Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2012 o 9:29 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 9:40 - 9:42 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán poslanec Baška, k tomu vášmu vystúpeniu len pár poznámok. Za niekoho éry boli nasadzované informačno-technické prostriedky legálne a so súhlasom sudcu bez ohľadu na to, o koho išlo, či to je nejaký novinár, alebo to je podnikateľ, alebo je to ktokoľvek iný. V prípade, že boli splnené zákonné postupy, za niekoho inej éry sa nasadzovali, nieže zvukové zariadenia na zaznamenania zvuku, ale zariadenia na zaznamenanie obraz-zvuk novinárkam v spálni, kde naozaj tie novinárky, môžem vás ubezpečiť, nepáchali žiadnu trestnú činnosť. Pokiaľ neviete, čo sa v spálni robí so svojím partnerom, tak vám to môžem vysvetliť. Po kanáloch by ste mali vy chodiť.
Po druhé, čo sa týka toho rokovania výboru, no, budete sa musieť doučiť, pretože ja som nechcel o ničom hlasovať, ja som dal v zmysle ods. 1 § 132 podnet a vy ste tam na to, aby ste jednoducho ten rokovací poriadok dodržiavali, a pokiaľ ho nebudete dodržiavať, tak jednoducho budete musieť počúvať o tom, že ho nedodržiavate. Takže pokiaľ chcete to robiť tak, ako sa tvárite, že to chcete robiť podľa pravidiel, tak tie pravidlá v prvom rade neporušujte. A čo sa týka ešte tej poslednej poznámky, no, máte v tom úplný chaos, pretože ja som sa s vašimi kolegami rozprával a dával som návrh na uznesenie, aby sme urobili kontrolu nasadzovania ITP aj počas vašej éry. To ste odmietli, a to som im povedal, že dobre urobili, že to odmietli, pretože to bolo protizákonné, to, čo ste tam vyvádzali vy minulý rok na tom vojenskom spravodajstve, ste tam chodili ako na školskom výlete, po exkurzii.
Všetko, ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 9:29 - 9:31 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Šuca, ste rozprávali o kopaní si do poslancov, do poslancov SMER-u, nesprávajte sa ako nesvojprávny. Neverklíkujte tu stále to, čo vám niekto nakáže, na druhej strane niekde vonku medzi štyrmi očami poviete niečo iné. Nehlasujte tu všetci unisono ako hlasovací panáci a nebude nikto vám rozprávať, že ste nesvojprávni. To je k tej vašej prvej poznámke.
Neovládate rokovací poriadok ani vy. Pretože na tom pamätnom rokovaní, na tom výbore váš slávny predseda, ktorý by sa ho mal ako prvý naučiť, ukončil rozpravu a potom mne odmietol dať slovo, a keď ste sa prihlásili vy, tak ste to slovo dostali ako podpredseda výboru. Po vašom príspevku, už po ukončení rozpravy, ste sa obracali na mňa, chceli ste, aby som vám nejakým spôsobom niečo vysvetlil, a váš slávny predseda výboru mi odmietol udeliť slovo, aby som na vás reagoval. Tak najprv sa naučte rokovací poriadok aj vy a potom môžete niekoho poučovať.
Čo sa týka zneužitia informačno-technických prostriedkov, ja vám poviem, čo je to zneužitie ITP, alebo zneužitie výsledkov ITP. Viete, čo to je? To je to, keď minister obrany dostane spravodajskú informáciu o tom, že má korupciu v rezorte na základe použitia legálneho ITP, a odmietne ju podpísať, pretože sa týka jeho kolegov. Ale to by ste sa museli pozrieť najprv do vlastných radov. Toľko k tomu zneužitiu výsledkov ITP.
A čo sa týka toho vášho príkladu tej záujmovej osoby niekde päť rokov mimo, v zahraničí a päť rokov niekde tuto vnútri, no, bol by som naozaj veľmi rád, keby ste mi vysvetlili, že či tým, že zrazu miesto dvoch riaditeľov budeme mať jedného, alebo skorej budeme mať jedného navyše, tak nejakým spôsobom záujmová osoba, ktorá je päť rokov v zahraničí, a päť rokov na Slovensku, bude nejakým teraz spôsobom monitorovaná už len jednou zlúčenou spravodajskou službou. Čiže ani toto neobstojí. Čo sa týka tej hanby, pán Šuca, pozrite sa do vlastných radov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2012 9:09 - 9:21 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, dámy poslankyne, páni poslanci, opakovanie je matka múdrosti, ale vzhľadom k tomu, že som vystúpil k tomuto návrhu zákona už v prvom čítaní, tak v podstate len v rýchlosti zhrniem to, čo sa nezmenilo, a zopár nových informácií, ktoré teda sa nám podarilo získať aj od pána ministra aj pri tých ďalších debatách. Na úvod, samozrejme, zduplikujem to stanovisko klubu strany Sloboda a Solidarita, že nepodporíme tento návrh zákona, pretože ho pokladáme za zbytočný, nič neriešiaci a nepokladáme ho za zákon o zlučovaní vojenských tajných služieb.
Ja som v podstate už v tom mojom prvom vystúpení povedal, že v tom zákone nie je prakticky ani čiarka o nejakom zlučovaní. Všetko sa točí len o tom, že v paragrafoch, kde sa doteraz vyskytoval pojem riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva a pojem riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby, tak toto sa nahradilo jedným pojmom - riaditeľ Vojenského spravodajstva, plus sa na vyše vyriešili ešte také veci, ako sú medaily pre príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo príplatky pre príslušníkov Vojenského spravodajstva. To nie je žiadne zlučovanie tajných služieb. Ten zákon alebo teda návrh zákona nie je škodlivý, ale opakujem, je zbytočný.
Zhodou okolností prerokúvame teraz znovuzavedenie koncesionárskych poplatkov a ja som v tom svojom prvom vystúpení tak prirovnal zlučovanie rozhlasu a televízie, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, ako by to asi vyzeralo, ako by si nielen poslanci, ale vôbec aj odborná aj neodborná verejnosť ťukala na čelo, keby v minulosti Daniel Krajcer zlúčil Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu tak, že by urobil zákon, kde by nahradil tieto dve pozície, týchto dvoch riaditeľov týchto dvoch inštitúcií jednou spoločnou pozíciou. To by sme si ťukali asi na hlavu všetci.
Takisto som, vzhľadom k tomu, že som bol nejakým spôsobom napadnutý, alebo že nejakým spôsobom to bola výhrada, že to nie je dobré prirovnanie, tak som rozprával aj o tom, ako to prebehlo v Poľsku trebárs alebo v Maďarsku, kde majú s týmto už skúsenosti a kde naozaj, naozaj ten zákon, ktorý oni schválili, riešil komplexne túto problematiku. To znamená postavenie spravodajských služieb, financovanie a tak ďalej, a tak ďalej. Takže k tomu sa tiež už vracať nebudem.
Vzhľadom k tomu, že som nedostal uspokojivé odpovede na moje otázky z rozpravy v prvom čítaní, tak som ich položil aj na výbore. Ja ich tu znova zopakujem. Ja som sa spýtal, ktorý konkrétny paragraf návrhu tohto zákona zabezpečí to, že sa bude predchádzať únikom utajovaných materiálov. Ktorý paragraf zabezpečí rast dôveryhodnosti tajných služieb? Ktorý paragraf zabezpečí efektívnejšie mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ktorý paragraf, a ostatných služieb zložiek pre pracujúcich spravodajskými metódami? A ktorý paragraf vytvorí podmienky pre uskutočnenie reformy Vojenského spravodajstva zamerané na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia obrany štátu a zlepšenie kontroly v jeho činnosti? Toto je v podstate naďalej definované v tej dôvodovej správe, samozrejme, odpoveď som na to nedostal. Pán minister v podstate zopakoval to, čo hovoril už predtým pre médiá, a síce to, že prijatím tohto zákona, alebo tým následným, následným nejakým ďalším komplexným zákonom príde k úspore 19 percent z rozpočtu, doterajšieho rozpočtu, ktorý je vyčlenený pre vojenské, Vojenskú spravodajskú službu a vojenské obranné spravodajstvo.
Ja by som chcel, možno aj trochu oceniť teraz, že už v tomto príhovore pri druhom čítaní už bol trošku opatrnejší, pretože aj na tom výbore aj tu som si všimol, že tu už dokonca povedal, že v horizonte troch rokov. To znamená, že neviem, ak to má byť rozložené na tri roky a má to byť výška jedného ročného rozpočtu, tak vlastne potom to bude úspora menej ako sedem percent, tak som to teda pochopil. Ak, ak to bolo myslené takto, alebo ak je to myslené tak, že až po troch rokoch dôjde k úspore 19 percent z ročného rozpočtu spravodajských služieb, tak tam si dovolím podotknúť, že, pán minister, plánujete úsporu už pre ďalšiu vládu. To znamená, že po tých troch rokoch alebo po tri a pol roka bude nová vláda, a to je značne jednoduché povedať, že keď niekto nový príde alebo staronový, tak by mal 19 percent ušetriť na tom, čo som ja pred tromi rokmi navrhol a prijal. Samozrejme, že, že to všetko ukáže nejakým spôsobom až čas. Vzhľadom k tomu, že stále, ja mám odôvodnené, odôvodnené obavy, že tých 19 percent je číslo, ktoré je vycucané z prsta, lebo mám s ním svoje skúsenosti, čo sa týka takýchto čísiel na niektorých sekciách ministerstva obrany, hlavne z hľadiska budúcich úspor. Tak som teda chcel vedieť presne, na výbore som žiadal v zmysle rokovacieho poriadku o to, aby pán minister zdokladoval, alebo teda nejakým spôsobom nám dal tých 19 percent na papier, aby to nejakým spôsobom, sme sa v tom vedeli zorientovať. Celkom, podľa mňa oprávnene, nebol schopný priamo na mieste nejakým spôsobom toto odprezentovať, pretože je to úplne normálne, že na takúto otázku, pokiaľ nemáte podklady so sebou, odpovedať nevie. A preto som chcel v zmysle rokovacieho poriadku, aby toto bolo brané ako môj podnet a aby v zmysle rokovacieho poriadku predseda výboru do tridsiatich dní zabezpečil cez sekretariát výboru, že tento môj podnet bude podnet na ministra, na člena vlády bude písomne vybavený. No, tak predseda výboru, samozrejme, porušil rokovací poriadok, pretože on rozhodol, že o takomto niečom nie je možné hlasovať, pretože to patrí do kompetencie iného výboru, také bolo jeho zdôvodnenie, rozpočet tajných služieb, ktorý je utajený, no, len ja som nechcel po ňom, aby, aby o niečom dával hlasovať. Ja som chcel, aby dodržal rokovací poriadok a aby v zmysle rokovacieho poriadku vybavil môj podnet. Takže v podstate aj, aj u nás na brannobezpečnostnom výbore sa ukazuje, že nestačí dať do ruky niekomu funkciu, a je potrebné, aby ten človek sa tomu trošku aj venoval a aby to, čo sme si sami tam dokonca schválili, následne takýmto flagrantným spôsobom neporušoval. Podčiarknuté, zhrnuté, ešte, ešte jedna informácia, aby som nezabudol, ktorú som tiež ocenil a ktorá len dokumentuje to, že v podstate pri návrhu tohto zákona sa jedná len o lacné PR strany SMER, respektíve jednalo sa, jedná sa teraz už len o pokus lacného PR strany SMER, pretože myslím si, že dostatočne sme počas uplynulej doby nielen tu v parlamente, ale aj v médiách, médiá celkom korektne informovali o našom postoji. Ukázali, že to bol naozaj len pokus o lacné PR strany SMER.
Pán minister na výbore povedal ešte jeden dátum, a ten je pre mňa veľmi dôležitý, a je to dátum alebo je to obdobie prvej polovice októbra, kedy by mal byť predložený v zmysle jeho prísľubu už taký, povedal by som, celkom dobrý prvý nástrel alebo teda prvý návrh komplexného zákona o Vojenskom spravodajstve, čo oceňujem. Pretože som si myslel, alebo teda vyslovil som myšlienku v tom minulom vystúpení, že prijatie tejto, v úvodzovkách, "technickej novely" je len snaha vôbec neprijať ten komplexný návrh zákona, ale zároveň je to potvrdenie toho, že sa naozaj jednalo len o pokus o lacné PR, lebo v prípade, že budete mať návrh zákona, hoc aj v hrubej podobe, v prvej polovici októbra hotový, to znamená, že buďto teda opajcnete ten návrh zákona, ktorý my sme spravili v spolupráci so Slovenskou informačnou službou, alebo pracujete na nejakom novom, ale určite na ňom už intenzívne musíte pracovať, tak sa ukazuje, tak je to potvrdením toho, že prijatie tejto, v úvodzovkách, "technickej novely" je zbytočné. Pretože v prípade, že v prvej polovici októbra budete mať ten návrh komplexného zákona hotový, tak sa to mohlo urobiť naraz a nie takýmto spôsobom. Čiže opakujem ešte raz, je to pokus o lacné PR, bola to snaha o nejaké rýchle naplnenie časti programového vyhlásenia vlády, alebo vzbudenie dojmu vo verejnosti, že to je naplnenie časti programového vyhlásenia vlády. Zbytočné zákony by sa v tomto parlamente prijímať nemali.
Už v prvom čítaní som rozmýšľal nad tým, že či je vôbec nejakým spôsobom potrebné vystupovať tu, apelovať tuná u opozičných kolegov, aby, aby nepodporili tento zbytočný zákon, lebo v minulosti tu niekto povedal, že 83 Kolesíkov si aj tak schváli, čo chce a čo potrebuje. Aj keď teraz už by sme nemali hovoriť o osemdesiatich troch Kolesíkoch, lebo viem, že jeden, myslím, neviem, kto to bol presne, bol nejaký poslanec zo SMER-u, sa ohradil ostro, že on si nepraje, aby ho niekto porovnával s poslancom Kolesíkom. Tak 82 Kolesíkov a jeden Nekolesík si aj tak vždy schvália to, čo chcú. Ale myslím si, že to má zmysel, aby poslanci iných strán, ako je strana SMER, nezahlasovali za zbytočné zákony. Tak sa to udialo aj pri prvom čítaní, keď až na, myslím, jedného alebo dvoch poslancov, kde mohlo dôjsť k nejakému omylu, všetci unisono sa zdržali a odmietli tento zbytočný PR zákon. A aj z toho dôvodu apelujem teraz na poslancov opozičných strán, aby tento zákon odmietli, aby zaňho nezahlasovali a aby lacné PR vlády jednej strany nechali na ňu samu.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2012 14:35 - 14:37 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V rýchlosti, pán poslanec Martvoň, Gorila sa vás týka. To, čo ste povedali, znamená, že buď ste nepočúvali, alebo ste tu neboli. Ja som jasne vysvetlil z akého dôvodu sa Gorila strany SMER, vášho predsedu a funkcionárov, ktorých ste vy nominovali, vaša strana, jednoznačne týka.
Čo sa týka pána poslanca Jasaňa, ale zároveň teda ešte aj pána poslanca Martvoňa, no štípete sa tu zbytočne a zbytočne odpútavate pozornosť niekde inde na nejaké iné veci, vy ste do strany SMER vstúpili dobrovoľne. Vstúpili ste do strany SMER, ktorá je podozrivá z prania špinavých peňazí, ktorá je podozrivá z nečestných obchodov, ja som to tu v tej rozprave vysvetlil. To je váš problém, vy môžete odpútať pozornosť kam chcete, vysporiadajte sa s tým sami a so svojim vlastným svedomím, že ste do takej strany vstúpili a že v nej zotrvávate.
A pán poslanec Baška, viete najprv som myslel, že budem reagovať na to, čo ste povedali na konci, že som ja niekomu niekde ponúkal nejaké služby, ale vy ste tak bezvýznamný človek, že ja poviem len jednu príhodu, ja veľmi verím, že teraz na ministerstve obrany to nefunguje tak, že keď je tam porada a minister Glváč niečo povie, tak jeho vlastná sekretárka, ktorá tam bola dosadená tieňovým ministrom obrany a terajším ministrom vnútra, mu povie: "Ty buď ticho, lebo ty nie si môj šéf, a môj šéf je niekde inde, a ty to veľmi dobre vieš." Takže toto len dokumentuje vašu bezvýznamnosť a na tie vaše ďalšie hlúposti nemá zmysel reagovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2012 14:16 - 14:29 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Niekde odložím. (Krátka pauza. Rečník odkladá fľašu kokakoly z rečníckeho pultu.) Budem trochu aj o tej kole hovoriť, tak nepokladám za správne, aby tu bola pri tom mojom príspevku.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, dámy poslankyne, páni poslanci, rokujeme o megaškandále, rokujeme o svinstve. Mnohí z nás po prečítaní prepisov na internete zostali, akí sme vlastne zostali? Zarazení? Obarení? Znechutení alebo apatickí?
Prvé, čo musím povedať, je to, že som od ministra vnútra neočakával viac. Neočakával som podrobnejšiu správu, keďže ide o tzv. živý prípad, teda prípad, ktorý sa aktuálne vyšetruje. Neuváženým poskytnutím podrobnejších informácií mohlo by prísť k zmareniu vyšetrovania. Takže chválim vyšetrovateľov. Tí pánovi ministrovi správu skutočne napísali, pretože sám si ju napísať nemohol.
Podstatnejší ako predbežná správa je však fakt, že všetko nasvedčuje tomu, že Gorila nebude počas druhej vlády SMER-u vyšetrená. Pýtate sa, ako to môžem tvrdiť? Jednoducho preto, že nebola vyšetrená ani počas prvej vlády Roberta Fica. Už v minulosti som v rozprave k programovému vyhláseniu vlády povedal, že nominácia, alebo "pasovanie" ministra vnútra Roberta Kaliňáka za bojovníka proti korupcii je výsmechom všetkým, ktorí v boji proti korupcii boli ochotní ísť do enormného rizika. Že je to výsmech tým, ktorí odhaľovali špinavé biznisy, rušili nevýhodné zmluvy, dávali trestné oznámenia a pranierovali nečestné praktiky. Po nominácii Roberta Kaliňáka za ministra vnútra nasledovala nominácia Tibora Gašpara za Policajného prezidenta, nominácia Jozefa Magalu za riaditeľa NBÚ a mnohé ďalšie nominácie. Napríklad na vysoké funkcie v Policajnom zbore. V prípade niektorých nominácií pritom ide o ľudí, u ktorých je vážne podozrenie, že Gorilu v minulosti zamietli pod koberec. SMER sa nezmenil. Zostali ste rovnakí. Váš odkaz voličom, ktorí demonštrovali za vyšetrenie tohto megaškandálu, najväčšiemu v histórii Slovenskej republiky, mrzli na námestiach a žiadali potrestať vinníkov, je jednoznačný - zabudnite, vyšetrovanie Gorily sa skončilo!
Na jednej strane zdôrazňujete, ako sa nedotknete vyšetrovacieho tímu, ako vám záleží na spravodlivosti. Na strane druhej "muž s kolou" hovorí v rozhovore pre médiá o predchádzajúcom ministrovi vnútra a špecializovanom tíme, ktorý zložil, posmešne, ako ho citujem: "pánovi, ktorý griluje, a jeho tíme snov". Predseda údajnej vlády istôt pre občanov teda verejne zosmiešňuje tím, ktorý má za úlohu vyšetriť najväčší korupčný škandál v novodobej histórii Slovenskej republiky. Ako by ste sa cítili vy na mieste policajta či prokurátora pri takejto dehonestácii svojej práce zo strany predsedu vlády jednej strany? Ako sa teraz cítia všetci čestní policajti, ktorí odhodlane každodenne bojujú proti všetkým formám kriminality? Myslím si, že už dávno si nerobia žiadne ilúzie. A premiér Robert Fico im len dodal ďalší argument, že pánom v tejto republike nie je spravodlivosť, ale ľudia vo funkciách, ktorí sú až pričasto mravne pokrivení. Takže tak, "muž s kolou" sa vyfarbil. Na krátky moment stratil nad sebou kontrolu. Maska mu skĺzla z tváre, aby sme videli jeho pravú tvár. Parafrázujúc jeho slová, bola to chvíľa snov.
A zaujímavé je, že vôbec nie je dôležité, či sa toho 22. marca 2006 naozaj konalo to údajné stretnutie Roberta Fica a Jaroslava Haščáka, ktorého pravdivosť sa Robert Fico potvrdiť tak strašne bráni. Dôležité je niečo iné. Informácie z troch stretnutí uvedených v spise Gorila, ktoré tu teraz odcitujem. A podotýkam, že podľa spisu sa ani jedného z tých stretnutí Robert Fico osobne nezúčastnil.
Po prvé. 5. mája 2006 podľa spisu prebehlo stretnutie Jaroslava Haščáka s Františkom Határom, osobným tajomníkom predsedu SMER-u. Citujem: "Határ hovorí, že s Ficom komunikoval ohľadne kandidáta Penty na ministra zdravotníctva, ktorého má SMER podporiť. Hačšák ho na minulom stretnutí napísal Határovi na papier. Fico voči uvedenému menu nemal námietky. Fico si overoval uvedenú osobu cez svoje zdroje. Határ hovorí, že Fico má trochu strach robiť s Haščákom teraz dohody. Határ hovorí, že v SMER-e je veľa ľudí proti Pente." V závere tohto stretnutia opäť podľa spisu, citujem: "žiada Haščák Határa, aby Ficovi odkomunikoval Haščákov dotaz na stav spoločnosti, ktorú Haščák píše Határovi na papier. Penta zhruba pred rokom pomáhala francúzskemu investorovi získať na papieri napísanú slovenskú spoločnosť. Ide o spoločnosť, ktorú vlastnia mestá Banská Bystrica, Zvolen a ďalšie obce. Fico v tejto veci komunikoval s Haščákom cez osobu, ktorú Haščák tiež napísal Határovi na papier. Haščák chce, aby Határ od Fica získal stanovisko, ako to dopadlo, či to doriešil a v akom rozsahu (sumu). Határ potom môže Haščákovi oznámiť stav telefonicky bez podrobnosti. Határ hovorí, že oznámi len napr. 40 dkg salámy. Poznámka spracovateľa. Pravdepodobne ide o spoločnosť Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, ktorú od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti získala francúzska spoločnosť Veolia. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť má na 30 rokov v prenájme všetky zariadenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Haščák chce pravdepodobne zistiť, či osoba, cez ktorú s Ficom vtedy komunikoval, odovzdala Ficovi sumu v takej výške, ako deklarovala Haščákovi (40 dkg salámy = 40 miliónov slovenských korún). Je tiež možné, že Haščák uvedeným dotazom sleduje aj vyvolanie nátlaku na Fica, kvôli nízkej ochote spolupracovať v zdravotníctve." Koniec citátu.
Po druhé. 18. mája 2006 podľa spisu prebehlo stretnutie Jaroslava Haščáka s Františkom Határom, osobným tajomníkom predsedu SMER-u. Citujem: "Határ sa pýta, ako chcel Haščák pomôcť SMER-u. Haščák hovorí, že tak, aby to malo význam. Hovorí, že by im dal najmä tomu 5 miliónov slovenských korún. Határ hovorí, že im Haščák pomohol aj v minulosti. Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov SMER-u, 17 zamestnancov a pre ľudí, ktorí im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze, navyše oproti oficiálnemu príjmu. Haščák hovorí, že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj hotovosť, ktorú by mohol Határovi odovzdať." Koniec citátu.
Tretie stretnutie. 26. mája 2006 podľa spisu prebehlo stretnutie Jaroslava Haščáka s Františkom Határom, osobným tajomníkom predsedu SMER-u. Citujem: "Haščák doniesol Határovi peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMER-u v zmysle dohovoru, viď stretnutie Haščák - Határ 18. 5. 2006, ktoré odovzdáva Határovi, konkrétnu sumu nespomínajú. Haščák len hovorí: "Doniesol som ti tie veci, dobre?" - a vyťahuje pravdepodobne obálku (počuť šuchot)." Koniec citátu.
Dámy a páni, ešte si myslíte, že za súčasnej vládnej garnitúry bude gorila vyšetrená? Naozaj si niekto myslí, že SMER-ácki nominanti v bezpečnostných zložkách štátu budú dôkladne skúmať "gorilie" angažmán pánov Fica, Határa, že budú dôkladne skúmať podozrenia zo zakrývania trestných činov vysokými funkcionármi SIS a policajného zboru, ako ich naznačuje spis? Dámy a páni, je nehorázne, že niektorí vysokí funkcionári SIS aj policajného zboru v minulosti nekonali nekonali, napriek tomu, že disponovali závažnými informáciami. Tým pádom zabránili včasnému vyšetrovaniu závažných trestných činov, keď boli stopy ešte čerstvé a dôkazy oveľa dostupnejšie ako dnes.
V súvislosti s týmto nekonaním štátnych orgánov a ich predstaviteľov som mimochodom podal 9. januára 2012 trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Expresne rýchlo, len deň po podaní môjho trestného oznámenia, mi listom zo dňa 10. 1. 2012 Úrad proti korupcii oznámil, že moje podanie bolo zaslané na ďalšie konanie Úradu boja proti organizovanej kriminalite. O necelé 2 týždne, 23. januára 2012 ma mailom kontaktoval vyšetrovateľ, ktorému bolo moje oznámenie pridelené, a o pár dní, nie viac ako o týždeň 2. februára 2012 som bol vypovedať o svojich konkrétnych podozreniach z porušenia zákona. Dámy a páni, čo myslíte, ako to dopadlo? To trestné oznámenie zamietli. A viete, kedy mi prišlo rozhodnutie o zamietnutí? Niekoľko dní po voľbách, keď bolo jasné rozloženie politických síl. Evidentne sa teda čakalo na výsledok volieb. Výsledok volieb je jasný. Vyšetrovanie SMER-u je do stratena. "Muž s kolou" ovláda slovenskú politiku, ale nie je až taký autonómny, ako sa zdá. Ide prihrať milióny eur za odkúpenie Dôvery Pente. A ja sa pýtam, či je to tá povestná "vratka" za "gorilie" mlčanie. Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.8.2012 14:35 - 14:37 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No Richard, ja by som chcel trošku nadviazať na tú tvoju myšlienku, keď si sa zamyslel nad tým, že prečo poslanci strany SMER tu vlastne len tak sedia, jak zmoknuté sliepky. Nediskutujú, nevystupujú v rozprave. Nereagujú, s výnimkou nejakých naozaj ojedinelých prípadov vo faktických poznámkach.
Stalo sa to už druhýkrát, bolo to prvýkrát, ten prípad bol veľmi podobný. To bolo pri schvaľovaní zmluvy o trvalom eurovale. Aj vtedy, aj teraz v tomto prípade boli títo poslanci vystavení takej situácii, že by museli obhajovať niečo, s čím sa pravdepodobne mnohí ani nestotožňujú.
Takže ja chcem z tohto miesta vyhlásiť, že ja sa im vôbec nečudujem, že tu proste takto sedia, pretože ja, keby som sa dostal do podobnej situácie a ešte keby to bolo znásobené tým, že čo tu oni predviedli za posledné tri dni, tak ja tiež by som tu sedel v tej lavici jak trúba a cítil by som sa sám pred sebou a hlavne pred svojimi voličmi ako vôl.
Ja si pamätám, ako tu v minulosti veľký vzor dnešného premiéra - Vladimír Mečiar - vykrikoval niečo, že ste táraji, prďúsi a gágaji. No ten, keby tu bol dnes, tak podľa mňa ho porazí za tým rečníckym pultom. A práve za jeho čias vznikla taká situácia, že jeho minister kedysi utekal z parlamentu tak, že mal kabát na hlave, bolo to pred novinármi a schovával sa pred nimi, lebo nechcel, aby ho spoznali. A k tej situácii, ktorú ty si hovoril o tom, že sa budú poslanci po tom volebnom období hanbiť, ja by som chcel dodať, že možno aj oni budú musieť pomedzi ľudí s tými kabátmi na hlavách, a bude to oveľa skôr, ale každý si je strojcom svojho šťastia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.8.2012 10:40 - 10:41 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja som chcel v podstate povedať to isté, čo Richard ohľadne tých Kanárov a Levárov, lebo bol to pán minister, ktorý nám oznámil, že kde sa pán premiér nachádza, ale teda už, aby som sa neopakoval, tak len jeden postreh pridám. Toto, čo tu predviedol teraz premiér Slovenskej republiky a predseda vlády, robia iba ľudia, ktorí sú buďto zbabelí, alebo sú nevychovaní. Ja si vyprosujem, aby predseda vlády a, ale, alebo minister vlády, čiže orgánu, ktorý Národná rada má nejakým spôsobom kontrolovať, sa správal takýmto spôsobom. Na druhej strane chcem povedať, že je to v podstate už len takým zavŕšením, je to taká čerešnička na torte tej neslušnosti a tej arogancie, ktorú ste tu, vážení kolegovia zo strany SMER, za posledné tri dni predviedli. Ja pevne verím, že toto sledujú všetci vaši voliči, že to sledujú občania Slovenskej republiky a že si na tieto chvíle v ten pravý moment spomenú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.8.2012 10:04 - 10:05 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Žitňanská, ja by som sa vám chcel poďakovať za váš príspevok a chcel by som možno aj trošku ospravedlniť, alebo teda vysloviť také pochopenie pre konanie pána premiéra, lebo vy ste sa pozastavili nad tým, že on vlastne sem mal dôjsť ráno o deviatej a došiel sem až o druhej. Ja si myslím, že aj podľa tých informácií, vzhľadom k tomu, že jemu sa nejak moc nedarilo ani pri zastupovaní Slovenskej republiky v rôznych právnych problémoch a on má kopu iných starostí, lebo musí si ísť ráno zabehať so psom, tak takáto chyba sa podľa mňa môže stať. Takže ja to celkom chápem a ešte by som chcel zareagovať na to, možno také menšie extempore s pánom ministrom, ktoré ste mali. Ja poznám pána ministra Richtera ako slušného a pokojného človeka z branno-bezpečnostného výboru, takže aj toto by som chcel vysvetliť, lebo si myslím, že on už teraz sám vie, že akú psychiatriu nám tu tieto tri dni predviedol SMER-ácky červený valec, a mne zostáva len pevne veriť, že to takéto niečo sa už nikdy v živote v tejto snemovni nezopakuje. Pretože naozaj strana SMER si za to, čo tu navyvádzala za posledné tri dni, určite zaslúži len to najhoršie vysvedčenie, ktoré si do svojej marketingovej vitríny určite nikdy nedá. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.7.2012 17:18 - 17:23 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na voľbu riaditeľa Najvyššieho kontrolného úradu dnes potvrdzuje to, že nie je celkom pravda to, čo sa sem-tam v minulosti snažili podsúvať verejnosti médiá, a síce, že opozičné strany sa nevedia dohodnúť na spoločnom kandidátovi na významné kontrolné činné funkcie v štáte. Je pod ním podpísaných všetkých päť predsedov klubov opozičných strán a Kamil Krnáč je jediným kandidátom dnešnej voľby na túto funkciu.
Dovoľte mi, aby som z tohto miesta ocenil konštruktívnosť a teraz už všetkých parlamentných strán, teda nielen opozičných, ktoré sa na dohode na spoločnom kandidátovi navrhnutom stranou SaS zhodli, ale aj vládnej strany SMER, ktorá túto pozíciu opozícii ponúkla, a tým dodržala doterajšiu prax, keď aj predchádzajúci riaditeľ NKÚ bol v roku 2007 zvolený ako nominant vtedajšej opozičnej strany. Zároveň oceňujeme aj proklamované vyhlásenie a prisľúbenie podpory spoločnému kandidátovi opozície, ktoré bolo zo strany SMER deklarované.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže Kamila Krnáča mám tú česť poznať už dlhšie, dovoľte mi byť aj trocha osobnejší. Kamil Krnáč je jeden z najvýnimočnejších ľudí, ktorých poznám. Spája sa v ňom totiž odbornosť a čestnosť. Najvyšší kontrolný úrad má pred sebou množstvo práce, niekoľko náročných projektov, a preto je dôležité, aby ich nový riaditeľ dokázal relevantne posúdiť a nebol len obyčajným štatistom. Možno to viete, možno nie, Kamil v SaS pôsobil ako tím líder pre boj proti korupcii. Ja som presvedčený, že práve riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu musí byť garantom neustáleho boja nielen proti korupcii, ale aj boja za dodržiavanie mnohých pravidiel v našej krajine a práve Najvyšší kontrolný úrad možnosťami na kontrolovanie dodržiavania týchto pravidiel, disponuje.
Dámy a páni, tento kandidát nie je len tak nejaký človek z ulice, len zriedka má poslanecký zbor šancu rozhodovať o človeku, ktorého pozná väčšina z vás. Verím, že za tie necelé dva roky, ktoré strávil v týchto poslaneckých laviciach v minulom období, ste aj vy videli, že je to čestný človek a že je to odborník. Človek, ktorému ide o to, aby sa v tomto štáte dodržiaval zákon, človek, ktorý nepotrebuje funkciu preto, aby zviditeľňoval sám seba.
Na internete na rôznych fórach kolujú, v úvodzovkách, zaručené informácie, že toto je opäť len nejaká hra, že sú pouzatvárané nejaké čudné zákulisné dohody a že v úvodzovkách, veď tí koaliční a opoziční politici sa predsa nevedia a nemôžu dohodnúť. O nejakých úvodzovkách, zaručených zákulisných taktikách, informovali v tomto duchu včera aj dnes dokonca aj niektoré printové a televízne médiá. Sám som sa jednej takejto internetovej diskusie zúčastnil a prezentoval som v nej svoje presvedčenie, že to nie je pravda a že Kamil bude zvolený s podporou všetkých parlamentných klubov.
Verím, že dnešná úspešná voľba prispeje k tomu, že sa takéto konsenzuálne voľby, na ktorých sa vzájomne dohodne koalícia s opozíciou, stanú tradíciou slovenského demokratického parlamentarizmu. Je to dôležité nielen z hľadiska kontroly moci, ale bude to aj signál verejnosti o civilizovaných pomeroch v štáte. V Kamilovi Krnáčovi získa Najvyšší kontrolný úrad spoľahlivého a charakterného človeka, ktorý nepodľahne tlakom svojho okolia, a tieto jeho povahové vlastnosti sú zárukou, že bude svoje právomoci vykonávať zodpovedne, v rámci zákona a nestranne. Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

26.7.2012 15:07 - 15:10 hod.

Ľubomír Galko
Áno, ďakujem pekne za odpoveď. V podstate ste povedali, pán minister, tie fakty, ktoré sú známe, a teraz by som chcel od vás, ak by sa podarilo takou odpoveďou áno alebo nie, lebo tak znela otázka, že či plánujete znížiť ten rozdiel? Teda či plánujete nejaké tie opatrenia na to, aby ten rozdiel sa znížil?
Skryt prepis