28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:15 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:15

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, vážený pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za otázku, návrh zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 532/2010 Z. z. o rozhlase a televízii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, plánuje ministerstvo kultúry predložiť do legislatívneho procesu v druhej polovici roku 2021.
Uvedený návrh právnej úpravy bude vychádzať zo schváleného programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov ’21 - ’24. Len pred nedávnom sa nám uskutočnila o ňom diskusia, v zmysle ktorého vláda Slovenskej republiky považuje rozhlas a televíziu za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, ktorý je však dlhodobo podfinancovaný a poddimenzovaný. Preto vláda príjme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej základných úloh vrátane možnosti rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov i prieniku do oblasti nových mediálnych služieb. Vláda taktiež zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS sa za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti. Taktiež prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa do budúcnosti tak, aby bol do čo najväčšej miery apolitický.
Na základe uvedeného možno predpokladať, že pôjde o komplexnejšiu úpravu, nakoľko jej primárnym cieľom bude nanovo upraviť službu, ktorú RTVS poskytuje vo verejnom záujme, ako aj spôsob a rozsah jej financovania.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:15 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, dovoľte, nebudem to čítať, lebo lepšie to poviem z hlavy.
Je to aj v programovom vyhlásení vlády, že pri výstavbe cestnej i železničnej infraštruktúry budeme postupovať podľa schváleného harmonogramu investičných priorít, a ešte na jeseň minulého roku ministerstvo dopravy spolu s Útvarom za peniaze vytvorilo zoznam investičných priorít, na čo sme namapovali disponibilné prostriedky, alebo teda financie, či už štátny rozpočet, alebo eurofondy a vzniká alebo vznikol harmonogram investičnej výstavby, kde už vidíme, ktoré úseku sa dostanú v ktorom čase do výstavby. Tento harmonogram bol predložený na vládu Slovenskej republiky túto stredu, včera, ale z rôznych okolností sa to odložilo ešte o týždeň, takže budem ho predkladať osobne ja o týždeň. No ale aby som odpovedal na vašu otázku, spomínaný úsek Kremnické Bane - Turček - Horná Štubňa je súčasťou potencionálneho severojužného prepojenia. A na základe diskusie, ktorú máme s Útvarom hodnoty za peniaze, pokým nebude spracovaná komplexná štúdia severojužného prepojenia Slovenskej republiky až smerom na Šahy, alebo teda sever, končiac až Zvolen - Šahy a dolu, tak nie je možné povedať, ani na ktorom mieste sa tento predmetný úsek cesty I. triedy 1/65 nachádza.
Čiže najskôr štúdia, ktorá povie o tom, koľko to bude stáť, resp. aké bude trasovanie, koľko to bude stáť, a potom vám budem vedieť odpovedať na otázku, kedy sa prípadný úsek dostane do rekonštrukcie, resp. modernizácie. Chcem vám aj pripomenúť, keby to tak aj bolo, že investičný rozpočet Slovenskej správy ciest je nula eur. Ešte raz si to dovolím tvrdiť -
je nula eur, pri správe 3 300 km ciest I. tried - nula eur. Nebyť čerpania eurofondov, na čo sa absolútne sústredíme ako náš, na náš jediný legitímny zdroj financovania modernizácie a výstavby ciest I. triedy, tak nerobíme nič. Nehovoriac o tom, že za dlhé roky bola významne podfinancovaná aj údržba ciest I. triedy, kde objektívne nároky na údržbu ciest I. triedy sú každoročne cez 85 mil. a dlhé roky nedostávala Slovenská správa ciest viac ako 25, výsledkom čoho je absolútna degradácia ciest I. triedy, výsledkom čoho je viac ako 50 % ciest I. triedy v nevyhovujúcom stave.
Aby som dal aspoň sčasti možno pozitívnu informáciu, tak okrem investičnej činnosti v súčasnosti Slovenská správa ciest pripravuje, ale už i realizuje komplexnú obnovu alebo opravu ciest I. triedy. No a v súčasnosti pripravujeme konkrétnu aukciu na zhotoviteľa stavebných prác na opravu úseku cesty 1/65 križovatka Kopernica - prieťah mestom Kremnica v dĺžke 1,5 km v rámci tzv. veľkoplošných opráv prvej cesty... ciest I. triedy.
Takže späť ešte k tomu severojužnému prepojeniu, tú štúdiu, momentálne jej zadanie konzultujem s Útvarom hodnoty za peniaze, nemôžme to robiť sami, lebo aj to zadanie je podstatné, a keď bude vypracovaná štúdia, tak budem vám vedieť bližšie odpovedať aj na konkrétne termíny i financie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:15 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:28

Igor Hus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No nejako sme sa neuspokojili, ale však môžme mať nato rozdielny názor (povedané so smiechom), to je v poriadku, ale verím, že aj občanom to priblížime.
Chcel by som zdôrazniť, že pre niektorých to môže po nahliadnutí do mapy vyzerať ako cesta len cez nejaké hory, lesy, lúky, háje, ale nie je to tak. Denne tadiaľ prejdú stovky kamiónov, ktoré veselo túto cestu využívajú ako tranzit zo severu na juh. Ja som nenarážal na nové trasovanie cesty, hovorím o aktuálnom stave. Je to aj pripojenie na rýchlostnú cestu R3. Ak by sme hovorili iba o osobnej doprave, tak po menších úpravách by táto cesta možno na pár rokov stačila, ale pri dnešných podmienkach začína byť nebezpečná. Verím, že ani vy to nemáte jednoduché, ja tak isto vnímam rekonštrukcie ciest I. triedy, ktoré pod vaším vedením začalo ministerstvo riešiť, ale tiež berte aj situáciu v tom regióne, že zo žiarskej strany je tá cesta proste okachličkovaná, z tej strany okresu Turčianske Teplice sa proste prepadáva, takže vždy sa tvorí nejaký lievik, ktorý proste nezapadá do tej mozaiky.
Takže ja budem rád keď aj nie sú finančné prostriedky, že ministerstvo túto cestu si zaradí na pracovný stôl a dá si tam nejakú, nejaký nadpis: Nutná oprava. To asi by tak všetko bolo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.5.2021 o 14:28 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja vás vnímam, viem, že ste z toho regiónu, ale ak by som sa spýtal pani Pleštinskej, akéhokoľvek poslanca, pána Kollára napríklad, prepáčte, tak mi povie absolútne to, to isté. Cesty I. triedy, viac ako 60 % ciest I. triedy je v dezolátnom stave, sú preťažené nákladnou dopravou a Slovenská správa ciest má nulový investičný rozpočet, Slovenská správa ciest nemá rozpočet ani na údržbu existujúcej siete. Čiže ak vás môžem poprosiť aj možno vytvoriť také povedomie a poďme sa o to rozprávať, že poďme zmeniť spôsob financovania poďme priznať, že cisár je nahý, poďme priznať, že to nerobíme dobre, poďme priznať, že potrebujeme investovať do ciest viac.
Takže sme na jednej lodi, nezaradím to do žiadneho zoznamu priorít alebo nezaradím to ako nejaký materiál, že Nutná oprava - Turiec, lebo nebudeme, a to deklarujem na pôde Národnej rady, nebudeme stavať podľa politických priorít, budeme stavať podľa objektívnych priorít, tam, kde to najviac treba. Ja vnímam, že pre každého predstaviteľa regiónu je ten jeho úsek konkrétny najprioritnejší, ale z pohľadu ministerstva dopravy budeme pristupovať a pozerať na celé Slovensko objektívne a budeme zvažovať dopravné toky, príslušnosť k medzinárodným koridorom, pomer cena výkon a podľa toho budeme opravovať rekonštruovať.
Nepočúva sa to ľahko, ja viem, nepočúva sa to ľahko, ale ten systém aký sme udržiavali, opravovali a modernizovali cesty 30 rokov sa evidentne ukázal ako nie ten najlepší, takže rád vám ten harmonogram prídem predstaviť, ale uzrie svetlo sveta budúci týždeň.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:28 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte a, vážený pán poslanec, dovoľte, aby som odpovedal v mene ministerky spravodlivosti.
„Ako ministerke spravodlivosti mi neprináleží predkladať vláde slo... vláde návrhy na voľbu predsedu alebo predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené platí o to viac, že v doterajšej histórii tohto úradu minister spravodlivosti alebo ministerka spravodlivosti nikdy takýto personálny návrh vláde nepredkladali. Uvedomujem si však, že je potrebné, aby na, aby Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky mal riadne ustanoveného predsedu a podpredsedu, preto z mojej pozície budem od svojich koaličných partnerov žiadať, aby sa situácia zmenila čo najskôr.
Faktom je, že Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky neprestal vykonávať svoju pôsobnosť, rovnako neprestali platiť právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, preto sa neobávam o to, že by základné práva a slobody občanov prestali byť chránené. Súčasne, samozrejme, platí, že je veľmi dôležité, kto danú inštitúciu vedie, vedie s ohľadom aj na dosahovanie určitej kvality výkonu kompetencií danej inštitúcie, s čím súvisí aj dôveryhodnosť verejnej... verejnosti v danú inštitúciu. Z tohto dôvodu urobím z mojej pozície kroky, aby sa daná pozícia obsadila.“
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:28 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja si dovolím odpovedať za pána ministra vnútra na vašu otázku.
„K vami položenej otázke, či platí príkaz, ktorým bol vydaný zákaz personálnych zmien, teda aj príjem nových uchádzačov do služobného pomeru hasiča, je potrebné uviesť, že z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa prijímacie konanie s uchádzačmi za príslušníka tohto zboru muselo realizovať v obmedzenom režime, a to práve s poukazom na dodržiavanie prijatých opatrení. Išlo najmä o nemožnosť posudzovania splnenia podmienky fyzickej spôsobilosti na výkon služby hasiča, najmä podmienky plávania. Posudzovanie podmienok pre prijatie vrátane toho, že uchádzač má zaplávať určenú vzdialenosť, je v súčasnosti napriek tomu nastavené tak, aby sa prijímacie konanie z dôvodu zatvorenia plavární uskutočnilo, a splnenie ďalších zákonných podmienok mohlo preukázať v súlade so zákonom o Hasičskom a záchrannom zbore. V súčasnosti už je možné prijímať profesionálnych hasičov na voľné pracovné miesta, teda zákaz neplatí.“
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:28 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:36

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Asi ju nebudete vedieť povedať, ale jednalo sa o hasičov, ktoré, ktorí mali vykonané platné previerky a tým pádom, že sa to oddialilo, to prijatie, tak im prepadli tie, takže to bude pravdepodobne na ministra Mikulca, takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.5.2021 o 14:36 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:36

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Áno. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:36 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:36

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážená pani poslankyňa, v súčasnosti je v platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá ustanovuje podmienky, za ktorých uvedení športovci a realizačné tím nie sú povinní žiadať o výnimku, ale sa na nich priamo vzťahuje. Zároveň je potrebné poznamenať, že v súčasnej platnej vyhláške sa už individuálne výnimky na základe žiadosti člena vlády hlavnému hygienikovi neudeľujú. Ja mám tú vyhlášku tu (rečník zobral do ruky listy papiera, ukazujúc ich plénu), je platná 26. apríla, kde je presne popísané, ktorí športovci, aké tímy majú nárok na teda návrat bez toho, aby museli žiadať o karanténu.
Neviem, či tí mám čítať, alebo vám stačí takto. (Reakcia z pléna.) Nech sa páči.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:36 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:36

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Opäť raz, kolegyne, kolegovia, dovolím si odpovedať Romane Tabák za ministra školstva, čo sa týka podmienok pre amatérsky šport. Ministerstvo školstva od samého začiatku pandémie podniká všetky kroky k tomu, aby amatérsky šport najmä detí a mládež fungoval v takom režime, v akom to epidemiologická situácia v krajine dovoľuje. Začiatkom roka ’21 spustilo ministerstvo školstva webovú aplikáciu www.covidsport.sk, ktorá jasne a prehľadne informuje športovú obec o aktuálne platných opatreniach. Zástupcovia ministerstva školstva absolvovali nespočetné množstvo stretnutí a online mítingov so zástupcami konzília odborníkov, epidemiológov, hlavným hygienikom, pandemickou komisiou a zástupcami ministerstva zdravotníctva. Argumentovali sme a vysvetľovali dôležitosť a možnosti, ako bezpečne uvoľňovať opatrenia pre šport. Výsledkom bolo, že hneď, ako to epidemiologická situácia dovolila, to je prechodom Slovenska do III. stupňa varovania - alebo inak bordová fáza - sa uvoľnili opatrenia pre amatérsky šport a športovci mohli začať trénovať v skupinách 6 + 1. S prechodom do II. stupňa varovania - červená fáza - bolo umožnené vytvárať na väčších športoviskách tzv. sektory. Na jednom športovisku môže už dnes trénovať väčší počet športovcov v menších skupinkách, napr. na futbalovom ihrisku môže za dodržania usmernení trénovať 30 až 40 hráčov. Okrem toho sa otvorili v obmedzenom režime fitness centrá a plavárne. COVID semafor má jasný plán zvyšovania počtu športovcov na športovisku a spustenia amatérskych súťaží. Táto verzia bude prijatá na najbližšom zasadnutí vlády.
Vážená pani poslankyňa, za mňa je to všetko. Ja ak môžem si dovoliť ešte povedať, že čo sa týka napríklad nastavenia ľudí v hľadisku na športových akciách, tak, tak ako bolo avizované, že v stredu by mal byť na vláde COVID automat veľký, tak súčasťou toho už by mal byť aj ten takpovediac športový semafor, tak ako my máme v kultúre, ktorý nám hovorí o tom, za akých podmienok sa môžu konať kultúrne podujatia. Tak tento by mal byť súčasťou COVID automatu v stredu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:36 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video