Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 22:19 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 22:19 - 22:20 hod.

Martin Beluský
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2021 17:15 - 17:15 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Áno, mám procedurálny návrh, najprv teda znenie. Ja navrhujem prerušiť schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky do času, kým sa jej nebudú môcť zúčastniť všetci členovia vlády. Odôvodnenie: Teraz sme práve mohli vidieť ako ministerka spravodlivosti musela odísť kvôli tomu, že má teda nejaké iné pracovné záležitosti. V poriadku, rešpektujem to, avšak mala by tu byť zúčastnená, keďže sama vystúpila a vyžiadala si reakcie poslancov, na ktoré potrebujeme odpovede, a takisto potrebujeme odpovede na ďalšie otázky, ktoré súvisia s predlžovaním núdzového stavu, na ktoré sme odpovede nedostali a keďže máme o tomto bode hlasovať zodpovedne, potrebujeme, aby ste informácie, členovia vlády predložili, preto teda ešte raz navrhujem, aby sme tú schôdzu prerušili, kým tu nebudú zúčastnení všetci členovia vlády. Ďakujem pekne, návrh dám písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:31 - 16:37 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ja som nepovedal, veď ja som si to nevymyslel. Ja som povedal, že boli tie informácie medializované a že chceme odpoveď. Ja som netvrdil, že to tak je. Ja som sa len pýtal. Takže určite využijeme inštitúty, ktoré nám dovoľujú tie informácie získať.
Čo sa týka mobility, ja som to hovoril hlavne to, že je to nedostatočne obdobie, ktoré tu vy v tom grafe uvádzate, pretože vy tu ukazujete len obdobie od 08. 02. do 20. 01. čo je podľa mňa málo v rámci tohto roka, že by sme to mali hlavne porovnávať s mobilitou aj v minulom roku. Vy tu sami v tom materiály píšete, že sa mobilita významne neznížila. Tak preto som chcel vedieť napríklad to, že či plánuje vláda prijať nejaké iné opatrenie na to, aby tú mobilitu znížila ešte viacej ak to pokladáte za legitímny cieľ. Pretože som sám povedal, že vy sami vlastne tú mobilitu ako vláda zvyšujete tým, že stále vyžadujete od ľudí to testovanie. To znamená, že tí ľudia aj keď by možno chceli byť doma, tak nemôžu, pretože musia stále podstupovať to testovanie, kde sa ľudia chodia a zhromažďujú sa tam, stretávajú sa tam a viacero odborníkom upozorňovalo na to, že je to miesto kde dochádza k šíreniu tejto nákazy.
A čo sa týka ďalších faktických poznámok, áno nedostanem odpoveď, pretože tu nie sú ďalší ministri, ale túto odpoveď nedostanú ani ďalší koaliční poslanci, ktorí sa tiež pýtajú na niektoré otázky, a preto podľa mňa máme len dve možnosti.
Prvá možnosť je prerušiť rokovanie o tomto bode a kým sa sem, kým sem neprídu zodpovední ministri a predseda vlády, aby sme mohli o tom naozaj rokovať zodpovedne.
Alebo druhá možnosť, pokiaľ sem neprídu jednoducho neschváliť predĺženie núdzového stavu, pretože ako parlament by sme to nemali posudzovať len obsahovo, ale mali by sme to posudzovať aj formálne. Pretože je podľa mňa dôležité, aby parlament dostal od vlády aj určitú úctu. Ďakujem pekne viacej nestihnem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 16:07 - 16:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi na úvod, aby som zopakoval už niektoré výčitky, ktoré tu boli spomenuté buď v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Prvá najdôležitejšia z môjho pohľadu je neprítomnosť ostatných členov vlády pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Už aj koaliční poslanci dali tiež niektorí za pravdu, že by tu mal byť minimálne minister zdravotníctva. Určite by tu mal byť predseda vlády a mali by tu byť aj iní ministri, napríklad školstvo a napríklad aj financie, pretože núdzový stav a jeho dopady sa veľmi priamo týkajú aj ekonomiky. A preto je veľmi dôležité, aby sme to mohli prerokovávať aj veci týkajúce sa financií. Bohužiaľ, pani ministerka spravodlivosti, pri všetkej úcte, si myslím, že nie je fundovaná a nemá dostatok informácií na to, aby nám odpovedala na otázky týkajúce sa aj iných rezortov. Pani ministerka, berte to, prosím vás, tak, že do budúcnosti, pretože vieme veľmi dobre, že k takémuto bodu ešte budeme sedieť minimálne ešte raz. Berte to, prosím vás tak, aby ste vy odkázali ostatným členom vlády takú požiadavku, nie opozície, ale celého parlamentu, že požadujeme, aby pri prerokovávaní tohto materiálu tu boli prítomní, ak nie všetci, tak minimálne tí ministri, ktorí sa, ktorých rezortov sa priamo tá situácia a núdzový stav dotýkajú.
Už sme tu jedenkrát prerokovávali podobný návrh predĺženia núdzového stavu, a to v januári, to znamená pred viac ako mesiacom. Ten materiál, ktorým vláda sa snažila pred parlamentom ako pred inštitúciou, ktorá je oprávnená schváliť toto predĺženie, tak predložila materiál, ktorý bol maximálnym spôsobnom nepostačujúci. Malo to iba nejaké dve strany. Chýbalo tam množstvo informácií napriek tomu, aby bol ten predĺžený stav predĺžený. Podľa mňa parlament by mal trvať na tom, aby vláda, ktorá je povinná odôvodniť parlamentu, poslancom a poslankyniam dôvody prečo musíme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu. Tak tá vláda to mala spraviť naozaj oveľa fundovanejšie.
Máme tu materiál, ktorý je lepší. To som už povedal vo faktickej poznámke. Sú tu doplnené ďalšie informácie. Z môjho pohľadu však stále to je nedostatočné. A myslím si, že do budúcnosti by ten materiál mal byť prepracovaný naozaj tak, aby sme všetci sa vedeli jasne rozhodnúť či chceme alebo nechceme na základe podložených informácií, či sa rozhodnúť schváliť alebo neschváliť predĺženie núdzového stavu.
Najprv mi dovoľte sa vyjadriť k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 16:07 - 16:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi na úvod, aby som zopakoval už niektoré výčitky, ktoré tu boli spomenuté buď v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Prvá najdôležitejšia z môjho pohľadu je neprítomnosť ostatných členov vlády pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Už aj koaliční poslanci dali tiež niektorí za pravdu, že by tu mal byť minimálne minister zdravotníctva. Určite by tu mal byť predseda vlády a mali by tu byť aj iní ministri, napríklad školstvo a napríklad aj financie, pretože núdzový stav a jeho dopady sa veľmi priamo týkajú aj ekonomiky. A preto je veľmi dôležité, aby sme to mohli prerokovávať aj veci týkajúce sa financií. Bohužiaľ, pani ministerka spravodlivosti, pri všetkej úcte, si myslím, že nie je fundovaná a nemá dostatok informácií na to, aby nám odpovedala na otázky týkajúce sa aj iných rezortov. Pani ministerka, berte to, prosím vás, tak, že do budúcnosti, pretože vieme veľmi dobre, že k takémuto bodu ešte budeme sedieť minimálne ešte raz. Berte to, prosím vás tak, aby ste vy odkázali ostatným členom vlády takú požiadavku, nie opozície, ale celého parlamentu, že požadujeme, aby pri prerokovávaní tohto materiálu tu boli prítomní, ak nie všetci, tak minimálne tí ministri, ktorí sa, ktorých rezortov sa priamo tá situácia a núdzový stav dotýkajú.
Už sme tu jedenkrát prerokovávali podobný návrh predĺženia núdzového stavu, a to v januári, to znamená pred viac ako mesiacom. Ten materiál, ktorým vláda sa snažila pred parlamentom ako pred inštitúciou, ktorá je oprávnená schváliť toto predĺženie, tak predložila materiál, ktorý bol maximálnym spôsobnom nepostačujúci. Malo to iba nejaké dve strany. Chýbalo tam množstvo informácií napriek tomu, aby bol ten predĺžený stav predĺžený. Podľa mňa parlament by mal trvať na tom, aby vláda, ktorá je povinná odôvodniť parlamentu, poslancom a poslankyniam dôvody prečo musíme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu. Tak tá vláda to mala spraviť naozaj oveľa fundovanejšie.
Máme tu materiál, ktorý je lepší. To som už povedal vo faktickej poznámke. Sú tu doplnené ďalšie informácie. Z môjho pohľadu však stále to je nedostatočné. A myslím si, že do budúcnosti by ten materiál mal byť prepracovaný naozaj tak, aby sme všetci sa vedeli jasne rozhodnúť či chceme alebo nechceme na základe podložených informácií, či sa rozhodnúť schváliť alebo neschváliť predĺženie núdzového stavu.
Najprv mi dovoľte sa vyjadriť k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:30 - 10:32 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem že ste reagovali v rozprave. Ja musím otvorene povedať, že ja si vážim vaše vystúpenie, aj vystúpenia, alebo teda snahu poslaneckého klubu SaS o to, aby ten materiál bol naozaj lepší, dopracovanejší, aby poslanci sa mohli rozhodovať na základe reálnejších dát. Ja to však vnímam ako takú skôr formálnu kritiku, že vy si síce zastávate tú svoju pozíciu, že mali by ste byť čo najviac transparentný, otvorený a teda taký všeobecne kritický, ale v konečnom dôsledku aj tak budete všetci hlasovať za, ale to je samozrejme vaše rozhodnutie. A už keď si vlastne vláda, keď už si na návrh vlády schvaľuje predĺženie núdzového stavu tu v parlamente, tak si myslím, že by tá vláda mala počúvať ten parlament a mala by reflektovať požiadavky aj vládnych poslancov v danom materiáli. A čo je naozaj veľmi smutné a čomu musím znovu povedať je to, že tu je prítomná len ministerka spravodlivosti. Minule keď sa predlžoval núdzový stav tu bol prítomný len podpredseda vlády pán Holý. A myslím si, že každý aj koaliční poslanci musia uznať, že by tu mal byť minimálne aj minister zdravotníctva, aj predseda vlády, ak nie aj iní ministri. Pretože keď chceme o tom naozaj debatovať a keď sa chceme nakoniec rozhodnúť ako chceme hlasovať, tak musíme sa vedieť rozhodovať na základe informácií, ktoré by nám mali členovia vlády poskytovať. Pri všetkej úcte, pri všetkej úcte k pani ministerke spravodlivosti nemyslím si, že ona dokáže odborne vysvetľovať informácie ohľadne, alebo otázky ohľadne zdravotníctva a iných odborných tém. A preto je naozaj veľmi smutné, že tu zase rokujeme v podstate sami so sebou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.2.2021 10:25 - 10:26 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pani ministerka, že ste vystúpili v rozprave, aby sa, aby sme mohli reagovať. Ja sa vás chcem, ja som využil tú príležitosť, že ste vystúpili a opýtať sa vás na jednu vec, lebo máme aj nastavený zákon
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:25 - 10:26 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Pán poslanec, budem reagovať a úprimne na jednej strane nechcem naťahovať debatu, ale príde mi, že je to dôležité, lebo takéto vaše výstupy naozaj ľuďom ubližujú, a to čo robíte, robíte zjavne bez akejkoľvek zodpovednosti, podľa mňa, v tejto súvislosti aj s mandátom, to sa domnievam a je to moje presvedčenie, ktoré máte. Pretože tie dáta, na ktoré som poukazovala, by ste sa o nich oboznámili, keby ste čo len trochu chceli. Sú to dáta, ktoré sú verejné, vyplývajú z uznesenia vlády, proste naozaj k nim máte prístup. Pýtali ste sa na reprodukčné číslo, to máte takisto v materiáli, ktorý bol súčasťou už pôvodného materiálu v uznesení z vlády, ktorý išiel na Národnú radu. Tam bolo zrejmé, že tie opatrenia prispievajú k znižovaniu reprodukčného čísla, z 1,2 , 1,3 až 0,9 na základe opatrení, ktoré boli prijaté hneď v januári. Takže by ste sa to dozvedeli, že čo to vlastne spôsobilo. Viete, buď niekto číta s porozumením, alebo nečíta. Tak asi tu je bohužiaľ, rozdiel. Neviem čo k tomu viac dodať, asi toľko. Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujem, že ste vystúpili v rozprave, aby sa, aby sme mohli reagovať. Ja sa vás chcem, ja chcem využiť tú príležitosť, že ste vystúpili a opýtať sa vás na jednu vec, lebo máme nastavený zákon tak, že schvaľovanie predĺženia núdzové stavu má na starosti parlament. Čiže parlament, poslanci, ktorí vám dajú určité spätnú väzbu a požadujú od vás určité informácie na to, aby sme sa mohli správne rozhodnúť. A aj pri prvom predlžovaní núdzového stavu vystúpili z radov koaličných poslancov poslanci, ktorí žiadali, aby predložený materiál obsahoval prognózy, porovnania, vysvetlenia a ta ďalej. To chce viacej dát, viacej čísel. Materiál nakoniec ste teda predložili dodatočne včera o asi 9.30 prišla poslancom. Podľa mňa je stále veľmi slabý a nedostatočný. Ja sa len chcem spýtať, prečo keď už v januári od vás koaliční poslanci žiadali prepracovanejší materiál ste ten materiál nevypracovali hneď pri schvaľovaní predĺženia núdzového stavu na vláde a prečo ste to predložili až včera 9.30 pár hodín pred rokovaní tohto bodu. Ďakujem pekne za odpoveď pani ministerka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:25 - 10:26 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Pán poslanec, budem reagovať a úprimne na jednej strane nechcem naťahovať debatu, ale príde mi, že je to dôležité, lebo takéto vaše výstupy naozaj ľuďom ubližujú, a to čo robíte, robíte zjavne bez akejkoľvek zodpovednosti, podľa mňa, v tejto súvislosti aj s mandátom, to sa domnievam a je to moje presvedčenie, ktoré máte. Pretože tie dáta, na ktoré som poukazovala, by ste sa o nich oboznámili, keby ste čo len trochu chceli. Sú to dáta, ktoré sú verejné, vyplývajú z uznesenia vlády, proste naozaj k nim máte prístup. Pýtali ste sa na reprodukčné číslo, to máte takisto v materiáli, ktorý bol súčasťou už pôvodného materiálu v uznesení z vlády, ktorý išiel na Národnú radu. Tam bolo zrejmé, že tie opatrenia prispievajú k znižovaniu reprodukčného čísla, z 1,2 , 1,3 až 0,9 na základe opatrení, ktoré boli prijaté hneď v januári. Takže by ste sa to dozvedeli, že čo to vlastne spôsobilo. Viete, buď niekto číta s porozumením, alebo nečíta. Tak asi tu je bohužiaľ, rozdiel. Neviem čo k tomu viac dodať, asi toľko. Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujem, že ste vystúpili v rozprave, aby sa, aby sme mohli reagovať. Ja sa vás chcem, ja chcem využiť tú príležitosť, že ste vystúpili a opýtať sa vás na jednu vec, lebo máme nastavený zákon tak, že schvaľovanie predĺženia núdzové stavu má na starosti parlament. Čiže parlament, poslanci, ktorí vám dajú určité spätnú väzbu a požadujú od vás určité informácie na to, aby sme sa mohli správne rozhodnúť. A aj pri prvom predlžovaní núdzového stavu vystúpili z radov koaličných poslancov poslanci, ktorí žiadali, aby predložený materiál obsahoval prognózy, porovnania, vysvetlenia a ta ďalej. To chce viacej dát, viacej čísel. Materiál nakoniec ste teda predložili dodatočne včera o asi 9.30 prišla poslancom. Podľa mňa je stále veľmi slabý a nedostatočný. Ja sa len chcem spýtať, prečo keď už v januári od vás koaliční poslanci žiadali prepracovanejší materiál ste ten materiál nevypracovali hneď pri schvaľovaní predĺženia núdzového stavu na vláde a prečo ste to predložili až včera 9.30 pár hodín pred rokovaní tohto bodu. Ďakujem pekne za odpoveď pani ministerka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:20 - 10:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Rasťo, ja ťa len doplním v jednej veci, lebo v odôvodnení k tomuto materiálu, kde teda vláda sa snaží vysvetliť, prečo potrebujeme znovu predĺžiť núdzový stav, je napísané, že vláda veľmi zvažovala a prijala veľmi neľahké rozhodnutie znovu predĺžiť núdzový stav, a pritom v skutočnosti to bolo vlastne to najjednoduchšie a najľahšie rozhodnutie pre nich, pretože neľahké rozhodnutie by bolo nepredĺžiť núdzový stav a neľahké to bolo možno jedine kvôli tomu, že, že vláda tak ako si ti povedal, ako si citoval matematika doc. Kollára, nemá absolútne žiadne relevantné dáta, čísla, štatistiky, analýzy, porovnania. Nevieme proste vôbec nič a odôvodňovať to týmto, že preto potrebujeme núdzový stav, to znamená dokola používať to isté riešenie a očakávať iný výsledok, to môže naozaj iba človek, ktorý bohužiaľ, je hlúpy. Ďakujem.
Skryt prepis