Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.2.2015 o 12:51 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2015 12:51 - 13:05 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne poslankyne a kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som za skupinu predkladateľov, a teda aj za spolupredkladateľov Martina Fronca a Mariána Kvasničku, predložila návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Účelom tejto predkladanej novely uvedeného zákona je odstránenie diskriminácie fyzickej osoby, ktorá poberá príspevok na opatrovanie a ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a zároveň poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z poklesu dôvodu, teda z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok.
O čo v tomto návrhu zákona ide? V pôvodnom, teda platnom, stále platnom zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa uvádza, a aj taká je prax, že ak fyzická osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá niektorý z druhov starobných dôchodkov, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, tak peňažný príspevok na opatrovanie takejto osoby dostane tá, ktorá túto osobu opatruje, vo výške 46,38 % sumy životného minima, ak opatruje jednu ťažko postihnutú osobu. Ale naozaj sa stáva aj to, že príspevok dostáva aj taká osoba, ktorá opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu nielen jednu, ale môžu to byť aj dve osoby.
Pre porovnanie, toto hovorí zákon, takto je platný zákon, aj sa takto uplatňuje, pre porovnanie vám chcem dať do pozornosti § 40 ods. 7 citovaného zákona, kde sa pojednáva o tom, koľko, aká je výška peňažného príspevku na opatrovanie pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo pre dve, teda pre osobu, ktorá opatruje dve ťažko zdravotne postihnuté osoby, ale ešte nie je dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca, lebo sám nie je ťažko zdravotne postihnutý. V tom prípade mesačná odplata alebo príspevok na opatrovanie takejto ťažko zdravotne postihnutej osoby je 111,32 sumy životného minima, ak sú to dve osoby, 148,42 % sumy životného minima.
Aby sme nehovorili v percentách a aby sme boli konkrétni, pre vašu predstavivosť chcem povedať, že v súčasnosti príspevok na opatrovanie pre osobu, ktorá opatruje, ktorá nie je v dôchodku starobnom alebo v invalidnom a opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, tak príspevok na opatrovanie je 220,51 eura. Ak opatruje viac osôb, je príspevok 294,01 eura. Ak však takáto osoba, ktorá opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, sa stáva starobný dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca, sa mu tento, tejto osobe, sa príspevok v zmysle platného zákona kráti. A dosť dramaticky. Z 220,51 eura je to zo dňa na deň 91,76 eura a pri opatrovaní viac ako jednej osoby z 294,01 eura je to 121,27 eura.
Preto sme sa rozhodli, že navrhneme novelu zákona, ktorá bude túto diskrimináciu upravovať. Vzhľadom k tomu, že nie je žiadny právny dôvod okrem finančného, ani ľudský, aby osoba, ktorá je jeden deň pred nástupom na starobný dôchodok, mala zrazu len z toho dôvodu dramaticky nižší príjem, ale situácia v jej domácnosti, kiežby, ale sa nijako dramaticky nevylepšuje, ba naopak, týmto sa zhoršuje.
My sme chceli poukázať touto novelou aj na paradoxy, ktoré sú v našom právnom systéme. A iste si budete spomínať alebo si spomínate, ktorí ste tu boli už od štvrtého volebného obdobia. Od štvrtého volebného obdobia sa pravidelne pokúšam alebo so skupinou poslancov pokúšame nejakým spôsobom obmedziť súbeh práce a dôchodkov najmä v štátnej správe. Z úst mnohých kolegov a kolegýň som bola obviňovaná, že ide o diskrimináciu a že nie je možné, aby sme z titulu odchodu do dôchodku niekomu obmedzili alebo zakázali pracovať. Prvýkrát som to navrhovala v roku 2009. Opakovane niekoľkokrát dokonca za Radičovej vlády takýto môj návrh jedným hlasom neprešiel. Už som zaznamenala, že aj iní poslanci, pán poslanec Kadúc sa zaoberá touto tematikou. Opakovane som to predkladala a chcela som to nejakým spôsobom obmedziť.
A zrazu som objavila na základe mnohých argumentov ľudí, ktorí mi často píšu o tejto diskriminácii, že skutočne je tu v našom právnom systéme takáto diskriminácia, a preto predpokladám, že poslanci, najmä tí, ktorým sa nepáčilo obmedzovanie súbehu práce a dôchodku, podporia môj návrh, pretože ten práve rieši opačnú situáciu a chce poriešiť tých dôchodcov, ktorí síce mali príjem z titulu, že, a majú, že opatrujú ťažko zdravotne postihnutého svojho rodinného príslušníka, ale v okamihu, keď nastúpia na dôchodok, tento príspevok na opatrovanie sa im neprimerane a tvrdo kráti. Je to veľký paradox v zákone 447 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
V tejto súvislosti mi nedá nepovedať to, že posledné týždne a mesiace, áno, sme tu svedkami obrovského populizmu, vlaky zadarmo a tak ďalej. My tvrdíme, že treba pomáhať ľudom adresne. A práve to je tento prípad, kedy môžme pomôcť ľudom veľmi adresne, hoci ako uvádzame ako predkladatelia v doložke na dopad na verejné financie, samozrejme, že tento návrh bude mať dopad na verejné zdroje. Ale nie taký dramatický, ako iné populistické opatrenia, ktoré sa dotýkajú všetkých bez toho, aby diferencovali, či to ten človek alebo táto skupina ľudí potrebuje, alebo nepotrebuje.
Vážené kolegyne, kolegovia, keď tu dopoludnia pán poslanec Brocka improvizovane uviedol sociálne zákony, ako teda z dielne KDH, resp. z dielne pána poslanca Brocku, tak tento nejakým nedopatrením možno z tohto balíka tých sociálnych zákonov KDH vypadol. Otázka už je nie na mňa, prečo, ale myslím si, že toto je ten prípad, kedy môžme podporiť tú skupinu prijatím tohto návrhu zákona, tú skupinu občanov, ľudí, ktorí sú v ťažkej životnej situácii a tú pomoc skutočne adresne potrebujú. A, žiaľ, musím konštatovať, že táto skupina ľudí v rámci nášho politického záujmu tu, ako sme, a možno aj záujmu vlády je marginalizovanou skupinou ľudí. A dovolím si povedať, že v rámci aj toľko proklamovanej rodinnej politiky, ktorá tu odznela dnes, táto skupina je veľmi, veľmi citlivá, marginalizovaná a, žiaľ, musím konštatovať, že nie je veľký záujem, aby sme sa postavili za týchto ľudí a im pomohli. Iste vy všetci dostávate, tak ako ja, mnohé listy o ťažko zdravotne postihnutých a ich rodinných príslušníkoch, ktorí ich opatrujú a apelujú hlavne na to, že ťažko prežívajú s finančnými príspevkami, ktoré dostávajú oprávnene podľa posúdení od štátu, resp. systému, ale je treba urobiť korekcie v tomto systéme, aby boli adresné, aby títo ľudia nemuseli živoriť.
Preto vás v mene týchto všetkých ľudí prosím, odstráňme diskrimináciu zo zákona 447 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ponúknime týmto ľudom reálnu možnosť nie živoriť, ale aspoň trochu lepšie žiť a starať sa o svojich ťažko zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov.
Ďakujem pekne a prosím opätovne o podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.2.2015 10:33 - 10:34 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené dámy, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1357. Dovoľte, aby som predložila informáciu k tomuto návrhu, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem pekne, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2015 9:41 - 9:43 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku predniesla spravodajskú správu, kde som bola určená ako spravodajkyňa k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1355. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby predmetný návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokoval tento výbor do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som spravodajskú správu a otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.1.2015 13:19 - 13:19 hod.

Monika Gibalová
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.10.2014 9:52 - 9:54 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1187. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavný výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani podpredsedníčka, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.10.2014 9:44 - 9:45 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v krátkosti chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili a podporili tento návrh zákona. Všetci predrečníci naznačovali to, že v podstate, že aj keď tento zákon platí, nie je vylúčené, že sa stane podobný prípad, ako sa stal s Luckou. Ale nemáme iné nástroje, ktoré môžu tomu zabrániť a možno si pamätáte zo správ možno mesiac dozadu alebo tri týždne dozadu, opäť sa stal takýto podobný prípad, ale nie s fatálnym následkom u dvojročného dieťaťa, ktoré okrem iného ani nespadá vekovo do kategórie, ktorý určuje táto, tento platný právny predpis. Čiže existujú iné nástroje, ako odsledovať tieto deti, pán Radošovský to aj naznačil, posilniť sociálnu kuratelu, sociálnych pracovníkov a máme mnohé iné spôsoby, ako to ošetriť. Preto tento návrh rieši zbytočnú administráciu, byrokraciu a nejaké sledovanie až rodičov, ako zaobchádzajú svojimi, so svojimi deťmi, ktoré je v zmysle tohto zákona podľa nás neprimerané. Preto vás prosím, aby ste tento návrh zákona podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.10.2014 9:32 - 9:38 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia, v takej komornej atmosfére dovoľte mi, aby som predniesla, predložila návrh zákona aj za skupinu predkladateľov, ktorými sú Pavol Abrhan, Martin Fronc a Marián Radošovský. Návrh zákona o prídavku na dieťa, ktorý predkladáme, ruší povinnosť oprávnenej osoby rodičov oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako zabezpečujú starostlivosť o dieťa od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Podľa platnej legislatívy takéto oznámenie oprávnenej osoby podmieňuje trvanie nároku na prídavok a príplatok k prídavku na dieťa. Takáto povinnosť sa zaviedla novelou zákona o prídavku na dieťa, ktorá nadobudla účinnosť od 1. februára 2014 ako prevencia pred možným skrytým týraním detí aj na základe jedného konkrétneho prípadu týrania a zanedbania starostlivosti s fatálnym následkom. Podľa navrhovateľa tohto ustanovenia, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v prípade, ak si oprávnené osoby - rodičia nesplnia takúto zákonom nariadenú povinnosť a ani nereagujú na výzvy úradu práce sociálnych vecí a rodiny splniť si túto povinnosť, stávajú sa podozriví, že ich, výchova ich dieťaťa je v kolízii so zákonom. Podľa štatistík úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostupných po účinnosti zákona evidoval úrad 4 509 oprávnených osôb - rodičov, ktorí mali takúto oznamovaciu povinnosť, ako zabezpečujú výchovu svojich detí a tých detí bolo vtedy v tomto zisťovaní a zverejnení 4 562. Samozrejme, že tieto počty sa pohybujú. Povinnosť si splnilo 3 850 rodičov. Inštitút výzvy použil úrad v 428 prípadoch, z ktorých ani na výzvu nereagovalo 22 rodičov. Podľa vyjadrení hovorcu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa týmto pozastavilo vyplácanie rodinných prídavkov a následne sa u nich vykonala kontrola. Keďže nedostatky pri kontrole neboli zistené ani v jedinom prípade, vyplácanie rodinných prídavkov bolo obnovené.
Vážené kolegyne, kolegovia, podľa zisťovania štatistík úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je zrejmé, že povinnosť oprávnených osôb - rodičov oznamovať úradu práce, ako zabezpečujú starostlivosť o svoje dieťa od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa do povinnej školskej dochádzky je nadbytočná. Zaťažuje rodičov, aj príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa nás zbytočne neprimerane zasahuje do práv rodičov pod rúškom tútorského alibizmu štátu sledovať "záujmy dieťaťa" prostredníctvom čisto formálneho úkonu. Lebo tento úkon je naozaj čisto formálny. Preto sme sa rozhodli toto ustanovenie zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zrušiť.
Chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona, ktorý nemá žiadne nároky na štátny rozpočet. Dokonca si myslíme, že má nepatrné nároky na úsporu finančných prostriedkov pri administrácii oznamovaní, dopisovaní si medzi úradníkmi a rodičmi, okrem tej ozaj záťaže rodičov. Vskutku tento návrh zákona ani nevyžaduje nejakú veľkú diskusiu, len zdravý rozum a zahlasovať za postúpenie tohto návrhu zákona do druhého čítania, v ktorom, ak sa tak stane, bude treba upraviť aj účinnosť zákona z dôvodov známych, že tento zákon sa už odložil z predchádzajúcej riadnej schôdze Národnej rady.
Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2014 10:30 - 10:32 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, faktom je, že sa veľmi zvýšila motivácia verejnoprospešného sektora v spoločnosti zavedením asignácie. Dokonca mám taký pocit, že spoločnosť sa až príliš začala spoliehať na asignáciu a tým sa vniesol taký nesystémový prvok aj do práce niektorých neziskových organizácií. Ale si myslím a som za to, že by sme sa mali snažiť maximálne vylúčiť tie právnické osoby, ktoré cez inštitút asignácie zriaďujú nadácie, občianske združenia, NO-čky alebo fondy a tak cestou reklamy si robia pre seba svoju vlastnú kampaň a veľakrát systém zneužívajú. Preto si myslím, že okruh prijímateľov a cieľové skupiny by sa mali definovať užšie. Dokonca si myslím, že prijímatelia by mali byť len tie osoby na princípe neziskovosti, ktoré priamo danú aktivitu vykonávajú, čo by mali dokladovať aj príslušným registrom. A ostatné osoby, ktoré sú len distribútormi peňazí, by boli zahrnuté do systému filantropie právnických a fyzických osôb. A tu sa pripájam aj k predrečníkovi, že možno celý tento systém chce rekonštrukciu, ale tým nechcem povedať, že tento pozmeňujúci návrh nepodporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2014 11:56 - 11:57 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, argumenty, ktoré ste uviedli vo svojom vystúpení, sú absolútne namieste. Ja presne dlhodobo vnímam aj zákon o sociálnych službách, aj sa v týchto intenciách k nemu vyjadrujem. Na rozdiel od vás však musím povedať, že tento zákon podporím. A len preto, lebo je v dnešnej situácii nevyhnutným, život zachraňujúcim činom ho podporiť. Ale jedným dychom dodávam, že ukazuje sa, že zbabraný zákon o sociálnych službách, ktorý sa SMER pokúša stále upravovať, je v terminálnom štádiu. Opakujem, v terminálnom štádiu. A ja sa k tomuto návrhu zákona širšie vyjadrím v jeho druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2014 15:38 - 15:41 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, pán spravodajca, v KDH sledujeme od začiatku zavádzania odvodov z príjmu z dohôd situáciu a citlivo sme vnímali najmä to, že sa zaviedli aj odvody na dohody o brigádnickej práci študentov. Napriek tomu, že ministerstvo umožnilo oslobodenie do 150 eur mesačne, čo sa každoročne valorizuje, nepozdávalo sa nám to ako sociálne správne opatrenie, pretože to nedosahuje ani výšku životného minima. Preto sme opakovane predkladali návrhy, konkrétne som ich predkladala ja, ktoré mali pomôcť študentom viac si zarobiť cez nástroj zníženia odvodov.
Naposledy sme predkladali takýto v obsahu podobný návrh, ako predkladáte teraz vy, pred tohtoročnými veľkými prázdninami s úmyslom zastaviť zdieranie študentov. Trvalo to dosť dlho, kým ste, pán minister, pod tlakom študentov, ale aj opozície prišli s týmto návrhom zákona, ktorý práve prekovávame v druhom čítaní. Ja len môžem povedať, že škoda, že už počas letných prázdnin si tisícky študentov nemali možnosť viac zarobiť, napríklad na výdavky súvisiace s ubytovaním alebo na výdavky súvisiace s inými položkami v rámci ich štúdia.
Kvitujem, že harmonizujete odvodovú zľavu pre študentov do a nad 18 rokov, doteraz podľa mňa nezmyselne diferencovanú v platnom zákone. KDH tento návrh zákona podporí a len si želám, pán minister, aby ste boli otvorený pre inšpiráciu aj v iných prípadoch pri našich návrhoch. Len toľko za klub KDH.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis