Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 17:56 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 17:56 - 17:58 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 18:34 - 18:35 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja už len veľmi krátko, len chcem pripomenúť, že pred pár mesiacmi, ešte pred dvoma alebo troma schôdzami dozadu sme tu mali zákony, ktorých cieľom bolo obmedziť potraty a počuli sme hlavne z tej liberálnej časti parlamentu to, že treba byť preventívny, že treba jednoducho zlepšovať tú podporu, aby tie mamičky boli motivované si to dieťa, si to dieťatko ponechať a práve o tomto je tento návrh zákona, pretože si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme tú motiváciu naozaj účinnú našli a zároveň chcem zdôrazniť, že my sme teraz v prvom čítaní a v prvom čítaní predkladáme návrh zákona, ktorého zámerom je zlepšiť podmienky na to, aby mladé rodiny mohli mať deti na Slovensku. Teda ak chcete, aby táto podpora tu bola, tak budete hlasovať za a potom v druhom čítaní sa môžeme baviť o tých technických detailoch, o tom v akej výške by mala byť tá podpora. O tom pre koho by mala byť tá podpora, čiže teraz prosím vás nepozerajte sa na konkrétne čísla. To je náš návrh. Budeme radi, keď si vypočujeme vašu predstavu, ale ešte raz opakujem, ak chcete zlepšiť podporu mamičiek na Slovensku budete hlasovať za. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 17:58 - 18:02 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ako som uviedol v úvode hlavným cieľom predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti.
Každá vláda by mala prostredníctvom nástrojov demografickej a sociálnej politiky sa snažiť podporovať pôrodnosť obyvateľstva tak, aby bola zabezpečená najmä prirodzená reprodukcia ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. Materské ako nemocenská dávka sa v súčasnosti vypláca tým matkám alebo otcom, ktorí boli v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistení najmenej 270 dní, teda boli ekonomicky aktívni. Výška materského predstavuje dnes 75 % denného vymeriavacieho základu poberateľa a väčšinou trvá šesť mesiacov. Po skončení tohto obdobia matka, resp. otec dieťaťa poberá rodičovský príspevok, ktorý je fixne daný a pohybuje sa na úrovni 270, resp. 370 eur. Práve táto extrémne nízka suma rodičovského príspevku odrádza množstvo potenciálnych rodičov od toho, aby mali vlastné dieťa. Rodičovský príspevok je navyše vyplácaný slušnému pracujúcemu občanovi, ako aj asociálovi bez vzdelania a ochoty pracovať.
V dôsledku zle nastavenej politiky štátu prichádza k postupnému oddeľovaniu rodičovstva do čoraz vyššieho veku. Slušné mladé ženy sú demotivované mať dieťa, pretože štát im nedá, resp. nedokáže poskytnúť dostatočnú sociálnu zábezpeku. Preto sa musia najskôr venovať práci a kariére, aby sa finančne pripravili na obdobie, keď si budú môcť dovoliť mať dieťa. Tento fenomén sa prejavuje aj v rastúcom veku pôrodu prvého dieťaťa. Kým v roku 1993 bol priemerný vek prvorodičky 23 rokov, tak napríklad v roku 2016 to bolo už 27 rokov.
Demografická kríza na Slovensku je teda spôsobená nielen tým, že rodiny majú málo detí, ale aj tým, že deti majú neskoro. Kým v niektorých etnických minoritách sa rodí nová generácia v priemere aj každých 18 rokov, tak v majoritnej časti obyvateľstva je to každých 27 až 30 rokov. V záujme zvýšenia motivácie mladých žien stať sa matkami, preto v predkladanej novele zákona navrhujeme priznať materské aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistení, teda doposiaľ nepracovali, ale majú napríklad ukončené minimálne stredné vzdelanie. Hoci takéto ženy doposiaľ nepracovali, práve vďaka ukončenému strednému vzdelaniu je u nich predpoklad, že v budúcnosti po ukončení materskej budú ekonomicky aktívne.
Pre úspešné ukončenie stredoškolského štúdia je podľa školského systému v Slovenskej republike totiž potrebné preukázať schopnosť vzdelávania sa vo všeobecných a odborných témach a zároveň dokázať osvojenie si základov telesnej, mravnej a etickej výchovy. Miera nezamestnanosti stredoškolsky vzdelaných ľudí je totiž historicky oveľa nižšia ako miera nezamestnanosti ľudí bez vzdelania, resp. len so základným vzdelaním.
V predloženej novele zákona zároveň navrhujeme predĺžiť dobu poberania materskej na celé tri roky. Okrem toho navrhujeme upraviť hodnotu nároku na materské na 90 % vymeriavacieho základu matky, pokiaľ bola zamestnaná alebo pracovala. V prípade, ak matka nepracovala, ale má ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie navrhujeme, aby jej bolo materské vyplácané vo výške 90 % z minimálnej mzdy.
Týmto návrhom chceme docieliť, aby sa ženy mohli počas materskej naplno venovať výchove dieťaťa a zároveň, aby mohli poberať materskú aj tie matky, ktoré sa pred pôrodom nestihli zamestnať, ale aspoň skončili strednú školu. Na druhej strane však stále zostane zachovaný princíp zásluhovosti, t. j. ženy, ktoré pred pôrodom pracovali budú mať vždy vyššiu materskú ako tie, ktoré nepracovali.
Aby sa predišlo negatívnemu dopadu na životné podmienky pre už narodené a počaté deti, tak účinnosť tejto novely zákona navrhujeme až od 1. januára 2022, aby si perspektívni budúci rodičia vedeli zodpovedne naplánovať tehotenstvo a rodičovstvo. Predložený návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Presný dopad na štátny rozpočet však nie je možné kvantifikovať, keďže nie je možné dopredu určiť ako sa vyvinie pôrodnosť obyvateľstva po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 17:55 - 17:56 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, poslanci za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti.
Takisto cieľom tohto nášho návrhu zákona je otvoriť diskusiu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej cieľom má byť zmena podpory mamičiek, resp. budúcich mamičiek, pretože nepokladáme súčasne zákon za dostatočný. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 9:38 - 9:39 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nuž, treba len konštatovať, že amaterizmus tejto vlády pokračuje ďalej. Veď dobre si pamätáme, že od začiatku vypuknutia tejto pandémie, v úvodzovkách, tu niekoľko mesiacov hlavný hygienik a Úrad verejného zdravotníctva prijímal opatrenia v rozpore so zákonom, že sa tu zatvárali prevádzky a pokutovali ľudia, a pred dvoma mesiacmi sme ešte len pridali tie kompetencie hlavnému hygienikovi, ktoré mu pred tým chýbali. Dnes stále platí, že Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné opatrenie proti preukazovaniu sa tými certifikátmi. Vláda sa s tým snažila vysporiadať vyhláškou, k tomu zase úrad zareagoval, že to stále neplatí. Dodnes vlastne je úplne právne vákuum. Proste nevieme, že čo vlastne je. A dneska pokračujem ďalej a zase tu ideme zaplatávať ďalšie veci. Amaterizmus pokračuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja si dovoľujem pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 máme v rokovacej miestnosti č. 71 zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 15:59 - 16:01 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len krátko, pretože je mi asi jasné aj z tejto rozpravy, že ako zrejme dopadne hlasovanie, ale chcem vyzvať poslancov vládnej koalície k tomu, aby sa naozaj na systém financovania politických strán pozreli podrobnejšie, pretože, možnože to neviete a možno niektorí teda máte tú vedomosť, ale tie príspevky sa počítajú v závislosti od priemernej mzdy, ktorá vieme, že za posledné roky stále rastie. Teraz síce, keď bude tá ekonomická kríza, tak pravdepodobne to začne klesať na pár rokov, ale ja som urobil len také porovnanie, zobral som si výsledok strany Slobody a Solidarita v týchto, vlastne v týchtoročných parlamentných voľbách získali 179 246 hlasov, čo bolo 6,22 % zo všetkých hlasov. Keby to bolo v roku 2010, tak by dostali za príspevky, príspevky za, na činnosť a za hlasy plus príspevky za mandát o 970-tisíc eur menej, ako tomu bolo v roku 2020. Ten istý výsledok, tie isté percentá, ten istý počet mandátov a za 10 rokov dostanete o jeden milión eur viacej. Nemyslím si, že je potrebné, aby tie politické strany tie peniaze každý rok získali viacej a viacej, toto volebné obdobie to bude vo výške viac ako 70 mil. eur za volebné obdobie, a mali by sme naozaj spraviť buď určité zmrazenie, alebo určitý strop na to, aby sme zastavili rast týchto výdavkov do budúcnosti, pretože je neúnosné, aby sa občania Slovenskej republiky pozerali na to, ako tie príspevky v miliónoch rastú a tie politické strany potom tie peniaze rozhadzujú na hlúposti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 15:22 - 15:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Žiak, vy si uvedomte, že my sme teraz v prvom čítaní. Ja síce nie som predkladateľom tohto návrhu zákona, nechcem ten zákon nejakým spôsobom obhajovať, to budú robiť navrhovatelia, ale v prvom čítaní sa máme baviť o zámere tohto návrhu zákona a zámer tohto zákona je, či chceme nejakým spôsobom obmedziť financovanie politických strán. Ak chceme, ak sa na tom, na tom v pléne dohodneme, na to máme druhé čítanie, aby sme si povedali ako. Lebo vy ste kritizovali to číslo 50 percent. Ale veď predkladatelia ani nikto nehovoril, že to má byť 50 %, môže to byť úplne iné percento. Veď na to, o tom má byť to druhé čítanie, aby sme vyprecizovali, aby sme našli kompromis medzi jednotlivými politickými stranami. A tých možností, ako obmedziť to financovanie, ich je viacero. Môžu sa, môže sa dať také tzv. zmrazenie, pretože tie výšky tých príspevkov, dobre viete, že závisia od priemernej mzdy. Môžu sa zaviesť určité stropy alebo sa môže nájsť iný spôsob financovania, napríklad prostredníctvom daní fyzických osôb, ako sa financujú napríklad aj občianske združenia.
V minulom volebnom období tu bola snaha o, odstrihnúť úplne politické strany od týchto príspevkov. Predkladala to aj naša strana, predkladala to aj strana OĽANO, dokonca niekoľkokrát. Nikdy sa nenašla vôľa, aby sa, aby sa, aby to prešlo aspoň do druhého čítania. Či to OĽANO predloží znova, to neviem, to sa musíte, to by sme sa mali spýtať vašich kolegov, ale každopádne toto je určitý posun debaty dopredu, pretože nebavíme sa na začiatku hneď o zrušení, ale bavíme sa o určitom obmedzení. A to je dôvod, prečo by sme mali predkladateľov pochváliť, a určite si vyslúži našu podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.9.2020 15:16 - 15:17 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 14:22 - 14:23 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kuffa, ja som len povedal, že náš poslanecký klub víta túto poslaneckú iniciatívu, je to vlastne podobný návrh zákona, ako sme predložili my pred pár mesiacmi, tiež ide o zákaz nedeľného predaja. Čiže tie argumenty, ktoré si povedal, už boli povedané. My s nimi súhlasíme a chcem povedať, že určite návrh tohto zákona podporíme.
Skryt prepis