28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 15:57 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:57

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Stanislav Mizík.
Na úvod poviem len veľmi jednoducho, tento návrh zákona takisto nemá žiadny vplyv ani dopad na štátny rozpočet, má pozitívny vplyv na informovanosť občanov a pozitívny vplyv na zvýšenie transparentnosti verejných služieb poskytovaných občanom. Je to apolitický návrh, ktorý má za cieľ odstrániť korupciu pri čakateľoch na sociálnu službu, kedy sa mnohokrát stáva, že ľudia, ktorí sú v poradovníku, sú umiestňovaní na vyššie miesta vďaka tomu, že si to jednoducho zaplatia alebo po známostiach si to vybavia. Je to len a len kvôli tomu, že tieto poradovníky sú nezverejnené, nie sú verejnosti dostupné. My navrhujeme veľmi jednoduché opatrenie, povinnosť tieto poradovníky zverejňovať a tým pádom odstrániť úplne korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a zabezpečiť, aby tí čakatelia na sociálne služby sa dostali na radu v takom poradí, v akom sa na ňu prihlásili.
Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 15:57 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:59

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani kolegyne poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 493. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 500 zo 7. apríla 2021 navrhujem, aby zákon prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.5.2021 o 15:59 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:00

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom tohto legislatívneho návrhu je zabezpečiť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosť zverejňovať poradovníkov sa bude týkať aj vyšších územných celkov, ktoré budú zverejňovať poradovníky v zariadení na území kraja. Občania čakajúci na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb budú mať tak vždy aktuálny prehľad, v akom poradí sa nachádzajú. Zverejňovanie poradovníkov čakateľov zároveň výrazne zredukuje možnosť nespravodlivého uprednostňovania vybraných čakateľov, či už kvôli korupcii, alebo kvôli známostiam. Zariadenia sociálnych služieb sú zriaďované v zmysle novelizovaného zákona o sociálnych službách č. 488/2008 Z. z. v platnom znení.
Do zariadení sociálnych služieb sú umiestňovaní najmä občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, deti s matkami a tak ďalej. Záujemcovia o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb sa musia zvyčajne najskôr zapísať do poradovníka čakateľov a následne čakať na uvoľnenie miesta a umiestnenie v danom zariadení sociálnych služieb. V závislosti od vyťaženia daného zariadenia môže byť doň žiadateľ umiestnený okamžite alebo môže na umiestnenie čakať aj niekoľko mesiacov či rokov. Spôsob vedenia poradovníkov čakateľov tak predstavuje kľúčový rozhodovací mechanizmus, ktorý určuje, či a kedy bude žiadateľ do zariadenia sociálnych služieb umiestnený. V súčasnosti je zverejňovanie informácií o voľných miestach v jednotlivých zariadenia závislé na vôli zriaďovateľa, alebo samotného zariadenia. Vo väčšine prípadov majú občania čakajúci na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb z verejne dostupných zdrojov k dispozícii len útržkovitú informáciu o tom, v akom poradí na zozname čakateľov sa aktuálne nachádzajú. Väčšina zariadení nezverejňuje poradovníky čakateľov buď vôbec, alebo zverejňuje len súhrnné informácie o celkovom počte čakateľov pre vybrané druhy sociálnych služieb. Pokiaľ chce čakateľ informáciu o svojom poradí zistiť, musí sa informovať priamo v zariadení, ktoré mu jeho aktuálne poradie oznámi. Tento spôsob vedenia, sprístupňovania a zverejňovania poradovníkov čakateľov na sociálnu službu je však veľmi netransparentný. Žiadateľ umiestnený v poradovníku čakateľov nevie, či ho niekto v poradovníku neprávom nepredbehol, napr. kvôli známostiam alebo korupcii. Neverejná evidencia poradovníka čakateľov vytvára značné podhubie pre korupciu a klientelizmus v samotných zariadeniach, ktoré môžu na uvoľnené miesta brať čakateľov mimo poradia uvedeného v poradovníku, alebo dokonca môžu brať aj čakateľov, ktorí vôbec neboli v poradovníku umiestnení.
Preto v rámci zvýšenia transparentnosti poskytovania sociálnych služieb a takisto v rámci prevencie pred korupciou a klientelizmom navrhujeme zaviesť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na poskytovanie sociálnej služby pre všetky verejné zariadenia, ako aj neverejné zariadenia sociálnych služieb, ktoré poberajú financie na sociálne služby z prostriedkov verejného rozpočtu. Poradovníky musia byť zverejnené na viditeľnom mieste na webovej stránke zariadenia zvlášť pre každé stredisko, druh a formu sociálnej služby. Súčasťou zverejnených poradovníkov bude s ohľadom na ochranu osobných údajov poradové číslo, meno a priezvisko, obec trvalého bydliska čakateľa a dátum zaradenia čakateľa do poradovníka. Zverejnené poradovníky budú aktualizované na dennej báze tak, aby vždy odrážali reálny stav a poradie čakateľov. Zverejnenie poradovníkov čakateľov na umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb zabezpečí, že každý občan si bude môcť transparentne skontrolovať svoje umiestnenie a svoj postup v poradovníku čakateľov bez obáv, že ho niekto v poradovníku neprávom predbehne.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na finančnú nenáročnosť tohto návrhu, vzhľadom na to, že je úplne v súlade s programovým vyhlásením vlády, verím, že získa dostatočnú podporu a budeme môcť prerokovať tento návrh aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 16:00 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pri tomto návrhu zákona vidíme, že vláda má naozaj plné, plné ústa rečí o tom, ako treba zatočiť s korupciou, s klientelizmom, dokonca si to deklarovala aj v programovom vyhlásení vlády, a pritom existuje v podstate taký úplne jednoduchý nástroj ako naozaj s korupciou a klientelizmom zatočiť, minimálne teda v zariadeniach sociálnych služieb, nástroj, ktorý predstavil kolega Beluský a ktorý nie je o ničom inom ako o transparentnosti, ktorá je v podstate, povedzme si otvorene, tým najväčším nepriateľom, najväčším nepriateľom korupcie a klientelizmu, a preto už len to povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na umiestňovanie v zariadení sociálnych služieb veľmi výraznou mierou prispieva k tomu, aby sa práve v tejto oblasti tá korupcia a klientelizmus odstránila. Ale treba to brať aj tak, že to je len možno prvý krok, ktorý naša strana v tejto veci podniká, a nemôžme to brať ako niečo definitívne, že by sme nechceli riešiť nejaké ďalšie kroky, ako bojovať s korupciou a klientelizmom, ale aj každopádne toto by k tomu zásadne prispelo. A myslím si, že ani táto vláda by nemala mať s tým nijaký problém, ani vládni poslanci. A naozaj ak chce dostáť tých rečí, tých sľubov v tom programovom vyhlásení vlády, tak mala by tento náš návrh zákona podporiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:05 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:06

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, je to krištáľovo čistý návrh zákona. Jeho nosnou ideou je férovosť v prístupe k ľuďom a boj proti korupcii.
Ja osobne budem pozorne sledovať, ako bude hlasovať vládna koalícia. Zvlášť budem sledovať túto vec, ako budú hlasovať Mat... tzv. Matovičovi Obyčajní ľudia, ako to myslia s naozaj obyčajnými ľuďmi a hlavne s bojom proti ich nemilovanej či milovanej korupcii. A budem veľmi zvedavý, či budú hlasovať aj za bod, ktorý majú vo vlastnom programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:06 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:07

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený kolega Beluský, vážení kolegovia, kolegyne, chcem reflektovať tento návrh.
Chcem sa opýtať, ako sa chcete vysporiadať s ochranou osobných údajov, keďže v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa hovorí, že osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo. Podľa môjho názoru je navrhovaná formulácia zverejnených údajov v rozpore s týmto zákonom, pretože vzhľadom k veľkosti obce umožňuje priamu alebo aj nepriamu identifikáciu čakateľov, pokiaľ by bolo uverejnené meno aj priezvisko, aj obec. A práve táto identifikácia môže byť ohrozujúca pre tieto zraniteľné osoby, týchto dôchodcov či ľudí so ZŤP a môže to byť takisto priestorom pre korupciu alebo aj množiace sa prípady podvodov.
Ja rozumiem tejto požiadavke, sama som viackrát riešila situáciu umiestnenia rodinného príslušníka do zariadenia sociálnych služieb. Niektoré zariadenia zverejňujú nejaké číslo alebo zverejnia meno a prvé písmeno priezviska s dátumom zaradenia do poradovníka. Moja skúsenosť bola taká, že ak som tam priamo zavolala a opýtala som sa, povedali mi, na akom mieste je. Samozrejme, rozumiem aj tej námietke, že môže prísť k tomu, že tam niekoho uprednostnia alebo že príde k nejakému takémuto konaniu. Myslím si, že treba zvoliť takú stratégiu, aby neprišlo k ohrozeniu týchto ľudí, ku ktorému by podľa môjho názoru zverejnením mena a priezviska prišlo.
V pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2021 je pripravená aj novelizácia zákona č. 448 o sociálnych službách. Verím, že aj tieto otázky, ktoré sú relevantné a ktorým úplne rozumiem, že sa dostanú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:07 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Naozaj tá korupcia pri umiestňovaní klientov do DSS-iek alebo do podobných zariadení existuje. Sám som sa s tým stretol, pretože niekoľkých zamestnancov aj z VÚC poznám, ktorí robia na sociálnom oddelení. Stále sa to deje a uprednostňujú sa takto ľudia. Naozaj takýto poradovník, ktorí by naozaj sa striktne dodržiaval, by mohol pomôcť k umiestneniu naozaj niektorých ľudí, ktorí čakajú na umiestnenie naozaj dlho, a najväčší problém s umiestňovaním ľudí je naozaj tých ľudí s obmedzením je naozaj tých ľudí s obmedzením alebo postihnutých ľudí, lebo tých miest na umiestnenie je naozaj veľmi málo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:09 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že všeobecne je známy problém s dostupnosťou sociálnych služieb. Bolo to tak v minulosti, je to a v súčasnosti je tento problém ešte oveľa vypuklejší. Problém je preto, že dopyt ďaleko, ďaleko presahuje ponuku. A preto tu nastáva táto disproporcia. A, samozrejme, nastupuje tu korupcia, klientelizmus, uprednostňovanie na základe nejakých kritérií a, samozrejme, využíva sa to na to, aby sa niektorí ľudia obohacovali. Preto si myslím, že navrhovaný problém, navrhovaná, navrhované riešenie tohoto problému môže napomôcť odstrániť tieto disproporcie, aj keď si myslím, že je to základná nepostačujúca podmienka.
Samozrejme, námietky voči dodržaniu utajovaných, teda k ochrane údajov chránených zákonom je treba dodržať, možnože by sa na to bolo treba pozrieť, áno, ale myslím si, že tento apolitický, absolútne jednoduchý zákon, návrh zákona, ktorý môže dopomôcť alebo by bol, mohol by byť prvým krokom k riešeniu tohoto pálčivého sociálneho problému.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:10 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky.
Pani poslankyňa Drábiková, zámerom nášho zákona je, aby sa tie poradovníky zverejnili, aby boli verejne dostupné, to je hlavným cieľom. Už čo presne sa má zverejňovať, to je, samozrejme, na diskusiu a presne na to je napríklad aj to druhé čítanie. My sme vychádzali z praxe, ktorá už bola na Slovensku zaužívaná, a konkrétne v Banskobystrickom samosprávnom kraji, od županovania Mariana Kotlebu sa tieto poradovníky na stránke bb.sk zverejňovali, doteraz sú zverejňované a zverejňovali sa tam v takom, v takom rozsahu, ako sme to navrhli aj my. Bolo tam meno, priezvisko, bola tam obec trvalého bydliska toho čakateľa, bolo tam to poradové číslo. Samozrejme, právny názor, ktorý sme konzultovali, hovorí, že by to malo alebo mohlo byť v súlade so zákonom, ale keď som si teraz otvoril schránku bb.sk, tak vidím, že aj tam sa to už zmenilo, že tam už nie sú tieto údaje, ale sú tam len nejaké čísla, ktoré boli týmto čakateľom pridelené, a zároveň je tam aj obec, z ktorej pochádzajú, a tiež na to odkazujú, na zákon o ochrane osobných údajov, oni vlastne tiež pristúpili k tej zmene, tiež to pôvodne zverejňovali kompletne, teraz zverejňujú len nejaké číslo a obec, v ktorej ten čakateľ je.
Takže som ochotný, samozrejme, pristúpiť k tejto diskusii a dúfam, že ten zámer podporíte, že chcete aj vy, aby tie poradovníky boli zverejnené, a čo sa bude zverejňovať, potom doladíme v tom druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:12 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:14

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skupina poslancov za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto legislatívneho návrhu je stanoviť limity na výdavky pre obstaranie a prenájom osobných automobilov pre všetky subjekty verejnej správy a pre všetky organizácie zriadené alebo založené subjektmi vo verejnej správe. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2021 o 16:14 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video