Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 18:25 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
čiže bude ten človek, jeho rodinní príslušníci si môcť vybrať, teda či vedia sa o svojho blízkeho postarať v domácom prostredí, čo je to najlepšie, čo sa dá, alebo či bude v nejakom zariadení v hospice, kde tiež s láskou sa oňho budú starať či už rehoľné sestry alebo zdravotnícky personál alebo proste celý ten odborný tím.
Na Slovensku máme kamenné hospice, máme mobilné hospice, máme rôzne zariadenia, kde ľudia dožívajú, ale ono to skôr dnes funguje napriek tomu systému a nie vďaka systému. Keď som mala možnosť navštíviť kamenné hospice, tak mi opisovali, ako ľudia so slzami v očiach im ďakujú, keď sa o nich starajú, o tých ich blízkych, keď naozaj im dávajú všetku tú podporu, ktorú potrebujú, a nielen teraz nejaké ošetrovateľské úkony, ale aj tú psychologickú, aj tú duchovnú podporu.
Keď som sa rozprávala s tými, ktorí pracujú v mobilných hospicoch, tak tiež mi opisovali, aké je to, je pre tie rodiny dôležité vedieť, že majú komu zavolať, že ten ich blízky môže byť doma a je oňho postarané a že naozaj urobia všetko pre to, aby tie posledné chvíle života boli naplnené aj tou starostlivosťou, ale aj tou láskou. Ale zároveň mi aj rozprávali o tom, ako fungujú, ako si musia zháňať sponzorov a odpovedať na rôzne granty, aby mohli zaplatiť si telefónne účty, keď robia poradenstvo po telefóne, ako si musia nájsť zdroje na pohonné látky, lebo proste to je, v tejto chvíli nie je preplácané. Čiže oni naozaj robia úžasnú robotu a niežeby im štát bol za to vďačný, ale oni musia si sami na to zháňať finančné prostriedky. A oni by boli schopní obslúžiť aj viacej ľudí, lebo ten dotyk začína byť, našťastie, aj na Slovensku, hoci ešte stále tá informovanosť ľudí o tom, že tie hospice naozaj nie sú nejaké zatuchnuté miesta, kde tí ľudia umierajú úplne opustení, ale že sú to naozaj krásne miesta, plné života. Tak oni vedia, že ten záujem by možno bol, ale nemajú kapacity.
A tento zákon konečne nastaví nielen teda, ako bolo povedané, že teda definície a kto má nárok na tú starostlivosť atď., ale aj bude hovoriť o kvalite. A bude hovoriť aj o finančných prostriedkoch.
Pozmeňujúci návrh, ktorý sme spoločne dali s pánom poslancom Krajčím a s pani poslankyňou Šebovou, reaguje na situáciu v parlamente, poviem to otvorene, kde, žiaľ, nie je úplný súzvuk v tom, že tieto služby by mali byť takýmto spôsobom financované, ale nám naozaj ide o to, aby ten zákon prešiel. Preto sme boli ochotní urobiť ten kompromis aj s pánom ministrom a ďalšími, že tá jedna časť teda sa odtiaľ vyjme. Ja osobne som z toho smutná, to poviem rovno, ale ten zákon je pre mňa tak dôležitý, že som ochotná urobiť tento ústupok.
Tento zákon bude upravovať, ako som hovorila, nielen teda tie mobilné hospice alebo kamenné, ale takisto, alebo lôžka v nemocniciach, ale aj tú domácu starostlivosť. Ja si pamätám, pred asi tromi rokmi som navštívila jednu mamu, ktorá sa sama stará o svojho syna, ktorý je v kóme už ix rokov a je pripojený na pľúcnu ventiláciu. Ona si zlomila nohu, potrebovala ošetrenie, ale nemohla sa ísť nechať ošetriť, pretože nemala kam dať svojho syna. Nebolo zariadenie, ktoré by bolo schopné a ochotné sa oňho postarať. Ona čakala, kým sa uvoľnilo miesto na ARO v niektorej z nemocníc, tam išiel ten syn a ona po niekoľkých dňoch bolesti proste mohla sa nechať ošetriť.
Toto je nemysliteľné v 21. storočí, keď naozaj vynakladáme finančné prostriedky na hocičo a necháme takýchto opustených ľudí, ktorí suplujú štát, ktorý robia všetky úkony, od zdravotníckych, sociálnych a ďalších, necháme ich v štichu. Takže tento zákon bude riešiť aj takéto prípady.
A mohla by som ešte hovoriť o veľa-veľa ďalších prípadoch, ale obávam sa, že aj vzhľadom k tomu, že tu nie sú tí páni poslanci a pani poslankyne, ktoré možno ešte stále majú pocit, že čo tam sa starať o zomierajúcich, však nejak to dopadne, už by som prešla k jednému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predkladám, ktorý je veľmi krátky a týka sa práve pacientov, ktorí sú v kóme a ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Tento stav totižto môže trvať chvíľu, môže trvať dlhšie, aj roky, a na deväťdesiat, neviem koľko, percent je nezvratný. To znamená, že títo ľudia naozaj potrebujú starostlivosť. A ja obdivujem každého jedného rodinného príslušníka, ktorý sa dokáže postarať o takéhoto svojho príbuzného, ale, žiaľ, dnes tá situácia je taká, že tých zariadení je málo, tá podpora je slabá a preto tento pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, že keď už niekto je v ústavnej starostlivosti, je teda v tom permanentnom vegetatívnom stave a je pripojený na pľúcnu ventiláciu, aby nemusel podstupovať, resp. jeho rodinní príslušníci, tú administratívnu tortúru každých šesť mesiacov, lebo tak je definovaný zákon, že každých šesť mesiacov by sa znovu a znovu malo žiadať povolenie alebo teda súhlas poisťovne, tak urobíme výnimku pre týchto pacientov a pre ich rodinných príslušníkov, aby túto ústavnú starostlivosť mohli poberať tak dlho, ako je to potrebné.
Takže dovoľte, aby som teraz predniesla pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona z roku 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 977.
V čl. 1 bode 9 sa v § 10d ods. 1 písm. a) na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "osobe v permanentnom vegetatívnom stave s potrebou umelej pľúcnej ventilácie sa ústavná starostlivosť poskytuje po dobu indikácie tejto starostlivosti,".
Ďakujem veľmi pekne a chcem vás veľmi pekne poprosiť, aj tí, ktorí ste tu alebo teda najmä tí, ktorí tu nie ste, ak sa dostanete k tomuto záznamu, aby ste to podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené kolegyne a kolegovia, možno budem trošku emotívnejšia v tomto vystúpení, pretože tak, ako povedala aj pani poslankyňa Drábiková, toto je naozaj jeden z najdôležitejších zákonov, ktoré prijímame v tomto volebné období a nielen za môjho pôsobenia v politike bolo málo takýchto zákonov, ktoré vyslovene boli potrebné.
Ja som nesmierne rada, že pán minister prišiel s týmto zákonom. Ďakujem jemu, celému tímu okolo pani doktorky Škripekovej, ktorí na tom naozaj poctivo dlho robili a prišli, myslím si, že s jedným dobrým zákonom, ktorý naozaj pomôže, ako bolo povedané, nielen pacientom, ale aj ich rodinám. Pretože tento zákon je aj o tom, že aj rodinným príslušníkom sa v rámci paliatívnej starostlivosti môže poskytovať psychologická podpora. To, že konečne ľudia, ktorí prežívajú svoje posledné chvíle života, budú mať väčšiu podporu a starostlivosť zo strany štátu, my odbremeňujeme aj rodinných príslušníkov. Ja viem, že málokto asi z nás alebo z ľudí súdiac aj podľa toho koľko ľudí tu sedí v pléne myslí na posledné chvíle svojho života alebo na posledné chvíle života svojich blízkych a už vôbec nie na smrť. To sú také témy, ktoré tak odtláčame. Ale myslím si, že je dôležité občas sa pritom pozastaviť a si aj povedať ako chcem stráviť svoje posledné dni života, ako chcem, aby moji blízki strávili posledné dni svojho života.
Dnes tá prax je taká, že niektorí sa modlia za to, aby mali dobrú smrť. Aj sa im to vyplní. Niektorí sa trápia, niektorí trávia dlhý čas na lôžkach, či už v nemocniciach, v zariadeniach alebo doma. A tento zákon bude pomáhať všetkým týmto formám starostlivosti. Čiže bude ten človek, jeho rodinní príslušníci si môcť vybrať, teda či vedia sa o svojho blízkeho postarať v domácom prostredí, čo je to najlepšie, čo sa dá, alebo či bude v nejakom zariadení, hospice, kde tiež s láskou sa oňho budú starať či už rehoľné sestry alebo
=====
Skryt prepis
 

23.6.2022 9:25 - 9:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne a pripájam sa k tomu čo si ty, Janka, povedala. Naozaj pacientské organizácie, či už tu, alebo keď som bola v Európskom parlamente, boli úplne, že kľúčovým spoluhráčom tým, ktorý proste prinášal návrhy, ktorý dokázal vysvetliť niektoré opatrenia, lebo áno niekedy my od stola možno v dobrej viere aj sa snažíme niečo upraviť, niečo nastaviť, ale oni v tej praxi vidia či to funguje, ale bo nie. Čiže aj pre mňa je to neskutočne cenná skúsenosť, za ktoré im chcem poďakovať nielen teda za podnety, s ktorými prinášajú, ale naozaj za tie hodiny konzultácií ku všetkým možným zákonom, či už v rezorte zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva. Naozaj sú tu fundovaní ľudia a veľakrát napriek tomu, že teda bojujú s tou svojou chorobou a naozaj nemajú ľahký osud, tak robia úžasnú prácu za čo im patrí veľká vďaka a ja sa teda tiež prihováram, či už za samostatný zákon, alebo proste nejakú úpravu aj tohto zákona, aby boli späť v hre a aby sme aj týmto spôsobom im preukázali náš rešpekt a našu vďaku za to čo robia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.6.2022 9:10 - 9:25 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľ mi pekne, pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem naozaj veľmi, veľmi pekne poďakovať ministerstvu zdravotníctva, že prišlo s týmto zákonom. Dlhé roky sme naňho čakali a čakajú naňho najmä pacienti, ktorí sa nevedeli dostať k liekom účinným pre ich ochorenie. Podľa istého výskumu liek, ktorý bol schválený liekovou agentúrou v nejakom čase, tak až po 9 rokoch sa dostal k slovenskému pacientovi. V Nemecku tá lehota boli 4 mesiace. To vidíme krásne, že akým spôsobom tie lieky sa dostávali, ja vás poprosím, na chvíľočku, ak by ste, dobre? Nebudem dlho hovoriť, môžte potom si vydiskutovať. Čiže na tomto príklade je krásne vidieť akým spôsobom mali slovenskí pacienti zahatanú cestu k inovatívnym liekom a na druhej strane sme videli, že dá sa to. A ja sa veľmi teším z tohto zákona, že konečne prinesie naozaj viac liekov pre našich pacientov, aj pre tých s raritnými ochoreniami, pretože oni boli väčšinou odkázaní na to, že jednotlivé poisťovne sa ad hoc rozhodovali či im ten daný liek preplatia alebo nie. Teraz väčšina tých terapií by sa mala dostať do toho zoznamu kategorizovaných liekov, takže naozaj ja veľmi vítam tento zákon. Tak isto by som sa rada dotkla otázky zastúpenia pacientskych organizácií pri posudzovaní alebo teda v rámci toho poradného hlasu v rámci kategorizačnej komisie. Ja to veľmi podporujem. Myslím si, že by sme mali viac vťahovať aj takéto organizácie do našich rozhodovacích procesov a úplne súhlasím s tým, už to tu bolo načrtnuté, ja som včera o tom hovorila aj s pani prezidentkou Lévyovou, oni si to vedia predstaviť zverejňovať na nejakom registri proste tieto dary a sponzorské od jednotlivých firiem, aby bolo úplne transparentné, že kto eventuálne prispel na tú ich konferenciu, kto prispel na tú ich prevádzku, naozaj nejdú tie peniaze do súkromných vreciek, ale zabezpečujú vzdelávanie pacientov, rôzne pobyty pre tých pacientov, konferencie a tak ďalej, čiže myslím si, že naozaj tieto pacientske organizácie robia skvelú robotu a keďže štát zatiaľ nenašiel prostriedky ani odvahu, alebo neviem ako to nazvať ich financovať, tak vďaka Bohu, že aspoň tieto farmaceutické firmy im pomáhajú, čiže ja som úplne za to, aby sa vrátili do hry, aby sa zriadil register, aby bolo úplne transparentné a môžme sa kľudne dohodnúť aj na tom, že ak by náhodou mal byť nejaký konflikt záujmov, tak z toho rozhodovania sa ten konkrétny v danej veci vylúči. Hej? Že nebude pri tom lieku rozhodovať, lebo povie alebo oznámi, že mám konflikt záujmov, však poznáme tie mechanizmy. Takže ja sa veľmi prihováram za to, aby tieto pacientske organizácie mali možnosť byť súčasťou toho rozhodovacieho procesu. No a teraz vlastne hlavný dôvod prečo som tu okrem toho, že naozaj sa veľmi teším z tohto zákona je to, že iste ste zaznamenali v poslednom období vzhľadom na to, že ceny materiálov, výrobných materiálov išli hre, tak vlastne sme sa stretli s tým problémom, že je nedostatok zdravotníckych pomôcok v našich predajniach a ja veľmi chcem poďakovať aj za ústretovosť aj ministerstvu, aj pánovi poslancovi Krajčimu, aj Zuzke Šebovej, aj Janke Cigánikovej za to, že môžme teraz spoločne predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by mal umožniť, aby tieto zdravotnícke pomôcky boli dostupnejšie. Čiže ja prečítam to odôvodnenie, aby to úplne zrejmé. Návrh zákona zavádza možnosť zvýšenia úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky ak sa preukázateľne zvýšila cena vstupných materiálov či distribúcie zdravotníckej pomôcky za predpokladu, že neexistuje iná vhodná alternatíva, nakoľko v rámci zameniteľnosti zdravotníckych pomôcok neexistuje jednotnosť vzhľadom na špecifiká a rôznorodosť materiálov jednotlivých zdravotníckych pomôcok, jedná sa o generické produkty, navrhuje sa, aby bolo možné zvýšiť úradne určenú cenu zdravotníckej pomôcky bez ohľadu na dostupnosť alternatívnej zdravotníckej pomôcky. To znamená, že nám nevypadnú z toho systému pomôcky, pretože už sme dnes svedkami aj v susednom Maďarsku, ale aj u nás už to začína byť tak, že niektoré firmy so svojimi pomôckami odchádzajú práve kvôli tomu limitu. Takže teraz prečítam samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Mareka Krajčiho, Jany Bittó Cigánikovej a Zuzany Šebovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976).
1. V čl. 69. bode § 40 ods. 7 v úvodnej vete a v 75. bode § 53 ods. 7 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "sú splnené všetky tieto podmienky".
2. V čl. 1 v 69. bode v § 40 ods. 7 písm. a) a 75. bode § 53 ods. 7 písm. a) sa čiarka nahrádza písmenom "a".
3. V čl. 1 v 69. bode v § 40 ods. 7 písm. b) a 75. bode § 53 ods. 7 písm. b) sa písmeno "a" na konci nahrádza bodkou.
4. V čl. 1 v 69, bode v § 40 ods. 7 a 75. bode § 53 ods. 7 sa vypúšťa písm. c).
Koniec pozmeňujúceho návrhu a iba doplním, že tie prvé tri body boli vyslovene legislatívno - technické a ten posledný bod by mal riešiť to, aby z nášho trhu neodišli zdravotné pomôcky a dostali sa včas k pacientom. Ďakujem veľmi pekne za podporu aj za ústretovosť, aj za zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ešte by som, pardon, ešte by som chcel pani komisárke povedať, že ona kedykoľvek môže, samozrejme, vstúpiť do rozpravy a reagovať na našu rozpravu, aby ste vedela, keď chcete, sa prihláste, hej? Ďakujem.
Pani poslankyňa, máte slovo.

Žitňanská, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, chcem sa v prvom rade aj ja poďakovať pani komisárke nielen za skvelú správu, pretože naozaj je to jedna z tých top správ, ktoré sme aj v tomto volebnom období mali možnosť opakovane dostať, čiže správa je naozaj veľmi zrozumiteľná, jasná, na konkrétnych prípadoch máme možnosť vidieť, čo rodiny s ľuďmi so zdravotným postihnutím zažívajú a čo všetko, aké krivdy sa tu páchajú. Čiže to je jedna vec, že ďakujem za tú správu, ale ešte väčšie ďakujem za všetko čo robíte. Ty osobne, Zuzka, ale aj celý tvoj tím, pretože naozaj je to poctivá práca dennodenná od večera do rána, od rána do večera proste, mám možnosť to tak trošku bližšie sledovať, čiže naozaj, naozaj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím robí úžasnú prácu. A tak ako aj pred chvíľočkou hovoril pán poslanec Mičovský, že teda je správne, že sa jej zvyšujú kompetencie aj vďaka tomu, čo pani poslankyňa Hatráková priniesla do parlamentu vďaka zákonom, ja sa tomu veľmi teším a, samozrejme, to podporujem, ale aj z tohto miesta by som chcela požiadať ministerstvo financií, aby zohľadnilo túto skvelú prácu, ktorú robí pani komisárka, aby zohľadnilo to všetko, čo ju ešte čaká aj vďaka novým kompetenciám, aby naozaj to mohla kvalitne obsiahnuť a naďalej robiť tú úžasnú prácu, ktorú robí. Čiže všetci tí, ktorí máte vplyv na takéto nejaké navýšenie rozpočtu, veľmi vás prosím o to, prihovárajte sa aj vy, aby sa komisariátu dostalo to, čo mu patrí, aby naozaj mohol vykonávať svoju prácu ešte lepšie než doteraz.
No a teraz k samotným tým rôznym prípadom. Áno, množstvo z nich sú prípady, ktoré či už boli medializované, alebo sme riešili aj v rámci výboru alebo ako jednotlivci, ale je to len niekoľko tých prípadov. Ďalšie prípady, ktoré, o ktorých viem, mnohí ľudia sa na mňa obracajú, čiže tieto príklady sú také že na ilustráciu, ale tých prípadov, kedy ľudia sa stretávajú so zamietnutím príspevku na kompenzáciu alebo s neľudským zaobchádzaním, je podstatne viacej, aj keď súhlasím s tým, čo povedala pani komisárka, že, chvalabohu, tá drvivá väčšina, o nich ani nevieme o tých prípadoch, lebo všetko prebieha tak, ako má. Ale ja som presvedčená o tom, že stále máme čo zlepšovať a stále proste tieto prípady, ktoré sú aj v správe, aj prípady, ktoré ja riešim, proste by sa nemali vyskytnúť. A ony sa vyskytujú naozaj z veľkej časti aj kvôli tomu, že proste tá informovanosť tu nie je, ľudia nevedia, na čo majú nárok. Úradníci nevedia poradiť alebo zle poradia, to znamená, že je úplne kľúčové, tak ako pani komisárka povedala, že robia supervíziu vo vzťahu k zariadeniam, kde sa snažia školiť zamestnancov a tak ďalej, je dôležité, aby rovnakú supervíziu, rovnakú pomoc dostávali aj jednotlivci, žiadatelia o rôzne príspevky, žiaľ, a teda v tomto ešte štát má veľkú rezervu.
Ja už som hovorila s niektorými mojimi kolegyňami a kolegami, chceme aj v spolupráci s úradom práce, s ministerstvom práce ísť do nejakého lepšieho metodického usmernenia alebo aj usmernenia jednotlivých žiadateľov, aby presne vedeli, o čo môžu, akým spôsobom žiadať, a najmä, keď aj dostanú nejaký príspevok, napríklad príspevok na opatrovanie, že čo sú všetko zo zákona obmedzenia, že kedy oňho môžu prísť, na čo si majú dávať pozor, pretože mnohí naozaj netušia, keď im príde náhodou kontrola, tak odrazu sú zhrození, že vlastne oni nevedeli, že mali niečo nahlásiť, nemali nahlásiť, a podľa mňa to je alfa omega, aby naozaj nežili v neistote, že čo sa im môže stať, ak, aby sme ich o tom informovali. Čiže toto je jedna z tých vecí, o ktorých sme sa aj včera rozprávali, že by sme veľmi radi nejakým spôsobom vypracovali a potom by to bolo súčasťou všetkých rozhodnutí, aby každý dostal do ruky proste všetky informácie, ktoré v danej chvíli potrebuje.
Tých tém, ktoré pani komisárka tu otvorila, od sociálnych podnikov, áno, aj ja tiež vnímam, že proste ešte stále napriek tomu, že je to veľká téma aj v rámci Európskej únie, napriek tomu, že sociálne podniky prinášajú tú pridanú hodnotu, ponúkajú pracovné miesta ľuďom, ktorí by ináč zostali nezamestnaní, ešte stále proste u nás ten systém dobre nefunguje. Opakovane sa stretávame s tým, že napríklad sociálne podniky v Bratislavskom kraji alebo v Bratislave, konkrétne aj Bivio má problém získať finančnú podporu, lebo proste Bratislavský kraj, ale tí ľudia so zdravotným postihnutím sú, žijú tu všade proste, aj v iných krajoch, aj bratislavskom, čiže my by sme sa mali trošku ináč začať pozerať aj na túto problematiku.
S tými, ešte veľmi dobrá pripomienka, tá sa týka témy, ktorú tiež sme riešili a ja dúfam, že už to úspešne dotiahneme do konca, a to sú vlastne, to sa týka tých drahých prerábok bytov. Áno, ceny idú hore, takisto aj ceny pohonných hmôt idú hore, to znamená, že aj príspevky, ktoré by mali kompenzovať vlastne tieto prerábky alebo teda by mali zaplatiť prerábky kúpeľní, bytov a tak ďalej a tak isto aj príspevok na benzín, by mali ísť hore. Proste toto sú ľudia, ktorí naozaj to nerobia z nejakej svojej pasie, že by žiadali štát o pomoc, ale sú to ľudia, ktorí to potrebujú, ale našou povinnosťou je im pomôcť. Čiže aj v spolupráci s kolegyňami a kolegami budeme sa snažiť, aby tento proces čím skôr bol uzavretý tak, aby tie ceny kopírovali dnešné, dnešné ceny.
A posledná poznámka, to sa týka toho, čo aj pani komisárka hovorila, že veľakrát je rodičom vyčítané, že prečo vôbec žiadajú o nejaký príspevok, však sú rodičia a majú sa postarať. Respektíve príspevok je odňatý, lebo, áno, keď je rodič doma, poberá príspevok, má možnosť sa viac venovať tomu dieťaťu, to dieťa robí nejaké pokroky a teraz odrazu úrad povie, že ale vaše dieťa už je na tom lepšie, už nepotrebuje príspevok. Ale to dieťa je na tom lepšie preto, že ten rodič mal príspevok a sa o to dieťa môže viacej starať. To znamená, že my keď odnímeme príspevok, ten rodič bude musieť, ja neviem, si nájsť prácu alebo si nenájde prácu a bude teda zadarmo sa starať o to dieťa, tak ak tam tá starostlivosť zvýšená nebude, tak proste to dieťa nám zase pôjde do regresu alebo teda nebude robiť také pokroky, ako má. To znamená, že, chvalabohu, buďme radi, že dieťa napreduje aj s tým príspevkom a neodnímajme ho a netrestajme toho rodiča za to, že sa stará. A máme množstvo rodičov, ktorí sa starajú o svoje deti so zdravotným postihnutím bez toho, že by mali nárok na príspevok na opatrovanie, a myslím si, že v tomto štát naozaj má, má ešte veľa čo naprávať, pretože presne ako aj pani komisárka povedala, keď prestaneme podporovať rodiny, tak nám stúpne počet ľudí, detí, ktorí budú umiestnené v rôznych zariadeniach. A myslím si, že aj pre ich kvalitu života, pre kvalitu života tej rodiny, ale aj pre štátny rozpočet toto naozaj nie je cesta, ktorou by sme mali ísť.
Takže ešte raz veľká vďaka, pani komisárka, za to, čo robíte, ďakujeme, že nás upozorňujete na to, čo my robíme zle, lebo aj to potrebujeme počuť poniektorí, ktorí sa tejto téme až tak nevenujú. A ja pevne verím, že aj na základe vašich odporúčaní pristúpime k úprave rôznych či už opatrení, alebo teda zákonov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 14.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja naozaj len v krátkosti. Veľmi sa teším nielen z tohto návrhu, ale aj z predchádzajúcich troch návrhov, ktoré tu odzneli, pretože je to presne tým smerom, kvôli ktorému sme tu, aby sa ľuďom aj so zdravotným postihnutím, aj tým zraniteľným žilo lepšie a táto konkrétna vec, otcovská dovolenka, je taká moja srdcová záležitosť, keďže som pracovala na tej smernici v Európskom parlamente a som ju spolu vytvárala, tak som veľmi rada, že dnes môžem tu stáť pred vami a že ju môžeme takto spoločne prijať do našej legislatívy. A rovnako tak aj smernicu o dostupnosti tovarov a služieb, ktorú sme prerokovávali v tom predchádzajúcom bode, ale ku ktorej chcem obšírnejšie vystúpiť v druhom čítaní. Tiež som na nej pracovala v Európskom parlamente, takže pre mňa je to aj taká satisfakcia môcť dnes byť tu a byť súčasťou toho procesu, že tieto normy, ktoré sme nastavili v Európskom parlamente, môžeme presadiť aj do našej legislatívy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 14.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 13:40 - 13:55 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 13:25 - 13:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať, ale možno tým, že len by som ešte doplnila túto tému, pretože je veľmi dôležité starať sa o to, aby deti mohli vyrastať v rodinách. A áno, tá náhradná forma alebo u profesionálnych rodičoch je určite tá správna cesta, ale ideálne by bolo, kebyže tieto deti dostanú trvalý domov, to znamená, že kebyže sa dostanú do rodín, ktoré si ich adoptujú, a preto by som bola rada, keby sme sa venovali aj tejto téme a podporili rodičov, ľudí, ktorí sa rozhodnú si adoptovať deti, pretože tiež majú rôzne potreby a aj som dostala viacero pripomienok, takže by som chcela možno aj kolegov poprosiť potom o súčinnosť pri tom, aby sme zlepšili podmienky aj pre rodiny alebo rodičov, ktorí sa rozhodnú si dieťa adoptovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 13:25 - 13:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, je mi ľúto, že opäť pri tak dôležitej téme, ako je táto, sa tu stretávame v sále len zopár. Pevne dúfam, že ďalší kolegovia sledujú túto diskusiu online, pretože ak teda máme niekomu pomáhať a každý jeden z politikov, nepočula som nikoho z vás povedať, že nechceme ľuďom pomáhať. A ak teda chceme pomáhať, tak musíme naozaj tým, ktorí nie vlastnou vinou sa dostanú do situácie, kedy si sami nemôžu pomôcť, a deti, ktoré zostanú opustené z akéhokoľvek dôvodu, patria naozaj do tej najkrehkejšej, najohrozenejšej skupiny.
Ja sa veľmi pekne chcem poďakovať všetkým, ktorí robili na tomto zákone, či už na ministerstve, alebo aj spomedzi profesionálov, ktorí sa tejto téme, tomuto povolaniu venujú dlhé roky. Ja sama som sa s niekoľkými stretla, mám aj od nich ešte nejaké pripomienky, o ktorých pevne verím, že budeme môcť hovoriť, do druhého čítania by sme možno pripravili ešte nejaký pozmeňujúci návrh. Tento zákon ako taký je dobrý, ale môžme ho vylepšiť.
Tak ako pán minister povedal, zákon má veľký predpoklad umožniť viac ako tisíc deťom dostať sa do rodín, čo myslím si, že nie je malé číslo. A možno aj keby to bolo len sto detí, tak aj tak má význam tento zákon, na ktorý sme dlhé roky čakali. To, že v centrách zostanú, alebo teda v ústavnej starostlivosti zostanú ešte nejaké deti, myslím si, že do budúcnosti tiež by sme vedeli aj týmto deťom pomôcť buď aj tým, že im umožníme možno mať lepšie podmienky v týchto centrách, aby centrá mali viac peňazí aj na kompenzačné pomôcky, aj na nejakú inú formu podpory a pomoci, aby tieto deti mohli dostávať takúto podporu a takisto, aby sa aj viac pomohlo rodinám, ktoré sa odhodlajú si zobrať takéto deti k sebe domov, ale aj oni potrebujú si občas oddýchnuť, potrebujú možno si niečo vybaviť, možno ochorejú, potrebujú ísť k lekárovi, čiže aj týmto rodičom by sme mali umožniť odľahčovaciu službu, pretože tiež nedokážu sa starať 24 hodín denne o to dieťa, obzvlášť hovorím, keď majú nejaké aj vlastné potreby alebo povinnosti, alebo nejaké zdravotné ťažkosti. Takže aj týmto smerom sa budem chcieť uberať pri tomto zákone, aby sme týchto rodičov ešte viacej podporili, aby sme podporili najmä tie deti a ja pevne verím, že sa nám podarí aj dostať do tohto zákona valorizáciu, každoročnú, pre týchto rodičov. Myslím si, že to je tá predvídateľnosť, o ktorej hovoril aj pán minister, aby vedeli, že teda každý rok nebudú musieť čakať s obavou, či sa ich plat bude valorizovať alebo nie, ale aby tam bol tento automatický mechanizmus.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že takýto zákon je tu dnes na stole a veľmi sa teším, že budeme o ňom hovoriť, že ho ešte trošku vylepšíme a potom verím, že naprieč politickým spektrom ho aj schválime.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis