Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.6.2020 o 14:45 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 14:45 - 14:46 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Stančík, aj vám ďakujem za konštruktívny príspevok do rozpravy. Ak som to správne pochopil, tak vám vlastne na tom návrhu vadí umiestnenie toho návrhu v čase. Hej, to znamená, že vy ste, možnože ani nie ste tak proti tomu zákazu nedeľného predaja, teda to nebolo jasné z toho vášho príspevku, ale vadí vám to načasovanie. Ale to je vec, ktorá sa dá veľmi jednoducho vyriešiť, pretože účinnosť toho zákona vieme nastaviť napríklad v druhom čítaní, hej, môžme sa o tom, samozrejme, diskutovať, môžeme nastaviť účinnosť zákona 1. januára 2021 alebo 1. júla 2021. To je, samozrejme, na diskusiu, to nie je vec proti, to nie je vec, kvôli ktorej by ste nemohli za tento návrh zákona zahlasovať.
Potom ste hovorili o tom, že stovky, možno tisíce ľudí by prišlo o prácu, ale keď si pozriete čísla práve ministerstva financií, to hovorí o tom, že maloobchodné tržby by klesli o 1,9 % ročne. Iba 1,9 %. A ďalej Inštitút finančnej politiky hovorí, že, že by to bolo vlastne ešte menej, pretože časť tých nákupov by sa presunula v čase do, alebo do iných prevádzok. Čiže v podstate tie argumenty, ktoré ste povedali, nie sú až také závažné a podľa mňa sa o tom môžme kľudne potom debatovať v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 14:31 - 14:33 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani poslankyňa, na začiatok mi dovoľte vám poďakovať za konštruktívny príspevok do diskusie. Dovolím si zareagovať na niekoľko vecí, ktoré ste v rozprave povedali. Najprv také opravenie, ja mám, my máme teda čísla z INESS-u, ktoré hovoria o tom, že 13 štátov v rámci Európy má v určitej miere obmedzené toto nedeľné predávanie, ale v siedmich je to všeobecným zákazom, vy ste hovorili, že v žiadnom.
Potom ste hovorili o tom, že už dnes tá legislatíva umožňuje, že môžu tí predajcovia dobrovoľne zatvoriť, ak, ak by vlastne sa tak rozhodli. To by však, to však ale v praxi nemôže fungovať z toho dôvodu, že ja ako majiteľ alebo prevádzkovateľ nejakého obchodu sa rozhodnem v nedeľu mať zatvorené a s vedomím, že moja konkurencia tak neurobí, tak vlastne prídem o svojich zákazníkov a o svoje tržby. Tým pádom ja to nemôžem spraviť, pretože viem, že moji konkurenti by vlastne pokračovali v tom predaji a tie a tým pádom si to vlastne nemôže ten obchodník dovoliť.
Potom ste hovorili, že väčšina zamestnancov vďaka nedeľnému predaju má vyšší príjem, pretože sú tam príplatky za nedeľu. S tým, samozrejme, sa dá súhlasiť, naozaj v tom maloobchodnom, pri tých maloobchodných predajoch pracujú ľudia s nižším príjmom, ale to napríklad váš minister Krajniak, myslím, že v nejakej, v nejakom rozhovore sám povedal, že by sa to dalo vyriešiť tým, že by sa tie príplatky presunuli napríklad na soboty, hej, čiže v podstate by sme tým nič neobmedzili.
Potom ste hovorili, že, že vlastne iba 2,5 % zamestnancov raz do mesiaca pracuje v nedeľu, čo je vlastne argument za to, aby sme ten nedeľný predaj zakázali, pretože to bude mať dopad na veľmi málo ľudí. To bol vlastne váš argument.
Potom ste sa roz... potom ste hovorili, že, že prečo vlastne, prečo tie obmedzenia vlastne treba prijať, ale k tomu sa dostaneme potom v rozprave, lebo to bude na dlhšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.6.2020 14:16 - 14:18 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť náš návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Rastislav Schlosár a Martin Beluský.
Cieľom návrhu zákona je umožniť opätovné povýšenie nedele na deň pracovného voľna. V čase platnej legislatívy je v Slovenskej republike umožnený maloobchodný predaj spotrebiteľom počas nedieľ napriek širokej dostupnosti obchodov cez pracovný týždeň a v sobotu. Týmto návrhom zákona sa navrhuje, aby v nedeľu nebolo možné zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je maloobchodný predaj, s výnimkou nasledovných maloobchodných predajov:
1. Maloobchodné predajne na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
2. maloobchodný predaj na výdaj liekov v lekárňach,
3. maloobchodný predaj na letiskách, prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
4. predaj cestovných lístkov,
5. predaj suvenírov,
6. predaj pri ubytovacích a stravovacích službách,
7. predaj pri prevádzkovaní športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
8. predaj pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
9. predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.
Tento predložený legislatívny návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s inými ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Má pozitívny sociálny vplyv a nemá dopad na rozpočet verejnej správy.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim po skončení posledného písomného prihláseného. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.6.2020 16:38 - 16:39 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi pár vetami uviesť tento návrh.
Opätovná voľba predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva v zmysle dohôd predsedov politických strán krátko po voľbách a takisto v zmysle výsledkov, jednotlivých výsledkov, ktoré získali jednotlivé politické strany, toto miesto pripadlo nášmu poslaneckému klubu, preto vlastne do dnešného dňa je toto miesto voľné. My sme si dovolili teda opätovne požiadať ctené plénum o zvolenie nášho navrhnutého kandidáta, ktorý, voči ktorému neboli na tomto stretnutí predsedov politických strán po voľbách vznesené žiadne pripomienky.
Tak dúfam, že ctené plénum sa rozhodne túto dôveru nášmu kandidátovi odovzdať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2020 18:47 - 18:50 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vrátiť diskusiu k tomuto bodu k obsahu, to znamená o vedúcich a členoch stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií.
Zároveň by som chcel ešte na úvod povedať, že si teda vážim to, že napriek tomu, že už sa blížime ku koncu rokovacieho dňa, tak takmer tretina rokovacej sály je plná. Dúfam, že to takto bude aj počas ďalších rokov tohto volebného obdobia a že naozaj tí občania budú mať taký pozitívny symbol, signál od Národnej rady, že im na občanoch a ich potrebách naozaj záleží.
Prečo som sa prihlásil do rozpravy? Mojím cieľom je tiež podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože na zahraničnom výbore, ktorý schválil tento návrh uznesenia, boli tiež dvaja nominanti, ktorí boli nominovaní naším poslaneckým klubom, vyškrtnutí. Mňa mrzí to, že to bolo urobené ešte pred prijatím toho uznesenia, že sme nedostali tú informáciu o tom, že je tam nejaký personálny problém, skôr, aby sme mohli tie nominácie prípadne upraviť. Ja sa nechcem nejakým spôsobom venovať tomu alebo kritizovať to, prečo niektorých nominantov schvaľujete, prečo niektorých nominantov neschvaľujete, máte väčšinu, máte možnosť o týchto veciach rozhodovať. Ja a moji kolegovia to v tejto konkrétnej veci rešpektujeme (zaznievanie gongu), preto sme si dovolili naše nominácie upraviť tak, aby to malo, tak, aby to bolo cez túto snemovňu priechodné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás.

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Navrhujeme teda zmeny v dvoch delegáciách, Parlamentné zhromaždenie NATO a Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, kde teda zamietnutých nominantov nahradzujeme novými nominantami, konkrétne v NATO, v Parlamentnom zhromaždení NATO tam za člena navrhujeme Mareka Kotlebu, ktorý bol v uznesení schválený ako náhradník. Za náhradníka navrhujeme Eduarda Kočiša. A v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, tam za náhradníka namiesto Milana Mazureka navrhujeme Rastislava Schlosára.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítal znenie tohto doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu.
Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Martina Beluského k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 99).
1. V bode II sa za slová "Peter Kmec (SMER – SD)" dopĺňajú slová v novom riadku "Marek Kotleba (ĽS Naše Slovensko)".
2. V bode II sa slová "Marek Kotleba (ĽS Naše Slovensko)" nahrádzajú slovami "Eduard Kočiš (ĽS Naše Slovensko)".
3. V bode III sa za slová "Roman Foltín (SaS)" dopĺňajú slová v novom riadku "Rastislav Schlosár (ĽS Naše Slovensko)".
Vážená snemovňa, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si vás požiadať, aby zajtra o štrnástej hodine ste vyjadrili tomuto návrhu súhlas. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2020 11:08 - 11:09 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Dovoľujem si pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes máme výjazdové zasadnutie v NBÚ a o 12.15 hod. sa stretávame pred budovou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:20 - 11:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Pčolinský, je mi ľúto, že zase k programovému vyhláseniu vlády a k obhajobe k programovému vyhláseniu vlády vystúpil koaličný poslanec, a nie člen vlády. Zase koaličný poslanec tu rozprával a obhajoval proces alebo obsah tohto dokumentu a stále - za štvrtý deň - z vlády nikto k tomuto dokumentu nevystúpil teda okrem jedného ministra, nikto sa tomu nevyjadruje, nikto neodpovedá na otázky a aj teba ako koaličného poslanca by to malo podľa mňa trápiť a mali by ste s tým spraviť konečne poriadok.
Povedal si, že toto programové vyhlásenie vlády mohlo mať jednu stranu. Kľudne mohlo, ja by som vám to vôbec nevyčítal a vzhľadom na situáciu, ale vláda sa rozhodla, že bude mať 121 strán, a našou povinnosťou, nielen opozície, ale aj koalície je sa tomu dokumentu postaviť, treba sa k nemu vyjadrovať. A aj preto tá rozprava tak dlhá, pretože ten dokument je taký obsiahly, takže nemôžeme sa čudovať, že tu tá rozprava trvá dlho a že sa na ten dokument pozeráme zo všetkých strán, pretože vláda sa rozhodla, že bude mať ten dokument 121 strán, a k tomu je aj adekvátna potom reakcia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:49 - 10:51 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za reakcie.
Pán poslanec Čekovský, skúste si prečítať váš predvolebný program, strany OĽANO. Je tam jasne napísané, že strana OĽANO chce znížiť kvórum na platnosť referenda na 25 %. A to vôbec v programovom vyhlásení vlády nenájdete. A jediné, čo sa v programovom vyhlásení vlády píše o priamej demokracii, alebo teda zlepšovaní referenda, je iba na úrovni miestnych referend, ale o celonárodnom referende tam nie je napísané absolútne vôbec nič. Ale sám som ešte dodal potom vetu, to ste možno nepočuli, že to ešte neznamená, že to reálne počas tohto volebného obdobia neschválite. A sám som povedal, že netreba kritizovať veci, ktoré programovom vyhlásení nie sú, ale tie, ktoré tam sú. Preto som sa potom 90 % svojho času venoval tým ostatným veciam.
Pán Šefčík, viete, vy môžte vysvetľovať tie svoje prehmaty akokoľvek chcete, ale keď už ste ich raz spravili, tak to, prosím, nevysvetlíte. Keď raz niečo máte napísané na papieri, keď raz niečo sľúbite a zároveň to potom nedodržíte, tak jednoducho už to potom vysvetľovať môžete, koľko chcete, ale nikto vám to už neuverí.
A na záver by som chcel povedať, že funkcia opozície v tomto pléne nie je vás tu vychvaľovať. A konštruktívna diskusia neznamená, že budeme s vami vo všetkom súhlasiť. Ale práve naopak, naša úloha opozície je, aby sme vám tu nastavovali zrkadlo a poukazovali na vaše prehmaty, a vy si jednoducho na toto budete musieť počas týchto štyroch rokov iba zvyknúť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 10:36 - 10:45 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán, vážený pán člen vlády pán Korčok, bohužiaľ, jediný člen vlády, ktorý je momentálne zúčastnený na rokovaní, ja osobne som zástanca názoru, že ak sa chceme rozprávať o programovom vyhlásení vlády, tak by sme asi nemali kritizovať to, čo v tomto dokumente nie je, pretože tento dokument má 121 strán, a napriek tomu nemôže obsiahnuť všetky oblasti života občanov. Preto sa chcem vo svojom príspevku zamerať iba na to, čo vo vašom programovom vyhlásení vlády napísané je a čím ste ukázali, čo chcete dokázať, docieliť, aké Slovensko by ste chceli po štyroch rokoch mať.
Vyčítať, čo všetko ste do programového vyhlásenia vlády nedali a voličom sľubovali, je naozaj veľa, napríklad politici z OĽANO a SME RODINA si vo svojom predvolebných brožúrach hovorili o priamej demokracii a o znížení kvóra na platnosť referenda, OĽANO 25 %, SME RODINA 30 %, zrazu v programovom vyhlásení vlády nič z toho nie je, čo však neznamená, že sa to nemôže počas volebného obdobia schváliť. Naša strana zastáva názor, že politikov by sme mali hodnotiť nie podľa toho, čo sľubujú, čo ľuďom rozprávajú, ale na základe reálnych činov, reálnych skutkov a na základe toho, čo už reálne dokázali.
Vaša vláda vládne iba niečo vyše mesiac a predtým okrem strany Sloboda a Solidarita ste nemali možnosť vládnuť, čiastočne, samozrejme, poslanci OĽANO, a preto by sa mohlo zdať, že nie je veľa skutkov, ktoré by sa dali hodnotiť. Opak je však pravdou a už po mesiaci vášho vládnutia môžeme nájsť niekoľko sľubov, ktoré ste si napísali do vašeho programového vyhlásenia vlády, ktoré ste už svojimi činmi porušili. Uvediem niekoľko konkrétnych príkladov.
Strana 14: „Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude koordinovať legislatívu, najmä zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií, obsahovo nesúvisiacich novelizácií právnych predpisov, tzv. prílepkov.“
Nuž, už sme tu mali za toto volebné obdobie, teda niečo vyše mesiaca už niekoľko príkladov toho, že ste napríklad toto ustanovenie vo svojom vlastnom vyhlásení porušili. Napríklad v tlači 29 ste nepriamo novelizovali zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade, v ktorom ste úplne nezmyselne a obsahovo nesúvisiaco s tým daným predkladaným zákonom ošetrovali, akým spôsobom má zaniknúť funkcia člena Súdnej rady. Takisto ste, nepriamou novelou zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch ste riešili predsedu Najvyššieho súdu, takisto absolútne nesúvisiace obsahovo. Napríklad v tlači 48 ste nepriamo novelizovali zákon č. 302 o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.
V týchto zákonoch ste porušili nielen pravidlo nepriamej novely, ktorá už je dnes v zákone o rokovacom poriadku upravená, a teda nemuseli ste to sľubovať, pretože to je niečo, čo už dnes v zákone máme, ale porušili ste aj dôvody, kvôli ktorým ste ako koalícia schválili skrátené legislatívne konanie, a tieto prílepky ste schválili bez možnosti širokej odbornosti vyjadriť sa k nim v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Ďalší príklad porušenia vašich sľubov. Strana 92: „Medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska patrí zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Cieľom predkladaného programového vyhlásenia je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a podporiť prechod na zdrojovo efektívne obalové hospodárstvo.“
Priatelia, bol to váš minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý ešte pred napísaním a predložením tohto programového vyhlásenia vlády navrhol presun termínu v súvislosti s povinnosťou zavedenia zálohového systému o jeden rok.
Ďalší príklad, strana 8: „V záujme vyváženosti zloženia v Súdnej rade Slovenskej republiky zavedieme pravidlá, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore.“
Priatelia, dovolím si vám prečítať kandidátov, ktorých ste navrhli v minulej voľbe do Súdnej rady. Bol to pán Andrej Márnik, pán Ján Mazák a pani Alena Svetlovská, ktorá ešte dnes svieti v registri sudcov vedená ako aktívny sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ďalší príklad toho, ako ste porušili sľub, ktorý ste sami napísali do vášho programového vyhlásenia vlády.
Poďme ďalej, strana 5: „Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Vláda Slovenskej republiky zavedie transparentný výberový proces, tak aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady. Vláda Slovenskej republiky zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly, zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.“ Priatelia, bolo to asi minulý týždeň, kedy v médiách prebehla informácia o tom, že minister hospodárstva Richard Sulík odvolal začiatkom apríla dlhoročného predsedu Hlavného banského úradu Petra Kúkelčíka, pričom do čela úradu obsadil Bohumíra Zvrškovca. A ten bol ešte vlani okresným predsedom strany Sloboda a Solidarita v Žarnovici a jeho manželka zároveň tento rok kandidovala za stranu Sloboda a Solidarita do parlamentu aj okresnú šéfku liberálov v Banskej Štiavnici.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, ja sa pýtam, ako môžeme vláde Slovenskej republiky veriť, že sľuby, ktoré ste si sami do programového vyhlásenia vlády napísali, ktoré tu už niekoľko dní prezentujete, že tieto sľuby aj reálne dodržíte, keď už ste nám ukázali, že niekoľkokrát ste niektoré sľuby už reálne porušili. Nemôžeme vám vyjadriť dôveru, keď už sami svoje vlastné programové vyhlásenie vlády niekoľkokrát porušili. A argumentovať tým, že tento dokument ešte nie je schválený, a preto ho môžete porušovať, veľmi neobstojí, pretože to hovorí o tom, ako dodržujete svoje vlastné sľuby, a tým pádom vám ľudia vlastne nemusia veriť nič z toho, čo ste reálne sľubovali vo volebnej kampani.
Na záver by som chcel povedať ešte pár poznámok. Veľmi ma mrzí politika, ktorú tu začali robiť hlavne koaliční poslanci, a to je to, že keď niekto vystupuje v rozprave, tak nehodnotíte obsah toho, čo sa vám snaží daný poslanec povedať, ale hodnotíte iba to, kto to hovorí, či už mal príležitosť vládnuť, či mal nejaké kauzy, či niekde už niečo urobil, neurobil, a jednoducho úplne obchádzate to, čo daný poslanec sa vám snaží povedať, a mnohokrát, verte mi, že je to snaha o konštruktívnu kritiku, aby ste si z toho zobrali spätnú väzbu.
Veľmi ma mrzí aj to, akým spôsobom sa vláda Slovenskej republiky postavila k predkladaniu tohto programového vyhlásenia vládu, programového vyhlásenia vlády. Za štvrtý deň, kedy rokujeme o tomto veľmi dôležitom dokumente, sme v rozprave mali možnosť si vypočuť iba ministra obrany, ktorý v rozprave vystúpil. Od ostatných členov vlády tu jediné, čo ho vidíme, je ignorácia tohto dokumentu, ignorácia tejto rozpravy. A toto nie je programové vyhlásenie koaličných poslancov. Nie je vaša úloha, aby ste obhajovali tento dokument. To je úloha členov vlády, ktorí by tu nemali iba sedieť, pozerať sa do telefónov a nejakým spôsobom nereagovať, ale práve naopak, práve títo členovia vlády by mali tento dokument obhajovať, a pokiaľ tak nedokážu spraviť, tak si nemôžu ani zaslúžiť našu, našu dôveru. Som rád, že som povzbudil pána ministra, že tak za chvíľku spraví.
Samozrejme, v tom dokumente je obsahovo ešte veľmi veľa vecí, ktoré by sa dali napadnúť. Nie je, bohužiaľ, dostatok času na to, aby som sa k tomu mohol vyjadriť. Verím, že moji kolegovia tak urobia v rozprave.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 11:42 - 11:44 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. (Ruch v sále. Rečník sa odmlčal.)
Pán podpredseda, chcel by som reagovať na vás, tak by som bol rád, keby ste počúvali, ďakujem.
Je mi ľúto, že vo svojej rozprave na začiatku ste povedali, že tá rozprava k diskusii o programovom vyhlásení vlády odišla od toho obsahu, a pritom sám ste v tom príspevku nič k obsahu o programovom vyhlásení vlády nepovedali. To je v poriadku, máte na to právo, môžete v rozprave povedať, čo chcete.
Ale viete čo, mne je osobne ľúto, že už tretí deň rokujeme o programovom vyhlásení vlády a za tie tri dni z vlády v rozprave nevystúpil nikto okrem ministra obrany pána Naďa. Ako je možné, že vy ako vedenie Národnej rady Slovenskej republiky dovolíte to, aby sme tu my rozprávali, pýtali sa ministrov otázky, pýtali sme sa na rôzne informácie a nikto z vlády nereaguje? Potom ako môžeme vyjadrovať dôveru vláde, ktorej ani nestojíme za to, aby tu reagovala?
Tak rovno zrušme celú túto diskusiu, zrušme celú rozpravu a poďme rovno hlasovať, pretože sa mi zdá, že celá táto diskusia je absolútne zbytočná.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis