Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.9.2015 o 9:59 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 30.9.2015 9:59 - 10:22 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

40.
Áno, ďakujem pekne, je to v poriadku. Dámy a páni, tento návrh, ktorý predkladám s kolegom Přidalom, je iniciovaný mnohými zdravotne postihnutými občanmi, ktorí sa pred niekoľkými mesiacmi, je to od 1. júla, vlastne nedávno, dozvedeli o tom, že strácajú nárok na príspevky od štátu, ktoré doteraz dostávali, alebo sa im znižujú.
V situácii, keď Robert Fico prichádza so sociálnymi balíkmi, balíčkami a rozdáva mnohým alebo viacerým skupinám, to znamená, že vláda má zdroje a má peniaze, a teda Robert Fico to hovorí tak vzletne, že keď sa nám darí, tak si želáme, aby to pocítili aj občania, tak je pre mňa nepochopiteľné, že tí, ktorí sú hendikepovaní, ktorí sú evidentne v ťažšej situácii ako mnohí iní alebo väčšina občanov, tak sú takto trestaní štátom, že štát im znižuje dávky, ktoré teraz, doteraz dostávali, alebo im ich dokonca odoberá. Veď to nemá žiadnu logiku. Veď tí ľudia predsa nebudú za to chváliť Roberta Fica ani SMER.
Ja mám jedno vysvetlenie, že oni už na to zabudli, teda, že sa takáto vec od 1. júla na úradoch práce robí, že sa prehodnocuje nárok určitých osôb na dávky od štátu, z dôvodu, že k 1. júlu sa má upravovať životné minimum, ak sú na to splnené podmienky. Jednoducho na ministerstve sociálnych vecí im to ušlo. Minister to nezbadal, jeho podriadení ho na to neupozornili. A stala sa vec, že tisícom, tisícom ľudí na Slovensku sa znížili a znižujú, lebo to je veľmi veľa ľudí, tá agenda, priebežne ju úrady práce vykonávajú, tak dostávajú aj v týchto dňoch tieto smutné oznámenia. A preto chcem to, vlastne tento návrh s kolegom Přidalom posunúť poslancom SMER-u, že dá sa to napraviť, dá sa to napraviť novelou príslušného zákona.
A dajte si to do tých svojich sociálnych balíčkov. Veď ja si myslím, že ak by tam niečo malo byť, tak to je práve toto. To nie sú veľké, by som povedal, desiatky miliónov z verejných zdrojov alebo zo štátneho rozpočtu, konkrétne z kapitoly ministerstva sociálnych vecí, že to nie je veľa, ale efekt z toho bude veľmi veľký. Lebo práve tým hendikepovaným, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom nepoškodíte. Možno by očakávali viacej, ale ak im teda už nezvyšujete tie dávky, tak im ich aspoň neberte, alebo im ich neznižujte.
Preto sa prihováram za to, aby ste vy, poslanci zo SMER-u, posunuli tento návrh do druhého čítania aj preto, že keď sa tí ľudia obracali na úradníkov na ministerstve sociálnych vecí, tak oni hovoria: my žiadnu novelu nepripravujeme. No oni ešte nedostali príkaz od ministra, aby rýchlo pripravili. Lebo ja si myslím, že to je dokonca dôvod aj na skrátené konanie. Naozaj ich je, samozrejme, že nie sú to takí silní lobisti, možno nie sú tak zastúpení v tripartite alebo nie sú možno tak zastúpení v SMER-e, aby vám to došlo. Ale preto na to upozorňujem, že ešte máte čas, a je to v záujme, myslím si, že všetkých, aby sme príslušnú zmenu zákona urobili.
My s kolegom Přidalom navrhujeme vlastne iba úpravu jedného príspevku, jedného príspevku, tých príspevkov je, neviem, štrnásť v zákone, ktorých sa tieto zmeny týkajú, ale to je priestor v druhom čítaní. Ja pre rýchlosť, aby sme stihli termín na predkladanie návrhov, aby boli na rokovaní tejto schôdze, tak sme vlastne otvorili možnosť ako novelizovať tento zákon.
Ja som na to upozornil už aj ministra Richtera, lebo, viete, teraz sme začali rokovať o poslaneckých návrhoch, tak tu nie je nikto z vlády. Čiže sme tu už len my, môžeme si to medzi sebou hovoriť, tak ja sa len spolieham, že sa to dostane do uší ministra. Ale teda ja som to aj vtedy, to bolo prvý týždeň, keď sme rokovali o bode 5, to bol vtedy príspevok na opatrovanie. Pamätáte si, ako minister prišiel chváliť sa teda, lebo to je obsah toho balíčka sociálneho, že idú zvyšovať príspevok na opatrovanie, na starostlivosť o deti, pardon, ktorý sa zvyšuje zo súčasných 230 na 280 eur. Päťdesiat eur pridáva minister, no tak aby si, aby toto nevyužil, takúto príležitosť sa pochváliť, tak výrazne zvyšovať tento štátny príspevok. A úsmevné bolo, keď sme povedali, poslanci z opozície, že sa to týka len dvetisíc rodičov. Dvetisíc rodičov. To je niečo ako ten príspevok na letné tábory. Bombastický minister školstva a vysvitlo zrazu, že sa to týka 700 detí, čiže jedno dieťa z každej dvadsiatej piatej obce. A výsledok nakoniec bol, že ani nie 700 alebo bolo ich nejakých 500, no, čiže bubliny. Ja som to vtedy komentoval, že je to politický marketing., kampaň.
Ale ja si myslím, že aj toto môžete zakomponovať, SMER, do politického marketingu alebo do vašej kampane, lebo toto je veľmi vplyvná skupina. Tí ľudia žijú v rodinách. Tým, že ste zobrali alebo znížili príspevok či tomu zdravotne postihnutému alebo niekomu z jeho príbuzných, ktorý napríklad sa o toho človeka stará, tak ste ich nepotešili.
No ja som vtedy spomínal aj také absurdné a jeden príklad som spomenul pánu ministrovi, ktorý tu sedel, takže vtedy to počul. A neviem, ako naložil s tou informáciou, ako dievčine jednej, nazval som ju Lucia, ktorá má 34 rokov, myslím, ťažko chorú matku, o ktorú sa celodenne treba starať 24 hodín, a mala možnosť požiadať o miesto v sociálnom zariadení pre tú svoju ležiacu matku alebo sa sama o ňu postarať vo svojej rodine. A ona si vybrala tú druhú možnosť, lebo jej svedomie, jej to inak ani nedovolilo. Ale toto rozhodnutie malo pre ňu také súvislosti, že ona musela zanechať svoju prácu, ako-tak stabilný príjem. Ale urobila to s vedomím, že štát ju v tom nenechá celkom samú. Najmä keď sa ona, jednotlivec správa zodpovedne a v konečnom dôsledku ušetrí stovky eur mesačne štátu. To, že ona tú matku nedala do ústavného zariadenia a že sa o ňu sama stará, tak stovky eur mesačne šetrí štátu a obci. No a odmenou za to, za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby je 220 eur; 220 eur ale len za istých okolností. A túto sumu dostáva veľmi malé percento ľudí. Pretože to porovnávacie kritérium, zasa je tam životné minimum, porovnáva sa príjem toho opatrovaného, ak je na dôchodku, ak má invalidný dôchodok. Tak táto Lucia predstavte si, že dostávala od štátu nie 220 eur, ale 9,8 eura, 9,8 eura dostávala za to, že opatruje 24 hodín svoju mamu. A po prvom júli dostala rozhodnutie, nakoľko sa valorizovali dôchodky aj invalidné a tej opatrovanej mame zvýšili dôchodok o 9 eur, myslím, to bolo naposledy, takže krát príslušný počet mesiacov, prekročila hranicu, životné minimum sa neupravovalo, a milej Lucii odobrali aj tých 9 eur.
Pán minister, ani nebudem klásť otázku v hodine otázok, zistite si, koľkým tisícom ľudí úrady práce poslali takéto strašné správy. Že ešte aj tých 9 eur tejto osobe zobrali, hoci sa 24 hodín stará o tú ťažko chorú matku. Prosím vás, ja som neskúmal zatiaľ, neviem, ako to bolo v tom Poprade, keď otec odpojil od ventilácie, od dýchacieho prístroja svojho syna, ale ak sa naozaj aj v takomto prípade, ak toto je ten prípad, že štát tomuto človeku nedal, nepomohol, ale mu ešte zobral, veď to je trestuhodné, to je na odstúpenie ministra.
Dlho by som mohol hovoriť, ale ja som sa rozhodol, že v tejto rozprave použijem jeden podklad, ktorý som dostal, ktorý som dostal od pracovníka úradu práce z nemenovaného mesta, ktorý keď zaregistroval, že sme podali s kolegom Přidalom tento návrh a že sa to objavilo v médiách, že teda niekto sa tomu venuje a že upozorní na tento problém, tak ona mi poslala list. Ten list nebol podpísaný. Dostávate určite aj vy také anonymy. Ale tento list nebol taký zlostný, alebo zlý, že som niekoho nahneval, urazil, ale to bol list osoby, ktorá roky sa venuje tejto agende na úrade práce a je z toho frustrovaná, nešťastná, že ministerstvo s tým nič nerobí. A keďže sa ona ale obáva, že keby išla so svojím menom na bubon, že by mohla dokonca prísť ešte aj o to svoje zlé platené miesto na úrade práce, tak nemala odvahu sa pod tento list podpísať.
Ale ona mi píše, ja si myslím, že to stojí za to, aby ste si aj vy ostatní vypočuli, a takto verím, že sa to dostane aj pánovi ministrovi. Ak opatruje dôchodcu dôchodca, aj také sú prípady, to je ešte v pohode. Má svoj dôchodok, ku ktorému si ešte môže prirátať peňažný príspevok na opatrovanie od nás, myslí sa tým z úradu práce, čo v tomto prípade je okolo 92 eur mesačne bez ohľadu na to, aký má opatrovateľ-dôchodca príjem. Všetci majú rovnako. Keď dôchodca opatruje ťažko postihnutého dôchodcu, tak majú k svojmu dôchodku ešte plus 92 eur. Ak však opatruje človek, ktorý musí nechať prácu, je v produktívnom veku, doma má deti, rodinu, padne celkom na dno. Štát namiesto toho, aby ocenil, že dotyčný sa obetuje pre svojho rodinného príslušníka a ho nedá do ústavu, odmení ho ako žobráka. Filozofia tohto príspevku je vraj taká, že opatrovaný si má nechať, ten, ktorý je ťažko postihnutý, ak má nejaký príjem, dôchodok, invalidný, starobný, vdovský, má si nechať 277 eur, budem len v eurách hovoriť, zaokrúhľovať, čo je 1,4-násobok životného minima, a ostatné by mal dať tomu, čo ho opatruje. To znamená, my, na úradoch práce všetko, čo je nad 277 eur, odrátavame opatrovateľovi zo sumy 220 eur. A tak sa stalo, že tá Lucia dostávala posledný rok 9 eur mesačne a jej tých 9 eur zobrali.
Tento rok som ja osobne, ona má tú istú skúsenosť, priznávala peňažné príspevky vo výške 9 a 12 eur mesačne. A to si ešte ten dotyčný môže gratulovať, lebo mu patrí status opatrovateľa a štát zaňho platí zdravotné odvody a na dôchodok sa mu to ráta ako náhradná doba. To znamená, poistné sa neplatí, ale tie roky sa mu počítajú, ako keby ich odpracoval. Úplne najhoršie prípady nastanú vtedy, keď sa napríklad človeku v najlepších rokoch, môže to byť živiteľ rodiny, muž, žena, v štyridsiatke, v päťdesiatke sa mu niečo stane, prestane pracovať. Manželka musí nechať prácu a starať sa o neho. Muž ešte nemá invalidný dôchodok, čiže je bez príjmu a my na úradoch práce, keďže peňažný príspevok rátame z príjmu za uplynulý rok, čiže vychádzame zo situácie, keď chodil do práce a mal príjem, tak mu vyrátame nulu. A to je vždy. Vyjde im nič, nič, nič. Dokonca táto žena alebo ten manžel, ak ho ona opatruje, nemá ani status opatrovateľky. Viete, ako sa my, úradníčky, samé vtedy cítime, keď ľudia nám plačú v kancelárii? V produktívnom veku na peňažný príspevok na opatrovanie zabudnite. Ako to je možné, takáto diskriminácia, takáto nespravodlivosť?
Ďalšia vec je a ona tu hovorí o tom, čo som už ja v úvode povedal, že od júla tohto roka znižovanie peňažného príspevku na opatrovanie na základe prehodnotenia príjmov opatrovanej osoby za uplynulý rok. Čiže v júli sme všetky príspevky znižovali alebo odoberali. A to tak, že napríklad tomu, kto mal 111 eur sme ho znížili na 97. Tomu, kto mal 45 na 39. Čiže úbohé cifry sme im ešte krátili. Ako však to vplýva na psychiku opatrovateľa, fakt, že zdravotný stav opatrovaného človeka sa v priebehu času obyčajne zhoršuje. To znamená, tá Luciina mama sa tento rok má horšie, keď dva roky leží na posteli, tak tento rok, predpokladám, ten stav horší ako minulý rok, ale jej príspevok zobrali alebo znížili.
Je tu príspevok na osobnú asistenciu. Tomu oni hovoria, že to je príspevok, oni to, ich nazývajú, týchto asistentov, že to je šľachta, lebo to sa nedá s opatrovaním porovnať. Príspevok na asistenciu je oveľa vyšší, aj päťnásobne v niektorých prípadoch. To znamená, že môže dosiahnuť aj tisíc eur, a funguje to tak, že mnoho razy ten ťažko zdravotne postihnutý si ten príspevok s tým asistentom rozdelí. A ona tu píše v liste, ako stretá tých ľudí, ktorí sú asistentami, že v podstate nie sú asistentami. Len sa ten príspevok čerpá a spokojný je aj ten zdravotne postihnutý a aj ten akože asistent.
Osobitne sa táto nemenovaná osoba alebo osoba, ktorá sa nepodpísala v tom liste, tak venuje príspevku na kúpu pomôcok. A to je naozaj istá rezerva. Pre tých, čo by ste chceli byť ministrami sociálnych vecí, tak pozorne počúvajte. Príspevok na opatrovanie, ten sa škrtí, odoberá, ale kohútik, cez ktorý sa vypláca peňažný príspevok na kúpu pomôcky, zdravotnej alebo napríklad zdvíhacieho zariadenia, je tak doširoka otvorený, že pre výrobcov pomôcok je to hotová zlatá baňa. Ide o to, že neexistuje súťaž, neexistuje konkurencia, neexistuje výberové konanie, verejné obstarávanie, nič. Máte len stanovený strop, koľko môže tá-ktorá pomôcka stáť. A tak máme napríklad strop na invalidný vozík 1 500 eur. Každý prinesie pomôcku na túto cenu, hoci na internete nájdete presne ten istý obyčajný hliníkový mechanický vozík za 400 eur. Firma si mädlí ruky. Keď máme strop na zdvíhacie zariadenie za 11-tisíc eur, firmy si takéto sumy fakturujú a my, úradníčky, keďže sa v tom nevyznáme, zákon nie je porušený, papierovo je všetko v poriadku, a aj keď mierne podozrivé je, že jedna koľajnica, po ktorej sa pohybuje sedačka, stojí toľko, ako auto v plnej výbave za to kúpite, štát to zaplatí.
Takisto sú nehorázne predražené pomôcky pre sluchovo postihnutých, zrakovo postihnutých. My vidíme, že na internete sú tieto pomôcky niekoľkonásobne lacnejšie. Ale čo máme robiť? Veď štát všetko zaplatí a bez rozumu. Tam idú peniaze, ktoré by mali končiť u opatrovateľov, nie u firiem. Ona tu menuje tie firmy, ale ja im nechcem, nechcem na ne upozorňovať, to minister nech si to všimne, ktoré ryžujú štátne peniaze. Rozumiete, keď je v zákone, že môže štát prispieť sumou, teda ono to stojí, a keď to stojí 11-tisíc, a ten človek, firmy vyhľadávajú tých chorých ľudí a samé ponúkajú: pozrite, za 11-tisíc, vystavia faktúru, a ten človek ide s faktúrou na úrad práce a úrad práce zaplatí. A hoci by také niečo sa dalo aj možno za tretinovú alebo polovičnú cenu.
Takto je to rozdelené. Takto ryžujú aj firmy štátne peniaze určené na sociálne ciele. A my, ktorí to z terénu vidíme, sme bezmocní, nás nikto nepočúva a bolo by načase, aby si to niekto, tento náš odbor a túto problematiku všimol. Jednoznačne by bolo treba riešiť peňažný príspevok na opatrovanie. Peňažný príspevok, to je to, o čom hovoríme, o čom navrhujeme zmeniť zákon, lebo naozaj je to veľká nespravodlivosť. A keďže teraz sa rozdávajú peniaze tým, ktorí by to ocenili a ktorí to potrebujú, tak sa mi zdá, že toto je tá skupina, na ktorú ste neprávom zabudli. A potom je tu oblasť, kde sa dá šetriť. Kde teda tečú peniaze takmer nekontrolovane, lebo je to v súlade, akože v súlade so zákonom. Ona dokonca aj navrhuje, ako by sa to dalo spraviť. Že veď keď už teda sú náklady na opatrovanie človeka v ústavnom zariadení, súkromných, že sú o 300 – 400 eur vyššie, ale v priemere, Monika Gibalová by o tom vedela dlhšie hovoriť, ak ten opatrovaný prispieva sumou 300 eur a my platíme zo spoločného, z verejných zdrojov ďalších 400 eur mesačne, mesačne na toho človeka, a teraz sa v našej spoločnosti nájdu ľudia, ktorí opatrujú toho človeka v rodine, sami, lebo je to ich rodič, lebo je to ich príbuzný, a oni tých 300 – 400 eur mesačne štátu šetria, tak nezaslúžia si, aby sme im nejak paušálne aspoň, nieže ako je to teraz, znižovať príspevok až na nulu, až zobrať, keby sme im napríklad paušálne ako tým dôchodcom, ktorí sa starajú o dôchodcov, že by sme im napríklad ten príspevok v sume 50 eur, tak ako to navrhujú, ten príspevok za starostlivosť o dieťa? Päťdesiat eur paušálne, lebo vy nám šetríte 300 – 400 eur. Ja si myslím, že to by sme mohli. To nie je vôbec komplikované. Potešilo by to mnohých. Dokonca aj tých na úradoch práce, ktorí sa s touto nespravodlivosťou stretajú. Povedzte, čo ešte mám urobiť, aby si to tí zo SMER-u všimli?
Ďakujem za vašu pozornosť.

 

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.9.2015 9:52 - 9:56 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

36.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte, aby som predložil návrh novely zákona o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Tento návrh predkladám spolu s kolegom Alojzom Přidalom.
Cieľom právnej úpravy je podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a odstránenie tvrdosti zákona voči týmto osobám, napríklad voči tým ťažko zdravotne postihnutým, ktorí sa snažia zvýšiť svoj príjem pracovnou aktivitou, ktorej dôsledkom ale na druhej strane je strata alebo výrazné zníženie pomoci od štátu v existujúcej forme kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia.
Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa dnes kompenzujú peňažnými príspevkami od štátu vo viacerých oblastiach, v oblastiach mobility, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy. Existujú rôzne druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu. Napríklad odkázanosť na opatrovanie, odkázanosť na osobnú asistenciu, t. j. odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby, odkázanosť na rôzne pomôcky, ktoré uľahčujú život fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, a tiež v neposlednom rade odkázanosť na kompenzáciu zvýšených výdavkov osoby ťažko zdravotne postihnutej, spojených s hygienou, stravovaním alebo aj s ošatením. Niektoré z týchto príspevkov sú jednorazové, iné sú opakované.
V predloženej novele navrhujeme upraviť porovnávacie kritérium pre priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. V zákone je to definované ako, teda to porovnávacie kritérium je násobok životného minima. A my to navrhujeme upraviť tak, aby sa udržal motivačný charakter tohto príspevku. Tento peňažný príspevok a jeho výška závisí od vzťahu príjmu osoby ťažko zdravotne postihnutej a štvornásobku sumy životného minima. Ak je rozdiel týchto dvoch súm vyšší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, peňažný príspevok sa neprizná. Nezvyšovanie súm životného minima v posledných rokoch, alebo teda len veľmi mierne, ale posledné dva roky sa vôbec nezvyšovali sumy životného minima, a pracovná aktivita osôb s ťažkým zdravotným postihnutím má za následok stratu tohto príspevku, čo je značne demotivujúce pre mnohých ťažko zdravotne postihnutých občanov.
Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, nebude mať negatívny dopad ani na rozpočet verejnej správy, ani na podnikateľské prostredie, rovnako neovplyvní životné prostredie ani informatizáciu spoločnosti. Navrhovaná právna oprava je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Účinnosť zákona navrhujeme od 1. januára 2016.
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, a chcel by som sa potom do rozpravy prihlásiť ako prvý.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 13:06 - 13:07 hod.

Július Brocka
Pán poslanec Beblavý, aj po vašom vystúpení mám pokušenie komentovať túto legislatívnu iniciatívu vysokých funkcionárov Národnej rady za SMER rovnakými slovami, ako som to komentoval po vystúpení Alojza Přidala, ale nebudem to opakovať. Myslíte si, že to moje komentovanie bolo nenáležité?
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 29.9.2015 12:47 - 12:47 hod.

Július Brocka
Pán poslanec Přidal, ďakujem za vaše vyčerpávajúce vystúpenie. Naozaj mi nenapadá nič iné, len to, že tento návrh z dielne strany SMER, to je zasa politický marketing tým, že to robia pred voľbami, ale sú to obyčajní podvodníci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2015 10:03 - 10:03 hod.

Július Brocka
Vážení kolegovia, vážený pán minister, aj keď sa chcem iba jednu vec spýtať, musím sa prihlásiť do rozpravy, inak sa nedá opýtať pána ministra.
A moja otázka je, pán minister, prečo sú vyňatí zo zmrazovania platov prokurátori a sudcovia. Žeby dosahovali vynikajúce výsledky, a preto ich sa toto zmrazovanie netýka?
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 9:23 - 9:25 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Pán kolega Mihál, s tou pani Brichtovou, ako sa zasprávali ku nej, je naozaj príklad neuveriteľného plytvania odborným potenciálom v tejto krajine, lebo, neviem, myslím si, že nemajú za ňu náhradu. Nemajú, nemajú. Proste oni sú, sú v tomto smere, sú veľmi slabí.
Ale chcem ich zasa inšpirovať podobne ako v prípade toho jednorazového príplatku k prídavku na dieťa, že keď si nevedia pomôcť s financovaním sociálnych služieb, tak nech sa inšpirujú ministrom školstva za KDH. Martin Fronc zaviedol financovanie na žiaka rovnako spravodlivo, či to dieťa chodí do štátnej, do súkromnej alebo do cirkevnej školy. Toto je spravodlivý prístup. Na klienta, financovanie sociálnych služieb na klienta. A keď si ten klient vyberie alebo má službu prístupnú vo svojej obci, cirkevné ústavné zariadenie, tak prečo by nemohol ísť tam, aby dostal rovnaký príspevok od štátu, ako keď bude vo verejnom zariadení obecnom či VÚC-karskom?
A ešte jedna poznámka k tomuto návrhu, jednorazové zvýšenie príspevku. Takisto ma oslovil na deň otvorených dverí jeden nešťastný dôchodca. Hovorí: "Pán poslanec, vy viete o tom, že nám sa valorizujú dôchodky iba o 1,9 eura?" Ja mu hovorím: "Ja to viem. No ale my sme sa v parlamente o tom nebavili. Viete, to už teraz funguje tak automaticky, že dôchodky sa valorizujú bez toho, aby sme my o tom tu rozhodovali." Veď to je aj správne. Ale vy to využívate - aj toto - toto je ten politický marketing. Lebo keby sme sa o zvyšovaní dôchodkov o 1,9 eura bavili tu v sále, tak si viete predstaviť, ako by to verejnosť prijímala? Ale jednorazové zvýšenie o 12,7 eura, to je bomba!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 9:08 - 9:10 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
No, začnem pani Šedivcovou. Pani kolegyňa, veď práve, že mohli by sme aspoň na Vianoce zlepšiť situáciu tých detí. Veď aspoň na Vianoce.
A prejdem k pani Vaľovej. No ani sa to tak nedá veľmi zneužiť, lebo bolo by to iba raz za rok. Iba na Vianoce. A chcem vám povedať, že si nebudem vôbec robiť teda nároky na autorské práva z tohto nápadu, že vám to odporúčam, aby ste to dali do toho sociálneho balíka, ktorý pripravujete. Veď nakoniec to bude až na tie ďalšie Vianoce, čiže to už nebudete vy musieť plniť.
A keď ste hovorili o tej podpore rodín s deťmi včera, tak to je tak úsmevné, že vy aj tých 2-tisíc rodičov podporujete z peňazí Európskeho sociálneho fondu, čiže z peňazí európskych daňových poplatníkov. Ani nie z tých vašich. Čiže ja len to dávam na pravú mieru, to, čo nestihol možno pán minister dopovedať, keď hovoríte, že by som mal mať inú rétoriku.
No, a pánu poslancovi Jasaňovi, že boli sme, ja som bol minister v ’94. roku. Vy ste ešte neboli na svete vtedy tuším. Ale aj keď sme boli medzitým vo vláde (ruch v sále), aj keď sme boli medzitým vo vláde, tak vám chcem povedať, že tento nápad, to ste ma vy inšpirovali. To SMER, vy zo SMER-u ste ma inšpirovali, aby som naozaj sa zamyslel nad tým, že ako je možné robiť spravodlivejšiu sociálnu politiku. Lebo my máme v našom programe veľa rozumných, správnych a spravodlivých opatrení v rámci sociálnej politiky pomoci tým najchudobnejším. Ale zdá sa mi, keď to tak letí, a naozaj, veď Vianoce sú raz za rok, je to krásny sviatok a týmto návrhom by sme urobili radosť v toľkých rodinách, naozaj. A ani by vás to tak veľa nestálo. Nebolo by to viac peňazí, ako navrhujete pri tomto jednorazovom zvýšení vianočného príspevku.
Určite aj vám to pomôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2015 8:57 - 9:03 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, dámy a páni, už včera sme začali rokovať o návrhoch zákonov, ktorými vláda chce zvýšiť kvalitu života a úrovne občanov, tak to píše aj v dôvodovej správe k tomuto návrhu zákona.
Ja som už včera hovoril, že niektoré z týchto návrhov sú čistý politický marketing. To už je kampaň SMER-u do volieb a mnohé z toho, čo aj v tých dôvodových správach je, nesedí. A preto chcem s pánom ministrom polemizovať trochu, keď on hovorí, že ide o podporu najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva, keď prichádza vláda s týmto návrhom.
Ešte ma tak napadá, že prečo to považujem za politický marketing alebo za kampaň. Že my sa tu v parlamente vďaka SMER-u o Vianociach bavíme takmer na každej druhej schôdzi. O vianočnom príspevku sme sa bavili v máji, keď sme jeho zmeny schvaľovali v prvom čítaní, v druhom čítaní, čiže vždy na inej schôdzi. Teraz o jednorazovom príspevku o zvýšení vianočného príspevku zasa na jednej schôdzi v prvom čítaní, na ďalšej v druhom a stále hovoríme o Vianociach, ako táto vláda pridáva najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva. Ja si skôr myslím, že je to tak, ako to pán minister včera povedal, že usilujú sa o to, aby bolo čo najviac muziky za málo peňazí.
A pomôžem si jedným materiálom, ktorý nebudeme tu prerokúvať v pléne, ale my sme ho mali minulý týždeň na výbore a dostanete sa k nemu ľahko, to je Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za minulý rok. Tú vypracovalo ministerstvo, nie OECD, naše ministerstvo a je to bod, ktorý prerokúvame pravidelne na sociálnom výbore, ale keď sa chcete polistovať, alebo polistovať si túto správu, tak je to prístupné aj na internete. A tam v tej správe sa píše: "Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú deti vo veku od 0 do 17 rokov. Najnižšiu mieru rizika chudoby má veková skupina 65 plus." A keby ste to videli, oni to spracovali aj v grafoch, aj na grafe (rečník zobral do rúk papier s grafmi, ukazujúc ho plénu), tak ten prvý a druhý riadok alebo stĺpec, to sú tí najviac ohrození chudobou, a to sú jednotlivec s najmenej jedným dieťaťom, dvaja dospelí s tromi a viac závislými deťmi. A tí, čo sú najmenej ohrození chudobou, to sú tí, ich je najmenej, dolu, ktorými sa teda zaoberáme aj teraz.
Ale ja chcem iné povedať. Ja chcem inšpirovať Roberta Fica aj SMER, aby, ak chcú robiť spravodlivú sociálnu politiku, ak chcú pomáhať najviac ohrozeným a najchudobnejším, aby nasmerovali svoju pomoc rodinám s deťmi. A dokonca sa prihováram aj za ten politický marketing, že jednorazovo. Keď tri roky nepohli prídavkami na deti ani o cent, tak si predstavte, keby jednorazovo pred Vianocami napríklad zvýšili prídavky na dieťa ako teraz dôchodcom o 12 eur alebo o 15, o 20. Proste koľko treba.
Ak by sme tieto peniaze, ktoré teraz vláda použije na toto zvýšenie, tak jednorazovo použili na prídavky na deti, tak tiež to bude o 10 eur na každé dieťa. Ale ja si myslím, že keby oni menej teda rozdávali tým vyvoleným, teraz nemyslím na dôchodcov, to nie sú vyvolení, to je len skupina, ktorou oni manipulujú, pretože to sú voliči. Ale myslím tých takých ako Široký a ďalší v pozadí SMER-u, keby takým tie balíčky nedávali a veľké, tak ja si myslím, že na jednorazové zvýšenie prídavkov na deti pred Vianocami, tak by sa to aj mohlo volať, vianočné zvyšovanie prídavkov na deti. Čo si myslíte? Nemohlo by to byť v treťom balíčku? A nakoniec, veď by to plnila už tá budúca vláda. Tá budúca vláda, lebo Vianoce ďalšie budú až na budúci rok, lebo to by už teraz k týmto Vianociam nestihli. Ale prihováram sa za to a dávam to ako nápad SMER-u, ako inšpiráciu do toho obsahu tretieho balíčka, keď majú plné ústa podpory rodín s deťmi. Aj včera. Rodiny s deťmi a bude sa to týkať 2 054 mamičiek alebo rodičov. To je tá veľká podpora rodín s deťmi. A 144-tisíc mamičiek, čo sa starajú o deti a sú pri nich celý deň a nemajú žiaden príjem, tak rodičovský príspevok ani o cent. Tri roky.
Alebo dokonca tábory pre deti. A predstavte si, čuduj sa svete, 700 detí. 700 detí idú podporiť. To je jedno dieťa na každých 25 obcí. A tomuto oni hovoria rodinná politika, podpora rodín s deťmi. Nie, je to politický, čistý politický marketing. Robia čo najviac muziky za málo peňazí. Ale ja som za to pri adresnej politike, aj za málo peňazí sa dá veľa muziky. Aby to bolo účinné a efektívne, tak mali by podporovať naozaj tých najviac ohrozených. A keďže to vedia, veď to sami píšu vo svojej správe, tak na to nemusia sa pýtať ani Európskej únie, ani OECD. Pozrite sa, ak to urobí SMER, ak to neurobí SMER, ja dávam teraz verejný prísľub za seba (povedané so smiechom), aj keď som sa s kolegami z poslaneckého klubu neradil, ale že po voľbách, keď budeme mať tú možnosť, KDH príde s jednorazovým vianočným príspevkom pre nezaopatrené deti. Vianočný príspevok pre deti, tí, čo sú najviac ohrození.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 18:56 - 18:57 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Pán kolega Mihál, hovorili ste o tej nezmyselnej byrokratickej povinnosti, ktorou táto vláda zaväzuje a zaviazala rodičov, ktorí majú deti staršie ako tri roky, aby nahlasovali úradu práce, ako je o to dieťa postarané. Áno, je to na jednej strane čistý alibizmus ministerstva alebo štátnej správy a na druhej strane obyčajné šikanovanie zodpovedných rodičov. Chcem vám povedať, že oni to už nestihnú zrušiť, ale my po voľbách určite túto nezmyselnú povinnosť pre rodičov zrušíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2015 18:47 - 18:48 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vážený pán minister, vážený pán poslanec Jasaň, vy ste ma svojou reakciou na moje predchádzajúce vystúpenie tak vystrašili, že som sa rozhodol, že svoje vystúpenie k tomuto návrhu zákona zásadne skrátim. Chcem vám oznámiť, že poslanci klubu KDH tento návrh podporia, a to nielen preto, že tento návrh alebo táto novela má jeden riadok, ale aj preto, že súhlasíme s tým opatrením, aby sa materské zvýšilo o 5 % oproti súčasnému stavu z vymeriavacieho základu aj preto, že je to náš návrh tiež, že s tým súhlasí aj opozícia, takže s týmto návrhom súhlasíme.
Skryt prepis