28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:43 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:43

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ministerstvo kultúry aktuálne disponuje voľnými finančnými prostriedkami pre územie viac rozvinutého regiónu, čo je Bratislavský samosprávny kraj, v rámci prioritnej osi č. 3 IROP: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Tieto prostriedky sú určené pre projekty, ktoré svojím zameraním majú prispievať k základnej požiadavke prioritnej osi 3, ktorou je tvorba a udržateľnosť pracovných miest.
Ministerstvo kultúry sa snažilo o úpravu operačného programu IROP takým spôsobom, ktorým by sa dosiahla zmena nastavenia spomínanej požiadavky na tvorbu pracovných miest na možnosť realizácie investičných aktivít do existujúcej kultúrnej infraštruktúry bez nutnosti vytvárania nových pracovných miest. Táto naša aktivita a teda zmena operačného programu doposiaľ nebola schválená. Túto tému však nemáme uzatvorenú a s ministerstvom investícií veľmi intenzívne rokujeme o možnostiach efektívneho využitia práve týchto finančných prostriedkov, aby mohli byť využité na kultúrnu infraštruktúru a pre jej následnú modernizáciu.
Takže chcela by som tým len povedať, že proces ešte momentálne nie je ukončený. Ja už som aj viackrát spomínala, že momentálne vlastne sa plánuje REACT, takže tam máme dvere vyjednávania ešte stále otvorené a táto téma pre nás nie je uzavretá.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:43 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem. Len sa chcem spýtať. Časovo ako odhadujete, že by sa mohlo podariť uzavrieť tento proces?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 14:43 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:43

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Myslím si, že to nie je otázka nejakých ďalekosiahlych mesiacov, lebo to treba uzatvoriť čím skôr, a tie naše rokovania už prebiehali vlastne v predchádzajúcom období a myslím si, že teraz už sme v tej fáze, kedy sa to finalizuje. Aj pre nás je veľmi dôležité vedieť, na čom sme, aby sme vedeli následne potom tie programy nastavovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:43 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:43

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Vážený pán poslanec, nakoľko materiál je v štádiu prípravy a jednotlivé prvky ešte nemajú finálnu podobu, považujem za predbežné sa k nemu vyjadrovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:43 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:43

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Konzílium a Úrad verejného zdravotníctva povolili uskutočniť vedeckú štúdiu vypracovanú hokejovým zväzom, na základe ktorej povolili realizovať iba profesionálne dlhodobé súťaže, ktoré sú spustené od 14. 10. 2020. Žiadne iné súťaže s divákmi Úrad verejného zdravotníctva neodsúhlasil.
Téma návratu divákov na štadióny vrátane reprezentačných stretnutí a medzinárodných kubových súťaží je súčasťou komplexného riešenia zahrnutého v COVID automate pre šport, na ktorom ministerstvo školstva dlhodobo a koncepčne pracuje. Súčasná vedecká štúdia sa uskutočňuje pod dohľadom Slovenskej akadémie vied, ministerstva zdravotníctva a zástupcov športových zväzov a športových súťaží.
Aktualizovaná verzia COVID automatu by mala byť prijatá na najbližšom zasadnutí vlády aj na základe výsledkov spomínanej vedeckej štúdie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:43 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Škoda, že pán minister Gröhling dneska nemohol prísť. Ďakujem vám za vaše zodpovedanie, iba som potrebovala vysloviť verejne, že zápasy reprezentácie Slovenska vo všetkých športoch a zápasy medzinárodného významu ako hádzanárska SEHA liga by mali mať tie výnimky tiež. Ďakujem.

Milanová, Natália, ministerka kultúry SR
Ja si dovolím len povedať vlastne a zopakovať už to, čo som povedala aj v predchádzajúcom príspevku, že naozaj teraz v stredu na vláde by sme mali prebrať aktuálny COVID automat, jeho súčasťou bude aj tzv. ten športový semafor, ktorý, si myslím, že už by mal priniesť práve aj tých divákov na tie tribúny športových podujatí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 14:47 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:52

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, všetci prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 415).
V súlade s § 9 predmetného zákona výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci január 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 4. mája 2021 na 26. schôdzi, prijal k nej uznesenie č.65, ktorým ju zobral na vedomie, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:52 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:55

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 416).
V súlade s § 9 citovaného zákona, výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2020 o zaslanie Správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 7. schôdzi výboru dňa 17. marca 2021, prijal uznesenie č. 35, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy. Dovoľte mi prečítať návrh.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. mája 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 416).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 416).
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.5.2021 o 14:55 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:58

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to zákon o ochrane pred odpočúvaním, Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2020 o zaslanie Správy o použití informačno-technických prostriedkov v roku 2020.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020 predložilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na svojej 6. schôdzi výboru dňa 3. februára 2021, prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktoré vám teraz prečítam. Uznesenie Národnej rady... pre Národnú radu Slovenskej republiky zo 6. mája 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 417).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 417).
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 14:58 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:02

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v našom návrhu ústavného zákona navrhujeme jednu po formálnej stránke možno celkom takú drobnú malú zmenu, ale z hľadiska postavenia Slovenskej republiky a jej nezávislosti ide o zásadnú a kľúčovú zmenu, pretože navrhujeme vypustiť ustanovenie čl. 7 ods. 2 druhej vety z Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o tom, že právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 15:02 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video