Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 11:09 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 11:09 - 11:10 hod.

Benčík Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Viem, že vlastne na to, čo tu zaznelo a čo je v podstate znôška nezmyslov, poloprávd a konšpirácií, nemá veľký význam reagovať, pretože tento príhovor nebol určený v podstate nám, ale tým vám podobným, ktorí vystrájajú pred parlamentom.
Ale zareagujem na dve veci z toho. Vy ste opakovane útočili na fyzický vzhľad hlavného hygienika pána Mikasa, čo považujem na tejto pôde za absolútne nevhodné a nedôstojné.
Druhá vec je, že ste vyslovili jedno očividné klamstvo. A to je to, že Ústavný súd vraj zrušil vyhlá... protizákonnú vyhlášku. Nie je tomu tak. Ústavný súd iba túto vlastne vyhlášku rozšíril o ľudí, ktorí sú zaočkovaní iba prvou dávkou a následkom čoho ešte nemajú vyvinutú, vyvinuté dostatočné množstvo protilátok, takže aj s týmito sa má zaobchádzať rovnako ako s ľuďmi nezaočkovanými. Čiže nešlo o žiadne zrušenie nezákonnej vyhlášky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 13:36 - 13:38 hod.

Benčík Ján Zobrazit prepis
Pán Suja, všetko, čo ste vy a väčšina poslancov zvolení na kandidátke Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na tému celosvetovej pandémie kedykoľvek tu v parlamente povedali, sú neskutočné hlúposti a život ohrozujúce bludy. Jediný, kto má kompetenciu a právo sa k tejto problematike vyjadrovať, je pán doktor Urban. Ale zaujímavé, že pán doktor Urban sa zaočkovať dal, tak teda neviem, či on podľahol tomu tlaku nejakých piatich, šiestich šarlatánov, o ktorých tu hovoril ďalší váš kolega pán Kočiš, že len tí presadzujú očkovanie. A aby som vás upokojil teda, aj ja osobne som zaočkovaný, zaočkovaná je moja manželka, zaočkovaní sú obidvaja moji synovia aj partnerka môjho syna, nikomu z nás okrem teda drobných následkov u mňa po druhom očkovaní, keď som mal nejakú krátku nevoľnosť, nikomu z nás nič nebolo a nič sa nám nestalo.
A ešte sa vrátim k jednej veci, pretože vy ste ma tuná obvinili dokonca, že som vrah. Vy nás tu poslancov koalície bežne nazývate mafiou, ale ja by som vám pripomenul takú pripomienku, že v dome obesenca sa o povraze hovoriť nemá, pretože vy, práve vy ste pracovali u mafiánskeho bossa a mnohonásobného vraha, kde ste cvičili výpalníkov, a vy máte tú drzosť hovoriť o niekom ako o mafiánoch a mne dokonca o vrahovi, ako o vrahovi. A láskavo povedzte meno, kto má byť ten človek, ktorého som ja zverejnil, a kvôli mne bol vraj zavraždený, čo je, samozrejme, hlúposť, pretože ja zverejňujem iba fotografie a nejaké veci, ktoré zverejnili vopred iní sami verejne. Takže ak by niekto bol na základe nejakej fotografie prišiel o život, určite to nebolo kvôli mne. Poprosil by som to meno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 12:51 - 12:53 hod.

Benčík Ján Zobrazit prepis
Ja sa, samozrejme, ani náhodou nechcem zastávať kohokoľvek, kto týra akéhokoľvek živého tvora a Rómov teda nevynímajúc. Ale vy, pán Mazurek, už máte za sebou jeden rozsudok za rasistické prejavy a tento návrh zákona tým, že sa týka a je smerovaný výlučne na Rómov, ako aj váš kolega pán Kočiš tvrdí, že sa tieto veci odohrávajú takmer na 100 % iba v rómskych osadách, naznačuje, že aj teraz sa dostávate tak trochu na nejakú nie celkom bezpečnú pôdu.
A keď tvrdíte, že sa to týka iba Rómov, no tak ja si z detstva pamätám prípad, keď môj o rok mladší spolužiak na verejnom priestranstve v strede dediny priniesol mačiatko, položil naň dosku a potom po tej doske skákal. Ten nárek toho mačiatka si pamätám ešte dnes.
No a keď teda pán Mazurek, ja sa teda ospravedlňujem, že som nereagoval v rámci faktickej poznámky, že som odpovedal na vašu bezprostrednú otázku a ja bezprostredne, že sa pýtate, čo z nich vyrastie. Nuž možno z nich vyrastie niekto ako napríklad bývalý okresný predseda vašej strany Jozef Király, ktorý úkladne zavraždil nožom človeka, alebo napríklad český extrémista Vlastimil Pechanec, ktorý z rasových dôvodov nožom zavraždil Róma. S obidvomi máte spoločnú fotografiu. Tak asi viete, že čo z takýchto ľudí môže vyrásť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.6.2021 14:21 - 14:22 hod.

Ledecký Vladimír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 578. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 591 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.6.2021 14:10 - 14:15 hod.

Marcinková Vladimíra Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Navrhovaná zmena naráža na to, že v súčasnosti naša platná právna úprava zákona o ochrane osobných údajov spôsobuje skutočne veľké ťažkosti v oblasti pripomínania obetí totalitných režimov. Konkrétne obetí holokaustu, ale aj iných režimov či pamiatky padlých hrdinov. S týmito ťažkosťami sú konfrontované rôzne subjekty, napríklad mimovládne organizácie, občianski aktivisti, ktorí sa zasadzujú o pripomínanie si týchto obetí, a ktorí majú záujem organizovať pietne akcie či vybudovať pamätník s menami konkrétnych obetí.
Zákon o ochrane osobných údajov v súčasnosti zároveň komplikuje aj zámery vytvárať virtuálne cintoríny, teda snahy vzdať úctu konkrétnym obetiam či padlým v online priestore. Súčasné znenie zákona totiž vyžaduje súhlas všetkých blízkych osôb, všetkých, podotýkam, čo je až absurdné, ktorého získanie vzhľadom na historické okolnosti, zachovanosť prameňov je nereálne a nedosiahnuteľné. Pokiaľ ide o pietne akcie zamerané na pripomínanie si pamiatky obetí holokaustu, akými sú napríklad čítania mien obetí, naplnenie podmienok v súčasnosti platnej právnej úpravy je takisto nereálne, nenaplniteľné, nakoľko stotožnenie a kontaktovanie všetkých blízkych osôb za účelom získania ich súhlasu dnes nie je možné.
Keď sa tieto akcie dejú, tak sa dejú prakticky na veľmi krehkej právne hrane. V období holokaustu došlo k zavraždeniu približne 70 000 židov žijúcich na území vtedajšej Slovenskej republiky a ďalších asi 35 000 židov z územia dnešného južného Slovenska, ktoré v danom období bolo súčasťou Maďarska.
Obeťami nacistov a ich kolaborantov sa stalo aj mnoho Rómov pochádzajúcich z územia Slovenska. V mnohých prípadoch boli vyvraždené celé rodiny. Zároveň sa mnohí z tých, ktorí prežili, po skončení 2. svetovej vojny z územia Slovenska vysťahovali a nie je možné ich ani stotožniť, ani kontaktovať. Snahy o zaistenie súhlasu všetkých blízkych osôb komplikuje aj nedostupnosť a nezachovanosť prameňov. Požiadavky kladené súčasným znením zákona o ochrane osobných údajov tak nie je možné z dôvodu objektívnych skutočností pri zámere realizovať napríklad pri pietnych akciách, ktoré som spomenula, ani pri tom budovaní pamätníkov alebo pri rôznych iných aktivitách s tým spojených.
Druhý dôvod okrem tohto pripomínania si obetí a padlých, kvôli ktorému pristupujeme k tejto zmene zákona, je dokumentovanie osudu týchto obetí. Zákon komplikuje snahy zdokumentovať osudy obetí totality padlých a poskytovať ďalšie informácie. V praxi sú napríklad mimovládne organizácie aj historici konfrontovaní so žiadosťami konkrétnych fyzických osôb a právnických osôb, napríklad samospráv. V prípade, ak naozaj vyhľadávajú informácie a snažia o osude konkrétnych obetí totality informovať, zozbieravať o nich všetky dostupné zdroje alebo spomienky na padlých za účelom následnej organizácie alebo organizácie nejakej akcie, alebo vydania publikácie.
Aj keď sa tu subjekty, na ktoré smerujú žiadosti, pohybujú v medziach zákonom povoleného spracovania osobných údajov na vedecký účel alebo na účel historického výskumu, problém nastáva pri poskytovaní získaných údajov žiadateľom, kde komplikáciu spôsobuje najmä požiadavka zákona získať súhlas, opakujem, všetkých blízkych osôb. To je často nevykonateľné. A v prípade, že žiadateľom o informácie je jedna z blízkych osôb príbuzných obete bez informácii o ostatných blízkych osobách, takisto nevie dostať adekvátnu informáciu. Aj tomuto chceme touto zmenou zákona predísť.
Ako som sa v úvode, keď som zákon v stručnosti uviedla, vyslovila, že hľadáme naozaj zhodu aj s príbuznými právnymi úpravami v okolitých štátoch, tak z hľadiska tých blízkych právnych úprav spomeniem napríklad zákon č. 110/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov platný v Českej republike, kde Česká republika rešpektuje GDPR, no na druhej strane nevyužila oprávnenie rozšíriť jeho pôsobnosť aj na ochranu osobných údajov zosnulých osôb práve vzhľadom na tom, že sa snažila zachovať pripomínanie si obetí holokaustu a iných obetí režimov, ktorý aj európske právo priznáva ako jeden z pilierov zachovania v rámci GDPR.
Nevidíme teda dôvod, aby v príbuznom právnom prostredí, za aký Slovenskú republiku radím, bola odlišná právna úprava, ktorá zamedzuje takémuto pripomínaniu si a dokumentovaniu osudu obetí, a prináša do aplikačnej praxe viac problémov ako úžitku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.6.2021 14:08 - 14:08 hod.

Marcinková Vladimíra Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Zhrniem to len stručne. Návrh približuje našu legislatívu legislatíve susedných krajín a odbúrava prekážku, ktorú v súčasnosti máme v rámci našej legislatívy, a ktorá spôsobuje, že pri pripomínaní si obetí totalitných režimov, ale taktiež pamiatky padlých a podobných situácií nám naša právna úprava bráni hovoriť o nich menovite a skúmať ďalej ich minulosť. Takže toto je niečo, čo chceme touto zmenou odstrániť. Ja sa takisto hlásim v rámci rozpravy ako prvá. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.6.2021 11:46 - 11:47 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí teda sa zapojili do rozpravy. Ďakujem aj za pripomienky, budem veľmi rada, ako som už v úvode povedala, na nich spolupracovať tak, aby tento návrh sme vylepšili.
Hovorili sme aj o tom, že možno by sme posunuli tú vekovú hranicu pre deti aj mladšie ako 1 rok a takisto aj to, čo hovorila pani poslankyňa Hatráková, myslím si, že je dôležité, aby naozaj ľudia, ktorí pracujú s týmito deťmi, boli bezúhonní, aby sme to mali presne zadefinované aj v tomto zákone. A teda na záver iba chcem podčiarknuť to, že ja som presvedčená, že táto služba bude vhodným doplnkom aj možno pre tých, ktorí dnes majú umiestnené deti v škôlkach, lebo, ako sme hovorili, existujú rôzne rodiny jednorodičovské, ktorí tí ľudia pracujú v povolaniach, kde nemajú ten režim taký, ako je v škôlke od nejakej 7 do 17, to znamená, že potrebujú, aby niekto sa postaral o dieťa vo večerných hodinách alebo možno v nočných hodinách.
Čiže chceme naozaj vyjsť v ústrety všetkým rodinám, ktoré majú takúto potrebu, nemajú príbuzných, nemajú známych, ktorí sa im dokážu postarať o dieťa a, samozrejme, aby toto tiež odznelo, nie je to žiadne vyháňanie rodičov od detí, ale je to skôr umožnenie tým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov chcú alebo musia ísť pracovať, aby mohli zosúladiť svoj rodinný a pracovný čas.
Takže ešte raz ďakujem za podporu a budem sa tešiť aj na ďalšie pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.6.2021 11:21 - 11:21 hod.

Marcinková Vladimíra
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.6.2021 10:32 - 10:38 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, tento návrh som naposledy predkladala v roku 2014. Žiaľ, ako opozičná poslankyňa som nebola úspešná. Ale vykonala som v ňom nejaké úpravy a opäť sa idem teda uchádzať o vašu podporu. Pevne verím, že tentokrát tento návrh zákona schválime.
Vo väčšine európskych krajín, ako aj na Slovensku, hrá jednu z hlavných úloh v problematike fungovania rodín zlučiteľnosť pracovného a rodinného života. Nedostatok miest v materských školách a jasliach majú za následok, že takéto zosúladenie je častokrát veľmi ťažké. Situácia sa výrazne zhoršila od roku 2006, kedy začala po období poklesu pôrodnosti a nárastu nezamestnanosti na prelome storočí sprevádzaným využívaním budov materských škôl na iné účely, resp. ich schátraním populačná krivka opäť stúpať, a štát a samosprávy nedokázali flexibilne na novú situáciu reagovať. Počet nevybavených žiadostí o prijatie do materskej školy tak začal z roka na rok stúpať a medzi rokmi 2006 až 2017 bol zaznamenaný nárast počtu nevybavených žiadostí z 1 074 na 12 328. Na zvýšenie dopytu reagovali skôr súkromné a cirkevné zariadenia, pričom samosprávy nemali dostatok finančných prostriedkov na obnovu budov či zriaďovanie nových materských škôl.
Súkromné zariadenia sú pre mnohých finančne nedostupné, a tak na Slovensku existuje pomerne veľká skupina detí, ktorá nedostane miesto v materskej škole, a to najmä vo väčších mestách, pričom malé šance majú najmä deti so zdravotným postihnutím či sociálnym znevýhodnením.
Aj v súčasnosti počet žiadostí prevyšuje počet voľných miest, a to aj napriek tomu, že v ostatných rokoch sa vynaložilo nemálo finančných prostriedkov na dobudovanie kapacít či vybudovanie nových škôlok. Faktom ale zostáva, že na potreby rodičov častokrát nedokážu odpovedať ani súkromné zariadenia. Navyše mnohé sú veľmi finančne náročné, ako som už spomínala, a tak pre mnohých rodičov sú nedostupné.
Predstavte si napríklad prípad matky samoživiteľky, ktorá vychováva deti, pracuje ako zdravotná sestra a má nočné služby. Alebo rodiča, ktorý pracuje do neskorých večerných hodín alebo na zmeny. Keďže režim škôl je nastavený drvivou väčšinou na dennú prevádzku, v prípade ak tento rodič nemá svojho rodiča, niekoho blízkeho alebo si neplatí opatrovateľku, ktorá sa o dieťa postará po škôlke, je preňho skĺbenie pracovného a rodinného času doslova neriešiteľné.
V okolitých krajinách už pred rokmi pristúpili k zriadeniu flexibilnejších foriem starostlivosti o dieťa. Len v susednom Česku majú k dnešnému dňu evidovaných viac ako 600 detských skupín. Vo Fínsku funguje 24-hodinový flexibilný systém opatrovania detí sedem dní v týždni. A týmto modelom sa pred pár rokmi inšpirovalo aj Nemecko. Keď hovorím o detských skupinách, hovorím o starostlivosti o dieťa. Pretože v žiadnom prípade tento náš návrh nemá byť konkurenciou voči škôlkam, ale doplnkovou službou. Ak chceme reálne pomôcť rodinám s malými deťmi, potrebujeme im zabezpečiť podporné služby.
Čiže dovoľte mi teraz v krátkych bodoch predstaviť tento môj zákon.
Detské skupiny budú môcť byť za presne definovaných podmienok zriadené či zamestnávateľom rodiča dieťaťa, alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, obcou alebo samosprávnym krajom, registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, ale aj napríklad fyzickou osobou, ktorá je rodičom dieťaťa vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Zoznamy poskytovateľov služieb bude evidovať úrad práce pre svoj územný obvod. Na rozdiel od návrhu, ktorý som predložila pred 7 rokmi, sme doplnili do tohto návrhu aj požadovanú odbornú spôsobilosť pracovať v týchto detských skupinách. Po vzore susedného Česka sme zaradili profesie ako lekár, sestra, psychológ či osoba s kvalifikačnými predpokladmi na výkon pracovnej činnosti opatrovateľa detí. V zákone stanovujeme, že služba môže byť poskytnutá buď zadarmo, alebo za odplatu. Tá však nesmie prekročiť oprávnené náklady. Som teda presvedčená, že tieto detské skupiny budú naozaj prístupné pre širokú skupinu rodín.
Deti môžu navštevovať detské skupiny podľa potreby rodiča, čiže na pár hodín denne, týždenne, podľa toho, ako to rodič potrebuje. Keďže ide v prvom rade, a to chcem podčiarknuť, o starostlivosť, teda opatrovanie tých detí v čase, keď rodičia sú zamestnaní, neuvažujeme v tomto našom návrhu zákona o tom, že by mali mať tieto detské skupiny vypracované nejaké vzdelávacie štandardy alebo nejaké vzdelávacie programy. Pretože sa môže stať, že v tej skupine budú deti rôzneho veku. A bolo by to potom veľmi ťažko realizovateľné. Samozrejme, ale deti, tak ako sa píše v zákone, budú vedené k tomu, aby sa naučili nielen hodnotám, ale aj rôznym zručnostiam.
Zákon hovorí aj o podmienkach, kde sa táto služba môže poskytovať. Je tam stanovený počet detí, o ktoré sa dotyční môžu starať. Pripomínam, že ide o deti od jedného roka až do dovŕšenia veku, kedy nastúpia do povinného predprimárneho vzdelávania. Samozrejme, že aj o tej spodnej hranici sa môžme baviť, keďže som zaregistrovala požiadavky rodičov umiestniť aj menšie deti do takýchto zariadení. A rovnako som pripravená na diskusiu o všetkých podnetoch, ktoré by tento zákon mohli vylepšiť.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. A pevne verím, že tento náš návrh pomôže rodinám lepšie skĺbiť pracovný a rodinný život.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 10:17 - 10:19 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Keď sa bavíme o autizme, tak treba si uvedomiť, že naozaj ide o celoživotné ochorenie, ktoré dostáva nielen tieto osoby s autizmom, ale aj ich rodiny na okraj spoločnosti.
Máloktorí z nich sa dokážu zamestnať, a nie preto, že by nemali aj nejaký talent, ale skôr pre bariéry, s ktorými sa stretávajú. A ja preto strašne som rada, že existujú aj projekty, ktoré myslia na týchto ľudí, či už je to Výpomoc so srdcom alebo projekt Každý potrebuje svojho autistu, Autisti v práci, ktorý facilituje, umiestňuje týchto ľudí na otvorenom trhu práce, lebo to je to, čo by sme mali chcieť. Nielen ich nechávať v rôznych chránených dielňach alebo na chránených pracoviskách, ale im umožniť zapojiť sa do otvoreného trhu práce.
Tak ako aj pani poslankyňa uviedla, naozaj v súčasnosti je veľký problém, keď títo ľudia sa nedokážu uplatniť, aby mali nárok na invalidný dôchodok, preto aj ja veľmi sa teším z tohto návrhu, že konečne aj oni budú môcť získavať invalidné dôchodky a takto si prilepšiť a takisto prilepšiť si aj rodine.
A na záver len možno jedna vec z definície. Autisti nedokážu pochopiť náš svet, ale my by sme mali urobiť všetko preto, aby sme ich dokázali pochopiť a prijať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis