Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 13:49 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 13:49 - 13:56 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, chcela by som hovoriť o téme, ktorá sužuje Slovensko už dlhý čas a ktorá bude ešte významnejšia v kontexte finančnej krízy po pandémii COVID-u 19. Touto témou je zadlženosť Slovákov.
V roku 2017 Národná banka uviedla, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, ktorej sa zadlženosť domácností každým rokom zvyšuje nepretržite od roku 2005. Úroveň finančnej gramotnosti je rovnako podľa prieskumov NBS na Slovensku nízka a až 44 % Slovákov nepokladá za škodlivé vziať si úver či pôžičku na spotrebný tovar, čo je najvyšší podiel zo všetkých európskych krajín, ktoré boli zahrnuté do prieskumu.
K marcu 2019 dosiahli finančné záväzky obyvateľov Slovenskej republiky celkovú výšku 36,6 miliardy eur, pričom až 28,7 % z tejto sumy tvoria spotrebiteľské úvery. Zadlžený je tak každý tretí obyvateľ Slovenska a zadlženosť obyvateľov Slovenskej republiky podľa NBS rastie najviac z krajín Európskej únie. Priemerný dlh Slováka je na úrovni 7 990 eur, čo je po Estónsku najvyšší dlh v celej strednej a východnej Európe. Zároveň je z dlhodobých štatistík týkajúcich sa osobných bankrotov zrejmé, že stále viac Slovákov nedokáže zvládať svoje dlhy. Od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2020 zbankrotovalo už takmer 40 000 obyvateľov Slovenskej republiky. Toto sú čísla do roku 2020, kedy nás zasiahla pandémia, ktorá mnohým zobrala prácu a ich finančná situácia sa tak ešte zhoršila. Podľa prieskumu agentúry FOKUS po prvej vlne pandémie pociťovalo až 22 % respondentov negatívny dopad pandémie na svoju finančnú situáciu a tretina opýtaných uviedla, že musela požiadať o pomoc finančné inštitúcie. A hoci Slováci na pandémiu zareagovali najmä odkladom väčších nákupov, ukázalo sa aj ich slabé finančné plánovanie a hodnotenie finančných možností. Je preto predpoklad, že zadlženosť Slovákov, už aj tak dramatická, bude v dôsledku nedostatočných finančných vedomostí naďalej stúpať.
Otázka, ako sa s touto situáciou vysporiadať, nie je pre mňa nová. Problematikou boja proti nadmernej zadlženosti obyvateľov som sa začala zaoberať počas môjho pôsobenia v Európskom parlamente, kedy som spolupracovala s európskymi organizáciami, ktoré pôsobia na poli prevencie nadmernej zadlženosti. Spoločne s organizáciou Finance Watch, ktorá zastrešuje mnohé európske organizácie zaoberajúce sa zlepšovaním finančnej legislatívy a predchádzaním nadmernej zadlženosti, som koordinovala svoju prácu na pozmeňovacích návrhoch v Európskom parlamente, ale aj na návrhoch potencionálnych riešení pre Slovensko. Rovnako som spolupracovala s francúzskou organizáciou Croesus, ktorá je členom Finance Watch a ktorá vyvinula mnohé stratégie na zlepšovanie finančnej gramotnosti, vrátane rodinnej spoločenskej hry či mobilnej aplikácie pre deti, ale prevádzkuje aj dlhové poradne, ktoré sú k dispozícii pre všetkých, ktorí sa ocitnú v dlhovej tiesni.
A práve tento aspekt dostupného a kvalitného poradenstva je kľúčový. V roku 2017 som v Bratislave zorganizovala workshop za účasti domácich, ale aj zahraničných odborníkov. Okrem spomínaných organizácií sa na ňom zúčastnili zástupcovia rakúskej a českej dlhovej poradne, riaditeľka slovenského centra právnej pomoci, ktorá má na starosti nielen poradenstvo, ale aj pomoc s osobnými bankrotmi a v neposlednom rade aj zástupcovia bánk, advokátov, exekútorov a sociálnych pracovníkov.
Jedným z kľúčových odporúčaní, ktoré vzišlo z workshopu, bola potreba posilnenej prevencie, a to cez lepšiu finančnú gramotnosť a finančné vzdelávanie, ale aj cez obmedzenie reklám na finančné produkty. Vytváraním atmosféry normálnosti požičať si peniaze na kabelku či dovolenku, zadlženosti Slovákov rozhodne nijako nepomôžeme. Práve preto by sme mali nielen posilniť finančné vzdelávanie na školách, ale aj myslieť minimálne na zavedenie varovania v týchto reklamách, že zadlžovanie so sebou prináša aj finančné riziko. Rovnako sa všetci odborníci zhodli, že zadlženosť nie je, až na situáciu, kedy sa človeku stane náhla nehoda alebo nepredvídateľná udalosť, stav, ktorý vznikne zo dňa na deň. Naopak má svoje fázy a preto by sme mali vyvinúť systém ukazovateľov, ktorý nám pomôže identifikovať zraniteľné skupiny a osoby a zasiahnuť čím skôr, čo je, ako všetci odborníci sa zhodli, kľúčové.
Samozrejme na identifikáciu musí nadväzovať dostupné a kvalitné poradenstvo, ktoré by malo byť pre všetkých a nemalo by byť obmedzené iba príjmom daného človeka alebo tým, či je momentálne na úrade práce. Pretože mnohí napríklad na istý čas získajú viac finančných prostriedkov, lepší zárobok, čiže začnú viacej míňať a tak sa tiež môžu dostať do takejto pasce.
Na Slovensku existujú už dlhové poradne, ale sú fragmentované a väčšinou je to buď otázka nejakých dobrovoľníkov alebo niektoré banky majú takéto poradne. Myslím si, že s tým, čo pán minister teraz prichádza, so systémovým riešením, je to, čo potrebujeme.
Z tých odporúčaní na záver by som ešte spomenula, z toho workshopu, ktorý sme mali, že je veľmi potrebné vypracovať nejaký systém identifikátorov na základe kritérií, ako je vek, rodinný stav, príjem či dlhodobá nezamestnanosť, aby sme mali varovné signály, podľa ktorých či už prostredníctvom rôznych poskytovateľov energií, telekomunikačných služieb, daňového úradu, sociálnej, zdravotnej poisťovne, by sme vedeli zachytiť týchto ľudí, ktorí začnú mať finančné problémy, prestávajú platiť a cez tieto nejaké varovné signály ich nasmerovali na poradne, ktoré budú existovať.
Ja som presvedčená a pevne dúfam, že tieto poradne nebudú len o tom, že budú tam distribuovať nejaké letáčiky, ale že budú naozaj vysoko profesionálne, budú tam odborníci, ktorí budú vedieť týchto ľudí nasmerovať ešte v tej počiatočnej fáze, kedy naozaj je ešte veľká šanca, aby sa z týchto dlhov dostali. Takže veľmi pekne ďakujem za tento návrh, s ktorým pán minister prišiel, a teším sa na spoluprácu. Myslím si, že ešte je tam zopár vecí, ktoré spoločne vieme doladiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 17:20 - 17:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ako už tu odznelo asi viackrát dnes, tak toto programové vyhlásenie, ktoré máme pred sebou, sa líši oproti tomu, ktoré sme schvaľovali pred rokom, tým, že sme vyčiarkli splnené úlohy.
A ja som naozaj hrdá na to, že z kapitoly spravodlivosti sme vyčiarkli najviac, pretože najviac bolo urobené. Samozrejme, je to možno dané aj tým, že iné rezorty boli viacej zaťažené koronakrízou, ale je to podľa mňa aj dôkaz toho, keď niekto príde pripravený na ministerstvo a má nejakú víziu. Ja som rada, že túto víziu sa darí pani ministerke, ale teda, samozrejme, aj strane ZA ĽUDÍ a poslaneckému klubu napĺňať, pretože niektoré z tých návrhov išli aj ako poslanecké návrhy, konkrétne Juraj Šeliga dával, čiže naozaj tá vďaka patrí celému tomuto tímu, ktorý na tom pracoval.
A hoci oblasť justície a spravodlivosti nie je mojou doménou, hoci podľa mena by to tak mohlo aj vyzerať, že sa tomu venujem, tak ja sa obzvlášť teším na jednu časť, aj pani ministerka o tom hovorila, a to je ochrana zraniteľných osôb, opatrovnícke právo, pretože aj keď sme preberali správu od pani komisárky Zuzany Stavrovskej, tak tam bolo niekoľko opatrení, ktoré ona dávala do pozornosti, aby práve sa zosúladilo alebo boli lepšie naplnené práva ľudí so zdravotným postihnutím. Takže naozaj sa teším, že rovnako efektívne ako doteraz bude ministerstvo pracovať aj naďalej a že budeme na tejto téme spolupracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 15:05 - 15:06 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V mene štyroch poslaneckých klubov - OĽANO,SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ - navrhujem preloženie bodu č. 41 programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 374, na utorok 23. marca po prerokovaní parlamentnej tlače č. 373.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 11:00 - 11:01 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja dnes už nebudem vystupovať s týmto príspevkom. Ale tí, ktorí ma poznáte, viete, že aj keď ma... (Ruch v sále.) Neviem, má zmysel, aby som hovorila, či chvíľočku si dáme pauzu? Pán predsedajúci, môžem poprosiť, že utíšite... (Vstup predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči. Ešte vás poprosím chvíľočku, pani poslankyňa a predsedníčka výboru dokončí svoju faktickú poznámku. Nech sa páči.

Žitňanská Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Čiže iba by som v krátkosti zareagovala. Ja dnes už nebudem opakovať svoje vystúpenie, napriek tomu, že áno, tie podmienky, za akých som vystupovala, považujem tiež za nie príliš dôstojné. A najmä si myslím, že si ľudia so zdravotným postihnutím nezaslúžia takýto prístup zo strany snemovne, že keď sa o nich hovorí, tak väčšina nepočúva, baví sa, ignoruje. (Zaznievanie gongu.) Ale opakujem pre tých, ktorí ma poznáte, viete, že mňa keď vyhodia dverami, ja sa vrátim oknom. Čiže túto tému ja budem prinášať pravidelne na rokovanie Národnej rady, budem komunikovať s pánom ministrom sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva. Všade tam, kde bude treba sa zastať ľudí so zdravotným postihnutím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 10:51 - 10:58 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, ja budem hovoriť trošku na inú tému než tie, ktoré tu odzneli od rána. Je to taká téma, ktorá väčšinou býva opomenutá, ale keďže sme ju riešili aj na sociálnom výbore, tak budem o nej hovoriť. A sú to chránené dielne, chránené pracoviská pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Možno ste zaregistrovali, v spoločnej správe máme už ustanovenie, podľa ktorého aj ľudia, ktorí pracujú na chránených pracoviskách alebo v chránených dielňach, môžu pracovať z domu počas pandémie, tzv. home office môžu mať, a zamestnávatelia budú môcť aj naďalej poberať príspevky na tieto pracovné miesta.
Ja som veľmi rada a som veľmi vďačná pánovi ministrovi, že aj mne, aj organizáciám zastupujúcim ľudí so zdravotným postihnutím takto vyšiel v ústrety a vlastne umožnil, aby neprišli o tieto finančné príspevky, ak sú na home office.
A tu sa teda otvára jedna pre mňa zásadná téma a ja dúfam, že tak ako tá pandémia nám priniesla veľa smutného, veľa zlého, ale aj možno niektoré poučenia alebo možno nejaké nástroje na to, aby sme išli s dobou či už v oblasti vzdelávania, alebo aj práce, a to je naozaj aj tá práca z domu, aj je to flexibilnejšia forma práce.
A teraz by som sa chcela dotknúť samotných chránených dielní, pretože, tak ako je to dnes nastavené, chránená dielňa je vnímaná ako nejaký uzavretý priestor, kde ľudia so zdravotným postihnutím vyrábajú nejaké výrobky, pohľadnice, keramiku, a vlastne sa to celé vníma, ako keby nemali väčší potenciál robiť niečo, niečo viacej, niečo sofistikovanejšie, poskytovať služby.
V Európskej únii žije približne 16 % ľudí so zdravotným postihnutím z celkovej populácie Európskej únie a ich celkový počet je asi 80 miliónov. Predstavujú tiež jednu šestinu pracujúcej populácie a 75 % z tých, ktorí by mohli potrebovať intenzívnu podporu, nemá prístup k zamestnaniu. Celkovo 38 % osôb so zdravotným postihnutím vo veku od 16 do 34 rokov zarába o 36 % menej ako osoby bez zdravotného postihnutia. Miera chudoby je u ľudí so zdravotným postihnutím až o 70 % vyššia ako priemer aj z dôvodu obmedzeného prístupu k zamestnaniu. Ak chceme úspešne vytvárať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, potrebujeme stiahnuť plne, nevyhnutne plné ekonomické a sociálne zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím.
Cieľom nášho úsilia by preto malo byť zlepšenie podmienok pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a predovšetkým upraviť fungovanie chránených dielní tak, aby boli flexibilnejším nástrojom nielen pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, ale aj na ich prípravu na zaradenie do práce na voľný pracovný trh, pretože toto by malo byť cieľom nášho úsilia – umiestniť ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a nenechávať ich uzavretých len v chránených dielňach, nenechávať ich segregovaných.
Pozitívne výsledky zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do pracovného života je možné chápať nielen ekonomicky, teda znížením miery ohrozenia ich chudoby a získanie väčšieho počtu pracovnej sily, ale ide aj o plnohodnotnú integráciu do spoločnosti.
Začlenenie do pracovného života dáva možnosť osobám so zdravotným postihnutím rozvíjať aj medziľudské vzťahy a pocit užitočnosti a prijatia zo strany spoločnosti. Takáto integrácia búra bariéry medzi väčšinovou zdravou populáciou a osobami so zdravotným postihnutím. Preto by sme sa mali zaoberať viacerými vecami.
Najskôr aj úpravou pojmu chránenej dielne, tak aby sa menej chápala ako fyzicky ohraničený a oddelený priestor, kde sú osoby so zdravotným postihnutím zavreté a vyrábajú v nej ručné výrobky. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu kvalifikáciu osôb so zdravotným postihnutím, na rôznorodosť zdravotného postihnutia a tiež vzhľadom na to, aké druhy pracovných činností sú osoby so zdravotným postihnutím schopné vykonávať, je súčasná definícia chránenej dielne nedostačujúca a obmedzujúca. Skutočnosť, že ešte nie je potrebné pre osoby so zdravotným postihnutím fyzicky upraviť priestor pre prácu, ešte neznamená, že nie je potrebné pripraviť, upraviť teda podmienky na prácu pre nich. A tu sa ukazuje, že napríklad áno, aj práca z domu je jedným z riešení.
Ďalšou potrebnou zmenou je v nadväznosti na úpravu pojmu chránenej dielne možnosť pre zamestnancov so zdravotným postihnutím dočasne a v rámci plnenia ich úloh pracovať aj mimo priestor chránenej dielne, napríklad ísť prezentovať výrobky, ísť poskytnúť službu ku klientovi a tak ďalej. Takisto je potrebné sa zamyslieť nad postavením pracovného asistenta. A ja sa veľmi prihováram aj za zavedenie inštitútu pracovného začlenenia, to znamená, že asistent, ktorý by pomáhal, predpripravoval nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa a celé to prostredie na to, že príde pracovať človek so zdravotným postihnutím.
Tak ako je zvykom, táto téma nikdy nezískava nejakú veľkú pozornosť ani v spoločnosti, ani v tejto snemovni, čo mi je nesmierne ľúto, pretože tak ako som na úvod povedala, až 10 % ľudí so zdravotným postihnutím alebo teda 10 % z populácie má zdravotné postihnutie, 70 % ľudí so zdravotným postihnutím je nezamestnaných. Nie preto, že by na to nemali. Áno, žiaľ, niektoré postihnutia sú také, že nemôžu pracovať, ale väčšina z nich by mohla pracovať, len by sme o týchto ľudí museli mať záujem a museli im vytvoriť také podmienky, aby mohli pracovať.
Takže pre tých, ktorí ma počúvali, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pre tých, ktorí mali niečo dôležitejšie na práci, tak dúfam, že to naozaj bol zmysluplne strávený čas. A ja len teda avizujem aj pánovi ministrovi, že toto je téma, s ktorou chcem prísť v najbližšom čase, aby chránené dielne, chránené pracoviská boli teda naozaj len miestami tými prestupnými, aby boli flexibilnejšie, otvorenejšie a aby sme boli ústretovejší voči ľuďom so zdravotným postihnutím.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 15:26 - 15:29 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak asi som bola príliš veľká optimistka, keď som hovorila, že tu panuje taká harmónia, predsa sa len našiel ďalší Kolesík, ktorý teda má iný názor na tie argumenty, že individuálny študijný plán áno, no ale však to majú deti aj ktoré sú integrované na školách. Hej? Čiže to sa nejedná len o deti, ktoré majú domáce vzdelávanie.
Pokiaľ ide o socializáciu, ja som spomínala, tieto deti naozaj nie sú odtrhnuté od svojich rovesníkov, však nakoniec vyrastajú v nejakom prostredí. Áno, teraz je pandémia, čiže možno majú menej nejakých osobných kontaktov, ale to majú aj deti, ktoré sú normálne v dennom, alebo teda ktoré chodia do školy. Bozkávanie pod, teda na chodbách školy (povedané so smiechom), myslím, že je úplne také isté ako bozkávanie sa pod bránou, čiže nič im nebráni naozaj zažívať aj príjemné chvíle počas tej spomínanej puberty.
Pokiaľ ide o to, že aký názor majú aj jednotlivé reprezentatívne organizácie, samozrejme, že však je relevantné sa o tom baviť, pokiaľ viem, tak inšpekcia nemá voči tomu výhrady a taktiež, ako som spomenula, doposiaľ keď boli vykonané nejaké kontroly, tak nebolo zistené, že by sa tento inštitút zneužíval.
A áno, samozrejme, tak ako môžu byť negatívne skúsenosti pri takomto type vzdelávania, tak máme ix negatívnych skúseností pri klasickom type vzdelávania. Máme množstvo šikán na škole. Máme deti, ktoré majú zdravotné postihnutia, ktoré sú odmietané v školách, ktorým sa nedostane to vzdelanie, ktoré by si zaslúžili, nemáme dostatok podporného personálu, čiže ja by som bola veľmi nerada, ak by sme aj celkovo túto tému domáceho vzdelávania nejako zužovali, alebo teda hovorili, že je teda určená najmä pre deti so špecifickými potrebami. Práve naopak, tieto deti my potrebujeme dostať čo najviac do škôl, aby sa mohli socializovať, aby sa mohli začleniť a aby tí rodičia neboli zaťažení vlastne tou výučbou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 15:17 - 15:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v prvom rade sa poďakovať pani poslankyni Šofranko za to, že si osvojila túto tému, že do toho išla a že teda aj s ministerstvom školstva sa dohodla na tom, aby aj na druhom stupni základných škôl bolo umožnené domáce vzdelávanie. Teší ma to nielen preto, že takto pred deviatimi rokmi som tu stála s obdobným návrhom. On bol ešte trošku širší, ale však k tomu sa dostaneme, ale, žiaľ, vtedy nebola politická vôľa na to, aby bol takýto návrh schválený. A teším sa aj z osobných dôvodov, že sa touto témou budeme zaoberať, a zatiaľ som mala možnosť počuť naozaj len pozitívne pripomienky.
A už to tu odznelo, ja sama som dieťa, teda už dnes nie dieťa, ale bola som dieťa vzdelávané doma rodičmi. Šesť rokov mňa a moju sestru vzdelávali moji rodičia, ktorí sú stavební inžinieri. Vzdelávali nás na prvom stupni, druhom stupni a takisto aj prvý ročník gymnázia a obidve so sestrou sme to nejako zvládli a zaplať pánboh aj moji rodičia to bez ujmy na zdraví zvládli.
Ako už povedala pani predkladateľka, aj na Slovensku teda domáce vzdelávanie je možné od roku 2008, žiaľ, niekde sme sa zasekli a tie pravidlá sú u nás veľmi reštriktívne, keď to porovnáme s inými krajinami, ako tiež už bolo spomenuté, či už Spojené štáty, ale dokonca aj Ruská federácia, okolité štáty, menujem Česko, ktoré môže byť pre nás takým nejakým najvýznamnejším vzorom, o to viac, že množstvo našich detí je zapísaných tam práve na školách.
Tie výhrady, ktoré pred tými deviatimi rokmi tu zaznievali, boli jednak to, že sa to bude zneužívať. Tak vás môžem ubezpečiť, že všetky kontroly, ktoré boli vykonané na Slovensku, ale aj v Česku nezaznamenali takéto zneužívanie domáceho vzdelávania.
Taktiež ďalšia z nejakých výhrad, ktoré tu odznievali, najmä vtedy od pána poslanca Kolesíka, bolo, že deti, ktoré sa vzdelávajú doma, sú izolované, nemajú sociálne kontakty, vlastne sú diskriminované. Chcem povedať, že práve naopak. Tieto deti veľakrát majú oveľa viac kontaktov, pretože rodičia, ktorí vzdelávajú takto svoje deti, si navzájom pomáhajú a takisto sú aj nápomocné školy, kmeňové školy, kde sú deti zapísané, a veľakrát tieto deti chodia reprezentovať tieto školy. Čiže naozaj, ako už bolo povedané, dosahujú dobré výsledky, vynikajúce výsledky a nemáme sa čoho báť, ak aj dovolíme umožniť vzdelávanie v domácom prostredí pre deti na druhom stupni.
Teším sa, už to tu odznelo, že teda máme tu nejakú novelu, ale teda že budeme hovoriť aj možno o ďalších podmienkach tohto domáceho vzdelávania, nielen o spôsobe, ale aj o financovaní, o skúšaní a možno sa dostaneme aj k otázke, že aké vzdelanie by mali mať rodičia, ktorí vzdelávajú takto svoje deti doma.
Pri tejto téme ešte dovoľte mi nakrátko sa pristaviť pri jednej špecifickej téme a to je vynútený homeschooling, pretože keď sa bavíme o domácom vzdelávaní, tak veľakrát je to naozaj o tom, že rodičia chcú prevziať tú zodpovednosť a chcú vzdelávať svoje deti doma, ale mnohí rodičia sa, žiaľ, dostávajú do tejto situácie práve kvôli tomu, že ich deti majú špecifické potreby a na žiadnej škole ich nechcú, že si ich presúvajú zo školy na školu a nakoniec deti končia doma a tým pádom aj rodičia sú nútení zostať doma a vzdelávať svoje deti doma. Čiže tak, ako to máme v programovom vyhlásení vlády, ja pevne verím, že a takýto vynútený homeschooling ukončíme tým, že zavedieme viac inkluzívnych tímov na školách, že deti dostanú podporu, taktiež školy budú mať podporu, a že tak, ako umožníme to domáce vzdelávanie pre tých, ktorí si to želajú, tak takisto ho ukončíme pre tých, ktorí proste sú donútení do tohto homeschoolingu.
Takže ešte raz sa veľmi, veľmi teším na tú diskusiu, vôbec, že to tu máme, a ja pevne verím, že pomôžeme tým rodičom, tým deťom, ktorí to naozaj potrebujú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2020 15:48 - 15:51 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, sú dni v politike, ktorý (ktoré, pozn. red.) aspoň mne osobne dávajú väčší zmysel než iné. A takým dňom, ktorý mi dáva väčší zmysel v politike, je ten dnešný práve aj vďaka tomuto návrhu od kolegov poslancov z hnutia OĽANO.
Chcem sa naozaj poďakovať, že prišli s týmto návrhom, že aj takýmto spôsobom podporíme rodiny, a možno teda aj spomeniem, že tú pomoc možno o to viac uvítajú aj mamičky, ktoré sú na výchovu svojich detí samé, čiže ženy samoživiteľky.
Ale bola by som rada, aby, tak ako to tu už odznelo, sme nezostali len pri tejto jednej pomoci, čo sa týka rodín, aby sme ako vládna koalícia, tak ako to máme v programovom vyhlásení vlády, pokračovali aj v podpore rodín, keď už deti sú väčšie, keď majú nejaké zdravotné postihnutie, keď ľudia starnú, keď umierajú.
Som rada, že je tu aj pán minister zdravotníctva Krajčí, a pevne verím, že sa spoločne dopracujeme aj k návrhu, ktorý pomôže pri hospicoch, pri paliatívnej starostlivosti, pri dôstojnom umieraní.
Ale vrátim sa ešte k podpore rodín, mladých rodín. Ja budem veľmi rada, a už pán poslanec Cmorej to tu aj spomenul, že na budúci rok by sme sa pozreli na materskú, na rodičovský príspevok. Pretože dnes, tak ako sú nastavené, veľakrát nie sú spravodlivé. Sú rôzne dávky, sú rôzne výšky a bolo by dobré, aby naozaj rodiny dostali podporu.
Takisto v niektorých krajinách existujú rôzne poukážky na pomoc v domácnosti pre mladé rodiny. Nájdime spôsoby, ako mladým rodinám pomôcť tak, aby mohli fungovať, žiť v dôstojných podmienkach.
Pomáhajme aj rodinám, kde je jeden z členov alebo z detí ťažko zdravotne postihnutý. Tieto rodiny to naozaj nemajú ľahké. Napriek tomu, že je korona, tak myslím si, že by sme nemali na nich zabúdať a možno malými krokmi zlepšovať aj ich situáciu. A pevne verím, že o niekoľko týždňov, alebo teda respektíve po Novom roku aj z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prídu návrhy, ktoré budú zlepšovať situáciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Takže ešte raz chcem sa poďakovať za tento návrh. Ďakujem, že aj tento deň sa zaradí k tým pozitívnejším dňom v politike.
A teda na záver by som chcela požiadať ako spravodajkyňa, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali na poslednom hlasovaní tejto schôdze.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2020 14:22 - 14:24 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:01 - 18:02 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť s krátkym príspevkom, a teda najmä so žiadosťou o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím alebo tí, ktorí majú problémy s mobilitou, mali možnosť dôstojne bývať.
V tomto zákone sa konečne rieši aj práve skupina ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa, aby 10 % bytov bolo v univerzálnom dizajne. To znamená navrhnutých tak, aby naozaj tam neboli žiadne prekážky.
Po dohode aj s pánom ministrom a ďalšími sme sa dohodli, že to číslo, ktoré by bolo určené, ale teda nielen pre zdravotne postihnutých, ale by bolo bezbariérové, by bolo 15 %.
Takže odôvodnenie k tomuto návrhu je vlastne to, že naozaj pribúda počet ľudí so zdravotným postihnutím, pribúda počet seniorov alebo ľudí so zníženou mobilitou, čiže potrebujeme, aby sme aj v tomto išli trošku smerom dopredu a vytvárali to prostredie naozaj bezbariérové. Toľko k odôvodneniu.
A pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh tak:
Bod 1. V čl. I bode 41 v § 10 ods. 10 písm. d) sa číslo "10 %" nahrádza číslom "15 %".
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis