23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.1.2021 o 9:03 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:03

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Takže, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 552 zo dňa 28. januára 2021 pridelila tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť (výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 146 zo dňa 29. januára 2021 a tiež ústavnoprávny výbor uznesením č. 203 zo dňa 28. januára 2021).
Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 147 z 29. januára 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

29.1.2021 o 9:03 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:03

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ja len sa chcem poďakovať za podporu. Vnímam toto jak také gesto podpory, takže teším sa na hlasovanie. Verím, že to prejde, pomôžeme dobrej veci a je to zásluha aj vaša, takže veľká vďaka, ctené plénum, vážim si to. Pekný deň prajem.
Skryt prepis

29.1.2021 o 9:03 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

Peter Cmorej

Vystúpenie 9:15

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona (tlač 385). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.1.2021 o 9:15 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude v stredu o jedenástej.
Skryt prepis

29.1.2021 o 9:15 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:18

Roman Foltin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni poslanci, kto o mne vie, že som dlhoročný podnikateľ býval pred tým, než som začal poslancovať, vie, že pravidelne dávam zákony, ktorých cieľom je, aby sme prestali šikanovať podnikateľov. A vždy ma trápilo, keď som ako podnikateľ musel chodiť po úradoch a vopred som bol považovaný za nepriateľa alebo niekoho, komu sa neoplatí dôverovať len preto, že mám možnosť v niečom klamať.
Tento návrh zákona teda znova ako keby vracia späť dôveru v podnikateľov. Je to návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. A ak dovolíte, podrobnosti k nemu by som povedal v rozprave, aby bolo možné na mňa reagovať faktickými pripomienkami.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 9:18 hod.

Ing. PhD.

Roman Foltin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:20

Róbert Halák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2021 o 9:20 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:22

Roman Foltin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na začiatok mi dovoľte povedať tak trošku pridanú, pridanú absurditu, aby som ozrejmil tento zákon. Predstavte si, že idete na poštu, chcete si vybrať doporučenú zásielku, pani si po vás vypýta občiansky preukaz, vy jej ho dáte a ona vás pošle na políciu, aby vám potvrdili, že občiansky preukaz, ktorý máte, je pravý. Tento môj zákon fungoval alebo funguje v danom, v zákonnej norme veľmi rovnako.
Podľa súčasného stavu podnikateľ, ktorý má kolísajúci stav zamestnancov a stane sa, že má zrazu pod troch zamestnancov, tak už nemusí platiť koncesionárske poplatky. Keď ich nemusí platiť, príde na úrad, RTVS, kde sa odovzdáva odhláška, oznámi, mám menej ako troch zamestnancov, všetko podpíše a od tohoto momentu teda platiť nemusí. Ale nie je to tak. Pani, ktorá tam sedí, tohoto podnikateľa pošle na správu sociálneho zabezpečenia, aby táto správa sociálneho zabezpečenia potvrdila, že on hovorí pravdu. Toto sa stane denne možno 17-, 20-krát a títo podnikatelia, dvadsiati denne, bežia tam, aby pani, ktorá sedí na správe sociálneho poistenia, potvrdila, že všetci dvadsiati majú pravdu.
Administratívna záťaž, ktorá vzniká pre podnikateľov, je v tomto prípade veľmi veľká. Keďže celkovo strana SaS propaguje a chce, aby sme menej šikanovali občanov, aby si úrady robili samy svoju robotu, tak zákon ich odbremeňuje a chce, aby si RTVS-ka sama zistila, ak niekto porušil zákon a aby principiálne nepredpokladala, že my všetci, ktorí tam ideme, sme podvodníci, ale prípadne, ak taký podvodník sa nájde, aby ho našla a aby teda správa sociálneho zabezpečenia ju na toto upozornila.
Návrh zákona nemá žiadny negatívny vplyv na štátny rozpočet ani na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Myslím si, že je to malá, zase drobná zmena, ktorá pomôže, aby sa nám tu žilo ľahšie a nešikanovali ani podnikateľov, ani nás občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 9:22 hod.

Ing. PhD.

Roman Foltin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že presne toto je práca z poslaneckých lavíc a poslancov, aby aj drobnými krokmi sa zlepšovalo podnikateľské prostredie.
Takže ja som veľmi rada, že takýto malý krôčik, ktorý je aj v súlade s programom SaS, ako taký predvoj ďalších navrhovaných zmien, o ktorých by sme chceli hovoriť, takže som veľmi rada, že tento návrh zákona máme tu v pléne, a budem sa tešiť, keď získa širokú podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 9:24 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Predkladám veľmi krátku novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá, s tým, že vlastne veľká novela sa ešte len pripravuje a bude platiť neskôr, tak táto novela zákona, ktorá, ktorej cieľom je upraviť v niektorej, v jednej oblasti súčasné pravidlá na úroveň smernice z Európskej únie.
Súčasná slovenská právna úprava je v niektorých aspektoch prísnejšia a to aj v oblastiach postupov subjektov, ktorých zákazky sú spolufinancované z viac ako 50 % verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V súčasnosti tieto subjekty musia zabezpečiť obstaranie služieb v oblasti výskumu a vývoja prísnejšími postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvojov regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov. Osobitne je takéto zosúladenie vhodné najmä v prípade podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi aj nálezmi Ústavného súdu.
Takže toľko na úvod. Keby boli otázky v rozprave, som pripravená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 9:26 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video