Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.12.2020 o 15:48 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.12.2020 15:48 - 15:51 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, sú dni v politike, ktorí aspoň mne osobne dávajú väčší zmysel než iné. A takým dňom, ktorý mi dáva väčší zmysel v politike, je ten dnešný. Práve aj vďaka tomuto návrhu od kolegov poslancov z hnutia OĽANO.
Chcem sa naozaj poďakovať, že prišli s týmto návrhom, že aj takýmto spôsobom podporíme rodiny, a možno teda aj spomeniem, že tú pomoc o to viac uvítajú aj mamičky, ktoré sú na výchovu svojich detí samé. Čiže ženy samoživiteľky. Ale bola by som rada, aby tak ako to tu už odznelo sme nezostali len pri tejto jednej pomoci, čo sa týka rodín. Aby sme ako vládna koalícia, tak ako to máme v programovom vyhlásení vlády, pokračovali aj v podpore rodín, keď už deti sú väčšie, keď majú nejaké zdravotné postihnutie, keď ľudia starnú, keď umierajú.
Som rada, že je tu aj pán minister zdravotníctva Krajčí, a pevne verím, že sa spoločne dopracujeme aj k návrhu, ktorý pomôže pri hospicoch, pri paliatívnej starostlivosti, pri dôstojnom umieraní.
Ale vrátim sa ešte k podpore rodín, mladých rodín. Ja budem veľmi rada, a už pán poslanec Cmorej, to tu aj spomenul, že na budúci rok by sme sa pozreli na materskú, na rodičovský príspevok. Pretože dnes, tak ako sú nastavené, veľakrát nie sú spravodlivé. Sú rôzne dávky, sú rôzne výšky a bolo by dobré, aby naozaj rodiny dostali podporu. Takisto v niektorých krajinách existujú rôzne poukážky na pomoc v domácnosti pre mladé rodiny.
Nájdime spôsoby, ako mladým rodinám pomôcť tak, aby mohli fungovať, žiť v dôstojných podmienkach. Pomáhajme aj rodinám, kde je jeden z členov alebo z detí ťažko zdravotne postihnutý. Tieto rodiny to naozaj nemajú ľahké. Napriek tomu, že je korona, tak myslím si, že by sme nemali na nich zabúdať a možno malými krokmi zlepšovať aj ich situáciu. A pevne verím, že o niekoľko týždňov alebo teda respektíve po Novom roku aj z dielne ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny prídu návrhy, ktoré budú zlepšovať situáciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Takže ešte raz, chcem sa poďakovať za tento návrh. Ďakujem, že aj tento deň sa zaradí k tým pozitívnejším dňom v politike, a teda na záver by som chcela požiadať ako spravodajkyňa, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali na poslednom hlasovaní tejto schôdze. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2020 14:22 - 14:24 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šipoša, Lucie Drábikovej, Anny Andrejuvovej a Marka Šefčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona je uvedený ako tlač 292. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 388 zo 4. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona tlač 292 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 80 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predsedajúci, skončila som, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:01 - 18:02 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť s krátkym príspevkom, a teda najmä so žiadosťou o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím alebo tí, ktorí majú problémy s mobilitou, mali možnosť dôstojne bývať.
V tomto zákone sa konečne rieši aj práve skupina ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa, aby 10 % bytov bolo v univerzálnom dizajne. To znamená navrhnutých tak, aby naozaj tam neboli žiadne prekážky.
Po dohode aj s pánom ministrom a ďalšími sme sa dohodli, že to číslo, ktoré by bolo určené, ale teda nielen pre zdravotne postihnutých, ale by bolo bezbariérové, by bolo 15 %.
Takže odôvodnenie k tomuto návrhu je vlastne to, že naozaj pribúda počet ľudí so zdravotným postihnutím, pribúda počet seniorov alebo ľudí so zníženou mobilitou, čiže potrebujeme, aby sme aj v tomto išli trošku smerom dopredu a vytvárali to prostredie naozaj bezbariérové. Toľko k odôvodneniu.
A pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh tak:
Bod 1. V čl. I bode 41 v § 10 ods. 10 písm. d) sa číslo "10 %" nahrádza číslom "15 %".
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.11.2020 17:07 - 17:09 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.11.2020 17:05 - 17:06 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, v mene poslaneckých klubov ZA ĽUDÍ, SaS, OĽANO, SME RODINA žiadam presunúť hlasovanie o tlači 220, zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach na zajtra na 17-tu hodinu. Mám to aj písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 14:24 - 14:24 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež podporujem tento návrh zákona. Ďakujem, že ste s tým prišli a zároveň by som chcela, pán predsedajúci, požiadať, aby sme o tomto návrhu hlasovali zajtra o 11-tej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:55 - 11:10 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 292. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj v rokovacej sále.

Žitňanská, Jana, poslankyňa NR SR
...zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 288 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela zdôrazniť to, čo už kolega predo mnou povedal. Naozaj nejde o komplikovanú novelu zákona o verejných zbierkach. Vychádza v ústrety množstvu organizácií, neziskových organizácií, ktoré prostredníctvom verejných zbierok vlastne aj suplujú štát v poskytovaní rôznych služieb.
Nás oslovila Liga za duševné zdravie, Únia nevidiacich, Liga proti rakovine a ďalšie, ktorým by naozaj pomohlo to, keď by sme im predĺžili tú lehotu, počas ktorej môžu minúť takto verejne vyzbierané finančné prostriedky.
Takže ešte raz vás chcem aj v ich mene veľmi pekne poprosiť o podporu tohto zákona a verím, že tá zbierka alebo tie zbierky, ktoré sa uskutočnia aj v budúcich rokoch, budú naďalej pomáhať tým najzraniteľnejším.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:20 - 11:20 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem pekne. Chcem pozvať členov výboru pre sociálne veci - 13.30 hod. na našom výbore. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 9:17 - 9:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod uviesť zopár faktov. V roku 2004 publikoval bývalý poradca prezidenta Reagana ekonóm na Univerzite v Illinois Greenalls štúdiu, podľa ktorej za 46 dolárov z hry pre štát musí štát na spoločenských dôsledkoch zaplatiť 289 dolárov, teda takmer 6-krát toľko. Ročne je to 54 mld. dolárov za štátneho rozpočtu, čo je polovica z toho, čo štát stoja dôsledky drogovo závislých.
Ako sa v štúdii ďalej uvádza, s nárastom počtu kasín narastá aj štátom vynakladaná suma na likvidáciu negatívnych dôsledkov. Podľa National Gambling Impact Study Commission z roku 1999 stojí ročne jeden gambler 10 500 dolárov. Profesor Ladouceur zase udáva údaj 2,5 mld. dolárov, toľko stojí ročná faktúra za gamblerov v kanadskom Qeebecku.
V Kanade 30 % hráčov hazardných hier prišlo o prácu a osobne zbankrotovali. V priemere zanechali za sebou dlhy 150-tisíc dolárov. Vo Francúzsku sa 20 % zadlžených hráčov dopustilo trestného činu krádeže či podvodu. Nevada, štát v ktorom je Las Vegas, má jednu z najvyšších mier kriminality v Spojených štátoch. V mestských aglomeráciách, kde majú veľké herne, sa napríklad zvýšil počet krádeží motorových vozidiel o 25 %.
Tie negatívne javy, samozrejme, nie sú len ekonomické. Dopady sú aj iné. Napríklad dieťa, ktorého rodič sa stane patologickým hráčom, sa k hre dostáva podstatne skôr ako jeho rovesníci, pritom napr. čísla z Belgicka hovoria, že mladí začínajú s hazardnými hrami v priemere ako 13,5-roční a minú v priemere mesačne 33 eur. Deti, ktoré vyrastajú v rodine s gamblerom, majú väčšie problémy v škole, častejšie trpia depresiami a majú vyššie sklony k samovraždám, navyše mnohé sa tiež stávajú patologickými hráčmi.
Ako je to na Slovensku? Tu si tiež vypožičiam slová odborníka, psychiatra pána Nábělka, ktorý v rozhovore z roku 2010 v denníku SME povedal, citujem: „Podľa celosvetových štatistík sa počet ľudí ohrozených hazardným hraním odhaduje na 3 až 5 % populácie.“ A na otázku, v akom ekonomickom prostredí sa darí hráčstvu, odpovedal: „Treba pripustiť, že v období krízy a neistoty rastie záujem o hazardné hranie nielen ako zúfalý pokus o zabezpečenie chýbajúcich peňazí, ale aj ako spôsob zabíjania času či rezignácie.“
Hoci tieto čísla, ktoré som uviedla, sú staršieho dáta, negatívne dopady hazardu na jednotlivca, či spoločnosť tu stále sú vysoké, a preto mi je veľmi ľúto, že hoci sme sa s týmto hazardom a jeho negatívnymi javmi mohli vysporiadať už dávnejšie, premárnili sme kopec času. Takto pred deviatimi rokmi som tu stála s novelou zákona o hazarde, kde spolu s kolegami sme presadili, aby samospráva mohla cez VZN-ko zrušiť hazard vo svojej obci. Vtedy bolo tiež prijaté, že všetky výherné automaty budú sústredné do herní, a taktiež bol zákaz pitia alkoholu a fajčenia v týchto herniach, aby sme limitovali impulzívne hranie hráčov. Žiaľ, s pádom vlády Ivety Radičovej a s nástupom vlády SMER-u sa všetko zmenilo. Všetko, čo sme my prijali, oni zrušili.
A preto som rada, že dnes sa vraciame k niektorým týmto opatreniam a ideme aj ďalej. Chceme ochraňovať aj tých najzraniteľnejších, a preto chcem aj poďakovať kolegom za podporu môjho pozmeňujúceho návrhu, aby herne nemohli byť v blízkosti zariadení sociálnych služieb. Taktiež sa teším aj z ďalších návrhov, ktoré hovoria o kvízomatoch či stávkových kanceláriách.
Chcem sa poďakovať Marekovi Hattasovi a ďalším, ktorí pracovali na tomto zákone, a žiadam vás o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis