Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 16:51 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 16:51 - 16:52 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela sa spýtať touto cestou, lebo nemám ináč možnosť spýtať pani ministerky. Chcela by som zacitovať z dôvodovej správy. Cirkvám, ktorým v roku 2019 nebol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu a cirkvám, ktoré budú registrované po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona sa poskytne príspevok na základe ich žiadosti a podľa počtu ich veriacich podľa posledného sčítania obyvateľov. Ja by som sa chcela spýtať, pani ministerka, že sa to týka, nie je mi jasné, aj islamu, pretože je možné, že po nadobudnutí tohoto zákona, platnosti zákona je možné, že dôjde, môže sa stať, že dôjde k migrácii na Slovensko, a teda chcela by som poprosiť o objasnenie čo sa týka islamu, či sa to bude týkať tento zákon aj islamu, pretože tam sa počíta, že pravdepodobne tam bude dostatočný počet toho obyvateľstva, a že vlastne bude ten islam musieť byť zaregistrovaný. Ďakujem vám pekne za odpoveď dopredu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 16:55 - 16:57 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1651).
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že Návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 15:23 - 15:25 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1547. predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1638 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny
===== ... uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1638 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Otvorte prosím pán predsedajúci všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 15:23 - 15:25 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1547. predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1638 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny
===== ... uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1638 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Otvorte prosím pán predsedajúci všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 15:11 - 15:12 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Matovič ďakujem, toto som chcela vlastne počuť, vysvetlili ste mi to. Čo sa týka pani prezidentky nemyslím si, že má potrebné alebo či má alebo nemá to si netrúfam hodnotiť ale skôr asi ani nemá. A čo sa týka pána Baránika, viete čo pán Baránik vy nie ste hoden vôbec toho, aby človek na vás pozrel nieto, aby s vami rozprával, ale vyslovili ste práve veľmi vážne obvinenie prokuratúry. Ja sa nebudem vyjadrovať k Špeciálnej prokuratúre pretože my máme so Špeciálnou prokuratúrou veľmi zlé skúsenosti ale vy sa vyjadrujete v podstate vzniesli ste závažné obvinenie voči prokuratúre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 15:06 - 15:07 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Natália, dovolím si pripomenúť a rozšíriť tvoju reč. Určite si si to aj ty všimla u svojho predrečníka. Ja normálne žasnem, svoj úžas môžem vyjadriť len odľahčenia z úsmevom. Úplne slušne. Tvoj predrečník povedal, pán Budaj povedal, že sa stačí pozrieť na tých dvoch. Myslel na 99 % Kočnera a Kováča, mladšieho. Stačí sa pozrieť na tých dvoch a je zrejmé, že kto si vybral prezidentovho syna a zatiahol ho do nekalých vecí. No ozaj v skutku grandiózne, detektívne vlastnosti poslanca Budaja. On pohľadom určil a detekoval vinníka a toho hlavného páchateľa, toho návodcu. Pán Budaj vie svojim prenikavým pohľadom odhaliť páchateľa toho zlosyna. To nedokázal ani Hercule Poirot ani Sherlock Holmes a toto by nedokázal dať do knižky ani Alfred Hitchcock a teraz vážne. Podvod bol podvodom, len osud aktérov podvodu na Technopole je odlišný. Jeden sedí vo väzení a druhý je veľvyslanec. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 15:04 - 15:06 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som pôvodne ani nechcela ísť do rozpravy. Ja som pôvodne chcela dať jednu otázku pánu Matovičovi, pretože si myslím, že k tomuto zákonu má, čo povedať on a že to je už, úplne to bude dostatočné. To, čo k tomu zákonu teda je on ako navrhovateľ. Ale chcela som sa ho spýtať jednu otázku, že čo si myslí o tom, že Michal Kováč, mladší bol vymenovaný za veľvyslanca. Tu prítomný pán Budaj rozprával o tom, sa vyjadril, že súd uznal Kováča Michala, Michala Kováča, mladšieho, že súd rozhodol, že je Michal Kováč, mladší nevinný. Ja mám informácie, že 26. februára 2000, roku 2000 štvrtá trestná komora Krajinského súdu Mníchov pod vedením Hansa Schmidta rozhodnutím z 23. februára 2000 s konečnou platnosťou zastavila šesť rokov trvajúce konanie voči Michalovi Kováčovi, mladšiemu. Dôvodom bola skutočnosť, že súd dospel k názoru, že sa nedá očakávať Kováčovo odsúdenie. Totižto on už mal vtedy aj diplomatickú imunitu. Dostal amnestiu a zaplatil kauciu. Tak teda ako je to vlastne s tou jeho nevinou, keďže tuná pán Budaj tvrdil, aký je to nevinný, nevinná obeť a potom by som sa ešte chcela spýtať, či náhodou máte vedomosť, že kedy dostal previerku NBÚ. Pretože sa stal veľvyslancom a to je dosť citlivá vec, pretože človek, ktorý bol do niečoho hoci aj nevinne zamočený, namočený je z pohľadu záujmov štátu a jeho bezpečnosti potenciálnym ohrozením, pretože by mohol byť vydierateľný. Len toľko. Inač k vášmu návrhu si myslím, že ja váš návrh podporím a je dobrý, ktorý ste dali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 14:45 - 14:45 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Ja by som sa chcela pani poslankyne Antošovej opýtať, keď jej tak veľmi záleží na tých zvieratkách, chcem sa vás spýtať a odpovedzte mi prosím, prečo ste 13. júna pred rokom 2018 hlasovali za procedurálny návrh pána Blanára, aby sa nehlasovalo o našom potratovom zákone, kde sme chceli zachraňovať ľudské životy, ľudské nenarodené deti a prečo ste nepodporili ani dnes náš návrh zákona o potratoch, o znížení potratovosti. Ďakujem, keď vidím, že vám veľmi na tých zvieratkách záleží, takže prosila by som odpoveď na obidve otázky, prečo pred rokom a prečo nie dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 14:44 - 14:45 hod.

Kotleba Martin
Ďakujem pekne za slovo, pani Antošová ja podporujem teda váš návrh zákona, len sa chcem spýtať, či sa teda mienite venovať aj tým obyčajným zvieratkám ako sú kravy a ovce, kozy a podobné zvieratká, alebo teda zostávate iba pri týchto kožušinových chovoch. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 12:05 - 12:05 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem, nebudem dlho. Nepochybujem, počúvala som veľmi pozorne pána Matoviča, považujem to za veľmi dobrý návrh, ktorý predkladá. Len sa chcem pána Budaja spýtať jednu vec, kde beriete tú bohorovnostnú, to konštatovanie, že Michal Kováč mladší je nevinný. Ja nespochybňujem to, že Kočner je naozaj vinný a treba ho odsúdiť, ale prepáčte, Michal Kováč mladší bol zapletený do kauzy Technopol, bol zapletený spolu s Kočnerom, tak ja nerozumiem teda tejto vašej dvojitej, jedného odsúdime, druhého budeme ešte aj odmeňovať, takže sa vás chcem spýtať, čo si myslíte o jeho menovaní za veľvyslanca aj v minulosti, aj teraz. Ďakujem.
Skryt prepis