16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 16:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:58

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel upresniť pána kolegu Pročku, aby si konečne ten návrh zákona prečítal, lebo hovorí o niečom úplne inom. To je iný zákon, ktorý spomínate. Buďte taký láskavý, trošku sa zorientujte už konečne v tomto parlamente. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 16:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:25

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, rada by som ešte otvorila rozpravu k tomuto bodu s ohľadom na návrhy, ktoré som porozumela, že by chceli byť ešte predložené. Takže poprosím ešte otvorenie rozpravy.
Skryt prepis

21.10.2020 o 17:25 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:40

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem vám za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, táto vláda myslí boj s korupciou a s klientelizmom vážne, čoho dôkazom je aj tento predložený návrh pani ministerky, ktorý pojednáva okrem iného aj o neoprávnenej výhode, ktorú v súvislosti so svojou funkciou môže funkcionár dostať, resp. môže byť ponúknutá alebo môže o ňu žiadať.
Avšak sa domnievam, že tak ako je naformulovaná tá neoprávnená výhoda, si myslím, že v aplikačnej praxi môže veľmi významným spôsobom byť zneužitá, prípadne môže byť aplikovaná nesprávne, a preto si myslím, že by, že si zaslúži ešte oveľa viac byť sprecizovaná. A z tohto dôvodu som si dovolil podať jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý o chvíľu prečítam, ktorý súvisí s tým, že za neoprávnenú výhodu sa nebude považovať ani dar, plnenie alebo služba, ktorá bude zapísaná vo zverejnenom registri darov, ktorý bude viesť príslušná inštitúcia. A o všetkých náležitostiach, ktoré tento register bude musieť mať, to znamená spôsob jeho vedenia, náležitosti, ktoré bude musieť, budú musieť byť v ňom uvedené, a ostatné veci vykoná alebo sa budú vykonávať na základe vykonávacieho predpisu, ktorý vypracuje ministerstvo spravodlivosti vo forme vyhlášky. A preto mi dovoľte, aby som teraz prečítal tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, je to k tlači 195.
Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V čl. II 22. bod § 131 ods. 4 sa za slová "funkciou verejného činiteľa" pripájajú slová "alebo ktoré sú zapísané v zverejnenom registri darov", a na konci sa pripája táto veta: "Podrobnosti upraví vykonávací právny predpis."
Skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.10.2020 o 17:40 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:42

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, je to určité zlepšenie toho textu, ktorý tam bol doteraz, avšak stále to nerieši ten problém ako taký. Ja len chcem upozorniť vás aj všetkých kolegov, aby ste vedeli, o čom idete hlasovať.
Zoberte si situáciu, že máte kamaráta z detstva, s ktorým ste sa hrávali na ihrisku, celý život ste s ním prežili ako kamarát, ten vás zavolá na hokej do skyboxu, kde lístok stojí neviem koľko, predpokladám, viac ako 200 eur, a v zásade ste prijali neoprávnenú výhodu a budete môcť byť súdený za trestný čin. Pretože tu sa nehovorí, že, že ste boli tým ovplyvnený, ale že to môže v nejakom prípade vás ovplyvniť. Hej, čiže tam nemusí byť preukázaná príčinná súvislosť s tým. Považujem to za úplne, ako tak, tak neurčité a nejasné, že to môže byť čokoľvek, hej. A myslím si, že to je teda nad rámec toho, čo je cieľom a účelom tejto právnej úpravy. A teda neviem si predstaviť, že by sme toto zapisovali do registra darov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 17:42 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:43

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja to zhrniem do jednej vety. Neviete, čo činíte, a stačí, keď sa pozrieme na to, čo za nezmysly idete schváliť, aj pokiaľ ide o spoločnú správu.
Ja sa chcem vyjadriť k pánovi navrhovateľovi tohto návrhu, že či vôbec čítal napríklad spoločnú správu, ktorá hovorí, že predseda senátu alebo člen senátu môže zverejniť pomer hlasov o vine, výroku a treste v rozsudkoch od 1. mája 2010 do 31. decembra 2020. Vy ste sa úplne zbláznili, ale však nevadí.
Dámy a páni, prečítajte si, o čom idete teraz hlasovať! A naviac navrhujem, aby sme skonštatovali porušenie rokovacieho poriadku, pán predseda, pretože ak niekto predloží návrh a odkazuje na vykonávací predpis, my ho chceme vidieť, ten vykonávací predpis. Rokovací poriadok hovorí, že v súvislosti s predkladaním návrhov zákonov je potrebné predložiť aj všetky predpisy, ktoré majú vykonať takéto rozhodnutie. Čo to je, aký register darov? Nič o tom netušíme, ste to tam jednoducho strelili jak kovboji na západe, bez akéhokoľvek rozmýšľania, lebo viete, že ste učinili zle.
Opäť vám radíme, podobne ako sme vám radili pri umelom prerušení tehotenstva, prerušte rokovanie o tomto bode programu a sadnime si k tomu ešte raz. Neviete, čo činíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2020 o 17:43 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:45

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Ďakujeme pekne za upozornenia. Všetky, pán kolega Susko, všetky tieto eventuálne dary alebo neoprávnené výhody, o ktorých ste hovorili aj vy, sme si veľmi podrobne prešli. A verte mi, že sme prišli na to, že je to úplne v poriadku. A najmä, keď tento register bude zavedený, tak sa vlastne zbavujete akejkoľvek zodpovednosti za to. Len treba mať trošku odvahy a to tam do toho registra zapísať.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 17:45 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:45

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. No, buď chceme zdvihnúť ten štandard, alebo nechceme. Tak keď chceme, tak treba prijať právnu úpravu. Ak nechceme, tak potom nech sa páči.
Podľa mňa to spresnenie, ktoré tu dal pán poslanec, je naozaj už tou hranicou, ktorá tomu dáva jasný priestor, aby ten, ktorý by sa obával a chce byť transparentný, tak nemá byť prečo stíhaný. Ak niekto nechce byť transparentný a chce niečo skrývať, tak preňho tá právna úprava nie je.
A čo sa týka tej tajnej voľby, pán poslanec, ako ja už som to tu hovorila, vy ste tu, bohužiaľ, neboli. My sme neskandovali "tajná voľba", naozaj, ja neviem, odkiaľ toto ako beriete, že máme tu takýto princíp, ktorý sme si vydobyli revolúciou nežnou. Takže tajná voľba je dôležitá, súvisí s hlasovaním, nijakým spôsobom ju nikomu neodoberáme a je absolútne v poriadku vedieť, aký pomer hlasovania bol pri rozhodovaní súdov. Nie je tam vôbec žiadny problém, nie je tu popretie žiadnych princípov, ktoré súvisia s chodom justície.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

21.10.2020 o 17:45 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
16. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2
 

Vstup predsedajúceho 19:01

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2020 (opakovaná voľba).
Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu podpredsedu NKÚ bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali130 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu podpredsedu NKÚ všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pána Igora Sulaja hlasovalo za 41 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 66 poslancov,
– za pána Ivana Kuhna hlasovalo za 16 poslancov, proti 24 a zdržalo sa 86.
Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.

Keďže podpredseda NKÚ nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

21.10.2020 o 19:01 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 19:16

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu NR SR, ktoré sa konalo 21. októbra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu NR SR všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 129 hlasovacích lístkov, platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Juraja Blanára za podpredsedu NR SR hlasovalo za 89 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.
Podľa čl. 9 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Juraj Blanár. (Potlesk.)

Zároveň ma overovatelia poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

21.10.2020 o 19:16 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 19:16

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov za členov, na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pani Jitku Hasíkovú hlasovalo za 87 poslancov, proti hlasovalo 5 poslancov, zdržalo sa hlasovania 34 poslancov,
– za pána Antona Slamku hlasovalo za 90, proti 4 a zdržalo sa hlasovania 32 poslancov.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení pán Anton Slamka a pani Jitka Hasíková.

Zároveň ma overovatelia poverili, aby som oznámil výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

21.10.2020 o 19:16 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video