Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2015 o 11:49 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.5.2015 11:49 - 12:01 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

81.
Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán minister, dámy a páni, rokujeme v takej komornej atmosfére o dôležitom vládnom návrhu zákona. My, poslanci KDH budeme hlasovať za návrh, vládny návrh zákona o minimálnom dôchodku.

Dámy a páni, takto som začal pred dvomi mesiacmi svoje vystúpenie k prvému čítaniu. Ešte šťastie, že som dopovedal pol vety, že v prípade, ak SMER zásadne nezmení svoj pôvodný návrh, že nárok na minimálny dôchodok bude mať každý dôchodca, ktorý nedosiahne zákonom predpísanú hranicu.
No, ale dnes to už nie je pravda, to, čo som povedal pred dvomi mesiacmi ako postoj poslancov KDH k tomuto návrhu, a teraz vám musím povedať, že poslanci za KDH nebudú hlasovať. Po schválení toho pozmeňovacieho návrhu, ktorý prešiel vo výbore pre sociálne veci, jednoducho nemôžu hlasovať za tento protiústavný, diskriminačný návrh zákona.
Ja si nespomínam, naozaj, a už tu sedím nejaký piatok, aby sme mali rokovanie výboru o veci, ktorá bola posunutá do druhého čítania a mali sme o tom rokovať v priebehu týždňov, keď nerokoval parlament v pléne a my sme hneď v priebehu niekoľkých dní, ešte ani neskončila marcová schôdza a už gestorský výbor pre sociálne veci schválil pozmeňovací návrh, že napríklad sporiteľ alebo ten občan, ktorý je zamestnaný a platí poistné odvody na svoj dôchodok do I. aj do II. piliera, tak bude znevýhodnený a nie o malú sumu. Pri tých najnižších minimálnych dôchodkoch to je 24 eur. Menej dostane ten, ktorý si sporil na svoj dôchodok aj v II. pilieri.
Dámy a páni, môj kolega Miloš Moravčík, podpredseda KDH, to nazval ideologickým hyenizmom, tento prístup SMER-u, že jednoducho im sa to, oni keď na to prišli, oni keď na to prišli až tu, počas rozpravy v pléne Národnej rady pri prvom čítaní, že čo vlastne robia, tak v panike urobili zmenu, o ktorej teraz by sme mali rokovať a ktorú chcete schváliť. To, že je to chaos, čo predvádza SMER a minister sociálnych vecí je nositeľom toho chaosu teraz, tak uvediem na tom príklade. Oni najprv otvorili od marca do júna II. pilier, aby ľudia, pre ktorých je to nevýhodné byť v II. pilieri z hľadiska ich budúcich dôchodkových nárokov, tak najprv ho otvorili, aby umožnili tým ľuďom vystúpiť, tým, ktorým je to, pre ktorých je to nevýhodné a všetko postavili na tom, že to je nevýhodné najmä pre tých, čo majú nízke mzdy, nízke vymeriavacie základy. A keď sme im tu vysvetlili, aj kolega Mihál, aj Kaník, aj ktorí vystupovali v prvom čítaní, hovorili, prosím vás, veď vy týmto svojím návrhom, naopak vy voláte ľudí s nízkymi mzdami, ktorí sú len v I. pilieri, aby využili otvorenie II. piliera, aby tam vstúpili, lebo pre veľa ľudí, pre ktorých to je nevýhodné aj z môjho pohľadu, tak zrazu prijatím zákona o minimálnom dôchodku to bude výhodné, čiže je to dôvod, aby vstúpili.

Prosím vás, toto ste nevedeli? A že to prešlo medzirezortným konaním, že o tom vláda rozhodla, a to schválila, to ste takí šikovní, takí kompetentní, že vám to museli povedať poslanci z opozície? Ale dobre, ste to zbadali, že vaša komunikačná stratégia je tým výrazne naštrbená, tak ste zaradili spiatočku a ste to "napravili".
To znamená, týmto návrhom trestáte tých ľudí, ktorí už dávno pochopili, že sa nemôžu spoliehať len na štát. Vo veci svojho budúceho dôchodku, že štát sa o nich nedokáže postarať za päť, za desať, čo za päť, za desať, veď on sa už ani teraz nevie postarať a tí ľudia, ktorí sa rozhodli slobodne, že budú myslieť na svoj dôchodok aj inak, ako to myslí štát, tak oni ich idú teraz vytrestať. Pri hranici tých najnižších minimálnych dôchodkov to bude mínus 24 eur a samozrejme s dĺžkou odpracovaných rokov nad 30 rokov, táto sankcia bude ešte vyššia.

A my, poslanci za KDH, samozrejme za takýto návrh hlasovať nebudeme, pretože je to nespravodlivé, je to diskriminačné. Vyrábate tým ďalšie kategórie ľudí v dôchodkovom systéme, mne absolútne neprijateľným spôsobom.
Ja vám len pripomeniem jednu vec, veď do dôchodkového systému sme už urobili toľko zmien a zásahov, ale aj vaším pričinením, lebo vy často kritizujete pravicu a pravicovú opozíciu, že ako ona nastavovala dôchodkový systém.
Keď sa zaviedol II. dôchodkový pilier od 1. januára 2005 a prišlo k zmene výpočtu dôchodku z I. piliera, tak spomínate si, ako vznikla tá situácia staro a novo dôchodcov, že dvaja ľudia, ktorí pracovali na tom istom mieste a zrazu po novom ich dôchodok bol iný a vyšší mnoho razy, ako keď sa im dôchodok počítal, keď využili možnosť, že išli do dôchodku pred 31. decembrom alebo pred 1. januárom. Samozrejme, že tie rozdiely boli veľké, najmä v prípade tých zamestnancov, boli to najmä ľudia v akademickej obci, lietajúci profesori sa im hovorilo, ktorí boli garantmi na viacerých vysokých školách a preto si ich tie školy tak ako pestovali a ľudia mnoho razy vo vysokom pokročilom veku, a potom išli do dôchodku a keďže mohli aj pracovať, lebo aj to bol ten nový prvok v dôchodkovom systéme, že aj súbeh mzdy a dôchodku, tak týmto ľuďom sa vypočítal na tie pomery neuveriteľne vysoký dôchodok.
No a ja vtedy poslanec, poslanec Národnej rady, keďže nebola vôľa, by som povedal, inak meniť nastavenie toho zákona, tak som navrhol novelu zákona, tohto, aby sa dôchodky nad sumu 17 200 korún nevalorizovali. V roku 2006 dôchodok vo výške 17 200 korún, to neboli najvyššie dôchodky, boli aj vyššie, to bol dôchodok relatívne vysoký. On aj na dnešné pomery je relatívne vysoký, vtedy ešte nebolo euro, ale bolo to radovo cez 500 eur. Tá suma 17 200 korún bola stanovená teda, stanovili sme ju po dohode, poslanci teda, ktorí sa stotožnili s tým návrhom, že tá suma odpovedá priemernej mzde v Národnom hospodárstve. Čiže 17 200 korún v čase podania toho návrhu, aby sa im nevalorizovali dôchodky, tak tá hranica bola priemerný plat v národnom hospodárstve. Ale priemerný plat v národnom hospodárstve sa uvádza brutto, ale toto bol dôchodok čistý, čistý.
A prešiel návrh v Národnej rade, že skupine dôchodcov, ktorí majú dôchodok vo výške priemerného platu v národnom hospodárstve, sa nebudú valorizovať tie pravidelné každoročné valorizácie dôchodkov, že sa ich nebudú dotýkať. Návrh prešiel. Opoziční poslanci za SMER sa obrátili na Ústavný súd, že tento návrh je v rozpore s ústavou, lebo robí z dôchodcov dve kategórie. V našom systéme, dôchodkovom, kde takto sme vytrestali dôchodcov, ktorí majú dôchodok vo výške a vyššie, ako je priemerný plat v národnom hospodárstve, tak sme z nich urobili diskriminovanú skupinu, ktorej sa nebudú valorizovať dôchodky. Však nakoniec boli ste vo vláde, následne ste mohli zmeniť spôsob valorizácie, aj tento zákon, ale Ústavný súd rozhodol a dal vám za pravdu. Áno, bolo to v rozpore s ústavou, diskriminačné toto ustanovenie, a tak sa potom muselo aj týmto dôchodcom, ktorým sa jeden rok dôchodky nevalorizovali, tak sa im museli valorizovať ako všetkých ostatným.
Tento pohľad na spravodlivosť vám zostal až do dnešného dňa. To, že ste mali zodpovednosť teda za verejné financie, aj za rozpočet Sociálnej poisťovne a že to znamenalo v konečnom dôsledku aj zvýšené výdavky zo Sociálnej poisťovne, vás vtedy netrápilo, lebo na účte štátnych finančných aktív boli peniaze z privatizácie SPP vo výške, ktorá stačila na štyri roky vykrývať deficit, ktorý v Sociálnej poisťovni vznikom II. piliera vznikol. No a dneska sa správate, ako uvedomujete si, že tento návrh skončí na Ústavnom súde? Že tento návrh musí skončiť na Ústavnom súde. Bude to, samozrejme, teda škoda, smutné, ale dobre. Do volieb asi teda budete, zostávate zabetónovaní v tých pozíciách, že tí, čo si sporia v II. pilieri, jednoducho to nie sú naši priatelia a mne je to ľúto.
Pán minister, ja som v prvom čítaní s vami súhlasil, keď som hovoril stanovisko za poslancov za KDH, že princíp solidarity týmto prehlbujeme, že áno, že je to treba. Nakoniec, veď solidarita, na tej postavená aj Európska únia. Je to jeden zo základných princípov a pilierov Európskej únie. Ale aj vtedy aj kolegovia hovorili o tom, že sú aj iné princípy, ktoré treba rozvíjať v našom dôchodkovom systéme a tým je minimálne princíp spravodlivosti a ten týmto vaším návrhom, teda ktorý je obsahom toho pozmeňováku z výboru a teda váš, tak týmto to deformujete, deformujete.
Je 12.01 hod., nebudem vás unúvať ďalšími poznámkami, možno bude príležitosť ešte pokračovať. Ale len opakujem, že poslanci za KDH v tejto situácii tento návrh nemôžu v takejto podobe podporiť, lebo je diskriminačný, myslím si, že je protiústavný a preto môj jediný návrh je, aby ste ho stiahli z rokovania. Procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto návrhu, aby bol podľa rokovacieho poriadku stiahnutý z rokovania Národnej rady.
Ďakujem za vašu pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 11:42 - 11:42 hod.

Július Brocka
Ja idem vystupovať v rozprave, čiže tam poviem potom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.4.2015 10:17 - 10:17 hod.

Július Brocka
Áno. Procedurálny návrh, aby ste ma vyškrtli zo zoznamu prihlásených do ústnej rozpravy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Už sa tak stalo.

Brocka, Július, poslanec NR SR
... s odkazom: "Metelesku blesku, Martvoň." (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 10:08 - 10:09 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Ja si myslím, že tá prestávka v našom rokovaní je úplne namieste. A vy, pán Martvoň, ju potrebuje ako prvý.
Prosím vás, napriek tomu, že vaše vystúpenie začalo, ten príspevok bol v úvode veľmi tupý, tak dovolím si povedať, že vy ste sa pričinili o to, že z vážneho sme prešli do tragikomického až komického. A mne napadla tá známa scéna, určite si to pamätáte, je to klasika z kinematografie československej, z filmu "Marečku, podejte mi pero", keď mistr Kroupa hovorí svojmu nekompetentnému kolegovi, a bolo to pri návšteve rumunskej delegácie v tej firme, kde tlmočník to prekladá a hovorí: "Metelesku blesku, Hujere. Mlčte a jdete si po svým!" (Smiech v sále.)
Proste, naozaj, veď pozrite sa, všetci kolegovia zo SMER-u už vedia, že v tejto chvíli sa patrí mlčať. Naozaj, aj my by sme už chceli mlčať z opozície, ale nebyť vášho kolegu Martvoňa, proste všetkým to je už jasné, len jemu nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 9:30 - 9:32 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Áno, som rád, že poslanci opozície rozumeli vášmu vystúpeniu, pán poslanec Figeľ, tak ako som mu rozumel aj ja, že kauza Váhostav je kauza Široký - Fico. Široký sa chcel zbaviť dlhov, svojich dlhov na úkor živnostníkov, ktorí pomáhali stavať diaľnice. A Fico pomohol Širokému zbaviť sa jeho dlhov na úkor občanov. Toto je podstata kauzy, tak ako ste ju vy poslanci SMER-u tu uzavreli.
A súhlasím s vami, pán poslanec Figeľ, a zároveň aj s poslancami SMER-u, že treba vyvodzovať aj politickú zodpovednosť za túto kauzu, ale, samozrejme, nie tak, ako si to myslia v SMER-e, že vy, Ján Figeľ, ste zodpovedný za túto kauzu. Vy, ktorý ste chceli šetriť peniaze štátu pri stavaní diaľnic, ale, naopak, ministri z vlády Roberta Fica, ktorí pomáhali kradnúť. Ja si myslím, že ten, kto je minimálne politicky zodpovedný za túto kauzu, je minister Počiatek.
A nakoniec verím, že aj občania vyvodia politickú zodpovednosť voči Robertovi Ficovi. Áno, urobia to. Vo voľbách určite.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 23.4.2015 14:53 - 14:55 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Áno, rád. Pán minister, mňa tiež prekvapuje vaša, na jednej strane vaša precitlivenosť na tón mnou kladenej otázky, a na druhej strane vaša necitlivosť na tie škandály s kšeftovaním s pôdou reštituentov na Slovenskom pozemkovom fonde. Pán minister, ja sa preto to pýtam, lebo pán Pavlis, váš exkolega, odstúpil z postu ministra a nazvali ste to, teda u vás v SMER-e, že je to výrazom politickej kultúry. A ja sa preto chcem opýtať, či sa nechcete zasprávať podľa tej istej politickej kultúry, pretože ten švagor pána Pavlisa na ministerstve hospodárstva sa obohatil nepomerne menej ako tí ľudia vo vašom pozadí pri kšeftovaní s pozemkami Slovenského pozemkového fondu alebo teda reštituentov.
Pán minister, ja mám dokonca podozrenie, že tie schránkové firmy už dneska, nie že na Cypre a na Belize, ale v Spojených arabských emirátoch zaregistrované, majú u nás taký biznis s požehnaním SMER-u. Nie ste aj vy tam?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2015 16:35 - 16:37 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, keď ste prišli k rečníckemu pultu, tak minister Borec tam už nebol. On vás tu vlastne nechal v sále ako jediného experta na občianske právo, a preto mi, (reakcia z pléna) obchodné, pardon, na obchodné právo a preto mi neostáva iné, len vás sa pýtať a čakať kvalifikované odpovede, lebo na to tu nechal vás, pani kolegyňa, že doteraz je jasné všetkým, že Široký sa chce reštrukturalizáciou zbaviť svojich dlhov. Tiež je jasné, že tie jeho dlhy majú zaplatiť občania, či sprostredkovane, napríklad cez banky, napríklad aj po tejto dohode. To sme už postrehli, že banky sa zriekli svojho jednopercentného ročného zisku. Čiže z 500 mil. 4,8 mil. eur obetovali na reštrukturalizáciu Váhostavu.
A moja otázka znie: aj vy si myslíte, že aj po tejto dohode Roberta Fica na Úrade vlády je v podstate víťazom Juraj Široký? Že ak niekto na tejto reštrukturalizácii zarobí, je to Juraj Široký?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2015 16:10 - 16:11 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

48.
Ak som dobre počúval a rozumel v kontexte tohto vystúpenia aj tomu návrhu, o ktorom budeme hlasovať, tak sa chcem opýtať, pán poslanec Figeľ, ako čo sa vlastne dohodlo? Banky obetovali zo svojich sto percent 15 %, čo predstavuje pri ich pohľadávkach necelých 5 mil. eur. Päť miliónov eur, to je 1 % ročného zisku bánk. Ďalej, po novom bude Váhostav spoločný podnik Fico - Široký, alebo teda de facto štát a Váhostav, ale s tým, že Fico bude mať 49 % a Široký spolu so schránkovými firmami 51 %.
Čiže moja otázka je: čo to bude stáť Širokého po novom? Mne to vychádza tak, že Širokého nič. V podstate Fico v každom, teda Fico, to znamená Široký, v každom prípade zarobí. Čiže toto je víťazstvo Širokého. Mýlim sa?

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.4.2015 15:54 - 15:55 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis

44.
Pán predseda, mám štandardný procedurálny návrh, ktorý chcem zopakovať a chcem vám povedať, že podľa rokovacieho poriadku vám stačí štyridsať sekúnd na to, aby ste s ním naložili štandardne, že žiadam o prerušenie rokovania, aby ste na rokovanie o tomto bode pozvali predsedu vlády, ktorý doteraz komunikoval túto kauzu Váhostavu alebo Širokého alebo Fica a podobne, čiže mám tento procedurálny návrh a aj som ho štandardne zdôvodnil, ako káže rokovací poriadok. A vás chcem poprosiť, aby ste s ním štandardne naložili. Nepotrebujete ani minútu na to a budete postupovať štandardne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.4.2015 15:32 - 15:33 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Mám procedurálny návrh, pán predseda, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode, aby ste zabezpečili príchod predsedu vlády, aby nás prišiel informovať o návrhu riešenia kauzy Fico - Široký. Zdôvodnenie už povedali moji predrečníci z opozície, ale ak dovolíte, predsa len jednu, dve vety pridám. Pán predseda, vy si neuvedomujete, aké je to ponižujúce pre zákonodarný zbor, že predseda vlády zneužíva predsedu Národnej rady ako lokaja na nosenie odkazov? Pán predseda tento postup navodzuje oprávnene otázku, kto riadi túto Národnú radu?
A ešte jednu vetu. Ak vy toto nazývate, čo sa tu deje od minulého týždňa, štandardný legislatívny proces, pán predseda, to je taká vaša diskvalifikácia, naozaj, že by ste mali zvážiť odstúpenie z funkcie. (Smiech v sále.)
Skryt prepis