23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:10 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:10

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, situáciu v Kežmarku veľmi dobre poznáme, viackrát sme sa stretli, ale dovoľte, aby som vám aj takto oficiálne odpovedal na vašu otázku.
Prípravu stavby I/66 Poprad - Kežmarok, druhá etapa, v dĺžke 11,14 km zabezpečuje Slovenská správa ciest a je na ňu vydané právoplatné územné rozhodnutie. Zároveň bola spracovaná štúdia realizovateľnosti ciest I. triedy s názvom I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele, ktorej súčasťou bolo aj posúdenie tejto stavby.
Na základe záverov štúdie realizovateľnosti bola potvrdená efektívnosť tejto stavby a z pohľadu prípravy došlo k rozdeleniu tejto stavby na dve časti, I/66 Poprad - Kežmarok, to je druhá etapa, prvý úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce s predpokladaným celkovým nákladom 87,74 mil. eur a I/66 Poprad - Kežmarok, druhá etapa, druhý úsek I/66 Huncovce -Kežmarok s predpokladaným celkovým nákladom 59,4 mil. eur.
Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 16. septembra schválila pre rezort dopravy zásadný dokument, to je môj dokument, Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, preto sme chceli tento dokument prijať, aby sme stavali zmysluplne a tam, kde to, tam, kde to najviac treba.
A k tomuto zoznamu investičných priorít nadväzuje harmonogram investičných priorít, kedy k tomuto zoznamu mapujeme prostriedky a čas. Zoznam investičných priorít je pripravovaný spolu s Útvarom hodnota za peniaze a ministerstvom financií a je jedným, je zásadný nielen preto, že je jednou zo základných úloh v programovom vyhlásení vlády, ale najmä preto, že na jeho základe bude možné transparentne a predvídateľne pripravovať cestné projekty.
A teraz poďme späť konkrétne k tej stavbe a k odpovediam, na ktoré určite čakáte. Stavba I/66 Poprad - Kežmarok, druhá etapa, druhý úsek I/66 Huncovce - Kežmarok, ktorej súčasťou je obchvat Kežmarku, je podľa tých zoznamov priorít umiestnený na druhom mieste so spoločenskou hodnotou 1,12 a hodnotou CBA 1,32, to sú koeficienty Útvaru hodnoty za peniaze.
Ministerstvo dopravy a výstavby spracovalo v novembri časný a finančný harmonogram, momentálne o ňom rokujeme. To znamená, nebudem hovoriť o tom, kedy to pôjde do výstavby, ani nechcem prezentovať, kým nebudeme mať finálnu dohodu s ministerstvom financií a namapované prostriedky na tento zoznam investičných priorít. V ďalšej príprave a realizácii jednotlivých stavieb cestnej infraštruktúry, a teda aj obchvatu Kežmarku sa bude pokračovať až na základe schváleného materiálu a taktiež s v súlade s limitmi výdavkov rozpočtovanými na tento účel v rámci rozpočtu ministerstva dopravy a výstavby na príslušný rozpočtový rok.
Viem, že to vyznieva alibisticky, ale odpoviem ešte trochu inak. Harmonogram investičných priorít by sme mali dokončiť s Útvarom hodnoty za peniaze behom týždňa-dvoch, takže tam potom bude jasné a môžem vás osobne informovať o konkrétnom pláne dostavby, takže ešte nám, prosím, dajte týždeň-dva a určite vás budem kontaktovať.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:10 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:14

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem len poďakovať pánovi ministrovi za túto iniciatívu. My sme sa už niekoľkokrát stretli kvôli tomuto obchvatu, lebo ako aj pán minister vie, aká je u nás zlá situácia, a čo sa týka dopravy priamo v meste Kežmarok, tak veľmi pekne vám ďakujem za ochotu a dúfam, že sa čoskoro stretneme a budeme mať ďalšie informácie k tomuto. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.1.2021 o 14:14 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:14

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 14:14 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:14

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďalšia otázka je od pána poslanca Filipa Kuffu na pána ministra zdravotníctva:
„Pán minister, dňa 2. decembra 2020 bol na portáli MedRxiv publikovaný článok s názvom The effectiveness of population-wide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2 infection prevalence in Slovakia. Ide údajne o štúdiu robenú na Slovákoch počas prvej fázy testovania. Podpísaní sú pod ňou, podpísaní sú pod ňou viaceré mená, ktoré sa objavujú okolo vás, pán minister, v boji proti COVID-u, ako napríklad prof. Jarčuška. Pri uvedenom článku medzi autormi figuruje aj vaše meno. Je pravda, pán minister, že ste sa pod tento článok podpísali? Ak áno, prečo ste verejne neinformovali slovenskú verejnosť, že bude predmetom nejakej štúdie? V článku sa uvádza, že tí, ktorí sú, ktorí sa zúčastnili danej štúdie, dali na to informovaný súhlas a tieto súhlasy sa archivujú. Môžete uviesť, kedy Slováci uviedli akýkoľvek súhlas počas prvej akcie testovania?“
Pán minister, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:14 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:14

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. No v tej otázke sú určité, by som povedal, predpoklady, ktoré nie sú, žiaľ, správne, šíria sa internetom ako hoax. A tieto omyly vieme veľmi ľahko vyvrátiť.
V prvom rade si nesmieme zamieňať celoplošné testovanie s analytickou štúdiou. Toto sú dve úplne odlišné udalosti. Autormi tejto štúdie sú Inštitút zdravotníckych analýz v spolupráci s Londýnskou školou hygieny a tropickej medicíny. Štúdia bola písaná nezávisle od celoplošného testovania, jedná sa o dve od seba nezávislé veci.
Po druhé štúdia, ktorú spomínate, bola spísaná ako analytický dokument za účelom vyhodnotenia účinnosti intervencie celoplošného testovania, štúdia používala výlučne iba verejne dostupné dáta, menovite výsledky z celoplošného testovania zo stránok www.somzodpovedny.sk a informácie o dennej epidemickej situácii zo stránky www.korona.gov.sk. Každý, kto má prístup k internetu, vie dospieť k úplne rovnakým výsledkom, ako sme dospeli my v našej štúdii. Navyše všetky naše analytické operácie sú voľne dostupné aj na našom githube, www.github.comsbfnk/covid19.slovakia.mass.testing, to je dátová analytika a https://github.com/kevinvzandvoort/covid_svk simulačný model. Znova, každý, kto má prístup k internetu, vie takto zreplikovať krok po kroku všetky naše postupy.
Po tretie. Analytické štúdie, ktoré používajú verejne voľne dostupné dáta, nemusia žiadať o súhlas etickej komisie.
Po štvrté. Naša štúdia nežiadala písomný súhlas od participantov, je to hoax. Súhlas participantov nebol potrebný práve preto, lebo naše dáta sú verejne dostupné. Uvediem príklad. Ak chcete robiť populačnú štúdiu, v ktorej použijete voľne dostupné dáta zo Štatistického úradu, tiež si nepýtate písomný súhlas každého jedného občana.
Ďakujem pekne za otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:14 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:18

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Chcem sa dopýtať. Pán minister, ste aj podpísaný pod touto štúdiou, o ktorej hovoríte, že si to vie, že každý si vie vyhodnotiť tie výsledky, kto vie používať internet. Podľa mňa to troška tak zhadzuje tie autority (povedané so smiechom), čo sú tam vymenované v tom článku, a teda aj vás. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.1.2021 o 14:18 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:18

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ešte raz by som teda odpovedal, ide o štúdiu, ja som jeden zo spoluautorov tejto štúdie a tá štúdia vychádzala z verejnej dostupných dát, ktoré boli uverejnené na internete.
Teda ešte raz opakujem to isté, čo som povedal, neboli potrebné žiadne, žiaden súhlas zo žiadnej etickej komisie, skrátka takéto dáta sú voľne dostupné a ktokoľvek ich môže zobrať, narábať s nimi, spracúvať ich analyticky a urobiť štúdiu. Cieľom tej štúdie bolo práve naopak dokázať, či tá intervencia v podobe celoplošného testovania mala zmysel, alebo nemala zmysel, či mala efekt, či nemala efekt, či tam bolo, či tam reálne došlo k epidemickému zlepšeniu na území Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 14:18 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán minister. Ďalšia otázka je od pani poslankyne a primátorky Brisudovej na pána ministra Doležala a otázka znie:
„Pre rozvoj rozvinutých regiónov na juhu Slovenska je kľúčová dostavba rýchlostnej cesty R2 Mýtna“ - Lavinobaňa (pozn. red.: správne Lovinobaňa“) - „Tomášovce...“ (Reakcia z pléna.) Čítam, čo mám pred sebou.
„V akom štádiu výstavby je tento úsek a kedy sa perspektívne počíta s jeho dokončením?“
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:18 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:18

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, výstavba úseku rýchlostnej cesty... (odkašlanie si rečníka), pardon, R2 Mýtna – Lovinobaňa – Tomášovce prebieha v súčasnosti na základe zmluvy o dielo zhotovenie stavby rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce, úsek Mýtna – Tomášovce v zmysle zmluvných podmienok Červenej knihy FIDIC, ktorú dňa 23. 7. 2019 uzatvorila Národná diaľničná spoločnosť s vybraným zhotoviteľom, ktorým je Združenie Metrostav, a. s., HOCHTIEF, s. r. o., HOCHTIEF CZ, a. s. (Pozn. red.: správne „Združenie Metrostav, a. s., HOCHTIEF SK, s. r. o., HOCHTIEF CZ, a. s.“)
V zmysle uzatvorenej zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť 26. 7. 2019, je lehota výstavby 730 dní, teda, teda dva roky. Začiatok výstavby R2 Mýtna – Lovinobaňa – Tomášovce bol dňa 22. 8. 2019, zmluvný termín ukončenia výstavby je teda august ’21. V prípade, ak by sa počas výstavby vyskytli okolnosti, ktoré by ovplyvnili realizáciu stavebných prác alebo by mali vplyv na dodržanie zmluvného termínu ukončenia diela, bude potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý bude zaväzovať zhotoviteľa ukončiť stavbu úseku v novom termíne.
A dovoľte mi, aby som vás potom bližšie ešte osobne informoval, a budeme mať kontrolný deň na tejto stavbe. Ak dovolíte, budem vás potom osobne presne informovať, ako stojí táto stavba, a či môžme alebo či bude riskovať nejaké meškanie, či, či tam hrozí nejaké meškanie, alebo nie. Ale nateraz rešpektujme zmluvné termíny, ktoré sú, ktoré sú stanovené.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.1.2021 o 14:18 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:21

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V prvom rade ďakujem pekne za odpoveď pánovi ministrovi.
Chcem povedať, že tento úsek cesty je veľmi kľúčový pre okresy, ktoré sú menej rozvinuté, na juhu Slovenska, či už je to okres Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár alebo Veľký Krtíš, ale čo je ešte dôležitejšie, je, že niektoré okresy, tie, ktoré sú menej rozvinuté, ležia mimo diaľnice, čiže naďalej majú problém s cestnou dostupnosťou, je to napríklad aj okres Poltár a nám vlastne chýba 10-kilometrový úsek cesty pre to, aby sme mohli, možno, verím, že možno v niekoľkých ďalších rokoch privítať nejakého prvého investora v našom meste, pretože žiadneho nemáme a naozaj patríme medzi najchudobnejšie slovenské regióny. Takže dostavba R1 je veľmi dôleži..., R2 je veľmi dôležitá.
A čo je ešte dôležitejšie, je, aby možno v budúcnosti štát myslel aj na to, že podporí štátnymi finančnými prostriedkami priemyselný park v našom meste, ktorý je pripravený na takúto investíciu. Verím, že sa tak v budúcnosti naozaj aj stane, ja som smerovala takúto otázku aj na ministra hospodárstva, takže pravdepodobne ju zopakujem.
Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za vašu odpoveď a chcem sa opýtať, či je možné, aby sme sa zúčastnili možno aj primátori takéhoto kontrolného dňa pri R2.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.1.2021 o 14:21 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video