Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 10:39 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 10:39 - 10:41 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Dostál, vy ste v závere svojho príspevku povedali, že málokedy sú tak jasne splnené tie požiadavky na to, aby niečo mohlo byť v skrátenom legislatívnom konaní. A ono to je práve preto, že vaša vláda a vaša koalícia to skrátené legislatívne konanie za posledný rok aj štvrť neskutočne veľakrát zneužila a využila úplne neoprávnene, takže, samozrejme, že málokedy je to tak jasne, pretože skoro nikdy to nebolo úplne splnené, takže preto to bolo málokedy.
A viete, kto chce psa biť, palicu si nájde. A vy tiež, keď proste chcete si nájsť nejaké argumenty, aby ste niečo obhájili, tak, samozrejme, že tie argumenty si nájdete, vymyslíte si, dotvoríte si, poviete polopravdy. Ale napríklad v tomto prípade skrátené konanie, viete, tam treba si aj povedať, že či je už, či teraz naozaj je doba, kedy sme sa dozvedeli nejaké nové informácie, pretože to, že príde nejaká tretia vlna, to sme predsa vedeli už veľmi dávno. Už veľmi dávno ste mohli prísť s nejakým návrhom zákonom, mohlo to ísť štandardným legislatívnym konaním. A dokonca aj premiér Heger sa vyjadril, že toto je nástroj, ktorý chcete možno v budúcnosti využiť. Čiže možno vy ho ani nevyužijete a možno využijete až v septembri, možno v októbri, takže nevidím vôbec dôvod, prečo by sme ho mali teraz hneď v skrátenom legislatívnom konaní prijať, keď vlastne ani neuvažujete o tom, že by sa to opatrenie hneď zajtra, budúci týždeň alebo neviem kedy využilo.
A druhá vec je samotný obsah zákona, pretože to je dôležité si tiež povedať, či ten nástroj dosiahne ten cieľ, ktorý predpokladá zákon o rokovacom poriadku. Teda či naozaj, keď prijmeme tento zákon, tak dôjde alebo zabezpečíme tým tú bezpečnosť, zabezpečíme ochranu ľudských práv a jednoducho odpoveď je, proste nie, nezabezpečíme. Práve naopak, toto je nástroj, ktorý bude len šikanovať nezaočkovaných ľudí, a nič iné to nie je. Žiadna ochrana, žiadna bezpečnosť, len šikanovanie. To je celý tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:48 - 14:49 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Baránik, ja rozumiem vášmu postoju, aj tomu, čo ste povedali, len viete, niekedy vy si pospájate veci, čo vidíte a pospájate ich úplne vo vlastnej hlave tak, ako sa ani nestali. Ja som, keď som predkladal ten pozmeňujúci návrh, ja som povedal, že nie je to môj návrh, že ho navrhol koaličný poslanec, že som si ho osvojil, to som povedal, ale ten pozmeňujúci návrh pripravil pán poslanec Krajčí, pán poslanec Baránik, pán poslanec Krajčí ho pripravil, aj ho predložil. Vám, určite vám to potvrdí pán poslanec Vetrák. Vy ste to ako SaS-ka na koaličnej rade zablokovali, ja som si ten návrh osvojil a s pánom poslancom Čepčekom som sa vôbec nerozprával o tomto pozmeňujúcom návrhu, napriek tomu som ho vyzval, aby ho podpísal, on to odmietol. Pán poslanec Čepček odmietol ten pozmeňujúci návrh podpísať, aby ste pán poslanec Baránik vedeli. A je pre mňa zarážajúce, že vy ako demokrat tu vlastne chcete zabrániť poslancom, aby využili svoje právo hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia tak, ako im to prikazuje ústava a vy sa tu vlastne tvárite ako nejaké stelesnenie demokracie a zakazujete tu poslancom, aby využili svoje právo hlasovať tak, ako im to káže ich vlastné svedomie. Ďakujem, veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:37 - 14:38 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, vy ste môj pozmeňujúci návrh označili, že je účelový a nazvali ste ho lex Cigániková, ale ja to trošku poopravím, ono to je v skutočnosti lex výkladová nejasnosť, pretože, áno, je pravda, že to vzniklo od toho výboru ktorý viedla pani Cigániková, ale nie je to kvôli tomu čo sa stalo, ale je to kvôli tomu, že následne sa zistilo, že v § 73 ods. 1 je napísané niečo iné ako v paragrafe, ako v § 80 zákona o rokovacom poriadku.
V tom prvom paragrafe, ktorý sa týka práve prvého čítania je napísané, že návrh zákona uvedie navrhovateľ zákona a po ňom vystúpi spravodajca, ktorého určí navrhnutý gestorský výbor. Ale v § 80 je napísané, a to sa týka druhého čítania, že ak gestorský výbor neurčí spoločného spravodajcu, učí ho predseda tohto výboru. A v tomto bola tá nejasnosť, že akým spôsobom sa má teda presne postupovať a o tomto je tento pozmeňujúci návrh, aby bolo jednoznačne určené, akým spôsobom sa postupuje v týchto prípadoch. Vôbec sa to netýka toho, čo spravila pani Cigániková, ide o to, aby sa to proste do budúcnosti takto nejasnosť nebola.
Vy ste hovorili, že v tomto prípade sa budete pozerať na to, kto pozmeňujúci návrh prekladá, a že za neho nebudete hlasovať, ja vám to pán poslanec nejakým spôsobom nebudem vyčítať. U vás mi to vôbec ani nevadí, je to váš postoj, ktorý ja rešpektujem.
A na záver vám chcem poďakovať za to, že ste hlasovali za to, aby som bol predseda jednej skupiny priateľstva. Ďakujem pekne za váš hlas.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:10 - 14:11 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ale ja som to nevnímal tak, že sa dohodlo na grémiu, že ako sa to ide upraviť. Len sa tam dohodlo to, že tam je iné výkladové, iný výklad pri tom § 80, ktorý teda je vložený v tom druhom čítaní a iný výklad je pritom, myslím, v § 71 alebo koľko to, ktorý je v prvom čítaní. A tak som tomu rozumel, že na grémium sa dohodlo, že sa to upraví tak, aby to bolo jednoznačné, teda aby sa nemohlo, aby tam nebol žiadny výkladový rozpor, ale nepovedalo sa, že akým spôsobom sa to upraví. Teda či pôjdeme tak, aby nemohol ten spravodajca, ten predseda výboru to spravodajstvo určovať sám alebo či to bude tak, ako navrhujem ja alebo iným spôsobom. Preto som si dovolil tento pozmeňujúci teda doplňujúci návrh osvojiť, predložiť ho. Ak nebude schválený, ale bude zapracovaný potom do veľkej novely, tak budem samozrejme rád a takisto budem rád, pán predseda, ak ešte budeme mať nejaké ďalšie stretnutie k tomu, lebo my sme tiež nejaké pripomienky poslali a bolo by dobré, keby sme sa k tomu mohli potom stretnúť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:09 - 14:10 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pá poslanec, že ste sa teda vyjadrili. Správne načasovanie. Ja som bol na tom grémium. Čiže áno, viem o tom, že pán predseda to navrhol. Ale ja som nevnímal tak, že sa dohodlo na grémiu, že ako sa to ide upraviť. Len sa tam dohodlo to, že tam je iné výkladové, iný výklad pri tom § 80, ktorý teda je vložený v tom druhom čítaní. A iný výklad je pritom, myslím, v § 71 alebo koľko to, ktorý je v prvom čítaní. A tak som tomu rozumel, že na grémium sa dohodlo, že sa to
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.7.2021 14:04 - 14:07 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, ja bude naozaj veľmi krátky. Najprv by som reagoval na to, čo povedal pán predkladateľ, pán Vetrák v rozprave. Áno, rokovací poriadok nie je iba o koalícii alebo iba o opozícii. Týka všetkých poslancov a naozaj by tam mala byť veci, na ktorých sa spoločne zhodneme. Nejakým spôsobom sa .... (nezroz. vyslov.) Slovenskej republiky. Je to vlastne len zákon, ktorý upravuje to, akým spôsobom sa tu rozprávame, rokujeme a určuje jednotlivé pravidlá. Preto by som chcel naozaj poprosiť, aby sme aj pri tých pozmeňujúcich návrhoch, aj pri tých, ktoré podám alebo pán kolega Kondrót, aby ste sa naozaj pozerali iba na obsah toho pozmeňujúceho návrhu, nie na to kto ho predkladá a aby sme naozaj našli nejaký spoločný kompromis v tých pravidlách, ktoré, na základe, ktorých sa my všetci musíme správať.
Teraz odôvodnenie môjho pozmeňujúceho návrhu. Je to samozrejme reakcia na situáciu, ktorá sa stala počas tejto schôdze pri stanovovaní spravodajcov. Tento pozmeňujúci návrh sa nepripravil ja. Ja som si ho osvojil. Bol pripravený iným koaličným poslancom. Avšak bol na základe vašich interných procesov zablokovaný. Myslím si, že dôležité je, aby sme sa o ňom rozprávali a dali o ňom hlasovať. Ako som povedal, upravuje zmenu spôsobu voľby spravodajcu. Samozrejme na prvom mieste nechávame tak, ako je to doteraz navrhuje spravodajcu vždy predseda výboru tak, ako to bolo doteraz. A ak ho gestorský výbor neschváli na návrh predsedu, potom je možnosť, aby spoločného spravodajcu navrhla nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Teda môže niekto z výboru navrhnúť toho spravodajcu. A ak ani takýmto spôsobom nebude spravodajca vybraný, tak potom ho určí predseda tohto výboru už beh hlasovania na základe jeho vlastného rozhodnutia. Myslím si, že s takto navrhnutým znením bude len každý súhlasiť. A verím, že nájde svoju podporu. A teraz si dovolím prečítať samotné znenie tohto doplňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Beluského k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. 1 sa za bod 7 vkladá bod 8, ktorý znie: „8. V § 80 ods. 1 druhá veta znie: „Ak gestorský výbor neurčí spoločného spravodajcu na návrh predsedu výboru, určí spoločného spravodajcu na návrh nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru, inak ho určí predseda tohto výboru.".".
Skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 10:29 - 10:31 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a keďže sa neprihlásil žiadny koaličný poslanec, tak predpokladám, že nemajú žiadne výhrady k tomu čo som povedal a budú akceptovať tie moje pripomienky. Pán poslanec Filip Kuffa, áno ja to opakujem, nie sme proti očkovaniu ako takému, sme za jeho dobrovoľnosť, ale pri plnom poskytnutí informácií, to znamená, že každý človek, ktorý sa dá zaočkovať musí vedieť aké riziká sú s tým spojené a samozrejme aké sú s tým spojené aj prípadné benefity.
Pán poslanec Schlosár, ľudia sa zúčastňujú experimentov a s tým úplne súhlasím, pretože ten papier, ktorý ľudia podpisujú pri tom očkovaní, tak tam je napísané, že oni vlastne sú súčasťou zisťovania bezpečnosti. Čiže vlastne sám ten štát, alebo ten, to centrum očkovacie, ktoré ide zaočkovať vlastne informujú o tom, že oni sú vlastne len akísi, sú časťou nejakého experimentu a budú zisťovať na nich, či vlastne je to bezpečné.
Pán poslanec Suja, áno prezidentka by to mala určite zablokovať, tak ako to sľúbila, ak to neurobí, treba ju určite k tomu nejakým spôsobom vyzvať. Ešte raz zopakujem, ak to chce vláda schváliť rýchlym spôsobom, môže to spraviť cez skrátené legislatívne konanie, tam je tiež samozrejme nejaká pochybnosť, ale určite by to nemala robiť ako prílepok.
Pani poslankyňa Sulanová, áno treba, keď chceme odmeňovať ľudí, teda očkovať, nech odmeňuje ľudí, ktorí sú zdraví aj iným spôsobom a treba tým pádom odmeňovať aj ľudí, ktorí COVID proste už prekonali, alebo ľudí, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zaočkovať. Prečo takíto ľudia nemôže byť tiež odmeňovaní?
Pán poslanec Taraba, dali dodatok, ktorý zabráni opozícii zahlasovať, s tým súhlasím. Ja však verím v dodržiavanie rokovacieho poriadku a verím, že pán predsedajúci nedá o tomto hlasovať, čiže budeme môcť ten zákon prijať.
Marian Kotleba, myslím si, že akýkoľvek kameň v priehrade bude asi príliš malý, aby sme niečo urobili.
Pán poslanec Štefan Kuffa, či je to negatívna, alebo pozitívna diskriminácia, to je diskutabilné. Podľa mňa by to bolo negatívna, v prípade, že by sa nezaočkovaní, že by tí nezaočkovaní museli platiť nejaké peniaze, ale je to samozrejme... Ostatným ďakujem.
Skryt prepis
 

1.7.2021 10:10 - 10:13 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
pozmeňujúcemu návrhu vôbec dostali. Chcem oceniť jednu vec a som rád, že sme ten pozmeňujúci návrh dostali aspoň deň dopredu, že sme mali možnosť sa s ním zaoberať, avšak chcem len upozorniť na vaše programové vyhlásenie vlády, v ktorom ste sa zaviazali, že zabezpečíte, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou a to najmä tým, že sa zasadí o to vláda, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie a tak isto sa vláda zaviazala, že zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií, právnych predpisov a obsahovo nesúvisiacich novelizácií právnych predpisov, tzv. prílepkov. A tu sa nedá nič iné konštatovať, len to, že toto je prílepok, pretože obsahovo to nesúvisí ani s dvoma percentami z dane, ani to nesúvisí so zabezpečením likvidity pre cestovné kancelárie, ale v tejto súvislosti, pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som upozornil na § 94 zákona o rokovacom poriadku, ktorý v ods. 2 hovorí, že pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú len vtedy, ak s ním navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním. Považujem, že pán minister Matovič v úvodnom slove s týmto pozmeňovákom vyjadril súhlas, avšak v ods. 3 je napísané, že pri prerokovaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokovaným návrhom zákona a pán predsedajúci, upozorňujem hlavne na odsek 4, ktorý hovorí, že ak podaný návrh nespĺňa náležitosti podľa ods. 2 alebo ods. 3, predsedajúci nedá o ňom hlasovať. Tak vás, pán predsedajúci, žiadam, aby ste túto povinnosť, ktorú vám dáva zákon o rokovacom poriadku využili. Pretože tu naozaj nie je žiadny dôvod obchádzať riadny legislatívny proces, minimálne ak ste teda chceli, mohli ste ísť do osobitného skráteného legislatívneho konania, ale nie je dôvod to dávať ako prílepok k inému obsahovo nesúvisiacemu zákonu.
A ešte mám na záver dve pripomienky. Veľmi sa tu hovorí o NCZI, o Národnom centre zdravotníckych informácií, ktoré bude spracovávať tieto informácie, ja len chcem upozorniť, že minulý rok audit kybernetickej bezpečnosti , ktorú vykonalo Národný bezpečnostný úrad, odhalil obrovské nedostatky v zabezpečení týchto informačných systémov a keď budú disponovať ďalšími informáciami, tak naozaj by vláda mala zabezpečiť to, aby nedošlo k úniku týchto osobných údajov. Áno, tie systémy neboli pripravené nie z viny súčasnej vlády, ale minimálne súčasná vláda by mala zabezpečiť, aby tie nedostatky boli odstránené.
A na záver posledná otázka. Chcem sa spýtať kto bude hmotne zodpovedný za minutie týchto 15 miliónov eur v prípade, že sa nezabezpečí dostatočná ako vy to nazývate kolektívna imunita a pandémia udrie v ďalšej vlne, zase to bude mať ďalšie úmrtia a v podstate tie peniaze, ktoré sa minuli boli úplne zbytočné, chcem vedieť kto bude za to hmotne zodpovedný. Ďakujme pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 10:07 - 10:13 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, nadviažem na to, čo tu bolo spomenuté v jednej faktickej poznámke, že áno, tento návrh zákona, o ktorom rokujeme, rieši veci, ktoré si našli širokú podporu v celom pléne. Jednak je to minutie tých dvoch percent z dane neziskovými organizáciami alebo zabezpečenie likvidity pre cestovné kancelárie, s tým si myslím, že naozaj nemá nikto žiadny problém a všetci sme to podporili, dokonca aj tie dva pozmeňujúce návrhy, ktoré prišli cez výbory, si myslím, že by mali takisto v pléne podporu.
Avšak teraz tu bol predložený pozmeňujúci návrh pánom poslancom Gyimesim, ktorý podľa vašich slov rieši pozitívnu motiváciu, ono však by bolo správne to nazvať pozitívnou diskrimináciou, pretože tým tieto lotérie v skutočnosti sú. Vy chcete v podstate, tak ako to vysvetľujete, odmeniť každého, kto dbá o svoje zdravie alebo teda ľudia, ktorí podľa vás sa zaočkujú, dbajú o svoje zdravie, mali by byť za to nejakým spôsobom odmenení. V poriadku, ale keď chceme takýto princíp zaviesť, tak ja navrhujem, aby sme pozitívne diskriminovali a odmeňovali aj ľudí, ktorí nechodia k lekárom, pretože nepijú, nefajčia, športujú, zdravo sa stravujú, proste takíto ľudia si takisto zaslúžia od štátu nejaké, nejakú prémiu, nejaký bonus, pretože tiež nestoja štát žiadne peniaze a budujú svoju imunitu takýmto iným spôsobom.
Ak sa dá niekto dobrovoľne zaočkovať na základe toho, že dostane peniaze, okej, ja to nebudem kritizovať, je to každého dobrovoľné rozhodnutie, ale chcem povedať pár vecí aj k samotnému procesu, pretože k obsahu už tu bolo spomenutých pár vecí, ale netreba zabudnúť aj na ten proces, akým spôsobom sme sa k takémuto pozmeňujúcemu návrhu vôbec dostali.
Chcem oceniť jednu vec a som rád, že sme ten pozmeňujúci návrh dostali aspoň deň dopredu, že sme mali možnosť sa s ním zaoberať, avšak chcem len upozorniť na vaše programové vyhlásenie vlády, v ktorom ste sa zaviazali, že zabezpečíte, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2021 15:13 - 15:13 hod.

Martin Beluský