90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.5.2023 o 16:59 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:59

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, ministerstvo zdravotníctvo predkladá návrh zákona, ktorý mal byť vypracovaný s cieľom zlepšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre pacientov bezprostredne ohrozených na živote a to tak, aby garantoval teoretickú dostupnosť dojazdu ambulancie zdravotnej záchrannej služby na miesto zásahu do 15 minút pre 90 % obyvateľstva, zefektívniť fungovanie zdravotnej záchrannej služby. Úpravy tiež majú byť potrebné na splnenie cieľov a míľnikov plánu obnovy a odolnosti komponentu 11 reformy 4, ktorá podmieňuje investície 4 a 5. V skutočnosti však zákon, tak ako je predložený, výrazne nezlepšuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo zdravotníctva v predloženom materiáli zlepšenie dostupnosti zdravotnej záchrannej služby nemá vyčíslené ani odôvodnené, teda to ministerstvo zatiaľ nevie deklarovať.
Cieľ, ktorý má zákon naplniť, že teoretická dostupnosť zdravotnej záchrannej služby do 15 minút bude na Slovensku pre 90 % obyvateľstva, je splnený od roku 2005 doposiaľ, teda pre občana a pacienta v ohrození života neprináša zatiaľ nič nové. Ministerstvo zdravotníctva navyše nepripravilo systémové novely ďalších právnych predpisov, napríklad zapojenie dopravnej zdravotnej služby, zmeny fungovania urgentných príjmov a navýšenie ich kapacít a podobne. Preto je tu namieste otázka, či takto postavený zákon v skutočnosti plní ciele a míľniky plánu obnovy.
Ak sa na návrh novely zákonov v tomto bode pozrieme bližšie, tak tie riešia štyri hlavné oblasti. Po prvé je to, úpravy siete záchrannej zdravotnej služby a povinnosti poskytovateľov zdravotnej, záchrannej zdravotnej služby. Ako bolo spomínané, nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby, tvz. rendez-vous, potom je to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, máte to nadlho?

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Môžem prerušiť a pokračovať...

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Môžete prerušiť?

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno.
Skryt prepis

3.5.2023 o 16:59 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:17

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Keďže viacerí poslanci teraz po skončení rozpravy k vládnemu návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení, to je tlač 1558, by potrebovali ešte viacej času na to, aby si, aby si zvážili, ako budú hlasovať o tomto návrhu zákona, tak navrhujem, aby sme hlasovanie o tomto návrhu zákona presunuli na stredu budúceho týždňa, 10. 5. o 17. hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.5.2023 o 17:17 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:19

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov – SaS, OĽANO a SME RODINA – podávam týmto procedurálny návrh, aby sa tretie čítanie o bode 12, to je zákon z 28. marca 2023 vrátený pani prezidentkou, novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, tlač 1703, presunulo na júnovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a to na jej záver.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 3. 5. nenašiel zhodu na riešení vzniknutej situácie, je potrebné vzhľadom na jej zložitosť získať časový priestor.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.5.2023 o 17:19 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:20

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Ospravedlňujem sa, to bude krátke. Len sa chcem uistiť, lebo na zajtra o deviatej boli termínované body 48 až 59 a my sme zmenili 48 až 54. Tak len sa chcem uistiť, že tých päť bodov od 55 do 59 či ostanú na deviatu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.5.2023 o 17:20 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:45

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Po konzultácii s ministrom školstva chcem požiadať o termínovanie bodov 40 a 41 na zajtra po bodoch, ktoré sú termínované po hodine otázok, to znamená, že po bode 61. Je to školský zákon a zákon o športe.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.5.2023 o 17:45 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:51

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som mal prerušený, prerušenú rozpravu, takže ja to len veľmi rýchlo zhrniem.
Naozaj myslím si, že v princípe tú šancu, ktorú sme tu mali z plánu obnovy, a teraz ja sa vôbec nedotýkam vlastníctva záchraniek, tam vôbec to nesmerovalo. Treba jednoznačne vytvoriť transparentnú a kvalitnú súťaž, ktorá tu doteraz absentovala, s tým podľa mňa súhlasia všetci. A to, že tento zákon len prehadzuje úrad, kde sa ten výber staníc bude realizovať, teda nie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale na ministerstve zdravotníctva a vôbec nerieši merito veci, v ktorom sme už boli konfrontovaní priamo Európskou komisiou, ktorá má vážne výhrady voči tomu, akým spôsobom sa tu vyberajú stanice záchrannej zdravotnej služby, a niet, vôbec niet o tom pochýb, že sa to vyberalo netransparentne, klientelisticky a bolo porušené v podstate transparentné obstarávanie, ktoré v takýchto situáciách pri takýchto súťažiach musí prebiehať. A tento zákon teda vôbec nerieši, on len presúva tú, tú, tú, ten problém, ktorý sa má riešiť na ministerstve zdravotníctva, ktoré malo už dávno mať pripravený návrh legislatívy, ako vyhovie pripomienkam Európskej komisie, a neurobilo to, tak to len dávam akože do placu tú informáciu, že dobre, však prehoďme to na ministerstvo zdravotníctva, ale neriešime základný problém, z ktorého nám môžu hroziť aj obrovské sankcie. Pretože v prípade, že malo prebehnúť verejné obstarávanie a neprebehlo, tak tie pokuty sú extrémne vysoké.
Taktiež malo dôjsť k určitej reforme zdravotnej záchrannej služby tak, aby sa zlepšila dostupnosť záchrannej zdravotnej služby. A ten cieľ, ktorý si aj tento zákon definuje, je už splnený od roku 2005, teda nedochádza k žiadnej optimalizácii siete. Nehovoriac o tom, že teraz sa to rieši aj pri optimálnej sieti nemocníc, minimálne urgentné príjmy by mali byť v každej nemocnici aj v nemocnici prvého stupňa. Tie tam zatiaľ v mnohom nie sú plánované, otázka je, kde tie sanitky budú voziť tých pacientov, ktorí budú mať vážne zdravotné komplikácie. Takže, žiaľ, z tohto pohľadu veľké sklamanie aj to, ako sa idú tie financie použiť.
Áno, sú tu určité dobré veci, pre ktoré aj my tento zákon v prvom čítaní plánujeme podporiť, avšak myslíme si, že je tam naozaj priestor na to, aby sa potom do druhého čítania zákon vylepšoval. A tam som začal hovoriť o tom teda, že sú tam v tomto zákone riešené najmä štyri hlavné zmeny – úprava siete záchrannej zdravotnej služby, povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, zavádza sa tu nový typ ambulancií záchrannej zdravotnej služby, rendez-vous, ako sme o tom už hovorili, a vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Takisto sa zavádza centrálny register AED, teda defibrilátorov.
Čo sa týka úpravy siete záchrannej zdravotnej služby a povinností poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, tak ako je zákon predložený, rieši úpravy siete v porovnaní s platnou úpravou len čiastočne a to tým, že ako novinku zavádza povinnosť tvoriť sieť záchrannej zdravotnej služby na základe analýz, čo je v poriadku a legitímne a môže napomôcť efektívnejšiemu rozmiestneniu posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Na druhej strane však zákon zbenevolentňuje zmenu sídla alebo typu posádky oproti platnej právnej úprave. Vykonávací predpis (vyhlášku), ktorý má ustanoviť novú optimálnu sieť záchrannej zdravotnej služby aj vo väzbe na optimálnu sieť nemocníc a plniť míľnik plánu obnovy, ministerstvo k návrhu zákona nepredložilo, pretože podľa našich informácií takáto vyhláška zatiaľ neexistuje, hoci míľnikom bol 31. marec roku 2023. To znamená, že dodnes nepoznáme, ako bude vyzerať nová sieť záchraniek aj vo väzbe na optimalizovanú sieť nemocníc, s ktorou úzko súvisí. Prepojiť sieť záchraniek so sieťou nemocníc je mimoriadne dôležité, pretože optimalizovaná sieť nemocníc si okrem iného dáva za cieľ dostať pacienta do tej správnej nemocnice, ktorá mu bude, v ktorej mu bude poskytnutá kvalitná zdravotná starostlivosť aj s prihliadnutím na počty výkonov a skúsenosti personálu. Teda aj záchranná služba musí pacienta z terénu smerovať do správnej kategorizovanej nemocnice, čo môže byť v niektorých prípadoch ďalej, ako je tomu dnes.
Čo sa týka nového typu ambulancií zdravotnej záchrannej služby, rendez-vous, novela zákona č. 578/2004 zavádza aj nový typ ambulancie, teda záchrannú službu v stretávacom režime. Zjednodušene ide o osobné auto s lekárom a záchranárom, ktorí v stretávacom systéme teda vyrážajú súčasne s klasickou sanitkou z iného miesta, poskytujú neodkladnú starostlivosť v ohrození života. Tento systém je bežný v západnom svete a pri správnej aplikácii zvyšuje efektívne využitie lekárov v systéme zdravotnej záchrannej služby v prospech pacienta. Úprava v predloženom návrhu je dostatočná a v poriadku, podľa mňa vecne správna.
Na tomto mieste je možné a potrebné vyvrátiť niektoré nie úplne správne informácie, ktoré ohľadom tohoto systému odznievajú v médiách, napríklad že lekár na osobnom aute príde vyšetriť pacienta, v prípade potreby si zavolá klasickú sanitku a to bude predstavovať zdržanie pre pacienta. Nie je to pravda. Práve naopak, osobné auto s klasickou sanitkou sa na mieste pri pacientovi stretnú a v prípade potreby bude tento pacient transportovaný klasickou sanitkou, v kritických stavoch aj v doprovode lekára.
Tiež je dobré povedať, že nie všetky posádky záchraniek s lekárom budú jazdiť na osobnom vozidle, bude sa tak diať najmä vo väčších mestách, ktoré sú na tento systém vhodné. Tento systém by mal byť v ostrej prevádzke od jesene roku 2025, pričom takto predložený zákon ponúka možnosť začať s pilotnou prevádzkou už od januára ´24, čo umožní zbierať skúsenosti s jeho zavádzaním na Slovensku.
Čo sa týka vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií zdravotnej záchrannej služby, novela zákonov č. 578/2004 a 581/2004 rieši výberové konania na záchranky, ktoré od reformy Rudolfa Zajaca v roku 2005 prinášajú v pravidelných cykloch výrazné kontroverzie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti výberového procesu a z toho plynúce podozrenia. Týmto procesom sa vyberajú prevádzkovatelia staníc zdravotnej záchrannej služby na obdobie šesť rokov s prerozdelením približne jednej miliardy eur na tržbách v tomto období. Od roku 2005 do roku 2019 vyberalo poskytovateľov zdravotnej záchrannej služby ministerstvo zdravotníctva. Od roku 2019 doposiaľ je to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Návrh zákona navrhuje tieto výberové konania presunúť naspäť na ministerstvo zdravotníctva. Návrh zmeny vyhlasovateľa výberového konania nebol predložený ministerstvom v pôvodnom návrhu zákona a do tejto podoby sa dostal akceptovaním zásadnej pripomienky predloženej zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v MPK. Problém výberových konaní so sebou nesie ťarchu potenciálneho nesúladu výberu s procesom verejného obstarávania, na čo v roku 2019 a 2020 Slovensko upozorňovala Európska komisia. Osobne som na tieto nedostatky opakovane upozorňoval. Počas môjho pôsobenia na ministerstve zdravotníctva som zriadil komisiu, ktorá mala pripraviť zmenu podmienok výberového konania a zabezpečiť súlad s európskym právom. Napriek tomu odvtedy ministerstvo zdravotníctva podstatu problému nevyriešilo, pričom dodnes nie je zodpovedaná otázka, či proces výberu má, alebo nemá podliehať zákonu o verejnom obstarávaní, lebo aktuálne sa podľa neho neriadi. Máme k dispozícii právoplatné rozsudky Európskeho súdneho dvora v podobných veciach z Talianska a Nemecka, ktoré naznačujú, akým spôsobom výber záchraniek zosúladiť s európskou smernicou vo verejnom obstarávaní.
Túto otázku sa pokúšal tu na Slovensku zodpovedať Úrad pre verejné obstarávanie, keď Európskemu súdnemu dvoru predložil tzv. prejudicionálne otázky na túto tému. Avšak Európsky súdny dvor rozhodnutím z 22. decembra 2022 k meritu veci nerozhodol, pretože ÚVO nepovažuje za orgán oprávnený položiť tieto otázky. Teda zmena vyhlasovateľa výberového konania na záchranky z úradu pre dohľad na ministerstvo problém ako taký nerieši, len presúva horúci zemiak z jednej inštitúcie na druhú. Asi by sme sa mali zamyslieť v najbližších mesiacoch, ako problém definitívne vyriešiť, keďže v lete v roku 2025 nás čakajú ďalšie výberové konania na záchranky.
Takže dovolím si na záver požiadať o podporu tohto zákona, no zároveň aj upozorňujem, že do druhého čítania pripravíme pozmeňujúce návrhy, bez ktorých novela zákona neprinesie dostatočnú zmenu k lepšiemu pre pacienta v ohrození života, o ktorého sa stará záchranná zdravotná služba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.5.2023 o 17:51 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:03

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže to bolo záverečné slovo pána spravodajcu k tomuto návrhu zákona.
Prerušujem rokovanie o tomto bode a budeme hlasovať zajtra o jedenástej hodine o tomto bode programu.
Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu schváleného na prebiehajúcej schôdzi, a tým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Je to parlamentná tlač 1582, návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí 1636.
Opäť poprosím pána ministra Hirmana, aby v zastúpení pána povereného ministra zdravotníctva Hegera uviedol tento zákon v pléne. Nech sa páči.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1582.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2023 o 18:03 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:03

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetom návrhu zákona je definícia nekomerčného klinického skúšania s cieľom odstránenia bariér pre nekomerčné klinické skúšanie a zvýšená dostupnosť inovatívnej a bezpečnej liečby.
V novele sa taktiež navrhuje úprava predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj v ambulantnej starostlivosti, kde hlavnou prioritou je zabezpečenie dostupnosti liečby pre slovenských pacientov.
Ďalšou témou novely je rozšírená možnosť ministerstva zdravotníctva na vydanie povolenia na terapeutické alebo diagnostické použitie humánneho lieku pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu, na humánne lieky, ktoré sú predmetom žiadosti o registráciu alebo ktoré sú predmetom klinického skúšania, ako aj povolenie na terapeutické alebo diagnostické použitie lieku v rámci liečebného programu. Tieto zmeny by mali priniesť lepší prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi.
Cieľom návrhu zákona je tiež upraviť niektoré nedostatky, ktoré vyplynuli z implementovania nariadení týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu tohto predloženého návrhu zákona a jeho schválenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2023 o 18:03 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:03

Marek Krajčí

Vystúpenie v rozprave 18:05

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja len v krátkosti k tomuto návrhu zákona, ktorý teda upravuje preskripciu liekov viazaných na odborného lekára. Vieme, prečo vznikla aj táto úprava alebo teda novelizácia tohto zákona, keďže sa už rok potýkame s problémami s preskripciou liekov na doporučenie odborného lekára. Čiže ja to vítam, že teda praktický lekár bude môcť znova predpisovať lieky na doporučenie praktického lekára (správne "odborného lekára", pozn. red.), ale vadí mi tam, že je tam formulácia len po dobu maximálne troch mesiacov. Predtým to bývalo dlhšie, vlastne až do ďalšej kontroly alebo bolo to na pol roka, aj v podstate na rok sa dalo písať tieto lieky, teraz musí ten odborný lekár písať prakticky opakovaný recept na celé obdobie od kontroly ku kontrole. Ja si myslím, že tie tri mesiace je málo, pretože po tých troch mesiacoch odborný lekár odporučí ten liek, tri mesiace to píše praktický lekár a po tých troch mesiacoch musí znova pacient vyhľadať odborného lekára – kardiológa, neurológa, gastroenterológa – a znova mu to musí ten odborný lekár odporučiť na dobu ďalšie tri mesiace. Ja si myslím, že malo by to byť aspoň, minimálne na šesť mesiacov. Sami vieme, že tých odborných lekárov nemáme veľa a tým, že dáme mu tie kontroly pacientovi každé tri mesiace, tak zase zahltíme ten systém odborných lekárov, ktorých nemáme. Čiže myslím si, že tých šesť mesiacov doporučiť tú liečbu, ktorú by následne predpisoval obvodný lekár, praktický lekár, je správne. Mohlo by to byť aj na dlhšie, na dlhší čas, na povedzme na rok.
Takisto máme tých pacientov, rôzne skupiny pacientov a je zaujímavé, že toto obmedzenie neplatí u pacientov, ktorí majú kolostómiu a inkontinenciu tretieho stupňa. To sú pacienti, ktorí vlastne tú chorobu majú celý život alebo teda do konca života, ale je ešte kopec iných pacientov s inými diagnózami, napríklad s gastroenterologickými ochoreniami, s celiakiou alebo pacienti onkologickí, ktorí vyžadujú enterálnu výživu a tí napríklad v tejto skupine nie sú. Ja tomu nerozumiem. Alebo sú to dietetické potraviny, hej, to ako u tých celiatikov. Takisto títo pacienti. Je to ochorenie, ktoré je chronické, ktoré je doživotné a títo pacienti budú musieť každé tri mesiace chodiť za gastroenterológom, ktorých je zase málo, a budú si musieť, budú musieť mať lekársku správu od toho odborného lekára každé tri mesiace. Sú to, boli vyhradené len dve skupiny pacientov, ja neviem prečo len tieto dve – kolostómia a inkontinencia tretieho stupňa, keď máme veľké množstvo diagnóz u tých pacientov, ako som spomínal, celiatikov alebo onkologickí pacienti, enterálna výživa, ktorí tú liečbu budú vlastne musieť užívať do konca svojho života, že či tam to usmernenie takisto nepredĺžiť nie na tri mesiace, ale mohlo by to byť v podstate aj aspoň na rok, aby ho ten gastroenterológ trebárs videl aspoň raz do roka. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že tie doby odporúčacie by mali byť predĺžené aspoň na šesť mesiacov, prípadne na rok. Tie ostatné veci naozaj vítam a myslím, že je to správne, že aj keď odborný lekár odporučí nejakú liečbu všeobecnému lekárovi, tak nesie za tú liečbu zodpovednosť odborný lekár.
Ten, jablko sváru, pre ktoré vlastne ten zákon bol minulý rok prijatý, bolo to, že odborný lekár indikoval liečbu, ktorá nebola správna alebo nebola správne indikovaná, ale postihnutý bol praktický lekár, ktorý napísal lieky na odborného lekára, a všeobecný lekár za to dostal pokutu, trebárs bol sankcionovaný, lebo nevedel, či tá liečba... nemôže vedieť o všetkých odboroch, či je správna indikácia, alebo nesprávna. Tentokrát ak aj všeobecný lekár napíše nesprávnu liečbu, ale zodpovednosť nesie odborný lekár, ktorý tú liečbu indikoval. Podobne to platí aj teda v ústavných zdravotníckych zariadeniach, kde odborný lekár môže poveriť iného kolegu, ktorý nemá tú odbornosť a môže napísať lieky pri prepustení na tých 28 dní, ako sa spomína, ale zodpovednosť nesie odborný lekár. To je takisto správne, to naozaj vítam.
Čiže v tej krátkej rozprave by som teda navrhol, či by nebolo vhodné predĺžiť tú možnosť predĺženia tej preskripcie pre všeobecných lekárov aspoň na šesť mesiacov a pri chronických doživotných ochoreniach na dlhšie, možnože i na rok.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2023 o 18:05 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video