Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 10:58 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 10:58 - 11:00 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis

Ďakujem. Vážená pani poslankyňa, pozorne som počúval vaše vystúpenie a z toho môžem usúdiť, že v podstate tento návrh podporujete. Máte tu výhrady k určitým veciam, ale v podstate ho podporujete a to je pozitívne.

A k tej obsahovej stránke vášho vystúpenia môžem povedať krátky komentár, že, prirodzene, aj vo svetovej umeleckej tvorbe nájdete plytké texty. Je prirodzené, že aj v americkej tvorbe nájdete filmy, ktoré sú plytké, bez akéhokoľvek obsahu, ale prosto sú. To jednoducho sa nedá vylúčiť. A nedá sa to jednostranne hovoriť len o, povedzme, tvorbe slovenskej, kde sa takisto môže vyskytnúť aj niečo podobné, menej kvalitné pre poslucháča alebo diváka, slabšie. Ale v každom prípade si myslím, že aj príklad Rakúska, ktorý ste použili, je dobrým príkladom na to, že krajiny, ktoré sú určitým spôsobom či už veľkosťou malé a nemajú taký trh veľký, ako ho majú veľké krajiny, ktoré môžu produkovať viacej umenia a potom ho predávať, sa nedokážu takýmto spôsobom ubrániť. A preto si myslím, že tento návrh, ktorý je predložený, z dielne ministerstva kultúry je práve vyvážený, aby tento problém dostatočne riešil. Je vyvážený a to chcem predovšetkým podotknúť, pretože bol vytvorený aj na základe širokej diskusie predstaviteľov umeleckej obce, a to chcem rovnako podotknúť, a bol aj prediskutovaný s tými, ktorí v súčasnosti prevádzkujú tieto rádiá na základe licencie zo štátu. Čiže ja osobne tento návrh vnímam veľmi pozitívne a podporovať ho budem a som pripravený v prípade, že bude v druhom čítaní potrebné, niečo v ňom vylepšiť, aj tie vylepšenia podporiť. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2015 17:13 - 17:15 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, prirodzene, že historický kontext treba brať do úvahy. Ten patrí ku každému národu. A ten určitým spôsobom nás formoval, a preto z tohto je potrebné aj vychádzať.
Ja som počúval vaše vystúpenie, ale bolo tam množstvo otázok. Vy kladiete otázky, ale vy ste toho veľmi nenavrhovali. Ja to chápem, lebo vy nemáte exekutívu, vy môžete práve klásť tie otázky. Ale toto je predovšetkým o zodpovednosti. A v tej rôznorodosti Európy je potrebné počúvať všetky názory. A myslím si, že ten názor, ktorý reprezentuje aj vláda Slovenskej republiky, práve odzrkadľuje to vnímanie aj slovenskej spoločnosti.
No a malý komentár k tomu, že máme šťastie, že máme len hranicu Schengenu 100-kilometrovú. Viete, ja si myslím, že tie pravidlá, ak sú dané, že tá schengenská hranica má byť nejako chránená, tak má byť chránená všade. Alebo potom sa tvárime, že ona má byť iba tu chránená lepšie a tam menej chránená. I keď beriem špecifiká do úvahy, napríklad to, že predsa len pri tom pobreží to môže byť komplikovanejšie, ale to je rovnako Schengen.
A naviac, pán poslanec, musíme brať do úvahy už súčasne existujúcu azylovú politiku, ktorá tu funguje. A to je fakt. Ona funguje aj u nás v našej krajine, funguje v Európskej únii, všetci sme sa na tom zhodli. A toto je potrebné rovnako zohľadniť, lebo v opačnom prípade prinášame nejaký precedens, ktorý môže spôsobiť niečo, čo ani si nevieme predstaviť.
Preto treba zodpovednosť, preto je potrebný triezvy prístup a myslím si, že vláda Slovenskej republiky, premiér, minister vnútra, rovnako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí veľmi zodpovedne pristupujú k tejto úlohe. Aj táto diskusia, ktorú tu dnes máme, svedčí o tom aj to, čo predniesol pán premiér, svedčí o tom, že je potrebné takto zodpovedne k tomu pristupovať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2015 14:49 - 14:51 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda vlády, ja by som rovnako niekoľko poznámok.
V prvom rade chcem oceniť ten konzistentný a hlavne zodpovedný prístup, ktorý vláda Slovenskej republiky zastupuje prostredníctvom nielen vášho vystúpenia teraz v Národnej rade, ale aj vystúpeniami pána ministra vnútra Kaliňáka, rovnako pána ministra Lajčáka. A prečo zdôrazňujem zodpovednosť? Pretože dnes budeme počuť určite mnoho návrhov od ľudí, ktorí nemajú zodpovednosť za túto problematiku a budú predkladať možno aj riešenia, ktoré sú veľakrát len polovičnými riešeniami, a práve v takejto oblasti je potrebné zachovať chladnú hlavu. Pretože Európska únia, Slovensko sa nachádzajú svojím spôsobom na rozhraní, kedy je skúšaná Európska únia, aj Slovensko ako sa zachová do budúcnosti a pri tej svojej rôznorodosti musí dospieť k nejakému konsenzuálnemu návrhu. A myslím si, že Slovenská republika aj tým, čo naša vláda predkladá, môže tejto spoločnej politike Európskej únie určite veľmi pomôcť.
No a čo sa týka toho extrémizmu a zhromažďovania, no ja presne rozumiem, čo ste mali na mysli, pretože každý, kto sa pozeral na tie zábery, videl tých politických exponentov, ktorí sa ukazovali pri tomto zhromaždení a ktorí chceli naozaj z toho vytĺkať politický kapitál. A myslím si, že tak ako sme tu všetci, mali by sme takýmto prejavom zabrániť, pretože takto sa začínajú tie najhoršie extrémistické prejavy, ktoré práve sa priživujú na porušovaní ľudských práv a to nie je dobré.
Takže ja oceňujem maximálne toto vystúpenie, pán premiér, rovnako aj postoj vlády Slovenskej republiky v tejto veci.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 16:17 - 16:19 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, aj za to možno také citové pôsobenie, ktoré ste sa snažili na mňa použiť pri vašom vystúpení, ale faktom je úplne niečo iné.
A poviem vám možno to takým prirovnaním, že pre jednu triesku sa nevidí les. To je lesnícke prirovnanie, ktoré si dovolím použiť, pretože vy hovoríte o tom, že rada školy nie dosť spôsobilá na to, aby navrhla správneho riaditeľa. Tak potom prečo rada školy súkromnej a cirkevnej školy nie je dosť dobrá, aby navrhla správneho riaditeľa? A musí tam byť zriaďovateľ, ktorý to môže vetovať? To ste už ale nedopovedali.
Viete, prečo je to? Preto, že je tam dobre vyvážená spoluzodpovednosť, rada školy a zriaďovateľa. Tu o nič iné nejde, pán poslanec, o vyváženie spoluzodpovednosti, ktorá nie je dostatočne vyvážená u verejných zriaďovateľov, ale je vyvážená u súkromných a cirkevných, čo si myslím, že je celkom správne, pretože každý má svoju zodpovednosť, a vôbec ju nikto neokliešťuje, pretože stále rada školy je tá, ktorá bude predkladať návrh. Ale musí trošku aj reflektovať názor toho zriaďovateľa, s ktorým musí dôjsť ku nejakému kompromisu. A na tom sa určite zhodneme, že je potrebné vytvárať dobrý kompromis, lebo všetko je o kompromise, keď je viacej ľudí. A my sa snažíme práve tento kompromis vytvárať. A preto by som chcel poďakovať aj všetkým učiteľom, riaditeľom našich škôl po celom Slovensku za ich prácu, ktorí sa o to neustále snažia, a rovnako aj tým zriaďovateľom, ktorí to tiež robia.
A tento návrh je o spoluzodpovednosti, ktorá by mala byť vyvážená, pán poslanec, nič iné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 15:51 - 15:53 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán kolega, snažíte sa navodzovať atmosféru, ako keby sme spochybňovali samosprávu školy. Ale to nie je pravda. Možno práve vám by to vyhovovalo, že by takto to bolo vnímané, ale nie je to pravda.
Naopak, v tom návrhu je povedané jasne, že trojpätinová väčšina bude tá, ktorá bude odmietať prípadne návrh rady školy. Ale úplne, si myslím, ak by som mal brať úprimne vaše vystúpenie, tak mali by ste sa postaviť za tento pult a predložiť pozmeňujúci návrh, že beriete alebo že idete vrátiť radám školy u súkromných zriaďovateľov a cirkevných zriaďovateľov ich samosprávu, ktorým bola zobraná tým, že majú dvakrát právo veta. Keby ste prišli s takýmto pozmeňujúcim návrhom, že ho predložíte, bol by som pripravený vám uveriť.
Ale ak chodíte okolo horúcej kaše, toto ignorujete, kde je podľa vašich slov už je rada školy oklieštená a nerešpektuje sa jej samosprávnosť, ale na druhej strane, keď sa ide zaviesť presne to isté pre druhého, tak to kritizujete, nie je to z vašej strany úprimné, o to viacej, pán poslanec, že ste bývalý minister školstva, a veľmi dobre viete, ako sa to vytvorilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 15:24 - 15:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán kolega, ja vám dám trošku do pozornosti, aby ste si možno pozreli zákony, ktoré hovoria o financovaní školstva, kde sa hovorí o tom, že zriaďovatelia, či už súkromní, cirkevní alebo verejní, dostávajú rovnako platbu, nie je tam žiadny rozdiel.
Avšak vy si mýlite školy so školskými zariadeniami, pretože centrá voľného času sú školské zariadenia, a to je trošku niečo iné. Ale to už nechám na posúdení tých, ktorí nás budú sledovať, lebo vy napádate neustále samosprávu, že ona si to nejakým spôsobom sama prerozdeľuje a nejako zle. Len vy ste zabudli napríklad na to, že keď samospráva dostane síce na deti, samospráva okrem toho, že financuje aj tieto školské zariadenia, napríklad CVČ-ka, ešte financuje napríklad aj zľavy, v tomto prípade krajská samospráva zľavy na cestovnom pre všetkých študentov a žiakov na prímestskej autobusovej doprave, čo sú obrovské čiastky. Ale to vám, samozrejme, uniklo pozornosti, ale nevadí.
V každom prípade treba povedať jednu vec, že obhajujete rady školy, čo ja nespochybňujem absolútne, ako to, čo je najlepšie, a pritom hovoríte, že medzi nami sú rôzni zvláštni ľudia. Čiže pripúšťate, že aj v radách školy sú rôzni zvláštni ľudia, ktorí si všeličo môžu robiť.
A na druhej strane hovoríte, načo majú tí zriaďovatelia svojich zástupcov v radách školy, keď si to nevedia presadiť. Tak ja sa pýtam, načo majú tí zriaďovatelia súkromných škôl v radách školy svojich zástupcov, keď si to nevedia presadiť a môžu dvakrát vetovať zriaďovatelia tento návrh. Skúste mi na to odpovedať, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 15:08 - 15:09 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky a musím konštatovať, pán poslanec Hraško, že nedozvedel som sa odpoveď na moju otázku, že prečo neprotestujete proti už dnes fungujúcemu systému u súkromných zriaďovateľov a u cirkevných zriaďovateľov, ktorí majú právo veta dvakrát a tretíkrát môžu sami bez akéhokoľvek zastupiteľstva, ako to navrhuje pán poslanec Petrák, menovať riaditeľa. To ste nepovedali.
Ja nespochybňujem možno vaše skúsenosti, ktoré máte, ale tých skúseností, ktoré máme my u nás na odbore školstva zo strany rodičov, ale aj pedagógov, máme nespočetné množstvo a snažíme sa ich aj takýmto spôsobom odzrkadliť do legislatívy, aby sme reflektovali na ich názory. Sú to názory verejnosti a musíme ich rovnako aj dostatočne vedieť vytriediť, že či ide tomu rodičovi skôr o to, aby mu za každú cenu skončilo svoje na tej škole, alebo má naozaj úprimný záujem pri svojej kritike o to, aby sa kvalita školy zlepšila, a to sme sa snažili urobiť a snažíme sa to robiť a nie je to jednoduchá úloha.
Čiže ešte raz zopakujem, tento pozmeňujúci návrh je naozaj dobrý kompromis, navrhuje zrovnoprávnenie zriaďovateľov verejných škôl s ostatnými školami, ktoré už dnes v systéme sú, ktoré sú rovnako financované a poskytujú vzdelávanie za rovnakých podmienok ako aj verejné školy, takže tento návrh je naozaj dobrý a určite ho budem podporovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2015 14:52 - 15:04 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis

18.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som i ja sa vyjadril za zriaďovateľov, ktorí významnou mierou prispievajú do problematiky vzdelávania, predovšetkým na stredoškolskej úrovni, a aby som aj trošku predstavil taký pohľad z inej strany, ako sa snaží tu predovšetkým prezentovať časť opozície, a možno aj trošku pripomenul, ako sa veci vyvíjali, až kým sme sa dostali do takéhoto štádia.
Samotný zákon, ktorý prerokovávame, myslím si, že prešiel naozaj dôslednou diskusiou vo výbore, ja som si to celé prešiel vrátane aj spoločnej správy a musím konštatovať, že urobil si výbor dosť teda dobrú prácu a všetky tie veci, ktoré tam navrhuje aj na úpravu, sú naozaj výsledkom dobrého konsenzu. Avšak ako to už býva príznačné, na jednej strane, keď príde zákon, ktorý predkladá vláda do parlamentu, a poslanci strany SMER - sociálna demokracia nemajú k tomu žiadne pripomienky, tak sme označovaní, že tu hlasujeme ako stádo oviec bez toho, aby sme mali nejaký kritický pohľad.
Na druhej strane, keď príde nejaký vládny návrh a poslanci strany SMER - sociálna demokracia predložia, prirodzene, ako každý poslanec môže pozmeňujúci návrhy, ktoré aj dosť zasiahnu niekedy do tej filozofie, ale sme o tom presvedčení, že je to dobre, na druhej strane potom kričí opozícia, zákon bol zle pripravený, museli ho tuto meniť a tak ďalej. Čiže hocičo urobíme, tak vám nevyhovieme, rovnako ako teraz, keď bolo podľa môjho názoru absolútne seriózne navrhnuté predsedajúcim pánom podpredsedom parlamentu, aby sa prerušila rozprava, poďme ešte o tom diskutovať do výboru, tak opäť, vy, páni z opozície, konkrétne jeden člen opozície, nesúhlasil s týmto. Na jednej strane sa toho dožadujete a na druhej strane s tým nesúhlasíte. Ja nechcem, aby som vás nejakým spôsobom presvedčil, ja som chcel, aby možno aj takto bolo počuté medzi ľuďmi, ktorí budú pozerať raz tento záznam, že ako pristupujete, koľkými metrami, a ako meriate to, čo hovoríte.
My sa snažíme, aby sa odzrkadlili všetky skúsenosti z praxe v legislatíve, pretože každý z nás má za sebou nejakú pozíciu a snaží sa maximálne zužitkovať skúsenosti, ktoré život prináša, tak ako to robia aj kolegovia z opozície od vás, a ktorí prichádzajú s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi, a môžem povedať, vážnymi pozmeňujúcimi návrhmi a tieto návrhy bez problémov predložíte rovnako v druhom čítaní a chcete, aby sa o nich hlasovalo. Je to legitímne právo. Nikto to nespochybňoval od nás. Ale vy to spochybňujete, lebo vám to nevyhovuje. Ja nechcem hovoriť, že je to v súlade s rokovacím poriadkom, čo je úplne samozrejmé, ale to, čo je pre vás úplne samozrejmé, pre nás už nemôže byť samozrejmé. Sme rovnakí poslanci, ako ste vy. Čiže mrzí ma, že bolo odmietnuté to, tento návrh, ktorý tu navrhol podpredseda parlamentu, pretože bol priestor, aby sme o tom diskutovali a argumentovali, lebo zrejme v tejto rozprave nebude až dostatočný priestor, pretože ten konsenzus sa rodí nie ľahko.
Nuž ale poďme sa pozrieť teda, ako sa celá vec vyvíjala. Došlo tu v určitom období k pluralite vzdelávania. Čo ja osobne absolútne nenapadám a nemám nič proti tomu, ale určite nie som stotožnený s tým, ako to bolo urobené. Pluralita vzdelávania tým, že bolo do toho, do systému pustení aj iní zriaďovatelia škôl, urobila to, že tu povznikali školy, ktoré možno ani v tých regiónoch, kde existujú, neboli potrebné vzhľadom na vývoj demografie. To už sme si tu viackrát povedali. Avšak celý tento pluralitný systém bol nastavený tak, že všetci tí, ktorí si požiadajú o vznik, ak splnia všetky podmienky, a požiadajú si o založenie takejto školy, tak dostanú súhlas a zároveň bude im platený 100 % normatívu na to, aby mohli fungovať. Čiže inými slovami, budú vzdelávať v tom systéme školstva, ktorý je jasne zadefinovaný školskými zákonmi, ako keby v zastúpení štátu. Tak by sme to mohli nazvať, tak, ako to robí dnes samospráva ako súčasť verejnej správy a štát, pretože zriaďovateľom škôl je ešte štát, rovnako samospráva na úrovni obcí miest a krajov. Ale ešte raz podotýkam, všetci títo zriaďovatelia dostávali a dostávajú 100 % normatívu naviac, ešte do celého systému bol vnesený jeden prvok, že títo zriaďovatelia na rozdiel od verejných zriaďovateľov môžu ešte vyberať školné. Nie všetci to možno využívajú, ale to aj využívajú.
Potom sa hovorí v tomto systéme o konkurencieschopnosti a o konkurencii vo vzdelávaní, čo ja do určitej miery pripúšťam, aj keď mám určité výhrady, pretože, dostanem sa k nim, nie sú rovnaké podmienky pre to, aby sme to mohli merať. A pri tomto posudzovaní konkurencieschopnosti škôl, prirodzene, sa berú na zodpovednosť zriaďovatelia. Ja som ešte nepočul, že by niekto z opozície alebo odborník kritizoval konkrétneho riaditeľa za to, že nekvalitne vzdeláva, ale je kritizované buď obec, mesto alebo zriaďovateľ, samosprávny kraj, lebo to nezvláda. Čiže má za to prirodzenú zodpovednosť. Avšak podmienky na to, aby tú zodpovednosť prevzal, nemá úplne rovnaké, ako majú tí zriaďovatelia, ktorí sú rovnako v systéme. A tu je napríklad merito veci, o ktorom rozprávame, lebo mnohí tu hovorili, pani poslankyňa Horváthová, pán poslanec Fronc, že je to rozoberanie... Ako ste to povedali? Demokratického princípu rady školy? Bolo tu viacero tých rozoberaní demokracií alebo samosprávneho vplyvu rady školy, nuž tak potom mi povedzte, páni poslanci, prečo neprotestujete proti rozoberaniu demokratického princípu rady školy u súkromných zriaďovateľov alebo cirkevných zriaďovateľov, ktorí už dnes majú možnosť dvakrát vetovať návrh rady školy pri voľbe riaditeľa a dokonca potom vymenovať bez toho, aby do toho bolo širšie, širšia verejnosť pustená, priamo môžu oni vymenovať svojho riaditeľa. Prečo toto nekritizujete? Dnes to už existuje.
Na jednej strane tu prichádzame s návrhom, ktorý predložil pán poslanec Petrák, ktorý toto má zrovnoprávniť, a na druhej strane vy kritizujete tento pozmeňujúci návrh, a pritom vôbec nevidíte, že už dnes podľa vašich slov tu dochádza k porušovaniu demokratického princípu rady školy. Neviem, či mi niekto z vás na to odpovie, ale chcel som to popísať, aby ste nielen vy možno túto protirečivosť si uvedomili, ale aj tí, ktorí nás počúvajú. Pretože dnes, ešte raz to zopakujem, zriaďovatelia, ktorí dostávajú rovnaké finančné prostriedky, ako dostávajú obce a mestá a kraje, to znamená, súkromný zriaďovateľ, cirkevný, dostávajú 100 % normatívu platených zo štátu a môžu dvakrát vetovať návrh rady školy v prípade, že rada školy nepredloží dostatočne kvalitného kandidáta na riaditeľa, môžu vymenovať sami svojho. Taká je dnes legislatíva, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Prečo toto nekritizujete?
A potom mi povedzte, ako môže byť konkurencieschopnosť porovnávaná v takomto prostredí, keď na jednej strane zastupiteľstvá samosprávnych krajov musia schvaľovať každoročne v zastupiteľstve stratégie vzdelávania stredného školstva a na druhej strane absolútne nemajú možnosť sa k tomu vyjadrovať a ovplyvňovať to. Tento pozmeňujúci návrh, prirodzene, práve dostáva do hry aj tých, ktorí spolu zodpovedajú za to vzdelávanie, tí, ktorí schvaľujú, ktorí schvaľujú stratégie vzdelávania, aby to niekde smerovalo na základe nejakých jasných predstáv, o to nám všetkým predsa ide. A tento pozmeňujúci návrh nielenže vzťahuje obidva orgány samosprávy, v prvom rade je to štatutár, či už je to starosta, primátor, alebo je to župan, alebo ak chcete, predseda a potom je to v tom druhom prípade zastupiteľstvo ako ďalší legitímny orgán.
Čiže ja som presvedčený, že tento návrh je absolútne dobrým návrhom na zrovnoprávnenie tohto postavenia a odstránenie tej deformácie, ktorá tu bola zmenená, ktorá tu bola vnesená ešte vtedy, keď bola tak nie celkom dobre urobená pluralita vo vzdelávaní, či už na úrovni stredného vzdelávania, alebo vysokoškolského, alebo aj základného vzdelávania. A dnes týmto pozmeňujúcim návrhom sa to vyrovnáva.
Vážené dámy, vážení páni, ja viem, že bude možno na mňa veľa faktických poznámok, ale ja by som predsa len chcel poprosiť tých, ktorých som možno takto aj nepriamo oslovil, aj pani Horváthovú, aj pána Fronca, keby ste mi povedali, ak budete chcieť, samozrejme, vo faktickej poznámke, prečo neprotestujete proti rozoberaniu demokratického princípu u zriaďovateľov súkromných a stredných škôl, teda súkromných škôl a cirkevných škôl, ktorí už dnes majú takéto právo. Chcel by som to poznať a možno ďalších, ktorí ešte vystúpite, a ja potom budem rád, aby som mohol aj faktickou poznámkou na to zareagovať.
Ja si myslím, že toto je dobrý konsenzus, ktorý vyšiel naozaj z rokovaní, ktoré boli široké, s odborármi, so zástupcami všetkých zastupiteľov, kde, samozrejme, boli výhrady k rôznym návrhom, ale to, čo bolo vlastne spracované, je nejaký konsenzuálny návrh, ktorý je aj predložený teraz pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Petráka.
Vážené dámy, vážení páni, ja tento pozmeňujúci návrh podporím, rovnako podporím aj tie návrhy, ktoré boli predložené v spoločnej správe, ktoré vzišli z diskusie, ktorú oceňujem, v školskom výbore, a rovnako podporím aj zákon ako celok, pretože odstráni mnohé veci, ktoré život priniesol, aplikačná prax, aby sme sa spoločne posunuli dopredu.
Ďakujem pekne za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 11:40 - 11:41 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja len pre korektnosť chcem k tomu komentáru, ktorý ste uviedli v súvislosti s experimentálnym štúdiom 6-ročného gymnázia, tam to nebolo tak, ako ste to uviedli vy, že záchrancom v postate ste boli vy a že ste do toho vstúpili, lebo v opačnom prípade by tí absolventi toho alebo presnejšie v prebiehajúcom štúdiu 6-ročného ostali na dlažbe. Nebolo to tak, pretože, samozrejme, o tom (reakcia z pléna), no tak to vyznelo, preto to chcem dať na pravú mieru. Tam bolo otázka, že bola snaha, toto 6-ročné štúdium aby pokračovalo ďalej napriek tomu, že už malo ukončiť svoj experiment a neukončilo ho.
Myslím si, že odborníci posúdili to celé toto štúdium a je teraz na rezorte, aby vyhodnotil, či pôjdeme tou cestou, alebo nie, pretože máme tu schválený systém 8-ročných gymnázií, ktoré tu fungujú na celom Slovensku, a myslím si, že aj s týmito 8-ročnými gymnáziami sa vedie diskusia, ako to bude ďalej pokračovať, ďalej.
Čiže len pre korektnosť som chcel uviesť, aby bolo jasné, že Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha nebolo v pozícii takej, že všetci tí, ktorí študovali na tom 6-ročnom gymnáziu, by ostali na dlažbe, a nebodaj by nepokračovali ďalej, keby neprišiel pán poslanec Poliačik a ďalší, ktorí to zachránili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 10:50 - 10:52 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. K tomu záveru vášho vystúpenia krátky komentár by som chcel povedať, pretože ja sa domnievam v rámci práce aj školského výboru podľa toho, ako diskutujem s našimi kolegami, že tam dochádza naozaj ku kompromisom a vecnej diskusii vždy. A myslím si, že nachádzame mnohé spoločné riešenia. Dôkazom toho je, že veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladá opozícia aj vaša strana, konkrétne aj vy, prejde v tejto Národnej rade, pretože je to niečo, čo chápeme, že môže byť prínosné. A ja by som vám rovnako aj pripomenul, že dokázali sme spoločne s opozíciou, konkrétne aj s vašou politickou stranou presadiť aj novelu ústavy, napríklad o ochrane rodiny.
Pán poslanec, z tohto pohľadu si myslím, že naozaj sa snažíme primerane pri napĺňaní nášho programového vyhlásenia vlády aj rešpektovať názory, ktoré prichádzajú z opozície. Čiže aj v tomto prípade to takto vnímam, pán poslanec, a som presvedčený, že tento návrh, ktorý je predložený a bol prerokovaný vo výbore školskom, že došiel do takej finálnej podoby, ktorá je akceptovateľná pre celú snemovňu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis