Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.10.2014 o 14:33 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.10.2014 14:33 - 14:34 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď a nielen za jej vyčerpávajúci obsah, ale za to, čo predovšetkým to prinieslo, tie vaše aktivity, ktoré ste urobili v súvislosti práve k tejto kategórii našich absolventov. Tiež si môžem aj takto to postaviť. A je to aj výnimočné v tom, že za pomoci fondov Európskej únie sa pomáha priamo takýmto spôsobom mladým ľuďom, ktorí predovšetkým sú pre nás veľmi dôležití z hľadiska budúcnosti a keď nezískajú teraz pracovné návyky, tak potom je to o to ťažšie. Takže držím vám palce, aby sa to darilo aj do budúcnosti takto napĺňať a aj keď to možno nesplnilo požiadavku pre všetkých, lebo to jednoducho nejde, ale vďakabohu aj za tých, pre ktorých sa podarilo pomôcť im. Takže ďakujem veľmi pekne. Nemám ďalšiu otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2014 17:00 - 17:02 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Frešo, ešte raz chcem zdôrazniť, lebo vo vašom vystúpení sa to snažíte nejakým spôsobom rozriediť alebo dať úplne dostratena. Keď sa nastavovala táto daň ako originálny príjem pre kraje, bola určená pre dopravu, vy ste sa snažili už naznačovať, že môže byť určená aj na niečo iné, a toto bol problém, ktorý sa nepodarilo vyriešiť počas takmer 12 rokov fungovania krajskej samosprávy. A rovnako nemôžem súhlasiť s tým, keď poviete, že tento zákon nič nerieši. Možno pre vás, pretože skôr to bude negatívne. Ale tento zákon rieši zámenu daní z motorových vozidiel za daň z fyzických osôb. A zároveň odstraňuje deformáciu a nespravodlivý výber v rámci podnikateľských subjektov, ktoré majú evidované vozidlá niekde v nejakom centre, ale pritom podnikajú v iných krajoch a narušujú ich komunikácie.
Ja som tiež neni celkom rád, že musíme tento krok urobiť, lebo je to odpustenie alebo je to odpojenie sa od jednej dane, ale o to silnejšie sa napájame na tú daň, ktorú máme ako prvú, a poďme spoločne o tom rokovať, aby sme sa dokázali zhodnúť na tom, že príjmy samosprávnych krajov zavesíme na viacero daní, tak ako som to naznačil, že napríklad aj na daň z právnických osôb. Tento zákon určite podporím a som presvedčený, že aj pre dopravcov to bude pozitívny krok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2014 16:37 - 16:39 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, vážení kolegovia, za vaše reakcie.
Pán poslanec Viskupič, keby ste si prečítali ten zákon, tak by vám bolo jasné, že ako je to nastavené pre kraje a ich príjmy, je to tam uvedené. Stačí sa pozrieť na záver.
Ešte raz pre všetkých, ktorí ma aj počúvali. Moje vystúpenie bolo v tom duchu, že táto daň nebola správne nastavená pre napĺňanie a financovanie kompetencie v doprave. Čiže inými slovami, táto daň sa ukázala, že je nepoužiteľná pre financovanie dopravy v rámci kompetencie samosprávnych krajov.
Pani poslankyňa Žitňanská, ešte aj vám chcem zdôrazniť, tu sa nič neurobilo niečo také, že by nebolo povedané B. To B máte napísané v návrhu tohto zákona, kde sa hovorí o tom, že celá táto finančná čiastka, ktorá teraz bola v podobe daní z motorových vozidiel v našom rozpočte, sa navýši v podielovej dani. To je to B povedané, pani poslankyňa. Keď si to pozriete, nájdete to tam.
Pán poslanec Frešo, tiež ste podporili v podstate ten argument pani poslankyne Žitňanskej, ale ja to aj chápem ľudsky z tohto pohľadu, pretože do určitej miery Bratislavský samosprávny kraj bude znižovať tie príjmy alebo bude mať znížené príjmy z daní z motorových vozidiel, tak vystupujete aj z tohto pohľadu, to chápem, ale aj vystupujete aj z toho pohľadu, pretože obhajujete návrh, ktorý tu predložil ešte váš predseda strany a vtedajšej vlády pán Dzurinda. A tým pádom nechcete priznať tú chybu.
Nuž a, pani poslankyňa Mezenská, nehnevajte sa, ale ja som hovoril o voze, vy ste hovorili o koze. (Smiech v sále.) Mňa to mrzí, my hovoríme o tom, že táto daň prechádza na štát a toto je predmetom tejto dane, samozrejme, že potom to súvisí aj so samotnými... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2014 16:09 - 16:30 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som rovnako prispel aj v druhom čítaní do rozpravy a predniesol zopár takých dôležitých postrehov súvisiacich s touto novelou a priblížil to aj trošku z historického hľadiska. A nechcem vôbec, aby to vyznelo, pretože je to prosto záležitosť, ktorá by mala byť v tej vecnej rovine, že je to nejaký problém, ktorý sa odvíja medzi samosprávnymi krajmi, a že je tu nebodaj problém nedostatočného vlastenectva, ako to odznelo zo strany pána poslanca Freša, a boja proti Bratislave, a neviem, ešte čo všetko bolo povedané.
Tak poďme si to rozobrať pekne od začiatku, aby sme vedeli, že o čom vlastne rozprávame. Keď samosprávne kraje vznikali, tak v roku 2001 sa odsúhlasil zákon č. 302 o samosprávnych krajoch. No a v tomto zákone o samosprávnych krajoch bolo aj nastavené financovanie. To znamená, bolo povedané, aké budú ďalšie, lebo na to nadväzovali ďalšie zákony, ale bolo to súčasne s týmto aj schválené, ako vlastne budú samosprávne kraje fungovať. Mimochodom, to bolo dôvodom alebo bola to podmienka, že samosprávne kraje vzniknú, podmienka vstupu do Európskej únie. A nemusím vôbec pripomínať, že v roku 2001 vládla ešte prvá Dzurindova vláda a vychádzala z nejakého predpokladu, čo je podľa mňa asi správne, pretože keď neviem niečo presne kvantifikovať, presne pomenovať, tak vychádzam z nejakého predpokladu a nastavujem nejaké pravidlá, ktoré postupne vyhodnocujem. Nuž a pri tom nastavení pravidla, že daň z motorových vozidiel bude určená práve pre účely údržby ciest, krajských ciest, teda ciest II. a III. triedy, a rovnako aj pre dopravu ako takú a podporu dopravy ako takej, tak sa vychádzalo, že táto daň, keďže súvisí s dopravou, môže byť práve pre účely financovania ako priamych príjmov do samosprávnych krajov tá najlepšia. Čiže toto bolo východisko a s týmto východiskom vstupovali všetci pri schvaľovaní vzniku samosprávnych krajov a ich financovania.
Nuž ale prax začala ukazovať, že to nie je celkom v poriadku. A určite si budú mnohí poslanci, ktorí tu sedia niekoľko volebných období, pamätať, že tu bola neustála snaha, ako zlepšiť toto nastavenie tak, aby nedochádzalo k tej deformácii, ktorá od začiatku sa ukazovala ako problematická, a to je to, že príslušný právnický subjekt alebo podnikateľský subjekt platí daň z motorových vozidiel tam, kde má evidované sídlo firmy. No ale povedzme si otvorene, že mnohé veľké celoslovenské firmy, ale povedzme si možno aj štátne, ktoré podnikajú, majú sídlo v Bratislave a ergo, to znamená, odvádzajú daň z motorových vozidiel iba tu, do rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja napriek tomu, že tieto vozidlá pôsobia po celom Slovensku v rôznych filiálkach, závodoch, vysunutých pracovísk a tak ďalej a tak ďalej.
Preto bola snaha, napr. pamätám si, teraz neviem, ktorý poslanec to bol, že sa tu predkladal návrh, že aby tieto podnikateľské subjekty museli preevidovať tieto vozidlá do príslušných krajov, kde podnikajú, čo sa, samozrejme, ale neuskutočnilo, pretože nebolo to takmer vykonateľné, a nemohli sme prinútiť firmy len preto, že pôsobia v tom alebo onom kraji, a dokonca niektoré hovorili, že však pôsobíme na dvoch, na troch územiach krajov, aby si ich práve mohli zaregistrovať v troch krajoch, to asi by nešlo.
Čiže ukázalo sa praxou a my sme to v samosprávnych krajoch každý rok videli, keď sa schvaľovali všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určovali sadzby pre daň z motorových vozidiel, že toto prosto sa nedalo odstrániť, že táto deformácia tu stále pokračuje a nevieme s ňou nič urobiť. A táto deformácia zároveň hovorí o tom, že Bratislavský kraj, ktorý má niečo okolo 500 km ciest II. a III. triedy, teraz hovorím o faktoch, a tu by som chcel, aby bolo brané, že to nie je o tom, že budem, že som proti Bratislavskému samosprávnemu kraju, vôbec nie, ale že 500 km ciest II. a III. triedy a výber je 33 mil. eur z daní motorových vozidiel, Žilinský samosprávny kraj má 1 450 km, takmer trikrát toľko a vyberie 16 mil. eur.
A teraz by som mohol ísť ďalej, lebo pán poslanec Zajac tu mal vystúpenie, že to nie je dobre nastavené, že tie kritériá by mohli byť iné, dokonca pán poslanec Hraško, že sa nezohľadňujú rôzne dĺžky cestnej siete a tak ďalej. Áno, však ale potom by sme mohli ísť aj ďalej, môžeme rozprávať aj o ňom, že určite asi Bratislavský kraj nemá také náklady na zimnú údržbu, ako má napr. Žilinský kraj alebo Prešovský. Nemá toľko zmrazovacích cyklov, ktoré narušujú povrch komunikácie, a o to viacej je potrebné mať finančných prostriedkov na ich údržbu. Nuž ale takýmto spôsobom keby sme to išli definovať, tak asi veľmi ťažko dospejeme k nejakému spoločnému návrhu a v konečnom dôsledku, dámy a páni, tak či tak by to malo dopad na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja, pretože, ešte raz podotýkam, na začiatku, keď vznikal tento zákon, za prvej Dzurindovej vlády, to nebolo dobre nastavené. Čiže niekto, kto chce spochybniť snahu, že chceme túto deformáciu odstrániť, tak sa snaží len konzervovať chybu, ktorá tu vznikla hneď na začiatku, a z roka na rok sa potvrdzovala táto chyba.
Boli tu aj také argumentácie, ktoré hovorili o tom, že ak má obecná a miestna samospráva napr. daň z nehnuteľnosti, tak ju predsa nemôžeme dnes zo dňa na deň prevziať na štát, pretože príde o príjmy a tak ďalej. Áno, ale nemôžeme porovnávať daň z nehnuteľností s daňou z motorových vozidiel, pretože daň z nehnuteľností sa platí iba z tých nehnuteľností, ktoré sú preukázateľne na území toho mesta alebo obce. Preukázateľne. A porovnávať to s daňou z motorových vozidiel, kde preukázateľne vieme, že motorové vozidlo síce je zaregistrované v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale podniká na území iného kraja, je takisto preukázateľné, že je to iné. A preto takéto porovnanie s daňou z nehnuteľností obcí a miest je absolútne nemiestne a myslím si, že kríva na obidve nohy, nedá sa použiť. (Reakcie z pléna.) No pre niekoho na pol nohy. Možno z KDH, pretože KDH tiež odsúhlasovalo tento zákon, keď vznikali samosprávne kraje, ale ja to chápem. Ešte raz, nič nemám za zlé, pretože boli východiská, na základe ktorých sa stanovovalo financovanie samosprávnych krajov. Nič viacej sa nevedelo asi vtedy vymyslieť. Ale za 12 rokov fungovania krajskej samosprávy sa ukázalo, že jednoducho táto deformácia sa nedala a nepodarila sa odstrániť.
Hovorilo sa tu rovnako o tom, že dnes bez ladu a skladu sa bude niekde, za nejakým stolom, alebo nejaký úradník, meniť daň z fyzických osôb, ktorá zostane ako jediná. Ja sa ešte vyjadrím k tomu, že ako sa pozerám na to financovanie samosprávnych krajov. No môžem vás ale ubezpečiť, že bolo to z úst práve tých, čo také niečo urobili a pán minister aj to povedal v roku 2011, ale zasa, povedzme si, bola kríza, možnože kriticky si môžeme priznať a pán poslanec Frešo to aj povedal, že bola kríza, že musela aj samospráva nejakým spôsobom prispieť. Ja si myslím, že samospráva prispela. A bolo to po dohode s ministerstvom. Ale v tomto prípade môžem povedať, že nie vždy sme boli vypočutí tak, ako sme si predstavovali. Ale to už vždy tak býva.
Rovnako tu bolo povedané, že pokiaľ by tu bolo naozaj niečo také, že sú tu veľké rozdiely daní motorových vozidiel, tak už by sa dávno prehlasovali tie podnikateľské subjekty do iných krajov. Bolo to povedané iba tým rečníkom, ktorý tu stál, pretože nikto nikdy také niečo nepovedal. Tie rozdiely v daniach motorových vozidiel medzi krajmi nie sú také veľké. Je pravda, že sú rozdiely, ale nie sú také veľké, aby to motivovalo sa prehlasovať do jednotlivých krajov. Ale ja si ani neviem predstaviť, žeby niekto kvôli tomu, že má podnikateľský subjekt zaregistrovaný v Bratislave len preto, že by bola v Žilinskom samosprávnom kraji nižšia daň, že by z Bratislavy odišli. Lebo to majú asi preto, že globálne pôsobia na celom Slovensku. Ja hovorím o týchto firmách. A toto sa nepodarilo odstrániť dodnes. Čiže to nie je žiadne sťahovanie sa firiem do jedného alebo do druhého kraja, ale je to len logické vyústenie poznania za dvanásť rokov fungovania tejto dane, že jednoducho nesplnila svoj účel, a je potrebné, aby sme si naliali čistého vína a povedali, ako ideme ďalej.
Samosprávne kraje pri určovaní výšky daní z motorových vozidiel - a teraz poviem aj to, čo ja som prežíval, keď sme pripravovali každoročne všeobecne záväzné nariadenie - tak sme v prvom rade sa snažili hľadať, aby sme získali z tejto dane ako príjmu čo najviac finančných prostriedkov, tak aby sme mohli ten modernizačný dlh, ktorý máme v cestnej sieti, dobehnúť čo najskôr. Ale zároveň vzápätí sme si uvedomili, keď sme ich porovnávali napr. s daňami z motorových vozidiel v iných krajinách, kde sa ináč vyberajú, že tie aspekty, ktoré by mala daň z motorových vozidiel napĺňať, nedokážeme splniť. A mnohí, ktorí sa vyjadrujete napr. k environmentálnym zákonom, vyčítate, že sa na životné prostredie nemyslí, že robíme len pre podnikateľov, ktorí na životné prostredie nedbajú, zákony a tak ďalej a tak ďalej, a teraz jedným dychom to spochybníte, pretože ani my v samosprávnych krajoch sme neboli schopní tento environmentálny aspekt uplatniť tak, aby naozaj bol motivujúci pre tých, ktorí si kúpia vozidlá, ktorí maj euro päť alebo euro šesť, aby platili nižšie dane, pretože menej znečisťujú životné prostredie, ako tí, ktorí majú veterány, ktoré sú staršie ako trinásť rokov. Všetci dobre poznáte, keď idete za nákladným vozom a v prvom rade, čo hľadáte v osobnom vozidle, je vnútorný okruh, aby ste ho zapli, aby ste nemuseli nasávať to, čo dávajú do prostredia. No toto predsa všetci chceme, aby sme dosiahli. A toto môže zabezpečiť naozaj len centrálna vláda. Iným spôsobom to nejde, pretože my sme boli tlačení, pretože tak bola určená táto daň, aby sme čo najviac vyberali, aby sme mohli opravovať cesty. Nám to nestačilo v niektorých krajoch na to, aby sme tieto finančné prostriedky použili na to, aby sme opravili cesty. Zato v jednom kraji to postačovalo na to, aby to ešte mohlo byť použité aj na iné účely.
Ja objektívne zasa priznávam, že ak teraz sa dostanem k dani fyzických osôb, to znamená, podielových daní, že sa nastavovali tak, že postupne zohľadňovali regionálne rozdiely. Ale treba povedať aj to, že odvtedy, ako bol nastavený vzorec pre daň fyzických osôb pre samosprávu, a to potvrdia všetci - dúfam, že aj vy, pán Zajac -, že postupne sa rokom tie koeficienty menia a sa zmenšujú. Ale to tu nikto nepovedal. Len preto, že radšej, aby to vyzeralo, že to je horšie. Oni sa menia, aby sa, jednoducho, sa vyrovnali postupne. A to je, podľa mňa, korektné. A myslím si, že v každej rodine aj v každom slušnom štáte vždy ten bohatší pomáha chudobnejšiemu. Tu neni niečo, že by niekto chcel parazitovať na niekom druhom.
Preto, samozrejme, že cítime do určitej miery aj také, ako by som to povedal, niečo, že opúšťame teraz príjem, ktorý je originálny pre samosprávne kraje, pretože sme si to priamo určovali, ale urobili sme to po zrelom zvážení, že jednoducho je to potrebné urobiť, keďže my nedokážeme túto deformáciu, ktorá bola od začiatku do tohto systému vložená, odstrániť. A náš cieľ je, aby všetky tieto finančné prostriedky a v tomto zákone, ktorý je predkladaný, je to aj zahrnuté, sme dostali, ktoré je spôsobené výpadkom z daní motorových vozidiel cez podielové dane, a to dostaneme s tým, že našou ambíciou samosprávnych krajov, a to sme už dlhšie o tom diskutovali - a to nikto tu nespochybní, dúfam, že ani pán poslanec Frešo, lebo oni boli prví, ktorí predkladali tzv. daňový mix, bol to pán minister Mikloš, ktorý to predkladal, tento daňový mix -, aby sme jednoducho dostali sa na príjmy aj z iných daní, napr. daní právnických osôb. Tak ako je to napr. v Poľsku, kde vojvodstvá, ktoré sú rovnakou samosprávou ako u nás samosprávne kraje, majú dane aj z právnických osôb, čiže ergo sú aj do určitej miery motivované určitým spôsobom vytvárať lepšie prostredie pre podnikateľov a možno aj investorov, lebo majú aj nadväznosť na ich príjem z daní právnických osôb, čo je podľa mňa správne.
Preto, ja som to už povedal vo svojej faktickej poznámke, ako použiť argument, že Žilina dostala 17 mil. eur, keď investor, ktorý tam bol podporený z úrovne štátu, a Žilina ako mesto pomohlo, aby to tam mohlo byť, bolo to len, bola to len, bol to len vzorec, ako pomôcť, veď predsa daň z právnickej osoby, ktorú tam dnes zastupuje tento investor, slúži pre celé Slovensko, pre celé Slovensko a jeho príjem, nielen pre Žilinu. Preto si myslím, že ten argument bol absolútne nekorektný vo vystúpení, ktorý tu odznel.
Pán poslanec Hraško, ja neviem, či by som mal použiť slovo Božie, ako to povedal pán minister. Takého odborníka som ešte nevidel na opravu ciest, ako je on. Keby tu bol, tak by som to ešte povedal. Vodováha a poklopy a toto všetko, tak to teda klobúk dolu. Ale vecne. Pán poslanec Hraško evidentne hájil záujmy jedného subjektu, ktorý podniká v doprave, ja to nezazlievam, každý poslanec sa môže rozhodnúť, ale nepovedal, že táto únia, ktorá tu dnes je, je v porovnaní s ČESMAD-om, je len percentuálny zlomok z toho, čo zastrešuje ČESMAD. Nechcem tým povedať, že by sme ho mali ignorovať. To vôbec nie. Ale nie je to v tej pozícii, že sú to mienkotvorní podnikatelia v tomto priestore z hľadiska objemu, ktorý oni vytvárajú. A rovnako som za to ale, aby postupne táto daň slúžila naozaj na ten účel, čo má, to znamená, aby motivovala ekologizáciu dopravy, aby motivovala to, že budeme zohľadňovať tých, ktorí sa snažia tú dopravu robiť poctivo a hlavne kvalitne aj s ohľadom na životné prostredie, od tých, čo jednoducho to nemajú. Áno, samozrejme, pán poslanec Hraško na jednej strane to povedal, že to bude viesť, zánik niektorých dopravcov, ktorí majú staršie autá a nemajú na nákup nových. Áno, ale však na tom by sme sa mali všetci zhodnúť, pán poslanec Mikuláš Huba mi to určite potvrdí ako človek, ktorý sa venuje ochrane životného prostredia. Všetci chceme predsa, aby tu skôr jazdili autá, ktoré majú nižšie emisie, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Ak to nechceme, tak nech to povie priamo pán poslanec Hraško. Ja to chcem. Ale v rámci samosprávnych krajov sme neboli schopní takéto niečo urobiť. A kde-tu sa nám podarilo, že sme dali pre poľnohospodárov nižšiu sadzbu, u nás v kraji to bolo 20%, tak to bola len taká maličká náplasť na to, čo sme mohli urobiť.
Vážené dámy a páni, milí poslanci, preto si myslím, že čas ukázal, že táto daň nebola dobre nastavená a je potrebné ju zmeniť. Návrh novely zákona, ktorý tu máme pred sebou, hovorí o tom, ako to bude do budúcnosti, hovorí o tom, ako bude táto daň slúžiť aj na ekologizáciu dopravy, ktorá, mimochodom, veľmi významne prispieva aj k skleníkovým efektom a všetkým tým negatívnym veciam, ktoré berieme aj my do úvahy pri mnohých zákonoch a ktoré máme aj zakotvené v mnohých zákonoch, a v každom prípade bude spravodlivejšie a o to nám ide. Dostaneme finančné prostriedky, ktoré budú vykrývať túto daň, ale prostredníctvom podielových daní a v budúcnosti, som presvedčený, že dospejeme s vládou k dohode k tomu, aby pri audite, ktorý sa robí v samospráve, sme nastavili aj financovanie tak, že bude krajská samospráva naviazaná aj na inú daň a nielen na daň z fyzických osôb, tak ako to bude teraz. Ale som presvedčený, že tento krok, ktorý dnes tu robíme, je potrebné urobiť, a ešte raz podotýkam, nie je to niečo, čo by malo byť proti Bratislavskému samosprávnemu kraju, ale je to niečo, čo by nám malo záležať, ak tu je niekde nerovnováha, tak tú nerovnováhu napraviť. A nie je to ani nič osobné voči môjmu kolegovi, s ktorým mnoho problémov riešim, samosprávy, bez toho, aby sme si dávali nejaké politické prívlastky, pretože na oboch nás jednoducho leží aj na pleciach kompetencia napĺňať to, čo sa od nás vyžaduje.
Preto plne podporujem tento návrh zákona a chcel by som aj vás požiadať, aby ste ho podporili vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám spoločne s mojím kolegom Jarom Baškom, ktorý umožňuje to, aby sme finančné prostriedky, ktoré by sme za vozidlá, ktoré poskytujú, za určité vozidlá, ktoré poskytujú údržbu na verejných cestách, to znamená verejných cestách, cestách II., III. triedy, I. triedy, aby tieto finančné prostriedky ostali radšej u nás v rozpočte a mohli sme ich použiť na opravu ciest, a nie aby išli do rozpočtu, ktorý, z ktorého už by sa nám to nedostalo, pretože toto nám už nebude dané. Takže podporujem aj tento pozmeňujúci návrh a chcem vás poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2014 14:45 - 14:47 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, nechcem podrobiť nejakou širokou analýzou vystúpenie vo faktickej poznámke, pretože to chcem urobiť priamo v rozprave. Ale nedá mi, aby som nereagoval na taký lacný argument, ktorý ste použili, že v Žiline vláda 17 mil. odpustila. Spýtajte sa, prosím vás, vášho pána predsedu, bývalého pána Mikuláša Dzurindu, keď sa rodila investícia v Žiline a Slovenská republika hľadala všetky možnosti, ako ju podporiť, akým spôsobom to urobila, aby mohla zabezpečiť všetky pravidlá, ktoré jej predpisuje Európska únia, a v tom bolo nápomocné vtedy aj mesto Žilina. To znamená, že to bola záležitosť štátna, bola to záležitosť centrálnej vlády a dnes vláda na zasadnutí v Žiline to vrátila len späť, pretože v podstate obyvatelia Žiliny boli len zbytočne zaťažovaní niečím, čo malo pomôcť, a pritom Žilina s tým nemala nič spoločné, získať túto investíciu. Táto deformácia sa odstránila, dokonca niektorí opoziční poslanci, tuším že aj z vášho tábora, povedali, že keby tu bola hociktorá vláda, tak by to rovnako urobila. Bol to lacný argument a vôbec nepatril k tomuto vystúpeniu a k tejto téme.
Skryt prepis
 

23.9.2014 17:49 - 17:57 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, dámy a páni, keďže mám možnosť sa vyjadriť ako spravodajca k spojenej rozprave aj k asociačnej dohode a predovšetkým k vyhláseniu, ktoré sme teraz prerokovávali, tak chcem skonštatovať, že písomne sa prihlásilo do tejto rozpravy, spojenej rozpravy celkom jedenásť poslancov, z toho traja poslanci boli za poslanecké kluby: SDKÚ – jeden, jeden za MOST – HÍD a jeden SMER – SD. A v ústnej sa prihlásilo desať poslancov, z toho deväť vystúpilo.
Národná rada Slovenskej republiky sa zaoberá vyhlásením a asociačnou dohodou spoločne preto, lebo si myslíme, že to súvisí. A spojenie tejto rozpravy, myslím si, že bolo celkom logické vyústenie diskusie, ktorá začala práve v zahraničnom výbore, kde aj zahraničný výbor schválil rokovanie k situácii na Ukrajine, ktoré sa potom spoločne zlúčilo aj s európskym výborom za účasti ministra zahraničných vecí, pretože minister zahraničných vecí a naša diplomacia k tejto problematike má najviac informácií. Nehovoriac o tom, že samotný náš minister zahraničných vecí je tak aktívny, že šesťkrát osobne navštívil krajinu a rokoval so všetkými predstaviteľmi významnými, relevantnými na Ukrajine. Z toho sa zrodilo aj uznesenie, ktoré predkladá zahraničný výbor spoločne po schválení aj s európskym výborom.
Aj keď v rozprave tu bola snaha nejakým spôsobom prezentovať, že tu bol nejaký rozpor medzi tým, čo bolo predložené ministerstvom zahraničných vecí a čo sa prerokúva teraz v pléne, je to len zdanlivé, pretože predkladateľom je zahraničný výbor. Áno, podklady prišli z ministerstva zahraničných vecí a vôbec sú neni nejako v rozpore v tom, čo my teraz prijímame. A všetci tí, ktorí boli na rokovaní zahraničného alebo európskeho výboru, spoločne videli, aké boli vyjadrenia aj pána ministra. Boli konzistentné a podporujúce tento náš návrh, ktorý v súčasnosti prerokovávame. A toto je dôležité, aby sme si plne povedali.
Čiže Národná rada Slovenskej republiky v tej svojej diplomatickej časti, ktorú ma takisto na starosti, podľa môjho názoru konzistentne postupuje s našou diplomaciou a podporuje ju. A ja chcem pripomenúť aj to, že sme v marci spoločne tu prerokovávali a schválili, schválili vyhlásenie týkajúce sa situácie na Kryme. Napriek tomu, že v rozprave to tu bolo viackrát spomínané a možno naozaj v takom dojme, že to vyzeralo, že my sme k tomu nezaujali žiadny postoj. Ale pritom náš postoj bol úplne jasný a podľa mňa v duchu, aký aj teraz predkladáme v tomto uznesení. Preto mi dovoľte, aby som v tejto súvislosti ešte raz vyjadril absolútnu podporu vyhláseniu, ktoré bolo predložené do tohto pléna, ktoré schválila, schválil nielen zahraničný výbor, ale aj európsky výbor aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dôležitý, i keď už vyjadroval vôľu ukrajinských obyvateľov, teda Ukrajincov, ktorá je konštatovaná v poslednom odseku, ale predsa len v tom treťom odseku sme ešte zdôraznili, aby voľby, ktoré budú 26. októbra, boli naozaj legitímne, aby sa uskutočnili na celej Ukrajine, to znamená aj na juhovýchode, kde sa v súčasnosti bojuje, čo je veľmi dôležité. A je to len potvrdením toho, že predovšetkým ideme cestou ctenia si demokratických princípov, medzinárodného práva, Krym, a demokratických princípov, ktoré sú tu zakotvené.
A preto by som sa vyjadril v krátkosti ako spravodajca aj k predkladaným pozmeňujúcim návrhom, o ktorých budeme, samozrejme, hlasovať, ktorých bolo celkom štyri. Dovedna v podstate sa jedná o pozmeňujúce návrhy, ktoré hovorili o vypustení Spojených štátov amerických z odseku č. 4. A ďalší, že zameniť alebo doplniť formuláciu týkajúcu sa Ruskej federácie.
Čo sa týka Spojených štátov amerických, dámy a páni, ja už som to hovoril aj v mojom vystúpení, ale predsa len rád by som to zopakoval, lebo boli tu pochybnosti, dokonca sa hovorilo o tom, že Spojené štáty tam nemajú čo hľadať. Tak chcem vám dať do pozornosti, tak ako sa podľa môjho názoru jasne vyjadrujeme a diskutujeme v rámci Európskej únie o pozícii k Ukrajine a je tam pluralita názorov, ktorú aj my musíme prirodzene nejakým spôsobom tam prednášať – a mimochodom bola aj pomerne zhodná s krajinami centrálnej Európy –, tak aj v tomto prípade napríklad Poslanecká snemovňa Českej republiky prijala uznesenie, ktoré rovnako hovorí o tom, že vyzýva všetkých účastníkov, ktorí sú v tom zaangažovaní, Európsku úniu, rovnako Ruskú federáciu, Európsku úniu, Ruskú federáciu, Ukrajinu, ale aj Spojené štáty americké, aby sa zasadili o mierové riešenie. My to dávame rovnako do uznesenia. Myslím si, že tam patrí. Nehovoriac o tom, že tých argumentov, prečo Spojené štáty môžu prispieť k pozitívnemu riešeniu na Ukrajine, tu odznelo veľa. Ja len dám do pozornosti jeden, ktorý je vážny.
Pri príležitosti návštevy pána prezidenta Ukrajiny pána Porošenka v Kongrese Spojených štátov amerických bolo schválené aj uznesenie v zahraničnom výbore, ktoré hovorí o tom, že, je to uznesenie nazvané Ukraine Freedom Support, a hovorí o tom, že jednak zvýši tie sankcie voči Ukrajine, ale zároveň odsúhlasuje tzv. "lethal assistance", v preklade to znamená útočnú pomoc alebo ešte presnejší preklad smrtiacu pomoc. Smrtiaca pomoc je, že odsúhlasujú aj pomoc zbraní. A to nikto z nás nechce. Preto Spojené štáty tam majú byť. A toto uznesenie zahraničného výboru, ktoré si môžete nájsť, je zverejnené na webových stránkach, je dôležité, aby aj oni mohli prispieť k tomu, preto ich tam chceme mať.
No a čo sa týka formulácie týkajúcej sa Ruskej federácie, my si myslíme, že táto formulácia, a som o tom presvedčený, aj z rozpravy bolo množstvo podporných vyjadrení, ktorá je uvedená v odseku 4, je úplne jasná, lebo vyzýva všetky strany. A naviac my chceme neprilievať olej do ohňa, ale chceme predsa, aby sme skôr napomohli tomu riešeniu. A ak dnes v Minsku dospelo sa k nejakej dohode, tak je potrebné, aby sme podporovali tieto dohody napriek tomu, že kde-tu sa porušujú, ale pokračuje sa dopredu ďalej.
No a posledný pozmeňujúci návrh, ktorý tam ešte bol obohatením tej diskusie, bol od pána poslanca Mičovského, ktorý hovorí o tom, že „Národná rada podporuje vládu SR, aby prostredníctvom ministra zahraničných vecí iniciovala aktivitu Bezpečnostnej rady OSN s cieľom účinne zabezpečiť prímerie do vyriešenia konfliktu diplomatickou cestou“. Zdá sa mi, že je to už duplikovanie toho, čo už aj dnes tam máme. A naviac myslíme si, že je to už na ceste skôr mierového riešenia. My to chceme týmto spôsobom podporiť.
Čiže z tohto dôvodu chcem skonštatovať ako spravodajca, že pozmeňujúce návrhy nedopĺňajú a nijakým spôsobom významne nevylepšujú to vyhlásenie, a som za to, aby bolo prijaté vyhlásenie, ktoré sme predložili a prerokovali.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2014 9:27 - 9:29 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Lipšic, z vášho vystúpenia bolo zrejmé, že predovšetkým vaše vystúpenie má smerovať k vašim priaznivcom na Slovensku. Bolo to spojenie absolútne, by som povedal, netaktné k tomu, čo dnes prerokovávame. A, samozrejme, že ste si mohli kopnúť a chceli ste si kopnúť do všetkých tých, ktorí sa snažia maximálne k tejto problematike pristupovať zodpovedne.
Ukrajina, my sa tu nebavíme o tom, že kde má Ukrajina patriť. Keby ste sa pozreli do vyhlásenia, ktoré sme predložili, tak jasne tam konštatujeme, že podporujeme európsku orientáciu. Ale museli ste manipulovať, že sa tu o tom diskutuje. Nikto nepochybuje o tomto.
Rovnako ste hovorili o tom, že splošťuje minister zahraničných vecí tento problém. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák je jeden z najaktívnejších. Šesťkrát bol na Ukrajine a stále rokuje a hľadá riešenia. Ale vy ste museli povedať, že splošťuje. Politické vyhlásenie, nič iné.
No a čo sa týka oligarchov, kto v tomto pléne obhajoval oligarchov, prosím vás? Ukrajina, máte pravdu, a oligarchovia spôsobili tento obrovský chaos a predovšetkým sociálne rozdiely, ktoré sú tam.
No a zvyšovanie výdavkov, tak to ma teda prekvapilo a dnes hovoriť ešte o tom, aby sme išli hore. Ja som za vášho pôsobenia vo vláde Mikuláša Dzurindu ani raz nepočul, že by ste vy navrhovali zvyšovanie výdavkov. Ani raz som nepočul túto múdru vetu, o ktorej ste teraz hovorili, že kto chce mier, musí sa pripravovať a zbrojiť a byť pripravený na vojnu. Dnes ste múdry, lebo vám to vyhovuje, aby ste dali posolstvo. Prečítajte si ešte raz, poprosím vás, toto vyhlásenie, lebo o tomto vyhlásení dnes hovoríme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2014 13:53 - 13:55 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán predseda Šebej, ja som použil slovo vo svojom vystúpení rusofóbia a vy veľmi dobre viete, že v kontexte dnešnej diskusie a určite by som do toho Čajkovského a ďalších neťahal. Ale to už je vaše svedomie.
Ale to, čo ste vy povedali z hľadiska historického exkurzu medzi Poľskom, Ruskom, mi nič iné nenavodzuje, že vy vlastne v podstate, ešte ste to dokonca aj povedali, že kto sa čuduje obavám Poľska, že takto správa a že má obavy z toho. No samozrejme, že asi nikto sa nečuduje, dokonca to ani v tejto rozprave nezaznelo. Vy ste to povedali prvýkrát. Aj rozmýšľal som, prečo ste to povedali. A teraz, keď ste hovorili o NATO a hovorili ste o tom, že tie krajiny sú ohrozené, tak ja mám pocit, ako keby tu niekto chcel tieto naozaj historické tragické udalosti, ktoré sa medzi Poľskom a Ruskom bezpochyby stali, o tom nikto nepochybuje, zneužiť na riešenie konfliktu Ukrajiny teraz po niekoľkých desiatich rokoch. To je podľa mňa absolútne neprijateľné.
Čo sa týka slovíčka Spojené štáty americké. Pán poslanec, ja som to hovoril, pán predseda. Obama pripomenul koordinované ekonomické sankcie, ktoré USA s Európskou úniou uvalili na Rusko. Toto vôbec nie je zasahovanie. Zahraničný výbor Kongresu USA prijal tzv. Ukraine Freedom Support, pozrite si to, ktorý umožňuje aj zbrane dodať, dokonca aj zvýšenie sankcií. Toto vôbec nie je. My chceme, aby Spojené štáty prispeli k tomu, a nie že takýmto spôsobom budú prispievať ku konfliktu.
A čo sa týka, že sú tam Spojené štáty americké uvedené, pán poslanec, poslanecká snemovňa v Českej republike sa tým tiež zaoberala a nie sú to ľudia, ktorí by tiež politike zahraničnej nerozumeli, a v druhom odstavci sa píše, že rovnako žiada... (Prerušenie vystúpenia časomerom).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2014 13:06 - 13:08 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Jozef, môj bývalý kolega zo zahraničného výboru, počas tvojho vystúpenia som počul z lavíc opozície slovíčko "žvásty". Chcem veriť tomu, že neboli adresované na tvoje vystúpenie, ale ak boli adresované, tak si to vôbec nemyslím, pretože tvoje vystúpenie ako bývalého veľvyslanca v Taliansku má aj ten pohľad nadhľadu a bola tam snaha nastoľovať otázky na to všetko, čo sa v skutočnosti deje, a hľadaním objektívnejšieho pohľadu.
Ja by som nešiel možno až tak ďaleko, ako ty si hovoril, že na Ukrajine robia aj počas tej oranžovej revolúcie na odporúčanie USA, lebo neviem to potvrdiť. Pretože tiež si myslím, že to nie je čierno-biele. Ale som rád, že si aj ty potvrdil, že je potrebné, aby v tom našom vyhlásení uznesenia bol ten štvrtý odstavec, ktorý hovorí o tom, že aj Spojené štáty môžu prispieť k riešeniu tejto situácie, pretože sú v tomto konflikte rovnako aktívne. Ja už som to vo svojom vystúpení popísal. A vystúpenie, včerajšie vystúpenie pána prezidenta Porošenka v Kongrese USA to jednoznačne potvrdilo. Aj uznesenie Zahraničného výboru Kongresu USA o tom, čo prijali.
Čiže naše vyhlásenie má snahu, aby sme predovšetkým vyslali pozitívny signál a nie na polovičatých informáciách sa snažili hodnotiť jednu alebo druhú stranu, ale vyzvať všetkých, ktorí sú v tom aktívni, aby čím skôr na Ukrajine zavládol mier a začalo sa rokovať o hodnotách, o ktorých hovoríme aj my, keďže sme a budeme podporovať asociačnú dohodu s Ukrajinou, aj keď to pre Ukrajinu nebude jednoduché.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2014 11:57 - 11:59 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za ich vyjadrenie na moje vystúpenie, aj za tie pozitívne, podporné stanoviská a predovšetkým chcem reagovať na tie, ktoré boli negatívne, ak to tak môžem povedať.
Pán poslanec Kaník sa mi snaží vkladať do úst, že som povedal, že Majdan vzišiel z volieb. Vôbec nie, teda parlament súčasný vzišiel z volieb Majdanu. Nie, nie. Ja som povedal, že súčasný parlament vzišiel z vôle Majdanu. A to nikto nespochybní, je to tak. A to je úplne jasné, keď sa na to pozriete. Ak si zoberiete, že je 50-tisícový Majdan, alebo 100-tisícový Majdan reprezentuje 40-miliónovú krajinu, pán poslanec, tak to som teda prekvapený vaším prístupom k demokratickým princípom, aké vy vnímate.
Pán poslanec Šebej, môj kolega, áno, ďakujem za dovysvetlenie toho faktu, čo tento parlament, o ktorom som pred chvíľou hovoril, urobil. Máte pravdu, zvýšil kvórum, čím vlastne znemožnil používanie ruštiny. A máte aj pravdu v tom, že sa to nedostalo do platnosti. Je to vysvetlenie, ktorým som ja sa nechcel zaoberať za pultom, ale dúfam, že ste tým nechceli povedať, že to bolo správne. A to som chcel predovšetkým popísať, že to bolo nesprávne a že to len spôsobilo tento nepokoj. Určite jedna z vecí, ktorá to spôsobila, tento nepokoj, a to treba povedať ako fakt, pán poslanec.
Ďakujem.
Skryt prepis