Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.5.2023 o 13:27 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

12.5.2023 13:27 - 13:27 hod.

Drdul Dominik
V utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

12.5.2023 13:16 - 13:27 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Sľubujem, že nebudem osobný, lebo už na mňa nemôžete reagovať, nebolo by to fér. Ale budem reagovať na niektoré veci, ktoré zazneli, a tak súhrnne.
No jeden veľký problém, na ktorý poukazuje najmä tuto pán poslanec Baránik, je ten, že nefungujú niektoré inštitúty, procesy a hlavne asi ľudia, ktorí sú zodpovední za trestné konanie. Teda tak som ťa pochopil. Viem, že ty to, túto tézu, alebo teda to poznanie, asi poznanie skôr, hovoríš dlhodobo. Len teraz naozaj že úprimne si to toto môžme celé obrátiť aj na tú súkromnoprávnu žalobu v trestnom konaní. Lebo aj tam keby tie trestné, orgány činné v trestnom konaní robili to ideálne, ako ty to očakávaš pri hmotnej zodpovednosti, tak by sme nepotrebovali takú súkromnoprávnu žalobu. A navyše, však ty dobre vieš, že máš ešte tam na konci toho návrhu ustanovenie, ktoré umožňuje nahradiť Generálnu prokuratúru ministerstvom spravodlivosti, čo už úplne že dokazuje, že to hlavne robíš preto, že niečo nefunguje v tom trestnom konaní. Ale ja zase viem, že ty nemáš až taký problém s hmotnou zodpovednosťou, teda už som nechcel byť osobný, ale toto jediné asi, čo budem osobný. Ale si v nejakom klube a musíš presvedčiť väčšinu. Ja tomu rozumiem, ale asi by malo byť fér aj toto povedať, hej, že aby sme sa nenavážali do niekoho, kto v zásade až nie je taký bojovník proti tej hmotnej zodpovednosti, no. Ale buďme potom fér voči všetkému. Tak nemôžeme presadzovať súkromnoprávnu žalobu, lebo niečo nefunguje a potom kritizovať hmotnú zodpovednosť, lebo to isté nefunguje, no podľa mňa neni úplne že ten argument, ktorý by tu mal zaznieť.
Druhá vec je, ja som mal pocit aj snažil som sa, pani poslankyňa Vorobelová, že ja som išiel do pomerne dosť veľkých detailov, že ja si nemyslím, že tento zákona už potrebuje nejaké veľké dorábky. Tento zákon, tu sa môžme baviť o tom, či ešte chceme viacej výnimiek ako je tam teraz, napríklad ako SaS-ka hovorila vždy o tej vláde, že mal by byť zodpovedný len ten jeden člen vlády, nie všetci, lebo však aj tak tam tí ostatní nečítajú tie materiály toho jedného, tak som to pochopil na vláde. A môžeme sa baviť aj o ďalších výnimkách. Môžme sa baviť aj o tom, ako je tu, ako je tu nadefinovaná hrubá nedbanlivosť. A hovorím to aj preto, že vy ste spomínali, že však sa to bude prešetrovať a nakoniec všetko bude podľa papierov. No tak to dopadne dnes. Ale keby bol tento zákon, tak tá Generálna prokuratúra alebo prokuratúra, ktorá to prešetruje, to musí už, musí už brať ohľad aj na tú hrubú nedbanlivosť. Hrubá nedbanlivosť dneska u úradníkov neexistuje. A keby, a tá hrubá nedbanlivosť znamená, že si nemôže vymyslieť akýkoľvek podklad a označiť ho za odborný. Jednoducho to niekto bude skúmať, či naozaj musí ísť na zahraničnú pracovnú cestu namiesto troch ľudí desať, že tam musela byť aj tá recepcia. A pokiaľ jednoducho tá hrubá nedbanlivosť nie je úmysel. Dneska častokrát skončia tie veci preto aj u tých úradníkov, lebo oni sú zodpovední len za úmysel. Ale my tu zavádzame hrubú nedbanlivosť a nie sme prví, veď minister Karas tu došiel s Trestným zákonom, kde má tiež hrubú nedbanlivosť, lebo na to tlačia smernice Európskej únie z oblasti životného prostredia. Čiže my sa dostávame do nejakej novej etapy aj v trestnom práve, to je celkom za málo vec, že to ide ako keby súbežne, kde už bude treba a kde sa ľahšie budú trestať ľudia za to, nieže sa im bude musieť dokázať úmysel, ale bude sa im musieť dokázať hrubá nedbanlivosť.
Čo by sa tu dalo ešte vylepšiť je to, že, a myslím že to pán Baránik hovoril, tá odborná nedbanlivosť, na ktorú ste sa aj vy pýtali, že áno, možnože by bolo šťastnejšie, keby sme ju priamo z toho Obchodného zákonníka preniesli aj do tohto zákona, nech je zadefinovaná priamo. Aby potom neboli spory, že, že ten minister nemá vlastne zmluvu podľa Obchodného zákonníka, a teda nemôže konať s odbornou starostlivosť. Ak ste na toto narážali, tak áno, to by mohlo byť to vylepšenie. Lebo napríklad sú verejní funkcionári, veď viete, v mestských podnikoch, štátnych podnikoch, ktorí majú manažérske zmluvy a tie idú podľa Obchodného zákonníka. Čiže na ne platí odborná zodpovednosť aj keby sme ju tu nedefinovali. Ale potom sú tu tí rôzni, naozaj tí verejní funkcionári toho, tí politicky volení a podobne, ktorí, ktorí nemajú zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Čiže asi by bolo šťastnejšie v druhom čítaní tu dodefinovať to.
Určite aj pán poslanec Kučera, len ono by to asi nešlo priamo do tohto zákona. Bolo by sa treba zamyslieť, či by to bol nejaký nový druh trestu v trestnom konaní alebo v nejakom inom konaní. Ale západoeurópske štáty, niektoré, poznajú zákaz vykonávania verejnej funkcie. Tam možno troška budeme narážať na to, že bolo by treba sa troška zaoberať aj tým, že ako je to pri tých volených funkciách, ale pri tých bežných verejných funkciách to určite je. A mne sa zdá, že aj pri tých volených v niektorých štátoch, ale to tiež nie je až taký problém, lebo nebudeme prví, ktorí to budem zavádzať. Iste aj o toto sa dá ten návrh zákona vylepšiť.
Potom ďalšie veci, ktoré tu zaznievali, a tie mali najmä páni Kuffa aj mladší, aj starší. Myslím si, že, takto, nevyriešime vždy jedným zákonom úplne všetku nespravodlivosť na svete. To poviem ako iný príklad, že vždy keď ideme so zákonom na ochranu verejného záujmu, tak sa dostaneme k diskusii, že prečo nefunguje zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Lebo bežní ľudia, bežní ľudia to tak spájajú, ale to sú dva odlišné zákony. A tuná sa dostaneme k tomu istému, že dnes sú zákony, aj sú mechanizmy, ako by sa to dalo riešiť, len podľa mňa ľudia na Slovensku častokrát nie sú, a teraz a to neni ani kritika na nich, ale celkove že právne povedomie na Slovensku, nemyslím si že je nejaké také, že to je úplne bežná záležitosť. Je to podľa mňa troška pozostatok aj so socializmu ešte, že štát sa teda mal tendenciu o všetko starať, o všetkých starať a nie sme tu veľmi tak naučení povedzme ako v Amerike, v Kanade, že niekde sa šmyknem, zlomím si nohu, hneď dám žalobu a vysúdim si peniaze, hej, že som to veľmi zjednodušil, že mali sme tu troška iný prístup vôbec ku všetkému.
Ale keď hovoríte, že poďme riešiť teda aj tú škodu, ktorá vznikne občanom. No veď dneska je zákon, ten takzvaný Lubyho zákon, zákon o zodpovednosti štátu za, za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, tak to zjednoduším, ktorý znamená, že keď sa vám stane škoda a keď mu spôsobí štátny úrad, tak vy dostanete odškodné, o tom je ten zákon. Ten zákon existuje. Ak je v niečom nedokonalý, poďme sa o ňom baviť. Len neviem, či by to nebol prílepok k tomuto zákonu. Ale jasne, dá sa aj ten zákon vylepšovať.
Pokiaľ sú tam také situácie, ktoré hovoríte, že nejaký orgán nekoná dlho. Tak teraz by sme museli asi rozmýšľať, že či hovoríme o pandémii, kedy sme tu prijali množstvo zákon, ktoré, okej, nehovoríme o pandémii, lebo počas pandémie sme tu prijali zákony, kde sa všetky lehoty akože nulovali, čiže tí úradníci nemali počas pandémie žiadne lehoty. A mám tu inak v prvom čítaní zákon, kde konečne už tieto výnimky im rušíme, čiže to potom sa o tom budeme baviť. Lebo naozaj počas pandémie neboli lehoty. Mnohé úrady nemali žiadne lehoty. Tie, podľa správneho predpisu sa nepostupovalo. A vy myslíte asi mimo pandémie teda, tak som pochopil, no tak, viete, tak máte tam vždy inštitút, že viete dať podnet na prokuratúru, ktorá má preskúmať, že či sa postupuje zákonne. To môže dať každý. Ak toto nefunguje, dneska je inštitút žaloby pre nečinnosť, tak dá sa dať žaloba pre nečinnosť toho úradu. To existuje, to funguje. Áno, tak áno, ale keď ukazujete na peniaze, tak potom sa zase musíme zamyslieť, že či tie, či to je človek, ktorý je nemajetný a vie využiť zákon o právnej pomoci. A tam napríklad by som s vami súhlasil, ale neviem, či si to tiež myslíte, ale bolo v programovom vyhlásení vlády, škoda, že žiaden z ministrov spravodlivosti sa toho nechytil, že asi by bolo dobré uľahčiť prístup väčšiemu množstvu ľudí podľa toho zákona o právnej pomoci. Lebo ja si myslím že nie je dneska dobre nastavený. A pokiaľ nejde o nemajetného človeka, no tak asi neni správne, aby sme majetným ľuďom pomáhali s právnou pomocou, ak nejde o trestné právo. No a tam si to teda naozaj musí zaplatiť. Ale tie inštitúty tu sú.
A zase aby sme tu neboli nejaký extrém voči iným krajinám. Podľa mňa v iných krajinách nie sú nejaké špeciálne inštitúty okrem tých, ktoré som spomínal, že dokonca v mnohých krajinách prokuratúra vôbec do civilného procesu ani nezasahuje. Ale je tam minimálne tá žaloba na nečinnosť, a tá funguje aj tu. Čiže my tu máme všetky tie prostriedky, ktoré, ktorými sa to dá dosiahnuť. Len súhlasím s vami, že jednak právne povedomie je nízke, jednak tá vymáhateľnosť práva je tu nízka a aj tie orgány činné v trestnom konaní a aj všetko, čo s tým súvisí, nekonajú tak, ako by mali. Čiže, ale kľudne bavme, pokojne sa bavme aj o týchto veciach. Len nedá sa všetko liečiť v tomto jednom zákone, lebo to sú samostatné iné zákony a obávam sa, že ak by sme to išli otvárať a novelizovať a dávali to sem, tak by nám to pani prezidentka vrátila ako prílepok. Ale inak s vami súhlasím, že ak tam niečo nefunguje, poďme sa o tom baviť, poďme to vylepšovať. Ja si myslím, že tieto veci mali hlavne ministri spravodlivosti vylepšovať, už ktokoľvek to bol, ktorí, ktorí to majú v agende. A až toľko sa tomu, podľa môjho názoru, nevenoval žiadny z nich, ktorí tu doteraz boli.
No a na záver ešte poviem, že ja som sa snažil naozaj že nebyť osobný, ani nejako nikoho tuná nekritizovať za to, že uvažuje nad tým, že, že by to nepodporil, ale po tom všetkom, čo sme si tu absolvovali a mali sme tu pomerne dlhú diskusiu, ja som nevedel, že budeme toľko diskutovať, dokonca som ani nestihol ísť do TA3, som mal ísť vystúpiť, tak tuším pán Viskupič bol namiesto mňa, ako som počul. Ale považoval som túto tému za veľmi dôležitú, aby sme si to vysvetlili. Pretože som sa vás snažil presvedčiť, že urobili sme maximum a že je to hodné, aby ste to postúpili aspoň do druhého čítania. Keď v druhom čítaní tam stále zostanú veci, ktoré sa vám nepozdávajú, lebo počul som aj, že prečo tam musí byť popri hmotnej zodpovednosti antikorupčná žaloba. Však rozprávame sa o tom. Ak, ak môže tam zostať iba hmotná zodpovednosť. Akože aj to je riešenie, ak, ak, ak to je iba priechodné cez hmotnú zodpovednosť, tak budeme riešiť a dolaďovať len hmotnú zodpovednosť, tak porozmýšľajte nad tým aj v tomto smere, že to druhé čítanie nám predsa len istý priestor vytvára. A ja si myslím, že tak v duchu sa každý z vás zamyslí nad tou hmotnou zodpovednosťou, že by to bolo asi dobré. Len uvažujeme, že či je toto to najlepšie, alebo ešte troška to inak spraviť.
A že keď uvažujete nad tým a viete o tom, že hmotná zodpovednosť, jej zavedenie, by bolo dobré, a tento návrh už netreba naozaj nejak veľmi dolaďovať z hľadiska hmotnej zodpovednosti, tak dáte tomu šancu a potom, keď v druhom čítaní tam stále budú veci, ktoré nám vadia, tak to už oveľa aj my ľahšie pochopíme ako by sme, ako teraz to oprávnene kritizujeme, že nechcete ani ten zámer niektorí z vás pustiť do druhého čítania.
Čiže toľko za mňa, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, bola tu konštruktívna diskusia, si myslím, že v drvivej, prevažnej miere určite a vidím, že viacerí sa o to zaujímate a nad tým rozmýšľate a to, že už máme málo času, už to je vlastne posledná šanca, ako to tu tuším Jožo Pročko, aby sme tú hmotnú zodpovednosť zaviedli, tak aj nad tým sa treba zamyslieť, že my už nebudeme mať ďalšiu schôdzu a ďalšiu schôdzu. My už máme v tomto volebnom období len túto schôdzu a v inom volebnom období sa v tomto zložení už takto nestretneme, určite nie stopäťdesiati tí istí poslanci a nevieme, kto sem príde, a možno tí ďalší ľudia už nebudú mať taký vzťah k zavedeniu hmotnej zodpovednosti. Čiže netreba niečo odkladať, treba už naozaj sa k tomu postaviť čelom a, samozrejme, každý podľa vedomia a svedomia aj v tom duchu, ako sme sa o tom dneska rozprávali.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 13:11 - 13:13 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Milan, ďakujem za tie prípady, príklady, ktoré si vysvetľoval, ako by sa to riešilo v prípade žúrky, ktorú si organizoval Richard Sulík v Dubaji za štátne peniaze a podľa všetkého, podľa predbežných odhadov za viac ako milióna eur minul na súkromné účely, na účely strany SaS bez toho, aby vydokladovali tieto výdavky, bez toho, aby boli k tomu akékoľvek objednávky, faktúry. Presne takto takýto zločinci skorumpovaní by týmto zákonom boli postihnutí. A čo je vlastne dôležité, nielenže by boli postihovaní, ale že by to odstrašovalo od toho, aby takýto skorumpovaní zlodeji do politiky vôbec išli. Lebo by zistili, že v tej politike sa nevedia obohatiť. A presne to isté aj v prípade toho Suju. Človek, ktorý sa tu chváli s tým, že trénoval Černákových vrahov, keď dostal moc spravovať, byť pravou rukou Kotlebu na banskobystrickom VÚC, tak zrazu 112 stavebných strojov, môžeš sa vyhovárať koľkokoľvek v tom odkaze, čo Jožo Pročko povedal, vidíte rovno tie fotografie, že naozaj sú to ťažké stavebné mechanizmy, podotýkam, z ktorých mnohé dodnes fungujú, ktoré sa dodnes používajú. A keď si dáte iba tak veľmi skromne 9 ton v priemere na jeden takýto stavebný stroj krát 112 strojov, máte milión kíl ocele alebo milión kíl železa. Už len to keď si predstavíme, že politik sa má správať v takej pozícii, Suja, ako dobrý hospodár. Kto z nás by bol taký hlupák, ak by doma mal milión kíl železa, že by ho predal kamarátovi za euro? Kto z nás by bol taký hlupák, že by funkčné stavebné stroje predal kamarátovi za euro? Suja to dokázal. A práve na takýchto ľudí ten zákon má byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 13:09 - 13:11 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak vyzval si, že teda, že máme na to upozorniť, tak dajte si, stačí, keď si dáte do gúglu: Suja predal stroje. A hneď prvý článok denníka Pluska, pozrite si aké stroje predal na jedno euro, pozrite si, čo predal. Samozrejme, že takíto politici, politici, úvodzovky hore aj dole, vám nebudú súhlasiť, aby mali hmotnú zodpovednosť. Takíto ľudia, ktorí predávajú svojim kamarátom, ktorí dohadzujú kšefty svojim kamarátom, nebudú chcieť, aby mali hmotnú zodpovednosť. Je smutné, naozaj je smutné, že sedíme v pléne, kde politici idú s tým, rozprávajú svojim voličom, že my budeme čestní, my sa čestne správame. No tak čoho sa bojíme? Čoho sa bojíme? Dajme si tú hmotnú zodpovednosť.
Rozprával si, prihovoril si sa k pánovi Baránikovi, no jednoducho ani ja nechápem, prečo v tom 2016 on za to hlasoval, teraz sa usmieva, ale on za to hlasoval, asi zabudol na to. On v 2016 za to hlasoval, za identický zákon, ako sme predkladali, a potom už nehlasoval. A teraz som počul ako povedal, že vlastne on to nemôže podporiť, lebo to, ja tomu nerozumiem. Keď o niečom, keď som si v 2016, mal som svoj, svoju predstavu o spravodlivosti, svoju predstavu o zákonoch a hlasoval som za tento zákon a za identický zákon som v 2016 nehlasoval, tak ja tomuto vôbec nerozumiem. Naozaj toto je pre mňa veľmi otázne. Takže takto to je. Nečestní politici nebudú chcieť, aby hmotná zodpovednosť bola.
No a ešte sa, ešte mám krátko, ja sa pripájam k pánovi Kučerovi a toto je výborná naozaj, to by bol taký pekný bonus, čo si povedal, pán Vetrák, že, že naozaj aby ten politik nemohol byť v politike. To je výborné. Takýto pozmeňovák určite pripravíme. To bude, to bude bomba, ak to prejde, a verím, že to prejde, pani poslankyňa s najkrajším menom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 13:07 - 13:09 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Milí kolegovia, začnem takou povestnou rétorikou jednej vašej kolegyne. Kolegovia, neblbnime, neblbnime, to fakt nechcete podporiť zákon, ktorý by bol bič na politikov? Veď to vyzerá, že si idete obhajovať svojho šéfa. Neblbnime, prosím vás! Fakt neblbnime! To by sme mali my všetci, ktorí sme išli do politiky ako protikorupční, a hlavne vy, aj keď síce meníte hru, ja neviem, či to je názov tej zmeny alebo tej hry, alebo čoho, ale, prosím vás, neblbnime!
A teraz vecne. Tak ako povedal pán kolega Vetrák, skutočne sú tam aj tí prípravcovia tých jedných, jednotlivých procesov toho správneho konania, rôznych iných vecí, napríklad pri stavebných úkonoch, kde máme pracovníčky, ktoré vedome za možno aj nejakú protihodnotu urobia to, že vám dajú aj tomu verejnému činiteľovi napríklad podpísať úplnú nejakú nezmyselnosť alebo protizákonnosť. A tam by to malo byť aj taká výstraha pre tých jednotlivých pracovníkov, či už je to na ministerstvách, na obecných úradoch, na okresných úradoch, že v podstate tým svojím konaním za nejakú úplatu, za korupciu a v prospech pre toho, pre svoj prospech a zároveň protizákonný ako keby čin teda pre občana, aby umožnila, uľahčila alebo proste za podvodom spôsobila prospech, tak aby boli aj títo pracovníci trestaní. Malo by to byť spravodlivé aj pre verejného činiteľa, ale aj pre tých jednotlivých pracovníkov a zároveň to bude možno aj také memento, že aby sme my urobili tú dôveru v ten štát a tých pracovníkov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 13:06 - 13:07 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Áno, ja nadviažem, keď je niekto bezmajetný, napríklad tak ako Igor, tak jak si povedal, Milan, tak dajme do zákona teda o tej hmotnej zodpovednosti to, čo si hovoril, že ak niekto z politikov pochybí, aj teda nemajetný, tak bude mať zákaz vstúpiť do verejných funkcií alebo do politiky na iks rokov alebo vôbec. Podobne možno jak je to s vodičákom, proste odoberú ti ho, keď nevieš šoférovať, tak odoberú ti tu rovnako nejaké poverenie, keď nevieš spravovať majetok, to je jasné, však ľudia aj odstupujú, aj keď teda veľmi neradi ako napríklad pán Vlčan že posledne, ale možnože toto je aj tá lepšia varianta, lebo naozaj raz pochybíš a niekto ako pán Vlčan napríklad, aj keď teda nie je to úplne ten istý prípad, tak by sa zrejme už nikdy do tej funkcie nemal dostať a viacerí politici by tu už dávno neboli. Takže pripravme takýto pozmeňovák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 13:02 - 13:04 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Milan Vetrák, ďakujem ti za nás poslancov aj za ľudí na Slovensku, za tvoju prácu aj pri tomto návrhu zákona, naozaj ty si v tomto veľmi dobrý a si veľký pracant, tak ti ďakujem aj touto cestou za, za tvoj výkon.
Hmotná zodpovednosť politikov a všetkých verejných funkcionárov by mala byť samozrejmosťou pre každého jedného človeka, ktorý spravuje verejné financie, či to je starosta najmenšej obce alebo či to je, ja neviem, niekto na župách, alebo tu v parlamente. Mala by to byť samozrejmosť a ja si myslím, že ľudia na Slovensku si po desaťročiach zaslúžia, aby, aby konečne mali istotu, kde idú ich peniaze, ktoré platia na daniach. Kde idú a ako sú spravované ich mozole z ich daní, ktoré odvedú štátu a naozaj nemôže to ďalej takto pokračovať, však keď človek počúva tie kauzy, veď to sa nedá ani, ani vnímať, ani stíhať čítať, že koľko, koľko tých kadejakých káuz rozkrádania verejných financií sa dennodenne ukazujú navonok.
Včera som sa zhodou okolností rozprával s niektorými zamestnancami tu v Národnej rade a okrem iných tém bola aj téma korupcie a hmotnej zodpovednosti. Zarazilo ma, zarazilo ma, keď boli tam vlastne všetci páni a keď povedali, že oni, oni žijú v tom, že okrem dvoch, povedali aj mená, že okrem dvoch poslancov, že sú všetci korupční, takže mňa to, a ja sa im vôbec nečudujem, že majú takýto názor. Naozaj podľa toho, ako to tu doteraz fungovalo, ako tu predchádzajúce vlády drancovali a napríklad aj po tej včerajšej kauze... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 12:56 - 12:58 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Budem sa opakovať. Jožo Pročko nás od začiatku volebného obdobia pucoval, cepoval, naháňal, aby sme tu hmotnú predložili, začali sme robiť aj s pánom Vetrákom, aj s legislatívnym tímom. My máme voľajakých sedem verzií, päť, šesť, sedem verzií. U nás by s tým nebol problém, len teraz jak začali tie rokovania a pozývali sme k tomuto zákonu vecniarov z koaličných strán, tak tam to nejak viazlo, tam nebola ochota. Potom sme kontaktovali gestora zákona, teda ministerstvo spravodlivosti, tiež nesúhlasilo s niektorými verziami a sama, tak jak hovoril pán Vetrák, sama ministerka spravodlivosti, pani Kolíková, vtedy povedala, že aká verzia by sa jej pozdávala, a to je tá o tejto súkromnoprávnej žalobe, o tom actio popularis. Takže to nie je tak, že až teraz to predkladáme. To už tu nebolo viac razy schválené.
Keď si, Milan, dával ten príklad na, na tom Dubaji, keby toto niekto spravil v súkromnej firme, že, ja neviem, dostane budžet na zahraničnú cestu 20-tisíc a zrazu donesie súkromníkovi nejakej takej stredne veľkej firme účet na milión, ako by sa s ním vysporiadal ten súkromník? Koniec, proste by skončil a o tomto je ten zákon. Toto platilo za komunizmu, že zo štátneho nekrváca a ono to tu funguje stále a kvôli tomu treba tento zákon, aby sme jednoducho tú hmotnú zodpovednosť nenastavili pri nakladaní s verejnými financiami len na spoločnosti, ale aj na konkrétnu osobu. A o tých detailoch sa môžme baviť. Bolo to tu rozoberané, že kde je definícia verejného funkcionára, verejného činiteľa, kľudne, kľudne tam môžme spraviť také ústupky, že.... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2023 12:39 - 12:53 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
V rámci rozpravy, lebo padli tu aj niektoré otázky a ak ich nezodpoviem a možno sa ešte niekto bude chcieť spýtať, tak zodpoviem potom už v rámci záverečného slova.
Ja som naozaj zámerne sa chcel venovať len odbornej stránke veci, lebo ak sa pustíme do uvádzania rôznych príkladov, kto, kde, kedy, ako, tak sa tá debata úplne že odkloní od, od podstaty veci a vlastne sa nedozvieme ani odpovede na tie otázky.
Takže začnem tuná pánom Filipom Kuffom. Filip, prosím vás, takto, že § 2 písm. c): verejným činiteľom je fyzická osoba, to sú tie pojmy, kde sú definované podľa osobitného predpisu, odkaz, poznámka pod čiarou 2, čl. II ods. 1 ústavného zákona. Čiže keď pôjdete do ústavného zákona, tam je ten dlhý zoznam, to keby sme si tu čítali, zabijeme (reakcia z pléna), áno, áno. Čiže máme to tam takto podchytené, ale vždy je to na diskusiu. Keď si povieme, že no títo, už tam nejaký šéf nejakého zdravotného strediska v Hornej Dolnej, ten by tam nemal byť, tak dá sa to zužovať. Môžme napísať čl. II ods. 1, to sa dá upravovať, hej. Že toto neni ako teraz alfa omega toho návrhu, ale my sme si, my sme nastavili na začiatku že celý ten zoznam. Ale môže byť aj menší.
No teraz teda k tomu, čo sa vlastne pani poslankyňa pýtala, Vorobelová, ale aj Marián Viskupič hovoril, že nech to tak poviem polopatisticky. Tak teraz naozaj že nevyberám to zámerne, ale už keď tu Igor Matovič spomenul ten prípad toho Dubaja, Expo Dubaj a teda pána Sulíka, tak môžme si to na pánovi Sulíkovi rozobrať polopatisticky, že ako to, ako by to fungovalo podľa tohto zákona. Ale to je naozaj len zhoda okolností, lebo je to čerstvá vec. Čiže aj s tým, ako to je tu zadefinované.
Tak niekto musel vymýšľať tú cestu do Dubaja, hej, že niekto musel chystať odborné podklady o tom, že kto tam má ísť, kto má byť súčasť delegácie, koľko sa má minúť na stravu, jednoducho ako majú byť drahé letenky, niekto to musel dávať dokopy, to bol nejaký odborný zamestnanec, a možno to nebol iba ten vedúci oddelenia, možno to bol aj riaditeľ odboru nad ním, ktorý to ešte parafoval, možno tam niečo spripomienkoval, potom generálny riaditeľ sekcie, potom možno štátny tajomník bol do toho zapojený a nakoniec to bol pán Sulík, ktorý to musel akceptovať, aby tam odleteli a celé to zorganizovali. No tak teraz by sme sa museli pozrieť najprv na tie odborné podklady, či napríklad ten zamestnanec ministerstva odporúčal, aby tam išla jeho dcéra. Ja neviem. Ak to odporúčal ten zamestnanec a pán Sulík sa toho držal, tak by bol zodpovedný ten zamestnanec, lebo tak asi by to bolo vyhodnotené ako hrubá nedbanlivosť. Lebo možno že tá jeho dcéra je taká špičková expertka, že tam musela ísť. Viete, to niekto musí posudzovať, čiže ja by som sa nebránil tomu, aby aj ten odborný zamestnanec bol zodpovedný za takúto vec, ale pokiaľ to bolo tak, že odborný zamestnanec povedal, že pôjdete tam traja a nebudete tam mať žiadne recepcie a zrazu pán Sulík sa rozhodol, že bude tam recepcia za státisíce a pôjde tam aj moja dcéra, no tak podľa tohto zákona by on zodpovedal v plnej miere za tú škodu, ktorá bola spôsobená, a takto by sme si mohli rozoberať aj iných funkcionárov.
Ja som to naozaj zobral iba ako čerstvú vec, že nerobím to zámerne, ale keď pán Viskupič chcel vedieť, že ako by to fungovalo na pánovi Sulíkovi, tak takto by to fungovalo na pánovi Sulíkovi, keby ten zákon platil, ale keďže ten zákon bude platiť dopredu, tak sa nebude vzťahovať na nikoho dozadu, čiže ani na pána Sulíka, keďže to už sa stalo v minulosti, lebo retroaktívna zodpovednosť, či už je to administratívne trestanie alebo trestná zodpovednosť, to by bolo protiústavné. A takto by sme mohli rozoberať aj iných, ale aby sme pochopili, že ako by to fungovalo na Expo v Dubaji.
No a dneska, ako to bude fungovať bez hmotnej zodpovednosti, bude, že sa to bude riešiť ako trestný čin a pokiaľ sa nepreukáže úmysel a bude to, niekde to bude padať niekde dole, dole, dole, tak sa to rozplynie a nič z toho nebude. A keď to nebodaj takto napísal ten zamestnanec z toho ministerstva, no tak dostane ten regres v podobe niekoľkomesačného platu, ale aj tam by ste museli dokázať úmysel, čo mu asi nedokážete, takže z toho nakoniec možno nič nebude. Ale uvidíme, musíme sa nechať prekvapiť, lebo orgány činné v trestnom konaní majú už rozviazané ruky a budú to šetriť. Ja si myslím, že to, čo bolo publikované, že na prvý pohľad sa nezdá, že by to mohol nejaký odborný zamestnanec poradiť, čiže to pravdepodobne boli asi nejaké rozhodnutia, ktoré vychádzali z vyššej úrovne, ale nechcem prejudikovať.
No a takto by sme, samozrejme, mohli rozoberať aj ďalšie prípady a boli tu už spomenuté, no nechcem byť osobný, však už viacerí to hovorili aj o pánovi poslancovi Sujovi, a ten prípad úplne podrobne nepoznám, takže nechcem to rozoberať do detailov, ale ak bude niekto reagovať fakticky a pozná ten prípad konkrétnejšie, tak, samozrejme, dá sa to v duchu toho zákona vyložiť, ale nechcem byť osobný, lebo chcem, aby sme sa o tom bavili odborne.
Ja na čo chcem ešte poukázať, že nás naozaj pani bývalá ministerka Kolíková dva roky držala v šachu s tým, že ona nesúhlasí, aby bola forma hmotnej zodpovednosti zavedená spôsobom, akým to naposledy navrhoval pán poslanec Pročko. To znamená tá veľmi zjednodušená hmotná zodpovednosť výlučne na verejných funkcionárov. To bolo len na verejných funkcionárov bez tých úradníkov. A keď som sa jej pýtal, že ako by to mohlo byť spravené, tak ma odkázala na tento zákon, len staršiu tlač tohto zákona, teda nielen hmotnú zodpovednosť, ale aj tú antikorupčnú žalobu, lebo tu sú dve témy v jednom návrhu. Aj hmotná zodpovednosť, aj antikorupčná žaloba. No a ja som vlastne spravil to, že som zobral tú tlač, chcel som jej vyjsť v ústrety, lebo aj týmto spôsobom sa to dá riešiť, zobral som tú tlač, doplnil som ešte výhrady, ktoré k tomu som počul od pána poslanca Dostála, ktorý dotazoval pána poslanca Baránika, zapracoval som to v maximálnej možnej miere, a ja nebudem nadávať teraz kolegom, ani to nerobím, ja na nich len apelujem a v dobrom to myslím, že ja už som viac spraviť nevedel, aby som im vyšiel v ústrety. Už musia teraz oni takou troškou v druhom čítaní prispieť, aby sme to doladili do tej stopercentnej formy.
A zase ja poviem, a nebudem menovať, ja viem, že aj medzi nimi sú ľudia, ktorí by nemali problém s tou hmotnou zodpovednosťou, ale poznáte to, že máte aj hlasovania na klube, väčšina toho klubu sa rozhodne inak, sú tam individuálni aj jednotlivci aj v SaS-ke, ktorí by to podporili a možno to podporia, keď sa spoľahnú na svoje vedomie a svedomie a budú hlasovať inak, ako im povie klub. A ja nebudem hovoriť mená, lebo by to bolo nefér. Sú tam aj takí, o ktorých viem, že by to podporili. No ale viete, no oni sa budú musieť rozhodnúť a ja nich môžem len apelovať, že už to, čo by tu bolo treba doladiť, tak to je naozaj niečo, čo sa bežne robí v druhom čítaní a, Alino, ty sám dobre vieš, že sú aj návrhy, ktoré dolaďujeme v druhom čítaní proste, že a sú s oveľa väčšími, by som povedal, otáznikmi, keď to takto diplomaticky poviem, ako je tento návrh. Tento návrh už je skutočne až na pár detailov aj vykonateľný, lebo pani poslankyni na tom hlavne záležalo.
No a keď sa pani poslankyňa pýtala, že ako by to fungovalo, no tak ja neviem, či to stačilo na tom príklade pána Sulíka. No tak pozrite sa ten ods. 1, ods. 4 v § 3. Pýtali ste sa na odbornú starostlivosť. Odborná starostlivosť je niečo, čo je definované v Obchodnom zákonníku, je to pojem, ktorý sa používa pri manažéroch, a väčšinou minister, starosta, primátor je svojím spôsobom aj manažér a mal by pristupovať k veciam s odbornou starostlivosťou. Ten pojem je definovaný v Obchodnom zákonníku. Čo to znamená? Čiže on je definovaný v právnom poriadku, netreba ho definovať znova tu. No a bude to jednoducho tak, ako som vysvetľoval aj na tom príklade pána Sulíka, že budete mať nejaké odborné podklady. Tak pokiaľ sa bude ten funkcionár držať tých odborných podkladov, no tak nebude hmotne zodpovedný. Pokiaľ mu niekto napíše tri alternatívy, on sa bude držať troch alternatív a tých odborných podkladov, tak nebude podľa tohto zákona hmotne zodpovedný, bude zodpovedný niekto z tých, ktorí mu pripravovali odborné podklady. Pokiaľ sa ale odchýli od tých podkladov, pôjde si vlastnou cestou, lebo musíme si aj povedať, že čo vlastne chceme a čo očakávame od hmotnej zodpovednosti, lebo áno, môžme to celé hodiť na toho verejného funkcionára. Už sme to tu skúšali. Boli výhrady, že nie, to nikto nebude chcieť ísť do funkcie. To nie je dobré riešenie. Už sme to tu skúšali. Väčšina ľudí to tu nechce v tomto parlamente, že iba hodiť na verejných funkcionárov.
Hovorili, že no ale mali by byť zodpovední aj tí, ktorí chystajú tie podklady, lebo ako môže verejný funkcionár si čítať tisíce podpisov a tisíce podkladov denne, alebo desiatky, stovky. Čiže ak sa neodchýli od tých podkladov, tak nebude zodpovedný, lebo ja si myslím, že ani by nemal byť zodpovedný, lebo objektívne to nevie verejný funkcionár objektívne spraviť. A pokiaľ my hovoríme o takých prípadoch, že sa bude dohadovať s nejakým zamestnancom a bude mu to hádzať na krk, tak ja sa pýtam, že a dneska to nie je možné? Veď aj dneska je to možné. Že to nebude ten problém tohto zákona. A dneska keď chce byť niekto nečestný a nepoctivý, tak aby sa vyhol na vyššej úrovni trestnému oznámeniu, tak to hodí na krk tomu zamestnancovi aj dnes a ten, lebo vie, že ten zamestnanec má len ten regres povedzme troch platov. No tak áno, toto nevyrieši tento zákon, lebo to jednoducho ani je cieľom tohto zákona. Cieľom tohto zákona je len rozlíšiť, že každý v tom procese musí mať nejakú zodpovednosť. A myslím si, že aj ten úradník musí vedieť, že nebude tam vymýšľať si niečo v odborných podkladoch, keď sú to navyše odborné podklady, a že bude dávať tomu verejnému funkcionárovi, ktorý je vo funkcii, že ho nebude zavádzať, že ho nebude klamať, že bude pre neho robiť férové podklady a bude mu odporúčať z hľadiska svojej odbornosti, ktorú má, to najlepšie. A keď ten verejný funkcionár si potom povie, že aha, že máme ísť do Dubaja, majú ísť do Dubaja len traja, máme tam ísť na dva dni a vrátiť sa naspäť vyrokovať a on si povie, že no to nie, my tam pôjdeme na päť dní, budeme tam mať recepcie, zoberieme tam ešte ďalších desiatich ľudí, tak potom nech nesie tú zodpovednosť. To je jeho rozhodnutie, odchýlka od tých odborných podkladov.
Veď to chceme snáď, však kde sa najviac, kde sa najviac vlastne robia tieto, tie podvody a to nabaľovanie sa, tá vata a podobne, však môžte sa spýtať Igora Matoviča, keď bol ministrom financií, za dva roky na tom ministerstve len na tom, že sa nedávala na finančnej správe a iných podriadených organizáciách tá tzv. vata k tým rôznym tendrom, zákazkám na informačné systémy, sa ušetrila miliarda eur. Miliarda eur sa ušetrila, keď to robili poctivo, tak áno, dá sa to robiť aj bez zákona poctivo, len vidíme, že na Slovensku to moc za posledných 30 rokov takto nefungovalo. A ak to, ak máme pomôcť tomu, že sa nebude robiť tá vata, nebude sa tam rozkrádať, nebudú sa nabaľovať, lebo inak bude hroziť niekomu hmotná zodpovednosť, tak to skúsme.
Ale nehádžme všetko na krk toho verejného funkcionára, dajme aj v tej rade pod tým nejakú zodpovednosť tým úradníkom a, samozrejme, tým úradníkom dajme možnosť sa aj poistiť, pretože predsa len ak ste robili úradníkov, ja som to robil 13 rokov, tak tiež je to fuška, tiež máte toho veľa, tiež niekedy nemáte čas, tiež sa môžte pomýliť. Len ak sa pomýlite až hrubou nedbanlivosťou, tak nech sa poistí ten zamestnanec. Inak to dneska nie je žiadna novinka, keď robíte, ak ste boli niekedy členmi dozornej rady v nejakom podniku, či už na komunálnej úrovni alebo v štátnom podniku, tak dneska sa viete poistiť za zodpovednosť, ktorú spôsobíte pri výkone funkcie. Taký poistný produkt dnes funguje a nemusíte mať na to ani zákon. Takže aj to funguje.
No a potom posedná vec, myslím, že Alino Baránik to spomínal, že sa ti nepáči, že sa ti nepáčia dve veci. Prvá vec je tá, že môže verejný funkcionár akože úplne ujsť z tohto systému hmotnej zodpovednosti, keď prepíše majetok na niekoho iného, máš pravdu a mám pocit, že sme sa o tom aj spolu rozprávali a môžme sa o tom, samozrejme, rozprávať aj takto verejne. Áno, súhlasím, že treba potom vymyslieť nejaký spôsob, a niektoré štáty to poznajú, že zakážu výkon verejnej funkcie funkcionárom, ktorí sa dopustia niečoho, čo by bolo potrestané cez zákon o hmotnej zodpovednosti. Že nemôžete ich, áno, tak môžme si to teraz na Igorovi vysvetliť, že Igor prepíše majetok na manželku a teraz si všetci už myslia, že bude všetko akože si môcť dovoliť, čo chce, lebo naňho nikto nemá, no tak dajme do zákona, že taký funkcionár, ak nebude postihnuteľný cez hmotnú zodpovednosť, tak bude mať zákaz výkonu verejnej funkcie na 4 alebo 8 rokov, veď to štáty iné poznajú, aj v západnej Európe to tak majú niektoré štáty. Urobme to tak. Tak to vieme postihnúť. To neni neriešiteľná vec, že, a nepoukazujme na to, že to je nejaký problém. To nie je problém. Dajme zákaz verejnej funkcie, ak nie je postihnuteľný verejný funkcionár cez hmotnú zodpovednosť.
A pokiaľ ide o generálneho prokurátora. My tu práve že až tak neposilňujeme, pán poslanec, toho generálneho prokurátora, lebo pretože my práveže pri tej antikorupčnej žalobe, lebo tam sa vyskytuje ten generálny prokurátor, my práveže hovoríme, že keď Generálna prokuratúra chce zametať kauzy pod koberec, tak môže prísť bežný človek s tými dôkazmi a dať antikorupčnú žalobu namiesto tej Generálnej prokuratúry. Čiže my ho neposilňujeme, ale pýtam, že kto primárne má ochraňovať zákonnosť v tomto štáte? Veď máme zákon o prokuratúre, ktorý hovorí, že prokuratúra je dokonca v ústave, že to je ten orgán, ktorý chráni zákonnosť v štáte. Čiže ja primárne musím predpokladať o prokuratúre, že je to orgán, ktorý bude chrániť zákonnosť. A keď oni, keď je jasné, že ho nechráni, že sa vyhovárajú, že zametajú kauzy pod koberec, no tak potom dáme možnosť tomu občanovi, aby tie isté dôkazy, ktoré by mal generálny prokurátor na súde preukázať, aby vymáhal majetok, tak dáme do rúk občanovi, presne tak to robia v Spojených štátoch amerických a funguje to tam, dáme do rúk tento nástroj cez civilné konanie občanovi a ten občan podá žalobu a keď bude, na svoje náklady to bude robiť, a keď bude úspešný, tak hovoríme, že mu dáme nejaké percento ako podiel z toho majetku, ktorý sa navráti štátu, ktorý zachráni štátu. Podľa mňa to je fér. A to, že to bude 10 percent, 20, 30 alebo, myslím, že tuná je 30, ale kľudne môže byť aj menej, je to fér, lebo mal nejaké náklady s tým konaním, mal odvahu, išiel do toho, tak zachránil štátu 100 miliónov, tak dajme mu nejaké percento a nemusia to byť milióny. To je tuná nejaký nástrel, to je vždy predmetom dohody.
Čiže všetky tie veci, o ktorých hovoríme, sú riešiteľné a keď sa chceme k tomu postaviť rovno, priamo, čelom, ako sa hovorí, sme v prvom čítaní. Hovoríme o zámere a pritom už rozoberáme naozaj veľké detaily. Ak súhlasíte so zámerom, aby také niečo na Slovensku fungovalo, tak jednoducho nemáte prečo to nepustiť do druhého čítania. A druhom čítaní keď tam budete vidieť stále nejaké nedostatky a nebudeme sa vám venovať, nebudeme s vami rozprávať, tak potom pochopím, že to nepodporíte. Ale pustite to do druhého čítania. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 12:37 - 12:39 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Kuffa, už Vetrák povedal, že na poslancov je to úplne iné, ale, prosím, príďte a majte taký záujem, majte taký záujem ako pri poľovníckom zákone a ja verím, že necuknete ako pri poľovníckom zákone a ja aj verím, že aj pri poľovníckom zákone necuknete a budete taký čestný, ako ste boli.
Pán Baránik, ja som povedal o vás niečo špatné? Pustite si ten záznam! Veď som povedal, že ste čestný človek. Vy sa mi zase budete musieť ospravedlniť ako vtedy na ulici. Pán Baránik, vy ste v 2016 hlasovali za ten zákon, ktorý som predložil, a potom ste nehlasovali! Tak čo mi tu rozprávate, že čo je na tom zákone zlé? Keď vtedy bol dobrý a teraz je zlý? Pán Baránik, ale po tom včerajšku ja mám také pochybnosti, že prečo to nechcete zahlasovať, keď takéto kauzy sa vystupu... vychádzajú. Povedzte mi jednu kauzu, ktorú som mal ja?! (Reakcia z pléna.) Pán Baránik, zákon o hmotnej zodpovednosti je zákon na zlých politikov! A to, to nezmení nikto. A ja som, ja som ani o jednom saskárovi tu nepovedal, že čo jak, ako je. Novinári o vás píšu, ja nie.
Pani Slavěna, viete, keď politik nechce zákon, tak to robí ako pán Baránik, prípadne tam vpredu tí sediaci vaši, čo odišli od Kotlebu, čo mu nakakali na hlavu, tak to robia takýmto spôsobom. Klamú, rozprávajú, že zákon je zlý, neodborný, ľudí, ľudí, o ľuďoch rozprávajú, že sú idioti, blázni, veď ako môže Pročko predkladať hmotnú zodpovednosť? To vrieskal ten opálený tam vpredu. No ja som ju nepredkladal. Veď to predkladali, veď to predkladali právnici a ten opálený vpredu predkladal ústavné zákony. Aký je Suja ústavný právnik, ty kokso?! Trénoval vrahov ústavne a dôkladne! To áno. A on určite nebude, tak ako povedal Matovič, on nebude chcieť hmotnú zodpovednosť, lebo predal našej župe, Banskobystrickému kraju, majetok za euro svojmu kamarátovi. Toto je svinstvo!
Skryt prepis