Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.6.2023 o 12:49 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 12:49 - 12:51 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lehotský ja by som chcela reagovať na váš vyslovený názor, že vy nechápete, prečo by nemohli mať zdravotné poisťovne zisk. Ale veď tu nejde o to, že by zdravotné poisťovne nemohli mať zisk. Tu ide o to, že sú to súkromné zdravotné poisťovne, nie je to štátna a že ten zisk tvoria tak, že z verejných financií, na ktoré sa povinne zo zákona musia skladať všetci občania tejto republiky, z toho sa zoberie, teraz už chvalabohu len jedno percento a sa im odovzdá bez toho, aby oni pohli prstom, bez toho, aby sa pozrelo ako, ako oni hospodária, aké majú výsledky, z týchto peňazí si budujú drahé budovy, drahé autá kupujú a tak ďalej a zdravie občana je na poslednom mieste. Ja neviem, ak vy tvrdíte, že to nechápete tento morálny rozmer tuto toto nemorálne rozhodnutie, ktoré bolo, bolo urobené ešte pred takmer dvadsiatimi rokmi, tak potom by som sa ja na mieste voličov veľmi zamyslela nad tým, že či dať vám hlas, pretože veď toto veď vy poškodzujete všetkých občanov a tu sa jedná o kategóriu zdravia. Zdravie nemôže byť predmetom biznisu. Tie aj v zahraničí sú súkromné zdravotné poisťovne, ale tie nedostávajú žiadne štátne dotácie, jednoducho podnikajú a majú zisk podľa svojho výsledku tak ako sa snažia. Tak ako každý ostatný podnikateľ. Toto je ten problém. Nech majú, ale nemôžu dostávať zo z verejných financií absolú nárokovateľné peniaze, ktoré je bez ohľadu na ich výsledok ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:45 - 12:47 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Od čias, kedy hrobár zdravotníctva Rudolf Zajac urobil zo zdravia predmet biznisu, čo je absolútne nemorálne, odvtedy zdravotníctvo padá, upadá voľným pádom. Dostali sme sa už do situácie, kedy v podstate zdravotná starostlivosť sa stala pre občanov nedostupnou. Osobne si myslím, že dávať peniaze súkromným zahraničným poisťovniam z verejných financií, ktoré sa vyzbierajú povinne od občanov, ktorí to musia povinne na základe zákona odovzdať, to sú odvody do zdravotných poisťovní, tieto peniaze dávať súkromným spoločnostiam, podnikateľom len tak na podnikanie, považujem za zvrátené a nemorálne.
Ja ako podnikateľka tridsať rokov, ja som nedostala od štátu z vybraných povedzme daní na to len tak peniaze, aby som mohla podnikať. Čiže tu sa stáva aj nerovnosť postavenia podnikateľom. Jedine zahraničné poisťovne, zdravotné, toto majú. Čiže toto považujem, to treba zrušiť a nie, ešte aj 1 % je neprípustné a nemorálne a nieto dávať im ešte ďalšie percento. A keď chcú podnikať v oblasti zdravotníctva, nech je to tak ako napríklad v Kanade. Tam existuje len jedna štátna zdravotná poisťovňa, tam dostanú všetci občania zdravotnú starostlivosť, a potom existujú aj súkromné, ktoré dávajú nadštandardné služby, za ktoré im občania, keď chcú, platia, a keď nechcú, neplatia. A nedostávajú žiadne verejné financie k tomu k dispozícii. A toto by malo byť aj u nás, takže tento stav, ktorý je, a pani Cigániková žiada... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2023 9:29 - 9:36 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán minister, ja by som sa len, ja by som len krátko vyjadrila nejaké okolnosti ohľadne tohoto zákona.
Je to veľmi dôležitý zákon. Je to novela zákona z roku 2007, kedy bol prvýkrát prijatý na Slovensku takýto zákon, ktorý sa zaoberá ochranou spotrebiteľa, a teraz dochádza k jeho novelizácii na základe toho, že na trhu sa vyskytli nové okolnosti, vývoj postúpil ďalej, je tu online priestor a tak ďalej, ktoré predtým nebolo riešené v zákone. Takže na toto reaguje tento zákon. Samozrejme, je to aj nariadením smernice Európskej únie, aj na toto musel teda zákon zareagovať, že bola potrebná táto novelizácia, ale myslím, že aj prax ukázala, že je tento zákon veľmi potrebný.
Termín na novelizáciu už bol pred niekoľkými rokmi, zákon, myslím, že sa dosť dlho rodil, bola to, bola to namáhavá práca a keď bol podaný v prvom čítaní tento návrh zákona, ja som ešte predchádzajúcemu pánovi ministrovi Hirmanovi povedala, že budeme sa musieť ešte tým zaoberať, lebo sú tam niektoré veci, ktoré ja teda z hľadiska spotrebiteľskej organizácie, ktoré zastupujem a ktorú, v ktorých som aj pôsobila predtým, než som bola poslankyňou, z hľadiska týchto organizácií som proste namietala niektoré veci, ktoré sa potom pretransformovali do pozmeňujúcich návrhov.
Z hľadiska spotrebiteľských organizácií bola to hlavne námietka a veľká kritika, že bola vypustená komisia pre posudzovanie neprijateľných podmienok v zmluvách spotrebiteľských, a potom už spomínaná reklamácia a túto, myslím, že rozobral dosť podrobne aj pán minister, aj, aj pán predseda výboru hospodárskeho pán Kremský. Tým sa nechcem zaoberať, chcem len povedať, že považujeme za veľmi dôležité, že opäť bol v zákone ustanovený inštitút tejto spomínanej komisie, ktorý ja z vlastnej skúsenosti, z praxe môžem povedať, že pôsobil veľmi kladne a vlastne predstavoval pre spotrebiteľov akú, akési záchranné koleso, veľmi pozitívny vplyv. A preto si aj pochvaľujú si spotrebiteľské organizácie, že sa opäť navrátil tento inštitút, ktorý má medzirezortný význam pre slovenského spotrebiteľa, pretože týka sa aj finančného spotrebiteľa, ktorý gestoruje ministerstvo financií. Týka sa, samozrejme, aj tých hospodársko-obchodných záležitostí, to, ktoré má na starosti ministerstvo hospodárstva, jak sme hovorili, ale zasahuje napríklad aj do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. My to máme veľké problémy, že jednoducho v tomto zákone, kde hlavnú úlohu hrajú správcovia alebo spoločenstvo vlastníkov, ktorí spravujú bytové domy, musia rešpektovať aj tento zákon. Na to sa mnohokrát opomína a je to tu veľmi dôležité, pretože v našom štáte máme okolo dvoch miliónov bytov, kde sú spravovaní správcami.
Keď hovorím o správcoch, je tu ďalší zákon o správcoch, ktorý je zase v gescii ministerstva dopravy, ktoré udeľuje licenciu týmto správcom. Tam sme ešte podlžní, tam je veľká dlžoba voči spotrebiteľom, že teda správcom je udelená licencia, ale keď správca si neplní svoje povinnosti, respektíve keď pácha trestné činy v podobe tým, že poškodzuje spotrebiteľov, respektíve vlastníkov bytov, neexistuje žiadna sankcia, nedá sa okrem orgánov činných v trestnom konaní, čo je veľmi zdĺhavé, on ďalej pôsobí a napácha ďalšie zlo. Toto ja kritizujem a veľmi sme v tejto oblasti, sme podlžní spotrebiteľom riešiť túto veľmi zlú, kritickú situáciu, kde len v Bratislave je už niekoľko správcov, ktorí vytunelovali účty vlastníkom. To sú peniaze vlastníkov, ktorí si šetria do fondu pre opravu, a jednoducho tieto peniaze si správcovia, väčšinou sú to správcovia, v spoločenstve vlastníkov to nie je také kritické, jednoducho si ich... chcem povedať, zoberú na vlastné účty, áno, a takto pripravia vlastníkov o našetrené peniaze napríklad na opravu domu, ktorý je už v havarijnom stave, potrebuje riešiť omietky, potrebuje riešiť kúrenie, potrebuje riešiť strechu, a tie peniaze nie sú.
Hovorím to z vlastnej skúsenosti, ja som vlastníčka jedného nebytového priestoru, kde takto sa zachoval správca a funguje ďalej a nič sa nedeje. Dokonca aj sa zistil vinník, aj sa zistilo, kde tie peniaze, ale ani, dokonca ani orgány činné v trestnom konaní zatiaľ už po štyroch rokoch nič neurobili, čiže... a správcovia sú si toho vedomí, že vlastne vlastníci aj štát je bezmocný, lebo neexistuje tu nijaká zákonná úprava, a preto jednoducho sú, nemajú rešpekt, hej? Tak je, toto je potrebné, riešili sme to aj včera na výbore, toto by bolo potrebné, samozrejme, nemôže to riešiť tento zákon, je to zase navezo... naviazanie na zákon o správcoch v gestorstve ministerstva dopravy.
Takže ja len podčiarkujem veľmi dôležitosť toho zákona, aj keď zo strany kolegov nebol taký záujem, myslím si, že nás sledujú občania spotrebitelia, ktorí čakajú, ako dopadne hlasovanie o tomto výsledku. Ja osobne odporúčam vzhľadom na to, že bolo vyhovené našim námietkam, nie všetkým, ale tým najdôležitejším, pri rokovaní s ministerstvom hospodárstva, ktoré predchádzalo pred týmto, než bolo predložené, predložený zákon na druhé čítanie vzhľadom na to, že boli tie dve najdôležitejšie veci ošetrené, ja sama odporúčam tento zákon prijať a prosím vás aj kolegov o podporu a o schválenie tohoto zákona už aj vzhľadom na to, že nám aj hrozí, hrozia nejaké pokuty zo strany Európskej únie. Preto sme vedeli, že zákon musí byť prijatý, ale chceli by sme, aby ten zákon, keď už musí byť prijatý, aby bol dobrý a aby bol pozitívny, aby bolo, aby bol zlepšujúci voči predchádzajúcemu stavu, aby pomohol spotrebiteľom a vôbec spotrebiteľskej obci na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2023 9:14 - 9:17 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1634 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, teda ústavnoprávny výbor uznesením č. 789 z 8. júna 2023 a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 468 z 24. mája 2023, ako aj výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 454 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 47 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať v bodoch 1 až 47 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedeným pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 478 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2023 9:06 - 9:09 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1637 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 788 z 8. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 453 z 8. júna 2023.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplýva sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákonu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorú gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 477 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 15:56 - 15:57 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela len dodať, že vlastne tieto rôzne menšiny hovorím, to je jedno či sú rasové alebo sú na základe sexuálnej orientácie, je to liberálna agenda, ktorá je nám vnucovaná, podprahovo je nám podsúvaná, je to umelé sem zasúvané do našej spoločnosti, aby nastal rozvrat v rodinách a proste aby sa narušil základ našej spoločnosti a preto znova opakujem, ja vyzývam, aby sme sa orientovali na ľudské práva, všetci sme ľudské bytosti, je to jedno či to je žena alebo muž a žiadne rodové orientované násilie. Jednoducho je to násilie človeka proti človeku, preto treba striktne dodržiavať ľudské práva, na to sa zamerať, na to mať prísne zákony a potrestať každého, kto tieto zákony porušuje a nie tu drobiť nás na rodové, nerodové a tak ďalej a gender a angender a antigender proste čo to jednoducho je to slovenskému národu cudzie áno a preto my to odmietame. Ľudské práva a zachovávanie zákonov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 15:40 - 15:42 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Je nespochybniteľné, že slová pána Šuchu sú neospravedlniteľné, neprijateľné a neakceptovateľné. Toto si nemôže jeden politik alebo akýkoľvek predstaviteľ...
===== Ďakujem pekne za slovo. Je nespochybniteľné, že slová pána Šuchu sú neospravedlniteľné, neprijateľné a neakceptovateľné. Toto si nemôže jeden politik alebo akýkoľvek predstaviteľ, či už sme v Európskej únii alebo nie sme v Európskej únii, o to viac keď už sme v Európskej únii, predstaviteľ Európskej únie dovoliť. To je po prvé. Je to proste urážka slovenského národa a my poslanci, ktorí zastupujeme občanov Slovenskej republiky sme povinní mu to povedať a žiadať satisfakciu a žiadať jeho odvolanie. Tento človek jednoducho nemôže zastávať ten post. O tom nie je čo diskutovať. Však jednoducho keby každý poslanec so svedomím toto uznal, nemusíme sa tu baviť o tom jeden aj pol hodiny a presviedčať sa o tom, že čierne je čierne a biele je biele. To po prvé. Po druhé, stále drobenie národa na rôzne menšiny či už na základe sexuálnej orientácie alebo na základe nejakého pôvodu, je nás päť a pol milióna a keď sa my budeme takto deliť, tak toto je cesta do pekla a k anarchii. Jednoducho je tu štát, ktorý má svoje zákony, má svoje pravidlá a každý či je muž alebo žena, či je takej menšiny alebo onakej menšiny, či sa narodil do cigánskej rodiny alebo necigánskej rodiny všetci sú povinní tu dodržiavať zákony, pracovať, platiť dane a pracovať teda pre blaho tohoto štátu a nehovorím slovenského národa. Jednoducho toto je každého povinnosť a toto sa má sledovať a nie to, či sme taká menšina a rodová a nerodová. Jednoducho...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 15:40 - 15:42 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Je nespochybniteľné, že slová pána Šuchu sú neospravedlniteľné, neprijateľné a neakceptovateľné. Toto si nemôže jeden politik alebo akýkoľvek predstaviteľ...
===== Ďakujem pekne za slovo. Je nespochybniteľné, že slová pána Šuchu sú neospravedlniteľné, neprijateľné a neakceptovateľné. Toto si nemôže jeden politik alebo akýkoľvek predstaviteľ, či už sme v Európskej únii alebo nie sme v Európskej únii, o to viac keď už sme v Európskej únii, predstaviteľ Európskej únie dovoliť. To je po prvé. Je to proste urážka slovenského národa a my poslanci, ktorí zastupujeme občanov Slovenskej republiky sme povinní mu to povedať a žiadať satisfakciu a žiadať jeho odvolanie. Tento človek jednoducho nemôže zastávať ten post. O tom nie je čo diskutovať. Však jednoducho keby každý poslanec so svedomím toto uznal, nemusíme sa tu baviť o tom jeden aj pol hodiny a presviedčať sa o tom, že čierne je čierne a biele je biele. To po prvé. Po druhé, stále drobenie národa na rôzne menšiny či už na základe sexuálnej orientácie alebo na základe nejakého pôvodu, je nás päť a pol milióna a keď sa my budeme takto deliť, tak toto je cesta do pekla a k anarchii. Jednoducho je tu štát, ktorý má svoje zákony, má svoje pravidlá a každý či je muž alebo žena, či je takej menšiny alebo onakej menšiny, či sa narodil do cigánskej rodiny alebo necigánskej rodiny všetci sú povinní tu dodržiavať zákony, pracovať, platiť dane a pracovať teda pre blaho tohoto štátu a nehovorím slovenského národa. Jednoducho toto je každého povinnosť a toto sa má sledovať a nie to, či sme taká menšina a rodová a nerodová. Jednoducho...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 14:13 - 14:15 hod.

Magdaléna Sulanová
Ja chcem iba ohlásiť, termín hlasovania dáme zajtra o jedenástej. Štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 14:10 - 14:12 hod.

Magdaléna Sulanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta...
=====

-----------------------------------------

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, tlač 1497, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1564 z 24. februára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výbor pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona prerokovali výbory nasledovne: Ústavnoprávny výbor predmetný návrh zákona prerokoval, avšak do začiatku konania schôdze gestorského výboru o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Keďže výbory Národnej rady Slovenskej republiky uvedené pod bodom III tejto správy neprijali uznesenia, informácia neobsahuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 145. schôdzi dňa 2. mája 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru, ktorý odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť, nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru pre hospodárske záležitosti ma zároveň určil za spoločnú spravodajkyňu.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis