3. schôdza

24.3.2020 - 25.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 18:38 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:38

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 18:38 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:38

Neznámy Recník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vstup predsedajúceho

24.3.2020 o 18:38 hod.

Neznámy Recník

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:38

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

=====
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 18:38 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:40

Neznámy Recník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vstup predsedajúceho

24.3.2020 o 18:40 hod.

Neznámy Recník

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Branislav Gröhling
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, rozprávali sme sa skoro trikrát už dnes, alebo teda dvakrát, toto je tretíkrát o tomto návrhu zákona. Je to veľmi technická úprava. Ja neviem čo ďalšie by som zopakoval alebo vyslovil. Teda budem sa stále už len opakovať. Ak mi dovolíte, tak ja to veľmi skrátim, že ak by ste chceli tie usmernenia, ktoré budeme vypracovávať alebo sú vypracované, tak veľmi radi zajtra ráno vám ich vieme zaslať, aby ste mali tie informácie, aby sme prelomili nejakým spôsobom to, že neinformuje sa zo strany školstva. A druhú vec, ak mi poprosíte, tak skrátime túto rozpravu aspoň z mojej strany, keďže sme tu asi, alebo vy ste tu celý deň a chceme sa chrániť navzájom, tak aby sme sa aj nejako rozlúčili a urobili niečo aj pre mladých ľudí, lebo aj týmto ich chránime, tak aby sme chránili aj sami seba, resp. vás. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2020 o 19:10 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:19

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, pán predseda. Rád by som vám predniesol spoločnú správu výborov pod tlačou 31a. Školský výbor ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 24. marca 2020 sa uzniesla prerokovať tento vládny návrh zákona, tzv. školský zákon v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila aj lehoty na jej prerokovanie. Výbory podľa tohto rozhodnutia prerokovali návrh zákona v určenej lehote a iné výbory okrem týchto dvoch o vládnom návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov, ktorí by ich mohli podať okrem týchto výborov. Dôležitá časť bod 3 spoločnej správy k vládnemu návrhu zákona o školskom zákone v druhom čítaní zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 4 z 24. marca 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 5 z 24. marca 2020 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v tretej časti tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 31, schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto vládneho návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorským výborom z 24. marca 2020 č. 6. Týmto uznesením ma výbor tiež zároveň poveril, aby som bol spoločným spravodajcom na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.3.2020 o 19:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
3. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Marián Saloň
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, chcel by som vás poprosiť, keďže pani predsedníčka zdravotníckeho výboru dnes nám dala oficiálnu informáciu, že Baránik bol testovaný s výsledkom negatívne, tak aby požiadala kompetentný úrad o doloženie informácie, či pán Baránik mal byť v povinnej karanténe, keďže médiá tvrdia, že jeho dcéra v povinnej karanténe bola, teda či ju on poručil alebo nie. Ak áno, tak je vážny precedens, lebo aj občania Slovenskej republiky sa potrebujú zariadiť či tú karanténu povinnú majú dodržiavať alebo nie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.3.2020 o 13:07 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:09

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si informovať, že ústavnoprávny výbor dnes prerokoval spoločnú správu teda 25. marca, na ktorom boli uplatnené aj pozmeňujúce návrhy, ako sú uvedené aj v spoločnej správe. Môžem konštatovať, že súhlasím so všetkými závermi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a odporúčam ich takto aj schváliť. Mám zato, že pozmeňujúce návrhy, tie ktoré sú súčasťou spoločnej správy z výboru boli schválené, tak skvalitňujú tento návrh.
V stručnosti k tomu by som uviedla, nechcem sa opakovať, to čo som už uviedla k tomuto návrhu v prvom čítaní. Ale v stručnosti by som uviedla, že som presvedčená o tom, že tieto mimoriadne opatrenia v oblasti justície môžu pomôcť ľuďom
=====
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.3.2020 o 13:09 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:13

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.3.2020 o 13:13 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:24

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 13:24 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video