Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 16:07 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:07 - 16:10 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi často počúvame, ako sa Slovensku darí a ako sa jeho obyvateľom dobre žije. Vláda rovnako ako mainstreamové médiá sa však často vyhýbajú komentovať ukazovatele, ktoré ukazujú niečo iné. Jedným z veľmi nepriaznivých ukazovateľov sú exekúcie. Iste je veľa exekúcií, ktoré si občan spôsobil sám svojím štýlom života. Avšak je tu aj veľký podiel viny systému, keďže v posledných rokoch riešime na Slovensku takmer milión fyzických osôb v exekúcii. Je to alarmujúce číslo a to číslo zákonite nemôžu tvoriť len osobné chyby jednotlivcov. Veď tu ide o osemnásťpercentnú mieru exekvovaných v Slovenskej republike a to číslo by bolo ešte vyššie, ak by sme ho počítali z dospelých obyvateľov. To znamená, že jeden zo šiestich ľudí, ktorých denne má alebo v nedávnej dobe mal niečo dočinenia s exekúciou. V niektorom regióne je ich viac, inde menej, ale aj tak je to celkovo katastrofa.
Vysoko hodnotím všetky snahy riešiť túto problematiku. Nech už prebehli na úrovni vlády alebo tu v parlamente. Stále je ale čo zlepšovať. Problematika exekúcií má rovnako ľudský, ako aj ekonomický rozmer. Ak má Slovensko prosperovať, tak potrebuje mať spokojných občanov, ľudí aktívne a efektívne ekonomicky činných. Občan, ktorý žije v absolútnej chudobe, ubitý existenčnými starosťami, ten sa nemôže plne angažovať ako tvorca hodnôt, pretože mnoho z jeho potenciálu pohltí každodenný boj o základné prežitie.
Plne si uvedomujem, že v exekúciách sú dve strany mince. Je tu dlžník a je tu veriteľ. Pritom ten veriteľ nemusí byť len nejaký úžerník, ale rovnako ním môže byť občan - podnikateľ, ktorého nezaplatenie faktúry dostalo do druhotnej platobnej neschopnosti.
Predkladaný návrh rieši malú časť tejto širokej problematiky. Prijatie tohto návrhu nemôže byť na škodu ani jednej strany. Ak sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie, tak s tým...
===== a to nielen v záujme svojom, ale aj v záujme spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:07 - 16:10 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi často počúvame, ako sa Slovensku darí a ako sa jeho obyvateľom dobre žije. Vláda rovnako ako mainstreamové médiá sa však často vyhýbajú komentovať ukazovatele, ktoré ukazujú niečo iné. Jedným z veľmi nepriaznivých ukazovateľov sú exekúcie. Iste je veľa exekúcií, ktoré si občan spôsobil sám svojím štýlom života. Avšak je tu aj veľký podiel viny systému, keďže v posledných rokoch riešime na Slovensku takmer milión fyzických osôb v exekúcii. Je to alarmujúce číslo a to číslo zákonite nemôžu tvoriť len osobné chyby jednotlivcov. Veď tu ide o osemnásťpercentnú mieru exekvovaných v Slovenskej republike a to číslo by bolo ešte vyššie, ak by sme ho počítali z dospelých obyvateľov. To znamená, že jeden zo šiestich ľudí, ktorých denne má alebo v nedávnej dobe mal niečo dočinenia s exekúciou. V niektorom regióne je ich viac, inde menej, ale aj tak je to celkovo katastrofa.
Vysoko hodnotím všetky snahy riešiť túto problematiku. Nech už prebehli na úrovni vlády alebo tu v parlamente. Stále je ale čo zlepšovať. Problematika exekúcií má rovnako ľudský, ako aj ekonomický rozmer. Ak má Slovensko prosperovať, tak potrebuje mať spokojných občanov, ľudí aktívne a efektívne ekonomicky činných. Občan, ktorý žije v absolútnej chudobe, ubitý existenčnými starosťami, ten sa nemôže plne angažovať ako tvorca hodnôt, pretože mnoho z jeho potenciálu pohltí každodenný boj o základné prežitie.
Plne si uvedomujem, že v exekúciách sú dve strany mince. Je tu dlžník a je tu veriteľ. Pritom ten veriteľ nemusí byť len nejaký úžerník, ale rovnako ním môže byť občan - podnikateľ, ktorého nezaplatenie faktúry dostalo do druhotnej platobnej neschopnosti.
Predkladaný návrh rieši malú časť tejto širokej problematiky. Prijatie tohto návrhu nemôže byť na škodu ani jednej strany. Ak sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie, tak s tým...
===== a to nielen v záujme svojom, ale aj v záujme spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 16:05 - 16:07 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, je všeobecne známe, že v exekučných konaniach častokrát dochádza k zbytočným prieťahom, vďaka ktorým mnoho povinných prichádza o svoj majetok, alebo týmto majetkom nemôžu disponovať, nemôžu disponovať svojimi financiami na bankovom účte. Povinní sa tak častokrát dostávajú do kolotoča dlhov, z ktorých sa len veľmi ťažko môžu dostať. Treba mať na zreteli, že na Slovensku evidujeme dnes viac ako 3,5 milióna exekúcií. Ako vyplýva z Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky III/ÚS/309/2015 zo dňa 22. septembra 2015. K obrane okresného súdu o nedostatočnom personálnom obsadení súdu a s tým súvisiacou jeho neprimeranou zaťaženosťou predstavujúcou okresného súdu objektívne okolnosti, majúce negatívny dopad na plynulosť konania vo veci sťažovateľky, poukázal Ústavný súd na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej v súlade s medzinárodným štandardom uplatňovania dohovoru platí, že personálne problémy justičného systému nezbavujú štát zodpovednosti za zbytočné prieťahy v súdnom konaní. Námietka personálnych komplikácií nemá povahu okolnosti, ktorá by vylučovala alebo znižovala zodpovednosť súdu za rozhodnutie vo veci občana, ktorý sa naň obrátil.
V dnešnej spoločnosti je neakceptovateľné, aby sa stal občan, ktorý bol povinný v exekučnom konaní a splatil si všetky svoje záväzky, obeťou zbytočných prieťahov súdu alebo súdneho exekútora a prakticky tak prišiel o možnosť disponovať so svojimi majetkovými právami. Pre kohokoľvek je mimoriadne nepríjemné a častokrát doslova likvidačné, ak sa z hľadiska krátkodobej či dlhodobej zlej finančnej situácie siaha na jeho majetok prostredníctvom exekútora. Nikto vo vyspelej spoločnosti nechce byť dlžníkom a spôsobovať tak druhému zbytočnú majetkovú škodu.
No napriek tomu môže takáto situácia nastať aj bez zavinenia dlžníka. Snaha povinného včas splatiť všetky dlhy exekútorovi a vrátiť sa naspäť do dobrej finančnej kondície, je dnes marená úradníkmi, ktorí nemajú uzákonenú lehotu na faktické zastavenie exekúcie.
Pre ochranu majetkových práv občanov Slovenskej republiky je preto nutné stanoviť zákonné lehoty na rozhodnutie súdu, ako aj súdneho exekútora o zastavení exekúcie, nakoľko exekúcia je závažným zásahom do majetkového práva povinného.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2019 16:03 - 16:03 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, tzv. Exekučný poriadok a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zaviesť lehotu, v ktorej má byť rozhodnuté súdom a súdnym exekútorom o zastavení exekúcie, keďže dnes sa taká lehota v správnom poriadku neupravuje.
Toľko na úvod a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:58 - 16:01 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, stratiť jedného z rodičov je ľudské, ľudsky ťažké aj v časoch, keď sme dospelí a zabezpečení a nie ešte v čase, keď je dieťa alebo mladý človek odkázaný na jeho príjem. Zvyčajne to znamená ďalšie roky života na pokraji chudoby, koniec snov o štúdiu a kariére vo svojom vytúženom odbore. Ak by pomoc štátu umožnila týmto mladým ľuďom doštudovať, tak už môžeme hovoriť nielen o pomoci, ale v plnej miere o investovaní do ľudských zdrojov.
Financie Slovenskej republiky určite neohrozí zvýšenie vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku na plnú sumu starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zosnulý manžel, manželka ku dňu smrti. Starostlivosť o nezaopatrené dieťa ostáva podmienkou vyplácania vdovského dôchodku v plnej výške, čo zabezpečuje § 74 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnom poistení. Dôchodky na Slovensku sú vo všeobecnosti nízke, čo ovplyvňuje sumy vyplácané v týchto prípadoch. Na druhej strane občanom Slovenska čoraz viac vstupuje do života drahota, čo naozaj už nejde prekryť propagandou, krásnymi grafmi a štatistickými údajmi.
Spoločensko-politická diskusia, ako aj konkrétne kroky vlád v Európe sa v posledných rokoch výrazne točia okolo migračného toku, okolo kvót na povinné presídľovanie migrantov, sankcií za odmietanie kvót a podobne. Pritom sa nedá nevidieť, že nevyhnutné náklady na financovanie migračného toku nie sú pre Brusel, ako pre slovenských či európskych promerkelovských politikov problém, ktorý by im stál za zmienku. Ak je niečo pre politické elity v pozadí systému žiadané, vtedy sa peniaze vždy nájdu. Ak ide o radového nepreferovaného občana, vtedy systém hľadá množstvo dôvodov na to, aby tento platca daní dostával čo najmenej podpory od štátu.
Výdavky na naše navrhované zvýšenie by spoločnosť nemala problém si kompenzovať inde. Máme veľa iných výdajov v štáte, ktoré sú, ak nie priam škodlivé, tak minimálne zbytočné a neužitočné. Tým nemyslím len na čoraz viac prebujnelé dotovanie rôznych politických aktívnych mimovládok zo štátneho rozpočtu, ktoré sú popri tom štedro dotované aj zo zahraničia. Snáď v každej oblasti použitia verejných zdrojov by sme našli rezervy v ich efektívnosti.
Iste sa nájde spôsob, ako časť z ušetrených zdrojov previesť na Sociálnu poisťovňu za účelom podpory sirôt, ako aj vdov a vdovcov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa. Podporme preto našu budúcnosť, naše deti, ktoré sa nie vlastnou vinou dostali do nešťastnej situácie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:53 - 15:58 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na úvod by sme si teda povedali, čo je to vlastne rodina. Otec - muž, žena - matka a deti. Takto si ja osobne predstavujem šťastnú, tradičnú a slovenskú rodinu. Muž pracuje, nosí príjem do rodinného rozpočtu, matka buď pracuje alebo poberá dávky pri plnení si svojich rodičovských milých povinnostiach. No takáto šťastná rodina je len dovtedy, kým sa nestane v tejto rodine tragédia, nešťastná chvíľa, kedy jeden z partnerov z rodiny zomiera. Je to veľmi nešťastná chvíľa v rodine nielen pre toho druhého, ktorý na tomto svete ostáva, ale je to veľmi, veľmi nepriaznivý vplyv aj na tie deti.
Tento štát namiesto toho, aby podporil takéto polofunkčné, teda rodiny, keď jeden partner z rodiny odíde, im kladie ešte pod nohy polená a to v tom zmysle, že vypláca vdovský a sirotský dôchodok vo výške, vdovský vo výške 60 % a sirotský vo výške 40 %. Preto my poslanci sme prišli s návrhom, aby tieto dôchodky boli zvýšené. Dôvodom odchodu jedného z partnerov môže byť autonehoda, onkologické ochorenia, pracovný úraz ale aj iné dôvody. Tieto rodiny môžu byť, nemusia byť vo vysokom veku, môžu to byť úplne mladé rodiny, ktoré sa teraz zobrali a
===== A verte, že ten druhý z partnerov, ktorý tu ostáva, má veľmi veľký problém existenčný, aby dokázal viesť chod rodiny z tých finančných prostriedkov, ktoré mu ostali. Predtým partner po splnení podmienok má nárok na vdovský, vdovecký dôchodok. Táto dávka je vyplácaná v mesačných intervaloch. Výška je však žalostne nízka. V teraz platnej legislatíve je to 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal alebo mal, alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. To je možno postačujúce, ale aj o tom pochybujem, pre bezdetné vdovy a bezdetných vdovcov.
Ale čo v prípade, že tu ostanú nezaopatrené deti? Aj keď žiadne peniaze sveta a bohatstvo nenahradia lásku a šťastie dieťaťa, navrhujeme zvýšiť vdovský a vdovecký dôchodok na čiastku 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Podmienkou nároku je starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou nároku je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa.
Druhou časťou návrhu je pomôcť aj samotným sirotám a polosirotám. Preto navrhujeme zvýšiť sirotský dôchodok z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského ostávajú nezmenené. Týmto návrhom chceme sirotám a polosirotám pomôcť v ťažkej a veľmi smutnej situácii pokračovať v slušnom a už tak ťažkom živote. Chceme im dať šancu ukončiť štúdium na základnej, strednej a dokonca aj vysokej škole. Chceme, aby neboli takéto deti z dôvodu nedostatku financií diskriminované a aby mali možnosť zaradiť sa do šťastného, slušného a bežného života.
Preto, páni poslanci, vy ako otcovia, a panie poslankyne, vy ako matky, apelujem na vaše svedomie a vedomie, skúsme pri hlasovaní použiť svoje srdce, svoju dobrosrdečnosť a pokoru voči životu.
Ďakujem a žiadam vás o podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:53 - 15:58 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na úvod by sme si teda povedali, čo je to vlastne rodina. Otec - muž, žena - matka a deti. Takto si ja osobne predstavujem šťastnú, tradičnú a slovenskú rodinu. Muž pracuje, nosí príjem do rodinného rozpočtu, matka buď pracuje alebo poberá dávky pri plnení si svojich rodičovských milých povinnostiach. No takáto šťastná rodina je len dovtedy, kým sa nestane v tejto rodine tragédia, nešťastná chvíľa, kedy jeden z partnerov z rodiny zomiera. Je to veľmi nešťastná chvíľa v rodine nielen pre toho druhého, ktorý na tomto svete ostáva, ale je to veľmi, veľmi nepriaznivý vplyv aj na tie deti.
Tento štát namiesto toho, aby podporil takéto polofunkčné, teda rodiny, keď jeden partner z rodiny odíde, im kladie ešte pod nohy polená a to v tom zmysle, že vypláca vdovský a sirotský dôchodok vo výške, vdovský vo výške 60 % a sirotský vo výške 40 %. Preto my poslanci sme prišli s návrhom, aby tieto dôchodky boli zvýšené. Dôvodom odchodu jedného z partnerov môže byť autonehoda, onkologické ochorenia, pracovný úraz ale aj iné dôvody. Tieto rodiny môžu byť, nemusia byť vo vysokom veku, môžu to byť úplne mladé rodiny, ktoré sa teraz zobrali a
===== A verte, že ten druhý z partnerov, ktorý tu ostáva, má veľmi veľký problém existenčný, aby dokázal viesť chod rodiny z tých finančných prostriedkov, ktoré mu ostali. Predtým partner po splnení podmienok má nárok na vdovský, vdovecký dôchodok. Táto dávka je vyplácaná v mesačných intervaloch. Výška je však žalostne nízka. V teraz platnej legislatíve je to 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal alebo mal, alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. To je možno postačujúce, ale aj o tom pochybujem, pre bezdetné vdovy a bezdetných vdovcov.
Ale čo v prípade, že tu ostanú nezaopatrené deti? Aj keď žiadne peniaze sveta a bohatstvo nenahradia lásku a šťastie dieťaťa, navrhujeme zvýšiť vdovský a vdovecký dôchodok na čiastku 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Podmienkou nároku je starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou nároku je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa.
Druhou časťou návrhu je pomôcť aj samotným sirotám a polosirotám. Preto navrhujeme zvýšiť sirotský dôchodok z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského ostávajú nezmenené. Týmto návrhom chceme sirotám a polosirotám pomôcť v ťažkej a veľmi smutnej situácii pokračovať v slušnom a už tak ťažkom živote. Chceme im dať šancu ukončiť štúdium na základnej, strednej a dokonca aj vysokej škole. Chceme, aby neboli takéto deti z dôvodu nedostatku financií diskriminované a aby mali možnosť zaradiť sa do šťastného, slušného a bežného života.
Preto, páni poslanci, vy ako otcovia, a panie poslankyne, vy ako matky, apelujem na vaše svedomie a vedomie, skúsme pri hlasovaní použiť svoje srdce, svoju dobrosrdečnosť a pokoru voči životu.
Ďakujem a žiadam vás o podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:47 - 15:51 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som uviedla ďalší návrh zákona. Poslanci za Stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Jana Nehézová, Ján Kecskés a Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení ďalších neskorších predpisov.
Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšenie vdovského a vdoveckého dôchodku v prípadoch, keď sa vdovec a vdova stará o nezaopatrené dieťa. Táto zmena má v konečnom dôsledku uľahčiť starostlivosť vdovcom a vdovám o nezaopatrené dieťa. Navrhovaná zmena je zvýšenie zo súčasných 60 % na sumu 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Súčasná výška vdovského a vdoveckého dôchodku pre osoby starajúce sa o nezaopatrené deti je veľmi nízka. Existencia rodín, kde jeden z rodičov náhle umrie je vážne ohrozená a sťažená. Tradičná rodina, kde príjem do domácnosti nosí hlavne hlava rodiny a to otec, je vážne ohrozená v prípade, keď tento zdroj financií zlyhá z dôvodu neočakávaného úmrtia otca. Finančné prostriedky, ktoré po úmrtí jedného z rodičov zostávajú na chod rodiny sú nedostačujúce a deti z týchto rodín sú mnohokrát na pokraji chudoby, s nedostatkom potravy a ostatných bežných potrieb. Deti sú finančne diskriminované a tým aj odčleňované od normálneho spoločenského života. Preto trpia ich osobnosti a majú nedostatok sebavedomia, čo zapríčiňuje ich vyčleňovanie z bežného života. Preto poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko podávajú návrh na zvýšenie vdovského a vdoveckého dôchodku z dnes vyplácaných 60 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Tieto finančné prostriedky majú aspoň na určitý čas nahradiť výpadok financií po strane z jedného rodičov.
Vdovský a vdovecký dôchodok navrhujeme vyplácať v plnej výške starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti, nakoľko tieto finančné prostriedky aspoň čiastočne pomôžu rodine po strate jedného z rodičov. Podmienkou vyplácania vdovského dôchodku v plnej výške je splnenie § 74 ods. 3 písm. a) starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa tak, ako je to aj pri vyplácaní sirotského dôchodku.
V druhej časti návrhu sa navrhuje zvýšenie sirotského z dôchodku z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského dôchodku ostávajú nezmenené. Toto zvýšenie má pomôcť deťom, ktoré ostanú ako polosiroty alebo dokonca ako siroty a nemajú dostatok financií na svoju normálnu existenciu. Tento dôchodok im aspoň čiastočne pomáha doštudovať a získať patričné vzdelanie na ďalšie životné cesty a životné ciele. Návrh má vplyv na rozpočet verejnej správy negatívny, na podnikateľské prostredie žiadny, na sociálne vplyvy pozitívne. Vplyv na životné prostredie žiadny, vplyv na informatizáciu spoločnosti žiadny. Otvorte prosím rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:44 - 15:46 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona rieši problematickú časť súčasného legislatívneho riešenia náhrady trov konania, podanie sťažnosti proti rozhodnutiu súdu o určenie výšky trov nemá v súčasnosti odkladný účinok na splatnosť trov konania protistrane. Ak súd rozhodne o oprávnenosti sťažnosti povinného a na základe jeho sťažnosti zníži výšku trov konania, vtedy si povinný musí nárokovať vrátenie určenej časti vyplatených trov konania od protistrany. Tento proces trvá častokrát niekoľko týždňov a pre povinného platiteľa trov to môže znamenať výrazne zaťažujúci zásah do jeho aktuálnych majetkových pomerov. Oveľa jednoduchšie je, ak by povinnosť plnenia nastala až po skončení konania o sťažnosti. Dá sa očakávať, že protistrany v spore sú strany znepriatelené. Ak by tomu bolo inak, tak by spravidla nepotrebovali k vyriešeniu sporu súd. Následne je možné očakávať aj rôzne obštrukcie pri plnení záväzku vrátiť rozdiel medzi pôvodnou a novo určenou výškou trov konania. Nemusí ísť len o konanie úmyselne plánované. Stupňujúca sa ekonomická kríza zasahuje širšie vrstvy obyvateľstva, pre ktoré naozaj do písmena platí, že zo štatistík a grafov o ekonomickom raste sa nenaje, ani nenasýti. Čoraz viac ľudí sa potáca na hranici chudoby a každý výdaj navyše znamená pre ich rodinný rozpočet katastrofu, často aj nutnosť sa zadĺžiť. Nebolo by preto v dnešnej dobe nič prekvapujúce na tom, ak by osoba povinná peniaze vrátiť mala s ich vrátením problém, pretože ich už medzitým použila na niečo iné. Rýchle konania o sťažnosti by riešilo mnohé, ale na druhej strane rýchlosť nesmie byť nadradená spravodlivosti. Preto, čím menej takýchto trecích plôch budeme mať v našom právnom systéme, tým lepšie pre Slovensko a jeho občanov. Tu nejde iba pohľad na úrovni jednotlivca, ale aj o celospoločenský záujem. Nemôžu rozvíjať svoj potenciál ľudia zahltení existenčnými starosťami, občania potácajúci sa na hrane existencie. Následne je ich prínos pre našu spoločnosť nižší ako je ich potenciál. To musíme mať na pamäti a nielen pri tomto zákone. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:42 - 15:43 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. V súčasnosti podľa platnej legislatívy musí účastník konania v prípade prehratého súdneho sporu uhradiť protistrane všetky trovy konania, teda náklady, ktoré súviseli s predmetným súdnym procesom a ktoré na ne vynaložila protistrana.
V tomto prípade musí povinný účastník konania v bezodkladne určenej lehote uhradiť všetky vyčíslené trovy konania. V zmysle uvedeného má povinný možnosť podať proti rozhodnutiu súdov o určení výšky trov konania sťažnosť, avšak podanie takejto sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť trov konania protistrane. Z praktického hľadiska, ak súd rozhodne o pooprávnenosti sťažnosti povinného a na základe tejto sťažnosti zníži výšku trov konania, povinný si musí nárokovať vyplatenie, vyplatených trov konania od protistrany. Tento proces trvá častokrát niekoľko týždňov a pre povinného to môže znamenať výrazne zaťažujúci zásah do jeho aktuálnych majetkových pomerov.
Máme za to, že v právnom štáte by mal povinný plniť svoju povinnosť protistrane až po skončení konania o sťažnosti, v ktorom sa preskúma správnosť výroku o výške náhrady trov konania. Ak súd v rámci preskúmania potvrdí alebo upraví výšku trov konania, povinný ju bude musieť zaplatiť protistrane v primeranej lehote. Ďakujem.
Skryt prepis