Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 15:17 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 15:17 - 15:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v prvom rade sa poďakovať pani poslankyni Šofranko za to, že si osvojila túto tému, že do toho išla a že teda aj s ministerstvom školstva sa dohodla na tom, aby aj na druhom stupni základných škôl bolo umožnené domáce vzdelávanie. Teší ma to nielen preto, že takto pred deviatimi rokmi som tu stála s obdobným návrhom. On bol ešte trošku širší, ale však k tomu sa dostaneme, ale, žiaľ, vtedy nebola politická vôľa na to, aby bol takýto návrh schválený. A teším sa aj z osobných dôvodov, že sa touto témou budeme zaoberať, a zatiaľ som mala možnosť počuť naozaj len pozitívne pripomienky.
A už to tu odznelo, ja sama som dieťa, teda už dnes nie dieťa, ale bola som dieťa vzdelávané doma rodičmi. Šesť rokov mňa a moju sestru vzdelávali moji rodičia, ktorí sú stavební inžinieri. Vzdelávali nás na prvom stupni, druhom stupni a takisto aj prvý ročník gymnázia a obidve so sestrou sme to nejako zvládli a zaplať pánboh aj moji rodičia to bez ujmy na zdraví zvládli.
Ako už povedala pani predkladateľka, aj na Slovensku teda domáce vzdelávanie je možné od roku 2008, žiaľ, niekde sme sa zasekli a tie pravidlá sú u nás veľmi reštriktívne, keď to porovnáme s inými krajinami, ako tiež už bolo spomenuté, či už Spojené štáty, ale dokonca aj Ruská federácia, okolité štáty, menujem Česko, ktoré môže byť pre nás takým nejakým najvýznamnejším vzorom, o to viac, že množstvo našich detí je zapísaných tam práve na školách.
Tie výhrady, ktoré pred tými deviatimi rokmi tu zaznievali, boli jednak to, že sa to bude zneužívať. Tak vás môžem ubezpečiť, že všetky kontroly, ktoré boli vykonané na Slovensku, ale aj v Česku nezaznamenali takéto zneužívanie domáceho vzdelávania.
Taktiež ďalšia z nejakých výhrad, ktoré tu odznievali, najmä vtedy od pána poslanca Kolesíka, bolo, že deti, ktoré sa vzdelávajú doma, sú izolované, nemajú sociálne kontakty, vlastne sú diskriminované. Chcem povedať, že práve naopak. Tieto deti veľakrát majú oveľa viac kontaktov, pretože rodičia, ktorí vzdelávajú takto svoje deti, si navzájom pomáhajú a takisto sú aj nápomocné školy, kmeňové školy, kde sú deti zapísané, a veľakrát tieto deti chodia reprezentovať tieto školy. Čiže naozaj, ako už bolo povedané, dosahujú dobré výsledky, vynikajúce výsledky a nemáme sa čoho báť, ak aj dovolíme umožniť vzdelávanie v domácom prostredí pre deti na druhom stupni.
Teším sa, už to tu odznelo, že teda máme tu nejakú novelu, ale teda že budeme hovoriť aj možno o ďalších podmienkach tohto domáceho vzdelávania, nielen o spôsobe, ale aj o financovaní, o skúšaní a možno sa dostaneme aj k otázke, že aké vzdelanie by mali mať rodičia, ktorí vzdelávajú takto svoje deti doma.
Pri tejto téme ešte dovoľte mi nakrátko sa pristaviť pri jednej špecifickej téme a to je vynútený homeschooling, pretože keď sa bavíme o domácom vzdelávaní, tak veľakrát je to naozaj o tom, že rodičia chcú prevziať tú zodpovednosť a chcú vzdelávať svoje deti doma, ale mnohí rodičia sa, žiaľ, dostávajú do tejto situácie práve kvôli tomu, že ich deti majú špecifické potreby a na žiadnej škole ich nechcú, že si ich presúvajú zo školy na školu a nakoniec deti končia doma a tým pádom aj rodičia sú nútení zostať doma a vzdelávať svoje deti doma. Čiže tak, ako to máme v programovom vyhlásení vlády, ja pevne verím, že a takýto vynútený homeschooling ukončíme tým, že zavedieme viac inkluzívnych tímov na školách, že deti dostanú podporu, taktiež školy budú mať podporu, a že tak, ako umožníme to domáce vzdelávanie pre tých, ktorí si to želajú, tak takisto ho ukončíme pre tých, ktorí proste sú donútení do tohto homeschoolingu.
Takže ešte raz sa veľmi, veľmi teším na tú diskusiu, vôbec, že to tu máme, a ja pevne verím, že pomôžeme tým rodičom, tým deťom, ktorí to naozaj potrebujú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2020 15:48 - 15:51 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, sú dni v politike, ktorý (ktoré, pozn. red.) aspoň mne osobne dávajú väčší zmysel než iné. A takým dňom, ktorý mi dáva väčší zmysel v politike, je ten dnešný práve aj vďaka tomuto návrhu od kolegov poslancov z hnutia OĽANO.
Chcem sa naozaj poďakovať, že prišli s týmto návrhom, že aj takýmto spôsobom podporíme rodiny, a možno teda aj spomeniem, že tú pomoc možno o to viac uvítajú aj mamičky, ktoré sú na výchovu svojich detí samé, čiže ženy samoživiteľky.
Ale bola by som rada, aby, tak ako to tu už odznelo, sme nezostali len pri tejto jednej pomoci, čo sa týka rodín, aby sme ako vládna koalícia, tak ako to máme v programovom vyhlásení vlády, pokračovali aj v podpore rodín, keď už deti sú väčšie, keď majú nejaké zdravotné postihnutie, keď ľudia starnú, keď umierajú.
Som rada, že je tu aj pán minister zdravotníctva Krajčí, a pevne verím, že sa spoločne dopracujeme aj k návrhu, ktorý pomôže pri hospicoch, pri paliatívnej starostlivosti, pri dôstojnom umieraní.
Ale vrátim sa ešte k podpore rodín, mladých rodín. Ja budem veľmi rada, a už pán poslanec Cmorej to tu aj spomenul, že na budúci rok by sme sa pozreli na materskú, na rodičovský príspevok. Pretože dnes, tak ako sú nastavené, veľakrát nie sú spravodlivé. Sú rôzne dávky, sú rôzne výšky a bolo by dobré, aby naozaj rodiny dostali podporu.
Takisto v niektorých krajinách existujú rôzne poukážky na pomoc v domácnosti pre mladé rodiny. Nájdime spôsoby, ako mladým rodinám pomôcť tak, aby mohli fungovať, žiť v dôstojných podmienkach.
Pomáhajme aj rodinám, kde je jeden z členov alebo z detí ťažko zdravotne postihnutý. Tieto rodiny to naozaj nemajú ľahké. Napriek tomu, že je korona, tak myslím si, že by sme nemali na nich zabúdať a možno malými krokmi zlepšovať aj ich situáciu. A pevne verím, že o niekoľko týždňov, alebo teda respektíve po Novom roku aj z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prídu návrhy, ktoré budú zlepšovať situáciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Takže ešte raz chcem sa poďakovať za tento návrh. Ďakujem, že aj tento deň sa zaradí k tým pozitívnejším dňom v politike.
A teda na záver by som chcela požiadať ako spravodajkyňa, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali na poslednom hlasovaní tejto schôdze.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2020 14:22 - 14:24 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:01 - 18:02 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť s krátkym príspevkom, a teda najmä so žiadosťou o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím alebo tí, ktorí majú problémy s mobilitou, mali možnosť dôstojne bývať.
V tomto zákone sa konečne rieši aj práve skupina ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa, aby 10 % bytov bolo v univerzálnom dizajne. To znamená navrhnutých tak, aby naozaj tam neboli žiadne prekážky.
Po dohode aj s pánom ministrom a ďalšími sme sa dohodli, že to číslo, ktoré by bolo určené, ale teda nielen pre zdravotne postihnutých, ale by bolo bezbariérové, by bolo 15 %.
Takže odôvodnenie k tomuto návrhu je vlastne to, že naozaj pribúda počet ľudí so zdravotným postihnutím, pribúda počet seniorov alebo ľudí so zníženou mobilitou, čiže potrebujeme, aby sme aj v tomto išli trošku smerom dopredu a vytvárali to prostredie naozaj bezbariérové. Toľko k odôvodneniu.
A pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh tak:
Bod 1. V čl. I bode 41 v § 10 ods. 10 písm. d) sa číslo "10 %" nahrádza číslom "15 %".
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.11.2020 17:07 - 17:09 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.11.2020 17:05 - 17:06 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, v mene poslaneckých klubov ZA ĽUDÍ, SaS, OĽANO, SME RODINA žiadam presunúť hlasovanie o tlači 220, zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach na zajtra na 17-tu hodinu. Mám to aj písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 14:24 - 14:24 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež podporujem tento návrh zákona. Ďakujem, že ste s tým prišli a zároveň by som chcela, pán predsedajúci, požiadať, aby sme o tomto návrhu hlasovali zajtra o 11. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:55 - 11:10 hod.

Jana Žitňanská
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela zdôrazniť to, čo už kolega predo mnou povedal. Naozaj nejde o komplikovanú novelu zákona o verejných zbierkach. Vychádza v ústrety množstvu organizácií, neziskových organizácií, ktoré prostredníctvom verejných zbierok vlastne aj suplujú štát v poskytovaní rôznych služieb.
Nás oslovila Liga za duševné zdravie, Únia nevidiacich, Liga proti rakovine a ďalšie, ktorým by naozaj pomohlo to, keď by sme im predĺžili tú lehotu, počas ktorej môžu minúť takto verejne vyzbierané finančné prostriedky.
Takže ešte raz vás chcem aj v ich mene veľmi pekne poprosiť o podporu tohto zákona a verím, že tá zbierka alebo tie zbierky, ktoré sa uskutočnia aj v budúcich rokoch, budú naďalej pomáhať tým najzraniteľnejším.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:20 - 11:20 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem pekne. Chcem pozvať členov výboru pre sociálne veci - 13.30 hod. na našom výbore. Ďakujem.
Skryt prepis