Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 12:54 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2021 12:54 - 12:56 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2021 12:19 - 12:23 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Výška súčasného platu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky aj platov ďalších ústavných činiteľov je podľa aktuálnej legislatívy viazaná na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
Podľa predloženého návrhu zákona by sa po novom plat poslanca, ako aj ďalších ústavných činiteľov odvodzoval od výšky aktuálnej minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Poslanecký plat by teda nebol stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Podobne by od minimálnej mzdy záviseli, samozrejme, aj paušálne náhrady poslancov.
Predkladaná novela zákona zároveň ruší vyplácanie tzv. odstupného pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu. Podľa súčasnej legislatívy totiž patrí poslancovi po zániku jeho mandátu plat vo výške dvoch až troch mesiacov v závislosti od času výkonu poslaneckého mandátu. Každý poslanec si musí byť vedomý toho, že poslanecké miesto je časovo ohraničená pozícia na dobu určitú, a preto nárok na odstupné nie je opodstatnený.
Naviazanie poslaneckých platov na priemernú mzdu v národnom hospodárstve považujeme za neprimerané. Oficiálne uvádzaná priemerná mzda na Slovensku totiž neodzrkadľuje reálne platové pomery väčšiny bežných ľudí. Hoci oficiálne uvádzaná priemerná mzda dosahovala podľa Štatistického úradu v roku 2019 výšku 1 092 eur, v skutočnosti približne 60 % zamestnancov zarábalo menej ako uvádzanú priemernú mzdu. Vyššia hodnota vypočítanej priemernej mzdy je spôsobená nadpriemerne vysokými zárobkami malého počtu ľudí, napríklad aj vysokými zárobkami poslancov Národnej rady a tiež vysokými zárobkami iných ústavných činiteľov.
Vysoké rozdiely v platoch vedú k zvyšovaniu sociálnych nerovností a k čoraz väčšej biede ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu v porovnaní s ľuďmi zarábajúcimi nadpriemerne.
Jedným z dôvodov na predloženie tejto novely je aj negatívny vývoj dlhu Slovenskej republiky. Podľa schváleného vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 sa očakáva, že celkový hotovostný dlh Slovenskej republiky prekročí 55 mld. eur. To znamená, že každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 10-tisíc eur. Zodpovednosť za tento stav nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci Národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takej extrémnej výšky.
Súčasná výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy predstavuje v roku 2020 5 569 eur. V roku 2019 prišlo k rozmrazeniu a skokovému zvýšeniu platov poslancov. Takéto radikálne zvýšenie platu bolo považované zo strany poslancov za arogantné a nesolidárne vo vzťahu k bežným a priemerne zarábajúcim ľuďom.
Ak by boli platy poslancov závislé od aktuálnej minimálnej mzdy a plat by sa nezmrazil, tak by celková výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy dosiahla podľa nášho návrhu v roku 2020 výšku 2 652 eur.
Správne nastavená minimálna mzda udržiava životnú úroveň obyvateľstva nad úrovňou existenčného minima a motivuje ľudí uprednostniť prácu pred rôznymi sociálnymi príjmami. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie minimálnej mzdy na takúto úroveň by teda malo byť nielen prioritou poslancov Národnej rady, ale aj vlády Slovenskej republiky a ostatných ústavných činiteľov.
Naviazanie poslaneckých platov na minimálnu mzdu bude zároveň predstavovať prejav pokory a úcty voči ľuďom, ktorí sú nútení živiť svoje rodiny z minimálnej mzdy. Najvyšší ústavní činitelia tým prejavia symbolické gesto, že sú ochotní podieľať sa na obnovení a ozdravení slovenského hospodárstva a že sú ochotní začať šetriť aj od seba.
Predložená novela zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Predpokladaná úspora len na samotných mzdových nákladoch poslancov Národnej rady bude za jedno volebné obdobie predstavovať viac ako 14 mil. eur a na paušálnych náhradách viac ako 7 mil. eur. K ďalším výrazným úsporám príde vďaka racionalizácii platov členov vlády a ďalších ústavných činiteľov, ktorých plat sa vypočítava v závislosti od platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2021 12:15 - 12:16 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poslanci za poslanecký klub Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Rastislav Schlosár a Andrej Medvecký predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
Predložená novela zákonu alebo cieľom tohto predloženého návrhu zákona je upraviť spôsob výpočtu platov aj poslancov Národnej rady, aj predstaviteľov vlády, aj ďalších ústavných činiteľov tak, aby odzrkadľovali stav a situáciu v spoločnosti. Viac však uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 12:14 - 12:14 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky. Ďakujem za podporu.
Chcem ešte povedať jednu vec, že v podstate rovnaký alebo podobný zákon bol predložený aj v minulom volebnom období aj našou stranou. Bola to iniciatíva aj dnes koaličnej strany SME RODINA. Podobný dokonca zákon je aj na rokovaní dnešnej schôdze, ktorý bol síce preložený, je teraz na konci schôdzi, čiže zrejme tam ešte prebieha nejaká diskusia, či áno, v akej miere a ktoré veci možno sa ešte budú meniť. Ale ja verím, že výsledkom tejto schôdze bude či už schválenie nášho zákonu, alebo schválenie zákona koaličnej strany, alebo teda ministerstva zdravotníctva a že naozaj pomôžeme tým ľuďom, ktorí reálne tú pomoc potrebujú, aby sme naozaj nerobili politiku na ľuďoch, ktorí si to nezaslúžia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.1.2021 12:09 - 12:12 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ešte raz, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ústava Slovenskej republiky v čl. 40 hovorí: "Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon."
V zmysle uvedeného vyplýva, že štát ako garant práva a sociálneho zabezpečenia nielen pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí by mal byť schopný zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť od začiatku až do skončenia jej trvania. To znamená od potrebného lekárskeho zákroku až po užívanie liekov, ktoré lekár pacientovi predpíše.
Väčšina starobných dôchodcov bola v minulosti zamestnaná a poctivo si platila dane a sociálne poistenie. Robili to s vedomím, že na jeseň ich života sa štát ako sociálny garant o nich postará a zabezpečí im takú opateru, ktorú potrebujú. Nemôžu za to, že vďaka nezodpovedným vládam sa sprivatizovalo a vykradlo takmer všetko vrátane slovenského zdravotníctva. Dnes trpia a platia na nezodpovednosť tých, ktorí tento stav zavinili. Častokrát sa tak rozhodujú medzi tým, či si kúpia jedlo, ošatenie, zaplatia dane či poplatky za energie, alebo si kúpia lekárom predpísané lieky.
Treba si uvedomiť, že sa aj dnes vyplácajú dôchodky dôchodcom vo výške almužien. Aj keď dôchodcovia poctivo pracovali, pracovali veľakrát za nižšie mzdy, čo sa im dnes odzrkadľuje na výške ich dôchodku. Rovnakú situáciu zažívajú aj invalidní dôchodcovia. Častokrát sú odkázaní na pomoc svojich blízkych, aby ako-tak prežili. Napriek ich zdravotnému postihu sa vo väčšine prípadov sa snažia zamestnať a rovnako začleniť do spoločnosti. Preto nie je dôvod znevažovať ich aktívny prístup a zaťažovať ich ďalšími výdavkami na predpísané lieky či iné pomôcky a potraviny.
Poslednou kategóriou poistencov, ktorí by nemali platiť doplatky za predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, sú deti v predškolskom veku a deti so zdravotným postihnutím do 12 rokov života. Predmetným oslobodením poistencov od platenia doplatkov za lieky, pomôcky a potraviny sa docieli to, že peniaze, ktoré rodičia museli a musia na lieky vynaložiť, použijú na kvalitnejší a lepší život pre svoje deti.
Tento návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Zároveň však bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života detí, invalidných a starobných dôchodcov a zlepší im finančnú situáciu, ktorá im umožní využiť finančné prostriedky napríklad na kvalitnejšie, kvalitnejšiu stravu alebo bývanie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

29.1.2021 12:06 - 12:07 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poslanci Marian Kotleba, Martin Beluský, Miroslav Urban, Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
Cieľom predloženej novely zákona je snaha o efektívne využívanie prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu liekov pre deti, zdravotne znevýhodnené deti a starobných dôchodcov.
V navrhovanej novele sa rušia limity spoluúčasti pre predmetné skupiny poistencov, z čoho vyplýva, že títo poistenci nebudú doplácať za lieky, zdravotné pomôcky a dietetické potraviny žiadnu sumu. Viac potom uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.1.2021 11:16 - 11:16 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo, pán podpredseda, ja si len dovolím pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 13.00 hod. máme zasadnutie v našej štandardnej rokovacej miestnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:18 - 13:18 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo pán predseda, ja nemám návrh na zmenu alebo doplnenie programu, ale mám procedurálny návrh, ktorým žiadam o zlúčenie rozpravy k bodov č. 44 to je tlač 377 a č. 45 to je tlač číslo 378. jedná sa o zákony, ktoré sú si svojim obsahom veľmi podobné a je zbytočné potom tú rozpravu tu otvárať dvakrát. Ja vám prinesiem papier. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:37 - 17:38 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pani poslankyňa, ja som bol tiež prekvapený, keď ste začali čítať prvý pozmeňujúci návrh, že čo to vlastne čítate, lebo máme tu pripravené všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli odovzdané aj prednesené, a tiež som bol zmätený z toho, že tu je nejaký nový pozmeňovák (reakcia poslankyne), ale to je v poriadku. Len sa vás chcem spýtať, lebo tam dávate nejaké ďalšie úlohy vyšším územným celkom, či ste teda s niekým z vyšších územných celkov o tom pozmeňovacom návrhu komunikovali, alebo teda s SK8-ičkou, či teda máte nejaké stanovisko, či s tým súhlasia, alebo ako sa.... (Reakcia z pléna.) Súhlasia. Dobre, ďakujem, pán predseda mi odpovedal.
A k vášmu druhému pozmeňováku, pozmeňovaciemu návrhu, pani poslankyňa, sa domnievam, že o tom nie je možné hlasovať, pretože ste ho predniesli v rozpore s rokovacím poriadkom, konkrétne § 29 ods. 1, ktorý hovorí, že poslanec môže v rozprave podať k prerokovanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne, to znamená zverejnené na webovom sídle Národnej rady, najneskôr bezprostredne pred prednesením v rozprave, poslanec prednesie svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na záver svojho vystúpenia v rozprave, a to doslovným – doslovným – prečítaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia.
Vy ste tak neurobili, vy ste preskočili vlastne polku strany, ktoré ste považovali za zbytočné, ale domnievam sa, že v zmysle zákona je to potrebné prečítať, a preto by ste mali ten pozmeňujúci návrh predniesť znova tak, aby pán minister teda znovu otvoril rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:26 - 10:28 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Drábiková, vy ste argumentovali v podstate dvomi spôsobmi, že prečo nechcete zahlasovať za pripomienky prezidentky. Jeden dôvod bol, že ste povedali, že ešte sa na ministerstve chystá nejaká novela zákona, že sa bude ten zákon ešte vylepšovať.
A ja sa vás chcem spýtať, načo bolo dobré pri zákone o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v druhom čítaní cez spoločnú správu schváliť zákon, ktorý vôbec nesúvisel s týmto zákonom, kde sa vlastne zmenilo, spôsob poskytovania týchto obedov zadarmo, prečo to nešlo cez riadne pripomienkové konanie, prečo to nešlo cez všetky tri čítania, aby ten zákon hneď mohol byť dobrý, aby ste ho nemuseli potom ešte následne vylepšovať po jeho schválení? To je prvá moja otázka.
A druhá vec. Vy vlastne tvrdíte, že keď niekto má nárok na daňový bonus, tak nemôže mať obed zadarmo. Čiže ako keby ste povedali, že tí, ktorí majú, vlastne tí rodičia, ktorí majú daňový bonus, že vlastne tie peniaze sú určené na obedy zadarmo, a kto nemá daňový bonus, tak by mal dostať obed zadarmo. Ale tak potom ja sa pýtam, načo vy to vlastne rozdeľujete, že jedno alebo druhé? Tak zrušte úplne daňový bonus a všetkým dajte obedy zadarmo alebo zrušte obedy zadarmo a všetkým dajte daňový bonus, lebo vaša argumentácia je absolútne nelogická. Lebo ten daňový bonus nie je určený na to, aby rodičia z toho platili obedy zadarmo, ale vy vlastne de facto týmto návrhom z toho vlastne robíte, vlastne daňový bonus sa stal vlastne príspevok na obedy zadarmo.
Ďakujem.
Skryt prepis