Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.6.2015 o 10:00 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2015 10:00 - 10:01 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Ja som si uvedomil, pán kolega, pri vašom vystúpení, že predsa len je rozdiel v prípade tohoto návrhu zákona, kedy chceme riešiť konflikt záujmov medzi poslancom a advokátskou činnosťou v súbehu, ako keď sme riešili konflikt poslanca Národnej rady v súbehu s funkciou v samospráve – primátor, starosta, župan – že to mali viacero príjmov z verejných zdrojov a že sme to považovali za nespravodlivé. Tam bola tak živá a ohnivá diskusia tých dotknutých poslancov, ktorí boli v konflikte záujmov, že do toho vstúpil predseda vlády Robert Fico a vláda predložila návrh zákona a dnes to už platí. To znamená, konflikt záujmov medzi poslancom Národnej rady a funkcionárom vo verejnej správe, keď sú poberatelia viacerých platov, sme vlastne odstránili, aj keď tak filištínsky, že bude to platiť až po nasledujúcich parlamentných voľbách. Čiže stále tu sedia tí poslanci, verejní funkcionári v istom konflikte a majú vyšší príjem z verejných zdrojov ako predseda vlády.
Ale tento konflikt poslanca Národnej rady a advokáta má to čaro, že nemáte s kým diskutovať, pán poslanec. Ani jeden advokát nevystúpi v diskusii a v rozprave, aby vám vyvrátil vaše argumenty, a to sa mi zdá byť také signifikantné pre túto skupinu verejných funkcionárov, že oni sú takí fiškáli, že jednoducho oni vedia, že to je konflikt záujmov (reakcia z pléna), ale nechcú diskutovať, ale diskutujú so mnou takto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2015 9:27 - 9:29 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol spravodajskú správu ako určený spravodajca výboru Národnej rady pre sociálne veci. Návrh zákona spĺňa náležitosti aj podľa rokovacieho poriadku, aj podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v Národnej rade. Po tom, ako moja kolegyňa Monika Gibalová podrobne uviedla obsah tohoto návrhu zákona, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 17:33 - 17:34 hod.

Július Brocka

102.
Ďakujem za podporu kolegom Bobíkovi a Přidalovi, za ich podporné stanoviská a tiež teda súhlasím, teda s kolegom Přidalom, že ak by rozhodujúca skupina poslancov za SMER tento návrh nepodporila, tak privítame aj to, ak sa inšpirujú týmto návrhom. Lebo určite je to dobrý návrh, aby priamo deti mohli, zamestnané deti mohli podporiť svojich rodičov, ktorí sú na dôchodku.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2015 17:22 - 17:29 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

96.
Dámy a páni, viac spravodlivosti vyžaduje aj náš dôchodkový systém a myslím si, že viac spravodlivosti vyžaduje aj náš daňový systém.
Snahou štátu, úlohou štátnej rodinnej politiky by mala byť podpora zodpovedného správania jednotlivcov a rodín a pomoc, aby mohli plniť svoje úlohy a neupadli do chudoby. Na rodinách s deťmi stojí celý náš sociálny systém, osobitne prvý priebežný dôchodkový systém. Bez detí, bez dostatočného počtu budúcich prispievateľov by sa zmenil na obyčajnú pyramídovú hru. Aj dnes to už vidieť. Dnešní dôchodcovia ešte majú dôchodky, aj keď nízke, a ako-tak zabezpečené, aj keď Sociálna poisťovňa je v hlbokom deficite. Ale čo bude s dôchodkami našich detí, tých, čo sú dnes prispievatelia do dôchodkového systému, je, myslím si, otázne. Veď napríklad štát Sociálnu poisťovňu v minulom roku aj v tomto dotuje sumou takmer 1 mld. eur. To je tisíc miliónov eur na dôchodky súčasných dôchodcov.
Súčasná podoba priebežného systému financovania dôchodkov je nielen dlhodobo neudržateľná pri takomto trende, lebo starnutie obyvateľstva na Slovensku, trend je jeden z najhorších v Európe. Ako rastie počet tých, čo budú odkázaní na príjem z verejných zdrojov, a pritom už budú v poproduktívnom veku, a ako klesá počet tých, ktorí budú na dôchodky prispievať. A okrem toho je ešte tento systém aj nespravodlivý, spomínal som to už vo svojom úvodnom vystúpení, voči viacdetným rodinám. Pozorujeme trendy, že dnes je veľmi veľa rodín alebo teda párov, ktoré už ani nechcú mať deti, lebo je to istá komplikácia, že to napríklad ohrozuje potenciálne ich kariéru, znižuje to ich životnú úroveň, a keďže náš dôchodkový systém nijako nezohľadňuje zásluhovosť v smere, by som povedal, počtu budúcich prispievateľov do dôchodkového systému, tak v podstate toto správanie naša legislatíva, tak ako keby podporovala.
Ja si myslím, že práve ten zodpovedný prístup rodičov, ktorí nielenže deti majú, ale ich aj dobre vychovajú, že im sprostredkujú vzdelanie, a títo sa uplatnia na trhu práce a potom sú platitelia daní a odvodov, že tento spôsob správania by sme mali podporovať, a preto by v našom dôchodkovom systéme by mala byť zakomponovaná aj zásluhovosť v počte budúcich prispievateľov alebo budúcich klientov dôchodkového systému, teda tých, ktorí do tohto systému prispievajú svojimi odvodmi. My, KDH to má v programe, my sme to už aj dokonca s kolegom Přidalom raz navrhovali, ako je to možné urobiť v dôchodkovom systéme, aby to bolo spravodlivejšie, aby tá medzigeneračná solidarita nebola solidaritou skôr naruby, ale bola bezprostrednou, priamou vlastných detí voči svojim rodičom, len zatiaľ sa nám nepodarilo tento návrh v tejto snemovni presadiť.
Tento náš návrh je možnosťou, tento teraz, keď navrhujeme pomoc rodičom na dôchodku cez novelu zákona o daniach z príjmov, je skôr symbolický návrh. Nie je tým návrhom, ako navrhujeme v dôchodkovom systéme robiť isté zmeny a úpravy, aby neboli rodičia, zodpovední rodičia, ktorí myslia na svoju budúcnosť, aby neboli trestaní naším dôchodkovým systémom v úvodzovkách. Teraz toto navrhujeme cez zákon o daniach z príjmov akoby symbolicky cez jestvujúci Inštitút daňovej asignácie. Je to niečo, čo svojím obsahom pripomína slovenskú ľudovú múdrosť o troch grošoch známu aj z rozprávok Ladislava Dobšinského, že zodpovedný človek by nemal sám prejesť svoje tri groše, že jeho povinnosťou je na jednej strane vrátiť to, čo investovali doňho jeho rodičia, to znamená postarať sa o svojich rodičov, ktorí už sa nemôžu trebárs živiť prácou svojich rúk, potom investovať do budúcnosti, to znamená investovať do svojich detí, ale len jednu tretinu alebo len jeden ten groš stroviť sám.
My navrhujeme naozaj len symbolicky, že zamestnané deti aby v zdaňovanom období raz za rok mohli odviesť časť zo svojej dane, konkrétne maximálne je to ohraničené výškou 50 eur, aby mohli odviesť túto sumu prostredníctvom daňového úradu na účet svojho rodiča na dôchodku, ktorý je poberateľom alebo starobného, alebo invalidného dôchodku. Ja si myslím, že je to aj adresné, lebo pri vianočnom príspevku sa vláda správa, teraz myslím na vládu Roberta Fica, akoby to bola ona, ktorá dáva dôchodcom vianočný príspevok, a pritom je to inak. Pritom tí, ktorí pracujú, tí, ktorí platia dane, takýmto spôsobom sa solidarizujú s ľuďmi, ktorí sú na dôchodku.
Ďakujem za podporenie tohto návrhu aj za to, že ste ma vypočuli.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2015 17:13 - 17:20 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni... (Neutíchajúci ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Brocka uvádza návrh zákona. Poprosím vás, páni poslanci, ukľudnime sa, aby mohol dôstojne predložiť návrh.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Keď... (povedané so smiechom), keď dvojica, keď dvojica Brocka a Přidal predkladajú v tejto snemovni nejaký poslanecký návrh, tak obyčajne to túto snemovňu rozdeľuje.
Dámy a páni, chcem vám povedať, že teraz predkladám s kolegom Přidalom návrh, ktorý je z inej kategórie, a že chcem veriť, že týmto návrhom by sme mohli sa zjednotiť v podpore rodičov, ktorí majú deti, ktoré pracujú, a oni sú na dôchodku a my navrhujeme spôsob, ako by sme mohli podporiť priamu medzigeneračnú solidaritu. Krátko pred 17.00 hod. sme začali rokovať o poslaneckých návrhoch, ktoré by som mohol pokojne nazvať sociálny balíček poslancov. A teraz začíname sériu poslaneckých návrhov noviel zákona o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov, keďže návrhy zákonov, ktoré majú dopad na štátny rozpočet, je potrebné prerokovať v dostatočnom predstihu, aby mohli byť zapracované do návrhu štátneho rozpočtu, prichádzame s návrhom novely zákona o daniach z príjmov. (Ruch v sále.)
Predkladaný návrh novely zákona reaguje na nepriaznivú sociálnu situáciu časti dôchodcov a tiež snahy vlády zvýšiť mieru solidarity v spoločnosti prostredníctvom opatrení vykonávaných napríklad cez daňovú legislatívu. Navrhujeme rozšíriť jestvujúcu možnosť daňovej asignácie, to jest poukázanie časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. (Neutíchajúci ruch v sále, reakcia z pléna a zaznievanie gongu.)
Je to určite sen každého poslanca môcť hovoriť pred plnou sálou. Ja mám šťastie, že to tak vyšlo, že teraz je tu oveľa viac poslancov ako v inú časť dňa. Ale priznám sa, že trošku som rozčarovaný, že predsa len vidím, že to nie mnohých poslancov zaujíma, tak by som vás, pani predsedajúca, poprosil, keby sme prípadne urobili ešte prestávku a že by som pokračoval v uvedení návrhu potom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Ale, pán poslanec, je už v rokovacej sále pokoj, sú pripravení vás počúvať, takže nech sa páči, máte slovo.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Kolegovia mi pripomenuli, že ja by som tú prestávku využil na to, žeby som si dal tiež viazanku... (Povedané so smiechom, reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, už nežartujte!
Nech sa páči, pán poslanec.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Dámy a páni, čiže navrhujeme rozšíriť jestvujúci inštitút daňovej asignácie, to jest poukázanie časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, teda konkrétne svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Výška takto poukázanej dane sa určuje pre daňovníka sumou maximálne 50 eur za zdaňovacie obdobie. To znamená, rodič, poberateľ dôchodku starobného alebo invalidného môže byť príjemcom poukázanej dane aj od viacerých detí daňovníka. Napríklad jedno dieťa maximálne 50 eur, dve deti dvakrát 50 eur, čiže sto eur, tri deti, to znamená 3-krát 50 eur, maximálne 150 eur raz za rok v zdaňovacom období.
Tento návrh je výrazom medzigeneračnej solidarity zamestnaných detí so svojimi rodičmi. Čiastočne odstraňuje znevýhodnenie najmä rodičov viacdetných rodín, ktorých životná úroveň je spravidla nižšia aj v čase starostlivosti o nezaopatrené deti a je nižšia aj v čase poberania dôchodkových dávok. Pri existencii priebežného dôchodkového piliera sa tak ich zamestnané deti viac solidarizujú s inými ako vlastnými rodičmi. Návrh je sociálne spravodlivejší k daňovníkom, pretože nemôže nastať situácia, že chudobnejší podporujú bohatších. Napríklad aj vianočný príspevok je taký príklad, kedy sa rodičia, zamestnaní rodičia cez dane môžu skladať zo svojho príjmu, zo svojej dane na tento príspevok inej osobe, hoci ich príjem je nižší ako napríklad príjem dôchodcov.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prijatie novely uvedeného zákona bude mať dopad na štátny rozpočet i na verejné financie. Jeho presnú výšku však nie je možné špecifikovať, pretože využitie tohto inštitútu je pre daňovníkov dobrovoľné. V prípade, že by túto možnosť využilo, odhadujem, 300-tisíc daňovníkov, dopad na rozpočet znížením príjmov odhadujeme na úrovni okolo 10 mil. eur v jednom rozpočtovom roku a rovnako aj v nasledujúcich rokov a tiež zvýšenie výdavkov daňovej správy, ktoré vzniknú v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane, okolo 0,7 mil. eur.
Dámy a páni, tento návrh navrhujeme, priznávam, opakovane, a keďže teraz sú v móde v rámci sociálnych balíčkov práve opatrenia voči ohrozeným skupinám alebo sociálne slabším skupinám, toto je návrh, ktorý je určite spravodlivý, a nedá sa zneužiť.
Ďakujem za podporu tohto návrhu a po otvorení rozpravy sa zároveň hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 14:53 - 14:54 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

60.

Pán kolega Kaník, ste ma normálne vyrušili tým príkladom, ktorý ste použili, že veď SMER takto ako diskriminuje tých, čo boli v II. pilieri, že keby to tak urobil aj s vianočnými príspevkami, že vianočný príspevok bude nižší pre niekoho, kto bol v II. pilieri. Napríklad, že majú rovnaký príjem dve osoby a že vianočný príspevok toho dôchodcu, ktorý bol len v prvom, že bude vyšší ako toho, ktorý bol aj v druhom. Ja sa bojím, že oni sú to schopní urobiť, pán kolega. Vy ste to nemali hovoriť, lebo naposledy sme to spravili pri zákone, keď tu bol v prvom čítaní a SMER otvoril II. pilier, aby ľudia s nízkymi príjmami vystupovali a my sme im vtedy povedali, že veď ľudia s nízkymi príjmami nemajú najmenší dôvod vystupovať z II. piliera, lebo aj tak dostanú minimálny dôchodok. A oni boli tak pohotoví, smeráci, že tu rýchlo na schôdzi zmastili pozmeňovák, ktorým diskriminujú teraz tých, čo boli a trestajú tých, čo boli v II. pilieri. Čiže neviem, či je to správne, aby sme my im takto pripomínali, že ešte kde sú možnosti, kde môžu seknúť tých sporiteľov v II. pilieri, lebo oni v tom ich ťažení, v tom zlostnom ťažení proti II. pilieru oni sú to schopní urobiť, pán kolega. Uvedomujete si to?

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 14:19 - 14:21 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

50.

Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Šedivcová, je po mne prihlásený pán poslanec Mihál. Som presvedčený, že on veľmi podrobne preopakuje a vysvetlí vám, ak ho budete počúvať, ak ste mňa nepočúvali, že ako je to s tými peniazmi v II. pilieri a že ako tie peniaze pracujú. A ak nepracovali, tak prečo nepracovali.

Pán poslanec Martvoň, no, že peniaze zo Sociálnej poisťovne sa nemôžu používať na sociálne balíčky priamo, to ja veľmi dobre viem, pán kolega, ale ak by ste širšie súvislosti chápali, verejných financií, tak, alebo pomery v Sociálnej poisťovni, tak by ste vedeli, že tento rok alebo aj minulý, štátny rozpočet, štátne finančné aktíva - 900 mil. eur - posilnili rozpočet Sociálnej poisťovne, aby mala na dôchodky. No ale, keď tam prídu peniaze z II. piliera, napríklad 300 mil., tak zo štátneho rozpočtu tam už nemusí prísť 900, ale príde len 600 a tých 300 zostane Robertovi Ficovi. Už teraz rozumiete, ako som to myslel, že vlastne sporitelia z II. piliera zaplatia váš sociálny balíček?

A pánu poslancovi Podmanickému. Pán kolega, no, ja som, priznám sa, nemal tú ambíciu, že vás presvedčím. Ja som hovoril, rozvíjal argumenty pána prezidenta, ktorý mi vrátil tento zákon na opätovné prerokovanie. Ale predsa len som očakával, že tá moja výzva na začiatok alebo aj na koniec, aj teraz, bola celkom korektná, že schváľme pripomienky pána prezidenta. Už nie je dôvod, aby ste diskriminovali nejakú skupinu budúcich dôchodcov a schváľme zákon o minimálnom dôchodku ako vláda.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2015 13:37 - 14:12 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

40.

Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, rád by som začal svoje vystúpenie výzvou. Výzvou na poslaneckú snemovňu a v tomto prípade to bude asi viac na poslancov SMER-u, aby sme neprelamovali veto pána prezidenta v prípade teda vrátenia tohto návrhu zákona.

Dámy a páni, totiž nie je najmenší dôvod, aby sme neschválili návrh zákona, tú novelu zákona o sociálnom poistení v takej podobe, ako ju schválila vláda Roberta Fica, ako ju schválila tripartita, ako ju schválili sociálni partneri. Ja si myslím, že po tom, ako včera sa zatvoril II. pilier, ktorý bol otvorený tri mesiace a to otvorenie II. piliera splnilo ten vami očakávaný cieľ, tak dnes niet najmenšieho dôvodu, aby sme nehlasovali všetci za pripomienky pána prezidenta a potom schválili zákon v pôvodnom znení. To znamená tak, aby nediskriminoval jednu časť budúcich dôchodcov.

Tým, že z II. piliera vystúpilo podľa posledných informácií okolo 100-tis. sporiteľov a títo priniesli svoje prostriedky späť do Sociálnej poisťovne a je to oveľa, oveľa viac, ako potrebuje vláda Roberta Fica na svoj druhý sociálny balíček. Čiže naozaj v tejto chvíli môžeme hlasovať všetci za pripomienky pána prezidenta a môžeme schváliť všetci spolu, aj SMER, aj opozícia ustanovenie, ustanovenia, alebo zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku. Rád by som vás poprosil, aby ste túto výzvu prijali, prípadne sa ku nej ešte na záver svojho vystúpenia vrátili. Naozaj je to príležitosť, aby sme spoločne mohli aspoň raz zahlasovať za jeden návrh v tejto sále a zhodou okolností by to bolo tak, ako si to predstavovala, ako to schválila aj vaša vláda.

Dámy a páni, kancelária pána prezidenta alebo pán prezident veľmi kvalifikovane odôvodnil vrátenie návrhu zákona, ktorý sme tu schválili v Národnej rade minulý mesiac. Len nám pripomenul, že zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku je v súlade s programovým vyhlásením aj tejto vlády, ja dopĺňam, že aj tej predchádzajúcej, že to je v súlade aj s cieľom Národného programu aktívneho starnutia, že inštitút minimálneho dôchodku je legitímnym nástrojom sociálnej politiky štátu v snahe chrániť životnú úroveň dôchodcov na spoločensky definovanom minime.

Lenže problém je, že pri rokovaní o návrhu zákona, ktorý schválila vláda v pôvodnom návrhu, tu v pléne prišlo k zmenám, ktoré z dôchodcov, alebo dôchodcov budúcich rozdelili na niekoľko kategórií, niekoľko kategórií a časť budúcich dôchodcov tento SMER-om schválený návrh tu v pléne výrazne diskriminuje určitú časť dôchodcov. Niektorí dôchodcovia budú mať garantovaný minimálny dôchodok, iní budú mať nárok na znížený minimálny dôchodok a ďalší budú naďalej odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Dôsledkom budú rôzne úrovne minimálneho garantovaného príjmu dôchodcov, ktorých sociálna situácia môže byť podobná.

Tie zmeny, ktoré tu nastali pri druhom čítaní, pán prezident považuje za zásadné a ja sa s jeho argumentmi stotožňujem, nakoniec vystupovali sme tu v rozprave, už vtedy sme upozorňovali, že hoci v prvom čítaní takmer celá opozícia návrh o minimálnom dôchodku podporovala, sme zaň hlasovali, za klub KDH všetci poslanci. Došlo k takým zmenám, že v druhom čítaní sme to práve pre aj dôvody, ktoré spomína vo svojom odôvodnení pán prezident, sme za to nehlasovali. SMER totiž navrhuje v tomto návrhu, aby sa minimálny dôchodok poberateľovi starobného dôchodku, ktorý si sporil v II. pilieri, znížil, a to podľa rovnakých zásad, ako poistencovi sporiteľovi sa znižuje starobný dôchodok z I. piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

K tomu sa ešte krátko vrátim, aj vysvetlím, že v čom je tá nespravodlivosť a o koľko sa tým poistencom, ktorí sú zároveň sporitelia v II. pilieri, ako ich nespravodlivo SMER oberá o časť ich budúceho dôchodku. SMER uvádzal pritom, budem to zjednodušovať, ten návrh bol schválený v gestorskom výbore, ale bol to návrh SMER-u, uvádzal, že dôvodom tohto nerovnakého zaobchádzania s dôchodcami je snaha zabrániť morálnemu hazardu, morálnemu hazardu za správanie sa sporiteľov v II. pilieri. A výsledkom je, že dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v II. pilieri, nebudú mať nárok na minimálny dôchodok v plnej výške, hoci splnia všetky zákonné podmienky. V ich prípade teda kombinovaný dôchodok, kombinovaný dôchodkový príjem, znížený minimálny dôchodok a príjem z II. piliera nemusí dosiahnuť definovanú úroveň 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobou tak, ako to pôvodne schválila slovenská vláda, vláda Roberta Fica.

Podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým a bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, alebo znevýhodňovať. A dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v II. pilieri, sú vďaka SMER-u znevýhodňovaní len pre ich postavenie, než ktoré majú ako dôchodcovia, ktorí takýmito sporiteľmi neboli. Takúto právnu úpravu pán prezident považuje za priamu diskrimináciu a ja, aj moji kolegovia z KDH máme rovnaký názor.

Argumenty o morálnom hazarde je možné spochybniť z viacerých dôvodov. Deklarovaným cieľom inštitútu minimálneho dôchodku je plošne chrániť životnú úroveň dôchodcov na spoločnosťou definovanom minime. V tejto súvislosti aj pán prezident pripomína, že v prípade I. piliera my bližšie vôbec neskúmame, čo je príčinou takejto sociálnej situácie dôchodcu. A ja to teraz rozvediem.

Predstavte si, že niekto je iba v I. pilieri a zapája sa so svojimi poistnými odvodmi takým spôsobom, že pracuje tak na striedačku, že jeden rok pracuje, potom druhý rok nepracuje, si dá voľno, alebo možno päť rokov pracuje, potom päť rokov je nezamestnaný, napríklad aj nie z vlastnej viny, ale môže byť aj z vlastnej viny. Sú ľudia, ktorí to tak robia, veď dnes nikomu nemôžete prikázať, že musí byť zamestnaný. A teraz tento človek takýmto svojím prístupom k svojej budúcnosti, dôchodkovej, možno sa dostane do situácie, že mu poisťovňa, sociálna, vyráta dôchodok na úrovni 150 eur, ale on dostane podľa zákona o minimálnom dôchodku 270 bez pol eura. Čiže hoci mu patrí 150 a dostane 270. A my neskúmame, či tento človek sa nesprával k svojej budúcnosti ako morálny hazardér, že nepracoval, neplatil odvody do I. piliera, ale len niekedy, alebo bol dlhý čas nezamestnaný, proste u týchto neskúmame a ľudia, ktorí nechcú byť odkázaní na štát, lebo garantovať, čo bude za 15 rokov s I. pilierom nevie nikto, alebo teda, ak to niekto hovorí, tak vás klame a zavádza a u toho skúmame. Tam je to morálny hazard, že niekto sa rozhodol sporiť okrem toho, že platí poistné odvody, ale keď sa stretávame s morálnym hazardom niekoho v I. pilieri, tak tam nás to netrápi. Čiže tento, toto účelové delenie dôchodcov na dve skupiny je v rozpore s našou ústavou.

Ďalej, ďalší argument proti tomu morálnemu hazardu, že dôchodkové nároky sa odvíjajú od výšky príjmov počas desiatok rokov, lebo na to, aby ste, teda kým človek splní napríklad jednu z podmienok - vek 62 rokov, tak musí desiatky rokov pracovať a platiť odvody, alebo si sporiť na svoj dôchodok. A legitimovať systematickú penalizáciu sporiteľov v prístupe k minimálnemu dôchodku len na základe aktuálneho stavu, to znamená, že si napríklad sporili z nízkeho príjmu, alebo II. pilier je práve teraz otvorený, je neprimerané a v rozpore s deklarovaným zámerom solidarity spoločnosti k dôchodcom s nízkymi príjmami. Veď čo si môžu myslieť všetci tí zamestnanci, ktorí platia odvody a z príjmu, ktorý je vyšší ako 1,25-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve?

Predstavte si, však to poznáte, kto sa tomu aspoň trošku venuje, že dôchodok z I. piliera sa vám nepočíta zásluhovo tak, že sa vám počíta všetok odvedený poistný odvod. Ale napríklad nad sumu 1,25-násobok priemerného platu sa výrazne táto suma redukuje. To znamená, je veľa ľudí na Slovensku, pre ktorých je I. pilier vyslovene nevýhodný, vyslovene nevýhodný, lebo oni sa napríklad veľmi musia solidarizovať s tými, ktorí sa správali aj nezodpovedne a sú v I. pilieri a I. pilier ich teraz bude pokrývať minimálny dôchodkom. Rovnako zdôrazňovaním rizika morálneho hazardu sa vytvára dojem, akoby hlavnou skupinou adresátov inštitútu minimálneho dôchodku mali byť sporitelia, ktorí nezodpovedne investovali.

No, dámy a páni, ja si myslím, že morálny hazard je správanie SMER-u, ktorý útočil na II. pilier, ho opakovane štyrikrát otvoril a dokonca, veď zostať len v I. pilieri, je morálny hazard so svojou budúcnosťou dôchodkovou, keď už dnes viete, čo si o tom myslí aj Európska komisia, ktorá v tom riporte starnutia na Slovensku to jasne slovenskej vláde hovorí. Ja si myslím, že byť aj sporiteľom je oveľa zodpovednejšie, lebo ak je niekto sporiteľ, a toto si predstavte takúto drobnosť že aj sporiteľovi sa môže stať, že bude nejaký čas nezamestnaný, že je bez práce, veď to je bežná vec, že môžu s tým ľudia mnohí teda rátať, lebo sa to stáva, že človek príde o zamestnanie, v dnešnej dobe je to bežná vec. Ale keď príde o prácu a je sporiteľ, tak aj keď nemá prácu, ale jeho peniaze na druhom, v II. pilieri oni ďalej pracujú, tie peniaze nespia. Proste zverené a v dobrej spoločnosti sa tie peniaze rozmnožujú. Ale keď niekto nepracuje a je len v I. pilieri, tak toto obdobie sa mu neráta pre výpočet dôchodku. Takže kto z týchto dvoch sa správa zodpovedne k svojej budúcnosti? Len ten, kto je v I. pilieri, alebo ten, kto je aj v prvom, aj v druhom, prípadne aj v treťom? Čiže kto má rozum, kto rozumie týmto veciam, kto sa nespolieha na štát a populistov, tak určite sa bude na budúcnosť svojich dôchodkov teda zabezpečovať aj inak, len ako I. pilierom. Rozumieme sa. Som rád.

Ignoruje sa tiež faktor, ktorý počas existencie II. piliera významne ovplyvnil jeho fungovanie. Veď to, že tí prví poberatelia anuít, ktorí boli prekvapení tou výškou a tiež aj SMER tým bol prekvapený, však to je preto, že to bolo ovplyvnené výrazne aj správaním vlády, konkrétne prvej Ficovej, aj druhej Ficovej vlády. Čiže najprv spôsobili, prispeli výrazne k tomu, že tie dôchodky sa horšie, nižšie zhodnocovali, veď si spomínate na zmeny podmienok investovania, na zmenu odvodov, výšky odvodov a podobné zmeny, ktoré oni zaviedli, a teraz, potom boli prekvapení, že ako vyzerajú prvé dôchodky z II. piliera. Nás to veľmi neprekvapilo, ale im sa to náramne hodilo, aby mohli opäť na II. pilier zaútočiť.

SMER by mal byť penalizovaný. Ja si myslím, že SMER by mal byť penalizovaný aj za anuity, tie prvé, aj za to, že sa menej, horšie, alebo ťažšie zhodnocovali úspory sporiteľov. SMER by mal byť za to penalizovaný. Samozrejme, že tu v tejto sále my to nedokážeme, ale ja som presvedčený, že voliči to dokážu a že vo voľbách bude SMER penalizovaný, lebo si to právom zaslúži. To, ako oni rafinovaným spôsobom, rafinovaným spôsobom znižovali úspory sporiteľov nakoniec, a potom rozdávajú časť z toho, ako keby to oni rozdávali a pritom to zaplatia práve tí sporitelia, ktorí svoje usporené peniaze doniesli späť do Sociálnej poisťovne.

Špeciálny režim zaviedol SMER pre sporiteľov v II. pilieri, že znižuje výšku ich minimálneho dôchodku rovnakým nespravodlivo nastaveným koeficientom, akým znižuje výšku ich starobného dôchodku z I. piliera. Tu teraz si dovolím, mám aj nejaké prílohy svojho príspevku, aby to bolo, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Predsa len raz vidieť je viac, ako niekoľko razy počuť.
Dámy a páni, toto je na tomto obrázku vysvetlené, čo znamená zavedenie alebo ustanovenie minimálneho dôchodku. (Rečník predstavuje plénu na papieri grafické znázornenie.) To znamená, napríklad niekto si platil z priemerného príjmu 300 eur a Sociálna poisťovňa by mu vyrátala dôchodok vo výške 150 eur. Zavedením minimálneho dôchodku dostane 270 eur. Čiže tento človek, ktorý platil z 300 eur, na dôchodku, keď splní tie podmienky stanovené v zákone, bude dostávať 270, čiže sme mu pridali 120 eur. Ten, ktorý si platil odvody zo 400 eur a Sociálna poisťovňa by mu vyrátala dôchodok 180 eur, bude dostávať tiež 270, zaokrúhľujem na celé, nie 269,5 ale 270. Takže tomuto, čo platil z vyššieho príjmu, pridáme 90 eur. Deväťdesiat. To je o minimálnom dôchodku. A predstavte si, že aj ten, čo platil zo 600 eur a Sociálna poisťovňa by mu vyrátala dôchodok 270 eur, tak dostane tiež 270 eur. Čiže tomuto nepridáme ani cent. Takže tomu, čo tristoeurový príjem, vymeriavací základ, tomu pridáme 120, tomu, čo zo 400, pridáme 90 a tomuto, čo zo 600, nepridáme nič. Potiaľto, potiaľto je to solidarita, na akú sme zvyknutí historicky aj zo starého zákona.

A ja vám pripomeniem, a som to pripomenul aj pánu prezidentovi, že možno to poznáte, ako správca ráno najal robotníkov do svojej vinice a zjednal sa s nimi za denár. Ten, kto celý deň pracoval, na fajront dostane denár. Robotníkov bolo málo, tak na obed išiel a hľadal ďalších a tiež ich zjednal, aby šli do jeho vinice, že dostanú denár. No a hodinu pred fajrontom ešte stále nebola asi práca urobená, tak išiel na ulicu a tiež hľadal ďalších. Aj s tými sa zjednal za denár. No a keď bol fajront a správca vyplatil svojich robotníkov, tak tomu, čo robil hodinu, dal denár. Tomu, čo robil od obeda, tomu, ten si myslel, že dostane asi viac, keď ten, čo robil hodinu, dostal denár, asi to bol veľký peniaz a ten dostal tiež denár. No a dokonca aj ten, čo od rána robil, aj ten dostal jeden denár.

Dámy a páni, toto je spravodlivé. Ak sa takto zjednali s tým hospodárom, na takej mzde a on im ju potom vyplatil, tak to je príklad, plasticky vysvetlený príklad solidarity - silní so slabými, bohatí s chudobnými.

Ale čo urobil SMER? Oni sú ako opice. Prepáčte, že to tak musím povedať. To sa vtedy hovorí, keď niečo niekto pokazí. Napríklad solidarita takto funguje všade vo svete tisíce rokov. Ale SMER urobil takú vec, že ten, kto platil zo 600 eur a Sociálna poisťovňa mu nepridá ani cent zavedením minimálneho dôchodku, ale po schválení toho zákona dostane tento človek 245 eur, lebo bol v II. pilieri. Čiže on dostane ešte menej, ako by dostal, keby bol len v I. pilieri. Čiže penalizácia, sankcia za to, že on chudák myslel aj na svoju budúcnosť, nespoliehal sa len na štát, tak dostane po novom 245. Čiže ten, čo platil zo 600, dostane 245 a ten, čo platil z 300, ten, čo platil z 300, čiže z polovice, dostane 270.
Teda tu, ale teraz si predstavte, že toto je, proste toto je to naruby, že mali by dostať všetci rovnako, keď zavedieme minimálny dôchodok, ale oni vymysleli to, že nie rovnako, ale dokonca ten, čo najviac robil, tak ten dostane ešte menej, čiže 245, nie 270. A 245 dostane aj ten nešťastník, ktorý platil zo 400, ale mal smolu, že bol v II. pilieri. No tak, je toto do neba volajúca nespravodlivosť? Má toto niečo spoločné so solidaritou? Čuduje sa niekto, že pán prezident to musel vrátiť? A keď vy prelomíte toto veto, tak my sa obrátime na Ústavný súd a Ústavný súd to musí zmeniť, lebo toto je do neba volajúca nespravodlivosť, aby ste niekoho, kto sa zodpovedne správa k svojej budúcnosti, za to trestali. A ten, kto sa možno nesprával zodpovedne a využíval výhody sociálneho systému, tak toho budete, hovorím, zvýhodňovať, vy zvýhodňovať a hovoriť, že to je výhodnejšie. Vôbec to nie je výhodnejšie.

Zhodno hovoriť o tom, ako som počul aj v diskusiách, že v I. pilieri sa zhodnotili vaše prostriedky o 68 %, je taká hlúposť. Ako sa vám môžu zhodnotiť peniaze, keď tam nie sú? Veď to, čo sa dnes vyberie, zajtra sa vyplatí dôchodcom a ešte je málo, ešte si musí Sociálna poisťovňa požičať. Konkrétne si požičiava z jestvujúcich fondov, ktoré v tej inštitúcii sú prebytkové. Berie z peňazí nezamestnaných, invalidov, chorých ľudí, ktorí sú nemocensky poistení a najmä z rezervného fondu solidarity. Ale okrem toho ešte dostáva, berie od štátu, a to sú stovky miliónov eur. Konkrétne minulý rok to bolo 900 mil. eur. To je, ako keď by niekto, kto nemá peniaze, tak ide do banky, zoberie si úver a potom si urobí hostinu a povie, že jemu sa zlepšila príjmová situácia.
No, prosím vás, tak ak toto ste vy, toto, za vás takto funguje Sociálna poisťovňa, takto vy balamutíte, teraz hovorím o SMER-e, teraz hovorím o SMER-e, takto vy balamutíte slovenskú verejnosť a mne je len ľúto, že z II. piliera vystúpili aj mladí ľudia alebo ľudia, ktorí svoje nasporené peniaze, možno tam mali päť, 7-tis. eur a ich doniesli Ficovi, a ich doniesli Ficovi, lebo Sociálna poisťovňa, Muňko, je inými slovami Fico a SMER a oni to potom blahosklonne urobia, že bude to v sociálnom balíčku. Napríklad, že vo vlakoch zadarmo, že to bude v príspevku na lyžiarske kurzy a na podobné veci. A mnohí to iste aj žerú, dokonca sa to aj v prieskumoch objaví, ale, prosím vás, veď to je taká, také klamstvo, také balamutenie, že na jednej strane vám zoberú veľa a potom vidíte, že sme sa bavili minulý mesiac, kam idú veľké prostriedky, do akých schránok a do akých rajov a vám potom hodia odrobinky, teda myslím tým voličov teraz, a vy im to žeriete. Toto je pravda o minimálnom dôchodku, ako ho spotvorili, SMER tu v Národnej rade.
Preto ja za poslanecký klub KDH chcem povedať, že pripomienky pána prezidenta akceptujeme. Ak by sme ich schválili, tak vám garantujem, že všetci poslanci za KDH budú hlasovať za zákon o minimálnom dôchodku s vedomím, že to je návrh, ktorý schválila Ficova vláda, lebo to môžete urobiť. Môžete to urobiť, lebo účel otvorenia II. piliera ste už splnili. To znamená, v tejto chvíli naozaj môžeme schváliť zákon o minimálnom dôchodku tak, ako to zdravý rozum káže.
Ja som si všimol istý posun, ešte pár poznámok, ak dovolíte, ja som si všimol istý posun u pána ministra, že ako v prospech II. piliera. Moje deti sú v II. pilieri, lebo sú mladé, vzdelané, takže vidíte, ja som neni proti II. pilieru, hovorí pán minister. Samozrejme, v tom kontexte, že včera zatvorili II. pilier pre vystúpenie aj vstúpenie a tých stotisíc ľudí so sebou prinieslo 350 mil. eur a ak náklady na druhý sociálny balíček sú 200, tak ešte majú rezervu aj na ten ďalší sociálny balík. Takže môže to byť aj ten dôvod, že pán minister očakávanie svojho predsedu vlády splnil.

Dôvod môže byť aj ten, že pán minister sa oboznámil aj s tou správou Európskej komisie, ktorá varuje Slovensko pred starnutím jeho populácie a pred neutešenou dôchodkovou budúcnosťou, ktorá hovorí jasne, že ak ešte máte pätnásť rokov pred dôchodkom a nie ste v II. pilieri, v starobe vám hrozí chudoba. Lebo ak dnes je miera náhrady 47 %, pomer dôchodku k vášmu priemernému príjmu, tak o tých pätnásť rokov tento pomer môže klesnúť na 35, resp. na 30,5 %, ak tam nezarátame invalidných alebo predčasných dôchodcov. Čiže fakty, aj Európska komisia hovorí úplne, ale úplne niečo iné, ako hovorili tie listy, ktoré posielal pán Muňko sporiteľom. A dokonca som počul, že ich posielala Sociálna poisťovňa aj dôchodcom.
Dámy a páni, všetko podstatné som možno už stihol povedať. Možno ešte poviem, že o koľko sa znížili úspory sporiteľov tým opakovaním, otváraním II. piliera, keď sme to, lebo len SMER otváral II. pilier a s kampaňou, že je to výhodnejšie byť v I. pilieri. Pre Roberta Fica a jeho vládu určite.

Pri otvorení v roku 2008 tak do Sociálnej poisťovne sa vrátilo 130 mil. eur. Budem zaokrúhľovať. V roku 2009 110 mil. eur a v rokoch 2012 a 2013, lebo to otvorenie bolo na prelome rokov, sa vrátilo 280 mil. eur a pri tomto tohoročnom odhadujem, že to bude 300 - 350, dozvieme sa to presné číslo neskôr, samozrejme. Takže pri tých štyroch otvoreniach to bolo radovo 900 mil. eur., 900 mil. eur sporitelia z II. piliera doniesli do Sociálnej poisťovne, inými slovami tým umožnili Robertovi Ficovi realizovať jeho predstavy sociálnej politiky, ktoré ale ja považujem skôr v niektorých ohľadoch za socialistické, lebo ak Robert Fico rozdáva aj tým, čo sú bohatí, ak dáva aj tým, čo to nepotrebujú a potom niet dosť peňazí pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, veď s prídavkami na deti nehli ani o cent posledné tri roky, ani s rodičovským príspevkom. Takže gestá, ktorými rozosmievame aj politikov v Česku, aj v Nemecku, sa to inak nazvať nedá. Považujem to za nezodpovedné.

Dokonca súhlasím so stanoviskom, to len možno, nebudem citovať, ale tak prerozprávam, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, a to sú v podstate ľudia, ktorí nie sú opozícia, ale inými slovami to hovorí aj Inštitút finančnej politiky, že cesta, ktorou SMER svojou politikou Slovensko vedie, tak vedie do Grécka. Do Grécka, a to znamená do štátneho bankrotu. Preto je to nezodpovedné. Náš cieľ to nie je. My urobíme všetko pre to, aby sme vrátili alebo odstránili tie deformácie, aby sme odstránili tie diskriminačné opatrenia, ktorými SMER diskriminuje sporiteľov, aby sme pomohli dôchodcom a nielen dnes, ale aj zajtra, ale aj o niekoľko rokov.
Ešte som možno mohol povedať pár viet alebo vetu o tom, ako diskriminuje, alebo čím, ako diskriminuje SMER sporiteľov a tých, ktorí už poberajú prípadne dôchodok z I. piliera a majú aj dôchodkovú rentu z II. piliera, že výpočet dôchodku z I. piliera je nespravodlivo krátený pre tých, ktorí sú zároveň aj sporitelia. SMER znižuje ich dôchodok o 4/18, zjednodušene, keďže si 4 % sporia v II. pilieri a je to podiel oproti 18 %, to jest 9 a 9 do prvého a do druhého, alebo do fondu starobného poistenia a pritom skutočnosť je taká, že tí, ktorí sú len v I. pilieri, tak oni sú výrazne zvýhodnení a dotovaní z iných fondov a preto by to krátenie pre sporiteľa v II. pilieri nemalo byť v pomere 4/18, ale napríklad 4/27. Je to vec, ktorú pri prvej príležitosti, keď budeme mať možnosť ovplyvňovať efektívne našu dôchodkovú legislatívu, zmeníme.
Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť a pripomínam svoju výzvu z úvodu svojho vystúpenia, že máme jedinečnú príležitosť schváliť pripomienky pána prezidenta a potom celá táto snemovňa môže s čistým svedomím hlasovať za zákon, ktorým sa zavádza inštitút o minimálnom dôchodku.
Ďakujem, že ste ma pozorne počúvali.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.5.2015 10:47 - 10:47 hod.

Július Brocka
Jednou vetou, lebo som sa nemohol prihlásiť, ako reagovať na faktickú pána poslanca Čaploviča. Ale, pán poslanec, ja nemám kartu a som tu. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.5.2015 10:41 - 10:46 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, tento návrh je jedným z viacerých návrhov, ktorými poslanci za KDH pravidelne takmer na každej schôdzi navrhujú niečo, čím by sme mohli pomôcť rodinám s deťmi. Nenazývam to tentoraz sociálny balíček, mohlo by sa to pokojne tak volať, to teraz je v móde. Napríklad je na programe tejto schôdze alebo bol návrh zákona o rodinnom podnikaní kolegov Hudackého, Figeľa, Zajaca a Bobíka o daňových úľavách, jednoduchšej administratíve, výhodnejších úveroch pre rodiny, ďalej návrh zákona o školských autobusoch kolegu Fronca, Hrušovského, Abrhana, Gibalovej, ktorý rieši problematiku dopravy žiakov na školské vyučovanie, návrh teda aj o financovaní základných a stredných škôl na základe výsledkov možnosti zvýšenia príjmov pre školy, ktoré dosahujú nadpriemerné výsledky z objektívne meraných kritérií.
Aj táto vláda sa chystá pomôcť rodinám s malými deťmi viacerými opatreniami v tom spomínanom ich balíčku, napríklad zvýšenie nemocenskej dávky materskej v zákone 461 o sociálnom poistení. Viete, že dnes je materská 65 % z príjmu, posledného príjmu zo zamestnania pred odchodom na rodičovskú dovolenku a táto vláda chce túto sumu zo 65 zvýšiť na 70. Ďalej chce zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov z 230 na 280 eur za mesiac, plánuje rozšíriť kapacity materských škôl, čiže budeme sa zaoberať často takýmito a podobnými návrhmi.
Tento náš, na rozdiel od tých, ktoré som menoval doteraz, sa líši napríklad aj tým, že na rozdiel od tých predchádzajúcich alebo spomínaných nebude mať tento návrh žiaden dopad na štátny rozpočet. To znamená, nič nás to nebude stáť, ak by sme tento návrh posunuli do druhého čítania, prípadne by prešiel do našej legislatívy.
Viete dobre, že návrat do práce po rodičovskej dovolenke nie je pre väčšinu rodičov jednoduchý, pre mnohých je to neuveriteľne ťažké, tento prechod a adaptácia nielen na zamestnanie, ale i tá dvojrola rodiča, keď, najmä sú to prevažne ženy, matky, ktoré musia zvládnuť jedno i druhé. Na jednej strane záujem firiem zameraných na zisk je, aby zamestnanec podával maximálny výkon, aby vedel pracovať v strese, ale deti doma, najmä tie malé, zasa si vyžadujú rodiča, aby bol 100-percentne disponovaný na ich záujmy a potreby, a kombinácia práce a starostlivosť o deti, to sú často dve úplne odlišné roly a dostávajú neraz rodičov do stresových situácií.
Preto my predkladatelia tejto zmeny alebo novely Zákonníka práce chceme toto adaptačné obdobie v práci urobiť menej stresovým pre rodičov a navrhujeme zvýšiť ich sociálnoprávnu ochranu predĺžením ochrannej doby zamestnankyne, hovorím zamestnankyne, lebo sú to prevažne ženy, ale môže to byť aj muž, ak ten bol na rodičovskej dovolenke a staral sa o dieťa do troch rokov. Inými slovami chceme zakázať výpoveď počas 6 mesiacov po návrate do zamestnania z rodičovskej dovolenky. Kombinácia materstva so zamestnaním je častokrát veľmi náročná, veľmi dobre to poznajú psychológovia z poradní, ale aj všetci, čo to zažili na vlastnej koži. Psychologička Helga Palušová v tematicky venovanom jednom článku v rozhovore na túto tému hovorí, že, citujem: "Zmyslom ľudskej existencie je milovať a pracovať. Láska a práca sú veľmi prepletené, žena môže cítiť lásku k svojej práci a zároveň byť odhodlaná pracovať pre lásku. Ak zladí tieto dve oblasti, potom môže žiť v súlade so svojimi hodnotami, potrebami, túžbami, cítením a rozhodnutiami."
Dámy a páni, môžeme im v tom pomôcť. Tento návrh prispieva k zosúladeniu rodičovských a pracovných rolí či povinností, ako chcete.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis