Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 9:49 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 9:49 - 10:07 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, zvolili ste vo svojom úvodnom slove, taký viac vecný ako nejaký osobný politický tón. Hovorili ste konkrétne čísla, tak pokúsim sa aj ja byť trošku konkrétny, vecný, odborný, aby sme v tejto debate pokračovali a spolu sa dopracovali k čo najlepšiemu výsledku.
Na úvod by som chcel spomenúť dve také veci, také formálno-procesné.
Prvá vec - skrátené konanie. Zistili sme, že nie je skrátené konanie ako skrátené konanie, pretože schváliť nejaký zákon alebo zmenu rozpočtu v priebehu jedného alebo dvoch dní je naozaj veľmi nevhodné, hlavne keď sa jedná o takéto zásadné zmeny. Práve teraz sme zistili, že kľudne aj vieme počkať jeden, dva týždne, otvoriť priestor na odbornú debatu, vedieť si sadnúť, pozrieť si tie čísla aj s koaličnými partnermi, aj s opozíciou. Malo by nám to dať do budúcnosti taký signál alebo by sme sa mali z toho určite poučiť, aby sme vždy, keď bude skrátené konanie, hľadali aj tak maximálny možný priestor na debatu, nech to bude debata o čomkoľvek, pretože schvaľovať zákony z jedného dňa na druhý alebo z jednej hodiny na druhú je naozaj veľmi nevhodné a keď vieme počkať jeden, dva dni alebo jeden, dva týždne treba ten priestor určite využiť. Takže som rád, že tento priestor bol využitý, že aj na nátlak koaličnej strany SaS sa rokovanie o tomto zákone posunulo a mali sme čas si tie veci naštudovať trošku detailnejšie.
Druhá vec, ktorú chcem formálne spomenúť, je prítomnosť samotného ministra financií pri prerokovávaní takéhoto závažného návrhu. Pri rokovaní o tom, či bude tento zákon prerokovaný v skrátenom konaní, bol prítomný minister životného prostredia. Samozrejme, môžte mi povedať, že to bolo len rokovanie o skrátenom konaní, ale v ten deň bolo naplánované, že bude hneď aj prvé čítanie. Na druhý deň malo byť druhé čítanie bez prítomnosti ministra financií. Som rád, že sa to nakoniec neuskutočnilo, pretože aj vy, pán minister, vy to uznáte, že vás tu potrebujeme, aby sme s vami mohli komunikovať a diskutovať a pán minister životného prostredia bez ohľadu na to, do akej miery sa vyzná do financií, by nám jednoducho nevedel na všetky otázky odpovedať.
Minulý rok sme schvaľovali návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva rozpočtové roky, v ktorom ste si naplánovali rezervu na vyššie výdavky spojené s COVID-19 vo výške 1,041 mld. eur a v popise bolo vysvetlené, že tá rezerva má slúžiť najmä na ďalšie neočakávané výdavky spojené so šírením pandémie. Vo svojom odôvodnení k tomuto návrhu zákona píšete, že dôsledky nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou sú však prostriedky tejto rezervy na COVID-19 v tej výške 1,041 mld. eur vyčerpané.
Účelom návrhu zákona je preto zabezpečiť dofinancovanie opatrení zmeraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021, ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu. Keď si pozrieme prehľad, akým spôsobom táto rezerva bola vyčerpaná, tak tam nájdete výdavky, ktoré súviseli so očkovaním vo výške 53 mil. eur, výdavky súvisiace s liečbou ochorenia COVID-19 na nákup určitého lieku. Mimoriadny príplatok pre COVID oddelenia, slovenská mobilizácia a najmä testovanie, ktoré nás z tejto rezervy vyšlo na takmer 300 mil. eur. Keď tieto výdavky spočítame a nebudem teda počítať výdavky, ktoré boli spojené so schémou pomoci na zmiernenie negatívneho vplyvu COVID-19, ktoré súhlasím, že tie výdavky na práve tieto účely mali byť minuté, tak tam stále vidím viac ako jednu tretinu, to znamená 376 mil. eur, ktoré sme podľa môjho názoru mali v návrhu rozpočtu na rok 2021 určite počítať.
Vy ste, pán minister, spomínali, že vy nemáte vešteckú guľu, že vy neviete presne odhadnúť, aké budú príjmy, neviete presne, čo nás čaká aké výdavky, ale určite sme mali a mohli vedieť, že budete pokračovať v testovaní, určite ste mali a mohli vedieť, že budeme očkovať a práve tieto výdavky podľa môjho názoru nemali byť v rezerve, ale mali už byť zahrnuté v návrhu rozpočtu a o tieto výdavky sme mohli tú rezervu ušetriť a minúť to potom práve na tie schémy pomoci na zmiernenie negatívneho vplyvu.
V minulosti ste smeráckym vládam vyčítali že návrh rozpočtu neodráža skutočnosť, že sú tam nadhodnotené príjmy alebo sú tam skryté výdavky. Ale práve toto isté ste podľa môjho názoru urobili vy, resp. váš predchodca minister financií Heger. A chcel by som sa tiež vyjadriť k výsledku hospodárenia, ktorý bol zverejnený za posledný rok. Saldo za rok 2020 bol mínus 6,2 % HDP, z toho vplyv pandémie bol mínus 3,9 % HDP. To je nižší vplyv, ako sa prvotne predpokladalo. A dokonca oveľa lepšia situácia by bola, keby už máme zavedené spomínané výdavkové stropy a predošlé vlády by nerobili politiku v dobrých časoch rozdávame, ale keby predošlé vlády robili politiky v dobrých časoch šetríme, situácia na Slovensku by bola určite výrazne lepšia. Čiže dopad opatrení má na svojej hlave aj predošlá vlaha, predošlá vláda. A to presne ukazuje aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií, pretože k najväčšiemu zhoršeniu tohto ukazovateľa v tom čase tesne pod hranicu vysokého rizika došlo v roku 2019 paradoxne v čase, kedy vrcholili priaznivé časy v ekonomike a nezamestnanosť bola na historických minimách.
K tejto zmene, v tomto návrhu zákona na zmenu rozpočtu píšete, že rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa zvyšuje o 2,4 mld. eur. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume takmer 1 mld. eur. Uvedené zvýšenie celkových výdavkov sa alokuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa z dôvodov, že nie je definitívna detailná štruktúra a použitie výdavkov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu. A podľa vášho názoru sa týmto spôsobom zabezpečí hospodárenie a efektívne využitie výdavkov štátneho rozpočtu. Avšak v osobitnej časti dôvodovej správy, ako aj v materiáli, ktorý nám bol poskytnutý na finančnom výbore, detailnejšiu štruktúru máte navrhnutú, preto ja nevidím dôvod rozpočtovať tieto výdavky do konkrétnych kapitol, ale to je skôr taká formálna pripomienka. Obsahovo to, samozrejme, význam nemení.
Teraz poďme k samotným výdavkom, ktoré priamo súvisia s pandémiou COVID-19, v sume 2,4 mld. eur. Ako opozičný politik by som asi mal kritizovať, koľko peňazí chcete minúť a o koľko sa chcete zadlžiť Slovensko. Ale ja budem vo svojich vyjadreniach stabilný, pretože pri tomto rečníckom pulte som viackrát pri viacerých bodoch kritizoval, že pomoc zo strany štátu nie je dostatočná, že by mala byť určite väčšia. A stimuly boli oproti ostatným krajinám výrazne nižšie, najmä podpora zamestnanosti a domácností. Aj keď stimuly ešte na Slovensku nedosiahli vrchol, keďže niektoré schémy meškajú a zároveň sú brzdené aktuálnou politickou situáciou, aktuálne odhady smerujú k 3 % HDP a vrchol čerpania stimulov sa očakáva až v mesiacoch máj až jún. Priemer Európskej únie je však a úrovni 7 % HDP. To znamená, že adresné stimuly by mohli navyše zabrániť nechcenému znižovaniu potenciálov v ekonomike, ak by zamedzili bankrotom v postihnutých sektoroch. Slovenská ekonomika teraz v tomto roku určite potrebuje zvýšený jednorazový stimul a to hlavne pre postihnuté sektory. Podľa odborných odhadov na úrovni približne 2 % HDP, čo aj odráža tento návrh novely zákona o štátnom rozpočte. Čiže zámer ministra financií na zvýšenie podpory nehodnotím negatívne, avšak, a to chcem naozaj zdôrazniť, od budúcich rokov musíme začať s konsolidáciou verejných financií. Tá musí začať minimálne na úrovni 0,5% HDP a postupne sa zvyšovať, preto mám na vás, pán minister, otázku, že aké sú vaše plány a plány rezortu v tejto oblasti, či máte podobnú víziu. Rád by som bol, keby ste nás s tým oboznámili.
Teraz konkrétne k číslam. Na dodatočné potreby kapitoly ministerstva práce sa predpokladá zabezpečenie zvýšenia výdavkov o 629 mil. eur v súvislosti s opatreniami na tzv. schému prvej pomoci, humanitárnu pomoc, SOS dotáciami a pandemickým rodičovským príspevkom.
V oblasti zdravotníctva predstavuje sumu 451 mil. eur. A to najmä v súvislosti s jednorazovým odškodnením pozostalých v prípade úmrtia zdravotníckeho pracovníka, príčiny v súvislosti s ochorením COVID-19, s nákupom vakcín, liekmi a tak ďalej. Tu mám otázku, či plánujete v tejto, v tejto časti, kde teda predpokladáte vplyvy na oblasť zdravotníctva aj naďalej s nákupom nejakých testov. Ak áno, tak v akej výške.
Vplyv na kapitolu ministerstva dopravy v sume 179 mil. eur sa predpokladá najmä z dôvodu vytvorenia schémy na zníženie strát a výpadkov tržieb pre prevádzkovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy, autoškôl, stredísk vzdelávania vodičov, ako aj na pomoc podnikov v odvetví cestovného ruchu a gastrosektora. Tu ma zaujíma najmä tá pomoc pre cestovný ruch a gastrosektor. V tom sa, samozrejme, obrátim detailnejšie na ministra dopravy, ktorý to má v gescii, pretože mám pocit, že zvolená suma nebude podľa môjho názoru dostatočná. Ak mi to viete aj vy, pán minister, bližšie predstaviť, budem veľmi rád, ale predpokladám, že aj tá plánovaná rezerva 300 mil. eur bude možno súvisieť s tým, aby sme v prípade aj tento sektor vedeli potom dôsledne dofinancovať.
V dôsledku vplyvu pandémie dochádza k výpadku príjmov Sociálnej poisťovne a zároveň na výdavkovej strane je potrebné financovať opatrenia, v dôsledku ktorých má Sociálna poisťovňa zvýšené výdavky na ošetrované a nemocenské. Rovnako sa zvyšujú výdavky na poistenie v nezamestnanosti. Ďalšie vplyvy predstavujú zvýšené výdavky v súvislosti so zvýšením pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného na úroveň čistej mzdy a predlženia obdobia poberania nemocenského. Celková suma zabezpečenie uvedených opatrení predstavuje zhruba 143 mil. eur.
V kapitole ministerstva vnútra sa vplyv pandémie prejavil na zvýšenom výkone príslušníkov Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a štátnych zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali skríningového testovania a na preplatenie výdavkov spojených so skenovaním, testovaním oprávneného subjektu. Tu som naschvál zdôrazňoval to sloveso prejavil, zúčastňovali, pretože sú v minulom čase na rozdiel od ostatných častí, kde teda opisujete, kde plánujete tie peniaze minúť. Preto mám otázku, či to je teda dofinancovanie alebo sa plánuje zvýšenie týchto výdavkov na tieto, na tieto veci. Nie je mi to úplne jasné.
Vplyv na kapitolu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v súvislosti s testovaním na školách, kloktaním, predstavuje 12 mil. eur. To je moja otázka, či sa teda pokračuje testovaním alebo je to tiež iba dofinancovanie nejakých výdavkov, ktoré súviseli s testovaním v minulosti.
Dopĺňajú sa zdroje štátnych finančných aktív z výdavkov štátneho rozpočtu zo sumy 500 mil. eur na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre poskytovateľov finančnej pomoci na udržanie zamestnanosti. Tu chcem naozaj, pán minister, pochváliť tento nástroj. Vy ste to tiež spomínali vo svojom úvodnom slove. Pretože podľa prepočtov sme vďaka tomuto nástroju uchránili až 60-tisíc pracovných miest. A určite musíme v tomto nástroji pokračovať. A treba naozaj aj dobré veci pochváliť.
Keby som chcel iba kritizovať výšku týchto čísel, povedal by som, že vy by sme mi pravdepodobne povedal, že sú to teda len rezervy, ktoré sa nemusia v konečnom dôsledku minúť, ak sa tá situácia bude zlepšovať. Ale ja sa na to skôr pozriem opačne, že čo vás ako ministra financií aj ostatných rezortov bude motivovať k tomu, aby ste tieto rezervy míňali efektívne a rozume a aby ste naozaj iba nemávli rukou nad tým, že tie peniaze už tam schválené máme, tak ich proste poďme vyčerpať. A naozaj by som chcel počuť nejakú záruku, že budete sa snažiť tie peniaze uchrániť maximálne možným spôsob a minúť ich naozaj len tam, kde to bude potrebné, aby sme na konci mohli vystaviť záverečný účet a povedať si, že tie rezervy neboli minuté na 100 % a že sme pomohli tam, kde sme mali pomôcť a tam, kde sme pomoc nepotrebovali, že sme tie peniaze aj dokázali ušetriť.
V súvislosti s výdavkami na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov, to je tá druhá časť, vo výške takmer 1 mld. eur, tam píšete, že v súvislosti s predložením plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Európskej komisii sa vytvára priestor na postupné čerpanie týchto prostriedkov v sume 148 mil. eur. Tu chcem povedať, že je potrebné čo najskôr začať čerpať tento fond obnovy a čo najskôr ho aj vyčerpať, pretože, ako sa hovorí, kto včas dáva, dvakrát dáva. A nedostatočné stimule sú dokonca viac nákladné, ako sme si doteraz mysleli, pretože môžu znižovať aj potenciál ekonomiky do budúcnosti. Napríklad sú vidieť prvé nárasty dlhodobej nezamestnanosti v Európskej únii aj v Slovenskej republike.
Myslím si, že by sme mali všetci spoločne zabezpečiť to, aby peniaze, ktoré už máme k dispozícii z Európskej únie, aby sme zabezpečili to, že budú čo najrýchlejším spôsobom naliate do našej ekonomiky. Aby tie peniaze začali konečne pomáhať zotavovať našu ekonomiku, náš priemysel a keby tie peniaze zbytočne administratívnymi, byrokratickými procesmi budeme zdržiavať, tak nás to bude stáť oveľa viacej peňazí, ako len to, čo sme nevyčerpali.
Vzhľadom na aktuálny vývoj hospodárenia železničných spoločností si novelou zákona o štátnom rozpočte vytvárate priestor na jej dodatočné dofinancovanie, ako aj na úhradu straty za rok 2019 - 2020 v celkovej sume 353 mil. eur.
V tejto súvislosti sa očakáva prijatie akého memoranda medzi ministerstvom financií a ministerstvom dopravy a uvedenými spoločnosťami, ktorého cieľom bude stanoviť podmienky, za akých dôjde k realizácii dofinancovania. Mňa by zaujímalo nejaké konkrétnosti ohľadne toho memoranda. Či už máte nejaký nástrel, akým spôsobom sa ide zabezpečiť, aby sa takéto hospodárenie v železničných spoločnostiach neopakovalo, aby sme to nemuseli dofinancovávať opakovane. Jednoducho, čo presne bude obsahom toho memoranda.
A dovoľte mi teraz zopakovať moju otázku. Ak prijmete tento návrh novely zákona o štátnom rozpočte a zvýšime stimuly pre postihnuté sektory, chcem vedieť, či začneme od budúceho roka s konsolidáciou verejných financií. A mám tiež otázku k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré tu leží od septembra minulého roka a znovu sme ho prerokovali, lebo sme prerokovanie tohto zákona odsunuli na ďalšiu schôdzu, chcem vedieť, kedy pristúpime k prerokovaniu tohto zákona v druhom čítaní a konečne schválime účinný a efektívny zákon spolu s výdavkovými stropmi, s výdavkovými limitmi, aby sme zabezpečili, že sa v dobrých časoch nebudú opakovať situácie ako za minulých volebných období a budeme sa vedieť lepšie pripraviť na takéto krízové situácie.
Ak predpokladáte, že účinnosť tohto zákona, a teraz myslím ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti, sa má nastaviť od 1. januára budúceho roka, to znamená, že máme ešte viac ako polroka času kým by mala byť účinnosť tohto zákona účinná, ja vám chcem, pán minister, navrhnúť vzhľadom na pripravený rozsiahly pozmeňujúci návrh, aby sme tento návrh zákona úplne stiahli z rokovania. Pripraviť konsolidované znenie a prejsť znovu do medzirezortného pripomienkového konania, aby sme znovu zapojili odbornú verejnosť do tohto procesu, pretože neviem, či má odborná verejnosť k dispozícii ten pozmeňujúci návrh, resp. konsolidované znenie. A vzhľadom na dostatok časového priestoru k účinnosti tohto zákona by možno bolo korektné, keby sme ten proces začali odznovu, pretože to znenie, ktoré bolo pripravené do pôvodného konania, je úplne dnes v inom režime, v inom znení, ako to bolo predtým.
A posledná otázka sa týka postupného vyvažovania medzi stranou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Po roku vášho vládnutia by bolo potrebné začať pripravovať reformu, pomocou ktorej začneme na jednej strane znižovať výdavky štátneho rozpočtu, ale hlavne na druhej strane zlepšovať výber daní, najmä daní z pridanej hodnoty. Tiež ma zaujíma, či plánujete zvyšovať príjmy prostredníctvom zvyšovania daní alebo odvádzania nových daní, pretože boli zverejnené rôzne medializované informácie. Ale nemáme teda nejakú jasnú ucelenú informáciu. A možno by bolo dobré, keby práve pri tomto bode ste, pán minister, sa tomuto vedeli jasne vyjadriť.
Ďakujem pekne za odpovede. To je všetko, čo som chcel povedať. A budem veľmi rád za každú odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.5.2021 9:11 - 9:11 hod.

Martin Beluský
Ďakujem, pán podpredseda. Len vám chcem oznámiť, že klub Ľudová strana Naše Slovensko súhlasí s týmto návrhom, a teda tiež ak potrebujete ďalší klub, tak kľudne môžte s nami počítať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 11:56 - 12:06 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máme síce štyri minúty do obednej prestávky, ja to skúsim to zhrnúť čo najrýchlejšie vzhľadom na to, že aj pán podpredseda potrebuje potom odísť. Keby som potreboval trošku dlhšie hovoriť, tak by som vás poprosil, že by ste mi dovolili aj pár minút po prestávke, aby sme tu zbytočne nenaťahovali, aby sme mohli pokračovať každý vo svojom programe.
Na úvod k tomuto návrhu zákona chcem povedať to, čo som aj povedal vo faktickej poznámke. Bol som trošku znepokojený, keď sme minulú schôdzu odložili návrh tohto zákona o jeden mesiac ďalej, pretože som presvedčený o tom, že sme kľudne mohli prerokovať tento návrh zákona v prvom čítaní, nestratili by sme zbytočne jeden mesiac. (Zaznievanie gongu.) Pričom by sme kľudne mali dostatočnú časovú rezervu na prípadné rokovania o vylepšovaní tohto návrhu zákona, ale to len k formálnym procesom schvaľovania tohto zákona.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste nevyrušovali pána poslanca Beluského. Ďakujem.

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Všetci páni poslanci aj panie poslankyne ešte minulú schôdzu dostali do mailovej schránky list od organizácie Slovensko.Digital a Zastavme korupciu, v ktorom nás žiadajú, aby sme tento návrh zákona stiahli z rokovania, pretože tam vidia zásadné nevyriešené riziká. Oni vlastne napádajú tri navrhované mechanizmy. Jeden sa týka toho, že NBÚ môže z vlastného podnetu alebo na návrh kohokoľvek z vonku uložiť povinnosť blokovať, určitý softvér alebo komunikáciu. Druhá vec sa týka automatizovaného poskytovania informácií a tretie sa týka toho, že NBÚ môže z vlastného podnetu zakázať používať určitý hardvérový alebo softvérový produkt, proces alebo službu.
Potom, čo som si prečítal podrobne tento list aj som si tam vypočul niektoré pripomienky niektorých konkrétnych koaličných poslancov, tak mal som skôr pocit, že sa rozprávajú aj tento list pripomienkuje návrh zákona, ktorý bol ešte vo verzii, ktorá bola predložená do pripomienkového, medzirezortného pripomienkového konania, pretože tá verzia toho zákona, ktorá vyšla von z neho mala už všetky tieto nezrovnalosti vyriešené. A ja som takisto mal viacero závažných pripomienok. Rokovali sme aj o tomto návrhu zákona aj na našom výbore na kontrolu činnosti NBÚ a som presvedčený o tom, že výsledok toho zákona ako je predložený teraz v prvom čítaní, ako ho predkladá pán podpredseda vlády, je vstave, aby sme ho mohli bez problémov prerokovať aj v druhom čítaní.
Ako som hovoril, prešiel tento zákon riadnym pripomienkovým konaním, bez prieťahov boli pri ňom vedené rozporové konania a všetkým zainteresovaným subjektom boli zaslané vyhodnotenia ich pripomienok spolu s vysvetleniami aktuálnymi pracovnými verziami návrhu zákona. Bolo tak 381 pripomienok, z toho zásadné pripomienky od povinne pripomienkujúcich subjektov bolo 122. NBÚ akceptoval približne polovicu z nik, čiastočne akceptoval 15 a rozpor odstránil obe strany v devätnástich prípadoch a predkladateľ nevyhovoval 31 pripomienkam, pričom takmer polovica z nich bola od jediného subjektu. Keď sa novela zákona dostala na vládu, riešil sa už len jeden jediný rozpor a ten bol nakoniec tiež vyriešený. Všetky relevantné aj povinné subjekty mali svoju možnosť pripomienkovať návrhy novely a NBÚ sa venovala každej jednej výhrade, nápadu alebo úprave.
Dovoľte mi, aby som sa teraz trošku podrobnejšie vyjadril k pripomienkam, ktoré teda boli vznesené. Prvá pripomienka sa týka zavedenie inštitútu tzv. blokovania, ktorá v pôvodnom návrhu zákona nemala alebo teda chýbalo tam to, že by boli konkrétnym spôsobom zadefinované hlavne, čo je to škodlivý obsah a čo je to škodlivá aktivita, aby naozaj NBÚ nemohol svojvoľne nejakým spôsobom rozhodovať o tom, že sa zablokujú určité webstránky, domény alebo aplikácie. V súčasnom návrhu zákona máme už jasne zadefinované, že na účely blokovania sa škodlivým obsahom rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident a škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, ako podvodná činnosť, odcudzenie osobných údajov, alebo citlivých údajov.
K tomuto návrhu zákona je predložená aj vyhláška Národného bezpečnostného úradu, v ktorej sa ustanovujú pravidlá blokovania. Doporučujem si ju podrobne prečítať, pretože je tam veľmi podrobným spôsobom vysvetlenie, čo sa môže blokovať v krátkosti uvediem. Sú to napríklad adresy sieťového protokolu, ktorý sa nachádza napríklad phishingova stránka alebo server, škodlivý kód alebo škodlivá aktivita, riadiaci server pre riadenie bodnetovej siete, útok typu Distributed Denial of Servis tzv. DDoS útok, skenovanie, Brute-force útoky alebo pokusy alebo pokusy o prieniky. Čo je dôležité povedať, že každému blokovaniu predchádza informovanie Národnej jednotky CSIR teda Computer security incident response, ktorý o zistení škodlivého obsahu na dotknutej doméne najprv vlastne bude vlastne informovať a umožní držiteľovi alebo prevádzkovateľovi domény odstránenie škodlivého obsahu z dotknutej domény v určenej lehote. Táto vyhláška konkrétnym spôsobom upravuje všetky tieto definície a keď si ju každý z vás prečíta, stratí akýkoľvek dojem alebo akékoľvek dojem toho, že by tam mohol byť tento, toto blokovanie nejakým spôsobom zneužívané.
Druhá pripomienka sa týkala tzv. automatizovaného poskytovania informácií. V pôvodnom návrhu, ktorý bol ešte pred pripomienkovým konaním, bolo zadefinované, že na hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov alebo na zaistenie kybernetickej bezpečnosti je prevádzkovateľ základnej služby je určený rozhodnutím úradu povinne zasielať automatizované spôsobom a v rozsahu ustanovenom v štandarde úradu určenej systémovej informácie zo sietí a informačných systémov. To boli vznesené určité pripomienky, ktoré hlavne napádali to, že NBÚ môže získavať nejaké osobné údaje, utajované informácie a pod. Dnešná novela zákona má veľmi dobre zadefinované toto automatizované poskytovanie informácií. V prvom rade NBÚ uloží prevádzkovateľovi, aby si sám vyhodnocoval výskyt komunikácie voči technickým identifikátorom a úrad bude len automatizovaným spôsobom o takomto výskyte oboznamovať. Pokiaľ to tento poskytovateľ základnej služby neurobí, tak potom mu môže úrad v primeranej lehote uložiť rozhodnutím automatickým spôsobom zasielať informácie prevádzkovateľovi základnej služby. Povinnosť podľa týchto odsekov 1 a 2 nie je možné uložiť, ak ide o siete a informačné systémy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany alebo bezpečnosti Slovenskej republiky, to je veľmi dôležité a obsah komunikácie prepravovaných správ a tajom a tajomstvá plnení povinností podľa odseku 1 a 2 nie je dotknuté. To znamená, že Národný bezpečnostný úrad vo svojich úlohách o oprávneniach používaní informačno-technických prostriedkov nemôže byť spravodajskou činnosťou, nemôže spravodajskou činnosťou získavať informácie ako napríklad Slovenská informačná služba, nemôže v tomto kontexte zbierať žiadne osobné ani citlivé údaje a už vonkoncom nemôže niekoho odpočúvať. Explicitne to uvádza ten paragraf, ktorý som prečítal. NBÚ nemôže priamo zasahovať do žiadneho softvéru ani do komunikácie v sieti a budú môcť pracovať iba na úrovni technických identifikátorov a oprávnenia na zber obsahu komunikácie. Preto nevidím žiadny dôvod, aby sme nejakým spôsobom takto upravené novelizované, novelizovaný obsah nejakým spôsobom menili.
A posledná tretia pripomienka sa týkala možnosti obmedzenia používania produktu alebo služby. V pôvodnom znení návrhu zákona pred konaním bolo napísané iba, že rozhodnutím môže úrad zakázať alebo obmedziť prevádzkovateľovi základnej služby používať konkrétny produkt, proces alebo službu. Ak je to potrebné na zaistenie kybernetickej bezpečnosti alebo z dôvodov bezpečnostného záujmu Slovenskej republiky. S takto navrhnutým znením sme mali aj my problém, avšak novela zákona, ktorú teraz prerokúvame má jasne zadefinované, že úradu neumožňuje alebo zásadným spôsobom, že takéto používanie úrad môže rozhodnutím zakázať alebo obmedziť používanie konkrétneho produktu. Keď sa zistí, že takéto používanie neumožňuje alebo zásadným spôsobom sťažuje udržanie kybernetickej bezpečnosti, ohrozuje bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ale hlavne úrad na konanie vykonať (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) vo vzťahu k produktu, procesu alebo služby analýzu rizika a požiada o vyjadrenie Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, to je veľmi dôležité, pričom môže predkladať Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky odôvodnené návrhy. O vyjadreniach bezpečnostnej rady sa úrad môže odchýliť len v prípadoch osobitného zreteľa a ďalej rozhodnutie úradu sa vyhlási zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, to znamená je preskúmateľné a napadnuteľné súdom. V druhom čítaní mám teda informáciu, že budú aj tak predložené nejaké pozmeňujúce návrhy, že teda niektoré z týchto vecí, ktoré som tu vysvetľoval aj tak odstránia. Napríklad to blokovanie, považujem to za úplne zbytočné, to odtiaľ vyhadzovať. Verím, že sa ešte za ten mesiac spraví nejaká odborná diskusia, aby sme naozaj tieto veci tak veľmi potrebné v tomto zákone nechali. Naozaj nevidím žiadny dôvod na to, aby sme tento návrh zákona nepresunuli do druhého čítania a teda ako opozičný poslanec vás žiadam, aby ste tento vládny návrh zákona podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:56 - 10:58 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda parlamentu Laurenčík, samozrejme ja vítam akúkoľvek snahu, ktorej cieľom je vylepšiť nejaký zákon, aby bol lepší, účinnejší, efektívnejší avšak obávam sa, že snaha vašej politickej strany SaS nebude viesť k lepšeniu ale práve naopak k zhoršeniu navrhnutých paragrafov. Tá verzia zákona, ktorá bola pôvodne daná do medzirezortného pripomienkového konania, áno aj ja som s ňou mal problém, bolo tam viacero vecí, ktoré neboli úplne jednoznačne zadefinované, boli také otvorené ale potom ako vyšiel tento zákon z medzirezortného pripomienkového konania ako boli tieto zásadné pripomienky aplikované, tak si myslím, že z toho vyšla veľmi dobrá verzia zákona, o ktorej budem viacej hovoriť aj potom vo svojej rozprave. Nevidím, nevidel som vôbec žiadny dôvod prečo sme minulú schôdzu odkladali prvé čítanie, pretože kľudne sme mohli ten zákon prerokovať v prvom čítaní, mali ste ešte mesiac dostatok času nato, aby ste akékoľvek rozpory akékoľvek nejaké prípadné ešte vylepšenia mohli prerokovávať. Dneska sme mohli už byť v druhom čítaní, schváliť pozmeňováky a mohli sme už rovno zákon posunúť pani prezidentke na podpis. Zbytočne sme podľa môjho názoru stratili jeden mesiac, ale som rád, že teraz už o tomto zákone rokujeme a že aj vy a vaša politická strana posunie tento návrh zákona do druhého čítania. A verím, že to čo ste vy hovorili o tých zrušených paragrafoch či už je to blokovanie či už je to tá súčinnosť alebo automatizované poskytovanie informácií verím, že sa nenájde podpora takýchto návrhov zo strany koalície a že to tam necháme v takom znení ako to tam je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:52 - 9:53 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slov. Pán predseda výboru pre financie a rozpočet, ďakujem za ten príhovor. Ja vás chcem opätovne požiadať, pán predseda, aby sme v prípade, že sa schváli skrátené konanie, nešli do druhého čítania hneď zajtra, bolo by to podľa mňa, veľmi zlé. Nechajme si tam niekoľko dní rezervu, kľudne môžme rokovať aj budúci týždeň a môžte na to kľudne využiť svoju funkciu, môžte zvolať rokovanie nášho výboru finančného na budúci týždeň, a tým pádom sa v druhom čítaní v pléne bude rokovať až budúci týždeň a vytvoríte aspoň nejakú časovú rezervu na odbornú diskusiu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.5.2021 9:40 - 9:40 hod.

Martin Beluský
o samotnom obsahu odložiť do jeho prítomnosti a že naozaj dneska nebudeme rokovať bez jeho prítomnosti, pretože to bude, podľa mňa, úplne zbytočné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:39 - 9:40 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister Budaj, vy ste povedali, že je normálne, keď sa ministri navzájom pri rôznych bodoch zastupujú, ja si dovolím povedať, že to nie je vôbec normálne a nie je to normálne ani dokonca pri takom bode ako je hodina otázok. Podľa mňa ministri, ktorí odpovedajú na otázky by tu mali byť prítomní, pretože sa zodpovedajú parlamentu, nie parlament vláde a už vôbec to nie je normálne pri bode, kedy rokujeme o zmene štátneho rozpočtu. To jednoducho minister financií musí byť prítomný. Vy ste povedali, že k obsahu tu už minister financií bude, ale pokiaľ viem, tak prvé čítanie bude ešte dnes, pán Matovič sa ešte dnes nevráti, čiže tu budete zrejme sedieť aj tak vy a ak teda je to pravda čo hovoríte, že k obsahu tu bude minister, tak ja dúfam, že sa rokovanie o samotnom obsahu odloží do jeho prítomnosti a že naozaj dneska nebudeme rokovať bez jeho prítomnosti, pretože to bude podľa mňa úplne zbytočné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:29 - 9:30 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán minister Sulík, ja vnímam tú potrebu rokovať o zmene štátneho rozpočtu, je to samozrejme relevantná debata, vy ste hovorili, že nesmie sa to spraviť z večera do rána, s tým úplne súhlasím a síce keď sa rokuje o štátnom rozpočte, tak to ide iba v jednom čítaní v podstate, ale je to dostatočná časová rezerva na to, aby sa tomu aj odborná verejnosť mohla vyjadrovať. Ja chcem zdôrazniť to, čo ste tiež povedali, že že sa to hlavne nesmie robiť bez prítomnosti ministra financií, preto ja budem mať procedurálny návrh, aby sme odložili rokovanie o tlači 532 do času, kedy tu nebude prítomný minister financií, lebo začať prvé čítanie a diskutovať tu o nejakých odborných konštruktívnych návrhoch je úplne zbytočné pokiaľ tu on nebude a ak sa náhodou prerokovanie tohto zákona schváli v skrátenom legislatívnom konaní, pán minister hospodárstva, chcem vás poprosiť, aby ste váhou svojej osobnosti a svojej autority sa zastali za to, aby sme aspoň druhé čítanie neprerokovali zajtra, v piatok, ale aby sme to odložili aspoň na budúci týždeň, nech nám vznikne dostatočná, aspoň čiastočná teda časová rezerva na to, aby sme sa mohli tomu viacej venovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 16:24 - 16:26 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegom za dovysvetlenie a za príklady, ktoré vysvetľujú, prečo sa snažíme tento návrh zákona predložiť.
Ja len ešte v krátkosti by som chcel uviesť tie kategórie, ktoré sú prílohou novelizovaného zákona. Môžete si to v paragrafovom znení pozrieť, je tam sedem kategórií. Prvá kategória je prezident, resp. prezidentka Slovenskej republiky, druhá kategória je predseda vlády, ministri a ostatní členovia vlády, tretia kategória je generálny prokurátor, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, štátni tajomníci, vedúci úradu vlády, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, predsedovia samosprávnych krajov, predsedovia ostatných územných orgánov a tak ďalej, štvrtou kategóriou sú predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vedúcich služobných úradov ministerstiev, primátorov krajských a okresných miest, námestníkov riaditeľa SIS, prvého námestníka generálneho prokurátora a tak ďalej, piata kategória ostatní primátori miest, starostovia obcí a starostovia miestnych častí, generálni riaditelia, riaditelia sekcií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov, okresných prokurátorov, riaditeľov úradov samosprávnych krajov a tak ďalej, šiesta kategória sú prednostovia obecných úradov, predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a preddavkových organizácií verejnej správa a tak ďalej a poslednou, siedmou kategóriou sú ostatní zamestnanci subjektov verejnej správy a organizácií zriadených alebo založených subjektov verejnej správy.
Limity, ktoré navrhujeme, sú, samozrejme, na diskusiu, ale verím, že sa zhodneme na tom, aby sme nejaké limity zaviedli, a hlavne aby sme ošetrili aj tie ostatné organizácie verejnej správy spolu aj s prenájmami.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:17 - 16:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť posledný návrh zákona na tejto schôdzi z nášho poslaneckého klubu.
Ako som uviedol v úvode, cieľom tohto zákona je stanoviť limity pre organizácie verejnej správy. V súčasnej legislatíve táto problematika už je, už je nejakým spôsobom upravená, avšak upravuje sa len pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie a nijakým spôsobom sa nerieši prenájom, pričom zároveň tieto limity sa ustanovujú nariadením vlády.
My v tomto predloženom návrhu zákona rozširujeme okruh povinných subjektov na všetky subjekty verejnej správy a na všetky organizácie, ktoré sú subjektmi verejnej správy zriadené alebo založené, čiže mnohonásobne viacej subjektov.
Návrh reaguje na tendenciu, ktorá má stúpajúci charakter zneužívať verejné zdroje pri nákupe a prenájme osobných motorových vozidiel zo strany predstaviteľov subjektov verejnej správy. Naposledy sme mali možnosť čítať zverejnenú informáciu, že pán podpredseda vlády Holý využíva na svoje pracovné účely 150-tisícový Mercedes s výkonom 600 koní. Myslím si, že je absolútne neadekvátne najmä pre to, akým spôsobom verejnosť sa pozerá na nás predstaviteľov vlády alebo parlamentu, alebo iných organizácií, aby sme im jednoducho nedávali takýto veľmi zlý príklad.
Pri nákupe a prenájme áut príslušní funkcionári často uprednostňujú vlastné subjektívne túžby pred objektívnymi potrebami. Výsledkom tejto praxe je neefektívne, neúčelné a nehospodárne využívanie verejných zdrojov vedúce k nadmernému zaťažovaniu verejného rozpočtu. Zavedením prísnejšej regulácie nákupu a prenájmu osobných motorových vozidiel spolu s exaktným vymedzením limitov pre jednotlivé skupiny predstaviteľov subjektov verejnej správy zákonite povedie k nakupovaniu a prenájmu lacnejších, no pritom funkčne plne postačujúcich vozidiel. Tým sa okrem úspory verejných financií dosiahne aj priblíženie dotknutých verejných funkcionárov a ostatných zamestnancov verejnej správy k životom, k potrebám a k možnostiam daňových poplatníkov. Možno aj takáto zmena by mnohých v súčasnosti od reality vzdialených verejných funkcionárov dokázala vrátiť naspäť na zem k požiadavkám a k poslaniu verejnej služby.
Výška navrhnutých cenových stropov zohľadňuje nielen skutočnosť, že osobné motorové vozidlo by malo zodpovedať spoločenskému statusu zastávanej funkcie, ale aj skutočnosť, že jeho cena by mala rešpektovať aj možnosti štátneho rozpočtu a životnú úroveň väčšiny obyvateľstva. Zavedenie cenového stropu pre nákup osobných motorových vozidiel považujú predkladatelia za prejav politickej slušnosti voči daňovníkom, z prostriedkov ktorých sa tieto nákupy realizujú. Podľa názoru predkladateľa stanovené limity sú nekom... kompromisné a ústretové s cieľom získať podporu väčšiny poslancov zákonodarného zboru a zabrániť tak nákupom neodôvodnene drahých osobných motorových vozidiel zo strany dosadených alebo zvolených funkcionárov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy, resp. štátnych podnikov, pričom do budúcna predkladatelia vidia priestor aj na ďalšie znižovanie týchto cenových stropov.
Tento návrh zákona má jednoznačne pozitívny vplyv na štátny rozpočet a práve takéto zákony v súčasnosti potrebujeme, aby sme štátny rozpočet začali odľahčovať o zbytočné výdavky, aby sme našli priestor na jednak konsolidáciu dlhu a na podporu rodín, ktoré asi túto podporu od nás potrebujú úplne najviac.
Ďakujem pekne za pozornosť a takisto ďakujem za podporu pri hlasovaní.
Skryt prepis