72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:25 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:25

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti.
Cieľom tohto návrhu zákona je návrat k právnej úprave pripojenia odberového plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemského plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete pred novelizáciou zákonom č. 256/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, a dôvodom týchto navrhovaných zmien je skutočnosť, že predmetná zmena vykonaná zákonom na júnovej schôdzi, ktoré som teraz citoval, dvestopäťdesiat šestka z tohto roku, môže podľa nášho názoru ako navrhovateľov spôsobiť navýšenie poplatkov za distribúciu plynu pre domácnosti a iné firmy, ak sa niektoré podniky, veľkí odberatelia plynu priamo napoja do prepravnej siete a nebudú tak cez poplatky znášať náklady týkajúce sa distribučnej siete.
Návrh zákona je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie atď. s tým, že účinnosť tohto návrhu zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 15. novembra 2022.
Záverom v rámci úvodného slova by som chcel povedať, že iste si pamätáte, že sme tu mali novelizáciu zo strany ministerstva hospodárstva v rámci zákona o energetike a mali sme tu aj na stole pozmeňujúci návrh od kolegu pána Kazdu, ktorým sa menil zákon o energetike, a práve týmto návrhom, s ktorým prichádzame, chceme vrátiť túto právnu úpravu pred účinnosť toho zákona z júna 2022, aby sme zamedzili tým rizikám, ktoré som tu spomínal. Takže v rámci úvodného slova zatiaľ všetko a poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:25 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Vojtech Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1133. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu bude aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:25 hod.

MBA

Vojtech Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ctená snemovňa, chcel by som len krátko sa vyjadriť k návrhu kolegov Svrčeka a Gogu k zákonu o energetike. V podstate veľmi sa zhodujem s tým, čo už povedal predkladateľ, že tu riešime problém, ktorý vznikol na júnovej schôdzi schválením pozmeňujúceho návrhu kolegu Radovana Kazdu, ktorý bol odsúhlasený aj s vtedajším vedením ministerstva hospodárstva. Týmto návrhom sa podarilo v podstate veľkým odberateľom plynu presadiť niečo, čo sa im dlhé-dlhé roky nepodarilo presadiť cez obidve vlády Roberta Fica a teda aj Petra Pellegriniho. Teraz sa im to podarilo presadiť cez pána ministra hospodárstva, vtedajšieho, Richarda Sulíka a poslancov SaS. Je to zmena, ktorá prináša veľké riziko pre drobných odberateľov plynu hlavne, pretože hrozí, že sa im môžu prudko zvýšiť distribučné poplatky cez to, že veľkí odberatelia si jednoducho postavia vlastný plynovod a odpoja sa od distribučnej siete.
Žiaľ, ten pozmeňujúci návrh sa prijímal tak rýchlo, že sme si ho nestihli poriadne preštudovať a nestihli sme vlastne preštudovať si dopady tohto pozmeňujúceho návrhu a práve týchto, tohto jedného bodu na fungovanie distribučnej siete plynu a práve preto to teraz, žiaľ, musíme opravovať.
Ja som, asi viete, je to v zozname návrhov alebo noviel, ktoré sa rokujú na tejto schôdzi, ja som tiež pripravil novelu zákona o energetike, ktorá rieši tento problém trošku inak. A napriek tomu oceňujem to, že sa tomu venovali aj kolegovia zo SME RODINA. Škoda, že sme o sebe nevedeli, možno sme mohli pripraviť jeden spoločný návrh a, samozrejme, medzi tým sa vymenilo vedenie ministerstva hospodárstva a nový minister hospodárstva tiež je teda za to, aby sa takáto zmena vrátila naspäť a má o tom tiež určitú predstavu. Čiže odporúčam vlastne, aby v prvom čítaní sa tieto návrhy schválili a po vzájomnom rokovaní pripravíme vlastné riešenie, ktoré bude aj koordinované s ministerstvom hospodárstva a ktoré pripraví vlastne ako keby najlepšie, najlepší variant.
Takže ešte raz ďakujem, že sa tejto téme venujete a myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby, aby takáto spätná zmena prebehla, aby sme v podstate zachránili účty občanov tejto republiky a tak isto malých podnikateľov, ktorých, ktorí by najviac vlastne takouto zmenou utrpeli.
Takže ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:40

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ďakujem pekne za vystúpenie, pán predseda výboru. Áno, práve keď sme pripravovali tento návrh aj s pánom poslancom Gogom, tak sme videli to veľké riziko pre drobných odberateľov v tej účinnej a prijatej novele zákona o energetike z júna, práve z tohto dôvodu sme s tým prišli a ma aj trošku potešilo, že som videl potom v programe a v zozname tých legislatívnych návrhov na septembrovú schôdzu aj váš návrh. Potešila ma aj teraz informácia, čo ste spomínal, že pán minister hospodárstva Hirman je naklonený tejto úprave. Vidíme, že aká je teraz momentálne situácia na trhu, vidíme, čo hrozí občanom aj drobným podnikateľom, takže po schválení aj nášho návrhu, aj vášho návrhu spoločne, myslím si, že pán kolega poslanec Goga nebude namietať, si môžeme dať spoločné pracovné rokovanie, kde by sme aj s vami a s pánom ministrom pripravili taký komplexný legislatívny návrh, ktorým by sme vrátili túto úpravu naspäť do pôvodného stavu, tak, aby tie účty drobných podnikateľov a domácností boli čo najmenej zaťažené.
Takže ja si myslím, že som otvorený spolupráci a môžeme sa potom o tom pobaviť aj osobne.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2022 o 9:40 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Petra Krištúfková a Jozef Hlinka. Súčasne platný zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojom obsahu upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým – oprávneným osobám získať pitevný protokol, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, čím sú pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa dostali k pitevnému protokolu.
Cieľom návrhu zákona je ustanoviť, aby mohli žiadať o nahliadnutie do pitevného protokolu a vyhotovenie jeho fotokópie podávať ako blízke osoby, tak aj osoby, ktorým sú sprístupňované údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 576/2004 Z. z., teda napríklad aj osoba, ktorej pacient za svojho života udelil súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií alebo osoba, ktorú pacient za svojho života na tento účel riadne splnomocnil na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Prijatie návrhu zákona nemá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy, ktoré sú uvedené v doložke vplyvov, nemá vplyv na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani na vplyvy na služby verejnej správy na občana. Návrh zákona má rovnako pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 1179.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku a odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela len veľmi pekne poďakovať, teda poprosiť a následne poďakovať za podporu tohto návrhu. Je naozaj vypracovaný na základe životných, ani nechcem povedať, osudov, ťažkých osudov rodičov, ktorí za nami už prišli, ešte keď sme boli opoziční poslanci a naozaj je to paradox, ale títo rodičia detí, ktorí proste, boli šetrené prípady smrti týchto detí v nemocniciach, nemali nárok nahliadnuť do pitevných protokolov. To znamená, že tento zákon upravuje len to, aby rodič, zákonný zástupca alebo poverená osoba, ktorá má písomný súhlas, mohla nahliadnuť do pitevného protokolu. Je to veľmi jednoduchý zákon, ale veľmi dôležitý a veľmi potrebný pre týchto rodičov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh na vydanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková a Jozef Hlinka.
Predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny ako základnej bunky spoločnosti a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie rodín s nezaopatrenými deťmi.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 50 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Súčasne je cieľom návrhu zákona opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy, v sume 110 eur.
Predkladaný návrh zákona ďalej precizuje niektoré zákonné ustanovenia ďalších právnych predpisov, ktorých úprava bola vynútená aplikačnou praxou. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1180. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1228 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:40 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Prichádzame s návrhom zákona, ktorý pomôže rodinám s deťmi. Návrh upravuje až dva príspevky, a to prídavok na dieťa a príspevok na začiatku školského roka.
Prídavok na dieťa. Schválením návrhu bude od 1. januára 2023 prídavok na dieťa vo výške 50 eur. To znamená, že v januári 2023 dostanú rodiny príspevok na každé nezaopatrené dieťa vo výške 50 eur. Je to zvýšenie o 20 eur na jedno dieťa, ako poberajú rodiny aktuálne. V návrhu ministra financií a jeho prorodinnom balíčku vo výške 200 eur bolo aj zvýšenie prídavku na dieťa na 40 eur. Zákon je aktuálne pozastavený a predložený na Ústavný súd, zákon je platný, ale nie je účinný. Naša novela novelizuje platné znenie zákona, ktorý je na Ústavnom súde, bez ohľadu na to, ako Ústavný súd rozhodne. Náš návrh zákona bude platný od 1. 1. 2023 v prípade, že bude schválený.
Teraz k príspevku na začiatku školského roka. Už medzi médiami, rodičmi aj poslancami sa objavila informácia, že príspevok na začiatku školského roka je zrušený, čo je fakt. Bohužiaľ, sa zrušil prijatím 200-eurového balíčka ministra financií s tým, že na jeseň sa predloží návrh na jeho obnovenie a preto predkladáme návrh zákona, ktorého súčasťou je aj opätovné zavedenie príspevku na začiatku školského roka, tzv. ceruzkovného, a to vo výške 110 eur. Znamená to, že podaním a schválením tohto návrhu rodiny s deťmi o tento príspevok neprídu, pretože bude kontinuálne pokračovať. Obdobie nástupu dieťaťa do školy je paradoxne finančne náročnejším obdobím ako obdobie Vianoc. Pretože, keď rodina peniaze nemá, tak na Vianoce sa tomu prispôsobí, ale potrebnými školskými potrebami musí rodič vybaviť dieťa bez ohľadu na to, či na to má, alebo nemá.
Tento príspevok je takzvanou mojou srdcovkou. Je tomu šesť rokov, čo som sa inšpirovala susedným Rakúskom a pokúšala sa príspevok na začiatku školského roka zaviesť aj tu na Slovensku. Vtedy ako opozičná poslankyňa som návrh predkladala každého pol roka, ako mi to rokovací poriadok umožňoval. Nikdy nebol podporený vtedajšou koalíciou, ale na moje veľké potešenie bol tento návrh zaradený do tzv. balíčku záchrany vlastnej existencie vtedajších koaličných strán a tesne pred voľbami bol nimi predložený a schválený. Bolo to zadosťučinenie, že nápad priniesť tento príspevok na Slovensko bol naozaj dobrým nápadom.
Máme za sebou ťažké obdobie a pred sebou ešte ťažšie a práve preto sa budem snažiť o debatu a o podporu na rozšírenie poberateľov príspevku aj pre deti prechádzajúce na druhý stupeň a prechádzajúce na prvý ročník strednej školy. Návrh zákona vstupuje aj do zákona o životnom minime, a to z dôvodu, aby sa príspevok na začiatku školského roka nepočítal za príjem a tým pádom nemal vplyv na dávky, pri ktorých sa príjem posudzuje, napríklad hmotná núdza alebo kompenzačné príspevky.
Návrh zákona ešte obsahuje technickú úpravu k účtu úradu práce, a to z dôvodu, aby sa mohli presúvať platby výživného od biologického rodiča pre dieťa v pestúnskej starostlivosti za mesiac december na osobitý účet, z ktorého budú vyplatené v januári. Inak by zostatok účtu musel byť vrátený ministerstvu financií.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video