65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:40

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Poviem vám jednu príhodu. Jednej z prvých koaličných rád, teda bavíme sa niekedy - apríl, máj 2020, kedy som navrhoval zriadiť splnomocnenca vlády pre Hornú Nitru, navrhoval som Ivana Šramka, a to preto, lebo je to skúsený manažér, riadil už aj veľké celky, aj komplexné projekty a je, je aj zdatný ekonóm, ale najmä tým, že bol sedem rokov guvernérom Národnej banky, tak je aj excelentne zosieťovaný, prakticky pozná všetkých, ktorí majú do toho čo rozprávať, vie si s kýmkoľvek kedykoľvek zavolať, hovorí ich jazykom. Ale toto narazilo na veľký odpor práve zo strany MIRRI a keď som teda si musel vypočuť, že ja teda len potrebujem (povedané so smiechom), až smiešne, pre Ivana Šramka teplý flek, tak som toto vzdal. A ako to dopadlo, viete. Ale, ako som vám hovoril v predošlej odpovedi, tak som Ivana Šramka poprosil, aby zastupoval ministerstvo hospodárstva, robí to bez nároku na honorár, aby zastupoval na všetkých tých pracovných stretnutiach a dohliadal na to, že to vykurovanie bude vtedy, kedy má byť, aby sme naozaj koncom budúceho roka mohli skončiť s Novákmi a s ťažbou uhlia a s ročnou dotáciou 120 miliónov.
Dobre, môžeme ísť k ďalšej otázke.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:41

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Otázka č. 6 sa ale naozaj zhoduje už s položenou. Nezhoduje? (Reakcia ministra: "Ale zhoduje, pán Takáč.")
"Kedy budú vyhlásené výzvy pre čerpanie finančných prostriedkov?"
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:41 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:41

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Šestka sa zhoduje s tou, čo som už odpovedal.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:41 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:41

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Tak dobre. Otázka č. 7 na pani podpredsedníčku vlády:
"Vážená pani podpredsedníčka vlády, ako zabezpečíte, aby sa výzvy z FST neprekrývali s plánom obnovy a odolnosti s programom Slovensko? Bude reálne balík euro z Fondu pre spravodlivú transformáciu pre regióny, ktoré ňou prechádzajú, výhodou, alebo ho od iných zdrojov odstrihnú?"
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

19.5.2022 o 14:41 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:41

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v zmysle uznesenia vlády 784 z 22. decembra minulého roku k systému implementácie plánu obnovy bol vypracovaný materiál k základným deliacim líniám medzi plánom obnovy a fondami EÚ pre programové obdobie ´21 až ´27. Materiál bol vypracovaný MIRRI v spolupráci s vykonávateľmi plánu obnovy a orgánmi zodpovednými za implementáciu fondov EÚ. Zároveň bude tento materiál v zmysle úlohy B2 spomínaného uznesenia zosúladený s programom Slovensko a schválený na rokovaní vlády do dvoch mesiacov od schválenia programu Slovensko Európskou komisiou. Zároveň, ako sa uvádza v partnerskej dohode, ktorá bola schválená vládou a predložená na formálne schválenie Európskou komisiou, sa na programovej úrovni MIRRI v súčinnosti s Úradom vlády vytvára mechanizmus pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi politiky súdržnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR.
Synergia a komplementarity budú posudzované pred vyhlásením samotnej výzvy v rámci financovania prostredníctvom programu Slovensko a implementačného nástroja plánu obnovy, pričom v samotnej výzve v implementačnom nástroji plánu obnovy bude nevyhnutné synergické efekty špecifikovať. V neposlednom rade má medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu prípravy a implementáciu plánu spravodlivej transformácie v zmysle štatútu zabezpečiť koordináciu prípravy a implementácie FST s inými zdrojmi financovania.
Na záver treba dodať, že FST, teda ten Fond spravodlivej transformácie, predstavuje doplnkové zdroje k ostatným cieľom politiky súdržnosti. To znamená, že regióny, ktoré sú oprávnené na čerpanie zdrojov z tohto fondu, majú extra alokáciu na riešenie výziev, ktorým čelia v súvislosti s transformáciou ekonomiky na nízkouhlíkovú.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:41 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:42

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Doplňujúca otázka?
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

19.5.2022 o 14:42 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:42

Richard Takáč
Skontrolovaný text
V závere som to, ak som to správne pochopil, bol ten, že teda je to niečo navyše. To znamená, že bude môcť tento región čerpať aj z prípadného plánu obnovy a odolnosti, resp. z programu Slovensko a bude to skôr, by som povedal, výhodou pre ten región Hornej Nitry, že je tá transformácia Hornej Nitry. Správne som to pochopil, pán minister?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

19.5.2022 o 14:42 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:42

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Áno, áno, takto to chápem aj ja a všetko ostatné, čo o tom viem, tomu nasvedčuje. Ten Fond spravodlivej transformácie je niečo, niečo navyše k programu Slovensko, to je ten hlavný zdroj tých fondov a tiež k plánu obnovy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:42 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:50

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Jedenásta otázka, áno, pán poslanec Šudík a gastrosektor.
Potom dvanásta otázka, pán poslanec Takáč:
"Vážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, keď ste boli 29. júla 2021 v Novákoch v areáli ENO, odkaliska, sľúbili ste aj podporu pre Nemocnicu v Bojniciach z Fondu spravodlivej transformácie. V akom štádiu je zámer podporiť nemocnicu z FST?"
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

19.5.2022 o 14:50 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:50

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vy sa nejak dobre vyznáte, pán poslanec, vy ste odtiaľ? Z Prievidze? (Reakcia z pléna.) To máte multi, multifunkciu.
Vážený pán poslanec, áno, potvrdzujem, že podpora Nemocnice v Bojniciach je z hľadiska potrieb regiónu kľúčová. Zo strany Európskej komisie však bolo v marci tohto roka definitívne rozhodnuté, že podpora zdravotníctva nie je v zmysle nariadenia k Fondu spravodlivej transformácie oprávnenou aktivitou. Hneď po potvrdení neoprávnenosti zdravotníctva z FST zo strany Európskej komisie sme hľadali ďalšie možnosti.
Zorganizovali sme pracovnú cestu na Hornú Nitru, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Európskej komisie. Zástupcom bojnickej nemocnice sme vytvorili priestor na prezentovanie ich rozvojových plánov a spoločne s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja sme hľadali vhodné riešenia.
Výsledkom je, že FST môže poskytnúť významnú časť podpory na komplexnú obnovu celého objektu v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti a inštalácie obnoviteľných zdrojov. Potenciál šetrenia energií v rámci areálu je enormný a náš tím je proaktívnym spôsobom pripravený pomôcť k čo najskoršej realizácii tohto projektu. Časť projektu zameraná na rozšírenie o nový interný pavilón je smerovaná na podporu z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica má zároveň potenciál získať podporu z operačného programu II, integrovaná infraštruktúra, v rámci výzvy Moderné technológie dva - toto neviem, či je i-i alebo rímska dvojka -, v rámci ktorej evidujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre podporu v oblasti telemedicíny.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:50 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video