Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2021 o 10:24 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2021 10:24 - 10:28 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Takže po tejto turbulentnej diskusii budeme pokračovať. Myslím si, že jednou veľmi peknou témou, kde ale opäť teda pôjde o peniaze, a v tomto prípade si myslím, že o peniaze, ktoré sú naozaj potrebné, užitočné a dobré, teda vyplatené.
Čo je predmetom tejto novely? Úplne v krátkosti. Naozaj je to krátka novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Ide o to, že situácia dnes je taká, že keď dôjde k situácii, že dieťatko musí dočasne vyrastať mimo svojej biologickej rodiny či už v náhradnej osobnej starostlivosti, v pestúnskej starostlivosti alebo v ústavnej, tak len do veku šiestich mesiacov dieťatka môže uchádzač o túto náhradnú starostlivosť, žiadateľ, požiadať o príspevok na podporu náhradnej starostlivosti, teda pri zverení. Tým, že tie súdy veľakrát veľmi dlho trvajú, tak nie vždy sa tá lehota splní, čiže ten príspevok nie je vyplatený.
Takže náš návrh vlastne upravuje to, aby sa nebralo do úvahy, kedy bola tá žiadosť, teda kedy dôjde k rozhodnutiu súdu, ale kedy bola žiadosť podaná, a teda keď súd rozhodne o zverení do náhradnej starostlivosti, tak tento príspevok bude vyplatený. Naozaj je to, myslím si, že spravodlivé, aby keď prichádza dieťatko do náhradnej starostlivosti, do rodiny, táto rodina dostala naňho finančné prostriedky, aby mu mohla zabezpečiť vlastne nejaký ten vstupný balíček tých vecí, ktoré bude potrebovať. A takisto predmetom návrhu tohto zákona je zrovnoprávniť alebo upraviť aj tú výšku tohto príspevku zo súčasných okolo 550 eur na výšku 829 eur 86 centov, čo je vlastne príspevok alebo výška príspevku pri narodení prvého až tretieho dieťatka.
Takže veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona. Áno, bude to mať dopad na rozpočet, pretože navyšujeme tú sumu. Aj teda viacej uchádzačov, žiadateľov o tento príspevok, ho dostane vyplatený, ale na druhej strane naozaj ide o dobre zmysluplne použité peniaze. Tá vyčíslená suma je, ak sa nemýlim, okolo 200-300 tisíc ročne ako dopad na štátny rozpočet. Myslím si, že to nie je až taká vysoká suma.
A len teda pre vašu informáciu ešte, aby ste mali prehľad, že koľko detí celkovo vyrastá mimo vlastnej rodiny v Slovenskej republike, tak za rok 2019 to bolo 13 788, z toho teda v náhradnej osobnej starostlivosti je 6 820 detí a v pestúnskej 1 256 detí.
Ja pevne verím, že tieto peniaze naozaj budú dobre použité, že sa dostanú k tým deťom a že tieto náhradné opatrenia alebo teda tieto opatrenia náhradnej starostlivosti zabezpečia pre tie deti naozaj detstvo, ktoré, ktoré proste nebude až tak poznačené rôznymi traumami. A tak ako sme aj včera hovorili so zástupcami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a so zástupcami organizácie Úsmev ako dar, že sa nám bude dariť aj v Slovenskej republike naozaj čo najdlhšie nechávať deti v biologických rodinách a pristupovať k rôznym iným riešeniam až v tých krajných situáciách.
Ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 18:26 - 18:27 hod.

Marcinková Vladimíra
Ja by som sa chcela poďakovať pánovi poslancovi Saloňovi naozaj za veľmi korektnú diskusiu, ktorá prebehla medzi opozíciou a koalíciou v tejto veci, a možno, tak ako povedal pán Saloň, by to mohlo byť inšpiráciou, aby sme sa aj v budúcnosti pri rôznych výmenách názorov a naozaj riešeniach vecí pre ľudí držali diskusie vo vecnej rovine a v tom najlepšom možnom riešení, než púšťali emócie, ktoré niekedy prevažujú tieto diskusie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 18:19 - 18:23 hod.

Marcinková Vladimíra Zobrazit prepis
Ďakujem pekne opätovne, pán predsedajúci. V máji 2017, presne pred štyroma rokmi, sa zvyšovala materská zo 70 % na 75 % vymeriavacieho základu. Na vojačky, policajtky a hasičky sa vtedy zabudlo, lebo ich materskú upravuje osobitný zákon.
Zopakujem to ešte raz. Civilným zamestnankyniam sa zvýšila materská pred štyroma rokmi, čomu sa veľmi teším, ale ženám v armáde, Policajnom zbore, Záchrannom a hasičskom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade a v Zbore väzenskej a justičnej stráže sa materská nezvýšila. Štyri roky sa nenašiel nikto, nikto v politike, kto by sa za tieto ženy politicky pobil!
Veľmi si vážim, že sa tieto ženy na mňa s dôverou obrátili a že sa mi s pomocou predsedu branno-bezpečnostného výboru pána Krúpu a rovnako s pomocou pani poslankyne Krištúfkovej podarilo presvedčiť koalíciu a priniesť novelu, ktorá túto nerovnosť odstráni. Toto navýšenie sa hneď po nadobudnutí účinnosti dotkne vyše 650 žien, ktoré sú aktuálne na materskej, a teoreticky môže pomôcť až odhadom šesťtisíc ženám a, samozrejme, aj mužom zamestnaným v ozbrojených zložkách, ktorí na materskú, respektíve rodičovskú pôjdu v budúcnosti.
Nebavíme sa o malých peniazoch, ale prinajmenšom o sto eurách mesačne, o ktoré tieto ženy od roku 2017 prichádzali. Náš pôvodný zámer bol dorovnať 70 % na 75 % vymeriavacieho základu. Avšak vymeriavací základ sa pri civilných povolaniach a pri týchto povolaniach, ktoré som vymenovala, líši. Pri civilných povolaniach ide o hrubý príjem, zatiaľ čo pri vojačkách, policajtkách a ženách v uniformách, ďalších ženách v uniformách, ktoré som vymenovala, hovoríme o čistom príjme. Preto prichádzame s pozmeňujúcim návrhom, ktorý navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda u civilného zamestnanectva, pretože tak ako som už povedala, materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu, kdežto pri týchto zamestnaniach je to z čistého príjmu.
Je fér povedať, že aj v opozícii sa našli ľudia, konkrétne pán Saloň, ktorí podobnú myšlienku presadzovali, a preto verím, že nebudeme v tejto veci bojovať, ale všetci spoločne naprieč politickým spektrom sa postavíme za policajtky, za hasičky, za vojačky a tak ako to bolo pri prvom čítaní, aj v druhom čítaní jednohlasne zahlasujeme za takýto návrh.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Jeho znenie je: Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hovoríme o tlači 444.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444), sa mení takto:
1. V čl. I sa slová "vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami "vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení".
Poznámka pod čiarou k odkazu znie: § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. V čl. II sa slová "1. júna" nahrádzajú slovami "1. júla".
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prosím vás, aby ste túto zmenu naozaj v prospech žien v uniformách a v prospech dorovnania materskej zvýšili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 18:14 - 18:15 hod.

Marcinková Vladimíra Zobrazit prepis
Dobrý večer, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v druhom čítaní sa opäť dostávame k zákonu, ktorý má dorovnať materskú pre vojačky, policajtky a ďalšie ženy v rámci ozbrojených síl, kde tá materská podľa vymeriavacieho základu je nižšia ako u civilných povolaní, a to konkrétne podľa vymeriavacieho základu 5 %, ale de facto v číslach je to 100 eur a viac, preto sa snažíme touto novelou zákona túto nerovnosť odstrániť.
Viac by som povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 11:35 - 11:36 hod.

Šuteková Miriam Zobrazit prepis
Vážený pán kolega a ostatní kolegovia, ja si myslím, že my sa v zásade v tej téme všetci zhodujeme, ale ak si všímate túto diskusiu od začiatku, ktorí tu sedíte, mňa vyrušuje jedna vec, ktorá sa podsúva vo viacerých rečníckych príspevkoch. Ja rozumiem tomu, že je to hlavne zo strany SMER-u a HLAS-u, len ma prekvapuje, že to ide teda aj od, zo spodných lavíc, že bez komory potopa, že bez komory zanikne poľovníctvo, že, že bez komory tu nastane nejaký absolútny chaos.
Mňa naozaj táto myšlienka vyrušuje, pretože reformy sú o tom, že bolia, a ja som aj v svojom rečníckom príspevku hovorila, že proste my sa bavme o tom, že akým spôsobom pomôcť, a nepodsúvajme ten, ten lobistický taký moment, že iba týmto spôsobom sa to dá. Ja nie som proti nej, to som už povedala aj v svojom príspevku, aj som povedala, že ako si to predstavujem, len, len toto ma naozaj vyrušuje, tento moment, ktorý sa tu snažíte akoby dostať do toho celého povedomia, ktoré tu je.
A áno, preto vznikla aj tá petícia, pretože akonáhle ten hlas komory, ako si to ona predstavuje, že to bude, nie je vyslyšaný možno v tej pracovnej skupine, tak je zle, ale veď, veď tých poľovníkov je veľa, to nie je len o komore.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 10:43 - 10:44 hod.

Šuteková Miriam
Ďakujem, kolegovia, za podporu. Som rada, že ste ako pochopili tú reč, ktorá v podstate bola len o tom, že otvoriť problémy. My ich tu nevyriešime a každý z vás, ktorý tu teraz hovorili, tak naozaj má veľa pravdy v tom, čo hovorí.
A na pána kolegu Suju už nemôžem reagovať, nie je tu a bolo by to hlúpe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 10:27 - 10:35 hod.

Šuteková Miriam Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, som veľmi rozmýšľala, teda že či sa napíšem pred pánom Sujom, alebo po, a vidím, že som urobila správne, lebo by som chcela vrátiť túto debatu vlastne smerom k tej petícii.
Petícia sa volá Za zachovanie organizovaného poľovníctva a poľovníctvo má zmysel. Ja nie som poľovník, neviem strieľať, nemám ani zbraň a... ale príde mi, tak ako som to povedala aj tej petícii, ktorá tu bola, Za klímu, ktorá je teraz, že ja vítam každý druh tej občianskej, v tomto prípade poľovníckej aktivity preto, aby sa začalo o problémoch hovoriť aj na pôde parlamentu a takisto možno aj v novom zákone, ktorý sa vlastne v tomto smere pripravuje.
Uvedomujem si jednu vec, že bez poľovníkov, a to povedal pán kolega Suja veľmi pekne v svojej reči, by sa v našich lesoch a našich poliach a lúkach ťažko žilo. Mne sa veľmi páčila myšlienka, ktorú povedal, že poľovník je v prvom rade ochranár, a ten, ktorý jednoducho by sa mal o tieto veci starať.
A práve preto, že nie som poľovník, naozaj som absolvovala veľmi veľa odborných stretnutí, sedení s poľovníkmi, pýtala som sa ich, ako to vidia, aké sú ich problémy. Aj u nás v strane ZA ĽUDÍ máme veľmi silnú skupinu aktívnych poľovníkov, ktorí sa angažujú v tejto problematike, a toto je tá podstata, ktorú my by sme sa všetci mali pýtať. Myslím, že aj na výbore sme sa zhodli, že tu nejdeme rozprávať o politike. O tom či SMER, komora a neviem čo. To vôbec nie je podstatné. Podstatné sú problémy poľovníkov.
Čiže ja vítam tento priestor na to a možno všetky tie sedenia s tými poľovníkmi, kde ja som sa pýtala, že aké sú vlastne vaše problémy, že čo chcete riešiť. Povedzme si o tom, že, že ako by sa malo podporiť poľovníctvo. Keď my chceme, aby ste boli ochrancovia našej zveri, keď my chceme, aby ste naozaj robili reguláciu zveri, lebo naozaj nám zver behá po mestských častiach, ja to zažívam takisto u nás v Žiline. My si nevieme dať problém s diviakmi na sídlisku Hájik. Každý deň prechádzky cez prechody pre chodcov, každý deň rozvrátené koše. Tak keď chceme, aby oni boli našou pomocou, tak vytvorme im aj podmienky, aby sa im lepšie fungovalo a aby, aby mohli pracovať tak, ako si predstavujú.
Keď som sa pýtala na tie problémy, ktoré sú, viete, že, a dajme preč tú politiku, samozrejme, sa musí... alebo takto ešte že, prvé, čo mi povedali, je, že v tej petícii čo ich trošku vyrušovalo, je to, že petícia nepriamo podsúva, že tu chce niekto zničiť organizované poľovníctvo, čo vôbec nie je pravda. Čo vôbec nie je pravda, pretože každý jeden z nás si uvedomuje, takisto aj pán minister si uvedomuje, že bez toho sa fungovať nedá. Čiže toto mi trošku tam prekážalo, že ako keby sme vytvárali dojem, že tu niekto chce tieto veci zrušiť. Nie je to pravda, určite nie zrušiť. Môžme sa baviť maximálne o nejakej reforme, o nejakej transformácii, ktorá môže prebehnúť.
A vždycky sa o tom začne hovoriť preto, lebo sa reflektuje nejaký problém. A ten problém je Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícka komora, tí istí ľudia vo vedení, tí istí ľudia vo vedení. Peniaze v komore – teraz už to zákon rieši, predtým nebol – netransparentné. Nevieme, čo sa s nimi robí poriadne. Budeme to riešiť asi aj pozmeňovacím zákonom.
Čiže toto sú problémy, na ktoré ma upozorňovali poľovníci. Ak chceme mať jednotnú organizáciu a ja netvrdím, že ju netreba v tejto chvíli, tak potom ale nech je to organizácia, ktorá je silná, ktorá tých poľovníkov zastupuje tak, ako si to chcú predstaviť, ako to potrebujú, ktorá jednoducho posilňuje ich kompetencie a ktorá je a ktorá transparentne hospodári a ktorá je demokratická.
Druhý problém, ktorý trápil poľovníkov, o ktorom mi rozprávali, je, že, že v tomto smere, ako je nastavená komora, tak povinné členstvo pre nich je naozaj problém, lebo potom nevidia jeho zmysel. Ak to bude nastavené inak, potom sa o tom kľudne bavme. Platiť za revíry podľa bonity a tabuliek, ktoré sú na to predpísané, toto im robí problém. A tam sa oni pýtajú, že prečo to takto má byť nastavené.
Poľovníci mi hovorili, že sú medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane im hovoria, strieľajte, strieľajte, strieľajte, lebo je premnožené, a na druhej strane im hovoria, že nestrieľajte, nestrieľajte, nestrieľajte, lebo ekológia, lebo ochrana prírody. Toto je ich reálny problém. Toto treba, aby sme riešili. Ich reálnym problémom je prideľovanie revírov. O tomto sa tu tiež dneska hovorilo už, spomenulo sa, ktoré často pokladajú za netransparentné, kde sa dá manipulovať s kritériami tak, aby ten revír nakoniec naozaj dostal ten, ktorý ho má vybavený.
Ich problémom je to, možno ten spoločenský status, že my sme, my sme si z poľovníkov urobili, a to sa musí objektívne povedať, že to tak aj je, že to sú papaláši, ktorí si za drahé peniaze kupujú lovenky a strieľajú si v bohatých revíroch. Ale sú tu predsa tí druhí a tí najpodstatnejší, ktorí, ktorí vlastne dostávajú potom túto, dehonestujúci prívlastok a týchto musíme podporiť. To sú naozaj ľudia, ktorí celý život sa venujú ochrane a ktorí, ktorí žijú s tou prírodou, ktorí žijú s tou zverou a ktorí sú pravými poľovníkmi v tom pravom slova zmysle.
Poľovníkov trápi to, že im stále chodia autá do lesa, hej, ako nastaviť tieto podmienky. Ako nastaviť to, aby, aby vlastne tá, tá zver aj v tomto smere netrpela. Toto sú reálne problémy, a ktoré týchto poľovníkov trápia. Je ich určite ešte veľa. Ja nemám tu teraz priestor na to, aby sme sa tým všetkým venovali a vymenovávali ich. Ja som ich naozaj len zjednodušila do takých, do takých, do takých pár bodov a súhlasím aj s kolegami predrečníkmi, ktorí tu boli, že toto je odborná debata už potom. Toto už je na odborné skupiny, toto je na odborné sedenia a toto je aj o tom, aby sme sa všetci aktívne zapojili do toho nového pripraveného zákona, a do vecí, ktoré sa teda týmto chcú upravovať. Tam sa bavme o tom, akým spôsobom budú veci nastavené a akým spôsobom budú veci fungovať.
Čiže na záver iba chcem povedať to, že ja naozaj podporujem každú jednu dobrú aktivitu poľovníkov. Aj to, že to prišlo, hoci som povedala aj svoju výhradu k tej petícii, ale že môžme o tom sa vôbec baviť a že môžme začať riešiť problémy poľovníkov na Slovensku, ktoré ich skutočne trápia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 9:33 - 9:35 hod.

Hattas Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som nemal zastrčenú kartu, preto mi to trošku dlhšie trvalo... Pán Radovan Sloboda, úplne s vami súhlasím, tie zmluvy, ktoré sú podpísané z minulosti, sú naozaj veľakrát často problémové.
My, my sami sme hovorili, že tá zmluva, ktorú sme mali v meste Nitra, naozaj už nebola hodná tých, tých vecí, ktoré v meste potrebujeme, ale môžeme si aj pri forme novej legislatívy zobrať príklad z toho, akým spôsobom sme sa popasovali s verejným obstarávaním v Nitre. Ja som minulý týždeň podpísal kontrakt na, na poskytovanie mestskej hromadnej dopravy novým dopravcom a dokonca sa do tohto verejného obstarávania prihlásili traja, traja dodávatelia. Mali sme naozaj veľmi-veľmi kvalitne nastavenú súťaž, ktorá aj následne vyprodukovala cenu, ktorá zodpovedá službám, ktoré sme si objednali. Objednali sme si to najlepšie, čo sa dalo objednať práve v tomto čase, a áno, dá sa, dá sa takýmto spôsobom aj v iných samosprávach povedať, že toto je spôsob, akým by sa to dalo urobiť.
Treba povedať, že legislatívne to je veľmi komplikované, takže uvítame ako samosprávy akúkoľvek novelu v tomto smere. Vieme, vieme sa, vieme si pozdieľať to know how, ktoré tu máme. Treba povedať, že keď je tá zmluva dobre nastavená, to znamená, že či sú tam zádržné veci, alebo tam je jasne povedané, že kto je vlastníkom tých dát, tak sa to dá ošetriť, ale je dobré aj tým samosprávam možno dať barličku aj v tom samotnom legislatívnom koncepte, takže za mňa určite áno, dá sa to robiť aj teraz, ale určite budeme radi, keď sa tento proces zjednoduší a stransparentní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 9:21 - 9:29 hod.

Hattas Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Budem hovoriť o pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol podaný do podateľne.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač č. 450), má iba jeden, jeden bod. Predkladám ho kvôli tomu, kvôli dvom veciam a to je, že navrhovaná zmena má za účel uplatnenie núdzového opatrenia aj na dobu od uzavretia novej zmluvy o dopravných službách po dobu dosiahnutia plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
Inak povedané, v praxi sa často stáva, že tá nábehová krivka, ktorá je potrebná k tomu, aby nový dopravca zaujal miesto v samospráve, alebo teda aby mohol, aby mohol poskytovať svoje služby, je okolo deviatich mesiacov. To znamená, že, že niekedy sa tento proces môže natiahnuť, niekedy, niekedy to trvá kratšie, ale potrebujeme riešiť práve, práve tento stav, ktorý sa v praxi jednoducho môže, môže vyskytnúť alebo vyskytuje.
Čo sa týka ďalšieho, ďalšieho takého bodu, ktorý, alebo ďalšej veci, ktoré tu riešim, je, že v poznámke pod čiarou 44b) je potrebné vnímať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v rozsahu čl. 5 ods. 5 v prípade aplikovania núdzového opatrenia v kontexte koncesných zmlúv a v prípade aplikovania núdzového opatrenia v kontexte odplatných zmlúv aplikovanie smernice 214/24/EU o verejnom obstarávaní, ktorá bola transponovaná zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čo to znamená? Ľudskou rečou povedané, že momentálne sme mali alebo máme dva typy zmlúv, jedny sú koncesné a jedny sú odplatné. Tie odplatné si môžte predstaviť tak, že pre samosprávu jazdí alebo poskytuje služby, služby dopravca v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov a potom si na to zarátava určitý zisk, a to tu riešené nebolo. Bolo tu riešené v tomto prípade núdzový stav len pre koncesné zmluvy. Koncesné zmluvy, to sú väčšinou zmluvy, kde je jasne povedané, že za kilometer platí dopravca na nejakú, alebo resp. mesto, alebo samospráva platí konkrétnu sumu za, za kilometer. To znamená, že navrhujem tam doplniť aj tento, tento prípad, ktorý sa vyskytuje vo viacerých samosprávach.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I bod 6 znie:
„Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21a
Núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb
(1) Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie bezprostredne hrozí, môže objednávateľ podľa osobitného predpisu 44b) na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výberu dopravcu a poskytovania plného rozsahu dopravných služieb dopravcom, ktorá nesmie presiahnuť dva roky
a) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb priamym zadaním,
b) doplniť uzatvorenú zmluvu o službách bez verejnej súťaže alebo
c) rozhodnúť o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb.
(2) Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak
a) dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,
b) dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,
c) dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo
d) na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie, ktoré nebolo ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo
e) preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia doby trvania poskytovania dopravných služieb podľa existujúcej zmluvy o službách zabezpečené poskytovanie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
(3) Správne konanie podľa odseku 1 písm. c) začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ, a to dňom, keď tento správny orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
(4) Oznámenie o začatí konania podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(5) V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu príspevku podľa osobitného predpisu 44b). Lehota podľa § 15 ods. 5 sa neuplatní. Vydané rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o službách. Dopravca a objednávateľ sú oprávnení v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c) uzatvoriť dohodu, ktorou si upravia ostatné náležitosti týkajúce sa dopravných služieb vo verejnom záujme.
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.
(7) Na zmluvu podľa odseku 1 písm. a), rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) a na dohodu podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce zmluvy o službách.“
Ďalej. Poznámka pod čiarou k odkazom 44b) znie:
„44b) Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Tento pozmeňujúci návrh bol odsúhlasený aj s ministrom dopravy, taktiež bol konzultovaný aj s ďalšími zainteresovanými, ktorých sa toto opatrenie dotkne.
Ešte tu mám jednu poznámku a je to, nakoľko... je potrebné, keďže nám koliduje bod 2 spoločnej správy, chcel by som požiadať spoločného spravodajcu o vyňatie bodu 2 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 22:06 - 22:08 hod.

Šeliga Juraj
Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení: „Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.“
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis