Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:34 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 9:34 - 9:36 hod.

Lehotský Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Baláž, ďakujem veľmi pekne za konštruktívne vystúpenie. Vidno, že problematike rozumiete na rozdiel od niektorých iných mojich kolegov. Chcem reagovať na niekoľko vecí, ktoré ste povedali.
Okrem vás teda aj viacerí hovorili, teda že na čo potrebujeme nový úrad. Bol by som veľmi nerád, keby sa tu vytváral dojem, že pôjde o nejaký samostatný nový úrad s obrovskou budovou, s množstvom ľudí zamestnanými a s vybavením, ja si to takto rozhodne nepredstavujem. Keď sa pozriem na HTA agentúru, tak rozmýšľam o malom počte ľudí, vysokých odborníkov, ktorí si budú vykonávať svoju prácu efektívne. A áno, tá nezávislosť úradu je aj pre mňa na základe toho návrhu, ktorý zatiaľ máme k dispozícii, je otázkou, či už voľba riaditeľa, alebo potom dozornej rady, myslím si, že sú tam miesta na vylepšenia, a s tým súvisí to, že či to má byť nezávislý úrad, alebo to má byť oddelenie pod ministerstvom zdravotníctva. Pre mňa to má význam vtedy, ak naozaj dokážeme z toho vytvoriť nezávislý úrad, ktorý bude tak apolitický, ako to len bude možné, lebo naozaj v skutočnosti nakoniec rozhoduje minister zdravotníctva.
Čo sa týka tých 5 mil., ktoré nie sú uvedené, resp. nie sú zdôvodnené, ako k nim, k úspore prídeme, pre mňa, musím povedať, že tých 5 mil. je veľmi málo, že ak sa pozerám na HTA agentúru, tak by som veľmi rád očakával, keby ten prínos bol ďaleko vyšší, a ja teda neviem úplne, že ako by mal byť financovaný ten úrad, či teda zo zdravotných poisťovní, alebo teda z tých príspevkov za registráciu liekov, v každom prípade pre mňa to má zmysel vtedy, keď bude nezávislý a keď si na seba dokáže aj sám zarobiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 9:11 - 9:12 hod.

Lehotský Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Janka, ďakujem teda za pozvanie na diskusiu, rád sa zúčastním, nakoniec som ti už poslal aj ja teda nejaké pripomienky, ktoré mám, a rovnako teda chcem poďakovať ministerstvu, že prichádza s týmto návrhom zákona, resp. s touto inštitúciou, ktorá, teda je veľmi dobré, aby bola oddelená od ministerstva zdravotníctva vzhľadom na to, že teda má byť nezávislou inštitúciou, ktorá bude bez nejakých politických vplyvov a bude riešiť naozaj aj ekonomickú, ale aj inú efektivitu liekov, to znamená, že ďakujem veľmi pekne za pozvánku na diskusie, rád sa zúčastním. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.6.2021 11:25 - 11:25 hod.

Žitňanská Jana
Ďakujem pekne. V mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ žiadam o presunutie tlače 573 na záver schôdze. Máte to aj písomne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 16:16 - 16:18 hod.

Ledecký Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ja možno pomôžem pani ministerke. Rada vlády pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, áno, bola z tohto procesu vypustená. Boli na to niekoľko alebo je na to niekoľko dôvodov. Jeden z dôvodov, že polovica tej rady vlády boli vlastne okresní prednostovia, ktorí, samozrejme, jeden druhého podporili a vlastne schválili si tam všetky projekty, ktoré boli, lebo stačilo, že jeden štátny tajomník alebo zástupca tej rady vlády neprišiel a boli vo väčšine. Čiže to bol jeden dôvod.
Tých dôvodov bolo viacej, ale možno ešte jeden dôvod spomeniem, že odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu bolo proces zjednodušiť a toto veľmi proces predlžovalo práve kvôli tomu, že napríklad tento rok je na tento účel vyčlenených 9 mil. euro a ten proces trval často viac ako pol roka až trištvrte roka od vlastne vyhlásenia výzvy, než sa vôbec podpísala zmluva. Čiže vlastne tento proces treba skrátiť a tie zdroje nie sú tak významné, aby takýto proces bol komplikovaný.
Akčné plány. Áno, vypadli akčné plány, nahrádzajú ich plány rozvoja. A nie je to len o slovičkárení, ale je to aj o spôsobe metodiky a vlastne systému, akým sa, ako tieto akčné plány budú vyzerať. Tie nové akčné plány budú podstatne menšieho rozsahu a sa zamerajú na užšiu oblasť.
A pokiaľ ste sa pýtali ešte, že, alebo spomenuli ste akčné plány vytvorené touto vládou. Musím povedať, že touto vládou nebol vytvorený žiadny akčný plán. Všetky akčné plány boli vytvorené minulou vládou a vlastne sa len teraz ako keby realizujú, v dvanástich okresoch tie akčné plány skončili a je potreba po tejto novele vypracovať nové plány rozvoja.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 16:09 - 16:11 hod.

Ledecký Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak, pán Suja, súhlasím s vami, že okresní prednostovia boli politickí nominanti a sú politickí nominanti. Aj preto rozhodovať o tom, kde sa pridelia zdroje, nebude komisia menovaná pánom prednostom, ale bude komisia, kde sú zástupcovia MIRRI, zástupcovia samospráv a aj zástupcovia štátnej správy. Takže je to také trojdelenie moci, aby nikto si tú komisiu nemohol uchvátiť do vlastných rúk.
Pán Kočiš, sociálne podniky. Sociálne podniky, o ktorých ste hovorili, ktoré boli pred rokom 2018, to neboli sociálne podniky. To len sa tvárili a rozprávali o sebe, že sú sociálne podniky. Lebo sociálne podniky, zákon o sociálnom podnikaní bol prijatý až v roku 2018. A naozaj tejto problematike sa dlhodobo a do hĺbky venujem a nezachytil som žiadny negatívny príspevok v žiadnych médiách, odkedy naozaj vznikol zákon o sociálnom podnikaní a boli jasne dané pravidlá, ako majú tie sociálne podniky fungovať. A pokiaľ si niekto myslí, že neurobí žiadne pravidlá, dá nejakej organizácii zdroje a táto zdroje nezneužije, tak buď je naivný, alebo to robí naschvál, aby tie zdroje odtiekli kdesi, kdesi mimo.
A hovoril som, že nie neziskové organizácie budú tieto zdroje rozdeľovať, ale že neziskové organizácie majú byť zapojené do prípravu plány rozvoja... Do prípravy plánu rozvoja. Naozaj v tých znevýhodnených regiónoch je tých aktérov málo. Naozaj je problém nájsť tam... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 15:53 - 16:01 hod.

Ledecký Vladimír Zobrazit prepis
Vážená podpredsedníčka vlády, kolegovia, kolegyne, pri tvorbe systému najmenej rozvinutých okresov som bol ako expert od začiatku, niekedy na prelome rokov 2015/2016. Bola to na tú dobu veľmi progresívna a prínosná myšlienka. Pripravil sa systém fungovania, ako podporiť najmenej rozvinuté okresy alebo ako podporiť rozvoj v okresoch, kde bol problém s vysťahovaním, kde bol problém s vytváraním pracovných miest.
Prišla však ďalšia éra, kde najmenej rozvinuté okresy dostali do rúk prednostovia, ktorí boli, samozrejme, zvyčajne okresní predsedovia vládnucich politických strán, a začalo sa to politicky kriviť. Celý systém prideľovania zdrojov fungoval tak, že ten prednosta si na základe toho, že bol prednosta, bez akýchkoľvek pravidiel menoval komisiu a táto komisia následne prideľovala tieto prostriedky bez jasných pravidiel. Dialo sa to niekoľko rokov a mali sme okresy, kde tie peniaze si rozdelili členovia tejto komisie do svojich organizácií, ktoré zastupovali.
Už to nesúviselo s rozvojom, a preto klasické projekty alebo klasickí úspešní žiadatelia boli takí, že sa nakupovali traktory, kde si ich nakupovali najmenej, v najmenej rozvinutých okresoch súkromne hospodáriaci roľníci. Tých súkromne hospodáriacich roľníkov to, samozrejme, v tom okrese boli desiatky, možno stovky, ale dostal ten traktor len ten vyvolený. Alebo sa opravovalo ústredné kúrenie v hoteli, neviem, ako skontrolovali, či vôbec to ústredné kúrenie bolo vymenené a naozaj rekonštruované a prečo práve ten konkrétny hotel bol vybratý a nie nejaký iný. Alebo sa opravovali budovy, obecné budovy, poprípade domy smútku, cintoríny a naozaj kde, chvalabohu, tie peniaze išli do verejnej inštitúcie, ale s rozvojom to nemalo nič spoločné, naozaj tie rozvojové aspekty neboli žiadne.
Musím povedať, že na prelome rokov Najvyšší kontrolný úrad skontroloval tento projekt a skontroloval viac ako desať okresov a vyvodil z toho nejaké závery. A keď sa pripravovala táto novela zákona, tak všetky pripomienky Najvyššieho kontrolného úradu boli v tom zapracované. Navyše sme robili aj vlastnú analýzu a takisto výsledky tej analýzy, keďže tento projekt fungoval niekoľko rokov a dal sa na konkrétnych projektoch veľmi dobre vyhodnotiť, tak celá tá analýza, samozrejme, je zapracovaná do tejto novely.
Je potrebné povedať, že najefektívnejší žiadatelia, ktorí za najmenej peňazí vyrobili najviac prospechu, boli sociálne podniky. Takže malo by sa na to prihliadať a naozaj tie sociálne podniky nielenže zamestnávajú tých ľudí, ale zamestnávajú aj ťažko zamestnateľných ľudí, kde to majú dokonca v popise a v dnešnej dobe, hoci tie sociálne podniky fungujú len tri roky, doteraz v súčasnosti zamestnávajú 1 900 ťažko zamestnateľných ľudí. Takže naozaj ten efekt robia nielen v tomto projekte.
Celý tento projekt je potrebné reformovať, zjednodušiť proces, strategicky a logicky poprepájať s rozvojom, stratégiami krajov, ktoré už, chvalabohu, existujú, so stratégiami miestnych akčných skupín. Celé Slovensko je rozdelené do miestnych akčných skupín, ktoré majú svoje stratégie, ktoré sa nenapĺňajú, takže aj toto by malo akceptovať tieto plány a nastaviť synergiu fungovania na štátny rozpočet, EÚ zdroje a ostatné zdroje.
Hlavné ciele novely, ktoré sa plánujú, je zefektívnenie financovania, synergia v podpore regiónov, adresnosť a transparentnosť systému, transformácia miery zodpovednosti, zameranie sa na obsah, nie na formy.
A možno poslednú vec, ktorá v tejto novele je, že nevytvárať územia nikoho. Stávalo sa nám, že keďže tieto územia sú podľa štatistiky nezamestnanosti, tak stávalo sa nám, že bolo územie štyroch alebo piatich okresov, ktoré boli NRO a v strede bol okres, ktorý nebol NRO, lebo mu chýbalo pár percent, pár percent alebo pár desatín percenta alebo stotín percenta na to, aby sa tým okresom stal, a keďže tú nezamestnanosť až takú vysokú nemal, tak to nebol. Tak aj táto novela rieši, že pokiaľ je takýto okres obklopený okresami NRO, tak aj tento okres sa automaticky stáva okresom NRO.
Myslím si, že sa jedná o dôležitý program, ktorý má významný vplyv.
Ale druhý bod, ktorý táto novela prináša, je plán rozvoja. Je to naozaj veľmi dôležitý plán, na základe aj toho plánu sa tieto zdroje budú prideľovať. Musí byť robený úzko, nie ako teraz akčné plány široko. To znamená, že tie akčné plány doteraz boli tak, že akúkoľvek aktivitu v danom regióne alebo v danom okrese ste si vymysleli, tak v podstate spadala do toho akčného plánu. Takže tie akčné plány by mali byť urobené úzko a naozaj mali by tam obsahovať len výhradne tie aktivity, ktoré sú pre ten región najprospešnejšie a ktoré tomu regiónu prinesú najväčšiu akceleráciu.
Tieto plány rozvoja by mali robiť odborníci v daných regiónoch alebo aktéri rozvoja v daných regiónoch, to znamená organizátori neziskoviek, primátori, starostovia, šéfovia štátnych inštitúcií, ale, samozrejme, pod odborným vedením MIRRI. Možno tu je dôležité pripomenúť, že aj keď tú novelu schválime a bude platiť, tak aby sme mohli realizovať financovanie, je potreba, aby tie plány rozvoja boli urobené. To znamená, že taký, pre ministerstvo by malo byť teraz taká dôležitá vec, aby sa urýchlili práce na tých plánoch rozvoja, aby sa naozaj urobili dobre, urobili úzko, aby tie financie, ktoré boli pridelené aj na tento rok z ministerstva financií, sa efektívne využili, aby sa vlastne vôbec využili, aby tie regióny naozaj nejakým spôsobom akcelerovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 15:45 - 15:46 hod.

Pivková Alexandra Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, prítomní, vážení teda prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k tlači 554. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, tak ako bol prednesený.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 11:39 - 11:40 hod.

Benčík Ján Zobrazit prepis
Pán Mazurek, chcem iba trochu korigovať vašu mierne romantickú predstavu, že nespúšťam oka z vašej facebookovej stránky a sledujem každý váš status či videjko. Tak nie je tomu tak. Videá som nevidel. Ale keď ste spomenul, spomenul ste vlastne dva prípady a tak teší ma, že tam niekto, kto má legálne držanú zbraň, sa mu podarilo zabrániť obetiam, v tom sa zhodneme určite. Ale povedzme si, aká je realita percentuálne, koľko je takých prípadov, keď niekto mimo ozbrojených zložiek s legálne držanou zbraňou zabránil útoku takémuto, a koľko je tých prípadov, keď niekto tiež s legálne držanou zbraňou, myslím na Spojené štáty americké, zastrelí veľké množstvo ľudí? Tam, tam je to nebezpečné, samozrejme.
No a keď ste spomínali to, že pokiaľ budete mať podiel na moci, tak čo všetko urobíte, tak ja chcem povedať tak, ako kedysi povedal v inej súvislosti Ján Luxemburský, že toho, Boh dá, nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 11:00 - 11:01 hod.

Benčík Ján Zobrazit prepis
Keďže sa tu opakovane objavili tvrdenia, že u nás nebol nikdy podniknutý útok s legálne držanou zbraňou, iba pripomeniem streľbu v Devínskej Novej Vsi z 30. augusta 2010, kde Ľubomír Harman najprv v byte zabil štyri ženy a jedného muža, následne ďalšieho na chodbe a potom ešte úplne jemu zrejme neznámu ženu, ktorá mala iba tú smolu, že vyšla na balkón. Harman legálne vlastnil šesť zbraní vrátane športovej verzie útočnej pušky vzor 58, z ktorej strieľal pri útoku.
K postihnutiu tých poctivých obchodníkov so zbraňami pripomeniem to, že podľa všetkého pri útoku na redakciu Charlie Hebdo boli použité zbrane, ktoré pochádzali zo Slovenska, a dotyčná firma, ktorá bola z toho podozrivá, neskôr predala štyri samopaly Škorpión a tri izraelské samopaly Uzi dvom francúzskym občanom, ktorí boli neskôr zadržaní.
A keď teda sa stále oháňame tým, že poctiví občania nebudú mať možnosť brániť sa pri útokoch, tak pripomeniem Spojené štáty americké, kde je najviac legálne držaných zbraní medzi tými tzv. bežnými ľuďmi. A bežne sú, bohužiaľ, aj útoky či už v nočných kluboch, v školách dokonca, či na ulici. A ja sa fakt pýtam, koľko razy sa podarilo tomu slušnému bežnému občanovi zastaviť takýto útok jeho legálne držanou zbraňou?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 15:10 - 15:12 hod.

Šeliga Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky. Tak si to zhrňme. Ak som dobre pochopil, vyšetrovať chcete, ale nie úplne všetkých chcete vyšetrovať. A už vonkoncom z tých, ktorí môžu byť vyšetrovaní, nie všetci by mali byť vo väzbe. Ale kľúč k tomu, kto a kde, ako tam má byť, má podľa vás Roman Mikulec. To je absurdná logika. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka je, že o politických väzňoch, o tom, či ste ochotní dať ruku za Dušana Kováčika do ohňa, či ste ochotní dať ruku do ohňa za Kajetána Kičuru, ani pol slova. Mne sa to javí tak, ak to tak mám povedať, že vám je vlastne úplne jedno, kde tí ľudia sú, čo je dôležité, je, aby nerozprávali. To je celé.
Ja si nemyslím, že je tu dôvod na to, aby Roman Mikulec odstupoval. Zopakujem to, čo som povedal. Ak je problém s políciou, je dôležité zavolať si policajného prezidenta Kovaříka na výbor, interpelovať ho, pýtať sa ho. Nikto sa netvári, že všetko je dokonalé, nikto sa netvári, že tu nie sú problémy. Ale tvrdiť a účelovo tu vyťahovať nejakú časť správy, ktorá tu bola prednesená, že tu je politická objednávka, že táto koalícia politicky zatvára ľudí, je donebavolajúca hlúposť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis