Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.7.2011 o 9:15 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.7.2011 9:15 - 9:17 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Pán doktor Osuský, ja si vás vysoko vážim, avšak tento váš návrh nemožno chápať inak ako tendenčný. Srší z neho nenávisť voči našej prvej štátnosti, srší z neho nenávisť voči mučeníkovi slovenského národa Jozefovi Tisovi, srší z neho nenávisť voči biskupovi Vojtaššákovi. Keď sa nejaký šestnásťročný mladý človek pozdraví Na stráž, tak aj dneska je to možné postihnúť. Ja si myslím, že inak bola by tam adekvátna nejaká pokuta v rámci priestupku, nejakých päťsto korún, ale nie taká sadzba, akú navrhujete vy, odňatím slobody na dobu šesť mesiacov až tri roky.
No a čo sa týka komunizmu, tak ja som zúrivý antikomunista. Avšak myslím si, že všetko, každé riešenie je účinné v určitom čase a na určitom mieste. A jediný človek vo východnom bloku, ktorý mal v tomto smere nejaké účinné riešenie, bol Boris Jeľcin, ktorý rozpustil Komunistickú stranu. A rozprávať teraz, hoci už aj o komunizme po dvadsiatich dvoch rokoch, to sa mi zdá dosť neúčinné a smiešne. Veď keď svojim deťom vysvetľujem, čo to bol komunizmus, tak pozerajú na mňa, ako keby som práve prišiel z Marsu. Čiže nechajme tieto veci historikom, nerobme politiku z toho, čo nemusí byť politika.
Ja tento návrh nemôžem podporiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2011 14:59 - 15:00 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, veľmi krátko. Ja plne chápem snahu o elimináciu alkoholu na cestách, avšak myslím si, že tento návrh zákona obsahuje niekoľko bodov, ktoré sú minimálne diskutabilné. Myslím si, že do druhého čítania bude potrebné o nich rozprávať a snažiť sa o nejakú nápravu.
Dneska by som chcel dať do pozornosti len jeden bod, a to je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že prekročenie rýchlosti o 20 až 30 kilometrov má byť obzvlášť závažné porušenie zákona. Toto, si myslím, už nie je ani šikanovanie občanov, ale je to priam štátny teror voči obyvateľstvu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2011 11:30 - 11:32 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Pán poslanec Záhumenský, s mnohými vecami naozaj možno súhlasiť.
Globálne hodnotenie, ktoré ste spomenuli, tak boli to prvky, ktoré máme spoločné v rámci celého agrosektora. A ten názor je rovnaký. Avšak s jedným súhlasiť nemožno, s tým, čo je vlastne gro vami navrhovaného opatrenia. A to je predaj z dvora. Predaj z dvora totižto nie je systémový krok. Ten nás historicky vracia naspäť. Podporuje tých výrobcov, ktorí vyrábajú všetko a všetko spracúvajú. A ešte to aj predávajú. Čiže to je krok, ktorý nie je intenzifikačný. Práve naopak, my by sme mali podporovať intenzifikáciu, špecializáciu. Tam vlastne by bolo treba vopred globálnejšie uvažovať celkovo o vízii zníženia DPH na potraviny ako takej, ale nie vyberať predaj z dvora, ktorý historicky už do 21. storočia kvôli svojej malej intenzite nepatrí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.2.2011 9:56 - 10:03 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé dámy, vážení páni, poľovníctvu a ochrane prírody sa venujem od svojho najútlejšieho veku. A môj poľovnícky život spočíva v tom, že vlastnoručne som vysadil asi 1 000 stromov a sem-tam aj vystrelím zo zbrane. Ja tu nechcem opakovať to, čo už bolo povedané. Chcem povedať, že bolo tu už vlastne povedané všetko o tom, že psychotesty nie sú relevantným prostriedkom a nezabezpečujú ten zámer, ktorý tu bol, a teda nemajú opodstatnenie. Chcem sa však dotknúť niečoho iného. Nechcem to opakovať. Chcem naznačiť skôr také trendy, ktoré presahujú toto volebné obdobie a časovo presahujú aj vlastne mandát nášho ministra pána JUDr. Lipšica. Za posledných 20 rokov môžeme si určité súvislosti vyhodnotiť, príp. naznačiť takú víziu, ako by sa niektoré veci mohli uberať ďalej.
Po novembri 1989 veľmi často v televízii boli opakované zábery z obuškového 17. novembra. Boli tam prezentovaní tí policajti v bielych prilbách a s priesvitnými štítmi. No a na základe toho bol taký rok až dva roky možno od policajtov, chvalabohu, pokoj. Jednoducho sa báli alebo hanbili vyjsť na ulicu na základe prezentácie týchto záberov v masmédiách. Postupom času však tak ako ožívali komunisti, tak ožívali aj iné skupiny a medzi nimi, samozrejme, aj lídri policajného priestoru. Títo, samozrejme, začali si svoj ten administratívno-byrokratický vnútorný aparát nejakým spôsobom poisťovať, zabezpečovať, rozširovať vplyvy a agendy, za tým účelom, aby boli rezistentní v budúcnosti voči možno niektorým plánovaným úsporným opatreniam. Títo lídri policajného priestoru vlastne sa snažili nejakými nástrojmi, či to už boli rôzni jastrabi, sokoli a ja neviem zvyšovanie pokút ap., počas tých 20 rokov zabezpečovať si to, aby ozaj ten vplyv polície v štáte a na občanov sa upevňoval, fixoval a, hovorím, bol odolný proti, dajme tomu, tým úsporným opatreniam. No a, samozrejme, sa to snažili robiť cestou ľahšieho odporu. Veď jednoduchšie je perzekvovať slušného občana, jednoduchšie je vynachádzať rôzne nové agendy, nové vodičské preukazy, občianske preukazy, odtlačky prstov, formuláre, poplatky, psychotesty a rôzne ďalšie nástroje, pretože slušný občan neprotestuje. On skloní hlavu a na 99,9 % si splní svoju občiansku povinnosť, aby mal svätý pokoj, aby nemusel s touto komunitou prichádzať do styku, nedajbože, do konfliktu. Takže pre tých lídrov toho policajného priestoru ozaj asi toto je jednoduchšia cesta, ako vlastne skôr by sa zaoberali cestou ťažšou, cestou ťažšieho odporu, aj na základe verejnej objednávky. Veď koľko rokov alebo desaťročí už sa hovorí napr. o takej stavebnej polícii?
Ako huby po daždi rastú cigánske osady, či už na hranici dendromasy, chráneného Národného parku Slovenský raj. Samozrejme, nebolo by príjemné pre komunitu policajtov prichádzať do konfliktu s týmito našimi spoluobčanmi. Alebo zase na druhej strane máme tu aj posledný taký výkričník, heliport na hoteli na majstrovstvá sveta. Čiže to sú agendy, ktoré by boli pre políciu nepríjemné. A počas 20 rokov akosi nebadáme, že by sa uplatňovali. A uplatňuje sa skôr ten vplyv na slušného a poctivého občana. Keď máme taký futbalový zápas, tak dobrý je vtedy, keď dominujú hráči. Keď, nedajbože, dominuje rozhodca, tak to už nie je futbal, to je už poľutovaniahodná záležitosť. A nie je to dobré.
Takisto všeobecne silové zložky v štáte nemôžu dominovať. Silové zložky musia byť v pozadí. Musia jednoducho strážiť priestor, aby slušní občania sa tu mohli realizovať, aby mali pokoj, aby mali podmienky, a, samozrejme, na druhej strane rôzne živly potierať. Teda ak je ten najlepší zámer, tak musí byť realizovaný takou formou, aby nijakým spôsobom slušný občan nemohol byť obmedzovaný vo svojich občianskych právach, aby mu neboli prikazované rôzne administratívno-byrokratické úkony, a to zvlášť vtedy, keď tieto nie sú opodstatnené. A stretávali sme sa za tých 20 rokov, aj predtým, samozrejme, ešte viac, s takýmito úkonmi, keď vlastne tie zámery skôr boli len takým ospravedlnením a dominoval vlastne ten zámer upevňovania si moci nad občanom tohto štátu. A teraz v poslednom čase sa ešte zastrešujeme aj takým zaklínadlom Európskej únie.
Čiže, milé dámy, vážení páni, slobodu si treba strážiť v každom momente, v každej bodke, v každej čiarke, pretože táto je veľmi krehká. A jednoducho, hovorím, sú to prvky, ktoré absolútne nesúvisia s terajším volebným obdobím a nie sú ohraničené len týmito rokmi, ale sú to trendy, ktoré sú badateľné za posledné roky. A hovorím to preto, aby sme sa do budúcnosti tých vecí vyvarovali a mali na pamäti to, že na prvom mieste je občan. A občana nemôžeme v žiadnom prípade obmedzovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2011 9:14 - 9:15 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Dámy a páni, včerajší esejistický exkurz kolegu Mariána Kvasničku bez sporu možno oceniť ako formou bravúrny a v daný večer pozitívne kulminujúci dovtedy nie veľmi uvoľnenú atmosféru. Snažil sa, aj keď s naznačeným podtónom pacifizmu, vyabstrahovať samotnú podstatu túžby jednotlivca po ozbrojovaní, a to v kontexte uspokojovania predovšetkým loveckého pudu. Tento profundistický pod povrch siahajúci pohľad je nasledovaniahodný. A ja sa teším pri nejakej inej téme na jeho pokračovanie. Avšak daná metaforicko-komparatívna analýza filozofa a umelca dáva za pravdu jeho trom predrečníkom lekárom, a to v tom, že jedine exaktne medicínsky vzdelaní odborníci, alebo ich tím, môžu mať ambíciu posúdiť schopnosť potencionálneho pacienta držať, resp. nosiť zbraň. Pohľad filozoficky vzdelaných psychológov môže implikovať len naznačenú impresiu psychického stavu osobnosti a ani to nie formou jediného uniformného, formálneho testu. A ak je naviac objekt hodnotenia vopred považovaný za potencionálneho zločinca, o objektivite a opodstatnenosti takéhoto testovania je irelevantné sa baviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2011 15:51 - 15:52 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, výbor pre obranu a bezpečnosť podáva túto spoločnú správu. Národná rada pridelila zákon týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre ľudské práva a menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Tieto prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s piatimi pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o týchto pripomienkach o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Prosím, pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2011 15:51 - 15:52 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, výbor pre obranu a bezpečnosť podáva túto spoločnú správu. Národná rada pridelila zákon týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre ľudské práva a menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Tieto prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s piatimi pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o týchto pripomienkach o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Prosím, pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

15.12.2010 16:55 - 16:55 hod.

Július Stanko
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona výbormi do 27. januára a gestorskému výboru do 31. januára 2011.
Skryt prepis
 

15.12.2010 16:55 - 16:55 hod.

Július Stanko
V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

74. HRUŠOVSKÝ:

Páni poslanci! Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 133 prítomných, 125 za návrh, 1 proti, 7 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis
 

15.12.2010 16:55 - 16:55 hod.

Július Stanko
Dámy a páni... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis