Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.6.2023 o 12:29 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 12:29 - 12:30 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si uvedomujem, že štátny rozpočet nie je bezodný. Na druhej strane všetky tie to organizácie robia naozaj záslužnú charitatívnu činnosť, veľakrát v sociálnej oblasti alebo v zdravotnej oblasti. A myslím si, že tieto financie budú naozaj zmysluplne využité na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je to tá konkrétna priama pomoc adresná skupinám, ktoré sú naozaj znevýhodnené. Čiže, ja som presvedčená, že tá hodnota toho sa spoločnosti sa vráti, takže budem veľmi vďačná za podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2023 12:25 - 12:28 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať charity...
===== Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať charitatívnej reklamy. Zákon o dani z príjmov umožňuje vybraným právnickým osobám z neziskového sektora dosahovať príjmy z tzv. charitatívnej reklamy. Do sumy
20 tisíc EUR za jedno zdaňovacie obdobie tak tieto vybrané právnické osoby môžu od podnikateľských subjektov prijímať príspevky oslobodené od dane určené na stanovené verejnoprospešné charitatívne účely. Podnikateľské subjekty si tieto príspevky môžu započítať do daňovo uznateľných výdavkov. Charitatívna reklama tak priamo podporuje charitatívnu činnosť, podobne ako inštitút 2% z dane. Na rozdiel od prijímateľov 2% z dane aktuálne znenie zákona o dani z príjmov charitatívnu reklamu umožňuje využívať iba zúženému okruhu právnych foriem organizácií, z ktorého sú bez akéhokoľvek dôvodu vyňaté právne formy etablovaných charitatívnych organizácií. To sa napríklad týka organizácií ako Slovenská katolícka charita a 10 regionálnych katolíckych charít či evanjelickej diakonie, ktoré majú právnu formu „účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti". Podobne zákon tiež nepamätá na Slovenský Červený kríž, majúci špecifickú právnu formu ustanovenú osobitným zákonom, či „organizácie s medzinárodným prvkom" ako Slovenský výbor pre UNICEF. Aktuálna úprava preto pôsobí diskriminačne vzhľadom na právnu formu charitatívnej organizácie, nereflektuje realitu charitatívneho sektora a je nekonzistentná vzhľadom na obdobné ustanovenia zákona o dani z príjmov o prijímateľoch 2% z dane. Účelom pozmeňovacieho návrhu je preto odstrániť nekonzistentnosť zákona a zosúladiť úpravu beneficientov charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala všetky právne formy uvedené ako prijímatelia 2% z dane. Zároveň je potrebné novelizovať sumu stanovenú ako hornú hranicu príjmov z charitatívnej reklamy. Vplyvom inflácie by sa pôvodná suma ustanovená v roku 2017 na 20 tisíc EUR mala zvýšiť na 30 tisíc EUR, čo približne zodpovedá miere inflácie a očakávanej inflácie na nasledujúce obdobie.
A teraz samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Petra Libu, Lucie Drábikovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654).
V poslaneckom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
V čl. 1 sa za bod 8 vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:
„9. V § 12 ods. 3 písm. a) sa spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
„účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti,141) organizácie s medzinárodným prvkom,142) Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja,142a)".
10. V § 13 ods. 1 písm. g) sa slová „ 20 000 eur" nahrádzajú slovami „30 000 eur".".
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2023 12:25 - 12:28 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať charity...
===== Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať charitatívnej reklamy. Zákon o dani z príjmov umožňuje vybraným právnickým osobám z neziskového sektora dosahovať príjmy z tzv. charitatívnej reklamy. Do sumy
20 tisíc EUR za jedno zdaňovacie obdobie tak tieto vybrané právnické osoby môžu od podnikateľských subjektov prijímať príspevky oslobodené od dane určené na stanovené verejnoprospešné charitatívne účely. Podnikateľské subjekty si tieto príspevky môžu započítať do daňovo uznateľných výdavkov. Charitatívna reklama tak priamo podporuje charitatívnu činnosť, podobne ako inštitút 2% z dane. Na rozdiel od prijímateľov 2% z dane aktuálne znenie zákona o dani z príjmov charitatívnu reklamu umožňuje využívať iba zúženému okruhu právnych foriem organizácií, z ktorého sú bez akéhokoľvek dôvodu vyňaté právne formy etablovaných charitatívnych organizácií. To sa napríklad týka organizácií ako Slovenská katolícka charita a 10 regionálnych katolíckych charít či evanjelickej diakonie, ktoré majú právnu formu „účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti". Podobne zákon tiež nepamätá na Slovenský Červený kríž, majúci špecifickú právnu formu ustanovenú osobitným zákonom, či „organizácie s medzinárodným prvkom" ako Slovenský výbor pre UNICEF. Aktuálna úprava preto pôsobí diskriminačne vzhľadom na právnu formu charitatívnej organizácie, nereflektuje realitu charitatívneho sektora a je nekonzistentná vzhľadom na obdobné ustanovenia zákona o dani z príjmov o prijímateľoch 2% z dane. Účelom pozmeňovacieho návrhu je preto odstrániť nekonzistentnosť zákona a zosúladiť úpravu beneficientov charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala všetky právne formy uvedené ako prijímatelia 2% z dane. Zároveň je potrebné novelizovať sumu stanovenú ako hornú hranicu príjmov z charitatívnej reklamy. Vplyvom inflácie by sa pôvodná suma ustanovená v roku 2017 na 20 tisíc EUR mala zvýšiť na 30 tisíc EUR, čo približne zodpovedá miere inflácie a očakávanej inflácie na nasledujúce obdobie.
A teraz samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Petra Libu, Lucie Drábikovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1654).
V poslaneckom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
V čl. 1 sa za bod 8 vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:
„9. V § 12 ods. 3 písm. a) sa spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
„účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti,141) organizácie s medzinárodným prvkom,142) Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja,142a)".
10. V § 13 ods. 1 písm. g) sa slová „ 20 000 eur" nahrádzajú slovami „30 000 eur".".
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 10:17 - 10:19 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Na mňa sa tiež obrátili mnohí zamestnávatelia, resp. mnohí predstavitelia sociálnych podnikov, ktorí, žiaľ, kvôli tejto nejasnej úprave boli vystavení tomu, že najskôr dostali vyrovnávací príspevok, potom boli vyzvaní k tomu, aby ho vrátili, pretože nespĺňali ako keby literu zákona. Ja som veľmi rada, že sa nám to podarilo dotiahnuť do tejto podoby pozmeňujúceho návrhu, hoci už potom metodické usmernenia vo vzťahu k úradom práce išli v zmysle, aby títo ľudia neboli vyčleňovaní alebo teda aby neskončili na ulici, tak ako ste spomínali. Takže som rada, že sa nám to podarilo, alebo teda sa nám to podarí opraviť, aby sme nenechali v neistote sociálne podniky. A tak ako si myslím, že všetci ako tu sedíme v tejto rokovacej sále, chceme pomáhať aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením, aby našli uplatnenie, tak aby sme naozaj boli aj dôslední v našich krokoch.
A taká prosba aj do budúcnosti, aby aj naďalej tieto podniky sa podporovali, aby sa lepšie využívali aj európske finančné zdroje na podporu sociálnej ekonomiky, pretože naozaj je to obrovská pomoc pre ľudí, ktorí sa ťažko zamestnávajú na otvorenom trhu práce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2023 10:08 - 10:15 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorého účelom je zamedziť dvojitý výklad v časti zákona o sociálnej ekonomike, ktorý tu bol schválený a ktorý, žiaľ, týmto dvojitým výkladom išiel v neprospech sociálnych podnikov.
Cieľom návrhu je precizovanie právnej úpravy tak, aby bol zrejmý účel už existujúcej právnej úpravy, § 34 ods. 1, účinnej od 1. 1. 2023. Účelom zákona č. 112/2018 Z. z. ako takého je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, ktorými sú aj osoby so zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z.
Navrhované prechodné ustanovenie precizuje úpravu, v zmysle ktorej zákon stavia do rovnakého právneho postavenia kategóriu fyzických osôb, ktoré boli znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. už v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a kategóriu fyzických osôb, ktoré sa stali znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. až v priebehu zamestnania v integračnom podniku, a to z dôvodu, aby sa zamedzilo ekonomickým problémom integračných podnikov, ktoré by mohli vyústiť až do prepúšťania zamestnancov.
U zamestnancov, ktorí boli znevýhodnenými osobami podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. do 31. 12. 2022 v zmysle lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a ktorí sa stali týmito znevýhodnenými osobami až počas zamestnania v integračnom podniku, sa môže na základe možného dvojitého výkladu javiť, že prechodné ustanovenie účinné od 1. 1. ´23 nezachovalo ich postavenie znevýhodnenej osoby. Predložený pozmeňujúci návrh zamedzuje dvojitému výkladu právnej normy a precizuje pôvodné znenie právnej normy tak, že na základe právnej fikcie sa spätne k 1. 1. 2023 za znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. považujú aj tí zamestnanci, ktorí sa stali znevýhodnenými osobami až v priebehu zamestnania v integračnom podniku.
Nakoľko od účinnosti § 34 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. už v niektorých prípadoch došlo k uplatneniu výkladu, ktorý odporoval účelu právnej normy, navrhuje sa zároveň doplatiť vyrovnávací príspevok jednorazovo za obdobie od 1. 1. ´23 do 31. 7. ´23 integračným podnikom, ktorým na zamestnávanie uvedených znevýhodnených osôb vyrovnávací príspevok za toto obdobie nebol poskytnutý. Znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. bez ohľadu na to, či postavenie znevýhodnenej osoby mali už v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, alebo toto postavenie získali až v priebehu zamestnania, budú mať rovnaké právne postavenie. Vyrovnávací príspevok sa v zmysle navrhnutého prechodného ustanovenia bude poskytovať za obdobie trvania pracovného pomeru v integračnom podniku, najdlhšie však do doby platnosti lekárskych posudkov v zmysle legislatívy účinnej do 31. 12. 2022. Po uplynutí tohto prechodného obdobia sa na zachovanie postavenia znevýhodnenej osoby podľa § 2 ods. 5 druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. a teda jej na zachovanie poskytovania vyrovnávacieho príspevku bude vyžadovať splnenie podmienok podľa právnej úpravy účinnej od 1. 1. ´23, t. j. preukázanie dlhodobého zdravotného postihnutia lekárskym posudkom od posudkového lekára úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo rozhodnutím Sociálnej poisťovne o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou osobou, nie staršími ako dva roky.
A teraz samotný pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Zuzany Šebovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Moniky Péter na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1641.
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2023
(1) V období od 1. januára 2023 sa za znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu považuje aj fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2022 bola zamestnancom integračného podniku a znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a ktorá sa touto znevýhodnenou osobou stala počas trvania zamestnania v tomto integračnom podniku, a to počas trvania tohto zamestnania v tomto integračnom podniku, najdlhšie do uplynutia platnosti tohto lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
(2) Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023 úrad práce poskytne vyrovnávací príspevok podľa § 19b ods. 1 písm. a) a b) spojený so zamestnávaním znevýhodnenej osoby podľa odseku 1 jednorazovo do 31. októbra 2023, ak integračný podnik preukázal obdobie trvania zamestnania a výšku oprávnených nákladov najneskôr do 30. septembra 2023; ustanovenie § 19b ods. 7 druhej vety sa neuplatní."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa primerane upraví názov zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

16.6.2023 13:22 - 13:22 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj chcem ubezpečiť, že tá suma tých 900-tisíc je identická ako bola v pozmeňujúcom návrhu, ktorý sme prijali na kultúrnom výbore. Čiže nejde tam o žiadne zníženie tohto objemu.
Ale zároveň teda chcem uviesť, že v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 5 spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.6.2023 11:50 - 11:51 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi krátka. Vo vzťahu k tlači 1590 navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 spoločnej správy výborov, tlač 1590a. Keďže rokovania ministerstva kultúry s Európskou komisiou v rámci prednofi... prednotifikačného procesu ohľadom notifikácie štátnej pomoci RTVS výrazne pokročili, nie je nutné meniť lehotu prechodného obdobia, tak je bod 4 spoločnej správy nadbytočný. Navrhujem ho preto vyňať na samostatné hlasovanie, aby sme ho mohli neschváliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.6.2023 11:48 - 11:50 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1590a, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1642 z 18. apríla 2023 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 226 z 13. júna 2023. Gestorský výbor ma určil ako spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2023 17:23 - 17:24 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi sa teším, že na tejto pôde sa konečne s takou razantnosťou hovorí o tých zraniteľných skupinách. Je mi možno trošku ľúto, že za tie tri roky tá razantnosť až taká nebola a že mnohé veci nebyť toho, že tu v parlamente sa zmobilizujeme, tak sa nepresadia. Teším sa z toho, že sa dorovnajú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Naozaj, je to vec, ktorá bola potrebná, o ktorej sme hovorili ešte pred tým, než skončila predchádzajúca vláda. Som rada, že sa to napĺňa. Rovnako budem vďačná za to, keď sa dofinancujú akreditované CDR-ká, to znamená tie detské domovy, tam je to 4,7 milióna eur. Už som pánovi ministrovi financií o tom hovorila, tiež sme to pripravovali, malo to už byť podpísané, ale, žiaľ, nestihlo sa. Takže to sú veci, ktoré dúfam, že teda sa naplnia.
Rovnako sa budem tešiť, keď sa dostane podpory aj moja novela zákona, ktorá hovorí o tom, že navýšime finančné prostriedky akreditovaným CDR-kám, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť. Ten návrh je teraz, bude v druhom čítaní. Ten dopad na štátny rozpočet je 200-tisíc eur. Nemyslím si, že je to niečo, čo rozvráti naše verejné financie, ale tiež by som bola rada, kebyže vláda tento návrh aspoň takto verbálne podporí.
Pokiaľ ide o profesionálnych náhradných rodičov, tam sa nám podaril naozaj, myslím si, že dobrý zákon, do ktorého opäť mne sa podarilo presadiť valorizáciu týchto miezd, takže sa teším, že príde nariadenie vlády, ktoré zvýši platy týmto ľuďom, pretože tá profesia je naozaj veľmi-veľmi potrebná. A samozrejme, ja vládu podporím a budem sa tešiť na každú jednu takúto iniciatívu. A ja, verte mi, že s rovnakou razantnosťou ju budem podporovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2023 12:53 - 12:54 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1687. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1750 z 19. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis