolanie a menovanie generálneho riaditeľa. Toto hovorí zákon.
Vážený pán poslanec, treba povedať áno, samozrejme, ÚHP, analytická skupina, ktorá robí na ministerstve financií, ktorá niekedy povedala, že aj napríklad to, že na Soroške sa dá rozšíriť cesta, lebo z miesta, z kancelárie ťažko viete povedať. Napríklad ÚHP povedalo, že usporiť železnica môže predajom dubiózneho majetku.
Vážený pán poslanec, viete, kedy príde k obchodu, keď predávate dubiózny majetok? Keď niekto predáva a niekto kupuje. Na toto nemôžme postaviť fungovanie železnice, keď predávame dubiózny, chceme predať dubiózny majetok za štyridsať miliónov, ale záujem je len asi do výšky päť miliónov. Toto sa nedá akceptovať, čo napísalo ÚHP. Ja nehovorím, že nie sú tam veci, ktoré samozrejme železnice zapracovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 14:30 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:33

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď. My sme tu kvôli ľuďom, sme kvôli tomu, sa venujeme aj doprave, aj vy, aj ja, aby sme zabezpečili prepravu ľudí do roboty, z roboty, aby jednoducho sa vedeli spoľahnúť na cestovné poriadky, ktoré na železniciach existujú. Neviem, ja chodím často vlakom, neviem ako vy, ale tie hodiny vykazujú stále viac jednotlivých meškaní na Slovensku. A my sme si pochodili aj okolie Zvolena, Fiľakova, Lučenca a tak ďalej. Chystáme sa aj do iných regiónov, kde naozaj tá infraštruktúra dopravná je zanedbaná. A veľakrát to nie je otázka peňazí. Je to otázka dobrého manažmentu. Nám sa tu ako huby po daždi rozširujú rôzni politickí nominanti a manažéri v štátnych železničných firmách, ale veľmi pekne sa dá povedať, že máme naviac sto manažérov, ale chýba nám sto rušňovodičov. Zjednodušene je to naozaj takto, tieto čísla.
V tejto oblasti tento pán generálny riaditeľ Juraj Tkáč môže byť naozaj skúsený, dobrý manažér, ale k predmetnej veci, o ktorej sa bavíme, o tom on nielenže tú implementačnú správu toho Útvaru hodnoty za peniaze nerealizoval, nepripravil plán, že čo chceme robiť, ale ešte aj napísal trošku taký až drzý list pani štátnej tajomníčke. "Pani štátna tajomníčka, keďže sme to na Rade ŽSR neprerokovali, tak trváme na tom, že sa tým vôbec nebudeme ani riadiť." Jednoducho on vyzval štátnu tajomníčku, aby to z vlády hodila zo stola. Toto je podľa nás ťažký hriech. Zodpovedný manažér mal napísať, čo chce robiť, aby ľudia mohli plynulo cestovať, a nie zahodiť materiál vládnych analytikov do koša. To sa v dobre spravovanej spoločnosti nesmie diať a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

24.10.2019 o 14:33 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:35

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Asi tri slová alebo tri vety, lepšie povedané. Nemiešajme ŽSR so ZSSK. Lebo ŽSR sú koľajnice, poviem to tak, aby to bolo zrozumiteľné, a ZSSK sú vlaky a vlakové súpravy, no a tam chýbajú rušňovodiči. Len teraz sme sa bavili o Železniciach Slovenskej republiky, kde fakticky vieme, že kde nás päta tlačí, a spravíme pre to všetko, aby to bolo lepšie. Je to aj naším cieľom. Ale neviem, či ste videl reláciu nemeckého generálneho, ministra dopravy, keď hodnotil železnice Nemeckej republiky a povedal, že 28 percent vlakov v Nemecku nemešká, ostatné meškajú a sú v katastrofálnom stave. Ten katastrofálny stav je niekde, asi hranica niekde inde, ale nie je to len u nás problém.
Viete, keď niekde zafúka, ale dennodenne sú havárie na vlakoch, že jednoducho sú mŕtvoly, dobre viete, či už, či už náhodné alebo nejaké sebevraždy, a to spôsobuje, že každý vlak na tej trati už mešká, či je to u nás, či je to v zahraničí alebo niekde inde. Treba sa s tým vysporiadať, ale neberiem vám aj tú odvahu, že ste informovali, čo treba robiť na železnici. Myslím si, že viem, čo treba robiť a vydal som už dávno pokyn, ešte pred tým, jak ste sa vy to cez železnice dozvedel. Samozrejme, teraz s tým viete robiť veľké haló. Ja ako minister som sa nikdy neobával konať, keď bolo treba konať, pán poslanec, natoľko ma poznáte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

24.10.2019 o 14:35 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:38

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, my sme medzitým všetky tieto informácie zverejnili. Došlo k tomu, že na základe výzvy podľa infozákona v tom prvom stupni, ktorý som ja potom zrušil, neboli zverejnené informácie, podľa mňa nesprávne, tak boli všetky zverejnené. Ale pri odchode, ale to proste zas neviem, pri odchode odmenu pani štátna tajomníčka nedostala. Čiže to je zas nejaká mylná informácia, tým pádom je kapciózna. Ona dostala polročnú odmenu, ako ju dostávala, ako aj druhá štátna tajomníčka, ako dostávali pred tým koncoročné a polročné, vždy ako to bolo nastavené mojou predchodkyňou. To je dvadsať percent z platu. V 2019., keďže sa platy navýšili, tak to je tých dvadsať percent. Ukázalo sa, že to je tá vyššia suma oproti roku 2017 a tá odmena bola v júli vyplatená vo výške 3-tisíc eur. Ale hovorím, že to bolo nastavené, ešte tých dvadsať percent, ešte mojou predchodkyňou, čiže to išlo automaticky. A odstupné tiež bolo vyplatené na základe zákona o štátnej službe. Proste my ako ministerstvo, môžem povedať, že nechcem vyplatiť, ale by som porušil zákon. Proste musíme dodržať aj zákony, aj keď sme ministerstvo. A tobôž, keď sme ministerstvo spravodlivosti. Čiže tam bolo tiež vyplatené odstupné vo výške 9 117 eur.
Keď sa to niekomu nepozdáva, treba ten zákon pozmeniť, lebo kým bude ten zákon platný, tak ministerstvo ani sám minister s tým nič nespraví. Len to, že tie peniaze odídu z účtu ministerstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

24.10.2019 o 14:38 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video