Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.6.2021 o 9:58 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 9:58 - 9:59 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, a ďakujem tak isto všetkým pánom poslancom a pani poslankyni za reakcie. Len chcem dodať na záver, že naozaj by bolo úplne ideálne a s tým by naozaj nemohol mať nikto žiadny problém, keby sme nemuseli mať vôbec žiadny zákon o nejakom umelom ukončení tehotenstva, pretože by sa nám jednoducho na Slovensku tie potraty nevykonávali kvôli tomu, že tie mamičky proste by tie potraty, že by na tie potraty nechodili, nechceli by tam chodiť, neboli by proste motivované na tie potraty chodiť. A áno, aj ja, aj určite celé plénum je za to, aby sme túto motiváciu mať to dieťa zlepšovali a dovtedy pre mňa aj ostatných konzervatívnych poslancov, kým to proste nebude, tak pre nás bude aj snaha obmedziť toto vraždenie aj prostredníctvom takejto reštrikcie riešením a ja verím, že sa raz dostaneme k tomu, že potraty na Slovensku nebudú vôbec. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.6.2021 9:41 - 9:49 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aj mne vyjadriť sa k tejto problematike a hneď na úvod chcem povedať takú myšlienku, že keď sa tak zamyslíme, že ak by na Slovensku alebo aj na celom svete proste neexistovali potraty a teraz nemyslím z dôvodu, že by boli zakázané, ale proste by sa nevykonávali, neboli, neboli proste matky nejak motivované chodiť na tieto potraty, tak v podstate nič zlé by sa nestalo. A práve naopak, malo by to určité pozitívne efekty pre krajiny, ktoré majú dnes demografickú krízu, krajiny, ktoré vymierajú.
Zase naopak, keď si predstavíme taký teoretický scenár, že by sme žili v krajine, alebo že by sme žili na svete, kde by každá matka chodila na potrat, tak vieme si veľmi ľahko predstaviť, čo by sa stalo. Proste celé ľudstvo by do jednej generácie úplne vymrelo.
Máme tu pred sebou dva návrhy zákona, ktoré majú za cieľ zlepšiť ochranu nenarodených detí. Toto umelé ukončenie tehotenstva, teda potraty sú, boli a budú témou v mnohých krajinách po celom svete a za celú tú dobu boja za ochranu nenarodených detí sa zhromaždilo nesmierne veľké množstvo argumentov pre a rovnako aj proti ochrane týchto nenarodených detí. Existuje naozaj množstvo štúdií. Niektoré boli v tejto rozprave citované, rôzne vedecké názory, náboženské aj sekulárne pohľady na danú tému a každý, kto je proti alebo pre, si dokáže nájsť tie svoje argumenty, ktoré potvrdia, že ten jeho názor je správny a podložený. Ktorá strana má pravdu, častokrát ukáže až čas, inokedy sa zas stopercentnej správnej odpovede nikdy nedočkáme.
Ja si dovolím celú tú problematiku prirovnať k takej veci, ktorá tu už v spoločnosti dnes neexistuje, a to je to, že dnes už asi nikto v dnešnej modernej spoločnosti nevie predstaviť alebo nebude obhajovať, prečo by bolo dobré mať v spoločnosti otroctvo alebo otrokov. Otroctvo existovalo tisíce rokov naozaj vo všetkých druhoch spoločnosti a vo všetkých častiach sveta a predstaviť si ľudský spoločenský život bez neho vyžadovalo naozaj mimoriadne úsilie. Napriek tomu sa z času na čas objavili výstrednosti, aby sa postavili proti nemu, pričom väčšina z nich argumentovala tým, že otroctvo je morálna obludnosť a preto sa ho ľudia musia zbaviť. Takíto obhajcovia vo všeobecnosti vyvolali reakcie od jedného pobavenia až po kruté pohŕdanie a dokonca aj násilné útoky. Keď sa ľudia obťažovali, aby uviedli dôvody proti navrhovanému zrušeniu otroctva, rozvinuli rôzne myšlienky a medzi hlavné patrilo týchto päť:
Po prvé, otroctvo je prirodzené a ľudia sa líšia a musíme očakávať, že tí, ktorí sú určitým spôsobom nadradení, napríklad v inteligencii, v morálke, vedomostiach, technologických schopnostiach alebo schopnosti bojovať, sa stanú pánmi tých, ktorí sú v tomto ohľade podradní.
Po druhé, otroctvo vždy existovalo. Tento dôvod je príkladom argumentovania tradíciami a zvykmi teda, aj keď nechápeme, prečo sociálna inštitúcia pretrváva. Jej pretrvávanie môže byť napriek tomu založené na logike, ktorú ešte musíme pochopiť.
Po tretie, každá spoločnosť na zemi má otroctvo. Nevyžiadaný dôsledok je, že každá spoločnosť musí mať otroctvo, alebo ako tvrdí jeden variant, každá spoločnosť má otroctvo, pretože niektoré druhy práce sú také ťažké alebo ponižujúce, že ich nemohol urobiť žiaden slobodný človek a preto ak nemáme otrokov, aby sme tieto práce vykonávali, nikto ich neurobí.
A po štvrté, otroci nie sú schopní sa postarať sami o seba. Táto myšlienka bola populárna v Spojených štátoch koncom 18. a začiatkom 19. storočia medzi ľuďmi, ako sú George Washington a Thomas Jefferson, ktorí považovali otroctvo za morálne, odsúdeniahodné, ale naďalej držali otrokov a získavali od nich osobné služby a príjmy z produktov, ktoré boli nútení produkovať. Bolo by kruté oslobodiť týchto ľudí, ktorí by v najlepšom prípade upadli do biedy a utrpenia.
Po piate, posledný argument, bez pánov otroci zomrú. Novinári, ktorí cestovali po zrušení otroctva na juh hneď po vojne, uviedli, že Černosi boli v skutočnosti v procese vyhynutia z dôvodov ich vysokej miery úmrtnosti, nízkej pôrodnosti a nešťastného ekonomického stavu. Smutné, ale pravdivé. Niektorí pozorovatelia vyhlásili, že oslobodení ľudia boli naozaj príliš nekompetentní, leniví alebo nemorálni, aby sa správali spôsobom, ktorý je v súlade s prežitím v skupine.
A pravdepodobne teraz sa pýtate, prečo pri téme ochrany nenarodených detí hovorím o argumentoch proti zrušeniu otroctva, tak je to preto, že je to rovnako absurdné. Keď si týchto päť argumentov proti zrušeniu otroctva prerobíme na argumenty proti obmedzeniu potratov, dostaneme rovnaký výsledok.
Argument č. 1 hovoril, že otroctvo je prirodzené, že je to, že je to isté, ako by sme dnes tvrdili, že potraty sú prirodzené, a že nenarodené deti sa líšia od nás narodených a preto musíme očakávať, že sme určitým spôsobom nadradení v inteligencii, morálke, vedomostiach, v technologických schopnostiach alebo v schopnosti bojovať, a teda že máme právo o ňom rozhodovať.
Argument č. 2. Otroctvo vždy existovalo, teda dnes by sme mohli tvrdiť, že potraty tu sú a boli už veľmi dlho, už sto rokov. Argumentovať tradíciami a zvykmi je aj v tomto prípade rovnako absurdné.
Argument č. 3 tvrdil, že každá spoločnosť na zemi má otroctvo, teda dnes povedané, každá spoločnosť na svete vykonáva potraty. Aj tu nevyžiadaný dôsledok takéhoto názoru je, že každá spoločnosť musí teda vykonávať potraty.
Argument č. 4, argument č. 5, otroci nie sú schopní sa postarať sami o seba, bez pánov by otroci zomreli. To sú také isté tvrdenia, akože nenarodené deti nie sú schopné postarať sa samé o seba, resp. iba z potrebných zdrojov, a starostlivosť o deti by sa rodičia nemohli, by rodičia neboli schopní o tieto deti postarať. Predpokladám, že sú matky, prípadne je spoločnosť, ktorá sa o tieto deti nevie postarať. Napríklad nedostatkom kapacity detských domovov alebo nižšieho záujmu pestúnskych rodičov. Nie argument preto, aby sme naďalej podporovali a vykonávali umelé ukončenie tehotenstva, ale práve naopak, aby sme pripravili spoločnosť prijať aj takéto deti bez potrebného zázemia.
Aký je teda rozdiel medzi predpokladom, že všetci ľudia sú síce, sa síce rodia rovní, ale otroci nie a predpokladom, že ľudský život je síce hodný ochrany už pred narodením, ale ľudský život mladší ako 12 týždňov prenatálneho veku nie? A aký je medzi predpokladom, že ochrana vlastníckeho práva otrokára má prednosť pred ochranou rovnosti ľudí v dôstojnosti a v právach a predpokladom, že ochrana súkromia tehotnej ženy má prednosť pred ochranou zatiaľ nenarodeného ľudského života? Rozdiel je jediný. Prvé z týchto predpokladov sú dnes všeobecne považované za príklad exemplárneho zlyhania súdnej ochrany ústavnosti, druhé zas, druhé zas túto ochranu potrebujú, vyžadujú.
Nepriznať 11-týždňovému životu ochranu, na ktorú má nárok život o dva týždne starší, je rovnako iracionálne, absurdné, ani svojvoľné, ako zakázať otroctvo vo vzťahu k deťom do alebo nad 15 rokov alebo ľuďom s IQ do alebo nad 80. Opakovanie tejto témy aj tu v parlamente z môjho pohľadu absolútne vôbec nie je zbytočné, pretože to otvára celospoločenskú diskusiu a ja vyzývam preto koaličných poslancov, aby prišli do Národnej rady Slovenskej republiky s akýmkoľvek návrhom, či už to bude návrh, ktorý bude zakazovať alebo obmedzovať potraty, alebo to bude návrh, ktorý bude motivovať mamičky, aby si tie deti ponechali. Akýkoľvek takýto návrh my určite podporíme a verím, že aj táto diskusia pomôže k tomu, aby takýto návrh do parlamentu prišiel a našiel podporu medzi všetkými poslaneckými klubmi.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 18:55 - 18:56 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja som presvedčený o tom, že tu v pléne nie je žiaden poslanec ani pani poslankyňa, ktorá by schvaľovala...
===== Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja som presvedčený o tom, že tu v pléne nie je žiaden poslanec ani pani poslankyňa, ktorá by schvaľovala zabíjanie ako také, ale vlastne celá tá debata sa točí iba okolo toho, že odkedy považujeme, alebo odkedy môžeme považovať dieťa za človeka. To vlastne to je celá tá debata okolo, ktorej sa tu dokola točíme a my môžeme s názorom nesúhlasiť, s názorom toho druhého, ale mali by sme sa určite rešpektovať a hlavne rešpektovať tú diskusiu o tom ako chceme túto problematiku ochrany života zlepšiť a každý kto chce túto debatu obmedzovať, tak sa na demokrata, podľa mňa, iba hrá, pretože to je celá naša práca, diskutovať, debatovať, hľadať proste riešenia aj keby to malo byť každý šesť mesiacov, každý rok, alebo v akejkoľvek inej perióde. A na záver chcem ešte povedať trošku tak osviežiť tú debatu. Ja mám trošku strach, že to tvoje prirovnanie k tej ochrane tých kuriatok v Nemecku bude zo strany niektorých koaličných poslancov nepochopená a na budúcu schôdzu tu budeme mať zákon na ochranu kuriatok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 18:55 - 18:56 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja som presvedčený o tom, že tu v pléne nie je žiaden poslanec ani pani poslankyňa, ktorá by schvaľovala...
===== Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja som presvedčený o tom, že tu v pléne nie je žiaden poslanec ani pani poslankyňa, ktorá by schvaľovala zabíjanie ako také, ale vlastne celá tá debata sa točí iba okolo toho, že odkedy považujeme, alebo odkedy môžeme považovať dieťa za človeka. To vlastne to je celá tá debata okolo, ktorej sa tu dokola točíme a my môžeme s názorom nesúhlasiť, s názorom toho druhého, ale mali by sme sa určite rešpektovať a hlavne rešpektovať tú diskusiu o tom ako chceme túto problematiku ochrany života zlepšiť a každý kto chce túto debatu obmedzovať, tak sa na demokrata, podľa mňa, iba hrá, pretože to je celá naša práca, diskutovať, debatovať, hľadať proste riešenia aj keby to malo byť každý šesť mesiacov, každý rok, alebo v akejkoľvek inej perióde. A na záver chcem ešte povedať trošku tak osviežiť tú debatu. Ja mám trošku strach, že to tvoje prirovnanie k tej ochrane tých kuriatok v Nemecku bude zo strany niektorých koaličných poslancov nepochopená a na budúcu schôdzu tu budeme mať zákon na ochranu kuriatok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 18:10 - 18:12 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, mám pripravenú. Pán poslanec Šefčík, vy ste sa vo svojom príspevku vrátili do minulosti, do času, kedy sme prerokovávali návrh zákona pani poslankyne Záborskej. Vy ste na tom hlasovaní sa snažili nejak odhaliť to, že my sa tej téme v skutočnosti nevenujeme vážne alebo, že sme pri tom hlasovaní neukázali nejakú svoju tvár. Ja mám v našom klube na starosti to, aby som dával pozor na hlasovania, takže kedykoľvek v budúcnosti budete mať nejaké otázky, prečo sme hlasovali tak alebo onak, kľudne sa na mňa obráťte, ja vám to veľmi rád vysvetlím a rád vám to vysvetlím aj teraz. Pretože ten zákon pani poslankyne Záborskej on zlepšoval tú ochranu života detí určite áno, aj keď možno nie do takej miery ako by sme boli my spokojní, ale zlepšoval. Čiže preto sme boli rozhodnutí ten zákon podporiť, avšak v druhom čítaní bol predložený štrnásťstranovú pozmeňovací návrh, veľmi rozsiahly pozmeňovací návrh predložila aj pani poslankyňa Cigániková a ten pozmeňovací návrh pani poslankyne Záborskej v niektorých veciach ten zákon dopĺňal, boli tam niektoré nové veci, ale v niektorých bodoch sa podľa nášho pohľadu, podľa našej analýzy sa vracal k tej ochrane života ako keby trošku zase naspäť. Čiže v tých bodoch, kde sme si to vyhodnotili, že tam to proste nie je dobré, lebo sa zase budeme vracať, sme sa rozhodli, že to proste nepodporíme. A jedna forma, jedna forma, to akým spôsobom to môžeme spraviť je, proste neprezentovať sa a skúsiť to zablokovať, pretože nemáme inú možnosť lepšiu, pretože, keby sme sa prezentovali aj keby sme boli proti, aj tak by to prešlo, ale keď sa neprezentujeme, tak to aspoň čiastočne na chvíľu vieme zablokovať. To, že to robila aj pani poslankyňa Cigániková a ostatní poslanci, to neznamená, že sme sa navzájom dohodli, to proste sme obidvaja využili rovnaký nástroj. A ak máte nejaké pochybnosti alebo otázky, ja si veľmi rád s vami ten pozmeňujúci návrh prejdem, znovu ho môžme vytlačiť a každý jeden bod vám vysvetlím, ako sme sa k nemu postavili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 19:06 - 19:07 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predseda. Pán poslanec Žiak na poslednej riadnej schôdzi parlamentu, keď sa schvaľovalo, keď sa schvaľovala tá novela zákona o štátnom rozpočte, ku ktorému mimochodom vaša strana si postavila správny postoj, viacerí poslanci SAS-ky hovorili, že jedna plus jedna, že to neni štyri, že jedna plus jedna neni štyri viacerí to hovor rozprávali, ale vy tiež keď idete vystupovať, tak by ste mali zvážiť v prvom rade si fakty a čísla, argumenty, pretože už to aj kolega Filip Kuffa povedal. Od posledného návrhu zákona o umelom prerušení tehotenstva neprešlo šesť mesiacov, ale desať mesiacov. To je podľa mňa rozdiel. Už to tu viacerí povedali. Neviem aký to má zmysel to číslo opakovať, ale v poriadku, keď sa chcete o tom baviť, tak sa bavme teda konkrétne.
Potom ste povedali, že, že pán poslanec Čepček, že tu pretláča nejakú vieru, že vám tu vnáša tú vieru a viera ste to opakovali niekoľkokrát. Ale 99% argumentov aj v rozprave aj dôvodových správach aj všeobecne v akejkoľvek odbornej diskusii sa netýka viery. To sú my sa tu bavíme o medicíne, my sa tu bavíme o psychológii, bavíme sa tu o rôznych vedných odboroch a o viere sa tu nerozpráva takmer vôbec. Takže to ste zachytili asi veľmi nesprávne.
A posledná vec, ktorá ma veľmi zaujala, vy ste povedali, že, že základné ľudské právo je právo rozhodnúť sa. To neviem kde ste videli, to by som sa keby ste mi to mohli ukázať, pretože ja neviem o tom, ani som to nenašiel na internete, že by ľudské právo bolo právo rozhodnúť sa. Také právo neexistuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 16:33 - 16:35 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda a ďakujem tiež poslancovi Marianovi Kotlebovi za uvedenie ďalších argumentov, prečo je potrebné sfunkčniť referendum. A je pravda, že otázka referenda vyvoláva veľa nejasností, napríklad v prípade, že by bolo referendum úspešné, teda aby bolo dostatočný počet ľudí by sa rozhodlo prísť a vyjadriť sa. A napríklad by sa vyjadrili tak, že by odmietli tie otázky. Otázka je tiež, či by mali byť, či by výsledok tohto referenda sa mal tiež vyhlásiť ako zákon, takisto, čo v prípade, že poslanci nebudú akceptovať výsledky toho referenda. Veď aj dnes sa prezidentka obrátila na Ústavný súd, aby sa vyjadril ohľadne vykonateľnosti toho referenda. Čiže pri tom referende stále ostáva veľmi veľa otázok a nejasností, ktoré, ku ktorým by mala vzniknúť nejaká odborná debata, nejakých asi ústavných právnikov, alebo nejakých ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú široko, pokiaľ možno medzinárodnej, ako to je v iných štátoch. A ja verím a dúfam, že aj takýto návrh zákona prispeje k tejto odbornej debate a že sa začne reálne a diskusia a reálne kroky, ktoré budú smerovať k tomu, že sa na Slovensku zavedie funkčné vykonateľné referendum, aby ľudia, ktorí sú pôvodcovia moci mohli aj reálne túto moc prostredníctvom referenda vyjadrovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.6.2021 16:07 - 16:07 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko. Ja nemám pochybnosť o tom, že tento zákon prejde do druhého čítania, ale v prípade, že by sa tak náhodou nestalo, tak ja chcem vyzvať koaličných poslancov aj pána poslanca Slobodu, aby nečakali na to, že príde nejaká kampaň, ktorú všetkými desiatimi podporia, ale máte v rukách moc, máte v rukách verejné financie, máte možnosť rozhodovať, tak vás prosím a žiadam vás o to, aby ste urobili akýkoľvek krok, akýkoľvek krok. Či už to bude kampaň, či už to bude hocičo iné, aby ktoré budú smerovať k tomu, že pomôžeme zlepšiť stravovanie, či už detí, alebo vôbec ľudí, obyvateľov, ktorí žijú na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 15:50 - 15:51 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem poslancovi Marianaovi Kotlebovi za doplnenie ďalších argumentov a dôvodov, prečo by malo toto plénum hlasovať za náš návrh. A ja by som ešte doplniť, že tento návrh on nemá ambíciu vyriešiť problémy so stravovaním na Slovensku ako celok. Jednoducho nemáme takýto cieľ. A myslíme si, že práve takýto zákon je takým prvým krokom k tomu, aby sme mohli v tejto veci napomôcť. Pozrel som si ešte takú štatistiku. V krajinách Európskej únie je podľa štatistík ročný príjem cukru na osobu okolo 38 kíl. 38 kíl na rok je ročný príjem cukru na jednu osobu v krajinách Európskej únie, teda aj na Slovensku, čo keď si prepočítate na deň, tak vám to vyjde viac ako trojnásobok, ktorý je nejakej odporúčanej zdravej dávky cukru, ktoré by človek za deň mal zjesť. To znamená, že my úplne jasne proste a vedome trávime našich ľudí alebo pozeráme sa na to, ako sú naši občania ako sa trávia, ako sa trávia našej deti, a nerobíme s tým absolútne nič. A potom, samozrejme, náš zdravotný systém musí vynakladať obrovské peniaze na to, aby liečil choroby, ktoré sú práve sprievodné s týmito nezdravými návykmi.
A ja by som bol kľudne aj za ďalšie riešenia, podobné riešenia. Napríklad ja by som kľudne zaťažil nezdravé potraviny vyššími daňami. Proste, chceš si kúpiť nezdravú potravinu, zaplatíš si za to. A tie peniaze sa potom použijú na tvoje liečenie, pretože si si zničil svoje zdravie. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 15:39 - 15:41 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku, rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní...
===== na faktické poznámky. Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní zdravotného stavu našich obyvateľov. A vôbec ten trend je na celom svete vidieť. Naše deti, bohužiaľ, siahajú práve po takých výrobkov, ktoré dnes ja považuje za legálne drogy alebo za doslova jedy, pretože sú to potraviny s obsahom takých látok, ktoré ničia zdravie týchto detí alebo aj nás dospelých ľudí. A pokiaľ my nejakým spôsobom nezakročíme proti tomu, aby si tieto deti tieto legálne drogy a jedy dávali do svojich organizmov, tak potom to budeme musieť nahrádzať na zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Takže je to na vás.
Skryt prepis