Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2020 o 9:19 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:19 - 9:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Vašečka, ja by som vás chcel povzbudiť a podporiť v niektorých veciach, ktoré ste hovorili v rozprave a ktoré máte aj napísané v programovom vyhlásení vlády, konkrétne v tej časti, kde hovoríte o optimalizácii siete škôl alebo optimalizácii študijných odborov, čo vlastne v preklade znamená rušenie zbytočných a nadbytočných. Máte to veľmi špecificky napísané aj v programovom vyhlásení vlády. Vláda považuje za nevyhnutné podporiť kvalitné vysoké školy, chcete podporiť prácu Slovenskej akreditačnej agentúry tak, aby došlo k zásadnému, všeobecnému a v rámci poslania vysokých škôl diverzifikovanému zvýšeniu kvality a zníženiu počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov s cieľom eliminovať nekvalitné študijné odbory a vyprofilovať medzinárodné konkurencieschopné univerzity.
Viete, toto sú veľmi nepopulárne opatrenia a všetci politici, všetky politické strany vieme, že to je potrebné spraviť, už to bolo dávno potrebné urobiť. Nikto nemal na to energiu, nikto na to nemal tú politickú vôľu. A ja vám chcem povedať, že s takýmito opatreniami by ste nemali čakať. Mali by ste to spraviť na začiatku volebného obdobia, pretože keď sa budeme blížiť ku koncu volebného obdobia, k voľbám, tak to nikto nebude chcieť spraviť, pretože vieme veľmi dobre, akú reakciu to vzbudí vo verejnosti, hlavne u rodičov, zamestnancov, študentov na týchto školách.
Preto vám chcem povedať, máte našu plnú politickú podporu v tejto veci a naozaj potrebujeme tieto opatrenia začať robiť okamžite, aby sme konečne eliminovali tie zbytočné školy, gymnáziá a rôzne univerzity, ktoré produkujú nepotrebných študentov, absolventov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:01 - 16:03 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, čo sa týka dopravy, tak naozaj aj to, čo ste vy hovorili o tej prioritizácii a o tej potrebnej výstavbe, s tým sa dá naozaj len súhlasiť, ale ja vám cez, chcem vás tak upozorniť, alebo dávam do pozornosti aj to, že nielen tá výstavba, ale aj tá údržba je veľmi dôležitá už tej existujúcej cestnej siete a na Slovensku máme veľmi negatívny trend, čo sa týka kvality existujúcej cestnej infraštruktúry, pretože naozaj, keď si pozrieme štatistiky, tak vidíme, že stav ciest I., II. a III. triedy sa každý rok zhoršuje a je to spôsobené nielen tým, že sú podfinancované, i tí správcovia alebo samosprávy, ktoré majú tieto cesty na starosti, ale aj celkovým systémom. A keď sa bavíme o údržbe, tak k tomu, samozrejme, neodmysliteľne patrí aj zimná údržba a posypávanie ciest posypovou soľou a bola to práve naša iniciatíva, že sa posypová soľ dnes, respektíve dodnes obchoduje na komoditnej burze v Bratislave a jej posledná referenčná je 65 eur za jednu tonu. A tento systém nákupu, ktorý je mimoriadne transparentný, vysoko časovo efektívny a výsledok je rovnako kvalitný ako pri štandardnom verejnom obstarávaní, tak doteraz ho na Slovensku nevyužíva takmer nikto, iba Národná diaľničná spoločnosť, ktorá tak robí po mediálnom škandále, kedy NDS-ka nakúpila posypovú soľ dvakrát drahšie ako Banskobystrický samosprávny kraj počas županovania Mariana Kotlebu a dodnes ho používa Banskobystrický samosprávny kraj, pretože ten systém sme tam zaviedli my.
Preto vás chcem ako koaličného poslanca upozorniť a dávam do pozornosti aj túto oblasť dopravy, pretože je veľmi potrebné, aby aj ostatné samosprávne kraje sa do tohto nakupovania zapojili, aby sme naozaj šetrili desiatky miliónov eur na takýchto nákupoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 15:27 - 15:28 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, vy ste na začiatku, keď ste začali hovoriť, povedali, že nechcete zdržiavať alebo prerušovať, ale práve naopak, toto je programové vyhlásenie vlády, a vy členovia vlády by ste mali oveľa viacej vystupovať v diskusii, mali by ste reagovať na otázky, pretože to nie je programové vyhlásenie koaličných poslancov Národnej rady. Hej? Čiže ja vás chcem povzbudiť, vás aj vašich členov, ktorí sú tu, okrem vás je tu teda ešte jeden, aby ste naozaj v tejto diskusii sa zapájali oveľa aktívnejšie, pretože my potrebujeme nielen počuť na začiatku pána Matoviča, ale potrebujeme počuť aj ostatných členov vlády, aby sa k tomuto dokumentu vyjadrili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.4.2020 11:37 - 11:37 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Dovoľujem si pozvať členov osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, že dnes o 12.30 budeme mať v zasadačke č. 71 rokovanie výboru. Ak majú poslanci, členovia tohto výboru záujem pozrieť si dokumenty, ktoré budú dnes schvaľované, tak vás poprosím, aby ste prišli do miestnosti č. 78, kde budú k dispozícii. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:37 - 10:39 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Naša strana má také krédo, alebo tak hovoríme ľuďom, že politici by sa mali hodnotiť nie na základe sľubov, ale na základe činov. Aj v tomto programovom vyhlásení vlády je naozaj veľmi veľa sľubov a mnohé z nich, keď sa vám podarí do praxe zaviesť, tak ako to spomínal kolega Marian Kotleba, tak my budeme radi, naozaj, budeme vám tlieskať a občania môžu byť spokojní. Ale nemali by sme vás hodnotiť na základe sľubov, ktorých v tom programovom vyhlásení je naozaj veľa, ale mali by sa zhodnotiť na základe činov, ktorých za tento mesiac bolo niekoľko a už sami ste ukázali, že dokážete, už niekoľkokrát ste dokázali porušiť svoje vlastné programové vyhlásenie vlády, keď ste napríklad nepriamo novelizovali zákony tými tzv. prílepkami, ktoré nijakým spôsobom nesúviseli s obsahom daného zákona. A to nielenže ste prijímali také zákony, ktoré nesúviseli s COVID-19, ale vy ste dokonca aj porušili skrátené legislatívne konanie a veci, ktoré mali prejsť štandardným medzirezortným pripomienkovým konaním, aby sa mu mohla naozaj široká odbornosť vyjadrovať, tak ste si to tam prilepili a sami ste si do programového vyhlásenia vlády napísali, že to robiť nechcete a už niekoľkokrát ste to porušili. Tých vecí, ktorých v tom programovom vyhlásení vlády ste už porušili, je naozaj veľmi veľa a tomu sa budem osobitne venovať vo svojom príspevku v rozprave. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:19 - 17:19 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Ňarjaš, rozumiem, že ste koaličný poslanec a že obhajujete vládny návrh zákona, to je logické, len by ste mali používať argumenty, ktoré sú tiež logické a ktoré súvisia s predkladaným návrhom zákona, pretože vy ste povedali, že keď banky nemôžu zarábať na splátkach, tak budú aspoň trochu zarábať na úrokoch. Ale vy si uvedomte, že tí ľudia počas tých deviatich mesiacoch tie úroky nebudú platiť, oni ich budú platiť až potom, keď sa tie splátky znovu obnovia. Čiže argumentovať tým, že tie úroky sú v poriadku, pretože by aspoň trošku tie banky zarábali, je úplne hlúpy, pretože vôbec nesúvisí s predkladaným návrhom zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 11:10 - 11:15 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v prvom rade chcem oceniť iniciatívu, že ste prišli s týmto návrhom zákona, ktorý je mimoriadne dôležitý a ktorý už naozaj rodiny, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí, čakali, pretože odložiť splácanie úverov, hypoték a ďalších dlžôb je naozaj mimoriadne v tejto situácii potrebné.
Je mi, samozrejme, úplne jasné, že banky sú veľmi silný partner na rokovanie, že tie rokovania určite neboli veľmi jednoduché a museli ste aj vy, aj banky nájsť určitý konsenzus alebo nejaký kompromis. My však úplne tieto závery z týchto rokovaní nepoznáme a aj možno preto vyplývajú nejaké otázky súvisiace s týmto zákonom.
Chcem v prvom rade najprv pochváliť zákon ako celok. Sú tam naozaj dobré veci. Oceňujem aj to, že tí dlžníci, ktorí si odložia splácanie týchto úverov, že sa im to nebude nejakým spôsobom pretavovať do zhoršovania kreditnej kvality týchto dlžníkov, to sú naozaj dobré veci. A mám však niekoľko otázok, na ktoré by som, pán minister, poprosil, keby ste mi mohli zodpovedať.
Prvá otázka sa týka § 30b, kde sa píše o tom, že dlžník si môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. Nie je mi to úplne jasné, či to znamená, že keď si požiadam o odloženie tohto úveru napríklad na tri mesiace a potom po tých troch mesiacoch môžem ešte jedenkrát, alebo či to znamená jedenkrát na začiatku a potom už nemôžem, pretože by sme nemali zabudnúť najmä na tých dlžníkov, ktorí možno nie úplne odhadnú to obdobie, kedy nebudú môcť vedieť splácať svoje záväzky, aby, ak si požiadali napríklad o 3-4-5 mesiacov, nie teda tú plnú sumu, to plné obdobie deväť mesiacov, aby sme im dali možnosť ešte potom jedenkrát alebo dvakrát si to obdobie predĺžiť, aby mohli, aby mal naozaj každý možnosť využiť to maximálne obdobie tých deväť mesiacov.
Moja druhá otázka sa týka § 30c ods. 2, v ktorom sa hovorí o tom, že je veriteľ povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä v bode a) povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok o jeho výške.
Tie ostatné veci týkajúce sa bodu b), c), d), to, samozrejme, rozumiem, že tam tá lehota nie je úplne potrebná, aby bol dlžník informovaný hneď na začiatku. Ale ten bod a), to znamená o tom, že ten dlžník má stále povinnosť zaplatiť ten úrok aj za to obdobie, kedy bude toto splácanie odložené, si myslím, že by malo byť úplne na začiatku. To znamená, že všetci dlžníci, ktorí budú žiadať o takéto odloženie, by mali byť informovaní o tom, že budú musieť zaplatiť ten úrok, aj keď nie počas tých 9 mesiacov, kedy budú žiadať o to odloženie, ale potom následne. Myslím, že je to mimoriadne dôležitá informácia a nemali by sme dovoliť bankám, aby o tom informovali o týchto dlžníkoch až po dvoch mesiacov od, od tej žiadosti, pretože môžeme tým niektorých dlžníkov uviesť do omylu.
Potom, samozrejme, chcem namietať to samotné splácanie tých úrokov, pretože chápal by som, keby sa bavíme o tom, že tie banky potrebujú z niečoho žiť, že majú tiež nejakých zamestnancov, že majú nejaké náklady, že potrebujú, aby im tí veritelia platili, teda aby im tí dlžníci platili nejaké úroky. To by som chápal v prípade, keby im tie úroky neodložíme úplne. Ale keďže počas tých 9 mesiacov tí dlžníci nebudú splácať tie úroky vôbec a začnú ich splácať až následne, to znamená, keď skončí ten odklad, nie je mi úplne jasné, prečo sme dovolili bankám, aby si od dlžníkov pýtali tie úroky zaplatiť následne, pretože nie je mimoriadne šťastné to, že tieto hypotéky a úvery vlastne o tieto úroky predražíme. A bavíme sa o stovkách eurách na osobu a možno desiatkach miliónov eur, ktoré potom banky na takýchto úrokoch zarobia.
Rozumiem, ako som povedal na začiatku, že ste museli urobiť určité kompromisy voči bankám, a preto sa chcem spýtať, či nie je možné podľa vás ešte v tejto fáze legislatívnej túto časť upraviť, ak nie úplne zrušiť tieto úroky, tak aspoň sa baviť o nejakej maximálnej výške týchto úrokov, aby sme naozaj tým ľuďom urobili čo najväčší kompromis, aby tí ľudia nemuseli splácať a predražovať si svoje záväzky v tejto nešťastnej situácii.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 20:15 - 20:15 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Nuž, pýtať sa otázku vládnej koalície, že kam je schopná zájsť, keby mala možnosť rozhodovať o osudoch občanov, práve pána poslanca Osuského, ktorý sa neštítil fyzicky napadnúť človeka na ulici zato, že si dovolil povedať svoj názor, to je naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 18:39 - 18:40 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Šefčík, za prvé, teraz sme pri bode, kde sa pán poslanec Blaha a pán poslanec Kotleba volia ako členovia do týchto výborov, o tom, že sa budú voliť ako predsedovia, to je nasledujúci bod, takže ste si trošku pomýlili program, ale nevadí, ste nový poslanec, my vám to nejako odpustíme.
A druhá vec, hovoríte o demokracii, áno, máte väčšinu, ste koalícia, máte možnosť rozhodovať a práve preto, keď si pozriete zákon o rokovacom poriadku č. 350/96 Z. z. § 3 ods. 4, ktorý hovorí, že "doterajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky zvolá predsedov politických strán a predsedov politických hnutí zastúpených v Národnej rade a prerokuje s nimi prípravu ustanovujúcej schôdze". Práve toto je ten priestor, kde vy ako koalícia ste mali rozhodnúť, mali povedať svoje výhrady, s akými menami súhlasíte, s akými výborami súhlasíte, to aj bolo povedané.
My sme všetky vaše podmienky rešpektovali a všetky naše nominácie či za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko alebo či za stranu SMER boli spravené presne v súlade s tým, ako to bolo na tomto prvom stretnutí dohodnuté.
To, že vy ste si to zmenili, že to nerešpektujete a že teraz tu hovoríte nové argumenty, to je dôkaz toho, že vy nerešpektujete demokraciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:58 - 14:59 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, chcem sa poďakovať, že ste ako spravodajca vystúpili ešte v rozprave, aby sa na vás dalo reagovať. Pán poslanec Kuffa chcel v rozprave okrem svojho príspevku vystúpiť aj s návrhom na spôsob hlasovania, tak ja si dovolím, keby sme tú možnosť nemali, to spraviť prostredníctvom faktickej poznámky.
Pán spravodajca, prosím vás, aby ste dali hlasovať o bodoch zo spoločnej správy osobitne, to znamená o každom zvlášť, nakoľko sú tam body, s ktorými sa dá súhlasiť a podľa mňa aj budú z opozície schválené, ale sú tam body, s ktorými sa nedá súhlasiť, hlavne bod č. 3 a bod č. 4, ktoré sa týkajú novely zákona o Súdnej rade, ktoré podľa mňa nemajú žiadny súvis so schváleným, schváleným skráteným legislatívnym konaním, ktoré má jasne zákonom stanovené podmienky, kedy sa môže skrátené legislatívne konanie použiť. A je to aj v rozpore vlastne s opatreniami, ktoré majú zamedziť šíreniu koronavírusu. A tieto uznesenia, tieto ustanovenia by mali byť prerokované v štandardnom medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis