Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2023 o 12:08 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 12:08 - 12:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som možno len chcela doplniť pána poslanca Dostála, 15. marca výbor pre európske záležitosti svojím uznesením uložil ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal ku krajinám Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko, k predmetnému nariadeniu, a hlasoval proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov Európskej únie. Štátny tajomník Kiča si vlastne dodržal tú svoju povinnosť a nás upozornil, že člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa odseku 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky. V takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky a takýto postup odôvodniť. Toto sa všetko udialo.
Z dôvodu naliehavosti, keďže Coreper I konal sa 27. 3. 2023 a Rady ministrov Európskej únie 28. 3. 2023, tak sme potrebovali sa rozhodnúť veľmi rýchlo, tam bola veľmi veľká časová tieseň, vlastne o ôsmej ráno zo sekretariátu sme poslali všetkým členom výboru pre európske záležitosti, ich náhradníkom a asistentom, že sme si, najprv sme sa domnievali, že môžeme ísť tichou procedúrou, tak ako to povedal teda vo svojej rozprave pán poslanec Dostál, ale potom sme ich upozornili, že na tichú procedúru je potrebná dvojtýždňová lehota, preto sa môžu riadiť len článkom II odseku 3, nie odseku 4. Osobne sme odporúčali, nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu.
Žiaľ, bola tam veľmi, veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 10:30 - 10:31 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V takej vážnej téme ma napadol ešte taký jeden smutný vtip zo socializmu. Možno ho budete aj poznať, že urobíme z vás šťastných ľudí, aj keby vás to malo stáť život. Ono je to také smutné, že vlastne je to vtipne podaná pravda o tom, ako ten socializmus fungoval, len, bohužiaľ, mi sa dostávame do situácie, že to isté sa nám stáva aj teraz. Tento zákon je dobrý práve v tom a preto tú dobrú nádej vzbudzujem, že ochraňuje práva rodičov pri výchove svojich detí. Ochraňuje práva detí pred tou indoktrináciou alebo učení vecí, ktoré rodičia nechcú a tak isto dáva väčšiu zodpovednosť rodičom pri výchove svojich detí. Ukazuje, že v prvom rade sú rodičia zodpovední pred štátom aj pred školstvom. V prvom rade rodičia a potom až deti. Tak to by bolo tak všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 10:28 - 10:30 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, ďakujem vám veľmi pekne za rozpravu aj za podporu a ja verím tomu, že nie preto, že to je môj návrh zákona, náš návrh zákon, že Kresťanská únia ide s takouto témou, ale pretože vy sami uznávate, že informovaný súhlas dať rodičom do ruky, je veľmi dobrý. Zdôrazním, že sú tam dve veci.
Informovaný súhlas. To znamená nie je to tak ako niektorí sa snažia posunúť, že nejaký zaostalí rodičia chcú zabrániť dieťaťu, aby sa dozvedelo pravdu o sexualite. Nie. Tu hovoríme o tom, že rodič dostane informáciu - vážený pán, vážená pani, o dva týždne pozývame na našu školu, takú a takú organizáciu alebo v rámci vyučovania, v rámci hodín náuky o spoločnosti sa budeme venovať téme sexuálneho správania. Budeme vychádzať z týchto materiálov, budú tam takéto nejaké materiály. Môžte si prísť pozrieť, môžte si ich prečítať, môžte si urobiť kópiu, prípadne vám ju elektronicky zasielame a na základe tohto si rodič povie. Výborne toto je veľmi dobrá organizácia. Áno som rád, že im bude niekto prednášať, ja neviem, o zodpovednom prístupe k manželstvu a rodičovstvu. Ja s tým súhlasím, výborne. Hej. Alebo toto je nejaké čudné, idem sa na to pozrieť do školy alebo pošlite mi to. No v žiadnom prípade nesúhlasím.
Ešte poviem praktickú vec. Ja som to spomínal, niektorí ste prichádzali, že čo sa týka toho náhradného programu, keby teda rodičia nesúhlasili. Sú tam tri jednoduché riešenia, ako učiteľ to viem. No jedna vec je, že môžte to dieťa dať do vedľajšieho ročníka, keď majú paralelky, zakiaľ majú hodinu. Ďalšia najrozumnejšia vec je dať to ako poslednú hodinu a teda tí, ktorí nesúhlasia, môžu ísť domov a tretia to by bola tá najkomplikovanejšia, keby sa to nejak nedalo zariadiť, tak je možnosť dohodnúť sa teda s rodičmi, že si to dieťa zoberú, keď im na tom tak záleží, aby skutočne ochránili to svoje dieťa. Takže možnosti škôl aj rodičov sú rôzne a určite sa jedna z nich dá uplatniť a ja by som vás chcel všetkých poprosiť, aby sme naozaj túto vec, keď hovoríme o tom, že rodičia majú dostať informovaný súhlas, tak ako to úplne bežne robíme napríklad v zdravotníctve, aby sme to podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 10:23 - 10:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Môžete si myslieť, čo chcete, ale ja s tým, čo zaznelo v rozprave, súhlasím. Áno, toto, toto sa, bohužiaľ, na Slovensku deje. Toto je realita, toto je realita tejto modernej pokrokovej doby a my naozaj musíme s tým niečo robiť a musíme tomu všetkými možnými spôsobmi zabrániť. Mňa ako otca väčšej rodiny a ešte troch neplnoletých detí veľmi mrzí a budem robiť všetko preto naďalej, aby, aby sa týmto ohavnostiam a zvrátenostiam zabránilo. Naozaj, nikto nemá právo svoje mylné predstavy a hodnoty pretláčať nám väčšine, majorite ľudí na Slovensku, ktorí, ktorí si ešte stále ctíme normálne a slušné hodnoty. Tak ako tu zaznelo, nikto sa ľuďom s inými názormi a inými hodnotami nemieša do ich života, majú právo si žiť tú svoju inakosť, nikto im nevstupuje do ich súkromia. Dlhé roky to takto fungovalo. Však nie iba v poslednej dobe vieme o tom, že sú homosexuáli, že sú transsexuáli, že sú lesbičky a že sú nejak, ja neviem, rôzne iné inakosti a orientácie. Roky si títo ľudia spokojne žili a teraz títo progresívni liberáli v poslednej dobe sú ako utrhnutí z reťaze. Ako toto už je, toto už je doslova šialenstvo, čo oni robia a naozaj, keď som zisťoval u niektorých učiteľov, sú vybrané školy, čo ma zarazilo. Sú vybrané školy dokonca ešte aj na Orave, ktoré tieto ohavnosti, ohavnosti do škôl dostali. Ja sa čudujem aj jednej riaditeľke, jednej riaditeľke na Orave, že ona musela nejak súhlasiť ako riaditeľka. Nie som odborník na školstvo, ale musela dať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.5.2023 10:23 - 10:23 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. K tomu všetkému čo tu bolo povedané, samozrejme, že s tým súhlasím a je to pravda. Ale predsa len takú jednu malú poznámku mám k tomu vystúpeniu, že ten jeden chybujúci učiteľ, ktorý pretavuje svoje nejaké zvrátené predstavy do vyučovania nie je obraz celého školstva na Slovensku. Vlastne, chvalabohu, ešte stále máme väčšinu učiteľov, ktorí majú ten zdravý rozum, ktorí boli vychovaní ozaj po ľudsky, povedal by som, a vďaka tomu je ešte stále je tá nádej, že to školstvo, keď budeme prijímať takéto dobré zákony, ako je napríklad tento, bude môcť dobre napredovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 10:18 - 10:20 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Budem reagovať na pána poslanca Mazureka, ktorý bol v rozprave, niektoré veci upresním. Tieto školy, tieto tzv. učebnice, ktoré sami sa nazývajú učebnice, áno, boli za čias ministrovania ministra z SaS pripravené, ale nedostali doložku a nie sú oficiálnymi učebnicami a existujú.
Čo sa týka napríklad situácie v školách, ktoré opisoval pán poslanec, my ako rodičia našich detí sme naše deti ochránili tým, že sme ich nielen z tohto dôvodu, ale najmä z dôvodu kvality vzdelávania, dali na cirkevné školy. A tam nikdy sme o takom ničom nepočuli a to ja som teda bol aj predseda rodičovského združenia, aj člen rady školy ešte ako neposlanec, lebo som sa aktívne zaujímal o takéto veci. Takže sme, vďakabohu, neboli, neboli s týmto, s týmto konfrontovaní, ani naše deti neboli tým ohrozené. Ale 90 % škôl je štátnych a na týchto školách sa môžu diať také veci so súhlasom riaditeľa alebo nejakého vyučujúceho, a preto dávame týmto rodičom možnosť takto svoje deti ochrániť. Troška taká poznámka k tomu, že na školy chodia aj dobré mimovládky, ktoré hovoria o výchove k manželstvu a rodičovstvu. Viacerí, ktorí majú prednášky, ja sám som mal napríklad prednášky o manželstve alebo o vzťahoch, a to teda veľmi výnimočne, ale chodia niektorí, ktorí sa tomu venujú. To znamená áno, sme slobodná spoločnosť a ak nejaká škola chce pozvať, tak musí s tým súhlasiť, musia s tým súhlasiť rodičia, musia o tom v prvom rade vedieť rodičia, a ak, myslím si, že škola, ak pochopí, že väčšina rodičov takéto niečo odmietne, keď sa o tom dozvie dopredu, tak pochopí, že takých ľudí vôbec nemá na školu pozývať. Ale inak sa to robí bežne v iných oblastiach. Tento náš návrh zákona dáva veľmi silný a jednoduchý, jasný nástroj do rúk rodičov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 10:05 - 10:07 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za faktické poznámky. Vystihli ste mnohé z tých vecí, ja len chcem pripomenúť kontext, aj niektorí kolegovia teraz prichádzajú, hovoríme o zákone o informovanom súhlase, ktorý rodičia majú dávať v oblasti vzdelávania výchovy v sexuálnej, sexuálneho správania. Ale v krátkom vstupe som uviedol výroky pána Šuchu, zástupcu Európskej komisie na Slovensku, ktorý teda hovorí o nejakom tlaku, hovorí o zmene DNA a to je práve príklad toho, kedy my sme slobodní a môžme si priať alebo nepriať, či takéto niečo chceme, aby tu na Slovensku bolo a o to viac v našich školách a pri našich deťoch.
Ja by som trocha zareagoval teraz tak, tak politicky, že ja naozaj fandím myšlienke, myšlienke Európskej únie, to znamená, že je dobré, že ako Európania spolu rokujeme, že Francúzi a Nemci nevedú vojnu, že môžme cestovať, že máme schengenský systém, že mnohé krajiny majú napríklad euro, čo v niektorých prípadoch pomáha. Ale v žiadnom prípade nesúhlasím s tými myšlienkami, ktoré dnes niektorí a mnohí nevolení euroúradníci šíria. Ak bolo povedané, ako povedal pán poslanec Šefčík, že je menovaný Európskou komisiou pán Šucha, nie Slovenskom, tak ja by som chcel vyzvať zastúpenie Európskej komisie, Európsku komisiu, aby, aby nám tu nedávala takýchto ľudí, pretože zbytočne odpor a oprávnený odpor voči Európskej komisii, aj voči Európskej únii, keď dáva takýchto ľudí zastupovať seba na Slovensku, ktorí vyslovene urážajú hlúpym spôsobom, zaznelo to tu, keby to pove..., keby sme to povedali na opačnú stranu. Že niekto má choré chromozómy alebo ho treba prerobiť v inom, s inou, s iným hodnotovým nastavením, tak by sa médiá, tie liberálne médiá zbláznili, Európska komisia by sa zbláznila. Ja žiadam, aby zaznelo ospravedlnenie za... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 10:03 - 10:05 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som rád, že predkladatelia prišli s týmto zákonom, pretože dá sa povedať, že už viac ako rok cítime aj tlak zo strany verejnosti a doslova pobúrenie, že čo sa deje na našich školách bez toho možno, aby o tom rodičia vedeli. To znamená, že tento, keď sa príjme tento zákon, tak určite sa zvýši ten tlak na to, aby riaditelia, ale aj triedni učitelia a ďalší o to viacej komunikovali s rodičmi o tom, čo sa ich deti v škole učia, obzvlásť, keď sa jedná o sexuálnu výchovu a keď vidíme, že kam sa to posúva, tá hranica, hej, už od nejakých desiatich rokov dieťaťa, tak, samozrejme, že to má obrovský vplyv na, na, na formáciu ich myslenia ako takého. To znamená, my tú výchovu, ktorú tam máme, k tomu manželstvu a partnerstvu a tak ďalej, tak je dostatočná na to, aby sa vedeli zorientovať a potom v staršom veku sa dozvedeli možno viacej o tých otázkach sexu ako takom.
Ja ale vyjadrujem taký, také uspokojenie alebo upokojenie verím, že v tomto parlamente drvivá väčšina poslancov, či je to opozícia alebo koalícia, to je jedno, sa v tomto zjednotíme a je tu len určite pán jedincov, ktorí možno nezahlasujú za tento zákon, ale väčšina ho podporí. A to je dôležité, aby zákonodarcovia naozaj strážili vlastne to, čo sa naše deti na školách budú učiť. Lebo ten tlak, ktorý tu je zo strany médií a verejnosti, je naozaj veľký a my musíme nejakým spôsobom to držať v našich rukách, nech je to uzákonené a hlavne nech sa to aj dodržiava tak, ako sa má.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 10:01 - 10:03 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Rišo, ja ti ďakujem, že si takto otvorene aj predtým v rozprave, ktorú som počúval z iného miesta, ale aj teraz v tejto doplňujúcej, tak som rád, že aj ty patríš k tým ľuďom so skutočnými hodnotami a ďakujem ti, že si to takto priamo, kultivovaným spôsobom pomenoval. Ja chcem aj z tohto miesta vyzvať ďalších nielen poslancov, ale aj všetkých ľudí na Slovensku s hodnotami, so skutočnými hodnotami, aby, aby sme boli výraznejší v tomto boji, lebo naozaj to, čo sa deje v poslednom období, hlavne posledné mesiace, zo strany progresívnych liberálov, to už je cez čiaru. Aj tu spomínaný, ja ho dám do úvodzoviek, odborník, lebo takýchto odborníkov ja uznávať nebudem, lebo to, čo pán profesor a človek s mnohými inými titulmi, čo vyplodil zo seba tým jeho vyjadrením, tak to je, to je katastrofa. A o to viacej mi takíto ľudia dodávajú chuti, odvahy a guráže vzoprieť sa týmto ohavnostiam, zvrátenostiam, jednoducho my, my sme zodpovední nielen za ekonomické, za ekonomické veci, ale aj za morálne a to viacej, že sme zákonodarcovia a musíme urobiť všetko preto, aby sme chránili naše deti, aby sme nedovolili týmto progresívnym liberálom trýzniť duše nevinných, nevinných detí.
Ja mám s progresívcami ako veľmi nepríjemné skúsenosti za posledné obdobie, ako tých vyhrážok, čo som ja zažil od nich za, za posledné obdobie, to už ako, to už je aj na trestné oznámenie. Ja im nevyhrá... ja sa im nevyhrážam, neútočím na nich, iba jasne, zroz... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 9:59 - 10:01 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Rišo, aj za tvoju rozpravu. No ja si dovolím najskôr troška možno parafrázovať, nebudem presne citovať ten výrok, ktorý odznel, a myslím si, že každý normálny človek a teraz nemyslím si, že konzervatívec, liberál, progresívec a neviem kto, ale každý normálne zmýšľajúci človek, každý rozumný človek by sa voči tomu mal ohradiť. Tlakom a kultúrnou zmenou treba preonačiť Slovákov, lebo majú zlé chromozómy a DNA. A toto povedal človek, ja som si vyhľadal, že to je profesor, doktor Vladimír Šucha, doktor vied, vedec, vysokoškolský pedagóg a manažér. Tak o ňom píše Wikipédia. Takže ja si myslím, že toto je pomýlené, čo povedal a mohol by sa za to aj ospravedlniť. Navrhuje zavádzať povinné kvóty, ale povinné kvóty sú vecou, ktorá ponižuje ženy. To isté, niektorí ľudia si pamätajú ten komunizmus, ja som bol vtedy 11-ročný, keď padol, alebo 10-ročný, ale vieme, že to tu bolo. Že nám niekto nariadil niečo, že ten je dobrý, ten je zlý, takto nás škatuľkovali. Už vtedy. A teraz zrazu je tu nejaká progresívno-liberálna úderka, ktorá nás ide nejakým spôsobom, dokonca si to dovolím prirovnať k Hitlerovi. Ten povedal, že Židia sú menejcenní, že Rómovia sú menejcenní, tak tu máme teraz, že Slováci sú pomýlení a majú zlé chromozómy. Tak kam sme sa to dostali? A ešte jedna vec, jeho menuje Európska komisia a nie Slovensko.
Skryt prepis