Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 9:38 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 9:38 - 9:39 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nuž, treba len konštatovať, že amaterizmus tejto vlády pokračuje ďalej. Veď dobre si pamätáme, že od začiatku vypuknutia tejto pandémie, v úvodzovkách, tu niekoľko mesiacov hlavný hygienik a Úrad verejného zdravotníctva prijímal opatrenia v rozpore so zákonom, že sa tu zatvárali prevádzky a pokutovali ľudia, a pred dvoma mesiacmi sme ešte len pridali tie kompetencie hlavnému hygienikovi, ktoré mu pred tým chýbali. Dnes stále platí, že Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné opatrenie proti preukazovaniu sa tými certifikátmi. Vláda sa s tým snažila vysporiadať vyhláškou, k tomu zase úrad zareagoval, že to stále neplatí. Dodnes vlastne je úplne právne vákuum. Proste nevieme, že čo vlastne je. A dneska pokračujeme ďalej a zase tu ideme zaplátavať ďalšie veci. Amaterizmus pokračuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja si dovoľujem pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 máme v rokovacej miestnosti č. 71 zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 15:59 - 16:01 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len krátko, pretože je mi asi jasné aj z tejto rozpravy, že ako zrejme dopadne hlasovanie, ale chcem vyzvať poslancov vládnej koalície k tomu, aby sa naozaj na systém financovania politických strán pozreli podrobnejšie, pretože, možnože to neviete a možno niektorí teda máte tú vedomosť, ale tie príspevky sa počítajú v závislosti od priemernej mzdy, ktorá vieme, že za posledné roky stále rastie. Teraz síce, keď bude tá ekonomická kríza, tak pravdepodobne to začne klesať na pár rokov, ale ja som urobil len také porovnanie, zobral som si výsledok strany Slobody a Solidarita v týchto, vlastne v týchtoročných parlamentných voľbách získali 179 246 hlasov, čo bolo 6,22 % zo všetkých hlasov. Keby to bolo v roku 2010, tak by dostali za príspevky, príspevky za, na činnosť a za hlasy plus príspevky za mandát o 970-tisíc eur menej, ako tomu bolo v roku 2020. Ten istý výsledok, tie isté percentá, ten istý počet mandátov a za 10 rokov dostanete o jeden milión eur viacej. Nemyslím si, že je potrebné, aby tie politické strany tie peniaze každý rok získali viacej a viacej, toto volebné obdobie to bude vo výške viac ako 70 mil. eur za volebné obdobie, a mali by sme naozaj spraviť buď určité zmrazenie, alebo určitý strop na to, aby sme zastavili rast týchto výdavkov do budúcnosti, pretože je neúnosné, aby sa občania Slovenskej republiky pozerali na to, ako tie príspevky v miliónoch rastú a tie politické strany potom tie peniaze rozhadzujú na hlúposti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 15:22 - 15:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Žiak, vy si uvedomte, že my sme teraz v prvom čítaní. Ja síce nie som predkladateľom tohto návrhu zákona, nechcem ten zákon nejakým spôsobom obhajovať, to budú robiť navrhovatelia, ale v prvom čítaní sa máme baviť o zámere tohto návrhu zákona a zámer tohto zákona je, či chceme nejakým spôsobom obmedziť financovanie politických strán. Ak chceme, ak sa na tom, na tom v pléne dohodneme, na to máme druhé čítanie, aby sme si povedali ako. Lebo vy ste kritizovali to číslo 50 percent. Ale veď predkladatelia ani nikto nehovoril, že to má byť 50 %, môže to byť úplne iné percento. Veď na to, o tom má byť to druhé čítanie, aby sme vyprecizovali, aby sme našli kompromis medzi jednotlivými politickými stranami. A tých možností, ako obmedziť to financovanie, ich je viacero. Môžu sa, môže sa dať také tzv. zmrazenie, pretože tie výšky tých príspevkov, dobre viete, že závisia od priemernej mzdy. Môžu sa zaviesť určité stropy alebo sa môže nájsť iný spôsob financovania, napríklad prostredníctvom daní fyzických osôb, ako sa financujú napríklad aj občianske združenia.
V minulom volebnom období tu bola snaha o, odstrihnúť úplne politické strany od týchto príspevkov. Predkladala to aj naša strana, predkladala to aj strana OĽANO, dokonca niekoľkokrát. Nikdy sa nenašla vôľa, aby sa, aby sa, aby to prešlo aspoň do druhého čítania. Či to OĽANO predloží znova, to neviem, to sa musíte, to by sme sa mali spýtať vašich kolegov, ale každopádne toto je určitý posun debaty dopredu, pretože nebavíme sa na začiatku hneď o zrušení, ale bavíme sa o určitom obmedzení. A to je dôvod, prečo by sme mali predkladateľov pochváliť, a určite si vyslúži našu podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.9.2020 15:16 - 15:17 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 14:22 - 14:23 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kuffa, ja som len povedal, že náš poslanecký klub víta túto poslaneckú iniciatívu, je to vlastne podobný návrh zákona, ako sme predložili my pred pár mesiacmi, tiež ide o zákaz nedeľného predaja. Čiže tie argumenty, ktoré si povedal, už boli povedané. My s nimi súhlasíme a chcem povedať, že určite návrh tohto zákona podporíme.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.9.2020 14:07 - 14:10 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja na záver už len pár viet. Chcem v prvom rade poďakovať každému, kto sa zapojil do tejto diskusie, či už formou príspevku v rozprave, alebo faktickými poznámkami. Som rád, že táto téma zaujíma aj vládnych poslancov, a verím, že v budúcnosti tam budeme vidieť aj vašu aktivitu a naozaj tie výsledky vašej práce.
Ja chcem povedať to, že vlastne dôvodom, prečo sme takýto návrh zákona predložili, bolo, boli hlavne dáta, ktoré sme zanalyzovali. Tie dáta sú k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, kde máte teda možnosť vidieť, kde všade a v akej výške išli tieto finančné prostriedky. A z celkovo preinvestovaných 1,9 mld. eur iba 15,86 % išlo do najmenej rozvinutých okresov. Keby to číslo bolo väčšie, tak by sme možno s takouto iniciatívou neprišli, ale to percento je neskutočne malé na to, že vidíme, že tá snaha alebo tá pozornosť vlády bola stále na okresy, ktoré sú rozvinuté, majú dostatočnú infraštruktúru, je tam dobrý trh, dobrá zamestnanosť. A už je načase, aby sme aj v tejto situácii, kedy Slovensko postupne prichádza do tejto krízy kvôli, spôsobenú vírusom COVID-19, aby sme upriamili tú pozornosť pri tých zvýšených investíciách, aby sme pomohli znovu tej ekonomike sa naštartovať, aby sme sa hlavne pozreli na tieto, na tieto okresy.
My nechceme tie investície obmedziť úplne všade. Nechceme teraz povedať, že môžte investovať iba do najmenej rozvinutých okresov. Tá vláda má tých možností viacej. Máme tu environmentálny fond, máme tu eurofondy, máme tu prostriedky v rezerve vlády, máme tu dotácie v pôsobnosti viacerých ministerstiev, rôzne agentúry, čiže tie finančné prostriedky, ktoré idú na podporu alebo pomoc tej ekonomike v tých regiónoch, je, je naozaj oveľa viacej. My sa zaoberáme v tomto návrhu zákona iba tými prostriedkami, ktoré idú cez ten zákon o investičnej pomoci.
My chceme, aby Národná rada Slovenskej republiky dala určité pravidlá vláde Slovenskej republiky, to znamená, aby sme povedali, dobre, v poriadku, keď chcete nejaké investičné prostriedky dať do nejakých regiónov, tak chceme ich zaviazať, aby tie prostriedky investovali do regiónov, ktoré tú pomoc skutočne potrebujú. My navrhujeme, aby to boli také regióny, ktoré sú zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov.
Ten zákon, samozrejme, v druhom čítaní sa dá zmeniť aj tým spôsobom, že sa obmedzí, aké množstvo prostriedkov z tých celkovo preinvestovaných peňazí má ísť do najmenej rozvinutých okresov, ak teda si myslíte, že niektoré z tých prostriedkov by mali ísť aj do tých, do tých okresov, ktoré nepatria do najmenej rozvinutých, nejaké percentá, napríklad 50 % minimálne by muselo ísť do najmenej rozvinutých a 50 % maximálne by mohlo ísť do tých ostatných okresov. Je to, samozrejme, na debatu. Ak, samozrejme, posuniete tento zákon do druhého čítania, tak tú debatu určite otvoríme aj na iných úrovniach a verím, že dokážeme nájsť také riešenie, aby sme konečne pomohli Slovensku a ekonomike, aby sa posunuli dopredu.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 11:07 - 11:07 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, ja si len dovoľujem pozvať členov Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 máme zasadnutie výboru v miestnosti č. 71, to je tá štandardná miestnosť v ubytovacom zariadení. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 10:39 - 10:41 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktickú poznámku. Pán poslanec Taraba, to, čo si povedal, ono to, ty vlastne predpokladáš to, že štát podporuje zahraničných investorov, ale tá pomoc investičná by nemala byť len pre zahraničných investorov, ona by mala byť v prvom rade podľa nás pre domácich investorov, domácich podnikateľov. To znamená, že my musíme podporovať slovenské podnikateľské subjekty, ak teda máme možnosť zo štátneho rozpočtu takéto peniaze niekde investovať, a tí nebudú utekať do zahraničia, do Maďarska, do Poľska alebo do iných krajín.
Teraz sme v situácii, kedy tá ekonomika naozaj nie je v stave, aby možno štát mohol investovať také finančné prostriedky ako možno za minulé roky, ale veď hovorí sa práve to, že práve keď nastáva čas krízy, tak práve vtedy by mal štát tú ekonomiku naštartovať aj takýmito možno nástrojmi. A my sa nachádzame na Slovensku v situácii, kedy my musíme ako štát začať smerovať tú pomoc do regiónov, ktoré, ktoré si tú pozornosť za posledné roky vôbec nejakým spôsobom nezískavali, pretože na západnom Slovensku, už keď hovoríme o automobilovom priemysle, tak tam máme naozaj úplne dostatočne rozvinutý tento, tento trh a práve stredné a východné Slovensko sú trhy, ktoré túto pozornosť v minulosti nemali. A práve preto by sme mali túto investičnú pomoc smerovať do týchto regiónov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 10:32 - 10:37 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som teraz konkrétnejšie uviedol náš návrh zákona.
Koncom júla tohto roka bola na Slovensku podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny evidovaná miera nezamestna, nezamestnanosti na úrovni 7,65 percenta. Na Slovensku stále máme regióny, medzi ktorými sú výrazne rozdiely v úrovni nezamestnanosti, ako aj v životnej úrovni. Medzi najhorších desať okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti patria okresy Rimavská Sobota, kde je miera nezamestnanosti až 20,51 %, Revúca, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Sabinov, ktoré sú nad 15 %, Rožňava, Trebišov, Sobrance, Poltár a Svidník, ktoré sú všetky nad 13 %. Všetko sú to okresy, ktoré sú buď z Banskobystrického, Prešovského, alebo Košického kraja.
Tieto okresy majú okrem vysokej nezamestnanosti spoločné aj to, že sú zapísané na zozname najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie a pravidelne aktualizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Nízka životná úroveň a nedostatok pracovných miest majú za následok migráciu pracovnej sily do rozvinutejších regiónov, odliv mladých ľudí do zahraničia a prehlbujúce sa regionálne rozdiely.
Vláda má k dispozícii niekoľko nástrojov, ako tento negatívny trend zvrátiť. Medzi tieto nástroje patria, patrí napríklad pomoc v rámci zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov alebo zákon 561/2007 o investičnej pomoci.
Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dostalo v rámci zákona o investičnej pomoci od roku 2002 pomoc už viac ako 200 domácich a zahraničných subjektov. Z toho však iba 28,44 % prípadov išlo o pomoc do najmenej rozvinutých okresov. Zarážajúca je však investičná pomoc v ekonomických číslach, kde je celkovo preinvestovaných; z 1,9 mld. eur išlo do najmenej rozvinutých okresov iba 308 mil. eur, to znamená iba 15,86 percenta.
Z uvedených čísel je evidentné, že poskytovanie investičnej pomoci zo strany štátu je mimoriadne drahý nástroj, a preto by mal byť využívaný sporadicky a veľmi racionálne. Nesprávne alokovaná investičná pomoc do vysoko rozvinutých regiónov môže zdeformovať zdravé trhové prostredie natoľko, že investičná pomoc bude vo svojom konečnom dôsledku kontraproduktívna.
Umelé zvýhodnenie jedného podnikateľského subjektu môže v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou viesť k všeobecnému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a k následnému krachu iných firiem pôsobiacich v danom regióne. Situáciu a investície v regiónoch, kde je dobrá infraštruktúra, silná konkurencia a vysoká miera zamestnanosti zvyčajne spoľahlivo vyrieši aj prirodzené trhové prostredie. Naopak, v najmenej rozvinutých regiónoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti je príchod investora schopného vyrábať, predávať a vytvárať nové pracovné miesta vítaným pozitívnym stimulom pre rozvoj regiónu a postupnú elimináciu tzv. hladových dolín.
V prípade investičnej pomoci smerovanej do najmenej rozvinutých okresov je riziko negatívnej deformácie trhového a konkurenčného prostredia zvyčajne minimálne. V dôsledku nesprávne nasmerovanej investičnej pomoci zo strany štátu, nedostatočne rozvinutej infraštruktúry a dlhodobej ignorácie najmenej rozvinutých okresov stredného a východného Slovenska vznikol stav, že v mnohých regiónoch sa o ekonomickom raste a zvyšujúcej sa životnej úrovni nedá ani hovoriť. Deformácia trhového a konkurenčného prostredia aj kvôli nesprávne alokovanej štátnej pomoci vyústila do extrémne veľkých regionálnych rozdielov, vyľudňovania chudobnejších regiónov a prílivu lacnej, často nelegálnej pracovnej sily zo zahraničia.
Jasným dôkazom komplikácií, ktoré môžu nesprávne, ktoré môže nesprávna alokácia investičnej pomoci spôsobiť, je napríklad investičná pomoc do spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorá postavila fabriku pri Nitre, teda v regióne, kde bola evidovaná miera nezamestnanosti koncom roka 2016 na úrovni 5,22 % a koncom roka 2017 na úrovni 2,9 percenta.
Za účelom znižovania regionálnych rozdielov, podpory zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch a obmedzení prílivu lacnej pracovnej sily zo zahraničia do vyspelých okresov preto predkladáme predmetnú novelu zákona č. 561/2007 o investičnej pomoci. V rámci tejto novely navrhujeme upraviť definíciu oprávneného prijímateľa investičnej pomoci tak, aby mohol štátnu investičnú pomoc získať len taký prijímateľ, ktorý plánuje zrealizovať investičný zámer minimálne v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Tým by prišlo k praktickému presmerovaniu štátnej investičnej pomoci do najmenej rozvinutých okresov a k súčasnému obmedzeniu nepotrebnej štátnej investičnej pomoci do okresov s nízkou evidovanou mierou nezamestnanosti.
Návrh zákona nepredpokladá zmenu výšky poskytovanej investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu, iba zmenu prijímateľov tejto pomoci. Investičná pomoc smerovaná do najmenej rozvinutých regiónov prispeje k naštartovaniu hospodárstva v daných regiónoch, čo bude mať v konečnom dôsledku jednoznačne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Novela zákona bude mať tiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis