3. schôdza

24.3.2020 - 25.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.3.2020 o 18:52 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:52

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, vážené dámy a páni, myslím, že v prvom čítaní som uviedol všetko, čo som považoval za potrebné uviesť. Chcem na úvod rozpravy uviesť iba jednu poznámku, že všetky návrhy, ktoré prídu v spoločnej správe, sú prekonzultované, jednak boli schválené jednomyseľne na výbore pre sociálne veci, sú odkonzultované s legislatívou a s príslušnými sekciami na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže by som vás chcel poprosiť o ich podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.3.2020 o 18:52 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:53

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 35 z 25. marca 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 33) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 6 z 25. marca 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.3.2020 o 18:53 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:55

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne a páni poslanci, chcem vám veľmi poďakovať za jednomyseľnú podporu tohto návrhu zákona tzv. prvej sociálnej pomoci. Vážim si, že ste boli trpezliví a že ste zotrvali pri rokovaní parlamentu tak, aby sme tento návrh zákona mohli čo najrýchlejšie schváliť. Chcem sa vám ešte raz poďakovať. A chcem aj do budúcnosti povedať, že vždy, keď budem predkladať akýkoľvek návrh zákona, som pripravený diskusii, pripomienkam a som pripravený prísť na ktorýkoľvek poslanecký klub parlamentu, ktorý bude mať záujem prediskutovať tento návrh zákona vopred. Budem pripravený prísť, prediskutovať a postupovať tak, aby sme naozaj dokázali ľuďom, ktorí nás volili všetkých spoločne, že sme na jednej lodi a že nikoho nenecháme padnúť. Každému sa budeme usilovať pomôcť, aby z tejto krízy sme všetci spolu vyšli čo najlepšie.
Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pekný večer. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 18:55 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video