Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2019 o 13:34 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2019 13:34 - 13:35 hod.

Grausová Natália
Ďakujem pekne. Myslím, že toto je dobrý, dobrý návrh zákona. Chcela som niečo aj povedať, do rozpravy sa prihlásiť, ale vzhľadom na to antrée a predvolebnú kampaň pána Matoviča jednoducho som stratila chuť vôbec hovoriť. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2019 12:50 - 12:51 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážení prítomný poslanec, pán poslanec, neviem, či sú ešte nejakí dvaja, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená výborom rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu pána poslanca Krajčího, návrhu zákona pod tlačou č. 1543. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky financovanie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:30 - 18:31 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Pán Klus, šírite tu demagógiu. Slovenský štát nebol fašistický. Vznikol v čase mieru ústavnou cestou odsúhlasením Slovenského snemu. To je jedna vec. Druhá vec, keď skončili deportácie, nebolo to toľko, také číslo, ako vy hovoríte, pretože sa pripisuje slovenskému štátu, ako som už povedala, sa pripisujú aj tí Židia, ktorí boli na maďarskom území, keďže Maďarsko nám ubralo veľké časti južného územia vrátane Košíc, Levíc a tak ďalej. Čiže toto je úplne, toto sú lži a demagógie, keď toto pripisujete slovenskému štátu. A okrem toho veľmi veľa obetí, hovorím, tu bola Ješiva, ktorá nebola nikde v Európe, židovská škola, rabínska škola. To nemôžete poprieť. A okrem toho veľké obete boli počas Slovenského národného povstania a za toto slovenské; za tie obete židovské slovenský štát už naozaj nemôže, pretože Slovenské národné povstanie vyvolalo, že Slovensko bolo obsadené Nemcami. A Nemci už potom nebrali ohľad na nikoho. Prehrávali vojnu a jednoducho to už nebolo v réžii vlády slovenského štátu. Tak, prosím, nešírte tu lži, nešírte tu demagógiu. Ste luhár!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 18:19 - 18:26 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia, naozaj, čo sa týka kresťanov, v celej vyše dvetisícročnej histórii sú najviac prenasledovaní kresťania. Najväčšia genocída v histórii za dvetisíc rokov bola spáchaná na kresťanoch a hlavne na katolíkoch a na katolíckej cirkvi. O tom sú mnohé štatistiky, to je dokázané, tieto počty sú dokázané. Najväčšia genocída v histórii, dvetisíc rokov, je na katolíkoch a katolíckej cirkvi, sa pácha.
Takže začala by som. Samotná snaha zastať sa prenasledovaných kresťanov vo svete je veľmi chvályhodná už len preto, že práve kresťania sú dnes najviac prenasledovanou náboženskou komunitou. Nielen právne, ale aj fyzicky sú likvidovaní, zvlášť v afrických a ázijských a predovšetkým, to treba zdôrazniť, islamských krajinách.
Nerozumiem však jednej veci. Aký cieľ má vaša veta, pani Verešová, v preambule k uzneseniu, kde sa píše, "pripomínajúc si obmedzovanie slobody náboženstva alebo viery na Slovensku v 20. storočí, zvlášť prenasledovanie židov v období slovenského štátu". Po prvé, prečo sa k uzneseniu koncipovanému na podporu aktuálne prenasledovaných kresťanov mieša židovská otázka, navyše s príkladom vytrhnutým z úplne iných časopriestorových a historicko-politických súvislostí? Prenasledovanie židov je síce veľká, obrovská tragédia, za ktorú však nenesú vinu Slováci. Bola to ideologická fixácia nemeckého národného socializmu, ktorú presadzovali Nemci všade, kde siahal ich vplyv. Fakt je ten, že Židia od nástupu Adolfa Hitlera k moci boli prenasledovaní na rasovom a nie náboženskom princípe a po Hitlerovom ovládnutí značnej časti Európy k prenasledovaniu Židov dochádzalo v mnohých iných štátoch a v oveľa väčšej a brutálnejšej miere než v Slovenskej republike. Napríklad hortyovské fašistické Maďarsko bolo zodpovedné za vyvezenie 700-tisíc, opakujem, 700-tisíc Židov. A dokonca za vyvezených Židov z južného Slovenska, ktoré Maďarsko zabralo po Viedenskej arbitráži, sa tieto obete pripisujú doteraz na účet slovenského štátu. Čo je absurdné.
Slovenská republika, mimochodom, patrí ku krajinám, kde sa počas druhej svetovej vojny zachránilo najviac Židov, čo dosvedčujú aj štatistiky. A jedine v Slovenskej republike v celej Európe a pravdepodobne aj v celom civilizovanom svete bola Ješiva, židovská škola, ktorá fungovala nerušene počas slovenského štátu. Preto treba konštatovať, že spomenutý odsek je formulovaný veľmi účelovo, až zlomyseľne. Pripadá mi, že až zákerne. Snažíte sa totiž navodiť dojem, ako keby za prenasledovanie Židov v čase druhej svetovej vojny mohli len Slováci a nikde inde prenasledovanie nebolo. Takže tento odsek v navrhovanej deklarácii naozaj nemá čo hľadať. A ja by som vás požiadala, keby ste to odtiaľ nejakým spôsobom odstránili.
Pani Verešová, ak už ste chceli dať nejaký rámec príkladov prenasledovania kresťanov v 20. storočí, oveľa viac by sa tu hodilo spomenúť, že prvá Česko-slovenská republika priniesla marginalizáciu a v mnohých prípadoch prenasledovanie najmä kresťanov katolíkov. Katolíkov. Slobodomurár Masaryk razil heslo "Pryč od Ríma" a prikazoval rúcať stáročné katolícke symboly. Toto nebolo prenasledovanie katolíkov? Zabudli ste uviesť ďalej prenasledovanie katolíkov, ich vraždenie vrátane vraždenia katolíckych kňazov počas Slovenského národného povstania, ako aj boj, ktorý viedli proti kresťanom a kresťanstvu boľševici v Sovietskom zväze, nacisti v Nemecku či slobodomurárska vláda v Mexiku v 20. rokoch.
Rada by som sa od vás ako členky spoločnosti priateľov a podporovateľov Izraela dozvedela, ako to funguje v Izraeli, čo sa týka uplatnenia kresťanov vo verejnom živote, v knesete, v úradoch, vyšších funkciách a podobne. Okrem toho, pani Verešová, ste nevyvážená v používaní pojmov. V prípade incidentu streľby belocha v mešite v Christchurch na Novom Zélande v marci 2019 hovoríte, že aktérom bol, citujem, útočník, samozvaný biely rasista motivovaný islamofóbiou. No v prípade masových vrážd kresťanov zo stany moslimov islamistov už nehovoríte, že by útočníci boli samozvanými čiernymi rasistami motivovanými kresťanofóbiou.
Pani Verešová, bohužiaľ, aj týmito vami použitými výrazovými prostriedkami prispievate a pomáhate udržovať účelovú lož, že rasizmus či rasová nenávisť je niečo, čo sa viaže iba k belochom a kresťanom. Hoci, žiaľ, opak je pravdou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:12 - 18:14 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Verešová, spomínali ste, teda zaujalo ma, hovorili ste o markantnom, obrovskom úbytku kresťanov na území Sýrie, Iraku, ja by som k tomu pridala ešte aj Libanon. Ale čo bolo toho príčinou? Kým tam nevstúpila americká čižma, kým tam nevstúpili americké vojská, tak dovtedy v Libanone bolo slobodné vyznávanie kresťanskej viery. V Iraku za vlády Saddáma Husajna bola relatívne náboženská sloboda a kresťania mali slobodu. V Sýrii detto a práve v týchto štátoch po agresívnych útokoch Američanov, americkej armády, respektíve NATO, práve tam to je príčina úbytku tých kresťanov. Neviem, či ste sa aj nad týmto zamysleli a či ste, patrilo by sa možno, či ste protestovali proti takémuto niečomu, pretože tam tá príčina práve v týchto štátoch je táto.
A okrem toho tým, že keď chceme podporovať kresťanov na jednej strane, tak mi to príde veľmi zvláštne na druhej strane podporovať riadenú inváziu moslimov, mladých moslimov z Afriky a z Blízkeho východu, moslimov, mnohých teroristov, ktorými chceme zaplniť Európu. A pokiaľ sa, pokiaľ viem, tak vy ste v podstate tiež zástancami, vaše hnutie alebo vy, zástankyňou prívalu, prísunu týchto moslimov a nie sú to kresťania. Sýrski kresťania sa chcú vrátiť, vrátiť domov, chcú sa vrátiť domov a chcú budovať svoju vlasť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 12:43 - 12:44 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Dostál, mne sa nepáči, že v tomto zákone je vlastne viacero zákonov, že sú tam tie prílepky. Ale vaše argumenty, vydieračský únos, zavlečenie do cudziny, páchateľ lúpeže, vydierači, únoscovia duševne postihnutých, násilie proti skupine obyvateľov, nebezpečné vyhrážanie a tak ďalej a tak ďalej, čo ste dávali vo svojej rozprave, a vy to dávate do súvisu s džointom. Pán Kresák vám to vysvetlil, tie paragrafy, trošku lepšie a celkovo môžem povedať, to, čo ste predviedol v tejto rozprave, tak to boli argumenty par excellence, rozum na mínus entú. Vy síce idete podľa logiky, vašej zvláštnej logiky a kto vás nepozná, by si myslel, že na stredných školách, podľa vašej rozpravy, stredných školách a pedagogických školách sú samí vydieračskí únoscovia, zavliekači do cudziny, páchatelia lúpeží, vydierači, únoscovia duševne postihnutých, ľudia, čo robili násilie proti skupine obyvateľov, extrémisti. Sú tam samí nebezpeční vyhrážači. Však to je postavené na hlavu, čo ste predviedol.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 12:16 - 12:17 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Gröhling, podľa mňa je navštevovanie a propaganda politikov na školách hneď druhým najväčším prehreškom a nešťastím, hneď po sexuálnych deliktoch. Osobne ja a moji priatelia sme riešili propagáciu jedného politického subjektu novej strany, značka slniečko, tu sedia, ale teraz tu nie sú, so zriaďovateľom. Našťastie zriaďovateľ urobil nápravu, urobil poriadky, prievan a poriadny vietor. Ale nie každý zriaďovateľ má zdravý rozum, nie každý zriaďovateľ a riaditeľ je imúnny voči intoxikácii detí a mládeže. Púšťajú napríklad do škôl kreatúry s čiernymi vrecami na hlavách a vymývajú deťom hlavičky. Ja sám som to zažil na vlastnej koži. Na priemyslovke, keď som sa ozval vtedy, keď Rezeš robil propagandu, mi nebola predĺžená zmluva a už som mal mať zmluvu na dobu neurčitú, lebo som mal len zmluvu na dobu určitú.
A k tým pokutám. Ja si myslím, že za politickú propagandu na školách tie pokuty sú veľmi, veľmi maličké. Ja by som ich dal desaťnásobné, aby to pocítili tí páni riaditelia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:11 - 18:12 hod.

Grausová Natália
Áno, ďakujem. Pán Klus, mňa by zaujímalo, či sa takto staráte aj o predvolebnú kampaň a jej financovanie bývalého prezidenta Kisku, ktorý už rok, celý rok pred voľbami mal bilbordy. A dúfam, že sa zaujímate aj o prezidentskú kampaň a jej financovanie Zuzany Čapútovej. Bola by som rada, keby ste tiež venovali takú pozornosť týmto veciam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 16:40 - 16:42 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Ja chcem zdôrazniť, že presne to, čo bolo povedané, je jednoducho pravda. Keby tá fabrika, ktorú dnes postavili pri Nitre, postavili v Bystrici, v Prešove, v Košiciach alebo ešte ďalej na východe, tak by sa ľudia za touto prácou trhali. Je množstvo, tisíce, možno desaťtisíce ľudí, ktorí by využili možnosť pracovať aj za tých 800 eur, ktoré sú pre mnohých východniarov fantastická mzda, na ktorú dnes ani len nedovidia, aby nemuseli chodiť do zahraničia, aby nemuseli chodiť do Bratislavy, mohli byť doma so svojimi rodinami.
Práve z tohto hľadiska, z tohto dôvodu predkladáme tento návrh zákona. A znovu prízvukujem, že tá situácia na východe Slovenska, ktorú dôverne poznám, sa stále zhoršuje. Ten progres nevidíme, práve vidíme regres, zvyšuje sa tá miera regionálnych rozdielov, problémy narastajú a politici v Bratislave sa tvária, že sa ich to jednoducho netýka. Ako keby ten východ Slovenska bol už niekde odsúdený, odpísaný na nejaký zánik a je nám úplne jedno, čo s ním bude, ako to tam reálne bude neskôr vyzerať. To znamená, prijať návrh zákona, aby bola každá investičná pomoc, ktorú štát bude dnes poskytovať, realizovaná práve v tom zozname, v tom okrese, ktorý je na zozname najmenej rozvinutých okresov, je fantastickým riešením pre tento problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 16:38 - 16:40 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, dotkol si sa Jaguaru v Nitre, alebo, resp. pri Nitre. Ja som z Nitry a veľmi vnímam námietky ľudí a oprávnené námietky ľudí, kam smerovala táto pre štát významná investícia. Slovensko je veľmi malá krajina, čo sa týka rozlohy. Stačilo by túto investíciu presunúť o pár stovák alebo pár desiatok kilometrov ďalej do Banskej Bystrice, do Rimavskej Soboty, do Lučenca, kde by všetkými desiatimi Slováci brali takúto pracovnú príležitosť, ako majú v Nitre Nitrania, alebo, resp. ľudia z okolitých obcí. Lenže pre ľudí žijúcich na západnom Slovensku v Nitre plat 700 – 800 euro, ktorý sa im ponúka vo fabrike Jaguari, je niečo neprijateľné, alebo, resp. tam nepracujú. Preto vláda dovolila, aby vo fabrike Jaguari pracovali Rumuni, ľudia z Balkánu, Vietnamci, Ukrajinci a zastávajú tieto pracovné pozície. Nikomu nepriniesla táto investícia úžitok. Sú s ňou len starosti a na tých úrodných poliach, na ktorých stojí táto veľká, ozrutná betónová fabrika, už nikdy nič nevyrastie. Keď sa všetky automobilky zo Slovenska rozhodnú, že odídu, alebo ekonomická situácia bude taká, že autá nepôjdu na odbyt, tak ja neviem, čo budeme jesť. Či budeme jesť tie betónové a železobetónové kusy alebo tie plodiny, ktoré mohli vyrásť na týchto fabrikách.
Ďakujem.
Skryt prepis