Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.4.2020 o 19:56 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2020 19:56 - 19:56 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem pekne. Pozývam členov sociálneho výboru zajtra o deviatej na rokovanie výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 14:15 - 14:17 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 42 z 1. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 36) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 9 z 2. apríla 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:34 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem pekne. Výbor pre sociálne veci bude zasadať zajtra o 10. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.4.2020 15:41 - 15:42 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 36. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 30 z 1. apríla 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 2. apríla 2020 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 14:40 - 14:41 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 29 z 1. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 35, na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 4. schôdzi a uznesením č. 7 z 1. apríla 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 18:53 - 18:55 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 35 z 25. marca 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 33) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 6 z 25. marca 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2020 17:05 - 17:05 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a poprosím všetkých členov a členky výboru pre sociálne veci, aby prišli do rokovacej miestnosti asi o 15 minút. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 16:19 - 16:23 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že od začiatku tejto krízy sa na mňa obrátilo množstvo ľudí, ktorí musia riešiť situáciu či už ohľadom toho, že deti zostávajú doma alebo ohľadom toho, že majú svojich príbuzných v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, a teda sú zo dňa na deň postavení niekedy pred neriešiteľnú situáciu.
A ja sa veľmi teším, že dnes predpoludním, keď sme sa s pánom ministrom rozprávali o opatreniach, ktoré dnes priniesol do Národnej rady, sme sa zhodli na tom, že čo vieme urobiť dnes, urobme to dnes, pretože nevieme, či o deň, dva, o týždeň, dva niekto z nás nebude nakazený a nebudeme musieť túto snemovňu na nejaký čas rozpustiť. Čiže aj touto cestou sa chcem poďakovať pánovi ministrovi, že súhlasil, že jeho návrh doplníme o dva pozmeňujúce návrhy, ktoré pomôžu ďalšiemu okruhu ľudí v tejto situáciu.
Konkrétne ich uvediem. Ide o to, že máme množstvo klientov v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, ktorí prevŕšia a teda ktorí dovŕšili 18 rok života alebo sú starší. Veľakrát tieto zariadenia tiež musia byť zatvorené a rodinní príslušníci stoja pred otázkou teda, ako sa postarať o týchto svojich odkázaných. Na tom, na čom sme sa dohodli s pánom ministrom, a opäť teda chcem za to poďakovať, za tú ústretovosť, je, že aj takíto ľudia, ktorí majú viac ako 18 rokov a sú odkázaní na pomoc príbuzného, v prípade teda, že sú v tej domácej starostlivosti a ten rodinný príslušník je povinný, alebo teda nútený zanechať prácu, bude môcť poberať ošetrovné.
Druhá vec, na ktorej sme sa dohodli, opäť vychádza z praxe a týka sa osobných asistentov. Upozornili ma na to viacerí ťažko zdravotne postihnutí, ktorí majú na niektoré úkony svojich rodinných príslušníkov a na niektoré ďalšie, ako viete zo zákona, proste musia mať nejakú cudziu osobu vzhľadom k tomu, že sa obávajú možnej nákazy, ktorá by mohla prísť z toho externého prostredia, tak nás požiadali, či vieme počas tejto krízy zabezpečiť, aby rodinní príslušníci mohli teda pracovať viac alebo viac sa starať o nich. A tým pádom chceme rozšíriť počet hodín, počas ktorých sa môžu o nich starať, a taktiež to chceme rozšíriť na všetky úkony.
Ešte na záver, dovoľte mi tiež poďakovať vláde Slovenskej republiky za to, že iste ste si všimli, že pri všetkých vystúpeniach mediálnych sú tieto výstupy tlmočené do slovenského posunkového jazyka. Ešte do včerajšieho dňa alebo predvčerajška tlmočníci tlmočili bez toho, že by mali rúško, a teda ja ďakujem za to, že aj týmto tlmočníkom bolo poskytnuté priehľadné rúško, pretože, ako viete, pri posunkovom jazyku nie sú dôležité len posunky rukami, ale samozrejme aj mimika. Takže za to chcem veľmi pekne poďakovať.
A ja už som včera listom vyzvala aj televízie na Slovensku, že aby podľa možnosti tiež dali takéto rúška moderátorom, redaktorom alebo tým, ktorí vystupujú v televíziách, aby aj nedoslýchaví alebo ľudia, ktorí odzerajú z pier, mali možnosť lepšie pochopiť tieto informácie, pretože naozaj sme v krízovej situácii a chceme a potrebujeme, aby všetci ľudia na Slovensku mali možnosť dostať tieto informácie a podľa toho sa zariadiť.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za ústretovosť a verím, že tento zákon schválime. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 16:08 - 16:09 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený predsedajúci, milé kolegyne, ctení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 33. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu č. 19 z 25. marca 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď po prerušení schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.3.2020 15:52 - 15:53 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 18 z 25. marca 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 32), na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 2. schôdzi a uznesením č. 4 z 25. marca 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis