72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.9.2022 o 16:25 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:25

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

20.9.2022 o 16:25 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa budem venovať len jednej časti zákona, tak ako ho pán minister prezentoval, a to tej dôležitej zmene ohľadne daňového bonusu na dieťa. No, pán minister to povedal nejakými slovami, ja to poviem trošku inými slovami, že presne takto to vyzerá, že treba prijímať potom dôležité zmeny, keď sa teda veci šijú horúcou ihlou, keď sa prijímajú zlé riešenia, keď sa nepočúvajú odborníci, keď zákon neprejde klasickým legislatívnym procesom, pripomienkovými konaniami, rozporovými konaniami.
No a to, čo pán minister predložil, je, a povedzme to úplne na rovinu, je to záplata, aby tento systém daňového bonusu na dieťa pomáhal práve tým najzraniteľnejším, tým nízkopríjmovým. To, čo sme od začiatku hovorili, že toto sú tie chyby, že to síce pomáha a bez problémov si ten bonus vyberú ľudia, ktorí dostatočne zarábajú, ale práve tí sú v pohode. Tam je to neefektívne využívanie peňazí. Ale práve tí nízkopríjmoví, tí, ktorí to najviac potrebujú, tým to proste nejde. Takže teraz vlastne to pán minister opravuje, hej. A už len samotné vysvetlenie tejto situácie, tak ako ho pán minister poskytol, je zložité. Ja neverím tomu, že to niekto z nás tuná na prvú pochopil a teda vníma vlastne čo to celé bude. Čiže už len to vysvetlenie, to, čo to vlastne ako sa to zasa nabalí byrokraticky, je náročné, ale ja si myslím, že keď nás počúvajú účtovníci, ako nechcite vedieť, čo zase rozprávajú.
Zasa sa to pekne krásne urobí podstatne zložitejším, podstatne náročnejším a teraz si to ale fakt predstavte. To, čo pán minister povedal, je, že teda sa to bude spájať ako, ako teda rodina, hej. Nie že zamestnanec, zamestnávateľ a výpočet, ale proste ten zamestnávateľ bude potrebovať informáciu aj od toho manžela alebo manželky, hej, aby to teda celé nejak spojil, spočítal. Teraz otázka, či to niekto neurobí potom aj akoby ešte raz na druhej strane a teda ja nehovorím, že na to finančná správa jedného dňa nepríde, ale zasa to vytvorí proste kopu, kopu novej agendy, kopu nových problémov aj pre finančnú správu. Čiže toto som chcel len v tomto mojom krátkom vystúpení povedať, že áno, robí sa záplata, aby systém robil to, čo mal robiť, pomáhal tým najslabším, tým, ktorí to najviac potrebujú. No inými slovami to, čo sme tomu vyčítali úplne od začiatku a čomu sa dalo vyhnúť, ak by sa veci robili tak, ako sa majú, na prvýkrát, rozumne a teda vnímajúc aktuálnu situáciu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 16:25 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Marián, tak ďakujem, že si potvrdil, že to je pozitívna zmena. Myslím si, že dávať dokopy príjmy rodičov je úplne normálne, pretože rodina je základná bunka spoločnosti a tým pádom by aj ten daňový systém na tom mal byť postavený. Ak jednoducho sú v rodine dva príjmy, tak je úplne normálne, aby sa sčítali, aby neprepadávali tí, ktorí teraz cez ten systém prepadnúť mohli. Takže z tohto pohľadu si myslím, že neni čo tomu vytknúť.
To, že tam bude finančná správa môcť byť konfrontovaná, ako si povedal, že niekto na druhej strane to tiež dá. No tak toto vieš takto predpokladať úplne pri každom akte, pri každom potvrdení, pri každom údaji, že niekto to vie v podstate oklamať systém, ale ten systém musí byť nastavený na to, aby sa na to prišlo. A myslím, že tie rodiny, ktoré na 99,9 % to robiť nebudú, tak nemôžu byť trestané práve preto, lebo by sa predpokladalo, že existuje nejaké malé promile, ktoré to bude chceť zneužiť. Ale ten systém tak či tak na nich dôjde.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2022 o 16:25 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega Taraba. Jasné, veď to ja nehovorím, že je problém v tom, že teda sa nedá vnímať príjem rodiny ako spoločne, len teda je otázka, že ako veľmi... Takto, za prvé. Prečo teda to nemalo byť vyriešené na začiatku? Prečo sa musí riešiť záplata a avizované ako strašne dôležité, veď teda sa to mohlo spraviť na začiatok, hej. Ale druhá vec je teda tá, že systémy, vždy všetko by sme mali robiť tak, aby to bolo čo najefektívnejšie, najjednoduchšie a nie aby sa to stávalo stále väčším a väčším a väčším zverom a nabaľovalo sa to. Ako hovorím, že skúsme sa spýtať, čo na to hovoria účtovníci, účtovníčky, no to by možno bolo taká tá berná minca momentálne. Ony sa s tými papiermi budú trápiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2022 o 16:25 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:25

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opätovne sa mi ťažko hovorí po ďalšom odborníkovi zo strany SaS, ale ja by som ťa chcel poprosiť, Marián, si predseda finančného výboru, skús si aspoň naštudovať tú novelu, ktorú predkladáme. Potom nebudeš musieť si vymýšľať tu naozaj doslova že bludy.
Hovoríš o tom, toto je presne to riešenie, čo sme hovorili, lebo teraz konečne pomôžeme tým chudobným. Vôbec to tak nie je. Vy ste hovorili, že všetkým ľuďom, ktorí zarábajú menej ako minimálnu mzdu, zoberieme návrhom daňového bonusu a len bohatým pomôžeme. To hovoril váš predseda na tlačových konferenciách. Opakovane ste to klamali takýmto spôsobom ľudí, hoci to absolútne nebola pravda. Týmto len dolaďujeme to, že aby sme, vôbec to nie je potrebné na to, aby normálne fungoval nový návrh a vyšší návrh daňových bonusov, len chceme v rôznych takých dielčích situáciách, možno to budú tri, štyri, päť percent ľudí, dosiahnuť, aby náhodou sa im nestalo, že keď si spočítajú svoj vlastný príjem rodinný a si napočítajú na to, koľko teoreticky by mali, ak by sa posudzoval ich rodinný príjem, aký by mali nárok na daňové bonusy a keď si to rozpočítajú samostatne, aby nemali pocit krivdy, že im takýmto spôsobom vyšlo menej. To sa môže dotýkať aj bohatších rodín, áno, aj chudobnejších. V tej chudobnejšej možno to znamená viac, v tej bohatšej tých pár eur navyše znamená menej. Každopádne po prijatí tohto návrhu zákona sa rodiny budú mať lepšie.
Viem, čo si tu hovoril teda, že nemali by sme komplikovať systém a vy ste na to upozorňovali, len to bude zbytočne komplikovanejšie. Ale povedzme si pravdu. Ja som s vami absolvoval dokopy 14 rokovaní o pomoci ľuďom a vaše jediné riešenie bolo to najjednoduchšie, priznajme, že áno, vtedy by sme vôbec neskomplikovali systém, že nerobme nič. Toto riešenie na pomoc rodinám a ľuďom na Slovensku v prípade energetickej krízy, na ktorú sme upozorňovali od januára tohto roku, ste navrhovali opakovane, ešte raz podotýkam, dve slovíčka, nerobme nič. Áno, máš pravdu, nerobiť nič je najjednoduchšie, vôbec nekomplikujeme systém, žiadna účtovníčka nebude sa museť naučiť možno ako vypočítať vyšší daňový bonus.
Ale ja som naozaj úprimne hrdý, že rodiny od nového roku budú mať k dispozícii na každé dieťa, ak prejde ešte aj tá zmena, o ktorej som hovoril, zmena krúžkovného na keš, 200 eur v hotovosti. Fico im dával 23 eur rodinný prídavok, daňový bonus dieťa nad 15 rokov 20, neviem, tuším 25,88 približne. Nech to bolo 48-49 eur. My tú sumu spoločne s vami, však bez vás by tie zákony neplatili, ideme zdvihnúť na viac ako štvornásobok, o 300 %. On by im to zvyšoval možno do roku 2700 tým tempom, akým zvyšoval daňové bonusy a rodinné prídavky. My máme byť spolu na čo hrdí. Robíme obrovskú vec pre rodiny, obrovskú vec preto, aby sme zadosťučinili tomu, čo je napísané aj v ústave, že ten štát má byť prosociálny, prorodinný. Doteraz to tu bolo prooligarchický, prozlodejský a povedali sme si, že stačilo.
Spoločne sme prijali naozaj úžasné rozhodnutie, že pomôžeme rodinám a, Marián, naozaj, mňa veľmi, veľmi mrzí, že SaS nebola schopná ani len raz povedať, že teda tým rodinám niečo pridajme. Ten taký, by som povedal, až asociálny bezcit počas tých koaličných rokovaní bol nie že odzbrojujúci, bol strašný. To neboli že zimomriavky z toho, že ste vytešený z toho, že prijmete dobré rozhodnutie, ale že zrazu zisťujete, že pred sebou máte človeka, ktorý má nula EQ, že môžte mu hovoriť koľkokoľvek, že rastú ceny, inflácia rastie, od nového roku pôjde, obrovsky vzrastú ceny energií, napriek tomu vy jak verklík dokolečka, nerobme nič, to sa poddá, nerobme nič. No sorry, my sme za to, pod to podpísať nemohli. Áno, podľa tvojej teórie bolo by to najjednoduchšie, nulový zásah do právneho systému, nemuselo, aj papier by sa ušetril, nemuseli by sme teraz tu sedieť, nemuseli by sme tu možno svietiť, lebo však nerobme nič, nevyžaduje nič alebo vyžaduje nič. Ale myslím si, že my všetci alebo vy ste tu zvolení, vlastne aj ja som tu zvolený bol za to, aby sme ľuďom práveže v ťažkých situáciách pomáhali. A keď môžme a máme tu príležitosť urobiť zo Slovenska skutočne prorodinný štát, tak to urobme, tak tú príležitosť využime. Možno potom keď budeme babky, dedkovia a budeme na to spomínať, tak možno to bude jediný svetlý moment, na ktorý budeme spolu spomínať. Ale verím tomu, že budeme na neho hrdí.
Takže, Marián, nabudúce by som poprosil prečítať si novelu zákona, naštudovať si, čo vlastne zahŕňa a zároveň potom priznať, že ten váš prístup k rodinám a k životu, k ochrane života, k deťom je úplne, úplne diametrálne iný možno jak prístup väčšiny ľudí v tejto sále. Možno váš prístup je, však teda dobre. Však kto jak sa narodí, nech sa nejako živí. Hlavne, aby boli nízke dane, najlepšie nulá cela nula nič a keď teda niekto na to nemá, nemá schopnosti alebo má nejaké znevýhodnenie, však jednoducho on si za to môže, však nech sa tam napasie trávy. Toto, takýto sociálny štát, prorodinný štát my s vami budovať nechceme. Áno, vy ste sa vzbúrili, vám vadil, vy ste využili zámienku rodinného balíčka na to, aby ste sa pokúsili povaliť vládu. Aby sa pokúsili povaliť koalíciu a rozbiť teda ďalšiu demokratickú a protikorupčnú vládu. A ja sa naozaj čudujem, že teda keď vám to tak strašne až živočíšne vadilo, tá pomoc rodinám, prečo ste nevyužili veto. Mali ste ho k dispozícii, mohli ste ho využiť.
Keď sme ten návrh dali na koaličnej rade, mohli ste povedať vetujeme, ďalej o tom debata nebude. Nespravili ste to. Mohli ste to urobiť pri prvom čítaní. Vetujeme. Alebo na vláde, pardon, ešte. Nepovedali ste to, nespravili ste to, nevyužili ste tie štyri písmenká. Zastavili by ste tú katastrofu pre Slovensko, kedy zrazu ideme pomáhať rodinám sumou 100 miliónov eur ročne, pardon, mesačne. 1,2 miliardy navyše, navyše ročne. Vy ste to veto nepoužili. Ani vtedy, keď sme sem predkladali to prvé čítanie ste neprišli a nepovedali veto, zastavujeme to, nerokujte o tom, neprajeme si to. Ani pri tom druhom čítaní ste to veto nepoužili, ani pri tom prelomovaní veta prezidentky ste nepovedali, že keď prelomíte to veto alebo my vám zakazujeme, používame veto z koaličnej zmluvy, aby sme zastavili tú možnosť, tú zvrhlosť, že vy chcete pomôcť rodinám. My súhlasíme s prezidentkou, že netreba rodinám pomáhať. Nevyužili ste to, mali ste jedna, dve, tri, štyri, päť, päť možností, ani raz ste to nevyužili. A keď sa prelomilo veto, ticho po pěšině, a zrazu po dvoch týždňoch vytiahnete argument, že my sme si dovolili schváliť rodinný balíček pomoc rodinám ako argument na povalenie vlády. Lebo podľa vás to nebolo v súlade s verejným záujmom, nebolo to kóšer legislatívne. My sme si dovolili znásilniť legislatívny proces, my sme si dovolili tým zaťažiť verejné financie, spôsobilo to rozvrat verejných financií. Všetko čomu ste mohli zabrániť štyrmi písmenkami v - e - t - o. A čuduj sa svete, štyri písmenká ste nevytiahli, nepoužili.
Úmyselne ste nás nechali žiť s tým, že platia vaše verejné slová, verejný prísľub, že nepodporíme vás v tom, ale nebudeme vám brániť v tom, aby ste si to schválili s opozíciou a keď to schválite z opozíciou nebudeme to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. My sme sa riadili len vašim verejným prísľubom. Slovami, ktoré vyslovil váš predseda strana Richard Sulík opakovane, verejne. Ešte raz opakujem. Verejne váš predseda sľúbil, odkázal ostatným koaličným partnerom, že nám rodinný balíček nepodporíte, ale urobíte nám tú láskavosť, že si to môžme schváliť s opozíciou v parlamente, čo sme aj urobili, a nebudete to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. A nepoužili ste ani jedenkrát veto.
Ale aká bola potom realita, ako ste dodržali slovo? Miesto toho, aby ste spravili to, čo ste sľúbili, ste využili schválenie rodinného balíčka. Pomoc rodinám ste využili na to, aby ste si našli zámienku na povalenie tretej demokratickej a protikorupčnej vlády. Naozaj potom je úplne legitímne, nemôžete sa hnevať, že ľudia, ktorí racionálne sa snažia rozmýšľať, vy hovoríte, že teda ste strana zdravého rozumu, tak ľudia, ktorí zdravým rozumom sa na to pozerajú, nevidia tam na tom rozhodovaní absolútne nič zdravé. Skôr tam vidia patologickú schopnosť povaliť čokoľvek, čo by mohlo oligarchiu a zlodejov zo slovenskej politiky vyčistiť. A tretíkrát. To už je patológia, to už je chyba v systéme.
A zároveň, čo ma naozaj veľmi mrzí, povaliť vládu za to, že politici, druhí politici alebo vláda, ktorej som súčasťou, pomáha v ťažkej chvíli rodinám. To ste si už naozaj mohli nájsť nejakú inú takú zámienku, neviem, možno hodnotovú alebo niečo. Ale búrať vlastnú vládu, vydierať svojich koaličných partnerov, pretože moji traja ostatní koaliční partneri sa rozhodli pomôcť rodinám? V čase kedy máme 15-krát vyššie ceny elektriny, 15-krát vyššie ceny plynu idem brojiť proti vlastnej vláde za to, že vláda robí to, čo by si robiť mala. Ale ono to jedno do druhého zapadá, zapadá to aj do toho vášho prístupu. My sme, ja som s vami absolvoval možno desať tých rokovaní. Koalične sme ich absolvovali tuším štyri hĺbkové, to boli 3-4 hodinové stretnutia. Na ani jednom ste neboli schopní povedať jedno jediné opatrenie, ako pomôcť ľuďom, len ste dokolečka verklikovali, nie, nie, nie, nie, nie, nie a jediné opatrenie bolo ústami vášho predsedu Richarda Sulíka – nerobme nič. Tá inflácia sa poddá. Ony tie ceny klesnú, nerobme nič.
Ale to je tak isto primitívny prístup jako pri covide. Povedať si, že nám nezáleží na živote dôchodcov, lebo však ušetríme na dôchodku. To je to najbezcitnejšie, čo ja som v slovenskej politike počul. A, bohužiaľ, takýto istý prístup voči rodinám v núdzi, áno, priznávam táto pomoc pôjde aj tým rodinám niektorým, ktoré tú pomoc možno nepotrebujú, ale identifikovať len tých, ktorí presne tú pomoc potrebujú, by bolo výrazne drahšie, ako pomôcť naozaj všetkým a zaviesť v podstate systém reverzný alebo opačný ako niekedy za komunistov bola tzv. staromládenecká daň, že v tomto prípade, áno, rodina s deťmi de facto platí nižšie dane, lebo daňový bonus je zníženie daní alebo je to daňová vratka. Čiže v podstate čím viac detí máš, čím lepšie zarábaš, viac sa snažíš, tým platíš nižšie dane. Však to je fér prístup, motivačný.
A ešte raz, budem sa iba opakovať. Nabudúce, prosím ťa, skús si aspoň prečítať novelu, ktorú kritizuješ, si predseda finančného výboru, ono by sa to patrilo, alebo požiadať niekoho na finančnom výbore, nech ti to vysvetlí, ale chápem, že ten stred našich ideí, snaha pomôcť poviem tej sociálne cítiacej časti bývalej koalície a snaha nepomôcť ľuďom v núdzi zo strany SaS, v tomto prípade, áno, padla kosa na kameň, ten stred ideí je neprekonateľný. Mrzí ma to, mrzí to nás ostatných v koalícii, že kvôli pomoci rodinám ste sa rozhodli povaliť vládu.
A teda v tomto prípade už iba zopakujem nakoniec. Bol by som veľmi rád, aby tento návrh si našiel podporu medzi vami, lebo ide tam aj o smernicu, ktorú potrebujeme dostať do nášho právneho poriadku, ide tam aj o posudzovanie príjmov rodiny, čo vždy každá jedna rodina, ktorej sa to bude týkať, tak len na tom zarobí. Žiadna rodina na tom posudzovaní spoločnom nemôže prerobiť v prípade daňových bonusov a tak isto tam ide o ústretové opatrenia voči daňovníkom zo strany finančnej správy, aby finančná správa teda nešla vždy daňovníkovi po krku, že rovno prvá zásielka z finančnej správy bác, pokuta. Ale keď príde prvá zásielka, tak to bude, prvýkrát určite to bude upozornenie, pán, pani daňovníčka, túto povinnosť ste asi opomenuli, prosím vás, napravte to bez akejkoľvek sankcie. Viacero dobrých zmien.
Budem veľmi rád, aby sme naozaj politiku odložili bokom. Toto sú zmeny, ktoré Slovensko potrebuje. Malé dielčie kroky, ktoré postupne systém menia k lepšiemu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

20.9.2022 o 16:25 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, Marián, ja nevychádzam z údivu. Takto brojiť proti rodinám a proti pomoci rodinám si vyžaduje takú vysokú mieru necitlivosti a takú vysokú mieru pohŕdania tradičnou normálnou rodinou, že jednoducho to sa nedá opísať ani slovami. Už som to tu raz povedal, Kaník vám závidí, že on takto nerozprával a on takto nebrojil proti, proti sociálnemu systému a proti ľuďom. Oháňať sa tu účtovníčkami, že aké budú mať ony teraz s tým problémy a koľko budú mať s tým práce, je hanebné. Ja si všetky účtovníčky sveta vážim, ale brojiť proti tomuto zákonu len preto, alebo s tým argumentom, že to bude pre účtovníčky ťažšie, je zvrhlosť. To sa nedá nejak inak ani nazvať. Pretože vy pokračujeme v džiháde, ktorý ste tu začali proti rodinám.
Toto nie je proti Matovičovi, proti OĽANO, to je proti rodinám. Pretože sme si dovolili skutočne si raz a navždy povedať to, že táto rodina, ktorú sme identifikovali, bude podporovaná tak, ako ešte nikdy v histórii samostatnosti Slovenskej republiky. A vy ste išli vyskočiť z kože, pretože toto je proti vašej ideológii, je to proti vášmu gustu a hľadáte akékoľvek argumenty, aby ste ospravedlnili to, čo sa ospravedlniť nedá, lebo to nedokážete ospravedlniť.
Vy ste si našli spojenca, jednu pani v Prezidentskom paláci, a spoločne tiahnete proti rodinám. Ja som presvedčený, že v januári, respektíve februári, ak tie rodiny prvýkrát dostanú tie peniaze do ruky a reálne uvidia, že, áno, tento systém funguje a tento systém im pomáha, tak ako hovoril pán minister financií, pri znižovaní zaťaženia rodinného rozpočtu v súvislosti s rastom cien elektrickej energie, plynu a zvýšených nákladov na život, tak vám garantujem, že vám to všetci otrepú o hlavu. Dnes, áno, tie rodiny to nemajú v ruke, nemajú to v rodinnom rozpočte, je to pre nich nejaká imaginárna vec, ktorú si možno len predstavujú. V čase, keď im to príde do ruky a im to zvýši rodinný rozpočet, vám to oplieskajú aj vám, aj Prezidentskému palácu o hlavu. Všetky tie vaše reči, ktoré ste tu viedli proti nim, všetky tie reči, ktoré ste viedli proti rodine, keď ste im hovorili, že to nepotrebujú, sa vám vrátia.
A ja veľmi, veľmi dúfam a verím, že sa vám to ukáže najmä na percentách a v roku 2024 tu možno nebudete v parlamente. Toto vám želám všetkým za ten váš džihád, za ten váš boj proti rodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 16:40 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa preberá smernica Rady EÚ, na základe ktorej dôjde od 1. januára 2024 k zavedeniu harmonizovaných pravidiel, ktoré slúžia na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj na kontrolu správnosti výšky priznanej dane. Vybraná skupina poskytovateľov platobných služieb bude povinná viesť za každý kalendárny štvrťrok dodatočne potrebné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú, a zároveň tieto záznamy následne sprístupniť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
S účinnosťou 1. januára nasledujúceho roku sa tiež navrhuje sprecizovať niektoré ustanovenia zákona o DPH za účelom ich prispôsobenia požiadavkám aplikačnej praxe, ako i znižovanie administratívnych povinností zdaniteľných osôb. Upravuje sa tiež povinnosť dodávateľa opraviť odpočítanú daň po uplynutí 100 dní po splatnosti záväzku, pričom tejto povinnosti následne zodpovedá oprávnenie dodávateľa opraviť základ dane v dôsledku nevymožiteľnej pohľadávky.
Vážené pani poslankyne, poslanci, na záver mi dovoľte vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 16:40 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorba zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 16:40 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:55

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Dovoľte mi, aby som teda predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 431/2002 o účtovníctve a zákon 513/1991 Obchodný zákonník. Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica 2013/34. Pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o daní z príjmov určitými podnikmi a pobočkami, tzv. verejný country-by-country reporting, návrhom zákona dochádza k zvýšeniu transparentnosti nadnárodných spoločností s výnosmi nad 750 miliónov eur, a to prostredníctvom zverejnenia správy s informáciami o dani z príjmov v registri účtovných závierok veľkými účtovnými jednotkami. Zároveň sa v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe predlžuje lehota na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky a zvyšuje sa periodicita invertarizácie pri určitom hmotnom majetku pre vybrané subjekty verejnej správy a to s cieľom zabezpečenia vyššej kvality dát a lepšej ochrany majetku štátu, obce a vyššie územného celku. Dôsledky, v dôsledku potreby zabezpečenia transpozíciu ustanovení citovanej smernice týkajúcich sa zodpovednosti za zverejnené správy s informáciami o dani z príjmov sa novelizuje Obchodný zákonník.
Vážené panie poslankyne, poslanci, ďakujem veľmi pekne za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 16:55 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:55

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 16:55 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video