Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 16:56 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 16:56 - 16:58 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Milan Vetrák, chcem ti poďakovať za tvoju snahu a nasadenie vycibriť naozaj úplne do drobných detailov tento na pohľad veľmi jednoduchý návrh zákona, v ktorom sa jedná ako si spomenul iba o posunutie a rozšírenie možnosti navštevovať a obdivovať krásy aj v národných parkoch o 15 dní skôr. Je to požiadavka od občanov nielen z môjho regiónu ale aj z celého Slovenska, ktorý vnímali, že a nevideli dôvody, že prečo by turistické chodníky nemohli byť otvorené od 1. júna. Nejdem to konkretizovať lebo nemám na to veľa času, že ako je to v Poľsku alebo ako je to aj
===== ... verím tomu, že, že bude aj podporený a okrem spomínaných výhod predĺženia sezóny je dôležité, že aj za tých 15 dní bude, bude to prínos aj pre štátny rozpočet, lebo predsa sezóna sa predĺži o 15 dní, tak ja si myslím, že ubytovatelia a poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí platia dane, tak sa to nejakou sumou a nie malou, odrazí aj na prijme, na zvýšenom príjme do štátneho rozpočtu. Takže naozaj všetkým ďakujem a, a tebe, Milan, za trpezlivosť no, ktorú sme museli asi pri tomto vycibrovaní mať vzájomne. Takže ďakujem aj za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2023 16:46 - 16:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak vážené dámy, vážení páni, znova sa vraciame k turistickým chodníkom a všetkému čo s tým súvisí. Ja som teda nepredpokladal pôvodne, že budem rozpráva k tejto téme ale požiadal ma poslanecký klub, aby som sa pozrel na určité špecifické otázky, ktoré sú v tomto návrhu zákona. Ja na záver aj predložím dva krátke pozmeňujúce návrhy. nebudem o tomto návrhu zákona rozprávať veľa lebo ani nejakým spôsobom to nie je oblasť, ktorej sa prioritne venujem, ale budem rozprávať teda len o tom čo by som chcel vylepšiť v tomto návrh zákona. Predtým než k tomu pristúpim poviem, že ja som sa teda týmto turistickým chodníkom venoval tak intenzívnejšie naozaj posledné dni a to bol len kúsok z toho ale viem, že tento zákon sa tu pomerne dlho rieši a je množstvo pozmeňovákov, takže vôbec nezávidím predkladateľom. Za normálnych okolností s myslím, že by bolo lepšie keby, keby sme neboli na konci volebného obdobia by bolo lepšie keby sa to v kľude spravilo mimo parlamentu a prišlo to znovu a nejakým spôsobom bola ja väčšia spokojnosť lebo rozhodne to čo zaznelo aj zo strany pána predsedu výboru pána Karahutu včera to myslím bolo, tak boli tam aj isté oprávnené otázky, ktoré dúfam predkladatelia riadne zvážili, aby sme nakoniec neschválili náhodou niečo čoby v praxi nefungovalo. To len dopredu upozorňujem lebo naozaj som sa nepozeral na tento zákon z pohľadu jeho aplikácie ale skôr tých konkrétnych otázok, ktoré by som chcel riešiť. No a tie konkrétne otázky sú nasledovné.
V prvom rade je tam časť, ktorá sa týka náhrad, ktoré by mali, ktoré patria vlastníkom zato, že bude cez ich pozemok viesť turistická trasa a tak ako je to nakoncipované tak vidím tam isté rezervy, ktoré podľa mňa by bolo treba korigovať. Konkrétne nikde sa v tom návrhu nehovorí, že tá náhrada, ktorá sa má poskytnúť má byť primeraná. Odkazuje sa tam na nejakú podzákonnú normu, ktorú vydáva ministerstvo, ktorú nemáme priloženú teda neviem posúdiť, že aké vysoké sú tie náhrady koľko je to za kilometer a všetko ostatné. A pokiaľ by to teda aj nezodpovedalo našim predstavám tak nevieme do toho ani zasiahnuť lebo ako poslanci môžu meniť zákon a v zmysle ústavy pokiaľ obmedzujeme vlastnícke právo tak tá náhrada by mala byť naozaj primeraná. Čiže, rád by som spresnil v návrhu zákona samotnú náhradu spôsobom, že ju budeme označovať ako primeranú ako tá, ktorá patrí tomu samotnému vlastníkovi. A potom teda naozaj nech sa to ministerstvo vysporiada s tým aj pod hrozbou prípadného prípadných súdnych sporov na porušenie vlastníckeho práva či tá náhrada je naozaj primeraná. To už nechám na to ministerstvo pretože ani samotný zákon tú náhradu ako takú podrobnejšie neupravuje a odkazuje práve na podzákonnú právnu normu.
Ďalšia vec, ktorú riešim tá je skôr potom ešte taká legislatívno-technická, že ak sme vylúčili zo zákona tú možnú dohodu o tom, že vlastník nemusí požadovať žiadnu finančnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva tak by sa to malo robiť vo všetkých ustanoveniach zákona kde sa taká vec upravuje. A nám sa to alebo teda predkladateľom sa to nepodarilo urobiť vo všetkých ustanoveniach takže ja som tam našiel ešte jedno ustanovenie kde je to potrebné vypustiť. Pri tej náhrade ďalej sa hovorí, že vlastník by sa mal by si mal uplatniť túto návrhu alebo nárok na túto náhradu v lehote do jedného roka od určitých skutočností, ktoré tam nastanú. Možno sa pamätáte, že sme tu mali viacero zákonov či už z oblasti energetiky. vodovodov, kanalizácií, elektronických komunikácií, diaľnic a tak podobne kde všade sme opravovali náhrady vlastníkom za obmedzení vlastníckeho práva a vo všetkých týchto zákonoch sme počas tohto volebného obdobia predlžovali tú jednoročnú lehotu na dvojročnú. Všade sme to robili týmto spôsobom. Je to aj praktickejšie z pohľadu toho vlastníka lebo teda neviem ako vy často si kontrolujete v katastri listy vlastníctva, ja to robím väčšinou počas vianočných sviatkov keď mám konečne nato čas ale zoberte si, že niekedy sa môže stať, že vám ani vtedy nevyjde čas lebo idete niekde na dovolenku a už prešvihnete ten rok a stratíte nárok na, na, na náhradu zato obmedzenie vlastníckeho práva.
Čiže nemyslím si, že niekto utrpí tým, že vlastníkovi predĺžime tento čas na dva roky, samozrejme vždy je na diskusiu, že koľko je ten správny čas keďže sme to počas tohto volebného obdobia dávali vo všetkých zákonoch na dva roky tak aj v tomto návrhu zákona by tom to rád týmto spôsobom chcel upraviť pozmeňujúcim návrhom. No a to je vlastne z toho prvého pozmeňujúceho návrhu. A z toho druhého to budú štyri body teda, z ktorých dva sú legislatívno-technické a dva sú také také vecné ako som popísal. A ten druhý návrh je vlastne reakciou určitým doladením toho čo tu už predniesol pán poslanec Kuriak. Popíšem o čo ide. nehovorím, že to čo on navrhol je zlé, určite nie a nemyslím teraz vecný zámer ale aj tá formulácia len potom ako predniesol svoj poslanecký návrh tak tu vznikli isté pochybnosti, žeby sa to dalo vykladať aj širšie ako je to ako je to myslené. A troška sa teda vrátime k tomu čo pán poslanec tu navrhol a chce dosiahnuť, on chce v zásade len posunúť alebo upraviť inak časové obdobie kedy by neplatila sezónna uzávera v národných parkoch. Dneska je to kľudne ma potom Milan oprav vo faktickej ak by som sa pomýlil. Dnes je, dnes je to teda od 15. júna až do konca októbra a pán poslanec Kuriak to navrhoval o dva týždne posunúť smerom dopredu, čiže tá uzávera by musela končiť 31. mája a bola by teda od 1. novembra do 31. mája, to bol zmysel jeho pozmeňujúceho návrhu.
Ale je to formulované spôsobom, že pri istých by som povedal takých extrémnych výkladoch zákona by, by si to mohol niekto vykladať, že nejde len o to samotné časové ohraničenie, ktoré chceme posúvať ale ide aj o vôbec celé, celé to konanie tej osoby alebo pohyb tej osoby keď vstúpi do národného parku. To sme nechceli, nechceli sme, aby osoba, ktorá alebo zámerom to nebola pána poslanca Kuriaka nechceme, aby tá osoba, ktorá vstúpi do národného parku mohla robiť činnosti, ktoré budú nadradené ochrane prírody a krajiny pretože podľa zákona práve ochrana prírody a krajiny je nadradená tomu čo tam sa v tom národnom parku udeje keď do neho vstúpime. čiže, aby toto bolo jednoznačné, aby nevznikali nejaké pochybnosti tak prednesiem pozmeňujúci návrh, ktorý bude vecne hovoriť síce to isté čo povedal pán poslanec vo svojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý medzitým stiahol pretože ho predkladám tento nový pozmeňujúci návrh spolu s ním ale budeme len spresňovať, že ide v zásade o to, že sa len ohraničí časové obdobie kedy nebude platiť sezónna uzávera. O tom to celé je, je to najmä na podporu turizmu, vychádza sa tým v ústrety aj rôznym školám, ktoré chodia do prírody teda učitelia s deťmi jednoducho spoznávanie prírody atď. Je to vlastne ide to smerom tým istým ako je koncipovaný samotný návrh zákona, že chceme podporovať rozvoj turistických trás, turistických chodníkov. Chceme, aby viacej ľudia objavovali prírodu, spoznávali ju a boli v nej častejšie a dlhšie.
Takže toľko na spresnenie. Nechcem naťahovať už ďalej čas, len som chcel vysvetliť o čom sú pozmeňujúce návrhy, ktoré teraz takto na, na záver môjho vstupu aj prečítam. Takže prvý pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1391). Uvedený návrh zákona sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. I v § 12 ods. 1 sa za slová "Nárok na" vkladá slovo "primeranú".
2. V Čl. I v § 12 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová "vo verejnom záujme".
3. V Čl. I v § 12 ods. 8 sa slová "v jednoročnej lehote" nahrádzajú slovami "vo dvojročnej lehote".
4. V Čl. I v § 12 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
To bol ten prvý pozmeňujúci návrh. A druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kuriaka, Petra Vonsa. Jany Majorovej Garstkovej, Lukáša Kyselicu, Mareka Šefčíka, Marcela Mihálika a Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1391) Uvedený návrh zákona sa mení a dopĺňa takto:
V Čl. IV sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 19 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripíjajú sa tieto slová "obmedzenia týkajúce sa vstupu verejnosti sa nemôže vzťahovať na časové obdobie mimo sezónnej uzávery, ktorá nemôže trvať dlhšie ako od 1. novembra do 31. mája kalendárneho roka.".".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj by som vás takto na záver chcel poprosiť, aby ste zvážili a podporu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré vylepšujú samotný návrh zákona. Predkladatelia s ním aj súhlasia, je tu aj určitý kompromis medzi, medzi tými, ktorí majú prioritne za cieľ ochranu prírody a krajiny a medzi tými, ktorí chcú podporovať troška viacej turizmu, čiže nie sú to konfliktné veci a naozaj ten zákon môže byť zase o niečo lepší. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 16:33 - 16:35 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja som rád, že ste našli spoločnú reč, že už tu nepočujeme takéto hádky, takže to sa teším, ale pán poslanec Tomáš, chcem ešte zareagovať na tú vašu predchádzajúcu reakciu na mňa, ktorú ste tak ako veľmi prefíkane urobili tak, aby som na to nemohol reagovať. Samozrejme to čo tvrdíte, je klamstvo, už som vám to viackrát povedal aj v reláciách, kde ste ma z tohto obvinili, nikde som nepovedal, že sa dôchodcovia, ktorí majú zimu, majú vysťahovať, to je klamstvo a keďže už som vás na to viackrát upozornil, znamená to, že klamete vedome, že klamete vedome. Dobre viete, že klamete, napriek tomu klamete ďalej. Neviem ako sa takýto človek môže ráno pozrieť do zrkadla. Keď dobre vie, že klame, napriek tomu to robí. Toto učíte aj svoje deti? Ja si myslím, pán poslanec, že toto je hanba. Ešte raz vám hovorím, povedal som to, že pokiaľ človek nedokáže zvládať platbu za svoju nehnuteľnosť, možno ju má príliš veľkú, možno ju má príliš drahú, je niekedy lepšie, aby sa presťahoval do menšej nehnuteľnosti. Urobil som to aj s mojou mamou, keď ostala sama vo veľkom dome, tak ten dom predala a nasťahovala sa k bratovi. Je to oveľa lepšie riešenie aj z hľadiska finančného, aj z hľadiska vzťahov, pretože sa má o ňu kto postarať. Takže, prosím vás, neprekrúcajte moje slová a neklamte dôchodcov, ktorí vám možno slepo veria, ale robia veľkú hlúposť, pretože ste nepoctivý človek.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 16:31 - 16:31 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem za tvoje, tvoju reakciu a naozaj vyjadrujem takú prosbu, že by sme to hlasovanie posunuli ešte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2023 16:26 - 16:29 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
... tieto veci sú dôležité, ale myslím si, že mali by sme ako poslanci mať dostatok času na to, aby sme sa mohli s tým komplexnejšie oboznámiť a poprípade aj prekonzultovať niektoré otázky, ktoré nám pri tom vyvstávajú. Takže toto by bol taký môj príspevok, ktorý vyjadrujem s takou nádejou v to, že táto nesmierne dôležitá práca a táto nesmierne dôležitá oblasť, ktorá sa dotýka nás všetkých a bude sa dotýkať nás všetkých či už cez nemocenské alebo starobné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, že postupne sa ju podarí naozaj vychytať všetky tie, tie nedostatky, tie medzery, ktoré tam sú a nastaviť systém naozaj tak, aby bol udržateľný, aby bol spravodlivý a aby ľudia, ktorí naozaj aj poberajú dôchodky, mali možnosť z toho vyžiť, aby ľudia naozaj boli dobre informovaní, čo sa týka starobného sporenia, čo sa týka prvého, druhého piliera a myslím si, že mnohé tieto výzvy sú ešte pred nami a takisto aj pred Sociálnou poisťovňou a pred ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli a ja sa teda, ja teda podporujem zákon, ktorý predložili tuto kolegovia a budem rada, ak nájde podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2023 16:21 - 16:29 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rada by som vystúpila k tomuto návrhu zákona aj k tým mnohým pozmeňovákom, ku ktorým sme sa dnes ráno dostali. Úplne na úvod chcem tak trošku zrekapitulovať vlastne ako vnímam otázky sociálneho poistenia a Sociálnu poisťovňu. V čase keď sme sem nastúpili, tak začala vlastne korona, začali všetky možné opatrenia a zároveň vyvstala veľká potreba napĺňať a pomáhať ľuďom, ktorých táto epidémia zasiahla. Chcela by som na tomto mieste poďakovať aj Sociálnej poisťovni, jej všetkým zamestnancom, že napriek tomu, v akej situácii sa ocitli, napriek tomu, že ako sme v júni 2020 zistili, že tá situácia vnútri poisťovne bola alarmujúca, že tá elektronizácia bola roky zanedbaná, že tam fungovalo 49 nekompatibilných informačných systémov, napriek tomuto všetkému sa Sociálna poisťovňa toho naozaj zhostila a pokračovala v práci a postupne aj pod vedením nového riaditeľa a teraz ďalšieho pracuje na zlepšení vlastne služieb pre ľudí. Sociálna poisťovňa naozaj obhospodaruje prevažnú časť obyvateľov Slovenska. Čo sa týka dôchodcov tak je to 1,4 milióna, z toho zhruba 1,1 milióna starobných dôchodcov a zhruba 224 tisíc invalidných dôchodcov. V rámci zákona o sociálnom poistení už bolo prijatých, už v čase roku 2020 sme hovorili o približne dvesto novelizáciách a tento zákon je novelizovaný naozaj každú chvíľu. A ja mám takú pevnú nádej alebo bola by som tak veľmi rada, keby naozaj teda prišla nová vláda a kiež by sa nepotýkala s rôznymi nepredvídateľnými udalosťami a kiež by mohla pripraviť nový, jednoduchší, prehľadnejší zákon, pretože si myslím, že tento zákon je už nesmierne komplikovaný a komplikuje sa novými a novými zmenami.
Chcela by som však oceniť zmeny, ktoré nastali počas nášho volebného obdobia a to na ministerstve aj pod vedením Milana Krajniak. Ja som veľmi rada aj tomuto rodičovskému dôchodku. Som nesmierna rada, že sme v tomto pléne schválili tehotenský príspevok pre zamestnané ženy. Tak isto sme tu schválili generálny pardon, otcovské, rôzne stabilizačné príspevky. Tak isto sa schválila štrnásťdňová otcovská dovolenka. Urobili sa zmeny v druhom pilieri, znížili sa poplatky. Vytvorila sa elektronická péenka. Dokonca Sociálna poisťovňa bola ohodnotená ako najlepší zamestnávateľ v štátnej a verejnej správe. Myslím si, že je toto naozaj inštitúcia, ktorá je pre našu krajinu nesmierne dôležitá a som rada, že vlastne sme mohli a mali sme vlastne možno aj také spoločné videnie v tej pomoci ľuďom, že čo sa prejavilo napríklad aj pri odškodnení žien narodených v rokoch 57 až 63, že podarilo sa vykryť niektoré nespravodlivosti, ktoré boli. Čo sa týka iných nespravodlivostí, ešte by sa ich tam možno viacej našlo. Čo sa týka výhrad tak najmä sa tam hovorí o nedodržiavaní zákonných lehôt, o posudkovej činnosti a ako som už spomínala týchto starodôchodcov. Veľmi ťažkú situáciu majú dôchodcovia, ktorí najmä dôchodcovia, ktorí žijú sami a starodôchodcovia a ľudia, ktorí majú minimálny dôchodok. Ten robí pri štyridsiatich odpracovaných rokoch 378 euro, pričom životné minimum je v súčasnosti 218 euro. Pokiaľ jeden človek žije na takomto príjme, myslím si, že je to taká výzva do budúcna, že naozaj aj toto je oblasť kde treba pomáhať. Rodičovský dôchodok vidím ako istú formu odškodnenia, istú formu nápravy vlastne toho znevýhodnenia rodičov, ktorí a hlavne teda matiek, ktoré mnoho rokov zostali možno na tých materských, rodičovských dovolenkách, sama som bola na materskej a rodičovskej dovolenke asi päť rokov. Vlastne dokopy osem s tromi deťmi a je to niečo čo sa prejaví nielen na kariérnom raste a na kariérnom raste a mzde, ale aj vlastne na výpočte toho dôchodku. To sa už týka rôznych tých koeficientov a myslím si, že naozaj ak by bolo dobré sa na to tak komplexne pozrieť. Pri tých rodičovských dôchodkoch som veľmi rada, že kolegovia zo Sme rodina práve pristúpili aj k riešeniu situácie príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sú poistení iným spôsobom, ktorí majú vlastný systém, ktorý je naozaj veľmi špecifický práve tým, že mnohí podliehajú aj utajeniu a bolo by, nebolo by možné, aby boli tí príbuzní informovaní takým spôsobom možno ako sú pri starobných dôchodcoch. Naozaj ochrana tých osobných údajov a tie špecifiká sú veľmi dôležité zohľadniť.
Chcela by som však aj poukázať na to čo už mnohí moji predrečníci povedali. Ja som si ráno stihla pozrieť tých myslím, že deväť pozmeňovákov. Podarilo sa mi ich všetky prečítať, ale naozaj si myslím, že je potrebné týmto zmenám venovať viac času a teda som presvedčená...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 16:18 - 16:20 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. No, kolega Cmorej, vždycky je to voľba v živote medzi peniazmi a poctivosťou. Čiže ja si myslím, že aj v tomto prípade pre mňa by bola voľba jasná. Ja som poctivý človek a celý život sa tak snažím žiť a nepredal by som to za žiadne peniaze, ani od nejakého dieťaťa, ktoré údajne mám, ale v skutočnosti nemám. Takže myslím si, že tá dilema pre mňa by bola jasná, keď teda mám poradiť tebe a ďalším, ktorých by to zaujímalo. Myslím si, že samozrejme problémy vždy vznikajú, keď je niečo nové, vždycky sa to musí zabehať a vyčistiť a tak ďalej. Keď sa niečo robí, robia sa aj chyby. No, robia sa chyby aj pri detských prídavkoch a asi by si nesúhlasil s tým, že by sme ich teraz chceli zastaviť alebo niekto by vyzval, že treba zastaviť vyplácanie detských príspevkov, lebo niektoré deti nedostali a niektoré dostali dvakrát omylom alebo ja neviem čo, niečo ďalšie, dôchodky. Aj pri dôchodkoch sa robia chyby. Čiže myslím si, že ako som spomínal, keď to bude dva, tri roky už zabehnuté, tak aj tie chyby sa vychytajú a tých ľudí, ktorí budú prekvapení teda koľko detí majú, verím, že bude menej. Možno že takto vzniknú aj nejaké nové priateľstvá, nové vzťahy, keď ľudia zistia teda, že možno že o niečom nevedeli. Aj to sa stáva, taký je život. Čiže netreba z toho robiť zbytočnú politickú drámu, ale treba sa na tom zasmiať a povedať si jasne treba to vychytať muchy a ideme ďalej. Myslím si, že je to skvelá myšlienka a nakoniec nie sme prvá krajina, kde takéto niečo robia a myslím si, že je to výborný nápad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2023 16:11 - 16:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
...výkaz, ktorý nie je v patričnom formáte, patrične vyplnený a jednoducho tak, aby v Sociálnej poisťovni to bolo vybavené. Pretože inak napríklad ani mu neodídu príspevky do druhého piliera. Takže ešte možno, asi, asi už nebudem o tom veľa hovoriť. V podstate má to, má to tri body. Tie prvé dva body sa týkajú toho, že Sociálna poisťovňa vlastne nebude zverejňovať len zoznam neplatičov, ale aj zoznam zamestnávateľov, ktorí nemajú tieto výkazy v poriadku a ten posledný siedmy bod v podstate zaväzuje zamestnávateľa, keď si nesplní tieto povinnosti, že do štrnásť a objaví sa v takomto zozname neplatičov, že musí do štrnástich dní informovať svojich zamestnancov o tom, že sa dostal do takéhoto zoznamu. Keďže ako spomínam, väčšinou zamestnanci z vlastnej iniciatívy takéto zoznamy nepozerajú. Čiže prečítam teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1397.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
V čl. I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 7, ktoré znejú:
"5. V § 171 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Zverejnený zoznam obsahuje aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f), ktorej nesplnenie sa považuje za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie podľa § 170 ods. 21.".
6. V § 171 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) obdobie, za ktoré nie je splnená povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f).".
7. V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
"r) oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že zamestnávateľ bol zverejnený v zozname podľa § 171 ods. 1 druhej vety, a to do 14 dní od zverejnenia.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

18.5.2023 16:03 - 16:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, chcel by som sa vyjadriť k tomu návrhu záko... návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Ako som už spomínal, je tu iste veľa pozitívnych zmien, to, čo aj spomínal pán kolega Svrček, s tým sa môžem naozaj len stotožniť, že, že je dôležité vyriešiť aj dôchodcov, ktorých detí sú príslušníkmi policajných zborov rôznych silových zložiek. Myslím si, že práve tento rodičovský dôchodok je veľmi dobrý príklad toho, ako vláda môže pomôcť, nielen pomôcť starým ľuďom, ale pomôcť aj utužiť rodiny. Pretože viem to z vlastnej skúsenosti, že naozaj tým dôchodcom teraz prichádzajú tieto peniaze na účet, alebo teda v hotovosti nejakej malej menšine, väčšinou je to na účet, a sú z toho mnohí príjemne prekvapení, mnohí o tom hovoria so svojimi deťmi, mnohí o tom hovoria so svojimi vnúčatami, hovoria im, akí sú radi, že pracujú, že zarábajú, že môže prispievať svojim rodičom. A myslím si, že je to taký spôsob, ako ľudia môžu viac hovoriť o tom, ako si jeden druhého navzájom cenia a vážia, ako si cenia, že majú prácu, ako si cenia, že vychovali rodičia svoje deti a môžu byť dobrým príkladom aj pre svoje deti ako vychovajú ich vnúčatá a tak ďalej. A možno to naozaj pre rodičov, ktorí uvažujú o tom, či mať ďalšie dieťa, môže byť povzbudením, keď vidia, že takýto systém funguje.
Samozrejme, keď je to prvý raz, nie je to ešte také citeľné, ešte to ľuďom tak sa nedostalo pod kožu, keď to bude tretí, štvrtý, piaty rok, tak ľudia možno viac budú veriť, že to bude tak stále, že tu stále budú vlády, ktoré si budú vážiť rodinu, ktoré si budú vážiť rodičovstvo, ktoré si budú vážiť ľudí, ktorí dali život svojim deťom, venovali sa im. Ak máte deti, asi mi potvrdíte, že život človeka bez detí a človeka, ktorý má dve-tri deti, možno niektorí štyri-päť, je trošku iný. Je naozaj odlišný, nie že by som závidel ľuďom, ktorí nemajú deti, skôr som sa stretol s tým, že závideli oni mne, ale naozaj ten život je oveľa taký slobodnejší, že človek si teda viac dopraje, väčšinou viac užije a aj má viac takých kariérnych príležitostí a možností ako, ako lepšie zarobiť, čo je prirodzené, čo je úplne v poriadku.
Na druhej strane myslím si, že je veľmi dôležité, že štát ocení ľudí, ktorí venujú život svojim deťom, možno nejdú do takých kariérnych výziev alebo do pozícií s vyšším platom, pretože chcú venovať viac času svojej rodine. Viem to z vlastnej skúsenosti, tiež možno by som niektoré kariérne ponuky prijal, ktoré som neprijal, pretože jednoducho som vedel, že by to stálo veľmi veľa času a radšej som ho venoval svojej rodine a svojim deťom. Čiže myslím si, že toto je veľmi pozitívna vec, ktorú treba len oceniť bez ohľadu na nejakú stranícku príslušnosť alebo to, kto to navrhol a kto to schválil, ja som bol veľmi rád, že som tiež dal svoj hlas za toto opatrenie a myslím si, že je to veľmi dobrý krok na podporu rodín s deťmi na Slovensku.
Ako spomínam, je tam veľa dobrých vecí, ako som si stihol prebehnúť aj tie pozmeňováky, na druhej strane tých pozmeňovákov je veľmi veľa, sú pomerne zložité zmeny tam, a aj preto som sa prihováral k tomu, aby sme naozaj hlasovali v utorok, ja som, by som chcel aj pani spravodajkyňu a pána predkladateľa požiadať, aby dali to hlasovanie na utorok, aby sme si mohli tie pozmeňujúce návrhy poriadne preštudovať a možno sadnúť si k nim a porozprávať sa o tom, čo tam je, aby sme ich potom mohli podporiť.
Ja takisto prinášam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý nesúvisí celkom s, s týmto rodičovským dôchodkom, ale súvisí skôr s tým, ako vlastne fungujú odvody na sociálne poistenie. Iste viete, že aj v minulosti, aj teraz sa objavuje veľmi veľa prípadov firiem, ktoré sú neporiadné, ktoré sú neplatiči, ktorí neodvádzajú sociálne odvody za svojich zamestnancov a, samozrejme, aj ak títo ľudia sú v II. pilieri, čo teda väčšina je, tak potom im neprichádzajú tieto príspevky do II. piliera a celý tento systém sa vlastne narušuje. Samozrejme, že takéto prípady sú už trestnou činnosťou, ja sám som na jeden takýto prípad upozorňoval človeka, ktorý už má asi piatu firmu. Vždy sa volá trošku inak, vždy urobí dlh asi za 300-, 400-, 500-tisíc eur, neodvádza odvody za zamestnancov na sociálne poistenie, na zdravotné poistenie a potom, keď sa tento dlh navýši, tak jednoducho prehodí, alebo založí novú firmu, prehodí týchto zamestnancov do inej firmy a zase takto pokračuje. Podávali sme s kolegom Kristiánom Čekovským vtedy aj podnet na Generálnu prokuratúru pre takéto ne...nepoctivé podnikanie. Viem, že dnes tento človek je súdený v istom procese, takže verím, že aj toto sa podarí napraviť. Ale jednoducho takí, takíto podnikatelia sa vždy znovu a znovu objavujú na scéne a je veľmi dôležité, aby sme čo najviac takýmto firmám zamedzili nejaké podnikanie.
Viedol ma k tomu aj môj vlastný prípad, keď som zistil, že do II. piliera mi neodišli odvody za niektoré mesiace minulého roka a keď to už trvalo asi tri-štyri mesiace, tak som sa obrátil na Sociálnu poisťovňu s tým, že čo sa deje. V podstate som nedostal žiadnu odpoveď. Potom som sa na to opýtal priamo na finančnom výbore, že čo sa deje a dostal som takú odpoveď, že pravdepodobne môj zamestnávateľ, teda v tomto prípade Národná rada, neodovzdal výkaz v poriadku, nemal v poriadku výkaz, a preto Sociálna poisťovňa to viedla ako teda ne... neodvedené príspevky a ani ona neodviedla z týchto mojich príspevkov teda ďalej do II. piliera patričnú sumu.
Samozrejme, ťažko som s tým mohol niečo robiť iné, keby som teda nevidel svoj účet v II. pilieri, ani by som nevedel, že sa tak stalo, ani by som nevedel, že nejaké odvody neodišli alebo sú problematické, takže som inicioval vlastne diskusiu so Sociálnou poisťovňou v tom, aby, ako, ako predísť takýmto prípadom. A práve tento môj pozmeňujúci návrh je vlastne takým riešením, ako tomu predísť. Na jednej strane rieši situáciu, keď zamestnávateľ nemá v poriadku výkazy, ktoré posiela teraz už teda z veľkej, do veľkej miery elektronickým spôsobom do Sociálnej poisťovne a takisto rieši situáciu, že Sociálna poisťovňa ho za to, na to upozorní a po určitom čase ho dokonca dá na zoznam neplatičov, ale ten zamestnávateľ sa o tom nedozvie. Neviem, kto z vás, keď ste boli zamestnanci alebo aj teraz, si prezerá zoznam neplatičov Sociálnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní a hľadá toho svojho zamestnávateľa. Myslím si, že takých ľudí je veľmi, veľmi málo. Pochybujem, že to niekoho napadne. Ak to niekoho napadne, tak už v momente, keď už je nejaký problém, že mu dajme tomu nechodí ani výplata, alebo tá firma sa niekde objaví v médiách, vtedy možno to ľudia začnú hľadať a zistia, že už to tam sa poriadne teda navŕšilo, ale už väčšinou je neskoro, táto firma často je prevedená na nejakého bieleho koňa, alebo je úplne zlikvidovaná, prípadne už má jednoducho také dlhy, že už sa nedá zachrániť. Čiže
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 16:00 - 16:01 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. No ja teraz nadviažem aj na kolegu poslanca Svrčeka.
Áno, viackrát sme diskutovali rôzne otázky sociálneho, alebo teda zákona o sociálnom poistení aj v súvislosti s II. pilierom, len niekedy už je to také neprehľadné, že sa to raz tak hovorí, potom inak a myslím si, že to, že sme tu dnes dostali kopu pozmeňovák, relatívne hrubých, relatívne komplexných, sa mi tiež zdá byť dosť neštandardné, a myslím si naozaj, že by sme mali nechať čas na preštudovanie tých pozmeňujúcich návrhov aspoň do utorka, preto som navrhoval, aby sa dnes to hlasovanie vypustilo, aby sme hlasovali najbližšie až v utorok. Čiže myslím si, že toto by bolo veľmi dôležité.
A keď teda sa vrátim k veci, myslím si, že to, čo kolega Cmorej navrhol, vyzerá rozumne a pokiaľ je tam nejaká legislatívna diera, tak asi by bolo rozumné ju zaplátať, pretože v každej takejto legislatívnej diere sa objavujú nie čísla, ale reálni ľudia, ktorí potom sú prekvapení, že zákon na nich nemyslel a vlastne tie, tá, tá odozva zo strany Sociálnej poisťovne zvyčajne nie je práve ľudská a vysvetľujúca a príjemná, väčšinou je taká úradnícka, čo je o to nepríjemnejšie. Čiže myslím si, že naozaj pokiaľ vieme zaplátať takúto dieru, tak to treba urobiť.
Skryt prepis